Идет загрузка документа (71 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об организации медицинского обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины, привлекаемых к участию в международных миротворческих операциях

Минобороны
Положение, Приказ от 13.12.2004 № 611
Утратил силу

Про затвердження Положення про організацію медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, які залучаються до участі в міжнародних миротворчих операціях

Наказ Міністра оборони України
від 13 грудня 2004 року N 611

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 січня 2005 р. за N 1/10281

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністра оборони України
 від 14 квітня 2006 року N 199
,
 від 14 серпня 2008 року N 402
,
 від 18 жовтня 2010 року N 533

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 6 серпня 2014 року N 508)

Відповідно до Закону України "Про Збройні Сили України" та з метою попередження негативних наслідків впливу шкідливих чинників на стан здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України, які залучаються до участі в міжнародних миротворчих операціях, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, які залучаються до участі в міжнародних миротворчих операціях, що додається.

2. Начальнику Генерального штабу Збройних Сил України організувати:

виготовлення згідно із встановленим порядком печаток міжнародного зразка тимчасового пункту щеплення для медичної служби Повітряних і Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Південного, Західного і Північного оперативних командувань та Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України;

видання пам'ятки з надання першої медичної допомоги і профілактики інфекційних та інших захворювань учаснику миротворчої операції, друк бланків свідоцтв про вакцинацію (ревакцинацію) проти жовтої гарячки та інших інфекційних захворювань, довідок про обстеження на наявність антитіл до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), карток медичного огляду військовослужбовців, які залучаються до участі в міжнародних миротворчих операціях, облікових форм Медичного реєстру Міністерства оборони України за рахунок джерел фінансування, встановлених Департаментом з питань охорони здоров'я Міністерства оборони України.

3. Директору Департаменту з питань охорони здоров'я Міністерства оборони України організувати підготовку пам'ятки з надання першої медичної допомоги і профілактики інфекційних та інших захворювань учаснику міжнародної миротворчої операції з урахуванням особливостей усіх регіонів, куди можуть бути направлені українські миротворчі контингенти, і затвердити її своїм наказом.

4. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

Міністр оборони України
генерал армії України
 

 
О. І. Кузьмук
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр охорони здоров'я України 

А. В. Підаєв 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, які залучаються до участі в міжнародних миротворчих операціях

1. Загальні положення

1.1. Положення про організацію медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, які залучаються до участі в міжнародних миротворчих операціях (далі - Положення), визначає порядок відбору військовослужбовців для участі в міжнародних миротворчих операціях (далі - ММО) за станом здоров'я, їх медичного забезпечення під час підготовки, безпосереднього виконання завдань за призначенням та після повернення в Україну.

1.2. Вимоги цього Положення поширюються на випадки направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав з метою виконання бойових завдань або гуманітарних завдань, пов'язаних із захистом цивільного населення від радіаційної, хімічної, біологічної небезпеки та ліквідацією наслідків застосування зброї масового ураження.

1.3. Режимно-обмежувальні заходи (обсервація, карантин) відносно особового складу миротворчого контингенту або миротворчого персоналу після прибуття (повернення) на територію України проводяться відповідно до вимог Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (із змінами і доповненнями) і "Про захист населення від інфекційних хвороб" (із змінами і доповненнями) та постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 1999 року N 696 "Про затвердження Правил санітарної охорони території України" (із змінами і доповненнями) згідно з висновком санітарно-контрольного пункту аеропорту (станції) прибуття особового складу на територію України за епідемічними показниками.

1.4. Медичний огляд військовослужбовців, які виявили бажання брати участь у ММО, проводиться згідно з вимогами Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 N 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за N 1109/15800 (далі - Положення про ВЛЕ), та цього Положення.

(пункт 1.4 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 18.10.2010 р. N 533)

1.5. З метою проведення аналізу умов надання медичної допомоги і санітарно-епідемічної обстановки (умов розташування, водозабезпечення, інфекційної захворюваності серед населення тощо) фахівцями медичної служби Збройних Сил України у складі рекогносцирувальних груп заздалегідь проводиться медична розвідка районів виконання завдань миротворчими контингентами. За результатами розвідки складається медико-географічний опис території.

1.6. Виготовлення друкарської продукції, необхідної для організації медичного забезпечення військовослужбовців, проводиться на підставі заявок начальника медичної служби миротворчого контингенту, які подаються на адресу начальника адміністративно-господарчого управління Генерального штабу Збройних Сил України за два місяці до терміну проведення ротації.

2. Главу 2 виключено

(згідно з наказом Міністра
 оборони України від 14.08.2008 р. N 402)

3. Главу 3 виключено

(згідно з наказом Міністра
 оборони України від 14.08.2008 р. N 402)

4. Главу 4 виключено

(згідно з наказом Міністра
 оборони України від 14.08.2008 р. N 402,
у зв'язку з цим глави 5 - 12 вважати відповідно главами 2 - 9)

2. Організація і порядок проведення профілактичних щеплень та хіміопрофілактики

2.1. Профілактичні щеплення з метою створення специфічного імунного захисту проводяться особовому складу у військовій частині, де здійснюється безпосередня підготовка миротворчого контингенту, тільки після визнання військовослужбовців придатними для участі у ММО згідно з результатами остаточного медичного огляду ГВЛК (ЛЛК) у строки не пізніше ніж за 2 тижні до відправлення.

2.2. Перелік профілактичних щеплень, які проводяться військовослужбовцям українського миротворчого контингенту, засоби та порядок проведення хіміопрофілактики інфекційних захворювань визначаються директором Департаменту з питань охорони здоров'я Міністерства оборони України згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, Організації Об'єднаних Націй (далі - ООН), Міністерства охорони здоров'я України та вимогами держави, яка приймає миротворчий контингент.

2.3. Профілактичні щеплення проводяться лікарськими бригадами (бригадами вакцинаторів) на тимчасовому пункті щеплення, який розгортається з залученням особового складу та використанням медичного майна військового госпіталю, який відповідає за медичне забезпечення на території, де розташована військова частина та здійснюється безпосередня підготовка миротворчого контингенту. Відповідальність за своєчасне отримання препаратів для проведення щеплень та їх транспортування у спеціальних контейнерах покладається на начальника військового госпіталю, силами якого розгортається тимчасовий пункт щеплення. Начальник тимчасового пункту щеплення перед початком проведення щеплень проходить обов'язковий інструктаж у Головного інфекціоніста та Головного державного санітарного лікаря Міністерства оборони України.

2.4. Робота тимчасового пункту щеплення організовується згідно з інструкцією, яка затверджується наказом директора Департаменту з питань охорони здоров'я Міністерства оборони України.

2.5. Начальник санітарно-епідеміологічного закладу Міністерства оборони України, який відповідає за санітарно-епідеміологічне забезпечення на території, де здійснюється безпосередня підготовка миротворчого контингенту, надає дозвіл на роботу тимчасового пункту щеплення та забезпечує контроль за дотриманням переліку щеплень і протиепідемічного режиму під час їх проведення, а також за правильністю оформлення документів про проведення щеплень.

2.6. За результатами проведення щеплень кожному військовослужбовцю надаються відповідні свідоцтва (Міжнародне свідоцтво про вакцинацію або ревакцинацію проти жовтої гарячки та Свідоцтво про вакцинацію), які засвідчуються печаткою міжнародного зразка тимчасового пункту щеплення.

2.7. Печатка тимчасового пункту щеплення зберігається у відповідного начальника медичної служби виду Збройних Сил України, оперативного командування, начальника Головного військового клінічного госпіталю і видається начальнику тимчасового пункту щеплення на період проведення щеплень особовому складу миротворчого контингенту.

2.8. Військовослужбовцям, які направляються до місць проведення ММО в якості миротворчого персоналу або у короткочасні відрядження, профілактичні щеплення та хіміопрофілактика проводяться у порядку, встановленому для військовослужбовців, які направляються для участі в ММО у складі миротворчих контингентів.

2.9. Забороняється залучати до участі в ММО та направляти в якості миротворчого персоналу або у короткочасні відрядження до місць їх проведення військовослужбовців, яким не провели або яким протипоказане проведення щеплень у повному обсязі згідно з переліком, визначеним відповідно до вимог пункту 5.2 Положення.

3. Порядок підбору та підготовки фахівців медичного складу миротворчих контингентів

3.1. Потреба у медичному складі миротворчих контингентів визначається штатами, які розробляються і затверджуються з урахуванням специфічних умов виконання завдань згідно з рекомендаціями міжнародних організацій та вимогами нормативно-правових актів Міністерства оборони України та Міністерства охорони здоров'я України.

3.2. Підбір кандидатів із числа офіцерів медичної служби для призначення на посади у складі миротворчих контингентів покладається на директора Департаменту з питань охорони здоров'я Міністерства оборони України.

Підбір кандидатів для призначення на посади середнього медичного персоналу у складі миротворчих контингентів покладається на начальників медичної служби видів Збройних Сил України (для Сухопутних військ Збройних Сил України - начальників медичної служби оперативних командувань), на яких покладене завдання щодо формування миротворчих контингентів.

3.3. Фахівці медичного складу, які підібрані для призначення на посади у складі миротворчого контингенту, проходять допідготовку протягом одного місяця, у тому числі:

протягом двох тижнів: лікарі (провізори) - в Українській військово-медичній академії (далі - УВМА), середній медичний склад - в УВМА або її філіях;

протягом наступних двох тижнів - під час перебування у військовій частині, де формується миротворчий підрозділ, на базі військового госпіталю, який відповідає за медичне забезпечення на території, де розташована військова частина, шляхом прикомандирування до відповідних відділень госпіталю (лікарі-спеціалісти, середній медичний склад).

3.4. Контроль за теоретичною і практичною підготовкою кожного медичного фахівця здійснюється відповідними головними медичними спеціалістами Міністерства оборони України (оперативного командування). Останні є відповідальними за готовність фахівців до виконання обов'язків на конкретних посадах.

3.5. Перед відправленням миротворчого контингенту відповідні головні медичні спеціалісти Міністерства оборони України разом з відібраними для призначення медичними фахівцями розробляють (доопрацьовують) та подають на затвердження директору Департаменту з питань охорони здоров'я Міністерства оборони України посадові інструкції особовому складу медичної служби миротворчого контингенту з урахуванням специфіки виконання завдань за призначенням та досвіду організації медичного забезпечення миротворчих операцій.

3.6. Особовий склад, який згідно з посадовими обов'язками має працювати із стерилізаційними установками або паровими котлами високого тиску, повинен мати відповідні допуски до роботи.

4. Організація медичного забезпечення і військово-медичної підготовки особового складу миротворчого контингенту у військовій частині, де здійснюється безпосередня підготовка миротворчого контингенту

4.1. Відповідальним за організацію медичного забезпечення миротворчих контингентів під час безпосередньої підготовки до виконання завдань є начальник медичної служби військової частини, на базі якої здійснюється безпосередня підготовка миротворчого контингенту.

4.2. Начальник санітарно-епідеміологічного закладу Збройних Сил України, який відповідає за санітарно-епідеміологічне забезпечення на території, де здійснюється безпосередня підготовка миротворчого контингенту, відповідає за організацію та проведення профілактичних заходів щодо недопущення виникнення та розповсюдження інфекційних хвороб серед особового складу, лабораторного обстеження об'єктів довкілля та осіб із числа декретованих контингентів, у тому числі бактеріологічного обстеження працівників об'єктів харчування та водопостачання військової частини і тих, які заплановані до призначення на посади миротворчого контингенту.

4.3. У військовій частині, де здійснюється безпосередня підготовка миротворчого контингенту, з усіма військовослужбовцями проводяться теоретичні та практичні заняття з військово-медичної підготовки із розрахунку 20 навчальних годин із наступним складанням заліку. До проведення занять і приймання заліків залучаються підготовлені офіцери із числа особового складу медичної служби миротворчого контингенту, військової частини, де здійснюється безпосередня підготовка миротворчого контингенту, фахівці військового госпіталю та санітарно-епідеміологічного закладу, який відповідає за медичне забезпечення на території, де розташована військова частина. Відповідальними за організацію занять є командир та начальник медичної служби відповідного миротворчого контингенту.

4.4. Головну увагу під час проведення занять з військово-медичної підготовки звертати на відпрацювання практичних навичок. Весь особовий склад повинен:

бути навченим основним елементам надання першої медичної допомоги у вигляді само- і взаємодопомоги, транспортування та евакуації поранених;

знати призначення та методи використання індивідуальних засобів медичного захисту і всіх предметів, які входять до складу аптечок першої медичної допомоги, та засобів хіміопрофілактики;

уміти використовувати засоби профілактики інфекційних та інших захворювань;

бути ознайомленим з факторами оточуючого середовища в місцях виконання завдань за призначенням, які можуть бути небезпечними для життя або нести загрозу для здоров'я;

бути ознайомленим з процедурою виклику медичного персоналу та санітарного транспорту, порядком надання медичної допомоги у невідкладних ситуаціях під час виконання завдань за призначенням.

4.5. Кожен військовослужбовець у військовій частині, де здійснюється безпосередня підготовка миротворчого контингенту, забезпечується пам'яткою з надання першої медичної допомоги і профілактики інфекційних та інших захворювань учасника миротворчої операції.

5. Організація медичного забезпечення особового складу миротворчих контингентів під час виконання завдань за призначенням

5.1. Медичне забезпечення під час виконання миротворчими контингентами завдань за призначенням здійснюється відповідно до вимог ООН, нормативно-правових актів, які регламентують організацію медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, та Положення.

5.2. Після прибуття миротворчих контингентів до місць виконання завдань за призначенням один раз на три місяці медичним складом частин (підрозділів) проводиться поглиблене медичне обстеження особового складу. Результати обстеження з пропозиціями щодо заходів, які необхідно виконати для зниження рівня захворюваності військовослужбовців і поліпшення санітарно-епідеміологічної обстановки, начальник медичної служби доповідає рапортом командиру військової частини.

5.3. Начальник медичної служби миротворчого контингенту здійснює розподіл функціональних обов'язків службових осіб медичного складу, який затверджується командиром військової частини.

5.4. З метою забезпечення збереження і поновлення відповідних навичок і знань з усіма військовослужбовцями під час виконання завдань за призначенням обов'язково проводяться теоретичні та практичні заняття з військово-медичної підготовки згідно з вимогами пунктів 7.3 і 7.4 Положення.

5.5. У випадках, коли у медичній частині (медичному підрозділі) миротворчого контингенту не може бути забезпечений необхідний обсяг медичної допомоги, хворі за висновком начальника медичної служби направляються командиром військової частини на обстеження та лікування за межами військової частини. Вони супроводжуються лікарем (фельдшером) і повинні мати при собі направлення, підписане командиром і начальником медичної служби військової частини, медичну книжку та посвідчення особи (військовий квиток).

5.6. У разі необхідності надання військовослужбовцям невідкладної медичної допомоги за межами військової частини, командиром військової частини здійснюються всі необхідні заходи для їх евакуації.

5.7. Якщо у військовослужбовця, який бере участь у ММО, виникло захворювання, при якому виїзд із держави перебування визнається єдиним засобом збереження здоров'я, він підлягає евакуації для подальшого лікування в Україну (у виключних випадках - з використанням транспортних засобів та у медичні заклади інших держав згідно з попередніми домовленостями). Рішення про переведення та супроводження хворого і вид транспорту приймає командир військової частини на підставі висновку начальника медичної служби військової частини. Переведення поранених та хворих у заклади охорони здоров'я Збройних Сил України погоджується з головнокомандувачем виду Збройних Сил України, на якого покладалися обов'язки щодо формування миротворчого контингенту, та директором Департаменту з питань охорони здоров'я Міністерства оборони України.

5.8. Медичні заходи щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя (медичний контроль та санітарно-епідеміологічний нагляд за розміщенням, водозабезпеченням, харчуванням, лазнево-пральним обслуговуванням) проводяться у порядку, визначеному Міністерством оборони України.

5.9. Начальник медичної служби миротворчого контингенту повинен підтримувати зв'язок з начальниками медичної служби інших миротворчих контингентів, які дислоковані поруч, начальниками їх медичних закладів (підрозділів) та старшим медичним начальником сил Місії Організації Об'єднаних Націй у регіоні.

6. Організація і порядок забезпечення миротворчих контингентів медичним майном

6.1. Постачання медичного майна миротворчим контингентам здійснюється у порядку, визначеному Міністерством оборони України та згідно з вимогами ООН щодо забезпечення предметами медичного призначення.

Обсяги забезпечення миротворчих контингентів медичним майном визначаються на підставі штатів, табелів до штатів та норм постачання з урахуванням специфіки виконання завдань за призначенням та перехідного запасу для забезпечення ротації контингентів у розмірі одномісячної потреби. Розрахунок потреби у медичному майні здійснюється органами управління медичної служби видів Збройних Сил України (для Сухопутних військ Збройних Сил України - оперативних командувань), на які покладено завдання щодо формування миротворчих контингентів.

6.2. Медична техніка і обладнання надаються після відповідних випробувань у стані повної готовності до використання. Якість усіх фармацевтичних препаратів, медичних витратних матеріалів і медичного обладнання повинна відповідати стандартам, які встановлені ООН.

6.3. Перед направленням миротворчих контингентів до місць виконання завдань за призначенням директор Департаменту з питань охорони здоров'я Міністерства оборони України визначає порядок забезпечення медичних частин і підрозділів українських миротворчих контингентів консервованою кров'ю та медичним киснем.

6.4. Первинне забезпечення миротворчих контингентів медичною технікою та майном здійснюється на підставі заявок органів управління медичної служби видів Збройних Сил України (для Сухопутних військ Збройних Сил України - оперативних командувань), на які покладено забезпечення формування миротворчого контингенту. Заявки направляються до Департаменту з питань охорони здоров'я Міністерства оборони України. До заявки додається пояснювальна записка, в якій обґрунтовується розрахунок потреби медичного майна, в тому числі витребування майна понад встановленої норми, поштові та транспортні реквізити.

Забезпечення вакцинами для проведення профілактичних щеплень та препаратами для хіміопрофілактики інфекційних захворювань здійснюється централізовано через управління медичного постачання і матеріально-технічного забезпечення Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України за погодженням із санітарно-епідеміологічним управлінням Міністерства оборони України.

6.5. Органам військового управління за погодженням з Департаментом з питань охорони здоров'я Міністерства оборони України для повного та якісного забезпечення миротворчих контингентів дозволяється здійснювати цільову закупівлю окремих видів медичного майна в межах відпущених асигнувань.

6.6. Після завершення формування миротворчого контингенту командиром військової частини, де здійснюється безпосередня підготовка миротворчого контингенту, до органів військового управління подаються відомості про фактично відпущене майно відповідно до встановлених форм обліку та звітності.

6.7. Органами військового управління, які здійснювали забезпечення медичним майном, виписується атестат у трьох примірниках, перший з яких видається сформованій військовій частині, другий подається до Департаменту з питань охорони здоров'я Міністерства оборони України, а третій залишається в органі військового управління і є підставою для списання з обліку відпущеного медичного майна.

6.8. Забезпечення миротворчих контингентів медичним майном під час виконання завдань за призначенням покладається на органи управління, які здійснювали первинне забезпечення медичним майном: у плановому порядку (під час ротації) - на підставі заявок, які подаються за місяць до терміну проведення ротації начальником медичної служби миротворчого контингенту; в особливих випадках - за потребою. В окремих випадках, у тому числі для надання гуманітарної медичної допомоги місцевому населенню, забезпечення українських миротворчих контингентів медичним майном може здійснюватися з фондів ООН та з інших джерел за попередньою домовленістю сторін.

6.9. Для негайного вирішення проблем щодо забезпечення медичним майном миротворчого контингенту для надання невідкладної медичної допомоги та лікування хворих дозволяється закупівля медичного майна в межах виділених асигнувань за місцем проведення миротворчої операції.

6.10. Усі військовослужбовці миротворчого контингенту забезпечуються індивідуальними засобами медичного захисту. Командир військової частини забезпечує організацію їх видання, зберігання та поновлення в разі використання або пошкодження, порядок якого доводиться до кожного військовослужбовця.

6.11. Під час проведення ротації кожен військовослужбовець миротворчого контингенту забезпечується засобами хіміопрофілактики інфекційних захворювань згідно з вимогами пункту 5.2 Положення.

6.12. Начальником медичної служби миротворчого контингенту ведення обліку медичного майна організовується відповідно до порядку, встановленого Міністерством оборони України, з урахуванням вартісних показників. Ведення обліку та оформлення облікових документів покладається на начальника аптеки, в разі відсутності штатної посади начальника аптеки - на відповідно підготовленого медичного працівника, про що видається наказ командира військової частини. Організація ведення бухгалтерського обліку медичного майна покладається на начальника фінансового органу миротворчого контингенту.

6.13. Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та отруйних лікарських засобів здійснюється відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 18 грудня 1997 року N 356 "Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у державних і комунальних закладах охорони здоров'я України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 3 лютого 1998 року за N 67/2507.

6.14. Для контролю за забезпеченістю медичним майном начальник медичної служби миротворчого контингенту після закінчення перебування миротворчого контингенту за кордоном (на момент ротації) подає до органу управління, який здійснював первинне забезпечення медичним майном, та в Департамент з питань охорони здоров'я Міністерства оборони України Звіт про рух медичного майна (додаток 6 до Положення) та акт приймання-передавання посади начальника медичної служби миротворчого контингенту з актами зняття залишків медичного майна.

7. Організація медичного забезпечення і реабілітації військовослужбовців миротворчого контингенту після повернення в Україну

7.1. З метою запобігання занесенню і розповсюдженню на території України особливо небезпечних (у тому числі карантинних) і небезпечних для людей інфекційних хвороб в аеропортах, на станціях прибуття створюються позаштатні санітарно-карантинні пункти за рахунок сил та засобів санітарно-епідеміологічних закладів і військових госпіталів у складі лікаря-епідеміолога, лікаря-інфекціоніста, санітарного інструктора-дезінфектора.

7.2. Протягом перших семи діб після повернення миротворчого контингенту в Україну до відправки військовослужбовців у військові частини для подальшого проходження служби за епідемічними показаннями проводиться поглиблене медичне обстеження всього особового складу із залученням фахівців військових госпіталів. Особовий склад миротворчого контингенту на час обстеження розміщується у відповідних військових частинах, де здійснюється безпосередня підготовка миротворчого контингенту. Порядок проведення медичного обстеження військовослужбовців визначається наказом головнокомандувача виду Збройних Сил України (для Сухопутних військ Збройних Сил України - командувача військ оперативного командування), на якого покладалося завдання щодо формування миротворчих контингентів.

У випадках поодинокого прибуття військовослужбовців на територію України санітарно-карантинні заходи проводяться в загальнодержавній системі відповідних пунктів прибуття з подальшою ізоляцією військовослужбовців у лазареті медичних пунктів військових частин і проведенням їх медичного обстеження лікарем військової частини із залученням за необхідності лікарів-спеціалістів військового госпіталю, який відповідає за медичне забезпечення на території, де розташована військова частина.

7.3. Поглиблене медичне обстеження проводиться в наступному обсязі: антропометрія, термометрія, електрокардіографія, загальні аналізи крові та сечі, біохімічні дослідження крові на вміст глюкози, білірубіну, загального білка, аланінамінотрансферази (АЛТ), креатиніну, серологічні дослідження на наявність антитіл до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), вірусу гепатиту C та на виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту B (HbsAg), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW). Усім прибулим із районів, несприятливих через малярію, проводиться обстеження крові на наявність плазмодіїв малярії. Інші дослідження виконуються за клінічними показаннями. З результатами досліджень військовослужбовці проходять огляд хірурга, терапевта, невропатолога, окуліста, отоларинголога, психіатра, дерматолога, стоматолога, а військовослужбовці-жінки - також і гінеколога. Лікарі інших спеціальностей до огляду залучаються за необхідності. У разі наявності клінічних показань згідно з результатами обстеження військовослужбовці направляються до військових госпіталів для стаціонарного обстеження та проведення лікувальних і реабілітаційних заходів.

Військовослужбовцям льотно-підйомного складу в термін не раніше одного місяця з моменту повернення проводиться позачерговий медичний огляд ЛЛК на базі ВМЦ ПС.

7.4. Фахівцями УВМА та Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Збройних Сил України (далі - НДІ ПВМ ЗСУ) під час поглибленого медичного обстеження у центрі підготовки миротворчих контингентів проводяться медичні дослідження згідно з Переліком спеціальних медичних досліджень, які робляться військовослужбовцям, що залучаються до участі у міжнародних миротворчих операціях, перед направленням і після повернення їх з районів проведення міжнародних миротворчих операцій (додаток 5 до Положення).

7.5. Реабілітаційні заходи військовослужбовцям, які брали участь у ММО, проводяться відповідно до вимог інструкції, яка затверджується наказом директора Департаменту з питань охорони здоров'я Міністерства оборони України.

7.6. Після стаціонарного обстеження та лікування у військових госпіталях і ВМЦ ПС військовослужбовці за показаннями можуть направлятися згідно із встановленим порядком для подальшого лікування до санаторно-курортних закладів Збройних Сил України.

7.7. За місцем проходження подальшої служби всі військовослужбовці, які перебували у державах з нестійкою епідемічною ситуацією, беруться на медичний облік. За особами, які перехворіли на малярію, встановлюється посилене медичне спостереження протягом 2 років після повернення. У разі підвищення температури під час спостереження їм проводиться обстеження крові на наявність плазмодіїв малярії.

7.8. Подальше медичне обстеження та диспансеризація військовослужбовців, які брали участь у ММО, проводиться на загальних підставах. Начальники медичної служби військових частин, де проходять військову службу зазначені військовослужбовці, забезпечують подання їх Медико-статистичних карток учасника миротворчої операції (додаток 7 до Положення) до НДІ ПВМ ЗСУ та до УВМА у місячний термін після проведення щорічного поглибленого медичного обстеження з метою внесення інформації до відповідних баз даних.

7.9. У разі звільнення в запас військовослужбовців, які проходили службу в державах з нестійкою епідемічною ситуацією, військовими комісарами подаються списки таких осіб до органів управління охорони здоров'я відповідних місцевих державних адміністрацій для постановки їх на диспансерний облік.

8. Порядок надання звітності щодо медичного забезпечення миротворчих контингентів

8.1. Начальником медичної служби миротворчого контингенту подаються наступні доповіді та звітність:

негайно (радіозв'язком) - оперативному черговому Департаменту з питань охорони здоров'я Міністерства оборони України, оперативному черговому медичної служби (військово-медичного управління) відповідного виду Збройних Сил України (для Сухопутних військ Збройних Сил України - оперативного командування):

про померлих від травм і захворювань;

про виникнення поодиноких випадків захворювань або підозри щодо виявлення чуми, холери, гарячок (жовтої, Ласа, Марбурга, Ебола) та інших особливо небезпечних інфекцій, групових випадків захворювання (5 та більше протягом доби), інших інфекційних хвороб (спалахів інфекційних захворювань);

щомісяця - директору Департаменту з питань охорони здоров'я Міністерства оборони України, начальнику медичної служби (військово-медичного управління) відповідного виду Збройних Сил України (для Сухопутних військ Збройних Сил України - оперативного командування):

донесення щодо санітарно-епідемічної ситуації, копії - начальнику Української військово-медичної академії та начальнику Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Збройних Сил України;

донесення з медичної служби за формою 1/МЕД (за абсолютними та відносними величинами) з пояснювальною запискою;

щокварталу (за кожні три місяці перебування) - директору Департаменту з питань охорони здоров'я Міністерства оборони України, начальнику медичної служби відповідного виду Збройних Сил України (для Сухопутних військ Збройних Сил України - оперативного командування):

донесення з медичної служби за формою 1/МЕД (за абсолютними та відносними величинами) з пояснювальною запискою;

звіт про результати поглибленого медичного обстеження військовослужбовців, копії - начальнику Української військово-медичної академії та начальнику Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Збройних Сил України;

за період між ротаціями миротворчого контингенту або після закінчення терміну перебування (незалежно від його тривалості):

донесення за формою 2/МЕД (за абсолютними та відносними величинами) з пояснювальною запискою - подається особисто начальником медичної служби миротворчого контингенту начальнику лікувально-профілактичного відділу Департаменту з питань охорони здоров'я Міністерства оборони України та начальнику медичної служби виду Збройних Сил України (для Сухопутних військ Збройних Сил України - оперативного командування), у складі якого формувався миротворчий контингент, та поштою - начальнику Української військово-медичної академії та начальнику Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Збройних Сил України;

звіт про рух медичного майна - директору Департаменту з питань охорони здоров'я Міністерства оборони України та начальнику медичної служби виду Збройних Сил України (для Сухопутних військ Збройних Сил України - оперативного командування), у складі якого формувався миротворчий контингент;

звіт про роботу спеціаліста - подається кожним лікарем (провізором) відповідному головному медичному спеціалісту Міністерства оборони України та оперативного командування.

8.2. Донесення за формами 1/МЕД і 2/МЕД та пояснювальні записки до них, звіти спеціалістів складаються згідно з вимогами, встановленими начальником Генерального штабу Збройних Сил України та директором Департаменту з питань охорони здоров'я Міністерства оборони України.

8.3. Звітність начальника медичної служби миротворчого контингенту старшому за підпорядкованістю медичному начальнику сил Місії Організації Об'єднаних Націй подається в установленому порядку.

8.4. Один екземпляр усіх доповідей та звітів начальника медичної служби миротворчого контингенту зберігається у діловодстві миротворчого контингенту і використовується в установленому порядку.

9. Порядок створення та ведення баз даних про військовослужбовців, які брали участь у ММО

9.1. Бази даних для обліку військовослужбовців, які брали участь у ММО, та динаміки стану їх здоров'я створюються і ведуться в Українській військово-медичній академії та у Науково-дослідному інституті проблем військової медицини Збройних Сил України.

 

Директор Департаменту з питань
охорони здоров'я Міністерства
оборони України
 

 
 
В. Д. Юрченко
 

 

ПЕРЕЛІК
медичних протипоказань до участі в міжнародних миротворчих операціях

Додаток 1 виключено

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 14.04.2006 р. N 199,
 виключено згідно з наказом Міністра
 оборони України від 14.08.2008 р. N 402)

 

Місце для
фотокартки
(фото 3 х 4 см
без головного
убору) 


(Гербова печатка закладу
охорони здоров'я) 

Додаток 2
до пункту 3.6 Положення про організацію медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, які залучаються до участі в міжнародних миротворчих операціях 

КАРТКА
медичного огляду військовослужбовця, який залучається до участі в міжнародній миротворчій операції

Додаток 2 виключено
(згідно з наказом Міністра оборони України
 від 14 серпня 2008 року N 402)

 

ЗВІТ
про результати остаточного медичного огляду військово-лікарською комісією військовослужбовців Збройних Сил України, які залучаються до участі в міжнародних миротворчих операціях

Додаток 3 виключено
(згідно з наказом Міністра оборони України
 від 14 серпня 2008 року N 402)

 

ЗВІТ
про результати остаточного медичного огляду лікарсько-льотною комісією військовослужбовців льотно-підйомного складу Збройних Сил України, які залучаються до участі в міжнародних миротворчих операціях

Додаток 4 виключено
(згідно з наказом Міністра оборони України
 від 14 серпня 2008 року N 402)

 

ПЕРЕЛІК
спеціальних медичних досліджень, які робляться військовослужбовцям, що залучаються до участі в міжнародних миротворчих операціях, перед направленням і після повернення їх з районів проведення міжнародних миротворчих операцій

Додаток 5 виключено
(згідно з наказом Міністра оборони України
 від 14 серпня 2008 року N 402,
у зв'язку з цим додатки 6 - 7 вважати відповідно додатками 1 - 2)

 

ЗВІТ
про рух медичного майна за період з _____ по _____ _______ року

N
з/п 

Код номен-
клатури 

Найменування 

Одиниця виміру 

Залишок на початок періоду 

Рух за період 

Залишок на кінець періоду 

надійшло 

витрачено 

кіль-
кість 

сума,
грн. 

кіль-
кість 

сума,
грн. 

кіль-
кість 

сума,
грн. 

кіль-
кість 

сума,
грн. 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітка. Звіт про рух медичного майна за період перебування миротворчого контингенту за кордоном (на момент ротації) подається за всією номенклатурою.

Начальник медичної служби військової частини 

___________________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище) 

 

Директор Департаменту з питань
охорони здоров'я Міністерства
оборони України
 

 
 
В. Д. Юрченко
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 14.08.2008 р. N 402)

 

Медико-статистична картка учасника миротворчої операції

Прізвище, ім'я та по батькові, військове звання, особистий номер, номер посвідчення 

Дата народження 

Військова спеціаль-
ність 

Війсь-
ковий стаж 

Посада під час миротворчої операції 

Термін відряд-
ження для участі у мирот-
ворчій операції 

Місце відрядження 

  

  

  

  

  

  

  

Захворювання, перенесені протягом останнього року* 

Дата 

  

Дата 

  

Дата 

  

Дата 

  

Дата 

  

Результати поглибленого медичного обстеження (медичного огляду ВЛК) 

Дата 

Висновок лікаря 

Хірург 

Невропатолог 

Психіатр 

Отоларин-
голог 

Окуліст 

Стоматолог

Гінеколог

Терапевт

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Клінічні та лабораторні дослідження 

Загальний аналіз крові 

Дата  

 

Група крові та резус-фактор 

Результати обстеження на ВІЛ, дата 

Результати обстеження на маркери до вірусних гепатитів B і C, дата

 

Гельмінтологічні та паразитологічні дослідження** 

Дата  

  

Біохімічні дослідження крові  

Дата 

Результати аналізу на вміст глюкози (білірубіну, загального білка, АЛТ - за наявності показань) 

Загальний аналіз сечі 

Дата  

  

Електрокардіографія 

Дата  

  

Рентгенологічні дослідження, флюорографія 

Дата  

  

Ультразвукове дослідження** 

Дата  

Жовчний міхур 

Дата  

Печінка 

Дата  

Підшлункова залоза 

Дата  

Щитовидна залоза 

Дата  

Нирки 

Дата  

Передміхурова залоза 

Дата  

Сечовий міхур 

Інші дослідження 

Дата  

  

Дата  

  

Дата  

  

Дата  

  

Результати обстеження соціальних та побутових умов життя та праці під час виконання миротворчої операції 

Вплив зовнішніх факторів  

Професійні шкідливості  

 
 
 

 

____________
* У разі заповнення картки вперше вказуються діагнози за весь період проходження військової служби.

** Дослідження проводяться за наявності клінічних показань. 

Начальник медичної служби військової частини

_____________________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище) 

Дата заповнення "___" ____________ 20__ року 

 

Директор Департаменту з питань
охорони здоров'я Міністерства
оборони України
 

 
 
В. Д. Юрченко
 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 14.08.2008 р. N 402)

Опрос