Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о применении иностранной валюты в страховой деятельности

Национальный банк
Постановление от 10.12.2004 № 623
Утратил силу

Про внесення змін до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності

Постанова Правління Національного банку України
від 10 грудня 2004 року N 623

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2004 р. за N 1661/10260

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 31)

Відповідно до статей 6 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", статей 44 і 45 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про страхування" та з метою подальшого впорядкування операцій з купівлі іноземної валюти в страховій діяльності Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.04.2000 N 135 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2000 за N 254/4475 (зі змінами), такі зміни:

1.1. У пункті 2:

абзац третій підпунктів 2.1 - 2.3 викласти в такій редакції:

"копію ліцензії, яка видана органом, уповноваженим здійснювати державний нагляд за страховою діяльністю (надається одноразово), засвідчену відбитком печатки страховика";

абзац четвертий підпункту 2.1 викласти в такій редакції:

"заяву страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) про виплату страхової суми (страхового відшкодування)";

абзац четвертий підпункту 2.2 викласти в такій редакції:

"угоду з нерезидентом (якщо вона укладена іноземною мовою, крім російської, подається переклад такої угоди українською мовою, засвідчений нотаріально) про порядок та умови надання послуг фізичним особам під час їх перебування за кордоном у разі настання певних подій, які передбачені договором страхування або страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом)";

підпункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Для покриття частини страхових резервів в іноземній валюті за договорами страхування життя в межах, установлених чинним законодавством України, якщо страховики несуть відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями в іноземній валюті. Резерв утворюється у тих валютах, у яких страховики несуть відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями.

Для цього страховики надають уповноваженим банкам:

копію ліцензії, яка видана органом, уповноваженим здійснювати державний нагляд за страховою діяльністю (надається одноразово), засвідчену відбитком печатки страховика;

довідку щодо договорів страхування життя, які використовувалися для розрахунку розміру резервів довгострокових зобов'язань для покриття відповідальності перед страхувальниками в іноземній валюті, засвідчену відбитком печатки, підписами керівника, головного бухгалтера страховика та актуарія, а також відбитком печатки про її отримання органу, уповноваженого здійснювати державний нагляд за страховою діяльністю (додаток);

перелік договорів страхування, які використовувалися для розрахунку розміру резервів довгострокових зобов'язань для покриття відповідальності перед страхувальниками в іноземній валюті (в довільній формі).

Купівля страховиками іноземної валюти з метою, передбаченою у цьому підпункті, здійснюється протягом 90 календарних днів від дня засвідчення відбитком печатки про отримання довідки органом, уповноваженим здійснювати державний нагляд за страховою діяльністю".

1.2. У пункті 4:

абзац перший та абзац перший підпункту 4.1 замінити одним абзацом такого змісту:

"4. Постійні представництва страхових (перестрахових) брокерів-нерезидентів, лише через які надаються послуги з перестрахування в Україні страховими (перестраховими) брокерами-нерезидентами і здійснюються розрахунки, та страхові (перестрахові) брокери-резиденти (далі - страхові брокери) можуть купувати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України для здійснення розрахунків з перестраховиками-нерезидентами за договорами про перестрахування, укладеними за посередництвом страхових брокерів".

абзац шостий після слова "розрахунків" доповнити словом "лише".

1.3. Доповнити новим пунктом 5 такого змісту:

"5. Страховики-резиденти та страхові (перестрахові) брокери-резиденти при перерахуванні іноземної валюти за договорами про перестрахування з перестраховиками-нерезидентами та/або купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою її перерахування за такими договорами подають до вповноваженого банку засвідчену в нотаріальному порядку копію такого договору, погодженого органом, уповноваженим здійснювати державний нагляд за страховою діяльністю (відбитком печатки цього органу)".

У зв'язку з цим пункт 5 уважати пунктом 6.

1.4. У тексті підпункту 2.3 пункту 2, пункту 4 та виносці до нього слово "перестраховування" замінити словом "перестрахування".

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. П. Яценюк 

УЗГОДЖЕНО: 

  

Голова Державної комісії з
регулювання ринків фінансових
послуг України
 

 
 
В. І. Суслов
 

 

ДОВІДКА
щодо договорів страхування життя, які використовувалися для розрахунку розміру резервів довгострокових зобов'язань для покриття відповідальності перед страхувальниками в іноземній валюті
за станом на ____________ 200_ р.

Вид валюти договору страхування життя (за групою договорів)

Сформовані резерви
на останню дату подання звітності 

Прогнозовані резерви
на 01.__. 200_ р. 

Фактично куплено іноземної валюти на дату складання довідки

Плануємо придбати іноземну
валюту за раніше наданою довідкою 

Сума, яку потрібно придбати для покриття сформованих резервів в іноземній валюті (гр. 3 - гр. 6) 

Сума іноземної валюти, яку страховик планує придбати (гр. 9 Ј гр. 8) 

у грив-
невому екві-
валенті

у валюті
договору за курсом НБУ 

у грив-
невому еквіваленті 

у валюті
договору за курсом НБУ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник ____________________ 

(підпис, ініціали, прізвище) 

  

  

Головний бухгалтер ___________ 

(підпис, ініціали, прізвище) 

М. П. 

"___" ____________ 200_ р. 

Актуарій ____________________ 

(підпис, ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

  

  

  

(органу, уповноваженого здійснювати державний нагляд за страховою діяльністю) 

____________

Опрос