Идет загрузка документа (187 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил оформления грузовых перевозочных документов на перевозку морским транспортом

Министерство транспорта и связи
Приказ, Правила от 13.12.2004 № 1098
редакция действует с 26.11.2012

Про затвердження Правил оформлення вантажних перевізних документів на перевезення морським транспортом

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 13 грудня 2004 року N 1098

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2004 р. за N 1657/10256

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства інфраструктури України
від 18 жовтня 2012 року N 622

Відповідно до статей 3 та 144 Кодексу торговельного мореплавства України та пункту 4 Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України, затвердженого Указом Президента України від 27.08.2004 N 1009, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила оформлення вантажних перевізних документів на перевезення морським транспортом (далі - Правила), що додаються.

2. Державному департаменту морського і річкового транспорту (Работньов В. Г.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома зацікавлених підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та забезпечити контроль за його виконанням.

3. Після введення в дію цього наказу вважати таким, що не застосовується на території України, керівний документ Мінморфлоту СРСР від 02.01.90 РД N 31.10.07-89 "Правила оформления грузовых и перевозочных документов".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Касапчука В. А.

 

Міністр 

Г. Кірпа 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ

1. Загальні положення

1.1. Правила оформлення вантажних перевізних документів на перевезення морським транспортом (далі - Правила) розроблені відповідно до статей 3 та 144 Кодексу торговельного мореплавства України і встановлюють порядок оформлення вантажних перевізних документів на перевезення вантажів морським транспортом.

1.2. Правила поширюються на морські порти України та всіх суб'єктів підприємницької діяльності, що є учасниками процесу транспортування вантажів через ці порти.

1.3. Правила встановлюють порядок оформлення вантажних перевізних документів, за формами бланків, що додаються.

Застосування інших форм бланків вантажних перевізних документів, не передбачених цими Правилами, не допускається.

1.4. Порядок надання адміністрації морського порту оформлених вантажних перевізних документів на перевезення морським транспортом встановлюється відповідно до законодавства.

(главу 1 доповнено пунктом 1.4 згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 18.10.2012 р. N 622)

2. Вимоги до заповнення бланків вантажних перевізних документів

2.1. При оформленні вантажних перевізних документів графи форм бланків (додатки 1 - 16) заповнюються таким чином:

а) "Відправник" - указується точне і повне найменування підприємства, організації, установи або фізичної особи - відправника вантажу. Якщо вантаж відправляється фізичною особою, зазначається прізвище, ім'я та по батькові особи, яка відправляє вантаж.

У графі може бути вказана тільки одна юридична чи фізична особа.

б) "Місцезнаходження (місце проживання) відправника" - вказуються поштовий індекс і адреса відправника з назвою країни, міста або населеного пункту, району, вулиці та номера будинку. Замість повної адреси може бути вказаний номер абонементної поштової скриньки.

Скорочене найменування місцезнаходження (місця проживання) не допускається.

в) "Одержувач" - указуються точне і повне найменування підприємства, організації, установи, особи - одержувача вантажу. Якщо вантаж одержує фізична особа, зазначається прізвище, ім'я та по батькові особи, яка одержує вантаж.

У графі може бути вказана тільки одна юридична чи фізична особа.

г) "Місцезнаходження (місце проживання) одержувача" - вказуються поштовий індекс і адреса одержувача із назвою країни, міста або населеного пункту, району, вулиці та номера будинку. Замість повної адреси може бути вказаний номер абонементної скриньки.

Телеграфне і скорочене найменування адреси не допускаються.

ґ) "Вантажовласник" - указуються точне і повне (без скорочення) найменування підприємства, організації, установи чи прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи.

У графі може бути вказана тільки одна юридична чи фізична особа.

д) "Судно" - вказується повне (без скорочення) найменування судна англійською мовою, що зазначене в суднових документах. Допускається написання найменування судна українською мовою під час заповнення складських вантажних документів. При здійсненні внутрішніх перевезень - вказується повне (без скорочень) найменування судна українською мовою.

е) "Порт навантаження" і "порт вивантаження" - вказуються повні (без скорочень) найменування портів.

є) "Країна призначення" - вказується повне (без скорочень) найменування держави, до якої адресується вантаж.

ж) "Найменування вантажу" - вказується повне і точне найменування вантажу відповідно до єдиної тарифно-статистичної номенклатури вантажів, визначеної у Збірнику тарифів на роботи і послуги, що надаються вантажовласникам морськими портами України, затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 31.10.95 N 392 та зареєстрованому Міністерством юстиції України 26.12.95 за N 476/1012.

Вантажі, найменування яких відсутні у єдиній тарифно-статистичній номенклатурі вантажів, визначеній у Збірнику тарифів на роботи і послуги, що надаються вантажовласникам морськими портами України, зазначаються під тією назвою, під якою вони зазначені у стандартах або технічних умовах на виготовлення продукції.

У випадку відсутності стандартів чи технічних умов на вантаж, він зазначається в перевізних документах найменуванням, під яким використовується у виробництві чи товарообігу. У цьому разі відправник повинен указати відмінні ознаки вантажу, достатні для віднесення його до тієї чи іншої тарифно-номенклатурної групи, наприклад: вид вантажу, матеріал, з якого вантаж виготовлено, призначення вантажу тощо.

Скорочені та неповні найменування не допускаються.

Якщо в єдиній тарифно-статистичній номенклатурі вантажів вантаж названий із вказівкою його стану чи відмінних ознак (твердий, рідкий, мелений і т. п.), то ці відомості повинні бути внесені у вантажні перевізні документи.

Під час перевезення вантажів під пломбами відправника вказується: "Під пломбами відправника N _____".

Під час перевезення вантажів у супроводі провідника відправника чи одержувача слід вказати: "Провідник відправника/одержувача: прізвище, ім'я та по батькові, паспорт N _____, серія ________, ким виданий _____________, дата видачі ____________, місцезнаходження".

з) "Марки і номери" - вказуються:

під час перевезення генеральних вантажів - транспортне маркування;

під час перевезення вантажів в контейнерах - відбитки пломб, літерні індекси, номери контейнерів;

під час перевезення вантажів у пакетах - через дріб: у чисельнику - загальна кількість пакетів, у знаменнику - кількість вантажних місць у пакеті, у дужках - порядковий номер пакета. Наприклад: "3/50 (2)".

и) "Умови та відмітки" - вказуються стан вантажу і вид пакування, вид засобів пакетування, умови з перевантаження вантажу, перелік супровідних документів (сертифікати, ветеринарні свідоцтва та ін.), а також інші відмітки.

і) "Кількість місць" - вказується кількість вантажних місць окремо за кожним найменуванням і за кожним видом упакування.

У випадку перевезення вантажів пакетами в цій графі вказується дробом: у чисельнику - загальна кількість пакетів, у знаменнику - кількість вантажних місць у пакеті. Наприклад: "3/50".

У випадку пред'явлення вантажу до перевезення навалом, насипом чи наливом у графу вноситься відмітка "навалом", "насипом" або "наливом".

ї) "Вид упакування" - вказуються найменування упакування (ящики, мішки, кипи, бочки і т. п.).

У випадку пред'явлення вантажу до перевезення навалом, насипом чи наливом у цій графі пишеться слово "відсутнє".

Якщо до перевезення пред'явлений вантаж без упакування, то в цій графі вказується скорочено "н/у" (тобто "неупакований").

й) "Маса вантажу, кг" - вказується маса вантажу брутто в кілограмах.

Якщо одним вантажним документом оформлюється збірне відправлення генеральних вантажів під різними найменуваннями та в різних видах пакування, то в цьому випадку вказується маса брутто за вантажем кожного окремого найменування, за кожним видом упакування і загальна маса брутто всього збірного вантажу.

к) "Довіреність N _____ від ____________ р. на ім'я _______________, паспорт серії N ______, зареєстрований у ____________ вул. ___________ будинок N _____ кв. N _____" - указується номер довіреності на одержання вантажу, дата її видачі, серія і номер паспорта матеріально відповідальної особи, яка одержує вантаж, і місце її реєстрації.

л) "Станція: ________ залізниці: ________" - вказуються (без скорочень) назва станції та найменування залізниці.

м) "Митниця" - вказується повне найменування митниці, що оформлює дозвіл на ввіз вантажу в країну чи вивіз його з країни.

н) "Підпис" і "підписи" - після ретельної перевірки зазначених у вантажному документі реквізитів відповідальні особи ставлять свої підписи і розбірливо вказують свої прізвища.

Якщо відповідальні особи, передбачені формою бланка, що підписують вантажний документ, тимчасово відсутні (у зв'язку з відпусткою, відрядженням тощо), то вантажний документ підписує особа, яка тимчасово виконує обов'язки відсутньої відповідальної особи.

Інші графи форм бланків вантажних перевізних документів заповнюються відповідно до їх призначення.

2.2. Вимоги цього розділу поширюються також на порядок заповнення граф бланків коносаментів та інших документів, що їх замінюють.

3. Оформлення вантажних перевізних документів

3.1. Бланки вантажних перевізних документів повинні виготовлятися на аркушах паперу білого кольору стандартного формату А4 (210 х 297 мм). Допускається виготовляти бланки "Вантажного плану" та "Маніфесту на вантажі" на аркушах паперу формату А3 (297 х 420 мм).

3.2. Указані бланки заповнюються чіткими літерами та цифрами із використанням якісних друкованих матеріалів. Виправлення помилки у вантажному перевізному документі здійснюється особою, яка заповнювала його, шляхом закреслювання неправильного тексту та/або цифри та написанням правильного тексту та/або цифри, яке підтверджується підписом цієї особи та завіряється печаткою.

(пункт 3.2 у редакції наказу Міністерства
інфраструктури України від 18.10.2012 р. N 622)

3.3. Допускається оформлення вантажних перевізних документів із використанням електронних інформаційних систем та дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг. У такому разі паперовий документообіг не здійснюється. Порядок функціонування такої електронної інформаційної системи, формат електронних перевізних документів, а також порядок їх обігу на території морського порту визначаються спільно адміністрацією морського порту та заінтересованими органами виконавчої влади і суб'єктами господарювання, які провадять свою діяльність на території морського порту (за їх згодою).

(пункт 3.3 у редакції наказу Міністерства
інфраструктури України від 18.10.2012 р. N 622)

 

Директор Державного департаменту
морського і річкового транспорту
 

 
В. Г. Работньов
 

  

 

ФАКТИЧНО ПРИЙНЯТО

N з/п 

Накладна N  

Найменування вантажу 

Кількість місць  

Маса, кг 

Вид упакування 

Розмір (габарити) 

Марки і номери, лот N  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього за сторінкою N _____ 

  

  

        

Всього за приймальним актом  

  

  

Незбереження:
  

Дата приймання на вантажний склад N: 

Запасних місць: 

Запасне упакування: 

Бригада:                           Зміна:                          Тальман (табельний номер) 

Залізнична марка: 

Орієнтири на площі вантажного складу: 

Змінний заступник начальника вантажного складу N ______,
П. І. Б.:
 

Підпис: 

Вантажовласник/експедитор (посада, П. І. Б.): 

Підпис: 

ПРИМІТКИ
 

Країна призначення 

Станція відправлення 

Дата відвантаження

Дата прибуття 

Відправник 

  

    

    

    

    

 

Директор Державного департаменту
морського і річкового транспорту
 

 
В. Г. Работньов
 

 

Дата:
Date:

Вид перевезень: експорт, транзит
Kind of transportation: export, transit 


Сторінка N _____
Page N _____ 

Всього сторінок:
Number of pages: 


Відправник:
Shipper: 

Місцезнаходження (місце проживання):
Address: 

Одержувач:
Consignee: 

Місцезнаходження (місце проживання):
Notify address: 

Митниця:
Customs: 

Кількість екземплярів Доручення:
No. Shipping order: 

Просимо відвантажити на судно:
To the ship: 

Спосіб визначення маси:
Kind of mass: 

Умови поставки:
Conditions of delivery: 

Порт вивантаження:
Port of discharging: 

Найменування вантажу:
Description of goods: 

Вид упакування:
Kind of package: 

Контракт N _____      Договір з портом N _____
Contract N  _____         P. Contract N _____  

Марки і номери:
Marks & numbers: 

Лот N:
Lot N: 

Платник:
To pay: 

N з/п
Ref. Nos.

N, дата прий-
мального акта
No, date of acceptance act 

Дата прибуття
Date arrival 

N вагона, автома-
шини
No train, car 

N накладної
No Bill 

Вид упаку-
вання
Kind of package 

Кількість місць
Quantity of pieces 

Маса, кг
Weight kgs 

N Вантажної митної Декларації
No customs Deklaration 

Приміт-
ки
Remarks 

брутто gross 

нетто net 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього за сторінкою N _____
Total per page N _____ 

  

  

  

  

Всього за дорученням N:
Grand total per shipping order N: 

  

  

  

 

Порт навантаження
Port of loading 

Вантажний склад N:
Cargo store house N: 

Транспортно-експедиторська організація
Transport-Forwarding Organisation 

Найменування
Name 

 

 

 

Підпис
Signed by 

 

 

 

М. П.
Stamp 

 

 

 

 

Директор Державного департаменту
морського і річкового транспорту
 

 
В. Г. Работньов
 

 

Штурманська розписка N _____
MATE'S RECEIPT N _____ 

 

N мані-
фесту
Manifest No 

N коно-
самента
Bill of Lading No 

N доручення
Order No 

Найменування вантажу
Description of goods 

Марки і номери
Marks & Numbers 

Вид упакування
Kind of package 

Кількість місць
Number of packages 

Маса брутто, кг
Gross weight, kgs 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього за сторінкою N _____
Total per page N: _____ 

  

  

Всього за штурманською розпискою N _____
Grand total per mate's receipt N _____ 

  

  

Підписи:
Signed by: 

Представник порту:
Representative of the port: 

Представник судна:
Representative of the vessel: 

М. П.
Stamp 

М. П.
Stamp 

 

Директор Державного департаменту
морського і річкового транспорту
 

 
В. Г. Работньов
 

 

ЛЮКОВА ЗАПИСКА
HATCH LIST

Дата:
Date: 


Сторінка N _____
Page N _____ 

Всього сторінок:
Number of pages: 


Порт навантаження: 

Порт вивантаження: 

Port of  loading: 

Port of discharging: 

ТРЮМ N _____
HOLD N _____ 

N маніфесту
Manifest N  

N коно-
самента
Bill of Lading No 

N доручення
Order No 

Найменування вантажу
Description of goods 

Марки і номери
Marks & Numbers 

Вид упакування
Kind of package 

Кількість місць
Number of packages 

Маса брутто, кг
Gross weight, kgs 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього за сторінкою N _____
Total per page N _____ 

  

  

Всього за вантажним приміщенням:
Grand total per hold: 

  

  

Підписи:
Signed by: 

Старший стивідор:
Chief Stevedor: 

Вантажний помічник капітана:
Cargo Mate: 

М. П.
Stamp 

М. П.
Stamp 

 

Директор Державного департаменту
морського і річкового транспорту
 

 
В. Г. Работньов
 

 

Країна призначення (за Вантажною митною декларацією): 

Митниця: 

Вантажна митна декларація N: 

  

Відправник: 

Надано примірників: 

Одержувач: 

  

Порт вивантаження: 

Порт навантаження: 

N доручення 

Країна призначення 

N вантажного складу 

Найменування вантажу 

Кількість місць 

Маса, кг 

Примітки 

брутто 

нетто 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього за сторінкою N  

  

  

  

  

Всього за вантажним списком N  

  

  

  

Вантажовласник
(транспортно-експедиторська
організація):
 

Підпис:

М. П.


 

Директор Державного департаменту
морського і річкового транспорту
 

 
В. Г. Работньов
 

 

Найменування вантажовласника:
 
 


Дата відходу: 

Суднозахід N: 


Сторінка N: 

Всього сторінок:  


Вантажний склад N: 


N доручення 

N прийма-
льного акта
 

N накладної 

N транспорт-
ного засобу
 

Вид упакування 

Кількість місць 

Маса брутто, кг 

Дата прибуття вантажу в порт 

Дата наванта-
ження на судно
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього за сторінкою N _____ 

  

  

  

Всього за здавальним актом N  

  

  

Всього за вантажним складом N  

  

  

Всього за судном:  

  

  

Порт навантаження:
Змінний заступник начальника вантажного складу N:
 

Підпис: 

 

Директор Державного департаменту
морського і річкового транспорту
 

 
В. Г. Работньов
 

 

ВАНТАЖНИЙ ПЛАН

CARGO PLAN

Судно:
Vessel: 

Дата:
Date: 

Порт навантаження:
Port of loading: 

Трюм N 5
Hold N 5 

Трюм N 4
Hold N 4 

Трюм N 3
Hold N 3 

Трюм N 2
Hold N 2 

Трюм N 1
Hold N 1 

Палубний вантаж:
Deck cargo: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього за трюмом N 5:
Total per hold N 5:

кількість місць:
number of packages:

маса, кг:
weight, kgs: 

Всього за трюмом N 4:
Total per hold N 4:

кількість місць:
number of packages:

маса, кг:
weight, kgs: 

Всього за трюмом N 3:
Total per hold N 3:

кількість місць:
number of packages:

маса, кг:
weight, kgs: 

Всього за трюмом N 2:
Total per hold N 2:

кількість місць:
number of packages:

маса, кг:
weight, kgs: 

Всього за трюмом N 1:
Total per hold N 1:

кількість місць:
number of packages:

маса, кг:
weight, kgs: 

Усього за судном
Grand Total per Vessel 

Кількість місць
Number of Packages 

Маса, кг
Weight, kgs 


  

Осадка кормою
After draft  

Осадка носом
Forward draft 


  

Підписи
Signed by 

Представник порту
Representative of the Port 

Представник судна
Representative of the Vessel 

  

М. П.
Stamp 

М. П.
Stamp 

 

Директор Державного департаменту
морського і річкового транспорту
 

 
В. Г. Работньов
 

 

Маніфест на вантажі

MANIFEST OF CARGO

Судно:
Vessel 

Дата:
Date: 

Порт навантаження:
Port of loading: 

Порт вивантаження:
Port of discharging: 

Сторінка N _____
Page N _____ 

Всього сторінок:
Number of pages:  


N з/п
Ref. Nos. 

N коно-
самента
No. B/L 

Відпра-
вник
Shipper 

Марки і номери
Marks & Numbers 

Найменування вантажу
Deskription of goods 

Вид упакування
Kind of packages 

Кількість місць
Number of pieces 

Маса брутто, кг
Gross Weight, kgs 

Одержувач
Consignee 

Адреса для письмового повідомлення
Notify Address 

ФРАХТ
FREIGHT 

Примітки
Remarks 

ставка
Rate 

сума
Amount 

спла-
чено
Prepaid 

стяг-
нути
Collect 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього за сторінкою N ______
Total per page N ______ 

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього за маніфестом:
Grand total per manifest: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Підписи:
Signed by: 

Представник порту:
Representative of the port: 

Представник судна:
Representative of the vessel: 

М. П.
Stamp 

М. П.
Stamp 

 

Директор Державного департаменту
морського і річкового транспорту
 

 
В. Г. Работньов
 

 

ТАЛЬМАНСЬКА РОЗПИСКА N _____

Найменування порту 

Дата 

Зміна 

Причал N  

Бригада N  

Назва судна 

Вантажне приміщення N  

Вид перевезення 

Порт призначення 

Початок операцій 

N к/с, доручення 

Найменування вантажу, шифр вантажу 

Вид упаку-
вання 

Марки і номери 

Постропний облік кількості місць (маси) та підписи сторін 

Всього 

N вантаж-
ного складу 

N вагона 

місць 

маса, кг 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього: ___________ 

__________________________
(прописом) 

Для відміток 

Тальман порту 

Тальман судна 

Тальман вантажного складу N: 

Змінний заступник начальника вантажного складу N: 

Представник митниці: 

П. І. Б.: 

  

  

  

  

Підписи: 

  

  

  

  

Початок операцій 

N к/с, доручення 

Найменування вантажу, шифр вантажу 

Вид упаку-
вання 

Марки і номери 

Постропний облік кількості місць (маси) та підписи сторін 

Всього 

N вантаж-
ного складу 

N вагона 

місць 

маса, кг 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього: ___________ 

__________________________
(прописом) 

Для відміток 

Тальман порту 

Тальман судна 

Тальман вантажного складу N: 

Змінний заступник начальника вантажного складу N: 

Представник митниці: 

П. І. Б.: 

  

  

  

  

Підписи: 

  

  

  

  

 

Директор Державного департаменту
морського і річкового транспорту
 

 
В. Г. Работньов
 

  

Найменування вантажовласника:
 


НАРЯД N _____

Дата:

Вид перевезень: імпорт, транзит 

Місцезнаходження (місце проживання) одержувача: 

Просимо відвантажити: залізницею, автотранспортом, судном 

 

Станція:
залізниці:
Код станції:
Код одержувача:
Код ЄДРПОУ одержувача:
Одержувач:
Через:
Вантаж, що прибув на судні:
Дата приходу судна: 

Місто, населений пункт, порт:
Код одержувача:
Код ЄДРПОУ одержувача:
Одержувач:
Через:
Вантаж, що прибув на судні:
Дата приходу судна: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митниця: 

 

 

 

 

 

N коноса-
мента
 

Найменування вантажу 

Вид упакування 

Кількість місць 

Маса, кг 

брутто 

нетто 

середньо-
коносаментна
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього: 

  

  

  

  

  

  

Найменування транспортно-
експедиторської організації:
 

Підпис: 

Посада: 

М. П. 

П. І. Б.: 


Для відміток 

Для відміток 

  

 

Директор Державного департаменту
морського і річкового транспорту
 

 
В. Г. Работньов
 

 

Найменування транспортно-
експедиторської організації:
 
 


ВИДАТКОВИЙ
ОРДЕР N _____

Дата:
Вид перевезень: імпорт 


Через:  

  

Вантажний склад N _____ 

Судно:
Дата прибуття:
 

Наряд N _____
Дата: 

Вантажоодержувач, місцезнаходження (місце проживання): 

N коноса-
мента
 

Марки і номери 

Найменування вантажу 

Вид упаку-
вання
 

Кількість місць 

Маса, кг 

брутто 

нетто 

середньо-
коноса-
ментна
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього: 

  

  

  

  

Посада, П. І. Б. відповідальної особи:  

Підпис: 

  

М. П. 

Довіреність N ____________ від ____________ на ім'я ____________________

Паспорт N _____________________________

Відмітка вантажного складу про видачу вантажу частинами

Число, місяць, рік 

Кількість місць 

Маса, кг 

Номер автомашини 

Підпис одержувача 

Підпис змінного заступника начальника вантажного складу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Директор Державного департаменту
морського і річкового транспорту
 

 
В. Г. Работньов
 

 

Найменування вантажовласника:
 


ПОВІДОМЛЕННЯ N ______

Дата:

Вид перевезень: імпорт

Наряд N  

Накладна N: 


Судно: 

Дата: 

Вантажний склад N  


Сторінка N  

Всього сторінок: 


Відправник: 

Одержувач: 

Місцезнаходження (місце проживання): 

Місцезнаходження (місце проживання): 

Найменування вантажу: 

Умови та відмітки: 

N вагона 

Марки і номери  

Найменування вантажу 

Вид упаку-
вання
 

Кількість місць 

Маса, кг 

N місць 

N замо-
вле-
ння
 

N тран-
са
 

N коно-
самен-
та
 

брутто 

нетто 

тара 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього за сторінкою N _____

  

  

  

  

  

Всього за повідомленням N _____ 

  

  

  

  

Посада, П. І. Б. відповідальної особи:
транспортно-експедиторської організації:
 

 
Підпис:
 

  

М. П. 

 

Директор Державного департаменту
морського і річкового транспорту
 

 
В. Г. Работньов
 

 

Найменування перевізника:
 


НАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ОРДЕР N _____

Дата:
Вид перевезень: каботаж, пряме водне сполучення

Судно: 

Причал: 

Трюм N  

Вантажний склад N  


Коносамент чи накладна N  


Сторінка N _____ 

Всього сторінок: 


Відправник:  

Одержувач: 

Місцезнаходження (місце проживання): 

Місцезнаходження (місце проживання): 

N коносамента 

Марки і номери 

Найменування вантажу 

Вид упакування 

Кількість місць 

Маса, кг 

брутто 

нетто 

середньо-
коноса-
ментна 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього за сторінкою N _____ 

  

  

  

  

Всього за навантажувальним ордером N _____ 

  

  

  

  

Посада, П. І. Б. відповідальної особи:
транспортно-експедиторської організації:
 

Підпис: 

М. П. 

 

Директор Державного департаменту
морського і річкового транспорту
 

 
В. Г. Работньов
 

 

Найменування перевізника:
  


ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНА
ВІДОМІСТЬ

Вид перевезень: каботаж, пряме водне сполучення 

 

Порт: 

Капітан: 

Змінний заступник начальника вантажного складу N ______ 

Вантажний помічник: 

М. П. 

М. П. 


Підписи: 

Капітан: 

Порт: 

Вантажний помічник: 

Змінний заступник начальника вантажного складу N _____ 

М. П. 

М. П. 


 

Директор Державного департаменту
морського і річкового транспорту
 

 
В. Г. Работньов
 

 

ВІДВІС N _____

Найменування порту 

Бригада N  

Зміна 

 

Тип, вантажопідйомність вагона 

N вагона 

Назва судна  

Вантажний склад N  

Одержувач, станція залізниці або пункт призначення 

Відправник, станція залізниці або пункт відправлення 

Вид перевезень 

Сторінка N
Всього сторінок:  

N к/с 

N наклад-
ної
 

Найменування вантажу 

Вид упаку-
вання
 

Марки і номери 

Кількість місць 

Маса, кг 

Маса одного місця, кг 

N транса 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тальман вантажного складу N: 

Змінний заступник начальника вантажного складу N: 

Вагар залізниці: 

П. І. Б.: 

  

  

Підписи: 

  

  

 

Директор Державного департаменту
морського і річкового транспорту
 

 
В. Г. Работньов
 

 

Найменування порту:
 


ПОДОРОЖНІЙ ЛИСТ N _____
(внутрішньопортовий)

Дата:

Початок операцій:

Вантажний автомобіль N: 

N к/с, доручення 

N вантажного складу відпускання 

Найменування судна 

N вагона 

Найменування вантажу, шифр вантажу 

Вид упакування 

Всього 

місць 

маса, кг 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сторона, що здає:
посада:
П. І. Б.:
 

Підпис: 

Сторона, що супроводжує вантаж:
посада,
П. І. Б.:
 

Підпис: 

Сторона, що приймає:
посада:
П. І. Б.:
 

Підпис: 

 

Директор Державного департаменту
морського і річкового транспорту
 

 
В. Г. Работньов
 

Опрос