Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения экспертизы для подтверждения принадлежности топлива к альтернативному

Госкомэнергосбережения
Порядок, Приказ от 10.12.2004 № 183
редакция действует с 05.11.2013

Про затвердження Порядку проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного

Наказ Державного комітету України з енергозбереження
від 10 грудня 2004 року N 183

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2004 р. за N 1647/10246

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Національного агентства України з питань
 забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
від 15 червня 2007 року N 92
,
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27 вересня 2013 року N 1149

Відповідно до Закону України "Про альтернативні види рідкого та газового палива" та на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2004 N 1307 "Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного (додається).

2. Установити форму Реєстру альтернативних видів палива Держенергоефективності України, (додаток до наказу).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
 використання енергетичних ресурсів від 15.06.2007 р. N 92
,
наказом Міністерства економічного розвитку
 і торгівлі України від 27.09.2013 р. N 1149)

3. Управлінню науки та нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії (Щокін А. Р.) та Юридичному управлінню (Малая М. В.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Григоровського В. В.

 

Голова Комітету 

В. Петренко 

 

ПОРЯДОК
проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного

(У тексті Порядку та додатках до нього слово "НАЕР" замінено словами "Держенергоефективності України" згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27 вересня 2013 року N 1149)

1. Порядок проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного (далі - Порядок) розроблений з метою реалізації пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2004 N 1307 "Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного".

2. Порядок установлює механізм проведення експертизи з метою визначення ознак палива, наданого зацікавленими юридичними та фізичними особами, що виробляють (видобувають) або постачають це паливо (далі - заявники), для подальшого підтвердження його належності до альтернативного.

3. Проведення експертизи наданого заявником палива здійснюється з метою перевірки відповідності палива ознакам, визначеним у статті 3 Закону України "Про альтернативні види рідкого та газового палива", а також обов'язковим для кожного виду палива технічним показникам.

4. Експертизу палива проводять випробувальні лабораторії (далі - лабораторії), що мають атестат акредитації в Системі сертифікації УкрСЕПРО (сертифіковані) на проведення робіт у сфері експертизи різних видів (тверде, рідке чи газове/газоподібне) палива та можуть надавати заявникам експертні висновки щодо дослідженого палива для передачі його у Держенергоефективності України.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
 використання енергетичних ресурсів від 15.06.2007 р. N 92)

Лабораторії повинні проводити експертизу згідно з положеннями чинного законодавства та чинної нормативно-технічної документації.

5. Для проведення експертизи палива заявник подає до лабораторії заяву про проведення експертизи палива для підтвердження його належності до альтернативного (додаток 1), ідентичні між собою зразки цього палива (з метою проведення експертизи та для зберігання лабораторією як контрольних у випадку виникнення спірних ситуацій) та, у разі потреби, супровідні документи на це паливо (технічні умови, паспорт, відомості щодо екологічної та пожежної безпеки).

6. Результати експертизи викладаються в експертному висновку щодо наявності в палива ознак альтернативного палива (додаток 2), який лабораторія видає заявнику для подання до Держенергоефективності України. Цей висновок разом з поданою до Держенергоефективності України відповідною заявою є підставою для розгляду Держенергоефективності України питання про видачу (на безоплатній основі) свідоцтва про належність палива до альтернативного або про відмову в його видачі.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
 використання енергетичних ресурсів від 15.06.2007 р. N 92)

7. При видачі заявнику свідоцтва про належність наданого ним палива до альтернативного Держенергоефективності України заносить відомості про це паливо до Реєстру альтернативних видів палива Держенергоефективності України.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
 використання енергетичних ресурсів від 15.06.2007 р. N 92)

8. Контрольні зразки палива, на яке видано свідоцтво про належність палива до альтернативного, повинні зберігатись лабораторією, що проводила експертизу, протягом терміну дії свідоцтва про належність палива до альтернативного.

9. Експертиза палива проводиться на підставі договору, укладеного заявником з однією із лабораторій, що мають атестат акредитації в Системі сертифікації УкрСЕПРО (сертифіковані) на проведення робіт у сфері експертизи різних видів (тверде, рідке чи газове/газоподібне) палива та можуть надавати заявникам експертні висновки щодо дослідженого палива. При цьому заявник сплачує всі витрати, пов'язані з проведенням експертизи палива та зберіганням лабораторією контрольних зразків цього палива протягом терміну дії виданого на нього свідоцтва про належність палива до альтернативного.

 

Начальник Управління
науки та нетрадиційних і
відновлюваних джерел енергії
 

 
 
А. Р. Щокін
 

 

До ________________________________________________________________________________
                   (назва випробувальної лабораторії, сертифікованої на проведення експертизи відповідного типу палива, 
___________________________________________________________________________________
           її відомча належність та адреса, номер і дата реєстрації атестата акредитації в органі сертифікації, його назва) 
___________________________________________________________________________________
                               (у разі відсутності в заявника необхідних відомостей заповнюється самою лабораторією) 

ЗАЯВА N ___
про проведення експертизи палива для підтвердження його належності до альтернативного

     1. _______________________________________________________________________________
                                                                   (назва підприємства-виробника, постачальника 
____________________________________________________________________________________
                                                                             (далі - заявник), адреса, код за ЄДРПОУ) 

в особі _____________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові керівника та його посада) 

заявляє, що _________________________________________________________________________
                             (назва, марка палива та (за наявності) код у Державному класифікаторі промислової продукції (ДКПП))
___________________________________________________________________________________

надано у вигляді партії в кількості _____________________________________________________,
                                                                                                                                      (кг, т, м3 та ін.)

виробляється серійно (видобувається)* за _______________________________________________
                                                                                                          (назва та позначення нормативного документа виробника) 

згідно з вимогами ___________________________________________________________________
                                                                                      (позначення та назви нормативних документів) 

     2. Просимо провести експертні дослідження з метою перевірки відповідності зразків цього палива вимогам існуючих нормативних документів щодо визначення ознак альтернативних видів палива і надати експертний висновок щодо наявності в палива ознак альтернативного палива.

    3. Заявник зобов'язується:

    - виконувати вимоги лабораторії щодо проведення експертизи палива;

   - сплатити на договірних умовах усі витрати за проведення експертизи палива та зберігання його контрольних зразків протягом терміну дії виданого свідоцтва. 

Керівник підприємства 

___________________
(підпис) 

__________________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

___________________
(підпис) 

__________________________
(ініціали та прізвище) 

Печатка 

Дата 

____________
* Уноситься потрібне. 

 

 

__________________________________________________________________________
(назва та відомча належність випробувальної лабораторії, що склала експертний висновок,
__________________________________________________________________________
її адреса, номер і дата реєстрації атестата акредитації в органі сертифікації, його назва) 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК __________
                                                     (код за типом палива, N )
щодо наявності в палива (за заявкою N ____ від "___" ____________ 200_ р.) ознак альтернативного палива

      Рідке (тверде, газове/газоподібне)* паливо ___________________________________________
                                                                                                                                                      (назва палива, 
___________________________________________________________________________________
                                                                                              тип, вид, марка і т. ін.) 

______________________________________________________ 

________________________,
(код ДКПП за наявності) 

що виробляється серійно (видобувається)* за _____________________________________________
                                                                                                              (назва та позначення нормативного документа виробника) 

і надане у вигляді партії в кількості ______________________________________________________
                                                                                                                                      (кг, т, м3 та ін.)

для проведення експертизи з метою визначення наявності в нього ознак альтернативного палива
___________________________________________________________________________________
                                                         (назва підприємства-виробника (постачальника), його адреса) 

______________________________________________________ 

________________________,
код за ЄДРПОУ 

у період від ____________ до ____________ було досліджене у випробувальній(них) лабораторії(ях)
                                      (дата)                             (дата) 

на відповідність вимогам технічних умов та/або
стандартів __________________________________________________________________________
                                                                          (позначення та назва нормативних документів) 

      За результатами досліджень (випробувань та визначення наявності ознак і технічних показників (характеристик) альтернативного палива), проведених щодо наданих зразків палива в лабораторії(ях): 

Назва випробувальної лабораторії (ВЛ), її адреса 

Галузь акредитації ВЛ згідно з атестатом акредитації 

Номер протоколу випробувань, дата його затвердження у ВЛ 

Наводяться дані щодо:
- основної ВЛ - виконавця
- ВЛ - співвиконавця (однієї чи декількох, при виникненні потреби в залученні до експертних досліджень палива) 

(Відповідні дані, при їх наявності) 

(Відповідні дані) 

____________
* Уноситься потрібне. 

У ДАНОГО ПАЛИВА (НЕ) ВИЗНАЧЕНІ* ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ І ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ
(ХАРАКТЕРИСТИКИ), УСТАНОВЛЕНІ В
_____________________________________________
                                                                                                                                     (позначення та назви технічних 
___________________________________________________________________________________,
                                                 умов на паливо та/або стандартів, за необхідності наводяться пункти) 

ЩО (НЕ) ДАЄ* ЗМОГИ ВИЗНАЧИТИ ПАЛИВО НАЛЕЖНИМ ДО АЛЬТЕРНАТИВНОГО.

   Даний експертний висновок є підставою для розгляду Держенергоефективності України питання про видачу свідоцтва про належність палива до альтернативного. 

Керівник випробувальної
лабораторії
 

___________________
(підпис) 

__________________________
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ 200_ року 

  

  

Печатка 

  

  

____________
* Уноситься потрібне. 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
 використання енергетичних ресурсів від 15.06.2007 р. N 92)

 

Реєстр альтернативних видів палива Держенергоефективності України

N з/п за розділами 

Код, N свідоцтва, дата видачі 

Назва палива 

Нормативний документ на виробництво (видобуток) палива 

Код палива за ДКПП 

Назва підприємства-
виробника (видобувача) палива, його адреса
 

Код підприємства за ЄДРПОУ 

N експертного висновку, дата видачі 

Ким видано експертний висновок (назва випробувальної лабораторії, адреса, підпорядкування) 

Примітки 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

7 

8 

9 

10 

Розділ 1: тверде паливо (код ТП) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 2: рідке паливо (код РП) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 2.1: рідке паливо, сумішеве (код РП-См) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 2.2: рідке паливо, суспензія (код РП-С) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 2.3: рідке паливо, емульсія (код РП-Е) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 2.4: рідке паливо, дисперсія (код РП-Д) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 3: газове/газоподібне паливо (код ГП) 

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
 використання енергетичних ресурсів від 15.06.2007 р. N 92)

____________

Опрос