Идет загрузка документа (820 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Перечня документов, образующихся в деятельности Национального банка Украины и банков Украины с указанием сроков хранения

Национальный банк
Постановление, Перечень от 08.12.2004 № 601
Утратил силу

Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання

Постанова Правління Національного банку України
від 8 грудня 2004 року N 601

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2004 р. за N 1646/10245

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Правління Національного банку України
 від 29 листопада 2010 року N 515

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 27 листопада 2018 року N 129)

З метою організації надійного зберігання документів і дотримання належного порядку ведення архівної справи в банківській сфері та відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про Національний архівний фонд та архівні установи" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.11.2010 р. N 515)

1. Затвердити Перелік документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання (далі - Перелік), що додається.

2. Зобов'язати Національний банк України та банки України дотримуватися строків зберігання документів, установлених Переліком.

3. Управлінню діловодства (В. В. Врублевський) після реєстрації цієї постанови в Міністерстві юстиції України довести її зміст до відома структурних підрозділів і одиниць, територіальних управлінь, спеціалізованих підприємств, навчальних закладів Національного банку України, Асоціації українських банків, Київського банківського союзу та банків України.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 23.12.96 N 327 "Про Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання";

постанову Правління Національного банку України від 19.12.2001 N 531 "Про внесення змін до Переліку документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних банків України із зазначенням строків зберігання" скасувати.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В. Л. Кротюка.

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. П. Яценюк 

 

Перелік документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання

1. Загальні положення

1. Цей Перелік розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 N 1004, і Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 N 41 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.98 N 576/3016 (далі - Перелік типових документів).

(пункт 1 глави 1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 29.11.2010 р. N 515)

2. Перелік є основним нормативно-правовим актом, що визначає строки зберігання відповідних категорій документів, які утворюються в процесі діяльності центрального апарату, структурних підрозділів і одиниць, територіальних управлінь, спеціалізованих підприємств, навчальних закладів Національного банку України та банків України, їх філій, представництв та відділень (далі - банківські установи).

3. Перелік призначено для обов'язкового використання всіма банківськими установами.

4. На підставі Переліку здійснюється експертиза цінностей документів з метою внесення їх до Національного архівного фонду (далі - НАФ) або знищення.

5. Документи, що мають позначку (*), підлягають зберіганню в умовах особливого періоду.

6. Для спрощення використання Переліку в ньому застосовані абревіатури, зазначені в додатку.

7. Перелік побудовано за функціонально-галузевою ознакою. Перелік складається з розділів, що відповідають основним напрямам діяльності Національного банку України та банків України.

8. Статтям у Переліку присвоєно єдину наскрізну нумерацію. Перелік дає узагальнене найменування кожного виду документа. У разі об'єднання в одній статті різних видів документів з одного питання, що мають однаковий строк зберігання, використовується термін "документи", а в дужках зазначаються найменування всіх видів документів.

9. У примітках уточнюються місце та строки зберігання документів і містяться застереження щодо строків зберігання певних документів. Для визначення строків зберігання документів потрібно враховувати всі примітки до статей Переліку.

10. Ураховуючи мультивалютність рахунків бухгалтерського обліку, що визначена Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 919/9518 (зі змінами), до Переліку включені статті зі зберігання регістрів та документів бухгалтерського обліку за усіма видами валют, у тому числі банківських металів (якщо інше не передбачено Переліком).

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.11.2010 р. N 515)

11. Строки зберігання документів, що визначені в цьому Переліку, є мінімальними і зменшенню не підлягають. Банківські установи можуть лише збільшувати строки зберігання документів, якщо це викликано специфічними особливостями їх роботи.

12. Перелік установлює строки зберігання документів незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний, у вигляді мікрофільмів тощо). Для первинної інформації та звітності, що формується на її підставі, установлюється однаковий строк зберігання незалежно від виду носія.

13. Визначення строків зберігання справ і документів, у тому числі книг і журналів, якщо вони ведуться впродовж кількох років, проводиться з 1 січня року, наступного за роком завершення діловодства за ними. Наприклад, обчислення строку зберігання документів, завершених діловодством у 2003 році, починається з січня 2004 року.

14. Для документів, яким установлено строки зберігання "75 р. - "В", визначення строків зберігання потрібно здійснювати з урахуванням віку людини (позначеного в Переліку літерою "В") на час закінчення справи. Наприклад, особова справа службовця завершена діловодством, коли йому було 35 років. Таким чином, зазначена особова справа має зберігатися 40 років (75 відняти 35).

15. У Переліку деякі види документів, що можуть мати культурну цінність, позначені літерами "ЕПК" (експертно-перевірна комісія) державної архівної установи. Ці документи обов'язково переглядаються відповідною ЕПК або ЕК (експертна комісія) банківської установи з метою визначення доцільності їх подальшого віднесення до НАФ або для знищення після практичного використання.

16. Для документів, що мають тривале практичне значення, встановлюється строк зберігання "доки не мине потреба". Конкретний строк їх зберігання визначає ЕК банківської установи.

17. Документи із зазначенням строку зберігання "до ліквідації організації" підлягають експертизі цінності, окремі з них, що зачіпають права громадян та інтереси держави, передаються у відповідні державні або інші архіви для подальшого зберігання.

18. Визначення строків зберігання документів, які не перелічені в цьому Переліку, здійснюється відповідно до Переліку типових документів.

19. Перелік має використовуватися під час підготовки номенклатури справ та формування справ у поточному діловодстві.

20. Для складання номенклатури справ з Переліку потрібно брати відповідні найменування видів документів з певних напрямів, доповнюючи їх іншими обов'язковими елементами заголовка, оскільки Перелік не містить конкретних заголовків документів, а лише визначає їх категорії і види. У номенклатурі справ зазначаються строки зберігання документів з посиланням на номери відповідних статей Переліку.

21. Документи, строк зберігання яких визначений Переліком як постійний, відносяться до документів НАФ.

22. Підрозділи центрального апарату, територіальні управління Національного банку України передають документи НАФ на державне зберігання в повному обсязі. Для інших структурних підрозділів і одиниць, спеціалізованих підприємств, навчальних закладів Національного банку України форму прийняття (повний або вибірковий відбір), а також види документів визначають відповідні архівні установи.

23. Банки України передають документи до державних архівів або інших архівних установ згідно з договором, або зберігають їх постійно в своїх архівних підрозділах. Документи, що утворюються в діяльності філій, представництв, відділень банків, інших організацій, не відносяться до документів НАФ і не підлягають постійному зберіганню.

24. Документи НАФ, що належать державі, передаються до відповідних державних архівних установ у строки, передбачені Типовим положенням про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженим наказом Державного комітету архівів України від 06.08.2002 N 58 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.08.2002 за N 682/6970 (зі змінами).

(пункт 24 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.11.2010 р. N 515)

25. Документи НАФ, що не належать державі, передаються до державних архівних установ згідно з договором або зберігаються постійно в архівних підрозділах, враховуючи Примірне положення про архівний підрозділ підприємства, установи та організації, заснованих на приватній формі власності, об'єднання громадян, релігійної організації, затверджене наказом Державного комітету архівів України від 05.06.2002 N 42 (зі змінами).

(пункт 25 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.11.2010 р. N 515)

26. Для організації і проведення попередньої експертизи цінності документів, відбору їх для зберігання або знищення створюється ЕК банківської установи. Утворення та діяльність ЕК здійснюються на підставі Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 17.12.2007 N 183, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.01.2008 за N 13/14704.

(пункт 26 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.11.2010 р. N 515)

Банківська установа недержавної форми власності здійснює організацію і проведення попередньої експертизи цінності документів відповідно до Примірного положення про експертну комісію об'єднання громадян, релігійної організації, а також підприємства, установи та організації, заснованої на приватній формі власності, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 06.05.2008 N 83.

(пункт 26 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.11.2010 р. N 515)

27. Експертиза цінності документів та оформлення її результатів у банківських установах проводиться в порядку, визначеному Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженими наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 N 16 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за N 407/5598 (зі змінами).

(пункт 27 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.11.2010 р. N 515)

28. За результатами експертизи цінності документів складаються описи справ постійного строку зберігання, тривалого (понад 10 років) строку зберігання, з особового складу, а також акти про вилучення для знищення справ, строки зберігання яких закінчилися. Зведені описи та акти розглядаються ЕК банківської установи одночасно.

29. Банківські установи, що передають документи НАФ на державне зберігання, складають річні розділи зведеного опису справ постійного строку зберігання у чотирьох примірниках, описи справ з особового складу в трьох примірниках, які подаються на погодження ЕПК відповідного державного архіву. Документи тривалого (понад 10 років) строку зберігання включаються до відповідних описів, що складаються в двох примірниках, погоджуються ЕК банківської установи і затверджуються її керівником.

30. Банківські установи, що зберігають документи НАФ постійно в себе, складають річні розділи зведеного опису справ постійного строку зберігання та з особового складу в двох примірниках. Після погодження ЕК банківської установи описи затверджуються керівником банківської установи.

31. Банківські установи, у діяльності яких не утворюються документи НАФ, складають річні розділи зведеного опису справ тривалого (понад 10 років) строку зберігання в трьох примірниках, які направляються на погодження ЕК банківської установи вищого рівня.

32. Банківська установа - фондоутворювач набуває право на знищення (утилізацію) документів після затвердження ЕПК державної архівної установи описів справ постійного строку зберігання та з особового складу, а також затвердження актів про вилучення для знищення справ керівником цієї банківської установи.

33. Банківські установи, у діяльності яких не утворюються документи НАФ, складають акти про вилучення для знищення документів лише після затвердження описів справ тривалого (понад 10 років) строку зберігання та з особового складу. Знищення документів проводиться після затвердження акта керівником банківської установи і його погодження з відповідним державним архівом.

34. Справи, відібрані для знищення, після погодження та затвердження актів передаються в установленому порядку (з оформленням приймально-передавальних накладних) організаціям, що займаються заготівлею вторинної сировини, з метою перероблення на паперових фабриках. Використання цих документів для господарських потреб забороняється.

35. Знищення документів без відповідного оформлення і погодження, а також порушення строків їх зберігання забороняється. Посадові особи, винні в недбалому зберіганні, псуванні і знищенні документів, відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" несуть відповідальність згідно із законодавством України.

36. Контроль за правильністю проведення експертизи цінності і застосування Переліку здійснюють Національний банк України та державні архівні установи.

2. Перелік документів,
що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України,
із зазначенням строків зберігання

N статті 

Вид документів 

У центральному апараті Національного банку України  

У структурних підрозділах і одиницях, територіальних управліннях, спеціалізованих підприємствах, навчальних закладах Національного банку України 

У банках України 

У філіях, представництвах, відділеннях банків 

Примітки 

 

1. Організація системи управління 

 

 

 

 

 

 

1.1. Розпорядча діяльність 

 

 

 

 

 

Закони, постанови та інші акти Верховної Ради України; постанови та інші акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим; постанови, рішення, інші акти комітетів і комісій Верховних Рад України та Автономної Республіки Крим* 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

Укази, розпорядження Президента України* 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим*  

доки не мине потреба1 

доки не мине потреба1 

доки не мине потреба 

доки не мине
потреба 

1 з питань діяльності цієї банківської установи - постійно 

Розпорядження голів обласних, районних, районних Автономної Республіки Крим, міських (міст Києва і Севастополя), районних у містах (Києві і Севастополі) державних адміністрацій* 

доки не мине потреба1 

доки не мине потреба1 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

1 з питань діяльності цієї банківської установи - постійно 

Рішення, протоколи засідань органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів* 

доки не мине потреба1 

доки не мине потреба1 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

1 з питань діяльності цієї банківської установи - постійно  

Постанови, рішення вищих судових органів України, Автономної Республіки Крим з питань діяльності банків* 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 з питань діяльності цієї банківської установи, інші - доки не мине потреба  

Проекти законів, указів, постанов, розпоряджень; ініціативні пропозиції, унесені на розгляд органів державної влади, місцевого самоврядування, інші документи (довідки, доповідні записки, висновки тощо), що стосуються їх розроблення*  

постійно 

постійно 

 

Висновки щодо проектів законодавчих актів та розпорядчих документів* 

постійно 

 

Доручення органів державної влади, місцевого самоврядування, документи (довідки, огляди, доповіді, розрахунки) щодо виконання доручень* 

постійно 

постійно 

постійно 

 

10 

Доручення Національного банку України та документи щодо виконання доручень (довідки, огляди, доповіді, розпорядження)*  

постійно 

постійно 

постійно 

доки не мине потреба 

 

11 

Постанови Правління Національного банку України* 

постійно 

доки не мине потреба1 

доки не мине потреба1 

доки не мине потреба 

1 з питань діяльності цієї банківської установи - постійно 

12 

Справи регуляторних актів Національного банку України 

5 р.1 

1 після визнання такими, що втратили чинність, регуляторних актів або їх скасування 

13 

Документи (протоколи, стенограми, програми, списки учасників) засідань Правління Національного банку України 

постійно 

доки не мине потреба1 

доки не мине потреба1 

доки не мине потреба 

1 з питань діяльності цієї банківської установи - постійно 

14 

Постанови, рішення правлінь банків України* 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

15 

Документи (протоколи, стенограми) нарад, які проводять керівники банківських установ  

постійно 

постійно 

постійно 

10 р. 

 

16 

Документи (протоколи, стенограми, резолюції, постанови, рішення, рекомендації, програми, списки учасників) міжнародних, загальнодержавних, відомчих конференцій, конгресів, нарад, семінарів  

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р. 

1 у банківських установах, що здійснюють захід, - постійно 

17 

Депутатські запити та документи щодо їх виконання 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

10 р. 

 

18 

Протоколи, стенограми, рішення загальних зборів трудового колективу, учасників, засновників, акціонерів, пайовиків банківських установ 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

  

19 

Постанови, стенограми, протоколи, рекомендації виконавчого органу, правління, ради директорів, дирекції ради орендарів банку та документи щодо них (доповідні записки, довідки, проекти) 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

  

20 

Постанови, стенограми засідань, рекомендації органу наглядової ради банку, документи до них (доповідні записки, довідки, проекти)  

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

21 

Документи (проекти рішень, постанов, доповідні записки) про підготовку засідань рад банків*  

3 р. 

3 р. 

1 р. 

1 р. 

 

22 

Листування з центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування з основних питань діяльності*  

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. 

 

23 

Постанови, рішення, рекомендації, стенограми, протоколи постійно діючих комітетів, комісій, рад: 

 

 

 

 

 

а) за місцем складання документа  

постійно 

постійно 

постійно 

3 р. 

 

б) в інших установах  

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

24 

Документи (доповідні записки, довідки тощо) про підготовку засідань постійно діючих комітетів, комісій, рад 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

25 

Накази, розпорядження банківських установ*:  

 

 

 

 

 

а) з основної діяльності*  

постійно1 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 надіслані до відома - 5 р. 

б) про прийняття, переведення, заохочення, звільнення, сумісництво, преміювання, матеріальну допомогу працівників* 

75 р.1 

75 р.1 

75 р.1 

75 р.1 

1 надіслані до відома - 5 р. 

в) про надання відпусток  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

г) про відрядження працівників банку за кордон з питань навчання  

15 р. 

15 р. 

5 р. 

5 р. 

 

ґ) про стягнення; відрядження працівників; з адміністративно-господарських питань 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

26 

Проекти наказів, розпоряджень банківських установ  

1 р. 

1 р. 

 

27 

Правила, положення, інструкції, методичні вказівки та рекомендації*:  

 

 

 

 

 

а) за місцем розроблення документа 

постійно 

постійно 

 

б) в інших установах  

до заміни новими 

до заміни новими 

до заміни новими 

до заміни новими 

 

28 

Проекти правил, положень, інструкцій, методичних вказівок та рекомендацій; документи (довідки, висновки, доповідні записки тощо), що стосуються їх розроблення* 

3 р.1 

3 р.1 

1 після затвердження 

29 

Листування про розроблення, застосування та роз'яснення правил, положень, інструкцій, методичних рекомендацій*  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

 

1.2. Контроль 

 

 

 

 

 

30 

Документи (доповіді, доповідні записки, довідки, акти) комплексних ревізій про перевірку виконання законів України, указів, розпоряджень Президента України, постанов Верховних Рад України та Автономної Республіки Крим, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування*  

постійно1 

постійно1 

постійно1 

доки не мине потреба 

1 у разі надходження до одного державного архіву на зберігання приймаються документи від установи, що проводить перевірку 

31 

Документи (акти, довідки, доповіді, огляди, звіти) про перевірку виконання рішень, наказів, розпоряджень республіканських органів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим  

постійно1 

постійно1 

постійно1  

доки не мине потреба 

1 у разі надходження до одного державного архіву на зберігання приймаються документи від установи, що проводить перевірку 

32 

Документи (акти, довідки, доповідні записки) про перевірку виконання розпоряджень, доручень, рішень Національного банку України*  

постійно1 

постійно1  

постійно1 

доки не мине потреба 

1 у разі надходження до одного державного архіву на зберігання приймаються документи від установи, що проводить перевірку 

33 

Листування про перевірку виконання розпорядчих документів органів державної влади та місцевого самоврядування  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

34 

Документи [(доповіді, доповідні записки, довідки, аудиторські звіти за наслідками проведених аудитів (у т. ч. комплексних), акти про обстеження, перевірки банківських установ України (за винятком документів періодичних бухгалтерських ревізій)]*:  

 

 

 

 

 

а) за місцем перевірки та в установах, що проводять перевірку 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

10 р. 

1 у разі надходження до одного державного архіву на зберігання приймаються документи від установи, що проводить перевірку 

б) в інших організаціях  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

35 

Листування з органами державної влади, правоохоронними органами, органами податкової служби, фінансового і відомчого контролю про проведення та результати ревізій, перевірок; про організацію та поліпшення контролю і перевірки виконання їх рекомендацій 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. 

 

36 

Журнали обліку ревізій, перевірок та контролю за виконанням їх рекомендацій  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

37 

Документи (доповідні записки, звіти, довідки, листування) про виконання пропозицій за результатами обстежень, перевірок та критичних виступів у засобах масової інформації*  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

3 р. 

 

38 

Висновки ревізійної комісії, аудитора (аудиторської фірми) центральних та місцевих органів фінансового контролю* 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

39 

Документи (рішення, постанови, довідки, доповідні записки, акти, висновки, листування) про службові розслідування*  

5 р.1 ЕПК 

5 р.1 ЕПК 

5 р.1 ЕПК 

5 р.1  

1 після прийняття рішення  

40 

Звіти про контрольно-ревізійну роботу: 

 

 

 

 

 

а) за місцем складання: 

 

 

 

 

 

річні 

постійно 

постійно 

постійно 

5 р.1 

1 після завершення ревізій, перевірки податковими органами 

квартальні, місячні 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

б) що надані банками, філіями, відділеннями 

1 р. 

1 р. 

 

41 

Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян: 

 

 

 

 

 

а) що містять пропозиції про суттєві зміни в роботі банківських установ або усунення серйозних недоліків та зловживань 

постійно 

постійно 

постійно 

5 р. 

 

б) особистого характеру та інші  

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 у разі неодноразового звернення - 5 р. після останнього розгляду 

42 

Листування про перевірку пропозицій, заяв, скарг громадян 

5 р. 

5 р.  

5 р. 

5 р. 

 

43 

Журнали, картки, бази даних реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян 

5 р. 

5 р.  

5 р. 

5 р. 

 

 

1.3. Організаційні основи управління 

 

 

 

 

 

44 

Статути та положення банківських установ*: 

 

 

 

 

 

а) за місцем складання і затвердження  

постійно 

постійно 

постійно 

3 р.1 

1 після заміни новими 

б) в інших установах 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 після заміни новими 

в) положення про філії, відділення банків 

постійно 

3 р.1 

1 після заміни новими 

45 

Положення про структурні підрозділи*:  

 

 

 

 

 

а) за місцем складання і затвердження 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

б) в інших установах  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

46 

Проекти статутів, положень і документи (довідки, доповідні записки, пропозиції, відгуки), що стосуються їх розроблення 

3 р. 

3 р. 

1 р. 

1 р. 

 

47 

Посадові інструкції про права та обов'язки службових осіб 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 після заміни новими 

48 

Структурні та організаційно-адміністративні схеми побудови центральних та місцевих банківських установ, схеми організації управління*:  

 

 

 

 

 

а) за місцем складання і затвердження  

постійно 

постійно 

постійно 

 

б) в інших установах  

до заміни новими 

до заміни новими 

до заміни новими 

 

 

49 

Проекти структур і організаційно-адміністративних схем (листування про розроблення структур і організаційно-адміністративних схем) 

3 р.1  

3 р.1 

3 р.1 

1 після затвердження проектів структур 

50 

Списки установ Національного банку України*  

постійно 

до заміни новими 

 

51 

Списки філій і відділень банків України та зміни до них 

постійно 

до заміни новими 

постійно 

до заміни новими 

 

52 

Листування про мережу банківської системи 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

53 

Документи (історичні огляди, довідки, статті) з історії Національного банку України і його установ  

постійно 

постійно 

 

54 

Документи (історичні огляди, довідки, статті) з історії організації банків України та їх філій, відділень  

постійно 

доки не мине потреба 

 

55 

Плани робіт та порядок денний засідань правлінь банків України 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

56 

Плани робіт структурних підрозділів і звіти про їх виконання 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

57 

Штатні розписи та переліки до них*: 

 

 

 

 

 

а) за місцем складання 

постійно 

постійно 

постійно 

3 р. 

 

б) в інших установах 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

58 

Проекти штатних розписів, документи (довідки, висновки, відгуки), що стосуються їх розроблення 

5 р. 

5 р. 

3 р. 

3 р. 

 

59 

Листування про затвердження та зміни штатних розписів 

5 р. 

5 р. 

3 р. 

3 р. 

 

60 

Листування з Національним банком України про структуру, створення та ліквідацію установ системи 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

 

61 

Акти про приймання-передавання з усіма додатками (за винятком інвентаризаційних документів), складені в разі зміни: 

 

 

 

 

 

а) керівників банківських установ 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

б) відповідальних виконавців та секретарів 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після заміни працівника 

62 

Документи (доповідні записки, довідки, огляди) з банківської діяльності, що надаються органам державної влади та місцевого самоврядування 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 з оперативних та адміністративно-господарських питань - 5 р.  

63 

Документи (аналітичні огляди, довідки, доповіді, зведення) з банківської діяльності, що подаються структурними підрозділами керівництву  

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. 

 

64 

Документи (договори (угоди), протоколи) про встановлення виробничих, наукових, культурних зв'язків між організаціями, у тому числі зарубіжними*  

постійно 

постійно 

постійно 

10 р. 

 

65 

Документи (плани, звіти, рекомендації, листування) про встановлення виробничих, наукових, культурних зв'язків між організаціями, у тому числі зарубіжними 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

66 

Документи (програми, плани, довідки, посвідчення, доповідні записки, завдання, доповіді) про відрядження:  

 

 

 

 

 

а) у межах України 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

б) закордонні 

постійно 

постійно 

постійно 

5 р. 

 

67 

Листування з організаційних питань та про відрядження  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

68 

Телеграфний код (ключ) Національного банку України та банків України  

постійно1 

доки не мине потреба 

постійно1 

доки не мине потреба 

1 на державне зберігання не передаються 

69 

Листування про розроблення і застосування телеграфного коду  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

70 

Документи (договори (угоди), контракти, протоколи) про спонсорську, благодійну діяльність  

постійно 

постійно 

постійно 

5 р.  

 

71 

Листування про спонсорську і благодійну діяльність  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

 

1.4. Правове забезпечення діяльності  

 

 

 

 

 

72 

Реєстри суб'єктів підприємницької, зовнішньоекономічної діяльності  

постійно1 

постійно1 

постійно1 

5 р. 

1 на державне зберігання не передаються 

73 

Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності  

5 р.1 ЕПК 

5 р.1 ЕПК 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

1 після скасування державної реєстрації 

74 

Листування з правових питань*  

10 р. 

10 р. 

10 р. 

5 р. 

 

75 

Листування про укладання договорів (угод)  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

76 

Висновки Національного банку України з питань стягнення штрафів з банків України*  

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

постійно 

5 р. 

 

77 

Копії документів (договори (угоди), контракти) про економічне, науково-технічне співробітництво із зарубіжними країнами (оригінали - у Міністерстві закордонних справ України)  

5 р.1  

5 р.1  

5 р.1  

5 р.1  

1 після закінчення строку дії договору (угоди), контракту  

78 

Договори (угоди) про надання юридичних послуг з юридичного оформлення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів 

5 р.1 

5 р.1 

25 р.1  

25 р.1  

1 після закінчення строку дії договору (угоди) 

79 

Документи (звіти, інформації, реєстри) за значними і сумнівними операціями та письмові результати ідентифікації осіб, пов'язаних з ними  

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 з дня проведення таких операцій 

80 

Постанови правоохоронних органів: 

 

 

 

 

 

а) про накладення і зняття арешту із вкладів, цінних паперів  

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р.1 

1 після зняття арешту 

б) про конфіскацію вкладів 

25 р. 

25 р. 

25 р.1 

25 р.1 

1 після конфіскації 

в) про конфіскацію цінних паперів 

15 р. 

15 р. 

15 р.1 

15 р.1 

1 після конфіскації 

81 

Договори (угоди) між банками України і кредиторами 

5 р.1 

5 р.1 

1 після виконання умов договору 

82 

Постанови і акти судових виконавців про накладення арешту на майно 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

83 

Рішення судових органів про призупинення операцій за розрахунками 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після прийняття рішення 

84 

Документи (свідоцтва, акти, договори) на право власності на землю, споруди, майно, на право володіння, користування, розпорядження майном; про внесення вкладів, паїв 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 до державного архіву не передаються 

85 

Журнали (книги) реєстрації договорів (угод), контрактів*  

3 р.1  

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 після закінчення журналів (книг) 

86 

Журнали (книги) обліку видачі свідоцтв на право власності на землю, споруди, про внесення вкладів, паїв 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 до державного архіву не передаються 

87 

Кодифікаційні картотеки (бази даних) законодавчих актів та інших нормативно-правових актів (наказів, інструкцій, положень тощо) 

до ліквідації банківської установи 

до ліквідації банківської установи 

до ліквідації банківської установи 

до ліквідації банківської установи 

 

88 

Листування про відкриття рахунків підприємствам, організаціям, установам, громадянам  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

89 

Висновки з питань дотримання трудового законодавства  

постійно 

постійно 

постійно 

5 р. 

 

90 

Листування про застосування трудового законодавства та трудового права 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

91 

Журнали обліку претензій та позовів  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

92 

Копії документів (позовні заяви, касаційні скарги, акти, довідки, доповідні записки), що подаються до судових органів за карними та цивільними справами в порядку нагляду*  

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після прийняття рішення 

93 

Довіреності на право ведення справ у судах загальної юрисдикції, спеціалізованих судах (господарських, адміністративних тощо)  

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після прийняття рішення 

94 

Листування про виконання вироків, рішень, ухвал, постанов судів*  

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 у частині виконання фінансовими органами відшкодування збитків або виплати компенсації за конфісковане майно - постійно  

95 

Листування про адміністративні стягнення*  

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

96 

Висновки банківських установ щодо трудових спорів (конфліктів) 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

1 після прийняття рішення 

97 

Листування про трудові спори (конфлікти) 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

98 

Судові справи*  

постійно1 

постійно1 

постійно1 

3 р. 

1 після прийняття рішення 

99 

Листування про судову практику та ведення справ у судах 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

100 

Картотеки, книги реєстрації судових справ  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

101 

Книги записів юридичних консультацій 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

 

1.5. Організація документаційного забезпечення управління та відомчого зберігання документів  

 

 

 

 

 

102 

Зведені номенклатури справ банківських установ*  

постійно1 

постійно1 

постійно1 

доки не мине потреба 

1 на державне зберігання не передаються 

103 

Номенклатури справ структурних підрозділів*  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

104 

Документи (довідки, доповідні записки, акти, висновки) перевірок стану діловодства та архівної справи  

1 р.1 

1 р.1 

1 р.1 

1 р.1 

1 після наступної перевірки 

105 

Відомості про документообіг у банківських установах та їх структурних підрозділах 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

106 

Журнали, картотеки, бази даних, переліки, графіки, довідки, контрольні листи, зведені дані про контроль за виконанням документів 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

107 

Журнали, картки реєстрації прийому відвідувачів керівництвом банківських установ 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

108 

Листування про застосування технічних засобів у діловодстві та архівній справі 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

109 

Розрахунки розсилки наказів, розпоряджень, вказівок, рішень, постанов 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

110 

Покажчики, картотеки, бази даних до постанов, наказів, розпоряджень, рішень, протоколів, правил, інструкцій, положень 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

доки не мине потреба 

1 на державне зберігання не передаються 

111 

Реєстраційні картки, журнали, бази даних: 

 

 

 

 

 

а) організаційно-розпорядчої документації (постанов, наказів, розпоряджень, протоколів) 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

доки не мине потреба 

1 зберігаються в банківській установі. Підлягають прийманню в державні архіви, якщо можуть бути використані як довідковий апарат  

б) вхідних, вихідних та внутрішніх документів 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

112 

Реєстри на відправлену кореспонденцію 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

113 

Картки і журнали реєстрації телеграм і телефонограм, телексів, факсів  

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

114 

Журнали (книги) обліку: 

 

 

 

 

 

а) фірмових бланків та бланків суворої звітності 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

б) креслень, кінофотофонодокументів, магнітних стрічок 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

в) віддрукованих документів 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

г) врученої кореспонденції  

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

115 

Акти про знищення зіпсованих фірмових бланків і бланків суворої звітності  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

116 

Замовлення на виконання машинописних та розмножувальних робіт  

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

117 

Листування про організаційно-методичні питання діловодства та архівної справи 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

118 

Листування про порушення правил пересилання документів  

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

119 

Справи фондів [(історичні довідки до фондів, акти про перевірки наявності й стану документів, приймання-передавання документів від структурних підрозділів та на державне зберігання, виділення документів для знищення, про недостачу й пошкодження документів, огляди фондів, свідоцтва про державну реєстрацію документів Національного архівного фонду (НАФ)]*  

постійно1 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 передаються на державне зберігання після ліквідації банківської установи 

120 

Списки, листування, картки фондів, паспорти архівних установ  

постійно1 

постійно

постійно1 

1 передаються на державне зберігання після ліквідації банківської установи 

121 

Описи справ*:  

 

 

 

 

 

а) постійного строку зберігання 

постійно 

постійно 

постійно 

 

б) тривалого (понад 10 р.) строку зберігання та з особового складу 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 після знищення справ  

122 

Акти, довідки про підсумки перевірок архівними установами стану діловодства та архівної справи  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

123 

Доповідні записки, довідки про роботу діловодних та архівних служб  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

124 

Переліки документів із зазначенням строків їх зберігання, що підлягають прийманню на державне зберігання*  

постійно 

до заміни новими 

до заміни новими 

до заміни новими 

 

125 

Топографічні покажчики 

1 р.

1 р.1 

1 р.1 

1 р.1 

1 після заміни новими 

126 

Тематичні й фондові огляди, довідки, інформаційні листи про склад та зміст документів 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

1 надходять на державне зберігання після ліквідації банківської установи 

127 

Журнали, картки обліку надходження й вибуття документів з архіву 

до ліквідації банківської установи 

до ліквідації банківської установи 

до ліквідації банківської установи 

до ліквідації банківської установи 

 

128 

Документи (заяви, дозволи, листування) про допуск до ознайомлення з архівними документами  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

129 

Вимоги, замовлення на видачу документів з архіву  

1 р.1 

1 р.1 

1 р.1 

1 р.1 

1 після повернення документів 

130 

Журнали, картки обліку видачі документів з архіву 

1 р.1 

1 р.1 

1 р.1 

1 р.1 

1 після закінчення журналу та повернення документів до архіву 

131 

Документи (правила, інструкції, довідки, акти, програми, листування) про вдосконалення документаційного забезпечення управління, застосування нових інформаційних технологій  

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

3 р. 

 

132 

Заяви, запити про видачу архівних довідок, копій, витягів з документів, листування про їх видачу  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

133 

Журнали, картки реєстрації архівних довідок, копій, витягів з документів  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

134 

Журнали реєстрації спостережень за станом температурно-вологого режиму зберігання архівних документів 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

 

1.6. Організація роботи бібліотек  

 

 

 

 

 

135 

Акти про перевірки роботи бібліотек і довідково-інформаційних фондів  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

136 

Щоденники обліку роботи бібліотек  

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

 

137 

Інвентарні книги обліку матеріалів бібліотек  

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

 

138 

Книги підсумкового обліку бібліотечного фонду  

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

 

139 

Обліковий каталог  

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

 

140 

Картотеки обліку періодичних видань  

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

 

141 

Супровідні документи щодо видань, які надходять до бібліотеки (накладні, описи, списки)  

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 після перевірки бібліотечного фонду 

142 

Картотеки формулярів виданих книг 

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

1 формуляри на загублені книги знищуються після зняття книг з обліку 

143 

Книги обліку видань, загублених читачами, і тих, що прийняті замість них  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

144 

Прибуткові акти про одержання видань безкоштовно або без супровідних документів 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 після перевірки бібліотечного фонду 

145 

Акти про списання книг і періодичних видань 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

146 

Протоколи бібліотечних інвентаризаційних комісій 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

147 

Акти про інвентаризаційну перевірку бібліотек 

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

 

148 

Каталоги книг (систематичні, алфавітні, предметні)  

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

до ліквідації бібліотеки 

 

149 

Вимоги читачів на книги, періодичні видання 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

150 

Картотеки формулярів читачів 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 після перереєстрації читачів і повернення книг 

151 

Книги щоденного обліку читачів і виданих книг, періодичних видань  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

 

2. Економічне прогнозування, кредитно-фінансові питання та податкова політика  

 

 

 

 

 

 

2.1. Грошово-кредитна політика та економічне прогнозування  

 

 

 

 

 

152 

Основні засади грошово-кредитної політики на відповідний рік та документи про підготовку проекту Основних засад грошово-кредитної політики (аналітичні записки, довідки, таблиці, діаграми)*  

постійно 

доки не мине потреба 

 

153 

Документи (монетарні огляди, довідки, таблиці, динамічні ряди) про економічний аналіз фактичного стану і прогнозування грошової маси*  

постійно 

постійно 

 

154 

Бізнес-плани банків України та звіти про їх виконання 

5 р. 

5 р. 

постійно1 

10 р. 

1 надіслані від філій, відділень - 5 р. 

155 

Документи (розрахунки, аналізи, довідки) про формування бізнес-планів  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

156 

Листування про складання бізнес-планів  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

157 

Листування про грошову політику 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

158 

Документи (доповідні записки, довідки, розрахунки, листування) про підготовку зведеної звітності, яка використовується для прогнозування монетарних показників*  

10 р. 

10 р. 

 

159 

Документи (програми, довідки, таблиці, зведення, відомості) про вивчення кредитно-економічних питань*  

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р.  

 

160 

Документи (розрахунки, таблиці, пояснювальні записки) про прогнозування розміщення кредитних ресурсів за видами економічної діяльності і регіонами; групування балансів територіальних управлінь про стан і розміщення ресурсів*  

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

 

161 

Документи (довідки, огляди, таблиці, діаграми) про аналіз кредитних відносин за видами економічної діяльності в економіці України в цілому, по регіонах України*  

постійно 

постійно  

 

162 

Фінансово-економічні і кон'юнктурні огляди і розроблення окремих питань економіки і фінансів, видів економічної діяльності України міністерств та інших центральних органів виконавчої влади*  

постійно 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

163 

Документи (довідки, огляди, таблиці, схеми) про аналіз банківських операцій, кредитних відносин за видами економічної діяльності*  

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. 

 

164 

Макроекономічні огляди, показники розвитку економіки України*  

постійно 

доки не мине потреба 

 

165 

Квартальні макроекономічні прогнози*  

5 р.  

5 р.  

 

166 

Платіжний баланс України*  

постійно 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

167 

Документи (прогнозні розрахунки, відомості, статистичні звіти, довідки, таблиці) про складання й аналіз платіжного балансу та його окремих статей, показників*  

постійно 

 

168 

Документи (договори (угоди), листування) про відкриття вкладних (депозитних) рахунків юридичних осіб 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

1 після закриття рахунків 

169 

Документи (протоколи, рекомендації, листування) засідань Експертної комісії при державних експертах з питань таємниці*  

постійно 

 

170 

Листування з питань статистики та аналізу платіжного балансу  

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. 

5 р. 

 

171 

Щомісячні звіти банків про фінансові операції з нерезидентами України (ф. N 1-ПБ)*  

10 р.1 

10 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 надіслані від підвідомчих установ - 3 р. 

172 

Щомісячні звіти підприємств (організацій) про фінансові операції з нерезидентами України (ф. N 2-ПБ)  

10 р. 

 

173 

Річний звіт про діяльність Національного банку України* 

постійно 

доки не мине потреба 

 

174 

Річні звіти банків України про свою діяльність 

5 р. 

постійно 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 надіслані від філій, відділень - 5 р. 

175 

Звіти про міждержавний рух капіталів (ф. N 3-ПБ, 4-ПБ, 5-ПБ

10 р.1 ЕПК 

10 р.1 ЕПК 

5 р.1 

5 р.1 

1 надіслані від філій, відділень - 5 р. 

176 

Зведені статистичні звіти про основні показники, що характеризують кредитні та фінансові відносини Національного банку України і банків України з реальним сектором економіки  

постійно1 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 надіслані від підвідомчих установ - 5 р. 

177 

Щоденні баланси банку (ф. N 1-Д, 10-НБУ)*  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

 

2.2. Фінансова діяльність і контроль  

 

 

 

 

 

178 

Плани створення, розподілу і використання фондів  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

179 

Звіти про фінансові результати*:  

 

 

 

 

 

а) річні 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 надіслані від підвідомчих установ - 5 р. 

б) квартальні 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 якщо немає річних - постійно 

в) щомісячні  

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

180 

Документи (розрахунки, таблиці, діаграми, динамічні ряди, огляди) про аналіз прибутків і видатків банків  

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. 

 

181 

Документи (таблиці, зведення, розрахунки) про розроблення планів прибутків і видатків*  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

182 

Листування з банками з питань складання плану прибутків і видатків*  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

183 

Щомісячні статистичні звіти про фінансові результати - дебіторську та кредиторську заборгованість*  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

184 

Листування про ведення грошової та банківської статистики*  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

185 

Кошторис доходів і витрат Національного банку України та його установ, зведений кошторис у розрізі територіальних управлінь та звіт про використання кошторису*  

постійно 

постійно 

 

186 

Кошторис витрат фондів економічного стимулювання банків України та звіт про використання кошторису*  

постійно 

доки не мине потреба 

 

187 

Листування про затвердження та зміни структури, кошторису, оплати праці*  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

188 

Аналіз доходів і витрат навчальних закладів Національного банку України з фінансових питань  

10 р. 

10 р. 

 

189 

Акти, доповідні записки про перевірку штатно-кошторисної дисципліни  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

190 

Документи (відомості, інформація, довідки, звіти тощо) банків, установ, що подаються до податкових інспекцій 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

191 

Листування про фінансову діяльність*  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

192 

Тарифи (операцій та послуг), пов'язані з діяльністю клієнтів та банків*  

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після заміни новими 

193 

Документи (довідки, розрахунки, пропозиції) про аналіз споживання, прогнозування обсягів ринку та структури попиту на товари народного споживання 

постійно 

постійно 

 

194 

Оперативні (щоденні, декадні, місячні) відомості про вивчення купівельного попиту на продовольчі і непродовольчі товари, насиченість товарного ринку 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

195 

Річні звіти про формування інноваційного фонду, упровадження інновацій 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

196 

Інноваційні договори, контракти 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення строку дії договору 

197 

Листування з інноваційної діяльності*  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

198 

Документи (протоколи, експертні висновки, акти, доповіді, економічні обґрунтування, розрахунки, проекти, ескізи) про проведення тендерів та участь у них*: 

 

 

 

 

 

а) міжнародних, загальнодержавних 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

б) регіональних 

5 р. ЕПК 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

199 

Листування з установами, організаціями про організацію та проведення тендерів 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

 

2.3. Кредитування, інвестиційна діяльність  

 

 

 

 

 

200 

Документи (копії рішень Кабінету Міністрів України, клопотання організацій, економічні розрахунки, таблиці, договори, висновки) про довгострокове кредитування та інвестиційну діяльність* 

постійно 

постійно 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 для банків, що включені до переліку банків, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду 

201 

Документи (довідки, розрахунки, висновки) щодо обслуговування кредитів, що перебувають у складі державного боргу 

постійно 

постійно 

постійно 

 

202 

Документи (економічні розрахунки, клопотання, інвестиційні проекти, гранти, таблиці, договори, угоди, експертні висновки) про залучення, отримання та погашення іноземних кредитів, гарантованих державою 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

203 

Документи (економічні розрахунки, кредитні договори, висновки, листування) про рефінансування банків України* 

постійно 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

204 

Документи (пропозиції, заявки, розрахунки, договори) про кредитні аукціони 

постійно 

10 р. ЕПК 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення дії договору 

205 

Договори про продаж централізованих кредитних ресурсів, укладені з банками України 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення дії договору 

206 

Договори про купівлю Національним банком України кредитних ресурсів у банках України 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення дії договору 

207 

Документи (довідки, доповідні записки, відомості, листування, договори, розпорядження) про операції з мобілізації* 

10 р. 

10 р.  

10 р. 

5 р. 

 

208 

Звіти про суми і процентні ставки за кредитами та депозитами: 

 

 

 

 

 

а) місячні 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

б) щоденні 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

209 

Листування про встановлення процентних ставок 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

210 

Щомісячні звіти про класифіковані кредитні операції за формами власності (ф. N 302)*  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

211 

Договори банків про купівлю-продаж кредитних ресурсів на міжбанківському кредитному ринку*  

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення строку дії договору 

212 

Розпорядження Національного банку України з фінансових питань про надання кредитів банкам України через відповідні механізми рефінансування* 

постійно 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після погашення кредиту 

213 

Відомості про внутрішньосистемний перерозподіл кредитних ресурсів 

5 р.1 

5 р.1 

1 після проведення перевірки податковими органами 

214 

Розпорядження Національного банку України з фінансових питань про здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів на вторинному ринку*  

постійно 

 

215 

Розпорядження Національного банку України з фінансових питань про купівлю валюти за рахунок емісійних коштів для формування золотовалютного резерву* 

постійно 

 

216 

Документи (статистичні відомості, розрахунки, листування) про міжгалузевий залік 

5 р. 

5 р. 

 

217 

Документи (розрахунки, оперативна балансова звітність) про реальний стан ресурсної діяльності банків*  

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

218 

Відомості про розрахунки оплати за купівельні ресурси*  

5 р. 

5 р. 

 

219 

Відомості про стан і зміни залишків на коррахунках банків*  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

220 

Документи (статут, кредитний договір, заяви-зобов'язання, гарантійні листи, обґрунтування, розрахунки ефективності та окупності витрат, висновки, розпорядження, дозволи, фінансові звіти, статистичні відомості) про видачу й оформлення позик, кредитів, що видані банками юридичним і фізичним особам у національній та іноземних валютах* 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після погашення позики 

221 

Журнали реєстрації кредитних договорів з юридичними і фізичними особами 

постійно1 

постійно1  

5 р.2 

5 р.2  

1 на державне зберігання не передаються
2 після погашення кредитів 

222 

Журнали реєстрації заявок на кредити 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

223 

Зведені відомості щодо відкритих кредитів* 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р.  

 

224 

Щомісячні звіти про залишки заборгованості за наданими кредитами та депозитами* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

225 

Документи (статистичні відомості, довідки, листування) про кредитування сільського господарства 

5 р. 

5 р. 

 

226 

Документи (розстрочки, відстрочки платежів, списання безнадійної заборгованості) про надання пільг за позиками, що видані індивідуальним позичальникам 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після погашення позики 

227 

Документи (списки забудовників, довідки, листування) підприємств, організацій, громадян про оформлення позик на індивідуальне житлове будівництво* 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після погашення позики 

228 

Документи (кредитні договори, заяви, звіти) за кредитами, позиками, що видані працівникам банку 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після погашення позики 

229 

Листування про погашення позик та кредитів (у тому числі розшук позичальників) 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після погашення позики 

230 

Списки підприємств, організацій, що отримали кредити 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

231 

Документи (акти, звіти, доповідні записки) про перевірку організацій, підприємств щодо використання ними наданих банками кредитів, позик*  

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після погашення позики 

232 

Документи про фінансовий стан, платіжну дисципліну підприємств і організацій, які одержали кредити*  

5 р. 

5 р. 

 

233 

Документи (розрахунки, заяви, листування) про відмову юридичним і фізичним особам в одержанні кредитів 

1 р.1 

1 р.1 

1 після прийняття рішення 

234 

Касові плани підприємств і організацій, що одержали кредити 

5 р. 

5 р. 

 

235 

Плани капітального будівництва, титульні списки, виписки з переліку будов, договори підряду (контракти), договірні ціни, копії зведених витрат 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення будівництва 

236 

Ліміти державних капітальних вкладень з переліком об'єктів будівництва 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення будівництва 

237 

Акти, довідки, рахунки за виконані будівельні роботи, реєстри розрахунків 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення будівництва 

238 

Акти про перевірку об'єктів будівництва та організацій з питань цільового використання бюджетних і залишкових коштів 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

239 

Документи (акти, довідки, висновки, листування) про забезпечення будівництва проектно-кошторисною документацією 

постійно 

постійно 

постійно 

постійно 

 

240 

Документи (економічні розрахунки, клопотання, інвестиційні проекти, гранти, таблиці, договори, експертні висновки) про довгострокове кредитування та інвестиційну діяльність* 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

241 

Договори застави, переказу боргу 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення строку дії договору або погашення кредиту 

242 

Документи (акти, описи, оціночні висновки) про оформлення майна, що передається організації під заставу* 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 за умови завершення перевірки Національним банком України, державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для бюджетних установ та організацій, а також для госпрозрахункових підприємств і організацій, які перебувають у сфері управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, - ревізії.
У разі виникнення суперечок і судових справ зберігаються до ухвалення остаточного рішення

243 

Документи (протоколи, акти, оціночні висновки) про відчуження майна через несплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів 

до ліквідації банківської установи 

до ліквідації банківської установи 

 

244 

Документи про аналіз розвитку кредитних відносин і статистичної звітності* 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

245 

Щомісячні звіти про залишки простроченої заборгованості за позиками банку і про залишки за розрахунковими документами, обов'язковими до оплати* 

10 р.1 

10 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 надіслані від підвідомчих установ - 3 р. 

246 

Щомісячні звіти про залишки заборгованості за короткостроковими позиками* 

10 р.1 

10 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 надіслані від підвідомчих установ - 3 р. 

247 

Статистичні звіти підприємств (організацій) про іноземні інвестиції в Україну (ф. N 10-ЗЕЗ)*: 

 

 

 

 

 

а) річні 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

б) квартальні 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

248 

Статистичні звіти підприємств (організацій) про інвестиції з України в економіку інших країн (ф. N 13-ЗЕЗ): 

 

 

 

 

 

а) річні 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

б) квартальні 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

249 

Звіти про експорт (імпорт) послуг (ф. N 9-ЗЕЗ)*: 

 

 

 

 

 

а) річні 

10 р. 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

б) квартальні 

5 р. 

5 р. 

3 р. 

3 р. 

 

250 

Квартальні звіти про довгострокове кредитування юридичних та фізичних осіб 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

1 надіслані від підвідомчих банківських установ - 3 р. 

251 

Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України (ф. N 381  - місячна)* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

252 

Листування з територіальними управліннями Національного банку України з питань грошово-кредитних відносин*  

5 р. 

5 р. 

 

253 

Листування з кредитно-економічних питань і фінансово-господарської діяльності*  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

254 

Листування з банками України з питань формування обов'язкових резервів*  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

 

2.4. Податкова політика  

 

 

 

 

 

255 

Документи (розрахунки, заяви, рішення, списки, відомості) про звільнення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів або відмова в їх наданні 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 після перевірки податковими органами 

256 

Відомості про недоїмку з податків, звіти про отриманий прибуток 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

257 

Листування з органами податкової служби про оподаткування та стягнення податків з усіх видів господарсько-фінансової діяльності 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. 

 

258 

Листування про зарахування заборгованості та розбіжності платежів до бюджету 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

259 

Банківські документи (акти, довідки, платіжні реєстри, накладні, доручення) про надходження всіх видів податків, зборів та інших обов'язкових платежів до Державного бюджету України* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

260 

Декларації з податку на прибуток: 

 

 

 

 

 

а) річні 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

б) квартальні 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

261 

Декларації про податок на додану вартість* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

262 

Майнові доручення, поручительства третьої особи* 

5 р.

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення терміну їх дії 

 

3. Готівково-грошовий обіг 

 

 

 

 

 

263 

Документи (розрахунки, огляди, доповіді, таблиці, висновки) про підготовку та проведення грошової реформи* 

постійно 

постійно 

 

264 

Прогнозні розрахунки та фактичне виконання касових оборотів в Україні та областях 

5 р. 

5 р. 

 

265 

Прогнозні розрахунки потреби в банкнотах і монетах для поповнення готівкового обігу* 

5 р. 

5 р. 

 

266 

Листування з питань грошового обігу 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

267 

Документи (довідки, огляди, аналізи, таблиці, висновки) про аналіз стану споживчого ринку, соціально-економічного розвитку України 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

 

268 

Листування з питань зростання заощаджень населення, розширення безготівкових розрахунків на споживчому ринку 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

269 

Листування з питань прогнозування грошових прибутків та витрат населення 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

270 

Документи (аналізи, показники, огляди, довідки, таблиці, індекси цін у виробничому секторі) про розвиток виробничого сектору економіки України 

постійно 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

271 

Індекси споживчих цін та розрахунки масштабу інфляції в Україні 

постійно 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

272 

Документи (довідки, акти) про результати перевірок територіальних управлінь Національного банку України щодо організації готівкового обігу та касових операцій  

5 р. 

5 р. 

 

273 

Документи (довідки, акти, висновки) про результати перевірок територіальними управліннями Національного банку України банків з організації готівкового обігу та касових операцій  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

274 

Довідки про фактичні обсяги касових оборотів, що подаються державним установам 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

275 

Щоденні баланси з перерахунку готівки на автоматизованій системі оброблення банкнот 

3 р. 

3 р. 

 

276 

Зведені звіти про касові обороти банків (ф. N 747, 748)*: 

 

 

 

 

 

а) місячні 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р. 

1 надіслані від підвідомчих банківських установ - 1 р. 

б) щодекадні 

3 р.1 

3 р.1 

1 р. 

1 р. 

1 надіслані від підвідомчих банківських установ - 1 р. 

в) аналітичні таблиці (відомості) з розроблення й аналізу зведених звітів про касові обороти банків (ф. 747 - щодекадно) 

3 р. 

3 р. 

1 р. 

1 р. 

 

г) аналітичні таблиці (відомості) з розроблення й аналізу зведених звітів про касові обороти банків (ф. 748 - щомісячно)  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

277 

Протоколи про затор під час роботи автоматизованої системи оброблення банкнот 

5 р. 

5 р. 

 

 

4. Емісійно-касові операції, інкасація і перевезення цінностей  

 

 

 

 

 

 

4.1. Емісійно-касові операції 

 

 

 

 

 

278 

Листування з Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Банкнотно-монетним двором, Фабрикою банкнотного паперу, іншими структурними підрозділами Національного банку України, банками про виготовлення та обіг банкнот та монет національної валюти* 

10 р. 

10 р. 

 

279 

Договори (угоди), контракти з іноземними фірмами про виготовлення національної валюти, постачання паперу, обладнання* 

10 р.1 

10 р.1 

1 після закінчення строку дії договору (угоди) 

280 

Договори про касове обслуговування  

5 р. 

5 р.1 

5 р.

5 р.1 

1 після закінчення строку дії договору (угоди) 

281 

Листування з іноземними банками, монетними дворами, фірмами про виробництво грошових знаків, укладання контрактів та інших питань* 

10 р. 

 

282 

Документи (ескізи, зразки банкнот, монет) про виготовлення національної валюти* 

постійно 

постійно 

 

283 

Документи (довідки, звіти, листи) про реалізацію ювілейних та пам'ятних монет*  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

284 

Листування з організаціями, художниками про виготовлення зразків банкнот 

5 р. 

5 р. 

 

285 

Документи (довідки, пропозиції, висновки) щодо захисту банкнот від підроблення* 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

 

286 

Листування з Міністерством внутрішніх справ України, банками щодо фальшивих банкнот і монет* 

постійно1 

постійно1 

1 на державне зберігання не передаються 

287 

Паспорти грошових сховищ банків* 

постійно1 

постійно1 

постійно

до ліквідації банківської установи 

1 на державне зберігання не передаються 

288 

Звіти про рух готівки (ф. N 760)*: 

 

 

 

 

 

а) щомісячні 

3 р. 

3 р. 

 

б) щоденні 

5 р. 

5 р. 

 

289 

Річні, місячні та щоденні звіти про рух резервних фондів банкнот і монет (ф. N 761)* 

постійно1 

постійно1 

1 на державне зберігання не передаються 

290 

Відомості про випуск і вилучення грошей з обігу*  

постійно 

 

291 

Акти про знищення зношених та не придатних до обігу банкнот* 

5 р. 

постійно1 

1 на державне зберігання не передаються 

292 

Баланси змін автоматизованих систем оброблення банкнот, на яких здійснюється знищення не придатних до обігу банкнот 

постійно1 

1 на державне зберігання не передаються 

293 

Акти про дослідження сумнівних грошових знаків, що визнані справжніми* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

294 

Акти про дослідження сумнівних грошових знаків, що визнані підробленими* 

5 р. 

5 р.1 

5 р. 

5 р. 

1 у центральному сховищі - 15 р. 

295 

Статистичні звіти про виявлення підроблених грошових знаків: 

 

 

 

 

 

а) річні 

15 р. 

5 р. 

 

б) місячні 

5 р. 

5 р. 

 

296 

Рахунки друкарських фабрик, інших підприємств за виготовлені грошові знаки 

5 р. 

5 р. 

 

297 

Документи (емісійні дозволи, листи) про підкріплення резервних фондів та запасів готівки у сховищах територіальних управлінь* 

3 р. 

3 р. 

 

298 

Листування з банками про емісійно-касову роботу 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

299 

Зведені акти про перерахування зношених банкнот, які надходять від територіальних управлінь Національного банку України* 

1 р. 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 на державне зберігання не передаються 

300 

Книга обліку наданих емісійних дозволів територіальним управлінням Національного банку України* 

5 р. 

 

301 

Щомісячні звіти про стан перерахування банкнот і монет територіальними управліннями Національного банку України (ф. N 770, 771)* 

3 р. 

3 р. 

 

302 

Зведені довідки про касові обороти 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

303 

Касові документи та позабалансові ордери з додатком за емісійно-касовими операціями, а також за операціями з банківськими металами, пластиковими картками, дорогоцінними металами (у виробах та брухті) та дорогоцінним камінням* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

304 

Книги з обліку дефектів, що виявлені під час переліку цінностей 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

305 

Договори про придбання та впровадження обладнання для оброблення готівки* 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення строку дії договору 

306 

Розпорядження про підкріплення оборотних кас територіальних управлінь Національного банку України* 

5 р. 

 

307 

Акти про ревізії цінностей оборотних (операційних) кас, резервних фондів* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

308 

Документи (акти, довідки, листування) про переоблік банкнот і монет 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

309 

Контрольні відомості про перерахунок готівки та інших цінностей 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

310 

Акти розбіжностей, що виявлені при перерахуванні готівкових цінностей 

5 р. 

5 р. 

 

311 

Документи (акти, довідки, листування) про прорахунки, що зробили касири банків* 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після відшкодування завданих збитків 

312 

Книга (відомість) обліку цінностей в оборотній (операційній) касі, валютних цінностей, прийнятих і виданих цінностей, що ведеться в касі 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

313 

Відомості (зведена відомість) залишків банкнот і монет у запасах готівки 

5 р. 

 

314 

Книга (відомість) обліку резервних фондів, цінностей в оборотній касі та інших цінностей і зведена книга (зведена відомість) обліку резервних фондів та інших цінностей, що ведуться в Центральному сховищі Національного банку України 

постійно 

постійно 

 

315 

Листування про перерахування і пересилання цінностей 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

316 

Листування про організацію касової роботи та зберігання цінностей* 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

317 

Акти про передавання і приймання цінностей та про розкриття посилок з цінностями* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

318 

Листування про організацію схоронності готівки та технічного оснащення кас* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

319 

Листування про проведення тендерів на придбання обладнання для оброблення готівки 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

320 

Листування з центральними банками інших країн щодо обміну зразками банкнот 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

321 

Довіреності на отримання, приймання, доставляння цінностей  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

322 

Заявки банків та клієнтів на видачу готівки 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

 

4.2. Інкасація і перевезення цінностей 

 

 

 

 

 

323 

Листування про одержання, видачу, зберігання та облік зброї*  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

324 

Книга (відомість) обліку про завантаження (розвантажування) банкоматів та отримання ключів від них 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

325 

Договори про інкасацію та перевезення грошової готівки і цінностей 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення строку дії договору 

326 

Річні звіти про отримання, видачу, зберігання та облік зброї* 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

5 р. 

 

327 

Журнали обліку видачі і приймання зброї та боєприпасів*  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

328 

Книги обліку бланків спецпосвідчень*  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

329 

Акти про знищення спецпосвідчень 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

330 

Листування з банками, організаціями про організацію інкасації та перевезення цінностей 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

331 

Документи (плани, звіти, розрахунки, наряди на виконання завдань із перевезення цінностей, явочні картки) про перевезення цінностей 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

332 

Журнали обліку осіб, що допускаються до відкриття, закриття, опечатування комор, вогнетривких шаф та інших грошових сховищ*  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

333 

Журнали обліку явочних карток, сумок, штампів та доручень на збирання грошової виручки 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

334 

Журнали обліку прийняття сумок та мішків з грошовою готівкою та порожніх 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

335 

Корінці доручень на перевезення цінностей 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

336 

Маршрутні листи із збирання сумок з цінностями ощадних кас 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

337 

Книги з обліку виданих ключів, печаток та пломбірів* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

338 

Документи (звіти, відомості, листування) про придбання засобів оперативного зв'язку, технічних засобів захисту особового складу апарату інкасації 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

339 

Документи (звіти, відомості, листування) про пересування, ремонт, обслуговування спецвагонів та автотранспорту 

5 р. 

5 р. 

3 р. 

3 р. 

 

 

4.3. Експертиза дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та інших цінностей  

 

 

 

 

 

340 

Листування з Міністерством фінансів України про розрахунки за дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та інші цінності* 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

 

341 

Документи (накладні, довідки, завдання) про лабораторні дослідження 

5 р. 

5 р. 

 

342 

Документи (акти, рекламації) про приймання посилок з цінностями, комплектацію цінностей 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

343 

Супровідні листи від постачальників до посилок з цінностями (підприємств, скупних пунктів, ломбардів, органів податкової служби, прокуратур, виконавчих служб, митниць тощо) 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

344 

Паспорти на зливки з дорогоцінних металів 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

345 

Документи (журнали, акти, квитанції, реєстри) про приймання банківських, дорогоцінних металів від підприємств-постачальників та фізичних осіб* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

346 

Журнали обліку банківських, дорогоцінних металів, що надходять для проведення хімічного та спектрального аналізу 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

347 

Журнали обліку дорогоцінного каміння і металів, що надходять на реставрацію 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

348 

Документи (акти, картки) про передавання коштовностей до Державного фонду України* 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

1 на державне зберігання не передаються 

349 

Документи (звіти, акти, реєстри, накладні) про внутрішнє переміщення цінностей 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

350 

Акти про оцінки вставок у виробах з дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

351 

Акти про списання, знищення, розколення, утворення відходів каміння, знайдення та загублення цінностей, вкладень, видачі цінностей, інвентаризації дорогоцінних металів тощо* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

352 

Книга обліку експонатів* 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

353 

Звіти про скуплені цінності з дорогоцінних металів у населення 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

354 

Картки складського обліку (товарно-матеріальні цінності тощо) 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

355 

Листування з органами державної влади про здійснення операцій з банківськими, дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

356 

Журнали реєстрації операцій з дорогоцінними металами на міжнародному ринку 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після завершення останньої операції 

357 

Документи (договори, контракти, листування) про перероблення дорогоцінних металів* 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

1 після закінчення строку дії договору 

358 

Специфікації на вивезення дорогоцінних металів відповідно до договорів* 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

1 після закінчення строку дії договору 

359 

Особові рахунки з обліку дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та інших цінностей* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

 

5. Зовнішньоекономічні відносини, міжнародне валютне регулювання 

 

 

 

 

 

 

5.1. Міжнародні банківські зв'язки  

 

 

 

 

 

360 

Листування з центральними банками зарубіжних країн про кредитно-фінансове та інше співробітництво* 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

 

361 

Листування з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Європейським банком реконструкції і розвитку, Банком міжнародних розрахунків, Чорноморським банком торгівлі і розвитку та іншими міжнародними організаціями про співробітництво 

15 р. ЕПК 

15 р. ЕПК 

 

362 

Листування з банками України (українськими, іноземними і міжнародними організаціями) про кредитно-фінансове співробітництво* 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. 

 

363 

Протоколи засідань міжнародних банків, організацій та документи до їх засідань* 

постійно 

 

364 

Інформаційно-аналітичні матеріали міжнародних організацій з питань банківської діяльності 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

365 

Документи (статистичні відомості, звіти, огляди), що подаються до Міжнародного валютного фонду, Світового банку, іншим міжнародним банкам і організаціям* 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

 

366 

Документи (аналізи, висновки, пропозиції, умови) місії експертів Міжнародного валютного фонду, Світового банку, інших міжнародних банків, організацій про економічне становище і грошово-кредитну політику України* 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

 

367 

Договори (угоди) з іноземними банками, міжнародними та іноземними організаціями, зміни до них* 

постійно1 

постійно 

1 на державне зберігання передаються після закінчення строку дії договору (угоди)  

368 

Документи (огляди, довідки, висновки, інша інформація) до міжнародних заходів, у яких бере участь Національний банк України  

10 р. ЕПК 

 

369 

Листування з органами державної влади з питань зовнішніх зв'язків банків* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

370 

Документи (програми, плани проведення зустрічей, графіки, листування) про приймання представників і делегацій іноземних банків* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

371 

Записи бесід, тексти виступів з представниками іноземних держав, іноземних банків, міжнародних організацій 

постійно 

постійно 

постійно 

5 р. 

 

372 

Журнал реєстрації зустрічей з представниками іноземних банків, міжнародних організацій 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

373 

Журнал реєстрації представництв іноземних банків і кредитних установ 

постійно1 

1 на державне зберігання не передаються 

 

5.2. Валютне регулювання, контроль, ліцензування валютних операцій  

 

 

 

 

 

374 

Листування про валютне законодавство, його вдосконалення і застосування* 

10 р. ЕПК 

10 р.  

10 р.  

5 р.  

 

375 

Індивідуальні ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або застави  

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення строку дії 

376 

Індивідуальні ліцензії на вивезення, переказ і пересилання за межі України валютних цінностей* 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення строку дії 

377 

Індивідуальні ліцензії на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України 

25 р. 

25 р. 

10 р.  

10 р.  

 

378 

Ліцензії на здійснення інвестицій за кордон 

10 р.1 

10 р.1  

10 р.1  

10 р.1  

1 після повернення інвестицій 

379 

Індивідуальні ліцензії (спеціальні дозволи) на ввезення, переказ, пересилання в Україну валюти* 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення строку дії дозволу 

380 

Індивідуальні ліцензії (спеціальні дозволи) на вивезення, переказ та пересилання за межі України валюти України* 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення строку дії ліцензії 

381 

Спеціальні дозволи на ввезення в Україну валютних цінностей 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення строку дії дозволу 

382 

Індивідуальні ліцензії на надання резидентами позики в іноземній валюті 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після погашення позики 

383 

Індивідуальні ліцензії на право здійснення валютних операцій та переказ іноземної валюти для оплати банківських металів 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення строку дії ліцензії 

384 

Документи (договори, векселі, листування) про переказ коштів на користь нерезидентів за договором, векселем, на проведення заліку зустрічних однорідних вимог та отримання кредиту 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

385 

Щоквартальна звітність про надані фізичним особам - резидентам індивідуальні ліцензії на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них валютних цінностей (ф. N 562

5 р. 

5 р. 

 

386 

Щомісячна звітність про надані фізичним і юридичним особам - резидентам й нерезидентам індивідуальні ліцензії та спеціальні дозволи на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів через митний кордон України, переказування іноземної валюти за межі України (ф. N 563)* 

5 р. 

5 р. 

 

387 

Реєстраційні свідоцтва на одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів та документи, на підставі яких вони надані 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення строку дії реєстраційного свідоцтва 

388 

Індивідуальні ліцензії на перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за експортно-імпортними та лізинговими операціями 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення строку дії ліцензії 

389 

Дозволи філіям і відділенням уповноважених банків на право здійснення операцій з іноземною валютою (у т. ч. з банківськими металами) 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

1 після закінчення строку дії дозволу 

390 

Щомісячна звітність про кількість виявлених порушень валютного законодавства, допущених банками, та вжиті до порушників заходи (ф. N 551

5 р. 

5 р. 

 

391 

Щомісячна звітність про перевірки пунктів обміну іноземної валюти (ф. N 528) 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

392 

Щомісячна звітність "Перелік банків, що мають право здійснювати операції з валютними цінностями"  

3 р. 

3 р. 

 

393 

Журнали реєстрації дозволів, ліцензій 

відповідно до строку зберігання дозволів, ліцензій 

відповідно до строку зберігання дозволів, ліцензій 

 

394 

Документи (установчі документи, висновки, довідки тощо) суб'єктів господарської діяльності, надані для отримання індивідуального дозволу на продовження термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення строку дії дозволу 

395 

Документи (декларації, довідки, листування) про декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резидентам України і перебувають за її межами* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

396 

Річний звіт про стан окремого зовнішнього державного боргу та приватного боргу, що гарантований державою (ф. N 501)* 

постійно 

постійно 

10 р. 

 

397 

Квартальний звіт про прогнозовані платежі з обслуговування зовнішнього боргу за одержаним довгостроковим негарантованим кредитом  

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

398 

Висновки про надання ліцензій, дозволів на здійснення операцій в іноземній валюті (у т. ч. з банківськими металами) 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

399 

Документи (довідки, висновки, протоколи, листування) про порушення валютного законодавства* 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. 

 

400 

Документи (акти, довідки) про перевірки банків України щодо виконання ними валютного законодавства 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

401 

Рішення про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства* 

10 р. 

10 р.  

10 р. 

10 р. 

 

402 

Протоколи та документи до засідань комісії з питань перевищення законодавчо встановлених строків за експортно-імпортними операціями* 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

5 р. 

 

403 

Листування про запобігання здійсненню незаконних валютних операцій* 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

10 р. 

 

404 

Листування про надання індивідуальних ліцензій та дозволів  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

405 

Листування про здійснення інвестицій за кордоном* 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

406 

Документи про надання генеральних ліцензій небанківським фінансовим установам на здійснення валютних операцій 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

1 після закінчення строку дії ліцензії 

407 

Листування про акумулювання валютних коштів на рахунках підприємств і організацій в уповноважених банках 

10 р. 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

408 

Листування про кредитування в іноземній валюті 

10 р. 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

409 

Листування про відкриття і ведення рахунків в іноземній та національній валютах, банківських металах та регулювання операцій нерезидентів 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

410 

Листування про відкриття і ведення рахунків в іноземній валюті, банківських металах та регулювання валютних операцій резидентів* 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

411 

Звіти щодо відкритої валютної позиції (ф. N 540, 542, 543): 

 

 

 

 

 

а) місячні 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

б) щоденні 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

412 

Квартальні звіти про зовнішній державний борг та приватний борг, що гарантований державою (ф. N 500)* 

постійно 

постійно 

10 р. 

 

413 

Квартальні звіти банків України про залучення та обслуговування іноземного гарантованого (негарантованого) кредиту (ф. N 503

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

414 

Прогноз операцій з одержання та обслуговування іноземного довгострокового гарантованого (негарантованого) кредиту (ф. N 504)* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

415 

Щоденні розшифровки валютних рахунків за видами валют (ф. N 550Д)* 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

416 

Щоденна статистична звітність банків про курс та обсяги операцій з іноземною валютою (ф. N 520, 521, 553

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

417 

Щомісячні звіти про кількість пунктів обміну іноземної валюти (ф. N 526) 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

418 

Щомісячні звіти про обіг готівкової іноземної валюти (ф. N 527

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

419 

Щомісячні звіти про ввезення та вивезення валюти України за спеціальним дозволом Національного банку України (ф. N 515

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

420 

Квартальні звіти про стан декларування резидентами України валютних цінностей та майна, що належать їм та перебувають за межами України* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

421 

Дані про рух коштів у гривнях на рахунках іноземних банків, що відкриті в банках України (ф. N 522 місячна)* 

3 р.  

3 р. 

3 р. 

3 р.  

 

422 

Щомісячні звіти про порушників законодавчо встановлених строків розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями (ф. N 531)* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

423 

Квартальна звітність про ввезення та вивезення банківських металів* 

10 р. 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

424 

Квартальна звітність про рух та залишки коштів на рахунках резидентів за межами України*

5 р. 

5 р. 

 

425 

Квартальний звіт про рух та залишки коштів, кількість анонімних валютних кодових рахунків у банках України  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

426 

Документи (огляди, доповіді, довідки, таблиці) за звітами підприємств і організацій, які мають рахунки в іноземній валюті (у т. ч. у банківських металах) за кордоном* 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

5 р. 

 

427 

Документи (довідки, відомості, розрахунки, таблиці) про вимоги (активи) і зобов'язання (пасиви) банків в іноземній валюті* 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

5 р. 

 

428 

Довідки про стан резервів уповноважених банків (активи та пасиви) 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

10 р. 

 

429 

Документи (огляди, довідки, прогнозні розрахунки, таблиці, листування) про валютно-курсову політику* 

постійно 

 

430 

Документи (довідки, розрахунки, таблиці, листування) про стан та структуру золотовалютних резервів Національного банку України* 

постійно 

 

431 

Листування про формування золотовалютних резервів* 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

 

432 

Гарантії банків за валютними операціями* 

10 р.1 

10 р.1 

5 р.

5 р.1 

1 після закінчення строку дії гарантій та їх погашення 

433 

Документи (довідки, відомості, листування) за операціями на міжбанківському валютному ринку України 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

434 

Готівкові курси гривні до іноземних валют для операційної валютної каси Операційного управління Національного банку України 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

435 

Документи (листування, огляди, довідки, таблиці, збірки) про економічний аналіз стану валютного ринку України 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

436 

Документи (листування, довідки, огляди, інша інформація) про макроекономічні показники розвитку України 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

437 

Документи (листування, огляди, довідки) з питань прогнозування курсової політики 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

438 

Реєстраційні журнали гарантій банків на проведення валютних операцій 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

1 після закінчення строку дії гарантій та їх погашення 

439 

Листування про ведення обліку валютних та поточних торгових операцій 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. 

 

440 

Довідки про вільні залишки валютної каси Національного банку України (відомість)* 

15 р. 

15 р. 

 

441 

Листування з міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади про залучення іноземних інвестицій до банків України* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

442 

Документи (довідки, листування) про реєстрацію обмінних пунктів уповноважених банків України 

5 р.1 

5 р.

5 р. 

1 після закінчення строку дії довідки 

443 

Договори (угоди) з банками - емітентами дорожніх чеків 

постійно 

постійно 

постійно 

 

444 

Контрольні документи емітентів дорожніх чеків 

постійно 

доки не мине потреба 

 

445 

Документи (заяви, копії, супровідні документи) про приймання дорожніх чеків на інкасо 

5 р. 

5 р.  

5 р. 

 

446 

Документи (особові рахунки за отриманими дорожніми чеками, повідомлення, зведені авізо), що оформляються під час проведення операцій з дорожніми чеками 

5 р.1 

5 р.1 

1 після перевірки податковими органами  

447 

Документи (довідки, заявки, квитанції, реєстри та інші звітні документи), що формуються в пункті іноземної валюти  

5 р. 

5 р. 

1 після перевірки податковими органами  

448 

Погодження агентської угоди між уповноваженим банком та юридичною особою - резидентом 

3 р.1 

постійно2 

до ліквідації банківської установи 

1 після анулювання погодження;
2 на державне зберігання не передаються  

449 

Книги реєстрації обмінних пунктів 

постійно1 

1 на державне зберігання не передаються 

450 

Листування про реєстрацію і діяльність обмінних пунктів 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

451 

Акти про перевірки обмінних пунктів 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

452 

Списки обмінних пунктів 

до заміни новими 

до заміни новими 

 

453 

Розпорядження Національного банку України про встановлені офіційні курси гривні до іноземних валют та банківських металів* 

постійно 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

454 

Документи (розрахунки, довідки, огляди, листування) про офіційні курси гривні до іноземних валют і банківських металів та щодо курсової політики* 

5 р. 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

455 

Документи про крос-курси іноземних валют на міжнародних валютних ринках, ціну банківських металів, що використовуються для розрахунку офіційних курсів та ставки за євродепозитами* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

456 

Документи (статистичні звіти, довідки, розрахунки, таблиці) про стан та структуру валютного ринку України* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

 

5.3. Міжнародні розрахунки, кореспондентські відносини  

 

 

 

 

 

457 

Документи (аналізи, довідки, висновки, листування) про проведення розрахунків в іноземній валюті 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. 

 

458 

Статистичні відомості про зовнішньоторговельний обіг і міжнародні розрахунки 

10 р. 

 

459 

Зведені відомості та інші документи про довгострокові валютні кредити, надані Україні та одержані від інших країн, міжнародних банків, організацій, листування з ними* 

10 р.1 

10 р.1 

1 після погашення кредиту 

460 

Документи (довідки, висновки, доповідні записки, розрахунки, листування) про державний зовнішній борг*  

постійно

1 на державне зберігання надходять після погашення боргу 

461 

Урядові та міжбанківські кредитні договори (угоди), договори (угоди) з іноземними банками про порядок ведення і розрахунки за іноземними валютними кредитами, зміни до договорів (угод), листування щодо них* 

постійно1 

1 на державне зберігання надходять після закінчення строку дії цих договорів (угод) 

462 

Проекти кредитної лінії Європейського банку реконструкції і розвитку, Світового банку* 

15 р. ЕПК 

15 р. ЕПК 

15 р. ЕПК 

 

463 

Урядові договори (угоди) про товарообіг і платежі, договори (угоди) з іноземними банками і організаціями про порядок здійснення і ведення рахунків за міжнародними розрахунками, міжбанківські кореспондентські договори та інші договори (угоди) за міжнародними розрахунками і валютними операціями, протоколи, обмінні листи та інші документи про зміни до договорів (угод), листування щодо них* 

постійно1 

1 на державне зберігання надходять після закінчення строку дії цих договорів (угод)  

464 

Документи (довідки, висновки, розрахунки, доповіді, листування) з питань зовнішньої заборгованості України* 

постійно1 

1 на державне зберігання надходять після погашення боргу 

465 

Щомісячні звіти кредитної лінії Європейського банку реконструкції і розвитку, Світового банку 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

466 

Листування про незавершені розрахунки з країнами колишнього СРСР та Зовнішекономбанком Росії* 

постійно1 

постійно1 

1 на державне зберігання передається після врегулювання питань 

467 

Грошово-розрахункові документи за наданими і одержаними кредитами на підставі основних міжурядових і міжбанківських договорів* 

15 р.1 

1 після погашення кредиту 

468 

Розпорядження банків про ведення кореспондентських рахунків ностро і лоро* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

469 

Юридичні справи банку-кореспондента за рахунками ностро* 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закриття рахунку 

470 

Справи клієнтів (договори, зобов'язання, листи) про одержання кредитів, гарантій за кредитами*  

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після погашення кредиту 

471 

Справи (договори, декларації, акти) клієнтів за депозитними валютними рахунками, поточними операціями в іноземній валюті, у гривнях з нерезидентами та операціями з банківськими металами* 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

1 після закриття рахунку 

472 

Заявки банків на вибірку коштів кредитної лінії 

10 р. 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

473 

Відомості про залишки за валютами (у т. ч. банківськими металами)* 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

474 

Відомості про курсові різниці* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

475 

Таблиці оперативного обліку залишків на рахунках ностро і у вільно конвертованій валюті 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

476 

Листування з підприємствами, організаціями з питань змін режимів валютних рахунків (у т. ч. банківських металів) 

10 р. 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

477 

Листування про взаємні вимоги щодо валютних операцій 

10 р. 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

478 

Документи клієнтів про продаж-купівлю валюти* 

 

 

 

 

 

а) договори, контракти 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення строку дії договору 

б) заявки, розпорядження, інформації 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення терміну дії договору 

479 

Документи (заявки, довідки, листи) щодо розшукування платежів  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

480 

Доручення про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті (у т. ч. банківських металах) 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

481 

Підтвердження про одержання коштів в іноземній валюті (у т. ч. банківських металах) 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

482 

Журнали з обліку переказів коштів, одержаних з-за кордону, та переказів за межі України 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

483 

Повідомлення іноземних банків про продаж дорожніх чеків і листування щодо них 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

484 

Повідомлення іноземних банків про втрату дорожніх чеків 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

485 

Рахунки з обліку операцій з чеками 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

486 

Підтвердження сальдо за поточними і розрахунковими рахунками клієнтів* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

487 

Особові рахунки і картки за балансовими і позабалансовими рахунками*: 

 

 

 

 

 

а) на рахунках за дорожніми чеками 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

б) за обліком акредитивів та інкасо з-за кордону і за кордон 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

в) рахунки клієнтів за операціями з іноземною валютою 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

г) за обліком державних і банківських кредитів 

5 р.1 

5 р.1 

1 після погашення кредиту 

ґ) за обліком дебіторів і кредиторів 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

д) за кореспондентськими, кредитними, депозитними рахунками і за обліком імпортних акредитивів 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

488 

Виписки з особових рахунків Національного банку України в банках-кореспондентах* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

489 

Листування з питань документарних акредитивів та інкасо за кордон та з-за кордону, а також щодо гарантій, які надані й одержані Національним банком України, банками України* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

490 

Документи (заяви, реєстри) про купівлю іноземної валюти, банківських металів* 

10 р. 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

491 

Документи (заяви, реєстри) про продаж іноземної валюти, банківських металів* 

10 р. 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

492 

Договори (угоди), контракти та прирівняні до них документи, які є підставою для купівлі іноземної валюти та здійснення переказу коштів в іноземній валюті (в умовах особливого періоду)* 

10 р. 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

493 

Листування про грошові акредитиви та інкасо за некомерційними операціями 

15 р. 

5 р. 

5 р. 

 

494 

Журнали реєстрації та обліку*: 

 

 

 

 

 

а) документарних акредитивів й інкасо за експортом та імпортом 

15 р. 

10 р. 

10 р. 

 

б) переказів і копій чеків, виданих за кордон, а також прийнятих на інкасо 

10 р. 

5 р.1 

5 р.1 

1 після погашення зобов'язання 

в) особових рахунків 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

г) цінностей, прийнятих і надісланих на інкасо 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

ґ) розпоряджень про видачу цінностей 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

д) умовних платежів і позовів іноземних банків у зв'язку з порушенням умов акредитивів 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після заміни новими 

495 

Альбоми зразків підписів уповноважених посадових осіб*: 

 

 

 

 

 

а) органів державної влади та органів, що забезпечують їх діяльність 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р.1 

 

б) що надсилаються банками України в іноземні банки 

10 р.1 

10 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після заміни новими 

в) уповноважених осіб іноземних банків 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

496 

Зразки підписів відповідальних осіб клієнтів, які здійснюватимуть операції з іноземною валютою через Національний банк України (в умовах особливого періоду)* 

10 р. 

10 р. 

 

497 

Зразки анульованих підписів закордонних кореспондентів і листування щодо них 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

498 

Зразки підписів працівників банків* 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

499 

Розпорядження з фінансових питань про операції з іноземною валютою 

10 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. 

 

500 

Розпорядження про операції з купівлі-продажу іноземної валюти та здійснення переказів в іноземній валюті* 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р.  

 

501 

Списки працівників банків України, уповноважених підписувати документи і здійснювати контроль за валютними операціями 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після заміни новими 

502 

Журнали реєстрації розпоряджень з фінансових питань про операції з іноземною валютою 

10 р. 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

503 

Листування про надання, доповнення, зміни списків працівників банків України, уповноважених підписувати документи і здійснювати контроль за валютними операціями  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

504 

Картотеки мікрофіш зразків підписів уповноважених осіб іноземних банків 

15 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після заміни новими 

505 

Листування з іноземними банками про застосування телеграфного ключа і телеграфних розрахунків* 

15 р. 

15 р. 

5 р. 

5 р. 

 

506 

Журнал обліку переказів іноземної валюти з-за кордону, одержаних фізичними особами без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

507 

Документи (платіжні доручення, реєстри) в іноземній валюті 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

10 р. 

 

508 

Листування з іноземними банками з питань порядку підписання документів 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

509 

Журнал обліку переказів іноземної валюти фізичними особами за межі України, здійснених без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

 

6. Банківський нагляд 

 

 

 

 

 

 

6.1. Регулювання діяльності банків 

 

 

 

 

 

510 

Економічні нормативи Національного банку України для банків України* 

постійно 

до заміни новими 

до заміни новими 

до заміни новими 

 

511 

Книга реєстрації відкритих рахунків клієнтів реорганізованих банків України* 

10 р.1 

10 р.1 

постійно2 

до ліквідації банківської установи 

1 після ліквідації банківської установи;
2 у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) банківської установи 

512 

Листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями з питань регулювання діяльності банків України 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

513 

Листування з питань установлення економічних нормативів 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

514 

Листування з територіальними управліннями з питань діяльності банків України, які функціонують під час процедури ліквідації 

5 р. 

10 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після ліквідації банківської установи 

515 

Листування з Асоціацією українських банків з питань регулювання діяльності банків України 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

516 

Щомісячна звітність про списану безнадійну заборгованість за рахунок спеціальних резервів* 

5 р.  

5 р.  

5 р.  

5 р. 

 

517 

Листування з банками України з питань методології їх діяльності 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

518 

Листування з господарськими організаціями з питань діяльності банків України 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

519 

Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку (ф. N 610)* 

5 р. 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

520 

Листування з громадянами з питань діяльності банків України 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. 

 

521 

Журнали реєстрації документів ліквідованих банків України* 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

10 р. 

1 на державне зберігання не передаються 

522 

Листування з територіальними управліннями з питань економічного аналізу діяльності банків України 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. 

 

523 

Документи (аналіз роботи ліквідаційних комісій, висновки та пропозиції щодо роботи ліквідаторів, висновки перевірки ліквідаційних комісій) про ліквідацію банків України, що виключені з реєстру банків*  

постійно 

постійно 

постійно

5 р.2 

1 передаються на зберігання до архіву територіального управління Національного банку України за територіальною ознакою;
2 передаються з районних відділень (безбалансових) до філій (балансових відділень), а з філій (балансових відділень) до головного офісу банку 

524 

Листування з банками України, установами і організаціями з питань економічного аналізу та застосування заходів впливу* 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. 

 

525 

Передаточні, розподільчі, ліквідаційні баланси і додатки, пояснювальні записки до них* 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

526 

Документи (доповідні записки, довідки, аналізи, листування) про застосування штрафних санкцій до банків України і кредитних установ*  

5 р.1 

5 р.1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 після ліквідації банківської установи 

527 

Документи (звіти, реєстри, анкети тощо), що стосуються питань проведення банками фінансового моніторингу* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

528 

Документи (відомості, списки, листування) про виплату компенсацій через банки України особам, які постраждали від нацистських переслідувань*  

10 р. 

10 р. 

10 р.1 

10 р.1 

1 після закінчення виплати компенсацій 

529 

Документи (протоколи, акти, баланси, висновки, повідомлення, рішення судів, виписки з державного реєстру, заяви, довідки тощо) про ліквідацію банківської установи* 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

530 

Документи (таблиці, розрахунки, підтвердні документи, пояснювальні записки) про складання, затвердження, виконання кошторису витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку та рішення Комісії Національного банку України (територіального управління) з питань нагляду та регулювання діяльності банків 

10 р. 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

531 

Документи (договори з проведення оцінки, купівлі-продажу майна, права власності, організації торгів, акти, протоколи за результатами проведення торгів тощо) 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

532 

Реєстр акцептованих і затверджених вимог кредиторів та зміни до нього 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

533 

Документи (рішення судів, акти звірки з кредиторами, депозитні справи юридичних та фізичних осіб тощо) щодо складання реєстру вимог кредиторів, підтвердні документи на право внесення змін до реєстру вимог кредиторів 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

534 

Документи (акти, довідки тощо) перевірок ліквідаційних комісій Національним банком України з питань дотримання чинного законодавства під час ліквідації банку 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

535 

Документи з повернення дебіторської заборгованості в банках, що ліквідовуються (за кредитами, цінними паперами, за кореспондентськими рахунками тощо), справи дебіторів, інформація щодо ведення претензійно-позовної роботи, списання дебіторської заборгованості тощо 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

536 

Облікові картки установ (філій, відділень) і організацій банків України 

постійно 

 

537 

Аналіз ефективності впровадження нових банківських продуктів та послуг: 

 

 

 

 

 

а) річний 

5 р. 

5 р. 

 

б) квартальний 

3 р. 

3 р. 

 

538 

Звіти щодо мережі філій банку та фінансово-економічних показників: 

 

 

 

 

 

а) річні 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

б) квартальні 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

539 

Дані про кількість балансових та безбалансових установ банку і загальну чисельність працюючих 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

540 

Щомісячні звіти щодо формування резервів за активними операціями банків, розрахунки про стан формування резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами банку (ф. N 604, 605, 606, 691)* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

541 

Щомісячні зведені довідки - паспорти банків України 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

542 

Акти про нестачу документів у пакеті ліквідованих банків України  

постійно1 

постійно1 

постійно1 

1 на державне зберігання не передаються 

543 

Щомісячна звітність про роботу ліквідаційної комісії банку (ф. N 621)* 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

544 

Щомісячні звіти про ліквідність банків України 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

545 

Звіти банків України з основної діяльності: 

 

 

 

 

 

а) річні 

5 р. 

5 р. 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

б) квартальні 

3 р. 

3 р. 

5 р.1 

5 р.1 

1 якщо немає річних - постійно 

в) місячні 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

546 

Звіт про дотримання економічних нормативів (ф. N 611 - місячний на щоденній основі) 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

547 

Листування учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

 

6.2. Реєстрація і ліцензування діяльності банків України 

 

 

 

 

 

548 

Документи (статути, дозволи, положення, висновки, довідки тощо) про реєстрацію банківських установ 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 на державне зберігання надходять після ліквідації банківської установи 

549 

Документи (установчі документи, протоколи установчих зборів, рішення, звіти, висновки, довідки, доповідні записки) про державну реєстрацію, реорганізацію, перейменування банківської установи*  

постійно1 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 у державний архів не передаються 

550 

Договори про заснування (створення) банків, доповнення, зміни до них 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

1 на державне зберігання не передаються 

551 

Свідоцтва про реєстрацію банку 

постійно1 

постійно1 

1 на державне зберігання не передаються 

552 

Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів 

постійно 

3 р.1 

1 після заміни новими 

553 

Документи, які є підставою для надання банківської ліцензії та письмового дозволу про розширення переліку операцій, що здійснюються на підставі письмового дозволу 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 на державне зберігання не передаються 

554 

Документи (договори, висновки, довідки, листування) про участь банків в уставних капіталах комерційних та інших структур 

постійно1 

постійно1 

5 р.1 ЕПК 

5 р.1 

1 після виходу з таких банківських установ та структур 

555 

Журнали реєстрації індивідуальних ліцензій, дозволів, погоджень на здійснення валютних операцій та індивідуальних ліцензій на перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за експортно-імпортними операціями 

постійно1 

1 на державне зберігання не передаються 

556 

Бланки банківських ліцензій, дозволів та додатків до дозволів на здійснення операцій 

постійно1 

1 на державне зберігання не передаються 

557 

Журнали (книги) обліку банківських ліцензій та дозволів на здійснення операцій 

постійно1 

1 на державне зберігання не передаються 

558 

Книги обліку наданих Національним банком України попередніх дозволів на створення в Україні банків з іноземним капіталом, дочірніх банків, філій, представництв українських банків на території інших держав, на створення банківських об'єднань, на придбання або збільшення істотної участі в банках 

постійно1 

1 на державне зберігання не передаються 

559 

Державний реєстр банків 

постійно1 

1 на державне зберігання не передаються 

560 

Дозволи, ліцензії на банківські операції 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 на державне зберігання не передаються 

561 

Дозволи, надані банками своїм філіям і відділенням на право здійснення банківських операцій  

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

562 

Документи (довідки, доповідні записки, висновки, звіти, пропозиції, листування) про діяльність іноземних банків, їх філій 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

563 

Державний реєстр банків, переліки філій, відділень банків України 

постійно1 

постійно1 

1 на державне зберігання не передаються 

564 

Документи (обґрунтування, розрахунки, висновки) територіальних управлінь Національного банку України про реєстрацію банків України, філій, представництв банків та погодження відкриття відділень банків 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

1 зберігаються в реєстраційних справах 

565 

Листування з питань реєстрації та ліцензування діяльності банків України, їх установ 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

566 

Документи (заяви, установчі документи, свідоцтва про державну реєстрацію тощо), які є підставою для прийняття рішення про надання генеральних ліцензій небанківським фінансовим установам на здійснення валютних операцій 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

 

6.3. Інспектування банків України, аудит 

 

 

 

 

 

567 

Методичні рекомендації з питань інспектування банків України 

постійно 

до заміни новими 

 

568 

Листування з питань інспектування банків України 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. 

5 р. 

 

569 

Наглядові справи (основні показники, зведення, таблиці, відомості, доповіді, пояснювальні записки, довідки, аналізи) про діяльність банків України, у т. ч. під час ліквідації банку* 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

5 р. 

5 р. 

 

570 

Документи (довідки, доповідні записки, відомості, таблиці, акти, висновки, огляди, листування) про аналіз діяльності банків України до проведення перевірки*  

10 р.  

10 р.  

10 р.  

10 р. 

 

571 

Документи (довідки, доповідні записки, зведення, таблиці, акти, висновки, огляди, листування) про аналіз діяльності банків України після проведеної перевірки*  

15 р.  

15 р.  

10 р.  

10 р. 

 

572 

Листування банків України про реалізацію рішень щодо неправомірних дій, економічних порушень  

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після прийняття рішень 

573 

Рішення про видачу сертифіката на право здійснення аудиторської перевірки банків* 

постійно1 

постійно1 

1 на державне зберігання не передаються 

574 

Рішення про видачу сертифіката на право здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків України* 

постійно1 

постійно1 

1 на державне зберігання не передаються 

575 

Листування про претензії, які пов'язані з проведенням перевірок банків України 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5р.1 

1 після прийняття рішень 

576 

Листування з питань забезпечення безпеки інспекційної роботи 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

577 

Журнал реєстрації перевірок банків України 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення журналу 

578 

Документи (рекомендації, довідки, огляди) про вивчення і впровадження досвіду інспектування банків  

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

579 

Інформація про виявлені системою банківського нагляду Національного банку України порушення банківського законодавства, у т. ч. ті, що можуть свідчити про злочинну діяльність та вжиті щодо них заходи (ф. N 91)* 

постійно 

10 р. 

 

580 

Документи (аналізи, висновки, розрахунки, довідки, огляди, акти) про проведення аудиторських перевірок діяльності банків  

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

581 

Щомісячна звітність про 20 найбільших кредиторів банку (ф. N 627)* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

582 

Результати аналізу аудиторських висновків 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

583 

Щомісячна звітність про застосування Національним банком України до банків України заходів впливу (ф. N 682) 

5 р. 

5 р. 

 

584 

Листування з аудиторськими фірмами щодо надання консультаційних послуг 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

585 

Журнали реєстрації договорів (угод) про проведення зовнішнього аудиту 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 після закінчення журналу 

586 

Договори про проведення зовнішнього аудиту 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 після закінчення строку дії договору 

 

7. Операції з цінними паперами 

 

 

 

 

 

 

7.1. Організація ринку цінних паперів 

 

 

 

 

 

587 

Реєстр цінних паперів, які випущені банками України 

постійно 

доки не мине потреба 

 

588 

Щомісячна звітність про ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

589 

Реєстр ощадних (депозитних) сертифікатів України 

постійно 

доки не мине потреба 

 

590 

Реєстраційні документи випусків цінних паперів, що емітовані банками України 

постійно 

доки не мине потреба 

 

591 

Списки, реєстри з видачі приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних сертифікатів та житлових чеків 

10 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. 

 

592 

Акти про знищення приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних сертифікатів та реєстри до них 

10 р. 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

593 

Журнали реєстрації випущених та розміщених ощадних (депозитних) сертифікатів (корінці бланків) 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

594 

Бланки погашених ощадних (депозитних) сертифікатів банків України 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після їх погашення  

595 

Державні статистичні звіти про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів: 

 

 

 

 

 

а) річні 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

б) квартальні 

1 р. 

1 р. 

3 р. 

3 р. 

 

596 

Документи (довідки, зведення, акти, висновки) про порушення банками України правил випуску цінних паперів*  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

597 

Умови випуску ощадних (депозитних) сертифікатів 

5 р.1 

5 р.1 

1 після їх погашення 

598 

Журнали реєстрації зіпсованих бланків ощадних (депозитних) сертифікатів 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

599 

Журнали реєстрації бланків ощадних (депозитних) сертифікатів, термін погашення яких минув 

3 р. ЕПК 

3 р. ЕПК 

3 р. ЕПК 

 

600 

Документи (огляди, таблиці, аналітичні записки, довідки) про ринок цінних паперів, фінансовий ринок, операції з цінними паперами*  

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. 

 

601 

Документи (доповіді, доповідні записки, довідки, листування) з методології та аналізу ринку цінних паперів*  

5 р. 

5 р. 

3 р. 

3 р. 

 

602 

Зведений звіт про використання бланків приватизаційних майнових сертифікатів 

постійно1 

1 на державне зберігання не передаються 

603 

Документи (договори, повідомлення, заявки, зведені відомості, аналітичні таблиці, доручення) про розміщення ОВДП  

постійно 

5 р.1 

5 р.

1 після закінчення строку дії договорів або після погашення випусків державних цінних паперів 

604 

Документи (постанови, повідомлення, довідки, звіти тощо) про умови випуску ОВДП та викупу, дострокового погашення або реструктуризації ОВДП*  

постійно 

5 р.1 

5 р.1 

1 після погашення випусків державних цінних паперів 

605 

Документи (договори, довідки, заявки, розпорядження, листування) про операції з цінними паперами власної емісії, крім акцій 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення строку дії договору 

606 

Приватизаційні майнові сертифікати, списані з дозволу Національного банку України 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після списання коштів з позабалансових рахунків 

607 

Протоколи про погашення приватизаційних майнових сертифікатів та житлових чеків 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

608 

Компенсаційні сертифікати 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після списання коштів з відповідного позабалансового рахунку 

609 

Погашені глобальні сертифікати 

5 р.1 

5 р.1 

1 після погашення емітентом 

610 

Журнали реєстрації операцій, розпоряджень  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

611 

Відомості затверджених, сквитованих і несквитованих депозитарних розпоряджень та про відмову їх прийняття до виконання*  

5 р. 

 

612 

Документи (доповідні записки, огляди, довідки, відомості, листування) про організацію розрахунків, розміщення і обслуговування державних позик*  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

613 

Депозитарні баланси  

5 р. 

5 р. 

 

614 

Документи (договори, розпорядження, довідки, відомості) про обслуговування державних облігацій зовнішньої позики  

постійно 

постійно 

10 р. 

10 р. 

 

615 

Журнал реєстрації розпоряджень депонентів 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

616 

Документи (договори, довідки, заявки, розпорядження, листування) про операції з цінними паперами інших емітентів на первинному ринку, крім облігацій внутрішньої державної позики 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення строку дії договорів або після погашення випусків цінних паперів 

617 

Документи (договори, акти, протоколи, умови випуску) про операції з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП)*  

постійно 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення строку дії договорів або після погашення випусків державних цінних паперів 

618 

Документи (договори, довідки, заявки, розпорядження, листування) про операції з цінними паперами інших емітентів на вторинному ринку, крім облігацій внутрішньої державної позики 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення строку дії договорів або після погашення випусків цінних паперів 

619 

Справи депонентів за рахунками в цінних паперах, виписки про стан рахунків 

10 р.1 

10 р.1 

1 після закриття рахунку 

620 

Документи (довідки, доповідні записки, відомості, листування) про вторинний ринок облігацій внутрішньої державної позики*  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

621 

Документи банків України про облік цінних паперів на рахунках у цінних паперах* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

622 

Журнал реєстрації операцій з цінними паперами 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

623 

Документи (доповідні записки, огляди, довідки, відомості, листування) про випуск цінних паперів*  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

624 

Звіти банків про векселі*: 

 

 

 

 

 

а) річні 

5 р. 

5 р. 

15 р. 

15 р. 

 

б) щомісячні 

1 р. 

1 р. 

5 р. 

5 р. 

 

625 

Документи (довідки, відомості, реєстри, доручення, листування) з питань вексельного обігу  

10 р. 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

626 

Погашені векселі, видані банками України 

5 р. 

5 р. 

 

627 

Акти-довідки про погашення податків (заборгованості) векселями 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після погашення податків (заборгованості) 

628 

Погашені казначейські векселі 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після погашення підлягають поверненню емітентам 

629 

Книги, журнали, картки обліку погашення векселів на сплату податків 

5 р.1 

5 р.1 

1 після погашення податку 

630 

Щомісячні розрахунки банків за послуги, що надані їм депозитарієм цінних паперів 

10 р. 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

631 

Щомісячна звітність про стан портфеля цінних паперів (ф. N 391

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

 

7.2. Організація роботи з акціонерами  

 

 

 

 

 

632 

Реєстр власників цінних паперів 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

633 

Реєстр (список) акціонерів, список пайовиків 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

634 

Книги обліку свідоцтв акціонерів, власників акцій 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

635 

Журнали обліку роботи з акціями і видачі виписок з реєстру акціонерів 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

636 

Списки акціонерів - працівників банків з розподілом за привілейованими і простими акціями 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 на державне зберігання надходять після ліквідації банку 

637 

Відомості про нарахування дивідендів 

75 р.1 - "В" ЕПК 

75 р.1 - "В"  

1 за умови введення особових рахунків акціонерів - 5 р. 

638 

Список осіб, які мають право на одержання дивідендів 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

639 

Особові рахунки акціонерів 

5 р.1 

5 р.1 

1 після передавання права власності на акції 

640 

Листування щодо розміщення акцій, вкладів 

5 р. 

5 р. 

 

641 

Документи (сертифікати, свідоцтва, акти) про приймання-передавання акцій (пакетів акцій) 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

642 

Довіреності та реєстри на акціонерів банку про право підписання установчих документів та участь у зборах акціонерів  

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

643 

Договори про купівлю-продаж акцій, цінних паперів акціонерами 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення строку дії договору 

644 

Положення про часткову власність, випуск і розподіл акцій, цінних паперів, зразки акцій, проспект емісії акцій 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

645 

Справи установ (установчі документи, договори про спільну діяльність), у які інвестовані кошти банку та вкладення майнових сертифікатів 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 на державне зберігання не передаються 

646 

Агітаційно-рекламні матеріали (плакати, брошури, тексти, статті для радіо і телебачення, газет) з питань цінних паперів  

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

647 

Документи (доповіді, довідки, акти, листування) про підроблення, псування, втрату цінних паперів  

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

 

8. Бухгалтерський облік і звітність  

 

 

 

 

 

 

8.1. Фінансова звітність  

 

 

 

 

 

648 

План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкція про його застосування 

постійно1 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

1 на державне зберігання не передаються 

649 

Річна фінансова звітність Національного банку України разом з аудиторським висновком 

постійно 

 

650 

Річна фінансова звітність територіальних управлінь, установ, організацій Національного банку України* 

постійно 

постійно  

 

651 

Проміжна (квартальна) фінансова звітність банків України 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

652 

Консолідована та річна фінансова звітність банків України 

10 р. 

10 р.  

постійно 

10 р. 

 

653 

Місячні та щоденні оборотно-сальдові відомості за балансовими та позабалансовими рахунками з установленими додатками до них* 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 за умови завершення перевірки Національним банком України, державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для бюджетних установ та організацій, а також для госпрозрахункових підприємств і організацій, які перебувають у сфері управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, - ревізії.
У разі виникнення суперечок і судових справ - зберігаються до ухвалення остаточного рішення

654 

Передаточні, розподільчі, ліквідаційні баланси і додатки, пояснювальні записки до них 

постійно 

постійно 

постійно 

10 р. 

 

655 

Протоколи засідань комісій з розгляду та погодження фінансової звітності  

постійно 

постійно 

 

656 

Аналітичні таблиці з розроблення та аналізу річних бухгалтерських звітів і балансів 

постійно 

постійно 

постійно 

10 р. 

 

657 

Листування про строки надання бухгалтерської і фінансової звітності 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

 

8.2. Бухгалтерський облік 

 

 

 

 

 

658 

Особові рахунки з обліку статутного капіталу і резервного фонду* 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 на державне зберігання не передаються 

659 

Реєстр руху коштів на кореспондентському рахунку (в т. ч. у банківських металах), відомості, довідки, виписки, листи 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

660 

Документи (відомості, довідки, виписки, листування) про ведення кореспондентських рахунків в іноземній валюті (у т. ч. банківських металах)*  

10 р. 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

661 

Виписки з особових рахунків клієнтів:  

 

 

 

 

 

а) в іноземній валюті та банківських металах 

10 р. 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

б) у національній валюті 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

662 

Особові рахунки за заробітною платою працівників банків та за іншими виплатами (уключаючи індивідуальні відомості про застраховану особу), у т. ч. відрахування до Пенсійного фонду України*  

75 р. - "В" ЕПК 

75 р. - "В" ЕПК 

75 р. - "В" ЕПК 

75 р. - "В"  

 

663 

Особові рахунки одержувачів пенсій і державної допомоги* 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після завершення виплати допомоги і пенсій; для одноразової допомоги - 1 р. 

664 

Розрахунково-платіжні відомості щодо заробітної плати, матеріальної допомоги та інших виплат (у т. ч. на електронних носіях) 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 якщо немає особових рахунків - 75 р. 

665 

Особові рахунки з обліку довгострокових кредитних операцій, юридичних і фізичних осіб та вкладних (депозитних) операцій юридичних осіб* 

10 р.1 

10 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після виконання умов договору 

666 

Особові рахунки з обліку кредитних операцій юридичних та фізичних осіб та вкладних (депозитних) операцій юридичних осіб* 

10 р.1 

10 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після виконання умов договору  

667 

Особові та аналітичні рахунки, картки, перевірочні відомості, книжки і журнали аналітичного обліку за балансовими і позабалансовими рахунками та інші регістри (якщо інше не зазначено в цьому переліку)* 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 за умовами виконання судових рішень 

668 

Відомості про залишки за особовими рахунками в іноземній валюті та банківських металах* 

10 р. 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

669 

Документи (заявки, акти, журнали) про виготовлення та списання бракованих платіжних карток  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

670 

Книги (акти) передавання рахунків та супровідних матеріалів у разі зміни операційних працівників* 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення книги 

671 

Книги реєстрації відкритих рахунків* 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 на державне зберігання не передаються 

672 

Алфавітні книги особових рахунків за вкладами фізичних осіб (у т. ч. військовозобов'язаних) 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 на державне зберігання не передаються 

673 

Меморіальні документи (договори), які стосуються будівництва за пайової участі банків 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після прийняття об'єкта  

674 

Меморіальні документи в національній і іноземній валюті та банківських металах (а також відомості за платіжними операціями, виконаними за допомогою карток міжнародних і внутрішньодержавних платіжних та автоматизованих карткових систем, у т. ч. позабалансові):* 

 

 

 

 

 

а) у національній валюті 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

б) в іноземній валюті та банківських металах 

15 р. 

15 р. 

5 р. 

5 р. 

 

675 

Первинні документи з господарських операцій, які є підставою для відображення в бухгалтерському обліку, а також з експортно-імпортних операцій і додатки до них* 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 за умови завершення перевірки Національним банком України, державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для бюджетних установ та організацій, а також для госпрозрахункових підприємств і організацій, які перебувають у сфері управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, - ревізії.
У разі виникнення суперечок і судових справ - зберігаються до ухвалення остаточного рішення 

676 

Меморіальні документи за довгостроковими кредитами* 

10 р.1 

10 р.1 

5 р.

5 р.1 

1 після погашення кредиту 

677 

Списки особових рахунків, рух коштів за якими не здійснювався понад 3 роки (у т. ч. річні відомості залишків) 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 на державне зберігання не передаються 

678 

Перевірочні відомості (акти тощо) звіряння даних аналітичного та синтетичного обліку* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

679 

Акти про передавання справ головними бухгалтерами 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 за умови завершення перевірки Національним банком України, державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для бюджетних установ та організацій, а також для госпрозрахункових підприємств і організацій, які перебувають у сфері управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, - ревізії.
У разі виникнення суперечок і судових справ - зберігаються до ухвалення остаточного рішення 

680 

Щоденний оборотно-сальдовий баланс (головна книга), журнали обліку надходжень та видачі готівки (касові журнали), відомості (реєстри) нарахування відсотків за кредитами тощо, уключаючи в іноземній валюті 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

681 

Альбоми відбитків печаток і штампів* 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 на державне зберігання не передаються 

682 

Документи (довідки, огляди, таблиці, листування) з питань фіктивних розрахунково-платіжних документів  

постійно 

15 р. 

15 р. 

15 р. 

 

683 

Документи про кодовий захист платіжних документів*: 

 

 

 

 

 

а) щомісячна ключова інформація; 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

б) таблиці кодів обміну 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

684 

Листування з питань кодового захисту розрахунково-платіжних документів 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

685 

Щоденні контрольні стрічки реєстраторів розрахункових операцій (РРО) 

3 р. 

3 р. 

3 р.1 

1 з дати останньої перевірки податковими органами 

686 

Журнал використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 з дати останньої перевірки податковими органами 

687 

Книги, журнали, картки обліку реалізації товарів, послуг, що оподатковуються і не оподатковуються податком на додану вартість* 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 з дати останньої перевірки податковими органами 

688 

Книги, журнали, картки обліку сум прибутків і прибуткового податку з громадян 

3 р.1 

3 р.

3 р.1 

3 р.1 

1 з дати останньої перевірки податковими органами 

689 

Звіти про перерахування грошових сум на державне соціальне страхування (пенсійне, на випадок безробіття, медичне тощо) та недержавне пенсійне страхування 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

690 

Звіти (авансові) про витрачання валюти на закордонні відрядження* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

691 

Картки обліку видачі виписок з особових рахунків, довіреності клієнтів на одержання виписок з особових рахунків* 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

692 

Документи (договори, акти, звіти) про додаткове пенсійне забезпечення працівників* 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення строку дії договору  

693 

Документи (акти, описи, списки особових рахунків, листування) про передавання операцій між банківськими установами 

10 р. 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

694 

Справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів, у т. ч. карткових* 

постійно1 

постійно1 

10 р.2 

10 р.2 

1 на державне зберігання не передаються;
2 після закриття рахунку 

695 

Реєстраційні журнали, журнали-описи, реєстри та інші документи за інкасовими операціями і взаємними розрахунками 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

696 

Пенсійні листи і доручення на одночасну виплату пенсій і допомоги, за якими закінчені виплати 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

697 

Листування з банківськими установами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, громадянами з питань операцій банку* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

698 

Листування з питань ведення обліку операцій 

5 р.  

5 р.  

5 р.  

5 р. 

 

699 

Підтвердження сальдо за рахунками клієнтів, у т. ч. довідки про звірку із розпорядниками кредитів звітних даних про одержання із бюджету коштів* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

700 

Картки складського обліку матеріалів 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 за умови завершення перевірки Національним банком України, державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для бюджетних установ та організацій, а також для госпрозрахункових підприємств і організацій, які перебувають у сфері управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, - ревізії.
У разі виникнення суперечок і судових справ - зберігаються до ухвалення остаточного рішення 

701 

Акти про приймання, перевірку інвентарю, списання непридатного майна та листування з цих питань 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 за умови завершення перевірки Національним банком України, державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для бюджетних установ та організацій, а також для госпрозрахункових підприємств і організацій, які перебувають у сфері управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, - ревізії.
У разі виникнення суперечок і судових справ - зберігаються до ухвалення остаточного рішення 

702 

Довіреності (у т. ч. анульовані) на одержання цінностей* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

703 

Протоколи комісій про списання сум з балансу та про їх зняття з позабалансового обліку за клопотаннями банків, що обґрунтовують нереальність сум 

10 р. 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

 

704 

Рішення судів, виконавчі листи, відомості і листи з питань різних вирахувань із заробітної плати 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 за умови виконання судових рішень 

705 

Журнали реєстрації виконавчих листів, книги обліку депонованої заробітної плати 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

706 

Журнали, книги реєстрації рахунків-фактур, касових ордерів, доручень, платіжних документів тощо на електронному чи паперових носіях 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

707 

Корінці, копії ордерів, рахунків-фактур, накладних, квитанцій, чекових книжок тощо 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 за умови завершення перевірки Національним банком України, державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для бюджетних установ та організацій, а також для госпрозрахункових підприємств і організацій, які перебувають у сфері управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, - ревізії.
У разі виникнення суперечок і судових справ - зберігаються до ухвалення остаточного рішення 

708 

Відомості про облік фондів, ліміти заробітної плати і контроль за їх розподілом, розрахунки з перевитрати і заборгованості із заробітної плати, про відрахування із заробітної плати, із коштів соціального страхування, про виплату відпускної і вихідної допомоги, сплати внесків у різні фонди тощо 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

709 

Документи (протоколи засідань інвентаризаційних комісій, інвентарні описи, акти тощо) про інвентаризацію*  

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 за умови завершення перевірки. У разі виникнення розбіжностей, порушення слідчих і судових справ зберігаються до прийняття остаточного рішення  

710 

Документи (копії звітів, витяги з протоколів, висновки тощо) про виплату коштів за листками непрацездатності з фонду соціального страхування 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

711 

Довідки на оплату відпусток, навчання, одержання пільг з податків 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

712 

Документи (протоколи, акти, звіти, відомості переоцінки й визначення зношеності основних засобів) про переоцінку основних засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва  

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

713 

Документи (акти, відомості) про переоцінку товарно-матеріальних запасів, незавершеного будівництва 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

714 

Паспорти будинків, споруд, обладнання* 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 після списання з балансу основних засобів. Для спорудження пам'ятників архітектури - постійно 

715 

Листування про паспортизацію будинків і споруд 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

716 

Листування з питань фінансово-господарської діяльності (про облік фондів, накладення і стягнення штрафів, передавання-приймання матеріальних цінностей) 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

717 

Акти про перевірку каси, правильне збирання податків, зборів та інших обов'язкових платежів* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

718 

Договори господарські, трудові тощо* 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 за умови завершення перевірки Національним банком України, державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для бюджетних установ та організацій, а також для госпрозрахункових підприємств і організацій, які перебувають у сфері управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, - ревізії.
У разі виникнення суперечок і судових справ - зберігаються до ухвалення остаточного рішення 

719 

Договори про матеріальну відповідальність* 

5 р.1  

5 р.1  

5 р.1  

5 р.1  

1 за умови завершення перевірки Національним банком України, державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для бюджетних установ та організацій, а також для госпрозрахункових підприємств і організацій, які перебувають у сфері управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, - ревізії.
У разі виникнення суперечок і судових справ - зберігаються до ухвалення остаточного рішення 

720 

Довідки про проведені перевірки на ділянках роботи операційних працівників 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

721 

Документи (плани, звіти, довідки, листи) про проведення внутрішнього аудиту та інспекційних перевірок 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

722 

Акти перевірки Національного банку України державними органами контролю (Рахункова палата України, Головне контрольно-ревізійне управління України та інші) 

15 р. 

 

723 

Акти про документальні ревізії діяльності банків та документи до них (довідки, інформації, доповідні записки)*  

5 р.1  

5 р.1  

5 р.1  

5 р.1  

1 за умови завершення перевірки Національним банком України, державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для бюджетних установ та організацій, а також для госпрозрахункових підприємств і організацій, які перебувають у сфері управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, - ревізії.
У разі виникнення суперечок і судових справ - зберігаються до ухвалення остаточного рішення 

724 

Річні звіти про роботу підрозділу аудиту  

постійно1 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 надіслані від банківських установ - 5 р. 

 

8.3. Статистична звітність та оперативний облік  

 

 

 

 

 

725 

Річний звіт про дотримання економічних нормативів на підставі консолідованої фінансової звітності 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 на державне зберігання не передаються 

726 

Статистичні щорічники, збірники, бюлетені Національного банку України* 

постійно 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

727 

Бюлетені про розвиток банківської системи регіону* 

постійно 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

728 

Документи (довідки, статистичні відомості, інформації, розрахунки, таблиці) про видання статистичних матеріалів  

постійно 

доки не мине потреба 

 

729 

Статистичні звіти банківських установ1:* 

 

 

 

 

1 строки зберігання за окремими формами статистичної звітності подаються в розділах Переліку за напрямами діяльності 

а) зведені річні та з більшою періодичністю 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

б) річні та з більшою періодичністю 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

в) піврічні 

5 р.1  

5 р.1  

5 р.1  

5 р.2  

1 якщо немає річних - постійно;
2 якщо немає річних - до ліквідації банківської установи  

г) квартальні 

5 р.1 

5 р.

5 р.

5 р.2 

1 якщо немає річних, піврічних - постійно;
2 якщо немає річних, піврічних - до ліквідації банківської установи  

ґ) місячні  

3 р.1 

3 р.

3 р.1 

3 р.2 

1 якщо немає річних, піврічних, квартальних - постійно;
2 якщо немає річних, піврічних, квартальних - до ліквідації банківської установи 

д) оперативні 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

730 

Оборотно-сальдовий баланс банку (ф. N 10, місячна)* 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

731 

Балансові дані (за територіальною ознакою, форма N 1, місячна

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

732 

Баланс банку (форма N 1-Д, щоденна)* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

733 

Статистичні звіти, надіслані від банків (дирекцій, філій, відділень)*: 

 

 

 

 

 

а) річні 

5 р. 

5 р.  

5 р.  

5 р. 

 

б) квартальні та місячні 

3 р. 

3 р.  

3 р.  

3 р. 

 

в) оперативні 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

734 

Статистичні звіти, що подаються до органів державної статистики: 

 

 

 

 

 

а) річні 

10 р.1  

10 р.1  

10 р.1  

10 р.1  

1 у разі потреби строк може бути продовжений ЕК 

б) квартальні 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

в) місячні, оперативні 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

735 

Статистична звітність територіальних управлінь і установ Національного банку України: 

 

 

 

 

 

а) річна 

5 р. 

постійно 

 

б) квартальна 

5 р. 

5 р. 

 

в) місячна, декадна, тижнева 

3 р. 

3 р. 

 

736 

Документи (доповіді, огляди, аналітичні довідки) про підсумки діяльності банків  

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

737 

Аналітичні таблиці (відомості) із розроблення й аналізу статистичних звітів: 

 

  

 

 

 

а) річного та звітності на 1 січня 

постійно 

постійно 

постійно 

10 р. 

 

б) про виконання бізнес-плану 

постійно 

10 р. 

 

в) квартальної, місячної (крім звітності на 1 січня) відповідно до строків зберігання, сформованих на їх підставі статистичних звітів 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

738 

Висновки за звітами: 

 

 

 

 

 

а) річними 

постійно 

постійно 

постійно 

10 р. 

 

б) квартальними 

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

3 р.2  

1 якщо немає річних - постійно;
2 якщо немає річних - 10 р. 

739 

Статистична звітність банків і підприємств, які мають рахунки в іноземних банках:* 

 

 

 

 

 

а) квартальна 

5 р.  

5 р.  

5 р.  

5 р. 

 

б) місячна, щоденна 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

740 

Річний звіт про афілійовані особи, банки  

постійно1 

постійно1 

постійно1 

1 на державне зберігання не передаються 

741 

Книги обліку форм звітності 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

742 

Листування про організацію та вдосконалення обліку та звітності 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

743 

Звіти, відомості про надходження, витрачання й залишок дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і виробів з них 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

 

8.4. Управлінська звітність (оперативні звіти, зведення) 

 

 

 

 

 

744 

Управлінська звітність (таблиці, розрахунки):* 

 

 

 

 

 

а) щомісячна  

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

б) щоденна 

1 місяць 

1 місяць 

1 місяць 

1 місяць 

 

 

8.5. Вкладні (депозитні) операції за рахунками фізичних осіб  

 

 

 

 

 

745 

Меморіальні та касові документи за вкладами фізичних осіб, крім документів, пов'язаних із закриттям вкладів (вкладні книжки, первинні ордери, доручення, заповіти, довіреності, заяви, договори)* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

746 

Особові рахунки за вкладами фізичних осіб (система банківського обслуговування населення)* 

5 р.1 

5 р.1 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

1 після закриття вкладу 

747 

Документи (договори (угоди), листування) про відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб  

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 ЕПК 

10 р.1 ЕПК 

1 після закінчення строку дії договору (угоди) 

748 

Документи (договори, листування) про відкриття вкладних (депозитних) рахунків для малолітніх та неповнолітніх осіб 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 ЕПК 

10 р.1 ЕПК 

1 після досягнення особою повноліття 

749 

Документи (вкладні книжки, первинні ордери та документи щодо закриття рахунків: видаткові ордери, доручення, заповіти, довіреності) за закритими вкладами  

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 ЕПК 

10 р.1 ЕПК 

1 після закриття вкладу 

750 

Документи (вкладні книжки, первинні ордери та документи про закриття рахунків: видаткові ордери, доручення, заповіти, довіреності) за закритими вкладами неповнолітніх осіб 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 ЕПК 

10 р.1 ЕПК 

1 після досягнення особою повноліття 

751 

Документи (заяви, видаткові ордери, доручення, довіреності, договори) за закритими вкладами фізичних осіб про втрату ощадної книжки чи іншого виданого банком документа, визначеного чинним законодавством, що можуть бути пред'явлені фізичною особою 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 на державне зберігання не передаються 

752 

Документи (вкладні книжки, первинні ордери та документи щодо закриття рахунків: видаткові ордери, доручення, заповіти, довіреності) за закритими вкладами військовослужбовців, які служили за кордоном з 1944 року  

5 р.1

5 р.1

1 після закриття вкладу 

753 

Акти про виділення до знищення вкладних документів за закритими вкладами військовослужбовців, які служили за кордоном з 1944 року 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи1 

1 на державне зберігання не передаються 

754 

Листування з громадянами з питань вкладів та переказів 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

755 

Щоденні реєстри здійснених операцій за вкладами фізичних осіб* 

5 р. 

5 р. 

10 р. 

10 р. 

 

756 

Списки закритих та умовно закритих особових рахунків за вкладами фізичних осіб* 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 на державне зберігання не передаються 

757 

Річні відомості залишків на особових рахунках за вкладами громадян* 

25 р. 

25 р. 

25 р. 

 

758 

Постанови судових, слідчих органів:* 

 

 

 

 

 

а) про накладення та зняття арешту з вкладів 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

1 після зняття арешту з вкладів 

б) про конфіскацію вкладів 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 на державне зберігання не передаються 

 

9. Платіжні системи та переказ грошей  

 

 

 

 

 

759 

Листування з органами Державного казначейства України та з державними позабюджетними фондами з питань обслуговування рахунків* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

760 

Документи (листування, заяви, копії свідоцтв про реєстрацію, копії ліцензій, правила тощо) про надання дозволу внутрішньодержавним небанківським платіжним системам на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом грошей* 

5 р. 

 

761 

Реєстр внутрішньодержавних небанківських платіжних систем* 

постійно 

 

762 

Документи (звіти, інформації, довідки тощо) про платіжні операції, що були виконані за допомогою карток міжнародних і внутрішньодержавних платіжних систем* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

763 

Щомісячні виписки з балансів Національного банку України щодо кредитних вкладень Міністерства фінансів України* 

5 р. 

5 р. 

 

764 

Щомісячні виписки з балансу Національного банку України щодо складання Державного внутрішнього боргу 

10 р. 

10 р. 

 

765 

Документи (платіжні доручення, векселі) щодо розрахунків суб'єктів господарювання протягом особливого періоду* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

766 

Документи (довідки, звіти, прогнозні розрахунки, таблиці) про заборгованість Кабінету Міністрів України, чистих кредитів Кабінету Міністрів України, залишків коштів місцевих бюджетів і позабюджетних фондів, державного внутрішнього боргу, заборгованості за кредитами Міністерства фінансів України* 

постійно 

 

767 

Акти про знищення зовнішніх носіїв інформації архіву електронних банківських документів* 

постійно1 

постійно1 

постійно

до ліквідації банківської установи 

1 на державне зберігання не передаються 

768 

Документи (довідки, доповідні записки, відомості) про планові і фактичні строки, розміри погашення кредитів і сплати відсотків за кредитами, що подані Міністерством фінансів України* 

постійно 

постійно 

 

769 

Архіви роботи АРМ-НБУ (шифровані арбітражні журнали апаратного і програмного шифрування та захищений від модифікації протокол роботи АРМ-НБУ), системи електронної пошти, архів протоколів роботи САБ 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

770 

Архів роботи програмно-технічних комплексів системи електронних платежів Національного банку України 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р.  

 

771 

Журнал обліку, приймання та видачі інформації з електронних архівів 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

772 

Документи (договори, угоди, протоколи тощо) про налагодження співробітництва з міжнародними платіжними системами  

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення строку дії договорів 

773 

Листування з міжнародними платіжними системами про впровадження платіжних карток 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

774 

Операційні правила, тарифи тощо міжнародних платіжних систем 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 після заміни новими 

775 

Документи з розроблення дизайну платіжних карток, що емітуються в Україні 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

776 

Документи (рекламні тексти, зразки проспектів, замовлення) про рекламну діяльність щодо платіжних карток 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

777 

Документи (заявки, акти, журнали) про виготовлення та списання бракованих платіжних карток  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

778 

Документи (договори, положення, протоколи) про налагодження співробітництва з асоціаціями банків - членів платіжних систем 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення строку дії договору 

779 

Документи (заявки, листування, рахунки) про забезпечення банку заготовками платіжних карток, сліпів, ПІН-конвертів тощо 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

780 

Документи (звіти, довідки, листування) за розрахунками за операціями з картками* 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.

5 р.1 

1 в іноземній валюті - 10 р. 

781 

Документи (інформація, звіти, розрахункові відомості) про зміну залишків на картрахунках (на паперових або електронних носіях)* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

782 

Документи (довідки, листування) з питань опротестованих операцій з платіжними картками*  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

783 

Листування з установами банку (філіями, відділеннями) за операціями з платіжними картками* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

784 

Щоденні звіти, отримані від міжнародних платіжних систем, щодо операцій з картками, журнали роботи банкоматів (на паперових або електронних носіях)* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

785 

Щоденні контрольні документи щодо введення даних (звіт по банку) про операції з платіжними картками (Input Control) 

25 р. 

25 р. 

25 р. 

25 р. 

 

786 

Документи (заяви, запити, листування) про розміщення платіжних карток у стоп-лист, блокування та розблокування карткових рахунків 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

787 

Листування з міжнародними платіжними системами з питань термінової допомоги власникам карток (Global Service) 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

788 

Журнали обліку повідомлень про втрачені картки (на електронних носіях) 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

789 

Історії авторизації за картками міжнародних платіжних систем, подані процесинговим центром 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

790 

Документи (заяви на відкриття, заміну картки, ведення, закриття картрахунку тощо)  

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закриття рахунку 

791 

Квитанції (сліпи), отримані від установ і організацій торгівлі та послуг за операціями з платіжними картками 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

 

10. Робота з кадрами  

 

 

 

 

 

 

10.1. Облік кадрів 

 

 

 

 

 

792 

Листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування про приймання, розподіл, переміщення, облік кадрів* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

793 

Документи (заявки, відомості, листування) про потребу в спеціалістах, службовцях, робітниках 

3 р. 

3 р. 

3 р.  

3 р. 

 

794 

Документи (доповіді, огляди, зведення, довідки, звіти (ф. 1-К)) про стан та перевірку роботи з кадрами 

постійно 

постійно 

постійно 

10 р. 

 

795 

Довідки про склад працівників апарату управління 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

796 

Документи (листи з обліку кадрів, довідки, копії довідок, обхідні листи) до наказів з особового складу, що не ввійшли до особових справ 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

797 

Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії й витяги з наказів про приймання, переміщення, звільнення, оголошення подяк, копії особистих документів, характеристики, листки з обліку кадрів)* 

75 р. - "В"1  

75 р. - "В"1 

75 р. - "В"1 

75 р. - "В" 

1 членів вищих органів державної влади і управління, які мають найвищі ступені відзнаки і почесні звання, керівників установ республіканського значення, відомих політичних діячів, осіб, які мають ступені і звання, - постійно 

798 

Особові справи (заяви, автобіографії, анкети, характеристики, копії наказів про зарахування, переведення, оголошення подяк і стягнень, навчальні особові картки студентів, копії дипломів, атестатів, свідоцтв, довідки про надання академічної відпустки) аспірантів, студентів старших курсів і тих, які закінчили навчальні заклади* 

75 р. - "В" 

75 р. - "В" 

75 р. - "В" 

75 р. - "В" 

 

799 

Особові справи осіб, які працюють за сумісництвом (картки обліку, приймання, переміщення та звільнення):*  

 

 

 

 

 

а) працівників, для яких відповідно до пенсійного законодавства сумісництво впливає на розмір пенсій  

75 р. - "В"1
 
 
 
 

75 р. - "В"1
 
 
 
 

75 р. - "В"1
 
 
 
 

75 р. - "В"1
 
 
 
 

1 документи, що є підставою для наказів з особового складу (анкети, копії дипломів, заявки, дозволи), - 3 р. 

б) працівників, які мають повний посадовий оклад (ставку) за основним місцем роботи 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

800 

Особові картки працівників (у т. ч. працівників, прийнятих на роботу тимчасово)* 

75 р. - "В" 

75 р. - "В"  

75 р. - "В" 

75 р. - "В" 

 

801 

Документи (контракти, договори, доповідні записки) про приймання на роботу, переведення, звільнення працівників* 

75 р. - "В" 

75 р. - "В" 

75 р. - "В" 

75 р. - "В" 

 

802 

Документи (листки з обліку кадрів, автобіографії, заяви) осіб, не прийнятих на роботу 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

803 

Журнали обліку, алфавіти особових справ* 

75 р. 

75 р. 

75 р. 

75 р. 

 

804 

Журнали, картотеки обліку прийняття, переміщення, звільнення працівників (у т. ч. працівників, прийнятих на роботу тимчасово) 

75 р. 

75 р. 

75 р. 

75 р. 

 

805 

Документи (подання, анкети, акти) про встановлення персональних ставок, окладів, надбавок* 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

1 якщо немає наказів про встановлення та зміну окладів - 50 р. 

806 

Списки (штатно-посадова книга) працівників банків* 

75 р. 

75 р. 

75 р. 

75 р. 

 

807 

Списки інженерно-технічних працівників установ з вищою і середньою спеціальною освітою 

75 р. 

75 р. 

75 р. 

75 р. 

 

808 

Списки ветеранів і учасників Великої Вітчизняної війни 

постійно1  

постійно1  

постійно1  

до ліквідації банківської установи 

1 на державне зберігання не передаються 

809 

Картотеки, покажчики до наказів з особового складу* 

75 р. 

75 р. 

75 р. 

75 р. 

 

810 

Документи конкурсних комісій щодо заміщення вакантних посад 

75 р. - "В"1 

75 р. - "В"1 

75 р. - "В"1 

75 р. - "В"1 

1 зберігаються в особових справах 

811 

Довідки про наявність вакантних посад 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

812 

Списки кандидатів на висування за посадою (резерв) 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

813 

Листування про резерв кадрів і заміщення вакантних посад 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

814 

Оригінали особових документів (дипломи, атестати, трудові книжки)* 

до запитання1 

до запитання1 

до запитання1 

до запитання1 

1 не затребувані - не менше 50 р. 

815 

Журнали обліку видачі трудових книжок і вкладишів до них* 

50 р. 

50 р. 

50 р. 

50 р. 

 

816 

Книги (журнали) реєстрації видачі дипломів, атестатів, посвідчень про закінчення навчальних закладів, інститутів, факультетів і курсів підвищення кваліфікації:*  

 

 

 

 

 

а) у навчальних закладах  

-  

75 р.  

-  

 

б) в інститутах, на факультетах і курсах підвищення кваліфікації, в організаціях, при яких діють курси 

10 р. 

 

817 

Документи (звіти, акти, відомості, прибутково-видаткові книги) про облік трудових книжок і вкладишів до них 

3 р.  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

818 

Журнали (книги), списки, картотеки обліку працівників, направлених у відрядження:  

 

 

 

 

 

а) по Україні 

3 р.  

3 р.  

3 р.  

3 р.  

 

б) закордонні 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

819 

Журнал обліку видачі посвідчень про відрядження 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

820 

Листування про оформлення відряджень:  

 

 

 

 

  

а) по Україні  

3 р.  

3 р.  

3 р. 

3 р. 

 

б) закордонних 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після повернення з-за кордону 

821 

Графіки надання відпусток, заяви, зведення, листування про використання відпусток 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

822 

Заяви про надання відпусток на навчання 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

823 

Довідки, видані працівникам про стаж і місце роботи, заробітну плату тощо 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

824 

Книги обліку видачі довідок про стаж, місце роботи, заробітну плату 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

825 

Зведення про укладення трудових договорів з пенсіонерами 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

826 

Листування з органами Пенсійного фонду України, органами соціального забезпечення про призначення і виплату пенсій, допомоги 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

827 

Документи (подання, клопотання, характеристики, нагородні листи, виписки з рішень профспілкових органів тощо) про подання до нагородження Почесною відзнакою Президента України, іншими державними нагородами 

75 р. 

75 р. 

75 р. 

75 р. 

 

828 

Документи (подання, характеристики, виписки з рішень профспілкових комітетів, нагородні листи) про подання до нагородження відомчими відзнаками: 

 

 

 

 

 

а) в установах, які нагороджують  

5 р.  

-  

 

б) в установах, які здійснюють подання 

75 р. 

75 р. 

75 р. 

75 р. 

 

 

10.2. Підготовка кадрів, підвищення їх кваліфікації 

 

 

 

 

 

829 

Листування з Міністерством освіти та науки України, іншими органами виконавчої влади з питань підготовки кадрів для банківської системи 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

830 

Листування з навчальними закладами з питань підготовки, перепідготовки кадрів для банківської системи 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

831 

Пропозиції навчальних закладів щодо обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

832 

Акти, довідки про перевірку стану роботи з підготовки кадрів і підвищення їх кваліфікації 

5 р.  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

833 

Документи (доповіді, звіти) про роботу навчальних закладів 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. 

5 р. 

 

834 

Протоколи засідань приймальної комісії з набору студентів 

5 р.1  

1 після закінчення навчального закладу 

835 

Пропозиції навчальних закладів щодо кошторисів поточних доходів і витрат та кошторисів інвестицій 

3 р. 

постійно1 

1 у навчальних закладах 

836 

Листування з навчальними закладами щодо підготовки установчих документів, структури, штатних розписів та матеріального забезпечення працівників і студентів 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

837 

Навчальні плани, програми навчальних закладів, курсів, звіти: 

 

 

 

 

 

а) за місцем складання 

постійно 

 

б) в інших установах 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

838 

Документи (проекти, відгуки, висновки) про розроблення навчальних програм 

5 р. 

5 р. 

 

839 

Журнали обліку годин роботи викладачів 

5 р.1 

1 відомості обліку - 1 р. 

840 

Журнали відвідувань занять студентами 

5 р. 

 

841 

Навчальні журнали курсів підвищення кваліфікації 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

842 

Екзаменаційні письмові роботи студентів 

1 р. 

 

843 

Курсові роботи студентів 

3 р.1 

1 роботи, відзначені преміями на конкурсах, - постійно 

844 

Контрольні роботи учнів: 

 

 

 

 

 

а) річні 

3 р. 

 

б) семестрові, четвертні 

1 р. 

 

845 

Дипломні роботи, відгуки на них 

5 р.1 

1 роботи, відзначені преміями, - постійно 

846 

Ліцензії на надання освітніх послуг навчальними закладами та сертифікати про акредитацію навчальних закладів 

постійно 

 

847 

Протоколи засідань державних екзаменаційних комісій* 

75 р. 

 

848 

Протоколи засідань методичної ради навчальних закладів 

75 р. 

 

849 

Залікові та екзаменаційні відомості 

5 р.1  

1 після закінчення навчального закладу 

850 

Зведені відомості успішності 

10 р.1 

1 після закінчення навчального закладу 

851 

Листування з видавництвами з питань видання підручників і навчальних посібників 

3 р. 

3 р. 

 

852 

Документи (заявки, листи) про проведення виробничої практики 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

853 

Списки осіб, які закінчили навчальні заклади* 

10 р.1 

1 у навчальних закладах 

854 

Листування з навчальними закладами з питань працевлаштування випускників 

 

 

 

 

 

855 

Листування про організацію заочного і вечірнього навчання працівників банків 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

856 

Списки осіб, які закінчили курси підвищення кваліфікації, і тих, що пройшли атестацію 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

857 

Протоколи засідань, постанови атестаційних і кваліфікаційних комісій* 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

1 протоколи лічильних комісій, бюлетені таємного голосування - 5 р. 

858 

Протоколи, стенограми засідань вченої та спеціалізованої рад із захисту дисертацій і надання вчених звань* 

постійно 

 

859 

Автореферати, дисертації* 

постійно1 

1 на державне зберігання не передаються.
Зберігаються за місцем захисту 

860 

Документи (відгуки, характеристики, атестаційні листи) про проведення атестації і встановлення кваліфікації 

75 р. - "В"1 

75 р. - "В"1 

75 р. - "В"1 

75 р. - "В" 

1 зберігаються в особових справах, а ті, що не увійшли до особових справ, - 5 р. 

861 

Документи (довідки, особові листки з обліку кадрів, характеристики, відгуки) осіб, затверджених у науковому ступені доктора наук, у вченому званні професора та у вченому званні доцента 

75 р. - "В"1 

1 зберігаються в особових справах 

862 

Списки членів атестаційних і кваліфікаційних комісій 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

863 

Заяви про незгоду з постановами атестаційних і кваліфікаційних комісій, документи про їх розгляд (довідки, висновки)  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

864 

Підсумкові зведення, відомості про проведення атестації і встановлення кваліфікації 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

865 

Листування з питань підвищення кваліфікації в центральному апараті Національного банку України і центральних апаратах банків (у тому числі щодо організації вивчення іноземних мов)  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

866 

Документи (заявки, списки, довідки, звіти, листування) про навчання персоналу банків та стажування працівників за кордоном 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

867 

Звіти про роботу спеціалізованих вчених рад, їх захист дисертацій і надання вчених ступенів 

постійно 

 

868 

Журнали видачі дипломів про надання вчених ступенів і атестатів про присвоєння вчених звань 

постійно1 

1 на державне зберігання не передаються 

869 

Списки членів вченої, спеціалізованої вченої і методичної рад, зміни і уточнення списків 

75 р. 

 

870 

Річний звіт про науково-дослідну роботу 

постійно 

 

 

11. Організація праці 

 

 

 

 

 

871 

Протоколи засідань ради з наукової організації праці* 

постійно 

постійно 

 

872 

Листування про впровадження та вдосконалення наукової організації праці 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

3 р. 

 

873 

Документи (нормативи чисельності, типові структури, аналітичні таблиці, розрахунки, доповіді, довідки) про вдосконалення структури апарату управління* 

постійно 

до заміни новими 

до заміни новими 

 

874 

Договори про впровадження наукової організації праці в банківських установах 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 після закінчення строку дії договору 

875 

Документи (форми підрахунку рівня механізації, переліки технічних засобів, технічні вимоги, розрахунки, методика розрахунків, комплексні проекти механізації та автоматизації праці) про механізацію та автоматизацію праці і управління 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

5 р. 

 

876 

Звіти з праці:* 

 

 

 

 

 

а) річні 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

10 р. 

1 надіслані від підвідомчих банківських установ - 5 р.; 

б) квартальні 

10 р.2 

10 р.2 

3 р.2 

3 р.3 

2 якщо немає річних - постійно;
3 якщо немає річних - 10 років 

в) місячні 

1 р. 

1 р. 

 

877 

Галузеві переліки професій* 

постійно1 

до заміни новими 

до заміни новими 

до заміни новими 

1 на державне зберігання не передаються 

878 

Проекти галузевих переліків професій 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 після затвердження галузевих переліків професій 

879 

Документи (довідки, доповідні записки, таблиці) про операційне навантаження банківських установ 

постійно 

постійно 

5 р. 

5 р. 

 

880 

Листування з питань операційного навантаження і обсягових показників у роботі основних категорій працівників 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

881 

Відомості установ і організацій банківської системи з операційного навантаження 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

882 

Колективні договори 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

883 

Документи (протоколи, доповідні записки, довідки) про хід і підсумки виконання умов колективних договорів 

постійно 

постійно 

постійно 

10 р. 

 

884 

Галузеві тарифні договори (угоди) 

постійно 

 

885 

Акти про перевірки виконання колективних договорів 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.2 

1 якщо немає доповідей, довідок про виконання колективних договорів - постійно;
2 якщо немає доповідей, довідок про виконання колективних договорів - 10 р. 

886 

Журнали реєстрації колективних договорів (угод) 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення журналу 

887 

Листування про складання колективних договорів (угод) та підсумки їх виконання 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

888 

Документи (зведення, відомості, листування) про облік, втрати робочого часу 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

889 

Табелі (графіки) виходу працівників на роботу 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

890 

Документи (повідомлення, доповідні записки, листування) про дотримання трудової дисципліни 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

891 

Документи (характеристики, акти, доповідні записки, довідки, листування) про притягнення до відповідальності осіб, які порушили трудову дисципліну 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

892 

Документи (анкети, опитувальні листування) про проведення соціологічних, психологічних обстежень 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

893 

Тарифно-кваліфікаційні довідники, сітки, ставки* 

постійно1 

до заміни новими 

постійно1 

до заміни новими 

1 за місцем розроблення 

894 

Документи (розрахунки, акти, довідки, проекти) про розроблення тарифно-кваліфікаційних довідників, сіток, ставок 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після затвердження тарифно-кваліфікаційних довідників, сіток, ставок  

895 

Документи (доповідні записки, довідки, проекти, пропозиції, інформації) про стан і вдосконалення діючих систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання та контролю за їх застосуванням 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

896 

Затверджені річні фонди заробітної плати* 

постійно 

10 р. 

постійно 

10 р. 

 

897 

Списки банківських установ за категоріями і групами оплати праці* 

постійно 

 

898 

Документи (довідки, списки, розрахунки, листування) про преміювання 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

899 

Положення про преміювання* 

 

 

 

 

 

а) за місцем розроблення 

постійно1
 

постійно1
 

постійно1
 

10 р. 

1 на державне зберігання не передаються 

б) в інших установах 

до заміни новими 

до заміни новими 

до заміни новими 

до заміни новими 

 

900 

Листування про застосування різних форм оплати праці, встановлення посадових окладів 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

901 

Листування про оплату праці у святкові дні, дні відпочинку та за понаднормові роботи 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

902 

Акти, розпорядження про техніку безпеки та санітарію 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

903 

Документи про поліпшення умов праці, стану техніки безпеки і санітарії 

постійно1
 

постійно1
 

постійно1
 

5 р. 

1 на державне зберігання не передаються 

904 

Листування про освоєння і стан засобів техніки безпеки 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

905 

Документи (акти, висновки, протоколи) розслідувань нещасних випадків: 

 

 

 

 

 

а) за місцем події  

45 р. ЕПК  

45 р. ЕПК  

45 р. ЕПК  

45 р.  

 

б) в інших організаціях 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

906 

Журнали реєстрації нещасних випадків 

45 р.1 

45 р.1 

45 р.1 

до ліквідації банківської установи 

1 після закінчення журналу 

907 

Книги обліку аварій, пожеж 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

10 р. 

1 на державне зберігання не передаються 

908 

Листування про аварії та нещасні випадки 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

909 

Документи (довідки, звіти, листування) про забезпечення працівників спеціальним одягом, запобіжними засобами, спеціальним харчуванням 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

910 

Листування про професійні захворювання, виробничий травматизм, заходи щодо їх усунення 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

911 

Документи (акти, доповідні записки, довідки) про санітарний стан службових приміщень 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

912 

Акти, анкети про обстеження умов праці банківських працівників 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

 

12. Капітальне будівництво і матеріально-технічне постачання 

 

 

 

 

 

 

12.1. Капітальне будівництво 

 

 

 

 

 

913 

Техніко-економічні обґрунтування доцільності здійснення будівництва та реконструкції 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

доки не мине потреба 

1 на державне зберігання не передаються 

914 

Листування про техніко-економічні обґрунтування доцільності здійснення будівництва та реконструкції 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

915 

Листування з органами виконавчої влади та іншими організаціями про проектування, будівництво та реконструкцію 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

916 

Листування з проектними інститутами, будівельними організаціями, банками про проектування, будівництво та реконструкцію 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

917 

Документи (технічні завдання, контракти, договори, листування) про проектування й будівництво об'єктів зарубіжними фірмами* 

постійно 

постійно 

постійно 

10 р. 

 

918 

Документи (доповіді, огляди, інформаційні довідки) про підготовку і хід капітального будівництва та реконструкції 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення будівництва 

919 

Технічні завдання на проектування, будівництво та реконструкцію будівель і споруд: 

 

 

 

 

 

а) за місцем розроблення і затвердження 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

10 р. 

1 у замовника до закінчення експлуатації об'єкта, у будівельників - до здавання в експлуатацію  

б) в інших організаціях 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

920 

Затверджена проектно-кошторисна документація на будівництво і реконструкцію об'єктів (пояснювальні записки, кошториси, протоколи затвердження технічної документації, висновки, довідки)*:  

 

 

 

 

 

а) за місцем проектування і затвердження 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

10 р. 

1 на державне зберігання передаються після ліквідації банківської установи 

б) за місцем будівництва 

1 р.

1 р.

1 р.

1 р.1 

1 після закінчення будівництва 

в) за місцем експлуатації 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

921 

Доповідні записки і листування про технічний нагляд і контроль за будівельними роботами 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 після закінчення будівництва 

922 

Титульні списки на капітальне будівництво 

постійно 

доки не мине потреба 

постійно 

доки не мине потреба 

 

923 

Титульні списки на реконструкцію об'єктів: 

 

 

 

 

 

а) за місцем складання та затвердження 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

б) в інших організаціях 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після завершення роботи 

924 

Титульні списки на капітальний ремонт 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після завершення роботи 

925 

Внутрішньобудівельні титульні списки на об'єкти, що будуються 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після завершення роботи 

926 

Документи (протоколи, паспорти, акти, довідки, висновки, рішення, листування) про відведення земельних ділянок під будівництво з додаванням планів, профілей земельних ділянок*  

постійно1 

постійно

постійно1 

до ліквідації банківської установи 

1 на державне зберігання не передаються 

927 

Документи (акти, рішення, доповідні записки, довідки) про прийняття в експлуатацію закінчених об'єктів будівництва: 

 

 

 

 

 

а) для об'єктів загальнодержавного значення 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

б) для об'єктів місцевого значення 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

928 

Акти про приймання-передавання проектно-кошторисної документації на новозбудовані та прийняті в експлуатацію об'єкти 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

1 після введення об'єкта в експлуатацію 

929 

Протоколи розбіжностей між замовниками і підрядниками з будівництва об'єктів 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

930 

Технічні паспорти будівель 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

10 р.1 

1 після знесення будівлі 

931 

Оціночні акти про вартість завершених об'єктів* 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

932 

Документи про передавання будівель з балансу і приймання їх на баланс* 

до списання з балансу 

до списання з балансу 

до списання з балансу 

до списання з балансу 

 

933 

Документи (акти, доповідні записки, довідки, листи) про стан будівель і споруд 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

934 

Документи (довідки, відомості, розрахунки, акти, доповідні записки) про витрати будівельних матеріалів 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

935 

Документи (акти, звіти, довідки) про експертизу проектів будівництва та реконструкції  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

936 

Документи (доповідні записки, відомості, зведення, кошториси, листування) про проведення капітального і поточного ремонтів 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

937 

Акти про огляд та приймання об'єктів після капітального і поточного ремонтів 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після закінчення ремонту 

938 

Затверджені ліміти асигнувань на капітальне будівництво, реконструкцію 

постійно 

10 р. 

постійно 

 

 

12.2. Матеріально-технічне постачання 

 

 

 

 

 

939 

Документи (особові рахунки, зведені відомості, таблиці, розрахунки) про потребу в матеріалах і обладнанні 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

940 

Заявки на імпортне обладнання 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

941 

Річні фонди й ліміти на всі види постачання 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

942 

Відомості про розподіл річних фондів і лімітів на всі види постачання 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

943 

Рознарядки на розподіл імпортного обладнання і матеріалів 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

944 

Листування про матеріальне і технічне постачання 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

945 

Зведення, відомості про надходження, витрачання, залишки сировини, матеріалів і готової продукції 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

946 

Акти, висновки про якість обладнання, матеріалів, що надходять 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

947 

Акти про приймання-здавання продукції представникам замовників 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

948 

Документи (відомості, довідки, листування) про реалізацію понаднормативних та невикористаних матеріалів і обладнання 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

949 

Комерційні акти 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

950 

Дозволи на відпускання матеріалів для господарських потреб 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

951 

Документи (довідки, доповідні записки, листування) про організацію і обладнання складських приміщень 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

952 

Нормативи складських запасів 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 після заміни новими 

953 

Повідомлення, листування про прибуття вантажів 

1 р.1 

1 р.1 

1 р.1 

1 р.1 

1 експортно-імпортних - 5 р. 

954 

Графіки завезення товарів, матеріалів, обладнання на склади 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

955 

Акти про приймання матеріалів, обладнання, що надійшли на склади 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 за умови завершення перевірки Національним банком України, державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для бюджетних установ та організацій, а також для госпрозрахункових підприємств і організацій, які перебувають у сфері управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, - ревізії.
У разі виникнення суперечок і судових справ - зберігаються до ухвалення остаточного рішення 

956 

Документи (картки, комірні й амбарні книги, описи, прибуткові і видаткові накладні, ордери) про облік прибутку, витрат, наявності залишків товарів і матеріалів на складах 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 за умови завершення перевірки Національним банком України, державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для бюджетних установ та організацій, а також для госпрозрахункових підприємств і організацій, які перебувають у сфері управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, - ревізії.
У разі виникнення суперечок і судових справ - зберігаються до ухвалення остаточного рішення 

957 

Відомості про наявність імпортного обладнання 

до списання з балансу 

до списання з балансу 

до списання з балансу 

до списання з балансу 

 

958 

Акти про перевірки прибутку-витрат сировини, матеріалів 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

959 

Акти, відомості про проведення інвентаризації майна 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 за умови завершення перевірки Національним банком України, державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для бюджетних установ та організацій, а також для госпрозрахункових підприємств і організацій, які перебувають у сфері управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, - ревізії.
У разі виникнення суперечок і судових справ - зберігаються до ухвалення остаточного рішення 

960 

Документи (акти, відомості, довідки, листування) про недостачу й розтрати товарів, матеріалів 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

961 

Книги обліку розпоряджень про відпуск товарів, матеріалів зі складів 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

962 

Перепустки на вивезення товарів і матеріалів зі складів 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

963 

Документи (заявки, книги обліку, листування) про виготовлення друкарської продукції 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

964 

Документи (заявки, довідки, листування) про виготовлення бланків суворої звітності 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

 

13. Науково-інформаційна діяльність 

 

 

 

 

 

 

13.1. Науково-технічна інформація 

 

 

 

 

 

965 

Листування про організацію і методи науково-технічної інформації 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

966 

Документи (доповідні записки, зведення, відомості, довідки) про роботу з питань науково-технічної інформації 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

967 

Листування про розроблення науково-технічних видань, підготовку інформаційних баз даних 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 із зарубіжними країнами - 5 р. 

968 

Інформаційні видання (бюлетені, вісники, інформаційні листи, каталоги, списки, довідники, збірники): 

 

 

 

 

 

а) за місцем складання 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

 

б) в інших організаціях 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

969 

Інформаційні підбірки систем вибіркового поширення інформації і документаційного забезпечення керівництва, реферативні і бібліографічні підбірки, тематичні покажчики літератури, бібліографічні покажчики літератури 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

970 

Аналітичні огляди (доповіді науково-технічної інформації):  

 

 

 

 

 

а) за місцем складання 

постійно 

постійно 

постійно 

 

б) в інших організаціях 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

971 

Інформаційні огляди: 

 

 

 

 

 

а) за місцем складання 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

10 р. 

 

б) в інших організаціях 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

972 

Переклади статей, іноземних книг, журналів з питань науки і техніки 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

973 

Картки обліку вибіркового поширення інформації 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

974 

Документи (довідки, відомості, звіти, листування) про використання науково-технічної інформації  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

975 

Документи (заявки, замовлення, відомості) про потребу в інформаційних матеріалах  

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

976 

Документи (заявки, відомості, листування) про переклад іноземної літератури з питань банківської діяльності  

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

977 

Документи (пропозиції, прайс-листи, анкети, зразки (модулі) тексту, веб-сторінки в інтернеті, листування) про оперативну рекламну діяльність 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

978 

Програми маркетингових досліджень 

5 р. ЕПК 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

979 

Документи (зведені таблиці, діаграми, графіки (моніторинги) руху цін на ринку, довідки) про маркетингові дослідження 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

980 

Листування про видання рекламної продукції, організацію реклами, розміщення реклами на телебаченні та радіо, оплату рекламних послуг 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

 

13.2. Видавнича діяльність 

 

 

 

 

 

981 

Протоколи, стенограми редакційно-видавничих і художніх рад, редколегій, нарад редакцій 

постійно1 

1 у редакціях відомчих журналів 

982 

Протоколи нарад авторського активу і власних кореспондентів 

постійно1 

1 у редакціях відомчих журналів 

983 

Документи (акти про проведення експертизи, списки, описи, дозволи) про визначення можливості опублікування видань, інформації  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

984 

Листування з установами і організаціями про спільний випуск видань 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

985 

Листування про підготовку і хід випуску відомчої літератури, періодичних та інформаційних видань 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

986 

Тематичні плани випуску видань (річні)  

постійно1 

1 у редакціях відомчих журналів 

987 

Авторські й набірні рукописи опублікованих видань, верстки, звірки 

10 р. ЕПК1 

10 р. ЕПК1 

1 рукописи відомих банківських працівників, учених - постійно 

988 

Авторські рукописи неопублікованих робіт 

5 р.  

5 р.1 

1 не затребувані авторами - постійно 

989 

Ілюстрації до видань 

постійно1 

1 зберігаються в редакції 

990 

Оригінал-макети підготовлених до друку видань 

постійно 

постійно 

 

991 

Зразки рекламних видань 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

992 

Листування про охорону авторських прав 

5 р. 

 

993 

Журнали реєстрації документів 

10 р. 

 

994 

Журнали реєстрації рецензій 

5 р. 

 

995 

Списки видань, що вийшли з друку 

постійно 

постійно  

 

996 

Листування з друкарнями про виконання замовлень 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

997 

Заявки, замовлення, наряди на друкарські, копіювально-розмножувальні роботи  

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

998 

Журнали (книги) обліку замовлень на друкарські, копіювально-розмножувальні роботи 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

999 

Звіти, акти про витрати і перевитрати поліграфічних матеріалів 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1000 

Акти про перевірки зберігання і використання копіювально-розмножувальної техніки 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1001 

Листування про розповсюдження видань і рознарядка на їх розсилання 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1002 

Журнали, аркуші відбитків зразків шрифтів і пояснювальні записки до них 

до заміни новими 

 

 

14. Науково-дослідна робота 

 

 

 

 

 

1003 

Проекти тематичних планів науково-дослідних робіт 

5 р. 

 

1004 

Перспективні, річні тематичні плани науково-дослідних робіт 

постійно1 

 

1 за місцем затвердження 

1005 

Листування про розроблення окремих наукових тем 

5 р. 

 

1006 

Програми, оперативні графіки, календарні плани виконання науково-дослідних робіт 

5 р. 

 

1007 

Особисті творчі плани 

3 р. 

 

1008 

Реєстраційні, інформаційні карти, огляди науково-дослідних робіт 

10 р.1 

1 за місцем реєстрації - постійно 

1009 

Тематичні карти науково-дослідних робіт 

доки не мине потреба 

 

1010 

Технічні завдання та документи до них (технічні й тактико-технічні вимоги) і виконання науково-дослідних робіт: 

 

 

 

 

 

а) за місцем розроблення і затвердження 

постійно 

 

б) в інших організаціях 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1011 

Технічні описи та документи до них (розрахунки, технічні характеристики)*  

доки не мине потреба 

постійно 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

1012 

Листування про розроблення і затвердження технічних завдань та технічних проектів 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1013 

Технічна та робоча документація на системи і програми 

постійно1 

1 за місцем розроблення, в інших - доки не мине потреба 

1014 

Інформаційно-аналітичні звіти про науково-дослідні роботи 

постійно 

 

1015 

Звіти про наукові відрядження 

постійно 

 

1016 

Листування про наукові відрядження 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1017 

Договори, замовлення на науково-дослідні роботи та листування щодо їх розроблення 

5 р.1  

5 р.1  

5 р.1  

1 після закриття теми 

1018 

Документи (довідки, обґрунтування, розрахунки) про розроблення наукових тем  

5 р.1  

5 р.1  

5 р.1  

1 після закриття теми 

1019 

Документи (протоколи, акти, довідки, листування) про невиконані й відкладені науково-дослідні роботи  

10 р. 

 

1020 

Документи (довідки, доповідні записки, листування) про відкриття проблемних лабораторій, груп  

10 р. 

10 р. 

 

1021 

Листування з міністерствами, іншими центральними органами про проведення спільних науково-дослідних робіт 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1022 

Паспорти, анотації, реферати і регламенти на науково-дослідні роботи 

постійно 

 

1023 

Переліки (списки) виконаних науково-дослідних робіт 

постійно 

 

1024 

Плани роботи науково-технічних рад 

5 р. 

 

1025 

Звіти про діяльність наукових рад 

10 р. 

 

1026 

Протоколи засідань наукових рад і документи до них 

постійно 

 

1027 

Листування про організацію роботи наукових рад 

3 р. 

3 р. 

 

1028 

Переліки, характеристики робіт, що висунуті на здобуття державних премій, спеціальних премій, інших нагород 

постійно 

 

1029 

Робочі програми науково-дослідних робіт 

5 р. 

 

1030 

Заключні звіти про завершені теми науково-дослідних робіт з додатками та висновками до них 

постійно 

 

1031 

Проміжні або етапні звіти про науково-дослідні роботи: 

 

 

 

 

 

а) що мають самостійне значення 

постійно 

 

б) що увійшли до заключних звітів 

10 р. 

 

1032 

Звіти про припинені і незакінчені теми та висновки до них 

постійно 

 

1033 

Графіки і таблиці порівняння науково-дослідних робіт із зарубіжними аналогами 

постійно 

 

1034 

Акти, протоколи про приймання науково-дослідних робіт 

постійно 

 

1035 

Доповіді керівників тем про проведення науково-дослідної роботи 

5 р. 

 

1036 

Документи (журнали, щоденники, аналітичні таблиці, ескізи) про розроблення науково-дослідних робіт  

10 р. 

 

1037 

Акти про виконання науково-дослідних робіт (дані зазначені в процентах) 

5 р.1  

1 після проведення ревізії, перевірки податковими органами 

1038 

Документи (протоколи, довідки, доповідні записки, аналізи, акти) про впровадження науково-дослідних робіт  

постійно 

 

1039 

Розрахунки техніко-економічної ефективності науково-дослідних робіт 

постійно 

постійно 

 

1040 

Акти про приймання-здавання виконаних науково-дослідних робіт з рекомендаціями щодо їх упровадження та очікуваного економічного ефекту 

постійно 

постійно 

 

1041 

Раціоналізаторські пропозиції, технічні вдосконалення та документи до них (висновки, відгуки, розрахунки економічної ефективності): 

 

 

 

 

 

а) прийняті до реалізації 

постійно 

 

б) відхилені 

10 р. 

 

 

15. Інформаційні технології 

 

 

 

 

 

1042 

Цільові комплексні програми інформатизації банків та документи, що стосуються їх розроблення 

10 р. ЕПК 

5 р. 

10 р. ЕПК 

 

1043 

Листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування про впровадження нових форм обслуговування в банківській системі 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. 

 

1044 

Листування про інформатизацію, автоматизацію банківських робіт  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1045 

Листування про електронні розрахунки, банківські технології 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1046 

Виробничо-фінансові плани підрозділів інформатизації банків 

3 р. 

3 р. 

3 р.  

3 р.  

 

1047 

Вимоги до системи автоматизації банківської установи щодо забезпечення безперервної діяльності в особливий період* 

до заміни новими 

до заміни новими 

до заміни новими 

до заміни новими 

 

1048 

Листування з резидентами та нерезидентами з питань використання комп'ютерів у банківській системі 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1049 

Документи (довідки, розрахунки, висновки, листування) про впровадження електронних платежів  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1050 

Документи (класифікатори, нормативи) банків про створення інформаційного і математичного забезпечення*  

до заміни новими 

до заміни новими 

до заміни новими 

до заміни новими 

 

1051 

Документи (плани, акти, графіки, листування) про введення в дію технічних засобів  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1052 

Документи (заявки, розрахунки, листування) про забезпечення технічними засобами і матеріалами  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1053 

Технічна та експлуатаційна документація, документи про організацію технічного обслуговування (схеми, інструкції тощо)  

до списання устатковання 

до списання устатковання 

до списання устатковання 

до списання устатковання 

 

1054 

Акти про приймання-здавання системних програмних і технічних засобів; акти про готовність об'єктів до впровадження* 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

1055 

Документи (доповідні записки, довідки, листування) про міжнародну мережу телекомунікацій  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1056 

Протоколи засідань платіжної організації Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) в умовах особливого періоду* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1057 

Документи (доповідні записки, довідки, листування) про банківську мережу телекомунікацій  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1058 

Запити щодо комплектації телекомунікаційними засобами 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1059 

Зведені звіти про виконання планів інформатизації комплексних і тематичних програм 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

5 р. 

 

1060 

Кошториси витрат на виконання комплексних і тематичних програм 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1061 

Договори про придбання технічних засобів автоматизації, витратних матеріалів та ремонт техніки 

5 р.1  

5 р.1  

5 р.1  

5 р.1  

1 після закінчення строку дії договору 

1062 

Листування про придбання та монтаж технічних засобів автоматизації* 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1063 

Договори про проектування, розроблення, створення, упровадження автоматизованих систем* 

5 р.1  

5 р.1  

5 р.1  

5 р.1  

1 після закінчення строку дії договору 

1064 

Ліцензії на використання програмного забезпечення 

5 р.1  

5 р.1  

5 р.1  

5 р.1  

1 після закінчення строку дії ліцензії 

1065 

Договори про розвиток банківської мережі телекомунікацій 

5 р.1  

5 р.1  

5 р.1  

5 р.1  

1 після закінчення строку дії договору 

1066 

Документи (довідки, таблиці, діаграми, листування) про організацію фонду алгоритмів і програм  

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

1067 

Регламенти зберігання інформації на електронних носіях* 

постійно 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

1068 

Листування з питань нормативно-довідкової інформації, стандартизації, техніко-економічної інформації 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1069 

Документи (довідки, таблиці, діаграми) про склад і структуру баз даних*  

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

1070 

Реєстраційні справи клірингових установ (ліцензії, висновки, довідки, комплект документів з описом програмно-технічних комплексів)*  

доки не мине потреба 

 

1071 

Листування з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями з питань автоматизації банківських операцій та сховищ даних 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1072 

Листування з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями з питань автоматизації фінансово-господарських операцій 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1073 

Журнали технічного стану обладнання 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1074 

Звіти про технічну експлуатацію обладнання 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1075 

Документи (плани, акти, довідки, листування) про проведення ремонтних, налагоджувальних робіт  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1076 

Документи (заявки, розрахунки, відомості) про придбання запасних частин і ремонт обладнання  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1077 

Номенклатури запасних частин до обладнання 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1078 

Специфікації на запасні частини до обладнання 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1079 

Акти про перевірку якості ремонту і підготовку обладнання до технічної експлуатації 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1080 

Журнали обліку приймання-передавання обладнання після ремонту 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1081 

Листування з питань списання обладнання 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

 

16. Захист банківської інформації 

 

 

 

 

 

1082 

Листування з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, банками про організацію стану технічного захисту інформації 

10 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1083 

Акти про перевірку організації і стан технічного захисту інформації в центральному апараті та установах Національного банку України 

10 р. 

5 р. 

 

1084 

Акти про перевірку технічних засобів, висновки про можливість оброблення інформації з обмеженим доступом засобами електронно-обчислювальної техніки, розпорядження на експлуатацію 

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

1 після закінчення експлуатації 

1085 

Документи (доповідні записки, звіти, листування) про фінансову безпеку  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1086 

Акти про приймання еталонів програмного забезпечення (далі - ЕПЗ) та про зняття з обліку ЕПЗ 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

1087 

Акти про приймання-передавання та знищення засобів криптозахисту* 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після завершення експлуатації 

1088 

Акти про впровадження ІАСБВ 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1089 

Акти про зняття з обліку копій ЕПЗ ІАСБВ  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1090 

Звіти банків про експлуатацію ІАСБВ, САРС-БОН* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1091 

Програми захисту інформації 

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

1 після закінчення експлуатації 

1092 

Документи (акти, доповідні записки, висновки) про розслідування порушень під час роботи із системою захисту інформації  

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р.  

 

1093 

Акти міжвідомчих комісій про обстеження будівель банків 

10 р.1  

10 р.1  

10 р.1  

10 р.1  

1 після закінчення строку дії договору 

1094 

Документи (доповідні записки, акти, довідки, повідомлення) про зловживання і розкрадання в банках*  

постійно  

постійно  

постійно  

до ліквідації банківської установи 

 

1095 

Документи (листи, доповідні записки, довідки, заявки) про захист працівників банку  

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. 

 

1096 

Документи (акти, доповідні записки, листування) про порушення правил роботи з документами, які містять конфіденційну інформацію* 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. 

 

1097 

Документи (доповідні записки, довідки, дозволи, листування) про допуск до конфіденційної інформації*  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1098 

Листування з правоохоронними органами з питань безпеки банків* 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. ЕПК 

5 р. 

 

1099 

Журнал обліку адміністратора захисту інформації 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1100 

Архів таблиць відкритих ключів та сертифікатів відкритих ключів для електронного цифрового підпису 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

 

17. Адміністративно-господарське обслуговування 

 

 

 

 

 

 

17.1. Адміністративно-господарські питання 

 

 

 

 

 

1101 

Правила внутрішнього розпорядку 

1 р.1  

1 р.1  

1 р.1  

1 р.1  

1 після заміни новими  

1102 

Акти про порушення внутрішнього розпорядку 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1103 

Журнали, табелі реєстрації приходу на роботу і виходу з роботи робітників і службовців 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1104 

Листування про затвердження печаток та штампів 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1105 

Журнали відбитків і зліпків печаток та штампів 

постійно1  

постійно1  

постійно1  

до ліквідації банківської установи 

1 на державне зберігання не передаються 

1106 

Журнали обліку видачі печаток та штампів 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1107 

Акти про знищення печаток та штампів 

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

1 якщо немає журналів - постійно
 

1108 

Дозволи на виготовлення печаток та штампів 

постійно1  

постійно1  

постійно1  

до ліквідації банківської установи 

1 на державне зберігання не передаються 

1109 

Журнал реєстрації місцевих відряджень 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1110 

Списки, книги адрес і телефонів 

1 р.1  

1 р.1  

1 р.1  

1 р.1  

1 після заміни новими 

1111 

Квитанції, корінці квитанцій, заявки на передплату на періодичні і неперіодичні видання 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1112 

Листування з організаціями з питань господарської діяльності 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1113 

Листування про придбання господарського майна, канцелярського приладдя, залізничних і авіаквитків, оплату послуг засобів зв'язку 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1114 

Документи (заявки, довідки, листування) про оформлення митних декларацій на вантажі, що надходять до банків  

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1115 

Листування про надання місць у готелях 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1116 

Листування про опублікування в газетах оголошень та інформації, що стосуються поточної діяльності банків 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

 

17.2. Експлуатація службових будівель 

 

 

 

 

 

1117 

Акти про приймання та передавання будівель, приміщень, земельних ділянок у користування або власність:* 

 

 

 

 

 

а) у постійне користування 

постійно1  

постійно1  

постійно1  

до ліквідації банківської установи 

1 на державне зберігання не передаються 

б) у тимчасове користування 

1 р.1 

1 р.1 

1 р.1 

1 р. після закінчення експлуатації 

1 після повернення з тимчасового користування 

1118 

Документи (договори, акти тощо) про приймання та здавання будівель, приміщень в оренду 

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

1 після закінчення строку дії договору 

1119 

Листування про експлуатацію і здавання приміщень в оренду 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1120 

Листування про вселення, виселення і продовження строків користування приміщеннями, які займають організації 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1121 

Документи (доповіді, огляди, довідки) про оцінку стану будівель і приміщень, які займають організації*  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1122 

Плани розміщення організацій 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1123 

Листування про розміщення організацій 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1124 

Договори про страхування будівель* 

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

1 після закінчення строку дії договору 

1125 

Документи (акти, довідки, листування) про технічний та санітарний стан будівель  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1126 

Листування про підготовку будівель до зимового періоду та здійснені попереджувальні заходи в разі виникнення аварійної ситуації 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1127 

Листування про комунальне обслуговування будівель і приміщень 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1128 

Документи, що подаються на торги (аукціони, конкурси), з купівлі-продажу земельних ділянок, будівель: 

 

 

 

 

 

а) за місцем проведення 

5 р.1 

5 р.1 

5 р.1 

1 після проведення аукціону 

б) в інших організаціях, установах 

до ліквідації банківської установи 

до ліквідації банківської установи 

до ліквідації банківської установи 

 

1129 

Протоколи торгів (аукціонів, конкурсів) з купівлі-продажу земельних ділянок, будівель* 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

1130 

Договори про купівлю-продаж земельних ділянок, будівель, дозволи на будівництво* 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

1131 

Документи (свідоцтва, акти) про облік, володіння, користування, розпорядження майном*  

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

1132 

Документи (протоколи, звіти, експертні висновки) про оцінку вартості майна, що вноситься до статутного фонду господарського товариства* 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

1133 

Документи (листування про виконання експертних оцінок, договори, акти, висновки, паспорти-сертифікати, звіти) про експертну оцінку об'єктів майна, що передбачають зміну форм власності (приватизація, відчуження)*  

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

 

17.3. Транспортне обслуговування 

 

 

 

 

 

1134 

Документи (огляди, довідки, доповідні записки, відомості) про організацію і експлуатацію автотранспорту  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1135 

Листування про організацію, наявність, стан, експлуатацію автотранспорту 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1136 

Листування про організацію і здійснення перевезень вантажів та виділення транспорту 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1137 

Документи (акти, довідки, протоколи, відомості) про аналіз роботи транспорту  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1138 

Документи (заявки, розрахунки, листування) про визначення потреби в транспортних засобах  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1139 

Листування про виділення та закріплення автотранспорту за організаціями та службовими особами 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1140 

Заявки на перевезення вантажів 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1141 

Документи (акти, висновки, протоколи) про аварії: 

 

 

 

 

 

а) пов'язані з великими матеріальними збитками та людськими жертвами 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

б) про інші аварії 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1142 

Документи (повідомлення, акти, листування) про розслідування дорожньо-транспортних пригод  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1143 

Документи (акти, відомості, листування) про технічний стан і огляд транспортних засобів  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1144 

Паспорти транспортних засобів 

до списання транспортних засобів  

до списання транспортних засобів  

до списання транспортних засобів  

до списання транспортних засобів  

 

1145 

Документи (акти, довідки, листування) про списання транспортних засобів  

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

1 після списання 

1146 

Технічні характеристики транспорту 

1 р.1  

1 р.1  

1 р.1  

1 р.1  

1 після списання 

1147 

Відомості, картки обліку експлуатації автомашин, автопокришок 

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

1 після списання 

1148 

Документи (графіки, зведення, відомості) про вихід автомобілів на лінію  

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1149 

Дорожні листи та наряди на машини 

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

1 після завершення ревізій 

1150 

Книги обліку пробігу автомашин 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1151 

Документи (довідки, відомості, листування) про наявність і стан автомобільних парків, гаражів, майстерень  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1152 

Документи (заявки, акти, листування) про ремонт транспортних засобів  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1153 

Графіки технічного обслуговування та ремонту автомобільного транспорту 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1154 

Листування про витрати пально-мастильних матеріалів, запасних частин  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

 

17.4. Організація внутрішньовідомчого зв'язку 

 

 

 

 

 

1155 

Документи (доповідні записки, довідки, листування) про стан служби зв'язку  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1156 

Дозволи Міністерства транспорту та зв'язку України на встановлення та використання засобів зв'язку, радіозв'язку 

1 р.1  

1 р.1  

1 р.1  

1 р.1  

1 після закінчення експлуатації 

1157 

Договори про оренду технічних засобів зв'язку 

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

1 після закінчення строку дії договору 

1158 

Листування про проведення робіт з телефонізації, радіофікації, сигналізації організацій 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1159 

Документи (акти, зведення, відомості, листування) про експлуатацію і ремонт засобів зв'язку  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1160 

Акти про введення в експлуатацію ліній зв'язку 

1 р.1  

1 р.1  

1 р.1  

1 р.1  

1 після зняття лінії 

1161 

Документи (заявки, книги обліку, листування) про встановлення, перенесення, перемикання, зняття засобів зв'язку 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

 

17.5. Охорона банківських установ 

 

 

 

 

 

1162 

Документи (договори, акти) про організацію охорони* 

постійно1 

постійно1 

постійно1 

10 р. 

1 на державне зберігання не передаються 

1163 

Документи (схеми дислокації постів, обов'язки працівників охорони, табелі постів) про організацію охорони* 

до заміни новими 

до заміни новими 

до заміни новими 

до заміни новими 

 

1164 

Документи (звіти, доповідні записки та листування) про охорону 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1165 

Документи (протоколи, договори, акти, заяви, листування) про охорону будівель банків  

5 р.1  

5 р.1  

5 р.1  

5 р.1  

1 після закінчення строку дії договору 

1166 

Документи (плани, звіти, акти, доповідні записки, листування) про пропускний і внутрішньооб'єктовий режими  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1167 

Листування з питань порушення пропускного і внутрішньооб'єктового режимів 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1168 

Документи (заявки, списки, листування) про видачу посвідчень і перепусток на вхід до службових приміщень  

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1169 

Книги реєстрації посвідчень і перепусток 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1170 

Приймальні акти на бланки посвідчень і перепусток, витратні акти про знищення посвідчень, перепусток, корінців до них 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1171 

Документи (акти, доповідні і пояснювальні записки, листування) про втрату посвідчень і перепусток  

1 р.  

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1172 

Разові перепустки, корінці перепусток на вхід до службових приміщень 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1173 

Документи (заявки, списки, листування) про допуск на вхід до службових приміщень у неробочий час і вихідні дні  

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1174 

Контрольно-спостережний журнал про здійснення оперативного контролю за організацією охорони територіального управління Національного банку України 

доки не мине потреба 

 

1175 

Журнал обліку видачі перепусток на цінності та допусків на вхід до грошових сховищ 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1176 

Журнал обліку бланків усіх видів перепусток та допусків на вхід до грошових сховищ 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1177 

Журнал перевірки стану вогнепальної зброї та боєприпасів 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1178 

Журнал обліку спецзасобів  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1179 

Журнал оперативного контролю за організацією охорони об'єкта Національного банку України 

доки не мине потреба 

 

1180 

Журнал обліку дискет для користувачів системою замовлення перепусток відвідувачам 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1181 

Документи (розписки, табелі постів, нарядів і караулів охорони, листи нарядів, постові відомості, журнали обходу будівель, рапорти) про несення караульної служби 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1182 

Журнали з організації діяльності охорони 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1183 

Постова відомість варти, призначеної для охорони спеціальних вантажів під час їх перевезення у спеціальному транспорті 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1184 

Акти про перевірки несення варти постовими та роботи бюро перепусток 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1185 

Акти про приймання під охорону (зняття з-під охорони), обстеження банку (філії, відділення)*  

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

1186 

Журнал обліку приймання-здавання поста і перевірок несення служби охороною банку 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1187 

Журнали обліку опечатування приміщень і передавання ключів 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1188 

Списки, графіки чергових за банківськими установами 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1189 

Журнал обліку видачі разових, транспортних та матеріальних перепусток 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1190 

Журнал перевірок стану засобів сигналізації та реєстрації їх спрацювань 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1191 

Журнал обліку користувачів автоматизованою системою зберігання ключів від службових приміщень 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

 

17.6. Медичне і санаторно-курортне обслуговування 

 

 

 

 

 

1192 

Документи (доповіді, довідки, акти обстежень, відомості) про організацію і діяльність лікувально-профілактичних і санаторно-курортних закладів  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1193 

Листування про організацію і діяльність санаторно-курортних закладів 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1194 

Листування про санітарний нагляд, проведення запобіжних щеплень, медичний огляд, диспансеризацію, госпіталізацію 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1195 

Документи (довідки, відомості) про наявність і стан медичних пунктів у банківських установах  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1196 

Документи (плани, довідки, картки, списки) про періодичні медичні огляди  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1197 

Відомості про склад, кількість, рух хворих і відпочиваючих у лікувально-профілактичних і санаторно-курортних закладах 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1198 

Звіти, довідки про причини захворюваності працівників банківських установ 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

1199 

Рішення лікувально-трудових експертних комісій, висновки лікувально-консультаційних комісій 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1200 

Листки непрацездатності, корінці листків непрацездатності 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1201 

Акти про перевірки правильності заповнення листків непрацездатності 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1202 

Журнали (книги) реєстрації листків непрацездатності  

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 після закінчення журналу 

1203 

Листування про організацію лікувального харчування і призначення, видачу дотації на лікувальне харчування 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1204 

Листування про надання місць у лікувально-профілактичних установах, про прикріплення до поліклінік 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1205 

Списки працівників і членів їх сімей, прикріплених до відомчих поліклінік 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1206 

Договори про санаторно-курортне обслуговування 

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

1 після закінчення строку дії договору 

1207 

Листування з питань надання путівок та оздоровлення працівників банківських установ 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1208 

Документи про надання, придбання, облік, розподіл і реалізацію путівок у санаторно-курортні заклади 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1209 

Протоколи комісій з розподілу путівок у санаторно-курортні заклади 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1210 

Документи (заявки, вимоги, накладні, ордери, відомості) про одержання путівок  

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1211 

Книги обліку розподілу, надходжень і видачі путівок у санаторно-курортні заклади 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

 

17.7. Житлово-побутові питання 

 

 

 

 

 

1212 

Документи про стан і експлуатацію житлово-комунального фонду, управління житловими будинками 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1213 

Документи (акти, висновки, відомості) про обстеження і поліпшення житлово-побутових умов працівників  

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

1 після надання житлової площі 

1214 

Документи (заяви, доповідні записки, довідки, відомості, листування) про надання, розподіл, облік квартир  

5 р.1  

5 р.1  

5 р.1  

5 р.1  

1 після надання житлової площі 

1215 

Договори про дарування та обмін квартир 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

1216 

Договори про право користування житловою площею в будинках, що належать банкам 

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

1 після закінчення строку дії договору 

1217 

Протоколи засідань житлових комісій 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1218 

Листування про вселення, виселення і продовження строків користування житловою площею 

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

1 після надання житлової площі 

1219 

Списки працівників на одержання житла 

до заміни новими 

до заміни новими 

до заміни новими 

до заміни новими 

 

1220 

Журнали обліку отримання працівниками житлової площі 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

1221 

Ордери на право користування житловою площею, корінці ордерів 

до кінця користування житловою площею 

до кінця користування житловою площею 

до кінця користування житловою площею 

до кінця користування житловою площею 

 

1222 

Журнали (книги) обліку видачі ордерів на житлову площу 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

1223 

Листування про надання місць у гуртожитках, готелях 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1224 

Листування про бронювання житлової площі 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1225 

Документи (доповідні записки, довідки, відомості, листування) про організацію роботи відомчих дитячих закладів  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1226 

Документи (заяви, плани, доповідні записки, листування) про надання місць дітям у відомчих дошкільних навчальних закладах  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1227 

Документи (заявки, рішення, списки, довідки, подання, листування) про організацію колективного садівництва і городництва, відведення земельних ділянок працівникам  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

 

17.8. Організація громадського харчування 

 

 

 

 

 

1228 

Документи (акти, доповідні записки, відомості, пропозиції, листування) про організацію громадського харчування  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1229 

Документи (акти, доповідні записки, довідки, листування) про стан і поліпшення роботи підприємств громадського харчування  

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1230 

Відомості про наявність їдалень в банківських установах 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1231 

Акти про перевірки стану роботи підприємств громадського харчування 

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

1 за умови завершення ревізій 

1232 

Книги обліку зняття проб на підприємствах громадського харчування 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1233 

Журнали накопичення витрат продуктів 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1234 

Листування про роздрібний товарообіг і реалізацію продуктів 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

 

18. Організація цивільної оборони 

 

 

 

 

 

1235 

Плани проведення заходів із цивільної оборони об'єктів банківської системи 

1 р.1  

1 р.1  

1 р.1  

1 р.1  

1 після затвердження нових планів 

1236 

Плани цивільної оборони об'єктів банківської системи* 

до заміни новими 

до заміни новими 

до заміни новими 

до заміни новими 

 

1237 

Звіти, доповіді банків з цивільної оборони* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1238 

Листування з питань цивільної оборони 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1239 

Листування про інженерно-технічні та організаційні заходи з цивільної оборони* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1240 

Листування з питань проведення навчань, підготовки керівного складу на курсах цивільної оборони 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1241 

Листування з питань фінансування заходів цивільної оборони, спеціального майна* 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1242 

Звіти-заявки на хімічне, медичне, інше спеціальне майно цивільної оборони* 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1243 

Акти про інвентаризацію спеціального майна 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1244 

Акти про приймання захисних споруд цивільної оборони* 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1245 

Плани підготовки служб цивільної оборони* 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1246 

Списки (журнали обліку) формувань цивільної оборони* 

1 р.1  

1 р.1  

1 р.1  

1 р.1  

1 після заміни новими 

1247 

Списки осіб, що підлягають евакуації* 

1 р.1  

1 р.1  

1 р.1  

1 р.1  

1 після заміни новими, списки евакуйованих під час стихійного лиха - постійно 

1248 

Картотеки, картки обліку військовозобов'язаних* 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

3 р.1 

1 після звільнення 

1249 

Журнали обліку військовозобов'язаних, призовників та їх бронювання* 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1250 

Журнали обліку майна цивільної оборони 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1251 

Звіти про чисельність працівників та заброньованих військовозобов'язаних* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1252 

Книги обліку звірки особових карток з військкоматами* 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1253 

Книги обліку передавання бланків спеціального військового обліку, військових квитків та особових карток* 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1254 

Листування з питань військового обліку та бронювання військовозобов'язаних* 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1255 

Журнал перевірки стану військового обліку та бронювання військовозобов'язаних* 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1256 

Список заброньованих військовозобов'язаних* 

до заміни новими 

до заміни новими 

до заміни новими 

до заміни новими 

 

 

18.1. Протипожежна охорона 

 

 

 

 

 

1257 

Документи (доповідні записки, довідки, плани, звіти) про організацію загальної, протипожежної охорони 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1258 

Документи (акти, довідки, зведення) про обстеження протипожежного стану будинків і контролю за виконанням обстежень 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1259 

Схеми дислокації постів охорони* 

1 р.1 

1 р.1 

1 р.

1 р.1 

1 після заміни новими 

1260 

Листування про організацію і несення пожежної охорони банківських установ 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1261 

Листування про інженерно-технічні протипожежні заходи та заходи з охорони банківських установ 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1262 

Документи (акти, відомості, листування) про заходи щодо загальної і протипожежної охорони 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1263 

Списки протипожежного обладнання та інвентарю, відомості про рух інвентарю 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1264 

Акти про порушення правил протипожежної безпеки 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

 

19. Діяльність профспілкових організацій 

 

 

 

 

 

1265 

Документи (протоколи, доповіді, накази за звітними доповідями, стенограми, постанови, резолюції) загальних, звітно-виборних зборів: 

 

 

 

 

 

а) в організації в цілому 

постійно 

постійно 

постійно 

до ліквідації банківської установи 

 

б) у первинних осередках 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1266 

Бюлетені для таємного голосування, списки кандидатів, висунутих до нового складу керівництва профспілкової організації 

протягом строку повноважень 

протягом строку повноважень 

протягом строку повноважень 

протягом строку повноважень 

 

1267 

Плани реалізації критичних зауважень і пропозицій, прийнятих за звітними документами на звітно-виборних зборах 

постійно 

постійно 

постійно 

5 р. 

 

1268 

Протоколи засідань ревізійних комісій* 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

10 р. 

 

1269 

Акти ревізійних комісій* 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1270 

Листування про організацію та проведення звітно-виборних кампаній 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1271 

Календарні плани проведення громадських заходів 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

1 р. 

 

1272 

Документи (протоколи, постанови, кошториси, стенограми, резолюції) керівних органів профспілкових організацій*  

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

доки не мине потреба 

 

1273 

Листування про організацію діяльності профспілкових організацій 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1274 

Заяви про прийняття у члени профспілкових організацій 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1275 

Заявки на одержання членських квитків 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1276 

Звіти про кількість одержаних і витрачених членських квитків, бланків 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1277 

Журнали, картки обліку видачі й надсилання членських квитків, відомості про видачу, перереєстрацію та обмін членських квитків, акти про знищення квитків, анульовані членські квитки й облікові картки 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1278 

Облікові картки членів профспілкових організацій 

до зняття з обліку 

до зняття з обліку 

до зняття з обліку 

до зняття з обліку 

 

1279 

Заяви членів профспілкових організацій про безготівкове перерахування членських внесків  

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

1 після вибуття з членів профспілкової організації 

1280 

Звіти про стан членства, надходження і витрачання внесків 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1281 

Відомості про надходження і витрачання членських внесків 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

1282 

Листування про заборгованість, порядок сплати членських внесків і витрачання коштів профспілковими організаціями 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1283 

Документи (постанови, рішення, рекомендації, протоколи) постійно діючих консультативних та інших комітетів, комісій, рад, секцій профспілкових організацій  

постійно 

постійно 

постійно 

10 р. 

 

1284 

Документи (заяви, довідки, листування) про надання матеріальної допомоги працівникам  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1285 

Документи (акти, відомості, доповідні записки, довідки) про діяльність комісій профспілкових організацій  

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК 

10 р. ЕПК  

10 р. 

 

1286 

Заяви членів кас взаємодопомоги про видачу позик 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1287 

Протоколи засідань, рішення правлінь кас взаємодопомоги про видачу позик 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1288 

Фінансові звіти кас взаємодопомоги*: 

 

 

 

 

 

а) річні 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

10 р. 

 

б) квартальні 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1289 

Зведення, списки розасигнування коштів, виданих соцстрахом касам взаємодопомоги 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1290 

Особові картки (рахунки) членів кас взаємодопомоги 

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

3 р.1  

1 після вибуття з кас взаємодопомоги 

1291 

Заяви про вступ до кас взаємодопомоги 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1292 

Документи (відомості, корінці квитанцій і розписок) про одержання та погашення позик членами кас взаємодопомоги, про збір касами членських внесків  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1293 

Акти про результати ревізій кас взаємодопомоги 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

1294 

Листування про організацію і діяльність кас взаємодопомоги 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1295 

Заяви до комісії з трудових спорів  

3 р. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

 

1296 

Документи комісії з трудових спорів 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

5 р. 

 

 

Начальник Управління діловодства 

В. В. Врублевський 

 

Абревіатури, що застосовуються в Переліку

АРМ-АДМ - автоматизоване робоче місце адміністратора;

Архіви АРМ - архіви автоматизованого робочого місця;

АРМ СТП - автоматизоване робоче місце системи термінових переказів;

АС - автоматизована система;

В - вік людини;

ЕК - експертна комісія банківської установи;

ЕПЗ - еталони програмного забезпечення;

ЕПК - експертно-перевірна комісія (державної архівної установи);

ІАСБВ - інтегрована автоматизована система банківського виробництва;

ІПС - інформаційно-пошукова система;

НАФ - Національний архівний фонд;

NBU-NEN - назва відомчої електронної пошти;

НСМЕП - Національна система масових електронних платежів;

ОВДП - облігації внутрішньої державної позики;

ОПЕРУ НБУ - Операційне управління Національного банку України;

Р - рік;

РРО - реєстратори розрахункових операцій;

САБ - система автоматизації банку;

САРС - спеціалізована автоматизована робоча станція;

САРС-БОН - спеціалізована автоматизована робоча станція банківського обслуговування нагляду;

Ф - форма;

ЦЕПК - Центральна експертно-перевірна комісія Державного комітету архівів України.

 

Начальник Управління діловодства 

В. В. Врублевський 

Опрос