Идет загрузка документа (703 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов железными дорогами Украины

Министерство транспорта и связи
Приказ, Инструкция от 23.11.2004 № 1026
редакция действует с 01.07.2011

Про затвердження Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 23 листопада 2004 року N 1026

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2004 р. за N 1640/10239

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства інфраструктури України
від 8 червня 2011 року N 138

Відповідно до Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України, затвердженого Указом Президента України від 27.08.2004 N 1009, та з метою забезпечення безпечного перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України, що додається (далі - Інструкція).

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Федюшин Ю. М.):

2.1. Зареєструвати цей наказ в Міністерстві юстиції України згідно з установленим порядком.

2.2. Організувати вивчення Інструкції причетними працівниками залізничного транспорту України.

2.3. Довести вимоги цієї Інструкції до вантажовідправників і вантажоодержувачів.

3. З уведенням в дію цієї Інструкції уважати такою, що не застосовується на території України, "Инструкцию по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах СССР колеи 1520 мм", затверджену Міністерством шляхів сполучення СРСР 14.12.83 N ЦД/4172.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра - керівника апарату Корнієнка В. В.

 

Міністр 

Г. Кірпа 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕГАБАРИТНИХ І ВЕЛИКОВАГОВИХ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЦЯМИ УКРАЇНИ

Розділ 1
Загальні положення

1.1. Інструкція з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України визначає порядок і умови перевезення негабаритних вантажів на платформах, у піввагонах та всіх вантажів на транспортерах в залежності від їх розмірів, маси і способу кріплення.

1.2. Перевезення негабаритних вантажів і всіх вантажів на транспортерах здійснюється тільки після виконання всіх процедур погодження, передбачених цією Інструкцією.

1.3. При перевезенні негабаритних і великовагових вантажів у міжнародному сполученні, окрім порядку і умов погодження таких перевезень, передбачених цією Інструкцією, повинні дотримуватися вимоги "Инструкции по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств - участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики" (далі - Інструкція ДЧ-1835), "Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)", "Служебной Инструкции к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СИ к СМГС)" та інших Угод про залізничні міжнародні вантажні сполучення.

1.4. Вимоги цієї Інструкції є обов'язковими для виконання причетними працівниками залізничного транспорту і вантажовідправниками (вантажоодержувачами).

1.5. Інструкція розроблена з урахуванням вимог Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 457, Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 N 411, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.02.97 за N 50/1854, "Технических условий погрузки и крепления грузов" від 01.01.89 МШС СРСР (далі - ТУ).

Розділ 2
Габарити навантаження. Негабаритні вантажі.
Класифікація негабаритних вантажів

2.1. Вантажі, які перевозяться в межах залізниць колії 1520 мм на загальних умовах, не повинні перевищувати встановленого габариту навантаження (рис. 1).

2.2. Вантажі, які розміщуються в межах довжини підлоги універсальних платформ з базою не більше 9,72 м та чотиривісних піввагонів, допускається навантажувати за пільговим габаритом навантаження (рис. 2).

Порядок, умови і галузь застосування пільгового габариту встановлюються ТУ.

2.3. Вантаж, розміщений у вагоні або зчепі із двох і більше вагонів, є габаритним, якщо за своїми параметрами (включаючи упаковку і кріплення) він не виходить за межі габариту навантаження, а довжина не перевищує значень, зазначених в табл. 5 ТУ.

Перевірка габаритності вантажу здійснюється за умови, коли вагон розташовано на прямій горизонтальній ділянці колії і його поздовжня вісь збігається з віссю залізничної колії в одній вертикальній площині. Для вантажів, довжина яких перевищує розміри, наведені у таблиці 5 ТУ, повинні виконуватися вимоги щодо вписування їх ширини в габарит при перевезенні в кривих.

 

* 340 мм - для транспортерів сполучувального типу

Рис. 1. Габарит навантаження

2.4. Відстань від рівня головок рейок до нижніх частин вантажів не повинна бути меншою 150 мм. Для вантажів, які перевозяться у вагонах з базою більшою 17 м і пропускаються через сортувальні гірки, дотримання цього розміру (150 мм) додатково перевіряється розрахунком за умови проходження вагоном горба гірки з вертикальною кривою радіусом 250 м згідно з діючими на залізницях нормативними документами.

Для вантажів, які перевозяться на транспортерах сполучувального типу, вказаних на рис. 1, розмір обрису габариту навантаження на висоті 380 мм допускається зменшувати до 340 мм, що відповідає мінімально допустимій габаритом 1-Т висоті для нижніх частин рухомого складу.

2.5. Вантаж є негабаритним, якщо його розміри (включаючи упаковку і кріплення) перевищують габарит навантаження при розташуванні вантажу на вагоні (зчепі), який знаходиться на прямій горизонтальній ділянці колії, а поздовжня вертикальна площина цього вагона (зчепу) збігається з віссю залізничної колії; або якщо геометричні виноси цього вантажу в кривих перевищують геометричні виноси розрахункового вагона у цих кривих.

Розрахунковий вагон - це вагон з довжиною рами 24 м і базою 17 м, максимальний геометричний винос якого складає 105 мм за умови встановлення цього вагона у кривій радіусом 350 м з колією, яка не має підвищення зовнішньої рейки.

Геометричним виносом (f) вантажу (вагона, зчепу) називається відхилення його від поздовжньої осі колії у кривій без підвищення зовнішньої рейки, за умови розташування вагона в кривій за хордою.

База вагона - відстань між осями п'ятників кузова у вагонах з 4, 6, і 8 осями. 

База зчепу платформ з турнікетами - відстань між вертикальними осями турнікетних опор, встановлених на кожній платформі.

База транспортера колодязного, платформеного, площадкового і сполучувального типів без водильних пристроїв - відстань між осями п'ятників (шкворнів) головних (несучих) балок.

База транспортера сполучувального типу з водильними пристроями - відстань між осями водил.

2.6. У залежності від висоти, на якій вантаж виходить за межі габариту навантаження, встановлюються три основні зони негабаритності вантажу (рис. 3):

зона нижньої негабаритності - на висоті від РГР від 480 до 1229 мм при відстані від осі колії 1626 - 1760 мм та на висоті від 1230 до 1399 мм - при відстані від осі колії 1626 - 2240 мм;

зона бокової негабаритності - на висоті від 1400 до 4000 мм (включно);

зона верхньої негабаритності - на висоті від 4001 до 5300 мм.

Для більш точного визначення умов пропуску вантажів верхньої негабаритності на двоколійних лініях додатково введена умовна зона спільної бокової і верхньої негабаритності: на висоті від рівня головок рейок від 4001 до 4625 мм на відстані від осі колії від 1625 мм до границі "зони" негабаритності (рис. 3).

2.7. В залежності від величини виходу негабаритних вантажів за габарит навантаження (рис. 1) в основних зонах, зазначених пунктом 2.6 цієї Інструкції, встановлені наступні ступені негабаритності вантажів:

в нижній зоні негабаритності - шість ступенів;

в боковій зоні негабаритності - шість ступенів;

у верхній зоні негабаритності - три ступені.

Обриси ступенів негабаритності показані заштрихованими площинами (рис. 4 - 10).

Координати переломних точок (горизонтальні відстані x від осі колії і вертикальні відстані y від рівня головок рейок) граничних обрисів зазначених вище ступенів негабаритності наведені в табл. 1.1 додатка 1 цієї Інструкції. Порядок визначення ступеня негабаритності конкретного вантажу у вагоні викладено в додатку 1 цієї Інструкції.

2.8. Ступінь негабаритності вантажу визначається не тільки за розмірами його у навантаженому стані на прямій ділянці колії, але також з урахуванням проходу вагоном кривих ділянок колії. Якщо геометричні виноси вантажу в кривій перевищують геометричні виноси розрахункового вагона, тоді при проходженні вантажу в кривій він може мати розрахункову негабаритність.

Розрахункова негабаритність визначається вантажовідправником для вантажів:

довгомірних, якщо відношення їх довжини до бази рухомого складу складає більше 1,41;

які перевозяться на зчепах платформ;

які перевозяться на транспортерах з базою 17 м і більше.

Методика визначення розрахункової негабаритності вантажів наведена у додатку 2 цієї Інструкції.

2.9. Вантажі, які за своїми розмірами виходять за межі зони негабаритності або за межі габариту навантаження у нижній (нижче 480 мм від РГР) чи верхній (вище 5300 мм від РГР) зонах, називаються понаднегабаритними.

Відповідно до встановлених зон негабаритності вантаж може мати нижню, бокову та верхню понаднегабаритність. Понаднегабаритність вантажів з висотою більше 5300 мм від РГР називається вертикальною.

Перевезення понаднегабаритних вантажів, а також вантажів нижньої і бокової негабаритності 6-го ступеня здійснюється з контрольною рамою. Порядок пропуску вантажів з контрольною рамою зазначений у Розділі 4 цієї Інструкції, а вимоги до її виготовлення та встановлення - у додатку 3 цієї Інструкції.

 

Рис. 2. Пільговий габарит навантаження

 

Рис. 3. Зони негабаритності вантажу

 

Рис. 4. Обриси 1, 2, 3, 4, 5 і 6-го ступенів нижньої негабаритності
(заштриховано)

 

Рис. 5. Обрис 1 ступеня бокової і верхньої негабаритності
(заштриховано)

Примітка: Штриховою лінією показаний габарит навантаження

 

Рис. 6. Обрис 2 ступеню бокової і верхньої негабаритності
(заштриховано)

 

Рис. 7. Обрис 3 ступеню бокової і верхньої негабаритності
(заштриховано)

 

Рис. 8. Обрис 4 ступеню бокової негабаритності
(заштриховано)

 

Рис. 9. Обрис 5 ступеню бокової негабаритності
(заштриховано)

 

Рис. 10. Обрис 6 ступеня бокової негабаритності
(заштриховано)

2.10. З метою внесення до перевізних і поїзних документів (у тому числі до документів, що видаються за допомогою електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), даних про зони і ступені негабаритності вантажів, що перевозяться, вводиться поняття індексу негабаритності, який складається із 5 знаків.

Позначення в індексі негабаритності:

1-й знак - буква Н (негабаритність);

2-й знак - ступінь нижньої негабаритності, може приймати значення від 1 до 6;

3-й знак - ступінь бокової негабаритності, може приймати значення від 1 до 6;

4-й знак - ступінь верхньої негабаритності, може приймати значення від 1 до 3;

5-й знак - вертикальна понаднегабаритність, у разі її наявності приймає значення 8.

Понаднегабаритність у будь-якій зоні позначається цифрою 8. Кожен знак індексу негабаритності (окрім першого) означає ступінь негабаритності у відповідній зоні.

Відсутність негабаритності в конкретній зоні, у т. ч. вертикальної понаднегабаритності позначається цифрою 0 у відповідному знаку індексу негабаритності.

Наприклад, індекс негабаритності Н8480 показує, що негабаритний вантаж має нижню і верхню понаднегабаритність, бокову негабаритність 4-го ступеня, а вертикальна понаднегабаритність відсутня.

При перевезенні у поїзді негабаритних вантажів в натурному листі поруч з номером поїзда через дефіс проставляється індекс негабаритності поїзда, тобто буква "Н" і коди найбільших ступенів нижньої, бокової і верхньої негабаритності (з урахуванням розрахункової), а також код вертикальної понаднегабаритності (0 або 8) вантажів, які є в складі поїзда.

2.11. До великовагових відносяться вантажі, у яких маса і довжина або навантаження на раму (підлогу) вагона перевищують допустимі величини, встановлені ТУ для універсального рухомого складу. Великовагові вантажі перевозяться на транспортерах.

Розділ 3
Порядок погодження і організація перевезення негабаритних і великовагових вантажів

3.1. Загальні положення

3.1.1. Погодження перевезень негабаритних і великовагових вантажів провадиться в три етапи:

перший етап - попереднє погодження способу і умов перевезення негабаритних і великовагових вантажів на підставі наданого вантажовідправником (його повноважним представником) або проектною організацією листа з прикладенням до нього необхідних матеріалів (підрозділ 3.2 цієї Інструкції); 

другий етап - погодження залізницею відправлення затвердженої вантажовідправником (його повноважним представником) технічної документації (креслень і розрахунків розміщення і кріплення вантажів на рухомому складі) (підрозділ 3.3 цієї Інструкції); 

третій етап - остаточне погодження технічної документації на перевезення вантажів нижньої 4 - 6-го, бокової 5 - 6-го, верхньої 3-го ступенів негабаритності та понаднегабаритних на платформах і у піввагонах та всіх вантажів на транспортерах:

при перевезенні у межах залізниць України та в сполученні з залізничними адміністраціями держав, які мають спільний кордон з Україною, - Державною адміністрацією залізничного транспорту України;

при перевезенні у міжнародному сполученні - відповідно до Інструкції ДЧ-1835.

Зазначена етапність погодження перевезень негабаритних і великовагових вантажів розповсюджується на вантажі, розміри яких при розміщенні їх на рухомому складі перевищують габарит навантаження (рис. 1).

3.1.2. Для негабаритних і великовагових вантажів, на які вперше розроблюється технічна документація, попереднє погодження можливості, способу та умов перевезення здійснюється, як правило, на стадії ескізного проектування і вибору їх розміру і маси.

3.2. Перший етап погодження (попереднє погодження перевезень)

3.2.1. Попереднє погодження можливості та умов перевезення негабаритних (великовагових) вантажів здійснюється:

3.2.1.1. Управлінням залізниці відправлення (відділом спеціальних перевезень) - вантажів нижньої 1 - 2-го, бокової 1 - 3-го, верхньої 1 - 2-го ступенів негабаритності на платформах і у піввагонах при перевезенні їх в межах залізниць України та у сполученні із залізничними адміністраціями держав, які мають спільний кордон з Україною.

3.2.1.2. Державною адміністрацією залізничного транспорту України - (Головним управлінням перевезень - далі ЦД Укрзалізниці) - вантажів нижньої 3 - 6-го, бокової 4 - 6-го, верхньої 3-го ступенів негабаритності і понаднегабаритних на платформах і у піввагонах та всіх вантажів на транспортерах при перевезенні у межах залізниць України та у сполученні із залізничними адміністраціями держав, які мають спільний кордон з Україною.

3.2.1.3. Погодження вантажів нижньої 3 - 6-го, бокової 4 - 6-го, верхньої 3-го ступенів негабаритності і понаднегабаритних на платформах і у піввагонах та всіх вантажів на транспортерах при перевезенні їх до країн СНД, Латвійської Республіки, Литовської Республіки та Естонської Республіки (крім випадків, передбачених пунктами 3.2.1.1, 3.2.1.2 цієї Інструкції) здійснюється відповідно до вимог Інструкції ДЧ-1835.

3.2.2. Для попереднього погодження документації відправник (його повноважний представник) або проектна організація надає листа на адреси організацій, зазначених відповідно у пунктах 3.2.1.1, 3.2.1.2 цієї Інструкції.

До листа додаються дані про розмірно-вагові параметри негабаритного (великовагового) вантажу або його ескіз (креслення). У листі вказуються: станція відправлення і призначення, кількість відправок та орієнтовні терміни перевезення.

Ескіз виконується у трьох проекціях, на яких зазначаються основні розміри: маса вантажу, положення центра ваги вантажу, координати найбільш виступаючих точок, що визначають негабаритність вантажу (на виді збоку або у перерізі).

Якщо вантаж довгомірний або перевозиться на вагоні з базою більше 17 м, то на головному виді і на виді зверху додатково вказуються відстані уздовж поздовжньої осі від центра ваги до виступаючих точок, які позначаються на всіх проекціях однаковими буквами або римськими цифрами.

3.2.3. На попереднє погодження може надаватися схема транспортування негабаритного вантажу на відкритому рухомому складі із зазначенням на такій схемі усіх даних, передбачених щодо вантажу. 

3.2.4. Попереднє погодження перевезень негабаритних вантажів на платформах і піввагонах нижньої 1 - 2-го, бокової 1 - 3-го, верхньої 1 - 2-го ступенів негабаритності проводиться Управлінням залізниці відправлення вантажів, без погодження з причетними залізничними адміністраціями (залізницями), за винятком випадків, коли вантажі прямують на Грузинську, Вірменську і Північно-Кавказьку залізниці. Перевезення вантажів зазначених вище ступенів негабаритності, які прямують на Грузинську, Вірменську і Північно-Кавказьку залізницю, погоджуються Головним управлінням перевезень Укрзалізниці.

3.2.5. В окремих випадках, коли на попереднє погодження перевезення пред'являються вантажі, при навантаженні яких на рухомий склад розмірно-вагові параметри (довжина консолі, осьове та погонне навантаження, висота центра ваги та інше) перевищують норми, передбачені цією Інструкцією та іншими нормативними документами, можливості і умови перевезення таких вантажів встановлюються на підставі експертного висновку науково-дослідної лабораторії динаміки і міцності рухомого складу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту (далі - ДДТУЖТ) або організацій, установ, навчальних закладів, підприємств, які мають атестат акредитації Національного агентства з акредитації України.

3.2.6. Після визначення можливості перевезення негабаритного і великовагового вантажу Управлінням залізниці відправлення (служба перевезень) - у випадках, передбачених пунктом 3.2.1.1; ЦД Укрзалізниці - у випадках, передбачених пунктом 3.2.1.2 цієї Інструкції, повідомляють телеграмою заявника про попереднє погодження перевезення, вказують тип рухомого складу, на якому можливе перевезення, погоджений ступінь негабаритності (індекс негабаритності), а в разі необхідності, і додаткові умови, при виконанні яких вантажовідправником може бути здійснене перевезення. У випадках, передбачених пунктом 3.2.1.3 цієї Інструкції, повідомлення (телеграма) надсилається відповідно до вимог Інструкції ДЧ-1835.

3.2.7. Для вантажів негабаритності нижньої 3 - 6-го, бокової 4 - 6-го ступенів і понаднегабаритних, а також вантажів меншого ступеня негабаритності і габаритних, які перевозяться на транспортерах, що мають 12 і більше осей (крім транспортерів зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т з однією проміжною платформою), вказуються погоджені з причетними залізничними адміністраціями (залізницями) напрямки перевезень.

При цьому для негабаритних вантажів, що перевозяться на платформах, у піввагонах і на 4 - 8-вісних транспортерах, допускається погодження напрямків пропуску таких вантажів без письмового запиту.

Одночасно заявнику повідомляється, до якої залізниці слід направити на розгляд креслення і розрахунки розміщення і кріплення негабаритного або великовагового вантажу на другому етапі погодження перевезення.

Копія телеграми ЦД Укрзалізниці про попереднє погодження перевезення направляється також в Управління залізниці відправлення вантажу.

3.2.8. Порядок розгляду і погодження перевезення негабаритних, довгомірних і великовагових вантажів у міжнародному сполученні викладений у Розділі 8 Інструкції ДЧ-1835, за винятком перевезення вантажів на експорт через порти з перевалкою їх на морський або річковий транспорт, погодження перевезення яких здійснюється відповідно до вимог цього Розділу.

3.2.9. Якщо для перевірки напрямку та визначення можливості і умов перевезення понаднегабаритного вантажу необхідно пропустити контрольну раму (макет вантажу) за напрямком перевезення, то виготовити таку раму (макет) повинен вантажовідправник (експедитор). Для перевірки можна залучати також габаритно-вимірювальне обладнання галузевої науково-дослідної лабораторії динаміки міцності рухомого складу ДДТУЖТ або інших установ, організацій та підприємств, які мають атестат акредитації Національного агентства з акредитації України.

3.3. Другий етап погодження

3.3.1. На другому етапі Управління залізниці здійснює розгляд та погодження креслень і розрахунків розміщення і кріплення негабаритних і великовагових вантажів на платформах і у піввагонах та усіх вантажів на транспортерах. Погодження здійснюється галузевими службами: перевезення, комерційної роботи та маркетингу, колійного і вагонного господарства, а у разі наявності вертикальної понаднегабаритності вантажу і службою електропостачання.

При погодженні технічної документації для негабаритних вантажів нижньої 1 - 2-го, бокової 1 - 3-го, верхньої 1 - 3-го ступенів негабаритності на платформах, 4 - 6-вісних транспортерах і у піввагонах служба колії, як правило, участі не бере. Порядок розгляду та погодження технічної документації встановлюється наказом начальника залізниці.

3.3.2. Для погодження перевезення негабаритних (великовагових) вантажів відправник (експедитор) надсилає на адресу Управління залізниці відправлення, розроблене на підставі попереднього погодження, та, у відповідності з зазначеними умовами, затверджену ним технічну документацію, яка включає:

креслення і розрахунки розміщення і кріплення негабаритного (великовагового) вантажу, виконані відповідно до вимог ТУ і цієї Інструкції;

креслення контрольної рами - для понаднегабаритних і вантажів нижньої і бокової 6-го ступеня негабаритності;

креслення (схему) розміщення і кріплення транспортних обладнань (транспортної оснастки) на транспортерах або спеціально обладнаних платформах у разі необхідності повернення їх після вивантаження на станцію попереднього навантаження вантажу. Якщо кріплення обладнання багаторазового використання згідно з кресленням (схемою) на порожньому транспортері (вагоні) таке саме, як при слідуванні його з вантажем, то до креслення (схеми) додається лише його описання з переліком реквізитів кріплення без розрахунків.

3.3.3. Креслення включає 3 проекції розміщення і кріплення вантажу на рухомому складі і виконується у масштабі:

1:25, 1:50 або 1:100 - для головного виду і виду зверху;

1:25, 1:20 або 1:50 - для виду з торця або окремих перерізів.

В окремих випадках окремі вузли кріплення, додаткові поперечні перерізи вантажів складної конфігурації можуть бути виконані у масштабі 1:10.

Креслення контрольної рами виконується у масштабі 1:20 (1:25).

На кресленні розміщення і кріплення вантажу (вантажів) позначаються усі його критичні (що визначають негабаритність) точки і для кожної з них вказуються координати:

горизонтальна відстань X - від вертикальної площини, яка проходить через поздовжню вісь рухомого складу;

вертикальна відстань Y - від рівня головок рейок;

відстань до найближчого направляючого перерізу вагона (nв або nз) на кресленнях головного виду або виду зверху для точок вантажу, з розрахунковою негабаритністю.

Всі зазначені координати критичних точок вантажу, а також відстані їх від направляючих перерізів вагона (nв або nз) і розміри з врахуванням розрахункової негабаритності зводяться в таблиці на кресленні.

Для вантажів, що мають розрахункову понаднегабаритність, на кресленнях у таблиці необхідно показати геометричні виноси критичних точок в кривих радіусом 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900 і 1000 м.

На кресленнях розміщення і кріплення вантажу (вантажів) також вказуються:

координати центра ваги вантажу (загального центра ваги вантажів) на всіх трьох проекціях;

маса вантажу (вантажів) без кріплення, маса вантажу (вантажів) з кріпленням;

тип рухомого складу (для транспортерів за прийнятою нумерацією);

індекс негабаритності на прямій ділянці колії з врахуванням розрахункової негабаритності (5 знаків);

навантаження на вісь і на погонний метр (для транспортерів, які мають 8 і більше осей);

умови пропуску через сортувальні гірки.

3.3.4. При перевезенні вантажів на транспортерах сполучувального типу надані на погодження до Управління залізниці відправлення креслення розміщення і кріплення вантажу повинні мати тільки визначення негабаритності та перевірку поперечної стійкості транспортера з вантажем, якщо застосовуються такі способи (варіанти) транспортування:

вантаж підвішується до транспортера на вушках, які приварюються безпосередньо до вантажу, а у верхній частині вантаж сприймає сили стиснення від упорів консолей транспортера (трансформатори);

вантаж підвішується до транспортера з використанням спеціальних промчастин, які кріпляться до вантажу (парогенератори);

вантаж опирається основою на наскрізні несучі балки, які підвішуються до вушок консолей транспортера, а у верхній частині вантаж сприймає сили стиснення від упорів консолей транспортера.

До вищезазначеної технічної документації додається копія телеграми про попереднє погодження перевезення негабаритних і великовагових вантажів.

3.3.5. Якщо вантаж кріпиться на спеціальній рамі, яка підвішується на транспортер і повністю сприймає усі зусилля при транспортуванні, тоді, крім розрахунків негабаритності і поперечної стійкості, надаються також розрахунки міцності кріплення вантажу до рами.

3.3.6. Для вантажів, які перевозяться на транспортерах сполучувального типу, технічна документація з розрахунками міцності вушок, спеціальних промчастин, балок і спеціальних транспортних (вантажонесучих) рам розробляється вантажовідправником (експедитором) і надається разом з експертною оцінкою лабораторії динаміки, міцності рухомого складу ДДТУЖТ або іншої організації, установи, навчального закладу, підприємства, які мають атестат акредитації Національного агентства з акредитації України.

3.3.7. Затверджена вантажовідправником (експедитором) або його повноважним представником технічна документація (пункт 3.3.2 цієї Інструкції) надсилається в Управління залізниці відправлення:

в 3-х примірниках при перевезенні вантажів, зазначених пунктом 3.2.1.1 цієї Інструкції (для вантажовідправника, ДС, ДВ);

в 4-х примірниках при перевезенні вантажів, зазначених пунктом 3.2.1.2 цієї Інструкції (для вантажовідправника, ДС, ДВ, ЦДВ Укрзалізниці);

в 5-и примірниках при перевезенні вантажів, зазначених пунктом 3.2.1.3 цієї Інструкції.

3.3.8. По одному примірнику погоджених Управлінням залізниці креслень розміщення і кріплення вантажів на транспортерах, а також негабаритних вантажів негабаритності нижньої 4 - 6-го, бокової 5 - 6-го ступенів і понаднегабаритних на платформах і у піввагонах надаються для остаточного погодження на адресу:

3.3.8.1. ЦД Укрзалізниці - при перевезенні у межах залізниць України та в сполученні з залізничними адміністраціями держав, які мають спільний кордон з Україною;

3.3.8.2. При перевезенні в міжнародному сполученні (крім пункту 3.3.8.1 цієї Інструкції) - відповідно до вимог Інструкції ДЧ-1835.

3.3.9. Погодження залізницею креслень і розрахунків розміщення і кріплення негабаритних і великовагових вантажів на платформах і у піввагонах негабаритності нижньої 1 - 3-го, бокової 1 - 4-го, верхньої 1 - 3-го ступенів є остаточним.

Якщо перевезення разове, то на кресленні додатково вказується дозвіл на навантаження вантажів на конкретну станцію призначення.

Про погодження креслень розміщення і кріплення негабаритних вантажів на платформах і у піввагонах негабаритності нижньої 3-го, бокової 4-го і верхньої 3-го ступенів Управління залізниці інформує ЦД Укрзалізниці телеграмою або факсом, а в міжнародному сполученні - згідно з вимогами Інструкції ДЧ-1835.

3.4. Третій етап погодження

3.4.1. На третьому етапі провадиться остаточне погодження технічної документації на перевезення негабаритних і великовагових вантажів, яке здійснюється:

3.4.1.1. ЦД Укрзалізниці при перевезенні вантажів, зазначених пунктом 3.2.7 цієї Інструкції, в межах залізниць України та в сполученні з залізничними адміністраціями держав, які мають спільний кордон з Україною.

3.4.1.2. При перевезенні негабаритних вантажів негабаритності нижньої 4 - 6-го, бокової 5 - 6-го, верхньої 3-го ступенів та понаднегабаритних на платформах і у піввагонах, а також усіх вантажів на транспортерах у міжнародному сполученні (крім випадків, зазначених пунктом 3.4.1.1 цієї Інструкції) - відповідно до вимог Інструкції ДЧ-1835. 

Підтвердження такого погодження телеграмою надається в Управління залізниці відправлення вантажу, станції навантаження і вантажовідправнику (експедитору).

Якщо перевезення разове або вантаж понаднегабаритний, то в телеграмі додатково вказуються конкретна станція призначення і погоджений маршрут перевезення вантажу (для понаднегабаритного вантажу).

3.4.2. Погодження технічної документації в Державній адміністрації залізничного транспорту України провадиться:

3.4.2.1. Головним управлінням перевезень (ЦД) - перевірка визначеної негабаритності і погодження з причетними Головними управліннями і управліннями технічної документації на перевезення негабаритних і великовагових вантажів, підготовка та доведення до начальників залізниць, начальників станцій розпоряджень на навантаження, відправлення та пропуск за визначеними напрямками вантажів, зазначених у пункті 3.2.7 цієї Інструкції;

3.4.2.2. Головним комерційним управлінням (ЦМ) - перевірка креслень і розрахунків щодо розміщення, кріплення і стійкості вантажу у вагоні, а також стійкості вагона з вантажем;

3.4.2.3. Головним управлінням колійного господарства (ЦП) - перевірка можливостей пропуску таких вантажів за визначеними спільно з Головним управлінням перевезень Укрзалізниці конкретними напрямками в залежності від стану верхньої будови колії, земляного полотна, габаритів наближення споруд та вантажопідйомності інженерних споруд з визначенням умов пропуску рухомого складу металевими та залізобетонними залізничними мостами;

3.4.2.4. Головним управлінням вагонного господарства (ЦВ) - перевірка відповідності розрахункових навантажень, допустимих на раму і ходові частини рухомого складу, та можливості кріплення вантажу до вузлів рухомого складу;

3.4.2.5. Головним управлінням електрифікації та електропостачання (ЦЕ) - визначення та погодження напрямків прямування понаднегабаритних вантажів з висотою навантаження більше 5300 мм, а також у разі проходження напрямку, де висота підвішування контактного дроту нижче межі допустимих ПТЕ норм.

3.4.3. Технічна документація, яка зазначена у пункті 3.3.6 цієї Інструкції, і експертні висновки відповідної організації розглядаються Головними управліннями перевезень і вагонного господарства Укрзалізниці.

В окремих випадках для остаточного погодження згаданої документації може виникнути потреба додаткового експертного висновку проектанта транспортера.

Про результати розгляду цієї документації інформується вантажовідправник (експедитор), а також Управління залізниці відправлення.

Якщо відповідно до експертного висновку необхідно провести випробування транспортних обладнань, то така робота повинна виконуватися організацією, установою, навчальним закладом або підприємством, які мають атестат акредитації Національного агентства з акредитації України, на договірних умовах з вантажовідправником (експедитором) відповідно до погодженої з Укрзалізницею програми. Результати випробувань і їх висновки розглядаються Головними управліннями перевезень і вагонного господарства Укрзалізниці.

3.4.4. Інформація про остаточне погодження технічної документації та погоджений з причетними залізничними адміністраціями (залізницями) маршрут перевезення негабаритних вантажів та всіх вантажів на транспортерах надається в Управління залізниці відправлення та вантажовідправнику.

3.4.5. Управління залізниці надсилає по одному остаточно погодженому примірнику креслень розміщення і розрахунків кріплення негабаритного або великовагового вантажу начальнику станції відправлення і вантажовідправнику.

Номер телеграми про остаточне погодження креслень і розрахунків (пункт 3.4.1 цієї Інструкції) вказується на усіх примірниках погодженого креслення.

3.4.6. Остаточно погоджена технічна документація на перевезення негабаритних і великовагових вантажів зберігається за місцем її подання до зміни нормативної документації, відповідно до якої вона була розроблена.

3.5. Заявка на виконання перевезень

3.5.1. За наявності остаточно погодженої технічної документації на перевезення негабаритних і великовагових вантажів вантажовідправник (експедитор) за 20 днів до початку місяця навантаження надає заявку на подачу транспортерів на адреси: начальника станції навантаження, Управління залізниці відправлення і Головного управління перевезень Укрзалізниці.

3.5.2. Про перенесення терміну навантаження на 5 і більше діб або про відміну перевезення вантажовідправник (експедитор) зобов'язаний своєчасно надіслати повідомлення на зазначені вище адреси.

3.5.3. Заявка на перевезення негабаритних вантажів на платформах і у піввагонах надається начальнику станції відправлення за три доби до навантаження вантажу за умови наявності погодженої технічної документації та плану на перевезення.

Форма заявки наведена у додатку 4 цієї Інструкції.

3.5.4. Заявка на перевезення негабаритних і великовагових вантажів у міжнародному сполученні надається відповідно до вимог Інструкції ДЧ-1835.

3.5.5. Перевезення в межах залізниць України та в сполученні з залізничними адміністраціями держав, які мають спільний кордон з Україною:

3.5.5.1. Заявка на перевезення вантажів на платформах і у піввагонах негабаритності нижньої 4 - 6-го, бокової 5 - 6-го ступенів і понаднегабаритних надається на адреси: начальника станції навантаження, Управління залізниці відправлення і Головного управління перевезень Укрзалізниці (ЦД Укрзалізниці).

3.5.5.2. Заявка на перевезення вантажів на платформах і у піввагонах негабаритності нижньої 3-го, бокової 4-го, верхньої 3-го ступенів надається на адреси: начальника станції навантаження і Управління залізниці відправлення.

3.5.5.3. Заявки на перевезення вантажів менших ступенів негабаритності надаються начальнику станції навантаження. Про отримання заявки на перевезення таких вантажів начальник станції інформує Управління залізниці.

3.5.5.4. Підсилання справних транспортерів з інших залізничних адміністрацій, у випадках коли в Укрзалізниці відсутні транспортери, які зазначені у заявці відправника, а також повернення їх у порожньому стані після вивантаження здійснюється згідно з Правилами експлуатації і технічного обслуговування транспортерів, затвердженими 15.07.98 на 21 засіданні Ради залізничного транспорту держав - учасниць СНД.

3.6. Дозвіл на навантаження

3.6.1. Дозвіл на навантаження негабаритних та великовагових вантажів на конкретні станції призначення (за наявності погоджених креслень та підтверджень вантажоотримувача про готовність прийняти і забезпечити вивантаження вантажів вагою більше 60 т, які надійдуть на транспортерах) надається телеграмою:

у міжнародному сполученні відповідно до вимог Інструкції ДЧ-1835;

при перевезенні в межах залізниць України та в сполученні з залізничними адміністраціями держав, які мають спільний кордон з Україною:

3.6.1.1. Головним управлінням перевезень Укрзалізниці на адресу Управління залізниці відправлення та начальника станції навантаження:

для усіх вантажів (габаритних і негабаритних) на транспортерах, які мають 12 і більше осей (у тому числі на транспортерах зчіпного типу в/п 120 т з двома проміжними платформами);

для негабаритних вантажів на 4 - 8-вісних транспортерах, у тому числі на транспортерах зчіпного типу в/п 120 т з однією проміжною платформою, а також на платформах і у піввагонах негабаритності нижньої 4 - 6-го, бокової 5 - 6-го ступенів і понаднегабаритних.

3.6.1.2. Управлінням залізниці (Д) на адресу начальника станції навантаження - для вантажів, що мають негабаритність нижню 1 - 3-го, бокову 1 - 4-го, верхню 1 - 3-го ступенів і габаритних на 4 - 8-вісних транспортерах, в тому числі на транспортерах зчіпного типу в/п 120 т з однією проміжною платформою, а також негабаритних вантажів на платформах і у піввагонах негабаритності нижньої 3-го, бокової 4-го, верхньої 3-го ступенів.

3.6.1.3. Начальником станції навантаження - для вантажів на платформах і у піввагонах негабаритності нижньої 1 - 2-го, бокової 1 - 3-го, верхньої 1 - 2-го ступенів. При цьому, якщо перевезення разове, то наступне перевезення цього вантажу здійснюється тільки з дозволу Управління залізниці.

3.6.2. При прийманні до перевезення вантажів на транспортерах на експорт через порти з перевалкою на морський або річковий транспорт начальник станції повинен керуватися, крім дозволу на навантаження, також планом навантаження вантажів на експорт.

3.7. Обов'язки вантажовідправника при перевезенні негабаритних і великовагових вантажів. Разові перевезення. Переадресування негабаритних і великовагових вантажів

3.7.1. Для перевезення негабаритного і великовагового вантажу вантажовідправник зобов'язаний:

3.7.1.1. Підготувати негабаритний і великоваговий вантаж до перевезення відповідно до вимог Глави 1 ТУ і цієї Інструкції.

3.7.1.2. Після закінчення навантаження і кріплення негабаритного і великовагового вантажу за погодженими кресленнями нанести на підлогу вагона (транспортера) і вантаж яскравою фарбою, яка не змивається, контрольні смуги, а також надписи на вантажі з обох сторін про його негабаритність (індекс негабаритності з врахуванням розрахункової) і умови пропуску вантажу через станції, які мають сортувальні гірки, якщо це вказано на погодженому кресленні.

3.7.1.3. Виготовити (в разі необхідності) контрольну раму та встановити її на вагоні у відповідності з вимогами, викладеними у додатку 3 цієї Інструкції.

3.7.1.4. Своєчасно інформувати начальника станції про готовність навантаженого на вагон (транспортер) вантажу для комісійної перевірки.

3.7.1.5. У разі необхідності повернення після вивантаження спеціальних транспортних устатковань (транспортної оснастки) надати одержувачу копію погодженого креслення (схеми) розміщення і кріплення цих устатковань на вагоні (транспортері).

(підпункт 3.7.1.5 пункту 3.7.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 08.06.2011 р. N 138)

3.7.2. Вантажовідправник, який пред'являє до одноразового перевезення негабаритний і великоваговий вантаж, може за згодою Управління залізниці використати креслення розміщення і кріплення вантажу, за якими цей вантаж був перевезений раніше. У заявці на перевезення, що направляється у відповідності до пунктів 3.5.1 - 3.5.3 цієї Інструкції, вказується номер креслення, ким і коли воно було погоджене, а в необхідних випадках (пункт 3.4.1 цієї Інструкції) також номер документа про остаточне погодження креслення.

3.7.2.1. На адресу станції навантаження і Управління залізниці надсилаються креслення і розрахунки, затверджені новим вантажовідправником, зі штампом про погодження його Управлінням залізниці попереднього відправлення.

3.7.2.2. Начальник станції навантаження про отримання від вантажовідправника креслення розміщення і кріплення негабаритного і великовагового вантажу, погодженого раніше для перевезення його з інших станцій, повідомляє телеграмою або факсом Управління залізниці, а в необхідних випадках ЦД Укрзалізниці.

Перевезення дозволяється на конкретну станцію призначення у порядку, передбаченому пунктом 3.6 цього розділу. 

3.7.3. Переадресування вантажів, які перевозяться на транспортерах, а також на платформах і у піввагонах нижньої 4 - 6-го, бокової 5 - 6-го і верхньої 3-го ступенів негабаритності, в межах залізниць України здійснюється з дозволу Головного управління перевезень Укрзалізниці (ЦД Укрзалізниці), а у міжнародному сполученні - відповідно до вимог Інструкції ДЧ-1835.

3.7.4. Переадресування негабаритних вантажів, що перевозяться на платформах і у піввагонах меншого ступеня негабаритності, здійснюється Управлінням залізниці без участі ЦД Укрзалізниці.

3.8. Порядок перевірки розміщення і кріплення негабаритних і великовагових вантажів

3.8.1. Для перевірки відповідності фактичного розміщення і кріплення негабаритних і великовагових вантажів погодженим кресленням (окрім вантажів, навантажених на сполучувальні транспортери) утворюється комісія у складі:

3.8.1.1. На станціях позакласних, I і II класів - начальник станції або його заступник (голова) і представники дистанції колії та пункту технічного обслуговування вагонів;

3.8.1.2. На всіх інших станціях - старший комерційний ревізор або комерційний ревізор чи інша посадова особа (голова), призначена начальником дирекції залізничних перевезень (начальником залізниці), начальник станції і представник дистанції колії (ПЧ) та пункту технічного обслуговування вагонів (ПТО).

3.8.1.3. Якщо на станції III класу систематично здійснюється навантаження негабаритних і великовагових вантажів, то головою комісії з перевірки правильності їх навантаження наказом начальника дирекції залізничних перевезень (начальника залізниці) може бути призначений начальник станції.

3.8.1.4. Перевірка розміщення і кріплення вантажів на транспортерах сполучувального типу здійснюється:

на транспортерах, які постійно обслуговуються бригадами спеціалістів вагонного господарства, - комісією під головуванням начальника транспортера, за участю начальника станції та представників дистанції колії (ПЧ) і пункту технічного обслуговування вагонів (ПТО);

на транспортерах, які не обслуговуються постійно бригадами, - комісією, яка призначається наказом начальника залізниці (дирекції залізничних перевезень) з працівників служб перевезень, комерційної, вагонного господарства, колії, а в разі необхідності і інших причетних служб та підрозділів.

3.8.1.5. При комісійній перевірці правильності розміщення і кріплення навантажених габаритних вантажів на транспортери з кількістю осей не більше 8-и представник дистанції колії участі в комісії, як правило, не бере.

3.8.2. Комісійною перевіркою щодо розміщення і кріплення негабаритного і великовагового вантажу визначаються:

технічний стан рухомого складу;

фактична висота підлоги вагона (площадки транспортера) у навантаженому стані;

відповідність розміщення і кріплення вантажу та положення його центра ваги погодженому кресленню;

фактичні координати критичних точок (висота від рівня головок рейок і ширина від осі колії), які визначають негабаритність вантажу у кожній зоні, а для вантажів з розрахунковою негабаритністю (понаднегабаритністю) також відстань точок від направляючих перерізів вагона (nв або nз);

наявність контрольних полос і надписів про його негабаритність (індекс негабаритності з врахуванням розрахункової), а також про заборону розпуску або пропуску через сортувальні гірки (якщо такі умови передбачені погодженою документацією);

правильність виготовлення та встановлення на вагоні відправником контрольної рами.

Дані комісійної перевірки заносяться до акта перевірки розміщення і кріплення негабаритного і великовагового вантажу (додаток 5 цієї Інструкції), а при перевезенні в міжнародному сполученні (додаток 10 Інструкції ДЧ-1835), який складається у двох примірниках, один з яких додається до перевізних документів, а другий зберігається на станції відправлення протягом 6-ти місяців. У разі оформлення перевізних документів в електронному вигляді (із накладенням електронного цифрового підпису) акт оформлюється також в електронному вигляді. 

(абзац восьмий пункту 3.8.2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства інфраструктури України від 08.06.2011 р. N 138)

3.8.3. Дані пунктів 1 - 6, 8 - 27, 29 і 30 Акта перевірки розміщення і кріплення негабаритного і великовагового вантажу, з зазначенням відстаней nв, nз (графи 20 і 21) для точок вантажу, що мають розрахункову негабаритність, передаються телеграмою або факсом за підписом голови комісії на адресу:

3.8.3.1. ЦД Укрзалізниці - при перевезенні в межах залізниць України та в сполученні з залізничними адміністраціями держав, які мають спільний кордон з Україною, - для вантажів, що мають негабаритність нижню 4 - 6-го, бокову 5 - 6-го ступенів і понаднегабаритних, а також вантажів меншого ступеня негабаритності і габаритних на транспортерах, що мають 16 і більше осей, включаючи транспортери зчіпного типу в/п 120 т (код типу 3960, 3961) з двома проміжними платформами за формою, наведеною в додатку 6 цієї Інструкції.

3.8.3.2. При перевезенні в міжнародному сполученні - відповідно до вимог Інструкції ДЧ-1835.

3.8.3.3. Управління залізниці - для негабаритних вантажів на платформах, у піввагонах, на 4 - 8-вісних транспортерах, включаючи транспортери зчіпного типу в/п 120 т з однією проміжною платформою негабаритності нижньої 3-го, бокової 4-го, верхньої 3-го ступенів, а також вантажів менших ступенів негабаритності і габаритних на транспортерах, що мають 12 осей (крім транспортерів зчіпного типу в/п 120 т з однією проміжною платформою), в копії ЦД Укрзалізниці.

3.8.3.4. Про навантаження транспортерів, які не вказані в пунктах 3.8.3.1 і 3.8.3.2 цієї Інструкції, при перевезенні у межах залізниць України та в сполученні з залізничними адміністраціями держав, які мають спільний кордон з Україною, начальник станції (ДС) інформує ЦД Укрзалізниці і Управління залізниці (додаток 7 цієї Інструкції).

3.9. Дозвіл на відправлення і пропуск вантажів

3.9.1. Дозвіл (телеграма) на відправлення і пропуск за конкретними напрямками негабаритних і великовагових вантажів надається:

3.9.1.1. При перевезенні в міжнародному сполученні - відповідно до вимог Інструкції ДЧ-1835.

При перевезенні в межах залізниць України та в сполученні з залізничними адміністраціями держав, які мають спільний кордон з Україною:

3.9.1.2. ЦД Укрзалізниці - для вантажів, які мають негабаритність нижню 4 - 6-го, бокову 5 - 6-го ступенів і понаднегабаритних, а також менших ступенів негабаритності і габаритних на транспортерах, які мають 16 і більше осей, включаючи транспортери зчіпного типу в/п 120 т (код 3960, 3961) з двома проміжними платформами, на адресу: начальника станції навантаження, Управління залізниці відправлення (служби перевезень і відділу спецперевезень, а при необхідності і службам колії) та залізничних адміністрацій держав, які мають спільний кордон з Україною, за напрямком прямування вантажу (додаток 8 цієї Інструкції).

3.9.1.3. Управлінням залізниці - для негабаритних вантажів на платформах, у піввагонах, 4 - 8-вісних транспортерах, включаючи транспортери зчіпного типу в/п 120 т з однією проміжною платформою, негабаритності нижньої 3-го, бокової 4-го, верхньої 3-го ступенів, а також вантажів менших ступенів негабаритності і габаритних на транспортерах, які мають 12 осей (окрім транспортерів зчіпного типу в/п 120 т з однією проміжною платформою), на адресу: начальника станції відправлення, управлінь залізниць (служб перевезень) за напрямком прямування вантажів, а при необхідності також причетним підрозділам своєї залізниці (додаток 9 цієї Інструкції) і в копії ЦД Укрзалізниці.

3.9.2. Порядок і умови пропуску негабаритних і великовагових вантажів визначаються відповідно начальником залізниці, начальником дирекції залізничних перевезень і регламентуються наказом.

3.9.3. Оформлення перевізних документів на відправлення негабаритних і великовагових вантажів здійснюється тільки після одержання телеграми-дозволу:

3.9.3.1. При перевезенні в міжнародному сполученні - відповідно до вимог Інструкції ДЧ-1835.

3.9.3.2. При перевезенні в межах залізниць України та в сполученні з залізничними адміністраціями держав, які мають спільні кордони з Україною:

ЦД Укрзалізниці - на вантажі, що визначені у пункті 3.9.1.2 цієї Інструкції;

Управління залізниці - на вантажі, що визначені у пункті 3.9.1.3 цієї Інструкції.

3.9.4. Відправлення негабаритних вантажів на платформах, у піввагонах, на 4 - 8-вісних транспортерах негабаритності нижньої 1 - 2-го, бокової 1 - 3-го, верхньої 1 - 2-го ступенів і габаритних на 4 - 8-вісних транспортерах, а також негабаритних вантажів зазначених вище ступенів і габаритних на транспортерах зчіпного типу в/п 120 т (код типу 3960 і 3961), у тому числі з однією проміжною платформою, здійснює начальник станції після комісійної перевірки відповідності розміщення і кріплення вантажу погодженому кресленню і складання актів (пункт 3.8.2 цієї Інструкції), копії яких додаються до перевізних документів.

Якщо негабаритні вантажі зазначених ступенів мають розрахункову негабаритність і прямують на Східно-Сибірську, Далекосхідну залізниці, а також на залізниці Естонської Республіки, начальник станції зобов'язаний надати телеграму на адресу цих залізниць про відправлення таких вантажів (форма телеграми приведена у додатку 10 цієї Інструкції).

Зазначені у телеграмі дані про рухомий склад і вантаж використовуються цими залізницями для визначення місцевої розрахункової негабаритності та умов пропуску цих вантажів ділянками, які мають криві з малим радіусом.

Методика визначення місцевої розрахункової негабаритності вантажів на ділянках з кривими, радіус яких менше 350 м, приведена у додатку 2 цієї Інструкції.

3.9.5. На шляху прямування на пунктах комерційного огляду (ПКО) і на міждержавних пунктах передання здійснюється комісійна перевірка розміщення та кріплення негабаритних вантажів, а також габаритних на транспортерах комісією за участю працівників пунктів комерційного огляду (ПКО) і пунктів технічного обслуговування вагонів (ПТО).

Конкретний склад комісії на міждержавних пунктах передачі визначається відповідно до двосторонніх залізничних угод.

У зазначених пунктах перевіряється відсутність або наявність зсуву вантажу (за взаємним розміщенням контрольних смуг на вантажі і рухомому складі), стан кріплення, технічний стан рухомого складу і наявність написів на вантажі про його негабаритність.

При справності кріплення і відсутності зсуву вантажу робиться відмітка в акті і вантаж відправляється за призначенням.

Якщо комерційний огляд транзитних поїздів на ПКО виконується без розкриття пакетів з перевізними документами та в разі перевезення вантажу за накладною в електронному вигляді (із накладенням електронного цифрового підпису), то відмітки про комісійний огляд негабаритних і великовагових вантажів робиться у Книзі реєстрації комерційних несправностей форми ГУ-98.

(абзац п'ятий пункту 3.9.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 08.06.2011 р. N 138)

У разі виявлення зсуву вантажу або розладу кріплення, що загрожує безпеці руху, вагон (транспортер) з негабаритним (великоваговим) вантажем відчіплюється від поїзда для подальшої перевірки комісією у складі, що передбачена пунктом 3.8.1 цієї Інструкції.

Про затриманий негабаритний вантаж, а також габаритний на транспортері, начальник станції затримки надає телеграму на адресу начальника станції навантаження, відділу спецперевезень своєї залізниці і Управління залізниці відправлення та Головного управління перевезень Укрзалізниці, в якій указуються: причина затримки, величина зсуву вантажу, дані про деформовані реквізити кріплення, найменування станції, на якій останній раз здійснювалася перевірка вантажу, а також про вжиті заходи для усунення несправностей.

Після усунення несправностей провадиться повторна комісійна перевірка розміщення і кріплення вантажу у порядку, передбаченому пунктами 3.8.1 і 3.8.2 цієї Інструкції, з відміткою в акті про виконану роботу і фактичні реквізити кріплення або в Книзі реєстрації комерційних несправностей (у разі перевезення за електронною накладною (з накладенням електронного цифрового підпису)) та відправлення його відповідно до пунктів 3.9.1, 3.9.4 цієї Інструкції.

(абзац восьмий пункту 3.9.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 08.06.2011 р. N 138)

Розділ 4
Пропуск поїздів з негабаритними і великоваговими вантажами на перегонах і станціях

4.1. Негабаритні вантажі, які мають негабаритність нижню 1 - 2-го, бокову і верхню 1 - 3-го, 1 - 2-го ступенів, на платформах, у піввагонах, на 4 - 8-вісних транспортерах пропускаються згідно з діючим планом направлення вагонопотоків і планом формування поїздів.

Вантажі верхньої 3-го ступеня негабаритності пропускаються також, як правило, згідно з діючим планом направлення вагонопотоків, за винятком ділянок, де пропуск таких вантажів заборонений у зв'язку з наявністю негабаритних споруд і пристроїв. Перелік таких ділянок на залізницях країн - учасниць СНД, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки і Грузії приведений у додатку 21 Інструкції ДЧ-1835.

4.2. Негабаритні вантажі, які мають нижню 3 - 6-го, бокову 4 - 6-го ступенів негабаритності, понаднегабаритні, а також великовагові на транспортерах, що мають 12 і більше осей, які потребують особливих заходів безпеки руху при їх пропуску (значне зменшення швидкості руху, закриття руху на сусідній колії тощо), пропускаються переважно одноколійними лініями або двоколійними з меншою інтенсивністю руху та відсутністю негабаритних місць. Такі вантажі пропускаються за маршрутами, що зазначені у телеграмах на пропуск, і змінювати пункти переходу з залізниці на залізницю (міждержавні пункти передачі) забороняється.

4.3. У межах станцій поїзди з негабаритними вантажами пропускаються спеціально виділеними для цього коліями, зазначеними у технічно-розпорядчому акті станції (далі - ТРА). Відстань між осями виділених і сусідніх колій повинна дорівнювати 4800 мм і більше. При цьому біля цих колій не повинно бути високих платформ, а всі інші споруди і пристрої повинні відповідати габариту наближення споруд С, врахованому при визначенні максимальних ступенів негабаритності (рис. 3). У таких випадках враховується те, що габарит С в кривих розширений в залежності від радіуса кривої з врахуванням геометричних виносів розрахункового вагона.

В окремих випадках, при зайнятості колій, спеціально виділених для пропуску поїздів з негабаритними вантажами, або за відсутності приймально-відправних колій з відстанню між осями суміжних колій 4800 мм і більше, як виняток, дозволяється пропускати негабаритні вантажі іншими коліями станції з відстанню між осями суміжних колій на прямій ділянці не менше 4500 мм (у кривих додається відповідне розширення) за умови, що розташовані біля цих колій споруди і пристрої забезпечують пропуск таких вантажів. При цьому, в разі пропуску негабаритних вантажів нижньої і бокової 4 - 6-го ступенів негабаритності, на суміжних коліях не повинно бути вагонів з негабаритними вантажами.

В усіх випадках, якщо відстань між осями приймально-відправних колій (у тому числі головних) на станціях менше норми, встановленої ПТЕ, також коли дві суміжні колії спеціалізовані для пропуску негабаритних вантажів, порядок пропуску поїздів з такими вантажами встановлюється наказом начальника дирекції залізничних перевезень і вказується в ТРА станції. Цей порядок повинен передбачати особливі заходи безпеки: звільнення від рухомого складу сусідніх колій, сповіщення станційних працівників і пасажирів тощо.

4.4. Перед пропуском поїздів з вантажами бокової і нижньої негабаритності 4 - 6-го ступенів рухомий склад на сусідніх коліях станції повинен знаходитися від граничних стовпчиків на відстані не менше 10 м.

4.5. Пропуск на станціях поїздів з вантажами бокової і нижньої 4 - 6-го ступенів негабаритності і понаднегабаритних повинен здійснюватися з дотриманням встановлених наказом начальника дирекції залізничних перевезень заходів щодо забезпечення безпеки пасажирів і працівників залізничного транспорту, які працюють на станційних коліях.

4.6. Про наявність на станції вагонів з негабаритними і великоваговими (на транспортерах) вантажами, які підлягають відправленню зі станції, черговий станції (маневровий диспетчер) доповідає поїзному диспетчеру та надає йому необхідну інформацію: номери вагонів, індекс негабаритності вантажу, відомості про кількість осей, вантажопідйомність транспортера та навантаження на вісь, наявність дозволів на перевезення, а також про особливі умови пропуску, якщо вони є.

Поїзний диспетчер визначає, до складу якого поїзда повинні бути включені вагони (транспортери) з негабаритними (великоваговими) вантажами, і за погодженням з диспетчером сусідньої дирекції залізничних перевезень (залізниці) намічає час його відправлення зі станції.

Погодження часу підведення поїздів з негабаритними і великоваговими вантажами, що прямують на особливих умовах пропуску (з контрольною рамою, із супроводженням вантажів працівниками лінійних підрозділів мостів, електрифікованих ділянок та ін.), на пункти передачі з дирекції на дирекцію (залізницю) здійснюється за допомогою реєстрованих диспетчерських наказів, якими обмінюються диспетчери сусідніх дирекцій залізничних перевезень.

4.7. У натурному листі (телеграмі - натурному листі) працівником станції проставляється індекс негабаритності згідно з пунктом 2.10 цієї Інструкції.

4.8. Якщо негабаритний і великоваговий вантаж повинен супроводжуватися працівником дистанції колії, сигналізації і зв'язку або електропостачання, то поїзний диспетчер зобов'язаний завчасно сповістити про це керівників відповідних підрозділів.

Порядок і терміни повідомлення керівників структурних підрозділів про необхідність виділення працівників для супроводження визначаються наказом начальника дирекції залізничних перевезень з урахуванням місцевих умов.

4.9. Перед відправленням поїзда з негабаритним і великоваговим вантажем поїзний диспетчер зобов'язаний:

перевірити готовність станцій ділянки до пропуску такого поїзда (за наявності у складі поїзда вантажів, що перевозяться за телеграмами);

наказом, який реєструється у журналі, завчасно сповістити чергових станції про час відправлення на ділянку поїзда з негабаритним вантажем (вантажами) та індекс його негабаритності, а при наявності у складі поїзда навантажених транспортерів - їх вантажопідйомність і навантаження на вісь та умови пропуску поїзда ділянкою;

завчасно (у відповідності з установленим на дирекції залізничних перевезень (залізниці) або в диспетчерському центрі порядком) повідомити керівництво дистанції колії і дистанції електропостачання (при необхідності) про час відправлення поїздів з негабаритними вантажами бокової і нижньої 6-го ступеня негабаритності та понаднегабаритними.

4.10. Під час прямування поїздів з негабаритними та великоваговими вантажами поїзний диспетчер зобов'язаний:

своєчасно вживати необхідні заходи щодо забезпечення безперешкодного і безпечного їх прямування, у тому числі через мости і тунелі, де особливо мають виконуватися вимоги щодо безпеки людей, які там працюють;

надавати черговим станцій відповідні вказівки щодо забезпечення безпеки руху при обгоні або схрещенні зустрічних поїздів (на одноколійних ділянках);

на графіку виконаного руху проти номерів поїздів з негабаритними вантажами проставляти відповідні індекси негабаритності та слідкувати за дотриманням черговими станцій цієї індексації при передаванні повідомлень про відправлення, прибуття і прослідування таких поїздів.

4.11. Порядок та конкретні терміни повідомлення поїзним диспетчером або черговим дирекції працівників сусідньої дирекції (залізниці) про час надходження у пункт передавання поїздів з негабаритними або великоваговими вантажами, які прямують за особливими умовами, а при необхідності і інших вантажів, зазначених в пункті 4.2 цієї Інструкції, встановлюються наказом начальника дирекції залізничних перевезень за погодженням з сусідніми дирекціями.

4.12. Умови пропуску поїздів з негабаритними і великоваговими вантажами конкретними ділянками визначаються згідно з вимогами цієї Інструкції і встановлюються наказом начальника залізниці.

При визначенні умов пропуску і встановленні швидкостей руху всіх типів транспортерів, що експлуатуються, з осьовим навантаженням до 23,5 т на залізничних коліях з шириною 1520 мм необхідно керуватися Нормами допустимих швидкостей руху рухомого складу по залізничних коліях Державної адміністрації залізничного транспорту України, затвердженими наказом Укрзалізниці від 21.03.2003 N 72-Ц, "Техническими условиями эксплуатации транспортеров сочлененного типа грузоподъемностью 500 т (ТСЧ-500К)", затвердженими МШС СРСР 18.08.82, "Техническими условиями эксплуатации транспортеров сочлененного типа грузоподъемностью 400 т (ТУЭ-ТСЧ-400-80)", затвердженими МШС СРСР 03.09.80, "Техническими условиями эксплуатации транспортеров сочлененного типа грузоподъемностью 300 т (ТУЭ-ТСЧ-300М)", затвердженими МШС СРСР 17.03.88, а на спорудах (мостах) - Інструкцією з визначення умов пропуску рухомого складу по металевих та залізобетонних залізничних мостах ЦП-0093, затвердженою наказом Укрзалізниці від 10.06.2002 N 354-Ц.

При осьовому навантаженні транспортерів більше 23,5 т швидкість руху навантажених транспортерів встановлюється начальником залізниці в кожному конкретному випадку, в залежності від осьового і погонного навантажень та фактичного стану колії та споруд.

Методика визначення можливості та умов пропуску негабаритних вантажів через споруди і повз пристрої наведена в додатку 11 цієї Інструкції, та визначення умов пропуску негабаритних вантажів, які прямують суміжними лініями з двома і більше коліями, наведені в додатку 14 цієї Інструкції.

Основні вимоги щодо розробки порядку пропуску негабаритних і великовагових вантажів залізницями України наведені у додатку 13 цієї Інструкції.

Відповідні витяги з наказів начальника залізниці і начальника дирекції залізничних перевезень повинні знаходитися на кожному диспетчерському колі, у чергових станцій формування поїздів і станціях видачі попереджень.

У разі прямування негабаритних та великовагових вантажів, для яких телеграмою ЦД Укрзалізниці, Управлінням залізниці надані додаткові умови пропуску (окрім встановлених наказами начальника залізниці і начальника дирекції залізничних перевезень), причетні працівники дирекцій і структурних підрозділів (станцій, дистанцій колії, електропостачання та інші) керуються також вимогами цієї телеграми.

В окремих випадках додаткові особливі умови пропуску негабаритних та великовагових вантажів на конкретних ділянках (перегонах) можуть визначатися начальником дистанції колії, електропостачання, сигналізації та зв'язку з поданням заявок на видачу попереджень за встановленим порядком.

4.13. При перевезенні негабаритного і великовагового вантажу, для якого визначені особливі умови пропуску, машиністу поїзда повинне видаватися письмове попередження, в якому у відповідності до умов пропуску зазначаються кілометри колії та штучні споруди, через які поїзд повинен прослідувати з обмеженою швидкістю або зупинкою, перегони, на яких потребується зменшення швидкості при зустрічі з поїздами, що прямують сусідньою колією, та інші умови пропуску поїзда, які передбачені наказом начальника залізниці (начальника дирекції залізничних перевезень), телеграмами ЦД Укрзалізниці, Управління залізниці або в додатковій заявці начальника дистанції колії.

4.14. Вантаж, який перевозиться з контрольною рамою (пункт 2.9 цієї Інструкції), повинен супроводжуватись досвідченим працівником дистанції колії за кваліфікацією не нижче дорожнього (мостового) майстра. У разі потреби, для супроводження такого вантажу залучаються працівники інших підрозділів дирекції залізничних перевезень (дистанції сигналізації і зв'язку, електропостачання тощо).

Працівник, що супроводжує вантаж, повинен знати місцезнаходження та особливості споруд, проявляти особливу пильність, спостерігаючи за проходженням контрольної рами і вантажу при перевезенні їх через ці споруди.

4.15. Контрольна рама складається з двох контурів - основного і додаткового.

Якщо на шляху прямування виникла необхідність змінити встановлені контури або встановити нову контрольну раму, то ці роботи виконуються працівниками дистанції колії. Вартість робіт вказується у перевізних документах з доданням до них розрахунків, завірених керівником дистанції колії, для стягнення з одержувача або експедитора (платника) на станції призначення при видачі вантажу.

4.16. Працівник, який супроводжує вантаж з контрольною рамою, повинен знаходитися в задній кабіні або в кабіні задньої секції локомотива і спостерігати за проходженням на прямих ділянках основного контуру контрольної рами, а в кривих - додаткового. При доторкуванні контрольної рами (на прямих - основного, а в кривих - додаткового контуру) до частин споруд та пристроїв супроводжуючий повинен подавати машиністу тифоном звуковий сигнал про зупинку поїзда.

Рішення про подальше перевезення вантажу та швидкість руху у небезпечному місці приймає супроводжуючий, надаючи машиністу локомотива відповідні вказівки, а при необхідності після зупинки поїзда залишає локомотив для візуального спостереження за проходженням вантажу з мінімальною швидкістю через перешкоду.

4.17. Локомотивна бригада поїзда, в якому знаходиться вантаж з контрольною рамою, окрім умов пропуску, зазначених у попередженні, повинна суворо виконувати вказівки супроводжуючого щодо порядку проходження вантажу в межах штучних споруд.

У темний час доби контрольна рама повинна освітлюватись прожектором локомотива.

4.18. Поїзди, у складі яких прямують негабаритні вантажі або всі вантажі на транспортерах, з обмеженням швидкості пропускаються за диспетчерським розкладом.

Розділ 5
Виконання маневрової роботи з транспортерами і вагонами, навантаженими негабаритними і великоваговими вантажами, і порядок постановки їх у поїзди

5.1. Забороняється проводити маневри поштовхами і розпускати з гірки платформи і піввагони, що навантажені негабаритними вантажами бокової і нижньої 4-го, 5-го і 6-го ступенів, верхньої 3-го ступеня негабаритності і понаднегабаритними, а також навантажені транспортери.

5.2. Забороняється пропускати через гірки навантажені і порожні транспортери, що мають 12 осей і більше, та навантажені транспортери зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т (код типу 3960 і 3961) з однією або двома проміжними платформами.

5.3. Маневри з вагонами (транспортерами), навантаженими вантажами бокової і нижньої негабаритності 4-го, 5-го і 6-го ступенів і понаднегабаритними, виконуються із швидкістю не більше 15 км/год.

5.4. Забороняється ставити вагони з негабаритними вантажами бокової і нижньої негабаритності, окрім негабаритних вантажів 1 - 3-го ступенів негабаритності, у довгосоставні поїзди.

5.5. Для більшої видимості контрольної рами вагон з контрольною рамою відокремлюється від локомотива однією порожньою платформою.

Вагони з негабаритними вантажами бокової і нижньої негабаритності 6-го ступеня і понаднегабаритними включаються до складу поїзда не ближче 20 вагонів від вагона з контрольною рамою.

При перевезенні негабаритного вантажу бокової або нижньої негабаритності 6-го ступеня і понаднегабаритного у спеціальному поїзді з окремим локомотивом вагон з таким вантажем повинен знаходитися не ближче п'яти вагонів від вагона з контрольною рамою. Такі вагони прикриваються від хвоста поїзда не менше ніж одним вагоном з габаритним безпечним вантажем або порожнім.

5.6. Вагони з негабаритними вантажами бокової і нижньої негабаритності 4 - 5-го ступенів негабаритності прикриваються з голови і хвоста поїзда не менше ніж одним вагоном з габаритним вантажем або порожнім. 

5.7. При перевезенні у поїздах вантажів бокової і нижньої негабаритності 6-го ступеня і понаднегабаритних з контрольною рамою для прикриття вантажу від контрольної рами допускається використовувати вагони, навантажені негабаритними вантажами нижньої 1 - 2-го, бокової 1 - 3-го і верхньої 1 - 2-го ступенів негабаритності.

5.8. До складу поїздів дозволяється включати навантажені транспортери вантажопідйомністю до 240 т включно. Порядок прямування навантажених транспортерів більшої вантажопідйомності встановлюється Технічними умовами експлуатації цих транспортерів або окремими розпорядженнями.

5.9. Якщо до складу поїзда включаються навантажені транспортери з числом осей 12 і більше (крім транспортерів зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т з однією або двома проміжними платформами), то поряд з ними з кожного боку ставиться прикриття не менше чим з двох 4-вісних вагонів з масою вантажу у кожному не більше 40 т або порожніх вагонів будь-якого типу. При перевезенні у одному поїзді двох і більше таких транспортерів між ними ставиться прикриття не менше трьох зазначених вище вагонів прикриття.

5.10. Навантажені 8-вісні транспортери дозволяється включати до складу поїздів без прикриття, за винятком ділянок, на яких, за станом штучних споруд, забороняється або обмежується перевезення 8-вісних вагонів.

5.11. Порожні транспортери, а також завантажені 4-вісні транспортери і транспортери зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т (код типу 3960 і 3961) прямують у складі поїзда без прикриття.

5.12. Забороняється включати навантажені і порожні транспортери, що мають 8 і більше осей, до складу поїздів, які прямують з підштовхуванням.

5.13. Порожні транспортери, що мають 8 і більше осей, а також порожні і навантажені транспортери зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т (код типу 3960 і 3961) і вантажопідйомністю 240 т (код типу 3974) у разі перевезення їх у поїздах вагою більше 3 тис. тонн дозволяється ставити тільки в останню чверть поїзда.

У поїзди з меншою вагою вказані транспортери можна ставити в будь-яку частину поїзда.

Розділ 6
Порядок використання залізничних транспортерів для перевезення негабаритних і великовагових вантажів

6.1. Залізничні транспортери надаються для перевезення вантажів тільки за розпорядженням ЦД Укрзалізниці у випадках, передбачених пунктами 3.3.1 і 3.3.4 цієї Інструкції.

6.2. Транспортери застосовуються, як правило, для перевезення вантажів у таких випадках:

коли маса і довжина вантажів або навантаження на раму (підлогу) вагона перевищують норми, допустимі ТУ для платформ і піввагонів;

для зменшення негабаритності вантажів, які не можуть бути демонтовані на менші транспортабельні блоки.

6.3. Транспортери для навантаження надаються на підставі заявок відправників вантажів і тільки за наявності у них плану на вагони та погоджених встановленим порядком креслень розміщення і розрахунків кріплення вантажів (Розділ 2 цієї Інструкції).

Начальники станцій своєчасно інформують вантажовідправників про прибуття порожніх транспортерів та забезпечують їх подачу під навантаження за заявкою відправника та за наявності відповідних дозволів.

6.4. Підсилання транспортерів з бригадою, яка їх обслуговує, здійснюється тільки після укладання вантажовідправником (експедитором) договору на технічне обслуговування транспортерів бригадою з вагоном супроводження та підтвердження телеграмою про це Управлінням залізниці або підприємством, до якого ці транспортери приписані. 

6.5. Використання транспортерів, які є власністю вантажовідправника або взяті в оренду у іншого власника для виконання перевезень у міжнародному сполученні, здійснюється відповідно до "Правил эксплуатации и пономерного учета собственных грузовых вагонов", затверджених 21.06.2001 на 29 засіданні Ради залізничного транспорту держав - учасниць СНД.

6.6. Обладнання транспортерів, у разі необхідності, змінними пристроями (рамами, балками тощо) для кріплення вантажів, у тому числі для їх повторного застосування, здійснюється вантажовідправником (вантажоодержувачем) за кресленнями, розробленими та погодженими у встановленому порядку. 

Порядок повернення на транспортерах змінних пристроїв для кріплення вантажів (транспортних пристроїв) багаторазового використання викладений у додатку 22 Інструкції ДЧ-1835.

6.7. Забороняється приварювати вантажі та деталі кріплення до транспортерів, свердлити або пропалювати отвори в рамах (балках) транспортерів, а також знімати та псувати обладнання транспортерів (шпильки на турнікетах транспортерів зчіпного типу, поперечні балки у транспортерів колодязного типу тощо).

З метою збереження транспортерів та їх обладнання працівники структурних підрозділів вагонного господарства і станцій повинні неухильно виконувати вимоги, передбачені діючими наказами і вказівками по контролю щодо забезпечення схоронності транспортерів під час навантаження та вивантаження.

6.7.1. Перевірка технічного стану транспортерів та обладнання, що є на них, при подачі під навантаження або прийманні їх у порожньому стані після вивантаження здійснюється комісією у складі керівників станції і пункту технічного обслуговування вагонів з обов'язковим оформленням актів загальної форми, копії яких додаються до перевізних документів. У разі оформлення перевізних документів в електронному вигляді (з накладенням електронного цифрового підпису) акти загальної форми оформлюються також в електронному вигляді. При відправленні транспортерів типів 3960, 3961 в актах зазначається кількість шпильок на них, а типів 3947, 3948 - кількість поперечних балок.

(підпункт 6.7.1 пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства інфраструктури України від 08.06.2011 р. N 138)

6.7.2. Навантаження і вивантаження транспортерів сполучувального типу вантажопідйомністю 240 - 500 т, які постійно супроводжуються бригадами обслуговування, здійснюється під керівництвом і за участю цих бригад, які є відповідальними за правильність виконання навантажувально-розвантажувальних операцій та схоронність обладнання транспортерів.

6.8. Порядок зарахування порожніх транспортерів у резерв та запас Укрзалізниці та вилучення їх з резерву та запасу встановлюється Головним управлінням перевезень Укрзалізниці.

6.9. Порядок використання транспортерів, не передбачений цією Інструкцією, викладений в "Правилах эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование вагонами других государств", затверджених 24.05.96 на 15 засіданні Ради залізничного транспорту держав - учасниць СНД.

Розділ 7
Порядок відправлення негабаритних вагонів електросекцій і електропоїздів (габариту Т), що прямують в недіючому стані

7.1. Заявка на відправлення негабаритних вагонів електросекцій і електропоїздів (габариту Т) в недіючому стані подається на адресу: Управління залізниці (служба перевезень) і начальника станції відправлення за формою, наведеною у додатку 15 цієї Інструкції.

7.1.1. Заявку подають:

у разі відправлення заводом-відправником - представник заводу;

у разі відправлення з депо або ремонтного заводу - начальник депо або ремонтного заводу і інспектор-приймальник.

При відправленні в ремонт вагонів електросекцій та електропоїздів підприємством, яке не входить до складу Укрзалізниці, заявку подає представник дирекції залізничних перевезень або залізничного підприємства (фірми), які організовують роботу моторвагонного рухомого складу, на території яких знаходиться підприємство - відправник вагонів.

7.1.2. Після одержання заявки начальник станції перевіряє наявність у заявника акта форми ТУ-25 про готовність вагонів до перевезення в недіючому стані, складеного відповідно до вимог Інструкції про порядок пересилки локомотивів і моторвагонного рухомого складу, затвердженої наказом Укрзалізниці від 03.02.2003 N 32-Ц (далі - Інструкція N ЦТ-0057).

7.1.3. Відправлення вагонів електросекцій і електропоїздів (габариту Т), які перераховані у табл. 14.2 додатка 14 до цієї Інструкції, здійснюється начальником станції на підставі і за наявності акта про готовність вагонів до перевезення у неробочому стані форми ТУ-25 і заявки відправника. Про відправлення вагонів електросекцій і електропоїздів (габариту Т) начальник станції інформує Управління залізниці відправлення.

7.2. Підготовка вагонів електросекцій і електропоїздів для прямування у недіючому стані і технічне обслуговування їх на шляху прямування здійснюється відповідно до Інструкції N ЦТ-0057.

7.3. Комісійна перевірка розмірів вагонів електросекцій (електропоїздів) на станції відправлення і на шляху прямування не провадиться. За правильність розмірів вагонів відповідно із зазначеною серією несе відповідальність відправник, а вагонів електросекцій, відправлених підприємствами, які не відносяться до Укрзалізниці, - комісія, що приймає рухомий склад від підприємства згідно з Інструкцією N ЦТ-0057.

7.4. Аналогічний порядок відправлення застосовується і для 8-вісних піввагонів габариту Тпр і цистерн габариту Тц поспіль до виконання на мережі залізниць робіт з усунення існуючих обмежень на їх пропуск, а також відповідної реконструкції під'їзних колій і пристроїв для навантаження (вивантаження) таких вагонів. У цьому разі в заявці на відправлення (додаток 15 цієї Інструкції) замість серії електропоїзда вказується "піввагон габариту Тпр" або "цистерна габариту Тц ".

Комісійна перевірка розмірів таких вагонів не проводиться.

Розділ 8
Загальні вимоги до розміщення і кріплення негабаритних і великовагових вантажів на відкритому рухомому складі

8.1. Розміщення і кріплення негабаритних і великовагових вантажів на платформах і у піввагонах та вантажів на транспортерах, за винятком транспортерів сполучувального типу, здійснюється згідно з вимогами Глави 1 ТУ з урахуванням змін і доповнень, викладених в цьому Розділі, щодо умов перевезень негабаритних вантажів і всіх вантажів на транспортерах.

8.2. Вимоги, які повинна задовольняти технічна документація на перевезення вантажів на транспортерах сполучувального типу, викладені у Розділі 3 (пункти 3.3.4 - 3.3.6, 3.4.3 цієї Інструкції).

8.3. Особливі вимоги, які повинні виконуватися під час навантаження і перевезення вантажів на транспортерах сполучувального типу з водильними пристроями вантажопідйомністю 300 т (ТСЧ-300М) і 500 т (ТСЧ-500К), встановлені Технічними умовами експлуатації цих транспортерів (ТУЕ).

8.4. При розрахунках міцності кріплення вантажів на транспортерах, які мають 6 і більше осей, питома величина поздовжньої інерційної сили береться рівною 1000 КГС на 1 т маси вантажу незалежно від типу транспортера і способу кріплення. Питомі величини поперечної і вертикальної інерційних сил приймаються за табл. 8.1 цього Розділу.

Таблиця 8.1

Питомі величини інерційних сил, КГС на 1 т маси вантажу для розрахунків міцності кріплення і стійкості вантажу на транспортерах

Типи транспортерів, кількість осей 

вертикальні 

поперечні 

Півколодязні, колодязні, площадкові, платформені 6- і 8-вісні  

450/600 

300/500 

Зчіпні вантажопідйомністю 120 т з:  

  

  

двох і трьох секцій (8- і 12-вісні); 

500 

350 

чотирьох секцій (16-вісні) 

600 

550 

Площадкові 12- і 16-вісні  

300/400 

280/350 

Зчіпні вантажопідйомністю 240 т, які складаються
з двох секцій (16-вісні), трьох секцій (20-вісні) і чотирьох секцій (24-вісні)  

350 

350 

Зчіпні вантажопідйомністю 340 т 24-вісні і вантажопідйомністю 480 т 32-вісні 

250 

350 

Окремі секції зчіпних транспортерів вантажопідйомністю 340 і 480 т, відповідно 12-вісні вантажопідйомністю 170 т і 16-вісні вантажопідйомністю 240 т 

250/300 

350/450 

Сполучувального типу 32-, 28-, 20- і 16-вісні

350 

350 

Примітка: У чисельнику для перерізів, розташованих у площині поперечної осі симетрії вантажонесучої балки транспортера, у знаменнику - в опорному перерізі вантажонесучої балки транспортера (над шкворневою балкою).

8.5. У розрахунках міцності кріплення негабаритних вантажів на платформах і у піввагонах та всіх вантажів на транспортерах значення коефіцієнта запасу n у формулах (50, 51, 52, 53) Глави 1 ТУ слід приймати 1,25.

8.6. Центр ваги вантажу, навантаженого на транспортер, повинен знаходитися, як правило, над точкою перетину поздовжньої і поперечної осі симетрії транспортера. У разі необхідності допускається поздовжнє або поперечне або одночасно поздовжнє і поперечне зміщення загального центра ваги вантажу від вертикальних площин, які проходять через осі симетрії транспортера, виходячи з таких умов:

8.6.1. Для 4-вісних транспортерів допустимі зміщення спільного центра ваги вантажів (вантажу), у тому числі відносно обох осей одночасно, приймаються як для 4-вісних вагонів відповідно до вимог Глави 1 ТУ.

8.6.2. Для 6 - 8-вісних транспортерів (окрім транспортерів зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т - код типу 3960 - 3961) допустимі зміщення центра ваги вантажів (вантажу) відносно осей симетрії транспортерів, у тому числі відносно обох осей одночасно, приймаються за табл. 8.2 і 8.3 цього розділу.

Таблиця 8.2

Маса вантажу, т 

Допустимі поздовжні зміщення центра ваги вантажу від поперечної осі симетрії транспортерів при висоті центра ваги транспортера з вантажем до 2,5 м від рівня головок рейок, м 

Маса вантажу, т 

Допустимі поздовжні зміщення центра ваги вантажу від поперечної осі симетрії транспортерів при висоті центра ваги транспортера з вантажем до 2,5 м від рівня головок рейок, м 

До 50 

3,0 

90 

1,65 

55 

2,7 

95 

1,58 

60 

2,5 

100 

1,5 

65 

2,3 

105 

1,42 

70 

2,1 

110 

1,3 

75 

2,0 

115 

1,0 

80 

1,8 

120 

0,7 

85 

1,75 

  

  

Примітка: Величини зміщення центра ваги вантажу для проміжних значень маси вантажу визначаються лінійною інтерполяцією.

Таблиця 8.3

Маса вантажу, т 

Висота центра ваги навантаженого транспортера від рівня головок рейок, м 

Допустимі поперечні зміщення центра ваги вантажу від поздовжньої осі симетрії транспортера, м 

До 50 

До 1,9 

0,26 

2,3 

0,21 

60 

1,9 

0,25 

2,3 

0,2 

70 

1,9 

0,24 

2,3 

0,19 

80 

1,9 

0,23 

2,3 

0,18 

90 

1,9 

0,21 

2,3 

0,17 

100 

1,9 

0,19 

2,3 

0,16 

100 - 120 

2,3 

0,1 

Примітки:

1. Величини зміщення центра ваги вантажу для проміжних значень маси вантажу визначаються лінійною інтерполяцією.

2. Максимальне статичне навантаження від колеса на рейки не повинне перевищувати 12,0 тс.

8.6.3. Для 12-вісних площадкових транспортерів і окремих 12-вісних секцій зчіпних транспортерів вантажопідйомністю 340 т допустимі величини поздовжнього, а також поперечного (більше 100 мм) зміщення загального центра ваги вантажів відносно осей симетрії транспортера в залежності від поєднання параметрів (висоти загального центра ваги навантаженого транспортера від рівня головки рейок, маси вантажу, конструкції транспортера та ін.) встановлюється у кожному окремому випадку тільки на підставі розрахунків стійкості навантаженого транспортера від перевертання в кривих. У цьому разі найбільше навантаження, яке передається вантажем на п'ятник вантажонесучої балки транспортера, не повинне перевищувати половини його вантажопідйомності, зазначеної на трафареті, а максимальне розрахункове статичне навантаження від колеса на рейку - 12 ТС.

8.6.4. Для всіх транспортерів зчіпного типу допустима величина поздовжнього зміщення центра ваги вантажу не повинна перевищувати 0,15 Lт, де Lт - відстань між поперечними осями турнікетів вантажонесучих секцій (мм), а поперечного зміщення - 100 мм. У цьому разі навантаження на кожний турнікет не повинне перевищувати половини вантажопідйомності транспортера, зазначеної на трафареті.

8.6.5. Для окремих 16-вісних секцій зчіпного транспортера вантажопідйомністю 480 т допустима величина поздовжнього зміщення центра ваги вантажу не повинна перевищувати 0,1 L, де L - база несучої балки (16600 мм), а поперечного зміщення - 50 мм. У цьому разі навантаження на кожний змінний турнікет окремої секції не повинне перевищувати 120 ТС.

8.6.6. Для 16-вісних транспортерів площадкового типу і сполучувальних транспортерів всіх типів за винятком ТСЧ-300М і ТСЧ-500К допустима величина поздовжнього зміщення центра ваги вантажу не повинна перевищувати 0,1 L, де L - база балки, яка несе навантаження (для сполучувальних транспортерів - відстань між п'ятниками консолей, які несуть навантаження), а поперечного зміщення - 100 мм. Навантаження від вантажу на п'ятник вантажонесучої балки транспортерів площадкового типу не повинне перевищувати половини вантажопідйомності транспортера, зазначеної на трафареті.

У разі розміщення несиметричних вантажів на транспортерах сполучувального типу, навантаження на одне вушко несучої консолі не повинне перевищувати 25 % номінальної ваги вантажу.

8.6.7. Для сполучувальних транспортерів з водильними пристроями ТСЧ-300М і ТСЧ-500К допустимі величини поздовжнього і поперечного зміщення центра ваги вантажу встановлюються Технічними умовами експлуатації цих транспортерів (ТУЕ).

8.7. Розрахунки поперечної стійкості навантажених транспортерів від перекидання в кривих обов'язково провадяться у таких випадках:

для 4-вісних транспортерів, коли центр ваги навантаженого транспортера знаходиться на відстані, більшій 2300 мм;

від рівня головок рейок або навітряна поверхня навантаженого транспортера більше 50 м2;

для сполучувальних транспортерів вантажопідйомністю 300 - 500 т, зчіпних транспортерів вантажопідйомністю 480 т і їх окремих 16-вісних секцій вантажопідйомністю 240 т - незалежно від висоти центра ваги навантаженого транспортера від рівня головок рейок;

для зчіпних транспортерів вантажопідйомністю 120 т, якщо:

висота центра ваги навантаженого транспортера від рівня головок рейок більше 2100 мм або центр ваги зміщений відносно поздовжньої осі транспортера більш ніж на 100 мм;

маса вантажу 30 - 60 т, а його навітряна поверхня перевищує 80 м2;

навітряна поверхня вантажу більше 100 м2 (незалежно від його маси);

маса вантажу менше 30 т, а його навітряна поверхня більше 40 м2;

висота центра прикладання вітрового навантаження більше 3,3 м від рівня головок рейок;

для 6 і 8-вісних площадкових, колодязних і платформених транспортерів при висоті центра ваги навантаженого транспортера більше 2100 мм або при поперечному зміщенні центра ваги вантажу відносно поздовжньої осі симетрії транспортера на величину більше 100 мм;

для інших типів транспортерів при висоті центра ваги навантаженого транспортера від рівня головок рейок більше 2100 мм.

8.8. При проведенні розрахунків поперечної стійкості від перекидання навантажених 4, 6 і 8-вісних площадкових, колодязних, платформених і зчіпних вантажопідйомністю 120 т (незалежно від кількості проміжних секцій) транспортерів за методикою, викладеною в Розділі 1 ТУ (§ 34), коефіцієнт p приймається в залежності від типу транспортера і висоти центра ваги вантажу від рівня головок рейок за табл. 8.4 цього Розділу.

Таблиця 8.4

Величина коефіцієнта p, тс/м

Тип транспортера,
кількість осей 

Висота центра ваги вантажу
від рівня головок рейок, м 

p 

4 - 6-вісні площадкові, платформені і колодязні 

2100
2500
3000
3500
3600 

2,25
3,26
4,83
6,78
7,00 

Площадкові, колодязні і платформені 8-вісні, зчіпні вантажопідйомністю 120 т незалежно від кількості проміжних секцій 

2100
2500
3000
3500 

3,53
5,11
7,56
10,58 

Примітка: Величини коефіцієнта p для проміжних значень висоти центра ваги вантажу визначаються лінійною інтерполяцією.

8.9. Розрахунки поперечної стійкості від перекидання навантажених сполучувальних транспортерів з водильними пристроями ТСЧ-300М і ТСЧ-500К здійснюються за методикою, викладеною в Технічних умовах експлуатації цих транспортерів.

8.10. Розрахунки поперечної стійкості від перекидання навантажених транспортерів, які мають 12 і більше осей, здійснюються за методикою визначення поперечної стійкості транспортерів з числом осей 12 і більше від перекидання в кривих (додаток 16 цієї Інструкції).

8.11. При розміщенні вантажів на транспортерах зчіпного типу, за винятком транспортерів вантажопідйомністю 120 т без проміжних платформ, висота додаткових опор на турнікетах визначається за умови забезпечення зазору між вантажем і рамою проміжної платформи, а також між вантажем на кінцях, які знаходяться за межами транспортера і платформи прикриття, не менше 130 мм, а зазори між вантажем і транспортером в інших точках повинні бути не менше 100 мм. Всі зазначені зазори повинні забезпечуватися з врахуванням прогину вантажу.

8.12. При перевезенні довгомірних вантажів на транспортерах зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т з двома проміжними платформами і вантажопідйомністю 240 т з однією або двома проміжними платформами необхідно дотримуватися таких додаткових умов: 

дозволяється використовувати тільки спеціальні проміжні платформи випуску 1974 - 1977 р. р. з осьовим навантаженням 10,56 т (код типу 3981);

найбільше статичне переміщення середнього перерізу вантажу з врахуванням статичного прогину ресорного підвішування візків (табл. 8.5) повинне бути не більше 60 мм;

Таблиця 8.5

Статичні прогини ресорного підвішування візків зчіпних транспортерів

ТСЦ-120 

Вага вантажу, тс 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Прогин, мм 

18 

24 

30 

36 

42 

49 

 
ТСЦ-240 

Вага вантажу, тс 

140 

160 

180 

200 

220 

240 

Прогин, мм 

16 

18 

21 

21 

25 

28 

максимальна статична напруга у будь-якому перерізі вантажу в межах бази транспортера не повинна перевищувати 25 % від величини межі плинності матеріалу вантажу.

Розрахунки визначення допустимих довжин консольних частин довгомірних вантажів, а також спеціальні вимоги щодо технічного стану транспортерів зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т наведені у додатку 17 цієї Інструкції. Довжина консольної частини довгомірного вантажу на зчіпному транспортері визначається як відстань від поперечної осі опорного турнікета до крайнього перерізу вантажу, зміряна поздовж осі колії.

 

Начальник Управління
безпеки у галузі
 

 
Ю. В. Гержод
 

 

Розміри ступенів негабаритності на різних висотах і порядок віднесення до них конкретних вантажів

1. Негабаритному вантажу присвоюється відповідний ступінь негабаритності, якщо:

1.1. Вантаж виходить за габарит навантаження на прямих ділянках колії за умови суміщення поздовжніх осей рухомого складу і колії;

1.2. Вантаж на прямих ділянках колії має розміри габариту навантаження, але його геометричні виноси на кривих ділянках колії більші ніж у розрахункового вагона;

1.3. Вантаж, який не повністю заповнює габарит навантаження на прямій ділянці колії, має різницю між його геометричним виносом і виносом розрахункового вагона більшу ніж різниця між півшириною габариту навантаження і півшириною цього вантажу.

Для вантажів, які зазначені в пунктах 1.2 і 1.3 цього додатка, повинна бути визначена розрахункова негабаритність, за якою і визначається ступінь негабаритності.

2. Координати переломних точок граничних обрисів ступеня негабаритності кожної зони наведені в табл. 1.1 цього додатка, а горизонтальні відстані від осі колії до точок обрисів ступенів негабаритності через кожні 10 мм висоти - в табл. 1.2 і 1.3.

Відстані точок вантажу від осі колії до обрисів бокових ступенів негабаритності в зоні спільної бокової і верхньої негабаритності (пункт 2.6 розділу 2 цієї Інструкції) наведені в табл. 1.4 цього додатка.

3. Вантаж відповідає даному ступеню негабаритності з врахуванням його упакування і кріплення, які визначені згідно з табл. 1.2 і 1.3, при додержанні таких умов:

для вантажів, що мають в кривих геометричні виноси, які не перевищують виносів розрахункового вагона, - жодна частина вантажу, що входить в обриси даного ступеня, не виходить за його межі при суміщенні на прямій дільниці колії поздовжніх осей рухомого складу і колії;

для вантажів, що мають в кривих геометричні виноси більші, ніж виноси розрахункового вагона, - півширина вантажу, що збільшена на різницю між геометричними виносами цього вантажу і розрахункового вагона в умовній розрахунковій кривій (R = 350 м), знаходиться в межах обрису даного ступеня негабаритності.

4. Верхні, бокові 4-го, 5-го, 6-го ступенів та нижні негабаритності треба надавати вантажу виходячи з розмірів вантажу та ступенів негабаритності згідно з пунктом 2 цього додатка.

Бокові 1-го, 2-го, 3-го ступенів негабаритності повинні надаватися вантажу таким чином: якщо півширина вантажу на висоті 1400 - 4000 мм (в зоні бокової негабаритності) більше півширини вантажу на висоті 4001 - 4625 мм (в зоні спільної бокової і верхньої негабаритності - рис. 1.1), - звичайним шляхом, тобто за розмірами вантажу на висоті 1400 - 4000 мм (в зоні бокової негабаритності);

якщо півширина вантажу на висоті 1400 - 4000 мм менше півширини вантажу на висоті 4001 - 4625 мм, то за розмірами вантажу на висоті 4001 - 4625 мм (тобто в зоні спільної бокової і верхньої негабаритності).

Приклад 1. Вантаж має такі найбільші розміри: на висоті від 1300 до 1400 мм півширина 1640 мм; на висоті 1400 - 4000 мм півширина 1780 мм; на висоті 4500 мм півширина 1690 мм. У кривих геометричні виноси вантажу менше виносів розрахункового вагона. Визначити ступені негабаритності вантажу.

За табл. 1.2 цього додатка знаходимо: нижня негабаритність, ступінь - 1 (при Y = 1300 - 1400 мм і X = 1640 мм). За табл. 1.3 цього додатка верхня негабаритність, ступінь - 3 (при Y = 4500 мм, Х = 1690 мм).

Для визначення ступеня бокової негабаритності вибираємо більший поперечний розмір вантажу з тих, що є на висоті 1400 - 4000 мм і на висоті більше 4000 мм. Із зазначених у прикладі таким розміром є півширина 1780 мм на висоті 1400 - 4000 мм. Отже, ступінь бокової негабаритності повинен визначатися за розмірами вантажу в зоні бокової негабаритності. За табл. 1.2 цього додатка знаходимо, що при півширині 1780 мм на висоті 1400 - 4000 мм вантаж має 2-й ступінь бокової негабаритності.

Таким чином, цьому вантажу надаються такі ступені:

нижній - 1, боковий - 2, верхній - 3 (індекс негабаритності Н 1230). 

Умови пропуску вантажу в зустрічному русі на двоколійних лініях повинні визначатися за 2-м ступенем бокової негабаритності. Ступінь верхньої негабаритності підлягає обліку при визначенні умов пропуску вантажу через споруди.

Приклад 2. Вантаж має такі найбільші розміри: на висоті від 1400 до 4050 мм півширина 1650 мм; на висоті 4050 - 4250 мм півширина 1750 мм (рис. 1.1). У кривих геометричні виноси вантажу менше виносів розрахункового вагона. Визначити ступінь негабаритності вантажу.

Визначаємо ступінь верхньої негабаритності. За табл. 1.3 цього додатка при висоті 4250 мм і півширині 1750 мм знаходимо - 3-й ступінь.

Для визначення ступеня бокової негабаритності приймаємо найбільший поперечний розмір з тих, що є на висоті 1400 - 4000 мм і на висоті більше 4000 мм. Встановлюємо, що найбільшим є розмір 1750 мм на висоті 4250 мм.

За табл. 1.4 цього додатка знаходимо, що вантаж попадає в зону спільної бокової і верхньої негабаритності і має в ній 2-й ступінь бокової негабаритності, який надається вантажу. Це видно також і з рис. 1.1 цього додатка. Таким чином, цьому вантажу надаються такі ступені негабаритності:

боковий - 2, верхній - 3 (індекс негабаритності Н 023) 

5. Для вантажів, геометричні виноси яких більші за виноси розрахункового вагона, ступені негабаритності визначаються за аналогічним порядком, але за розмірами вантажу, збільшеними на різницю зазначених геометричних виносів, тобто за розрахунковою негабаритністю.

 

Рис. 1.1. Схема для визначення ступенів бокової негабаритності вантажу в зоні сумісної бокової і верхньої негабаритності (заштриховано).

Таблиця 1.1

Координати переломних точок граничних обрисів ступенів негабаритності

Найменування ступеню 

Номер ступеню 

Відстань X і Y в мм точок 

Першої 

Другої 

Третьої 

Четвертої 

Xст 

Yст 

Xст 

Yст 

Xст 

Yст 

Xст 

Yст 

 
 
Нижній

1700 

380 

1700 

1399 

1760 

380 

1760 

1399 

1850 

1230 

1850 

1399 

2000 

1230 

2000 

1399 

  

2080 

1230 

2080 

1399 

2240 

1230 

2240 

1399 

 
 
Боковий

1700 

1400 

1700 

4000 

1800 

1400 

1800 

4000 

1850 

1400 

1850 

4000 

2000 

1400 

2000 

3700 

1850 

4000 

2080 

1400 

2080 

3400 

2000 

3700 

2240 

1400 

2240 

2800 

2080 

3400 

 
Верхній

1700 

4000 

1415 

4500 

880 

5300 

1800 

4000 

1700 

4350 

1480 

4700 

1020 

5300 

1850 

4000 

1700 

4500 

1120 

5300 

Примітки:

1) точка з координатами Xст = 1850 мм, Yст = 4000 мм відноситься до бокової негабаритності 3-го ступеня; 

2) точка з координатами Xст = 2000 мм, Yст = 3700 мм відноситься до бокової негабаритностї 4-го ступеня; 

3) точка з координатами Xст = 2080 мм, Yст = 3400 мм відноситься до бокової негабаритності 5-го ступеня. 

Таблиця 1.2

Відстань від осі колії до обрисів габариту навантаження, ступенів негабаритності і габариту наближення споруд С на висоті від 480 до 4000 мм

Висота від рівня головок рейок, мм, Y 

Відстань в мм від осі колії до обрису

габариту наван-
таження

ступенів негабаритності 

габариту С

Нижня негабаритність 

480 - 
- 1100 

1625 

1700 

1760 

1920 

1625 

1700 

1760 

1920 

1200 

1625 

1700 

1760 

2450 

1230 

1625 

1700 

1760 

1850 

2000 

2080 

2240 

2450 

1240 

1625 

1700 

1760 

1850 

2000 

2080 

2240 

2450 

1399 

1625 

1700 

1760 

1850 

2000 

2080 

2240 

2450 

Бокова негабаритність 

1400 - 
- 2800 

1625 

1700 

1800 

1850 

2000 

2080 

2240 

2450 

1625 

1700 

1800 

1850 

2000 

2080 

2240 

2450 

10 

  

  

  

  

  

  

2237 

  

20 

  

  

  

  

  

  

2235 

  

30 

  

  

  

  

  

  

2232 

  

40 

  

  

  

  

  

  

2229 

  

50 

  

  

  

  

  

  

2227 

  

60 

  

  

  

  

  

  

2224 

  

70 

  

  

  

  

  

  

2221 

  

80 

  

  

  

  

  

  

2219 

  

90 

  

  

  

  

  

  

2216 

  

2900 

1625 

1700 

1800 

1850 

2000 

2080 

2213 

2450 

10 

  

  

  

  

  

  

2211 

  

20 

  

  

  

  

  

  

2208 

  

30 

  

  

  

  

  

  

2205 

  

40 

  

  

  

  

  

  

2203 

  

50 

  

  

  

  

  

  

2200 

  

60 

  

  

  

  

  

  

2197 

  

70 

  

  

  

  

  

  

2195 

  

80 

  

  

  

  

  

  

2192 

  

90 

  

  

  

  

  

  

2189 

  

3000 

1625 

1700 

1800 

1850 

2000 

2080 

2187 

2450 

3010 

1625 

1700 

1800 

1850 

2000 

2080 

2184 

2450 

20 

  

  

  

  

  

  

2181 

  

30 

  

  

  

  

  

  

2179 

  

40 

  

  

  

  

  

  

2176 

  

50 

  

  

  

  

  

  

2173 

  

60 

  

  

  

  

  

  

2170 

  

70 

  

  

  

  

  

  

2168 

  

80 

  

  

  

  

  

  

2165 

  

90 

  

  

  

  

  

  

2163 

  

3100 

1625 

1700 

1800 

1850 

2000 

2080 

2160 

2450 

10 

  

  

  

  

  

  

2157 

  

20 

  

  

  

  

  

  

2155 

  

30 

  

  

  

  

  

  

2152 

  

40 

  

  

  

  

  

  

2149 

  

50 

  

  

  

  

  

  

2147 

  

60 

  

  

  

  

  

  

2144 

  

70 

  

  

  

  

  

  

2141 

  

80 

  

  

  

  

  

  

2139 

  

90 

  

  

  

  

  

  

2136 

  

3200 

1625 

1700 

1800 

1850 

2000 

2080 

2133 

2450 

10 

  

  

  

  

  

  

2131 

  

20 

  

  

  

  

  

  

2128 

  

30 

  

  

  

  

  

  

2125 

  

40 

  

  

  

  

  

  

2123 

  

50 

  

  

  

  

  

  

2120 

  

60 

  

  

  

  

  

  

2117 

  

70 

  

  

  

  

  

  

2115 

  

80 

  

  

  

  

  

  

2112 

  

90 

  

  

  

  

  

  

2109 

  

3300 

1625 

1700 

1800 

1850 

2000 

2080 

2107 

2450 

10 

  

  

  

  

  

  

2104 

  

20 

  

  

  

  

  

  

2101 

  

30 

  

  

  

  

  

  

2099 

  

40 

  

  

  

  

  

  

2096 

  

50 

  

  

  

  

  

  

2093 

  

60 

  

  

  

  

  

  

2091 

  

70 

  

  

  

  

  

  

2088 

  

80 

  

  

  

  

  

  

2085 

  

90 

  

  

  

  

  

  

2083 

  

3400 

1625 

1700 

1800 

1850 

2000 

2080 

2080 

2450 

10 

  

  

  

  

  

2077 

  

20 

  

  

  

  

  

2075 

  

30 

  

  

  

  

  

2072 

  

40 

  

  

  

  

  

2069 

  

50 

  

  

  

  

  

2067 

  

60 

  

  

  

  

  

2064 

  

70 

  

  

  

  

  

2061 

  

80 

  

  

  

  

  

2059 

  

90 

  

  

  

  

  

2056 

  

3500 

1625 

1700 

1800 

1850 

2000 

2053 

2450 

10 

  

  

  

  

  

2051 

  

20 

  

  

  

  

  

2048 

  

30 

  

  

  

  

  

2045 

  

40 

  

  

  

  

  

2043 

  

50 

  

  

  

  

  

2040 

  

60 

  

  

  

  

  

2037 

  

70 

  

  

  

  

  

2035 

  

80 

  

  

  

  

  

2032 

  

90 

  

  

  

  

  

2029 

  

3600 

1625 

1700 

1800 

1850 

2000 

2027 

2450 

10 

  

  

  

  

  

2024 

  

20 

  

  

  

  

  

2021 

  

30 

  

  

  

  

  

2019 

  

40 

  

  

  

  

  

2016 

  

50 

  

  

  

  

  

2013 

  

60 

  

  

  

  

  

2011 

  

70 

  

  

  

  

  

2008 

  

80 

  

  

  

  

  

2005 

  

90 

  

  

  

  

  

2003 

  

3700 

1625 

1700 

1800 

1850 

2000 

2000 

2450 

10 

  

  

  

  

1995 

  

20 

  

  

  

  

1990 

  

30 

  

  

  

  

1985 

  

40 

  

  

  

  

1980 

  

50 

  

  

  

  

1975 

  

60 

  

  

  

  

1970 

  

70 

  

  

  

  

1965 

  

80 

  

  

  

  

1960 

  

90 

  

  

  

  

1955 

  

3800 

1625 

1700 

1800 

1850 

1950 

2450 

10 

  

  

  

  

1945 

  

20 

  

  

  

  

1940 

  

30 

  

  

  

  

1935 

  

40 

  

  

  

  

1930 

  

50 

  

  

  

  

1925 

  

60 

  

  

  

  

1920 

  

70 

  

  

  

  

1915 

  

80 

  

  

  

  

1910 

  

90 

  

  

  

  

1905 

  

3900 

1625 

1700 

1800 

1850 

1900 

2450 

10 

  

  

  

  

1895 

  

20 

  

  

  

  

1890 

  

30 

  

  

  

  

1885 

  

40 

  

  

  

  

1880 

  

50 

  

  

  

  

1875 

  

60 

  

  

  

  

1870 

  

70 

  

  

  

  

1865 

  

80 

  

  

  

  

1860 

  

90 

  

  

  

  

1855 

  

4000 

1625 

1700 

1800 

1850 

1850 

2450 

Примітка: пробіл в графі таблиці означає повторення попередньої цифри у графі, а прочерк - відсутність цифри у графі.

Таблиця 1.3

Відстань від осі колії до обрисів габариту навантаження, верхніх ступенів негабаритності і габариту наближення споруд С на висоті від 4001 до 5300 мм

Висота від рівня головок рейок, мм (Y)

Відстань в мм від осі колії до обрисів

габариту навантаження 

ступенів негабаритності 

габариту С 

4001 

1624 

1700 

1800 

1850 

2450 

10 

1617 

1694 

1797 

1848 

  

20 

1609 

1688 

1794 

1845 

  

30 

1601 

1683 

1791 

1843 

  

40 

1593 

1677 

1788 

1840 

  

50 

1585 

1672 

1786 

1837 

  

60 

1577 

1666 

1783 

1835 

  

70 

1569 

1660 

1780 

1832 

  

80 

1561 

1654 

1777 

1829 

  

90 

1554 

1648 

1774 

1826 

  

4100 

1548 

1643 

1771 

1824 

  

10 

1540 

1637 

1768 

1821 

  

20 

1532 

1632 

1766 

1818 

2450 

30 

1524 

1626 

1763 

1816 

  

40 

1516 

1620 

1760 

1813 

  

50 

1509 

1614 

1757 

1810 

  

60 

1502 

1608 

1754 

1807 

  

70 

1495 

1603 

1751 

1805 

  

80 

1487 

1597 

1748 

1802 

  

90 

1479 

1592 

1746 

1799 

  

4200 

1471 

1586 

1743 

1796 

  

10 

1463 

1580 

1740 

1793 

  

20 

1455 

1575 

1737 

1790 

  

30 

1447 

1569 

1734 

1787 

  

40 

1439 

1564 

1731 

1784 

  

50 

1431 

1558 

1728 

1780 

  

60 

1423 

1552 

1726 

1777 

  

70 

1415 

1546 

1723 

1774 

  

80 

1407 

1540 

1720 

1771 

  

90 

1400 

1535 

1717 

1769 

  

4300 

1392 

1529 

1714 

1766 

  

4310 

1385 

1524 

1711 

1763 

2444 

20 

1378 

1518 

1708 

1760 

2438 

30 

1371 

1512 

1706 

1757 

2431 

40 

1363 

1506 

1703 

1754 

2424 

50 

1355 

1500 

1700 

1751 

2417 

60 

1347 

1495 

1694 

1748 

2410 

70 

1339 

1489 

1687 

1745 

2403 

80 

1331 

1484 

1681 

1742 

2396 

90 

1323 

1478 

1675 

1740 

2389 

4400 

1316 

1472 

1668 

1736 

2382 

10 

1308 

1466 

1662 

1734 

2376 

20 

1300 

1461 

1658 

1730 

2370 

30 

1292 

1455 

1650 

1728 

2363 

40 

1284 

1449 

1643 

1725 

2356 

50 

1276 

1443 

1637 

1722 

2349 

60 

1268 

1438 

1631 

1718 

2342 

70 

1260 

1432 

1624 

1715 

2335 

80 

1252 

1426 

1618 

1713 

2328 

90 

1245 

1421 

1612 

1710 

2321 

4500 

1238 

1415 

1606 

1706 

2314 

10 

1230 

1408 

1599 

1704 

2308 

20 

1222 

1402 

1593 

1700 

2302 

30 

1214 

1395 

1587 

1695 

2295 

40 

1206 

1388 

1580 

1688 

2288 

50 

1198 

1382 

1574 

1681 

2281 

60 

1190 

1375 

1568 

1673 

2274 

70 

1183 

1368 

1562 

1665 

2267 

80 

1176 

1362 

1555 

1658 

2260 

90 

1169 

1355 

1548 

1650 

2253 

4600 

1162 

1348 

1543 

1643 

2246 

10 

1154 

1341 

1536 

1636 

2240 

20 

1146 

1335 

1530 

1627 

2234 

30 

1138 

1328 

1524 

1619 

2227 

40 

1130 

1321 

1518 

1611 

2220 

50 

1122 

1315 

1511 

1604 

2213 

60 

1114 

1308 

1505 

1597 

2206 

70 

1106 

1301 

1499 

1589 

2199 

80 

1098 

1295 

1492 

1583 

2192 

90 

1091 

1288 

1486 

1576 

2185 

4700 

1084 

1281 

1480 

1569 

2178 

10 

1076 

1274 

1472 

1561 

2172 

20 

1068 

1268 

1465 

1554 

2166 

30 

1060 

1261 

1457 

1547 

2159 

40 

1052 

1254 

1449 

1540 

2152 

50 

1044 

1248 

1442 

1533 

2145 

60 

1036 

1241 

1434 

1526 

2138 

70 

1028 

1234 

1426 

1519 

2131 

80 

1021 

1228 

1419 

1511 

2124 

90 

1014 

1221 

1411 

1504 

2117 

4800 

1007 

1214 

1403 

1497 

2110 

10 

999 

1208 

1396 

1491 

2104 

20 

991 

1201 

1388 

1484 

2098 

30 

983 

1194 

1380 

1477 

2091 

40 

975 

1188 

1373 

1470 

2084 

50 

967 

1181 

1365 

1462 

2077 

60 

959 

1174 

1357 

1456 

2070 

70 

951 

1167 

1350 

1449 

2063 

80 

944 

1161 

1342 

1441 

2056 

90 

937 

1154 

1334 

1434 

2049 

4900 

930 

1148 

1327 

1427 

2042 

10 

922 

1141 

1319 

1421 

2036 

20 

915 

1134 

1311 

1413 

2030 

30 

908 

1127 

1304 

1406 

2023 

40 

901 

1121 

1296 

1399 

2016 

50 

893 

1114 

1288 

1391 

2009 

60 

885 

1107 

1281 

1384 

2002 

70 

877 

1101 

1273 

1377 

1995 

80 

869 

1094 

1265 

1370 

1988 

90 

861 

1087 

1258 

1363 

1981 

5000 

853 

1081 

1250 

1355 

1974 

10 

845 

1074 

1242 

1349 

1968 

20 

837 

1067 

1235 

1341 

1962 

30 

829 

1060 

1227 

1334 

1955 

40 

821 

1054 

1219 

1327 

1948 

50 

813 

1047 

1212 

1319 

1941 

60 

805 

1040 

1204 

1312 

1934 

70 

797 

1034 

1196 

1305 

1927 

80 

789 

1027 

1189 

1298 

1920 

90 

782 

1020 

1181 

1291 

1913 

5100 

775 

1013 

1173 

1283 

1906 

10 

767 

1007 

1166 

1277 

1900 

20 

759 

1000 

1158 

1269 

1894 

30 

751 

993 

1150 

1262 

1887 

40 

743 

987 

1143 

1255 

1880 

50 

735 

980 

1135 

1247 

1873 

60 

727 

974 

1127 

1241 

1866 

70 

719 

967 

1120 

1233 

1859 

80 

711 

960 

1112 

1225 

1852 

90 

704 

954 

1104 

1219 

1845 

5200 

697 

947 

1097 

1211 

1838 

10 

689 

940 

1089 

1205 

1832 

20 

681 

934 

1081 

1198 

1826 

30 

673 

927 

1074 

1190 

1819 

40 

665 

920 

1066 

1183 

1812 

50 

657 

913 

1058 

1177 

1805 

60 

649 

907 

1051 

1170 

1798 

70 

641 

900 

1043 

1162 

1791 

80 

634 

893 

1035 

1155 

1784 

90 

627 

886 

1028 

1148 

1774 

5300 

620 

880 

1020 

1140 

1770 

Таблиця 1.4

Відстань від осі колії до обрисів, які визначають боковий ступінь негабаритності в зоні спільної бокової і верхньої негабаритності (на висоті від 4000 до 4625 мм)

Висота від РГР мм, Y 

1-ий ступінь 

Висота від РГР мм, Y 

2-ий ступінь 

Висота від РГР мм, Y 

3-ій ступінь 

4000 

1626 - 1700 

4000 

1701 - 1800 

4000 

1801 - 1850 

від 4010 

1626 - 1700 

від 4010 

1701 - 1800 

4010 

1801 - 1848 

до 4520 

1626 - 1700 

до 4185 

1701 - 1800 

4020 

1801 - 1845 

4530 

1626 - 1695 

4190 

1701 - 1799 

4030 

1801 - 1843 

4540 

1626 - 1688 

4200 

1701 - 1796 

4040 

1801 - 1840 

4550 

1626 - 1681 

4210 

1701 - 1793 

4050 

1801 - 1837 

4560 

1626 - 1673 

4220 

1701 - 1790 

4060 

1801 - 1835 

4570 

1626 - 1665 

4230 

1701 - 1787 

4070 

1801 - 1832 

4580 

1626 - 1658 

4240 

1701 - 1784 

4080 

1801 - 1829 

4590 

1626 - 1650 

4250 

1701 - 1780 

4090 

1801 - 1826 

4600 

1626 - 1643 

4260 

1701 - 1777 

4100 

1801 - 1824 

4610 

1626 - 1636 

4270 

1701 - 1774 

4110 

1801 - 1821 

4620 

1626 - 1627 

4280 

1701 - 1771 

4120 

1801 - 1818 

4625 

1625 

4290 

1701 - 1769 

4130 

1801 - 1816 

  

  

4300 

1701 - 1766 

4140 

1801 - 1813 

4310 

1701 - 1763 

4150 

1801 - 1810 

4320 

1701 - 1760 

4160 

1801 - 1807 

4330 

1701 - 1757 

4170 

1805 

4340 

1701 - 1754 

4180 

1802 

4350 

1701 - 1751 

4185 

1800 

4360 

1701 - 1748 

  

  

4370 

1701 - 1745 

4380 

1701 - 1742 

4390 

1701 - 1740 

4400 

1701 - 1736 

4410 

1701 - 1734 

4420 

1701 - 1730 

4430 

1701 - 1728 

4440 

1701 - 1725 

4450 

1701 - 1722 

4460 

1701 - 1718 

4470 

1701 - 1715 

4480 

1701 - 1713 

4490 

1701 - 1710 

4500 

1701 - 1706 

4510 

1701 - 1704 

4520 

1700 

 

Методика визначення розрахункової негабаритності вантажів

1. Основні положення

1.1. Розрахунковою негабаритністю називається негабаритність вантажу, яка визначена з урахуванням геометричних виносів цього вантажу, умовно розташованого в кривій радіусом R = 350 м з рейками на одному рівні.

У випадках пропуску негабаритних вантажів на ділянках, які мають на головних коліях радіус кривих менше 350 м, додатково визначається розрахункова негабаритність з врахуванням відповідного радіуса кривої із числа тих, яка вказана в табл. 2.6 (пункту 4.4 цього додатка).

Розрахункова негабаритність визначається окремо для внутрішніх і зовнішніх перерізів вантажу.

1.2. Внутрішніми перерізами вантажу називаються всі поперечні перерізи в межах бази рухомого складу l (рис. 2.1 цього додатка) або бази зчепу lзч (рис. 2.2 цього додатка).

Зовнішніми або консольними називаються поперечні перерізи вантажу, розташовані за межами бази рухомого складу або зчепу.

1.3. Базою рухомого складу є відстань між вертикальними осями п'ятників (шкворнів) кузова.

Базою зчепу платформ з турнікетами є відстань між вертикальними осями турнікетних опор, встановлених на кожній платформі.

Базою транспортера колодязного, платформеного, площадкового і сполучувального типів без водильних пристроїв є відстань між осями п'ятників (шкворнів) головних (несучих) балок.

Базою транспортера сполучувального типу з водильними пристроями є відстань між осями водил. Транспортери сполучувального типу з двома водильними пристроями називаються транспортерами зі змінною базою: між внутрішніми водилами база мінімальна, між зовнішніми - максимальна.

Величина бази всіх навантажених сполучувальних транспортерів залежить від довжини вантажу L (відстань між осями вушок консолей).

1.4. Переріз, який проходить по вертикальній осі п'ятників (шкворнів) кузова рухомого складу або водил транспортера, називається направляючим. Внутрішній переріз вантажу, розташований на однаковій відстані від направляючих перерізів (посередині бази), називається середнім.

 

Рис. 2.1 Схема перерізів вантажу, навантаженого на один вагон.

 

Рис. 2.2 Схема перерізів вантажу, навантаженого на зчепі платформ.

1 - направляючий переріз; 

4 - внутрішній середній переріз; 

2 - внутрішній переріз; 

5 - зовнішній кінцевий переріз; 

3 - зовнішній переріз; 

6 - турнікет 

Зовнішні перерізи, які проходять на кінцях вантажу, називаються кінцевими.

Відстані nв до внутрішніх і nз до зовнішніх перерізів довжиною вантажу (рис. 2.1 і 2.2 цього додатка) повинні відраховуватися від найближчих направляючих перерізів.

1.5. Розрахункова негабаритність згідно з пунктом 1.8 (Розділ 1 цієї Інструкції) визначається для вантажів:

довгомірних, коли відношення їх довжини до бази рухомого складу складає більше 1,41;

які перевозяться на зчепах платформ;

які перевозяться на транспортерах з базою 17 м і більше.

Для таких вантажів ступінь негабаритності встановлюється з урахуванням розрахункової негабаритності.

1.6. Геометричний винос розрахункового вагона (база 17 м, довжина 24 м) в розрахунковій кривій радіусом 350 м приймається 105 мм. Геометричний винос розрахункового вагона у кривих інших радіусів, а також виноси рухомого складу із базою (умовно) 5 - 45 м без врахування виносу візків наведені в табл. 2.1 цього додатка (табл. 2.1 та інші таблиці наведені в кінці додатка 2 цієї Інструкції).

2. Загальні формули для визначення розрахункової негабаритності

2.1. Розрахункова негабаритність визначається шляхом збільшення відстані від осі колії до точок вантажу на даній висоті на різницю між геометричними виносами поперечного перерізу вантажу, який розглядається, і розрахункового вагона в умовній розрахунковій кривій за формулами:

для внутрішніх перерізів вантажу

Хств = Хi + Db, мм; 

(1) 

для зовнішніх перерізів вантажу

Хстз = ХiDb, мм, 

(2) 

де Хств і Хстз - розрахункова негабаритність в мм частин вантажу, розташованих відповідно у внутрішніх і зовнішніх перерізах;

Хi - відстань в мм від осі колії до точки вантажу i, яка розглядається на даній висоті;

Db - різниця між геометричними виносами внутрішнього поперечного перерізу вантажу і розрахункового вагона в умовній розрахунковій кривій, мм;

Db - різниця між геометричними виносами зовнішнього поперечного перерізу вантажу, що розглядається, і розрахункового вагона в умовній розрахунковій кривій, мм.

Величина різниці геометричних виносів Db і Db залежить від типу рухомого складу, на якому перевозиться вантаж, його бази, відстані від перерізів вантажу, що розглядаються, до направляючих перерізів і може визначатися двома способами: за допомогою таблиць та розрахунком. Табличний спосіб більш простий та зручний. Розрахунковий спосіб використовується у разі, якщо таблицями користуватися неможливо.

3. Визначення різниці геометричних виносів Db і Db за допомогою таблиць

3.1. При завантаженні негабаритного вантажу на платформу або транспортер з кількістю осей не більше шести.

Величини різниці геометричних виносів Db і Db для негабаритного вантажу на платформі або транспортері з кількістю осей не більше шести позначаються відповідно fв і fз, тобто:

Db = fв

(3) 

Db = fз

(4) 

де fв і fз - числові значення, наведені в таблицях, відповідно до табл. 2.2 і 2.3 у кінці цього додатка.

У табл. 2.2 величина різниці геометричних виносів fв приведена в залежності від бази вагона l і відстані nв від внутрішнього перерізу вантажу, що розглядається, до найближчого направляючого перерізу (в межах бази вагона).

У табл. 2.3 величина різниці геометричних виносів fз приведена в залежності від бази вагона l і відстані nз від зовнішнього перерізу вантажу, що розглядається, до найближчого направляючого розрізу (в межах бази вагона).

Відстані nв і nз для вантажу з однаковою шириною за всією його довжиною приймаються:

nв = 0,5 l, м; 

(5) 

nз = 0,5 (L - l), м, 

(6) 

де L - довжина вантажу, м.

Формула (6) застосовується у випадку, якщо вантаж за довжиною вагона розташований симетрично відносно його середини. В інших випадках відстань nз необхідно приймати як відстань від відповідного направляючого перерізу до кінцевого, що розглядається.

3.2. При навантаженні негабаритного вантажу на транспортер зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т або зчеп платформ величини Db і Db визначаються за допомогою двох таблиць у вигляді сум:

D = fв + fо, мм; 

(7) 

D = fз - fо, мм, 

(8) 

де fв і fз - залежать від бази lзч транспортера зчіпного типу або зчепу платформ і відстаней nв і nз;

fо - геометричний винос середини несучих вантаж секцій транспортера або платформ зчепу, на яких розташовані поворотні турнікети, який визначається в залежності від їх бази за допомогою табл. 2.1. Якщо бази платформ для кріплення вантажу різні, то при визначенні fо для Db приймається більша база, а для Db - менша. 

Формула (7) застосовується у випадку, коли значення fв > 0. Якщо fв Ј 0, величина Db розраховується за формулою (17) цього додатка.

Величина Db, визначена за формулою (8), підлягає врахуванню у формулі (2) тільки в разі її додатнього значення. Якщо величина Db є від'ємною, вона приймається рівною нулю.

3.3. При навантаженні негабаритного вантажу на транспортери з кількістю осей більше шести (платформеного, площадкового, зчіпного і колодязного типів), а також сполучувального типу постійної бази (без водил) величини Db і Db визначаються у вигляді сум:

Db = fв + fр, мм; 

(9) 

Db = fз - fр, мм, 

(10) 

де fв і fз - залежать і від бази транспортера і відстаней nв і nз;

fр - геометричний винос в мм направляючого перерізу транспортера при знаходженні у кривій за хордою його візків. Визначається в залежності від параметра баз груп візків р2 за допомогою табл. 2.4.

Параметр баз групи візків р2 визначається за формулою:

р2 = р02 + р12 + р22 ... + рn2, м2

(11) 

де р0 - база ходового візка, м;

р1, р2, ... рn - відстань між опорними точками першої, другої, n-ї з'єднувальних балок, м.

Формула (9) застосовується, якщо знайдена за допомогою табл. 2.2 величина fв > 0. Якщо fв = 0, то величина Db визначається розрахунком за формулою (19).

Величина Db, яка визначена за формулою (10), враховується тільки при додатньому її значенні.

Якщо один і той же транспортер має різні величини баз візків, тоді при визначенні fв для Db приймається величина більшої бази, а при визначенні fз для Db - значення меншої бази.

3.4. При навантаженні негабаритним вантажем транспортера сполучувального типу з водильними пристроями.

На транспортері сполучувального типу вантаж завжди розміщується в межах його бази, тому для нього визначається тільки величина Db, яка розраховується за формулою (9).

Значення fв визначається за допомогою табл. 2.2 в залежності від мінімальної бази транспортера lmin, і її збільшення здійснюється тільки в кривих радіусом, який менший за розрахунковий.

З метою визначення значення fр за допомогою табл. 2.4 спочатку визначається параметр баз груп візків рmin2 при мінімальній базі за формулою:

рmin2 = ро2 + р12 + р22 ...(рп2 - 4аmin2), м2

(12) 

де аmin - відстань від середини верхньої з'єднувальної балки до направляючого перерізу несучої консолі при мінімальній базі транспортера, м.

Якщо на інших з'єднувальних балках підп'ятники розташовані не посередині, то для них також враховується зменшення на величину 4а2, де а - відстань від середини балки до її підп'ятника.

Інші позначення такі ж, як у формулі (11).

4. Визначення різниці геометричних виносів Db і Db розрахунком

4.1. При навантаженні негабаритним вантажем платформи або транспортера з кількістю осей не більше шести:

Db = 1,43 (l - nвnв - 105, мм; 

(13) 

Db = 1,43 (l + nзnз + K - 105, мм; 

(14) 

або для вантажів з однаковим поперечним перерізом за всією довжиною:

  

 
, мм; 

 
(13а) 

  

 
 
, мм,  

 
(14а) 

де nв - відстань від внутрішнього поперечного перерізу вантажу, що розглядається, до направляючого перерізу, м;

nз - відстань від зовнішнього поперечного перерізу вантажу, що розглядається, до направляючого перерізу, м;

l - база вагона, м;

K - додаткове зміщення в мм кінцевих перерізів вантажу внаслідок перекосу вагона в колії з врахуванням норм утримання колії і рухомого складу, яке визначається за формулами:

для вагонів на спеціальних візках:

  

 
,

 
(15)

де L - довжина вантажу, м;

l - база вагона, м;

для вагонів на візках ЦНИИ-ХЗ

  

 
,

 
(16)

Величина K (як у цій формулі, так і далі) враховується тільки при додатньому її значенні. Значення К для окремих типів рухомого складу наведені в табл. 2.5 в кінці додатка.

Значення Db і Db не враховуються, якщо вони від'ємні.

4.2. При навантаженні негабаритного вантажу на транспортер зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т або зчеп платформ

Db = 1,43 (lзч - nвnв + 0,36 lо2 - 105, мм; 

(17) 

Db = 1,43 (lзч + nзnз - 0,36 lо2 + K - 105, мм, 

(18) 

де lо - база несучих вантаж платформ, м;

lзч - база зчепу, м.

Інші позначення такі ж, як у формулах (13) і (14).

Якщо бази несучих вантаж платформ мають різні значення, то при визначенні Db приймається більша база, а Db - менша.

4.3. При навантаженні негабаритного вантажу на багатовісні транспортери платформеного, площадкового, колодязного, зчіпного типів, а також сполучувального типу без водил:

Db = 1,43 (l - nвnв + 0,36 p2 - 105, мм; 

(19) 

Db = 1,43 (l + nзnз - 0,36 p2 + K - 105, мм, 

(20) 

де p2 - параметр баз груп візків у м2, який визначається за формулою (11).

4.4. Методика визначення місцевої розрахункової негабаритності вантажів, які необхідно пропустити на ділянках, що мають на головних коліях криві радіусом менше 350 м.

Для визначення місцевої розрахункової негабаритності різницю геометричних виносів потрібно визначати за формулами (13), (13а), (14а), (17 - 20) з заміною в них числових коефіцієнтів 1,43; 105 і 0,36 на коефіцієнти, які приведені нижче в табл. 2.6 в залежності від радіуса кривої.

Таблиця 2.6

Замінний коефіцієнт 

1,43 

105 

0,36 

Прийнятий коефіцієнт при місцевому розрахунковому радіусі, м 

300 

1,67 

120 

0,42 

250 

2,0 

144 

0,5 

220 

2,27 

164 

0,57 

5. Приклади визначення розрахункової негабаритності

Приклад 1. Визначити розрахункову негабаритність вантажу довжиною L = 21,72 м на платформі з базою l = 9,72 м, візки ЦНИИ-ХЗ. Вантаж прямокутного перерізу, ширина вантажу 2Хi = 3600 мм (Хi = 1800 мм) на висоті від 1400 до 3950 мм. На прямій ділянці колії вантаж відноситься до бокової негабаритності 2-го ступеня.

Рішення за допомогою таблиць. Ширина вантажу за довжиною однакова, тому розрахункова негабаритність визначається для найбільш несприятливих перерізів - середнього і кінцевого. Відстані до цих перерізів від направляючих визначаються за формулами (5) і (6) і дорівнюють:

nв = 0,5 · l = 0,5 · 9,72 = 4,86 м;

nз = 0,5 · (L - l) = 0,5 (21,72 - 9,72) = 6 м,

Різниця геометричних виносів DbRв = fв і DbRз = fз визначається за допомогою таблиць.

За табл. 2.2, якщо l = 9,72 і nв = 4,86 м, то fв = 0;

За табл. 2.3, якщо l = 9,72 і nз = 6 м, то fз = 88 мм,

Тоді розміри розрахункової негабаритності за формулами (1) і (2) дорівнюють:

Хв = Хi + fв = 1800 + 0 = 1800 мм;

Хз = Хi + fз = 1800 + 88 = 1888 мм,

Порівнюючи значення Хстз = 1888 мм з розмірами ступенів негабаритності, знаходимо, що цей вантаж має 4-у розрахункову бокову негабаритність.

Рішення розрахунком.

Різниця геометричного виносу Db = fв виконується за формулою (13)

Db = 1,43 (l - nвnв - 105;

У формулу підставляються значення l = 9,72 м і nв = 4,86 м;

Db = 1,43 (9,72 - 4,86) 4,86 - 105 = 34 - 105 = - 71 мм,

Значення Db від'ємне, тому Db = 0.

Для визначення геометричного виносу Db = fз застосовується формула (14):

Db = 1,43 (l + nзnз + K - 105;

У формулу підставляються дані l = 9,72 м і nз = 6 м,

Db = 1,43 (9,72 + 6) 6 + K - 105 = 135 + K - 105 = 30 + K. 

За формулою (16):

  

 
мм. 

Таким чином,

Db = 30 + 58 = 88 мм;

Хств = 1800 + 0 = 1800 мм;

Хстз = 1800 + 88 = 1888 мм.

Отже, за допомогою таблиць і розрахунковим способом одержано однаковий результат.

Приклад 2. Визначити розрахункову негабаритність колони довжиною L = 43,25 м, діаметром 3 м, навантаженої симетрично на 16-вісний транспортер площадкового типу з базою l = 25,17 м, базою груп візків рn = 6,03 м. Поперечні розміри вантажу: на висоті від рівня верху головок рейок 3600 мм відстань від осі колії Хі = 1500 мм; на висоті 4500 м Хi = 1230 мм. На прямій ділянці вантаж знаходиться у межах габариту навантаження.

Рішення. Для визначення розрахункової негабаритності розглядаються найбільш несприятливі перерізи вантажу. Якщо діаметр колони за довжиною однаковий, то найбільш несприятливими перерізами є: для внутрішніх перерізів - середній; для зовнішніх - кінцевий. Положення цих перерізів відносно направляючих (відстані nв і nз) визначаються за формулами (5) і (6):

nв = 0,5 = 0,5 · 25,17 = 12,585 м;

nз = 0,5 (L - l) = 0,5 (43,25 - 25,17) = 9,040 м.

Розрахункова негабаритність визначається: для внутрішніх перерізів вантажу - за формулою (1):

Хств = Хі Db, мм; 

для зовнішніх перерізів - за формулою (2):

Хстз = Хі Db, мм; 

Різниця геометричних виносів Db і Db розраховується згідно з формулами (9) і (10):

Db = fв + fр;

Db = f з- fр;

Значення складових різниць в цих формулах визначаємо за допомогою таблиць:

fв за табл. 2.2. Через те, що значення бази l = 25,16 м відсутнє в таблиці, fв визначається інтерполяцією між значеннями l1 = 25 м і l2 = 26 м при

nв = 12,585 м » 12,6 м. При цьому f1 (при l1 = 25 м) = 118 мм, а f2 (при l2 = 26 м) = 135 мм.

Отже, fв = 118 + (135 - 118) · (25,17 - 25) = 118 + 3 = 121 мм.

За табл. 2.3 визначаємо fз також інтерполяцією:

Якщо l1 = 25 м і nз = 9,04 м » 9 м, тоді f1 = 356 мм;

Якщо l2 = 26 м і nз = 9,04 м » 9 м, тоді f2 = 367 мм.

Отже, fз = 356 + (367 - 356) · (25,17 - 25) = 358 мм.

За формулою (11) визначаємо параметр баз груп візків р2:

р2 = рn2 = 6,032 = 36,36 м2.

За табл. 2.4 при р2 = 36,36 знаходимо fр = 13 мм. Таким чином,

Db = 121 + 13 = 134 мм;

Db = 358 - 13 = 345 мм.

Отже, розрахункова негабаритність дорівнює:

на висоті 3600 мм:

Хств = 1500 + 134 = 1634 мм; Хстз = 1500 + 345 = 1845 мм;

на висоті 4500 мм:

Хств = 1230 + 134 = 1364 мм; Хстз = 1230 + 345 = 1575 мм.

Якщо порівняти одержані значення Хств і Хстз з відповідними розмірами ступенів негабаритності, можна зробити висновок, що цей вантаж має розрахунковий 3-ій боковий та 2-ий верхній ступінь негабаритності.

Таблиця 2.1

Геометричні виноси в кривих вагона з кількістю осей не більше шести або вантажу, навантаженому у цей вагон

Довжина вантажу L або база вагону,   м 

Геометричні виноси, мм, в кривих радіусом, м 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

16 

13 

10 

23 

18 

15 

13 

12 

10 

31 

25 

20 

18 

16 

14 

13 

11 

10 

40 

32 

27 

23 

20 

18 

16 

15 

14 

12 

12 

11 

10 

51 

41 

34 

29 

26 

23 

21 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

12 

11 

11 

10 

63 

50 

42 

36 

32 

28 

25 

23 

21 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

13 

11 

76 

61 

50 

43 

38 

34 

31 

28 

25 

23 

22 

20 

19 

18 

17 

16 

16 

12 

90 

72 

60 

51 

45 

40 

36 

33 

30 

28 

26 

24 

23 

21 

20 

19 

18 

13 

106 

85 

70 

60 

53 

47 

43 

38 

35 

33 

30 

28 

27 

25 

24 

22 

22 

14 

123 

98 

82 

70 

62 

54 

49 

45 

41 

38 

35 

33 

31 

29 

27 

28 

25 

15 

141 

113 

94 

80 

71 

63 

57 

51 

47 

43 

40 

38 

32 

33 

32 

30 

29 

16 

160 

128 

107 

91 

80 

71 

64 

58 

54 

49 

46 

43 

40 

38 

36 

34 

32 

17 

181 

134 

120 

103 

91 

80 

73 

66 

60 

56 

52 

48 

46 

43 

40 

38 

37 

18 

203 

162 

135 

116 

102 

90 

81 

74 

68 

62 

58 

54 

51 

48 

45 

43 

41 

19 

226 

181 

150 

129 

113 

100 

91 

82 

75 

69 

65 

60 

57 

53 

50 

48 

46 

20 

250 

200 

167 

143 

125 

111 

100 

91 

84 

77 

72 

67 

63 

59 

56 

53 

50 

21 

276 

221 

184 

158 

138 

123 

111 

100 

92 

85 

79 

74 

69 

65 

62 

58 

56 

22 

303 

242 

202 

173 

152 

134 

121 

110 

101 

93 

87 

81 

76 

71 

67 

64 

61 

23 

331 

265 

220 

189 

166 

147 

133 

120 

110 

102 

95 

88 

83 

78 

74 

70 

67 

24 

360 

288 

240 

206 

180 

160 

144 

131 

120 

111 

103 

96 

90 

85 

80 

76 

72 

25 

391 

313 

260 

223 

196 

174 

157 

142 

130 

120 

112 

104 

98 

92 

87 

82 

70 

26 

423 

338 

282 

241 

212 

188 

169 

154 

141 

130 

121 

113 

106 

99 

94 

89 

85 

27 

456 

365 

304 

260 

228 

203 

183 

166 

152 

140 

130 

122 

114 

107 

102 

96 

92 

28 

490 

392 

327 

280 

245 

218 

196 

178 

164 

151 

140 

131 

123 

115 

109 

103 

98 

29 

526 

421 

350 

300 

263 

234 

211 

191 

175 

162 

150 

140 

132 

124 

117 

111 

106 

30 

563 

450 

375 

321 

282 

250 

225 

205 

188 

173 

161 

150 

141 

132 

125 

118 

113 

31 

601 

481 

400 

343 

301 

267 

241 

218 

200 

185 

172 

160 

151 

141 

124 

126 

121 

32 

640 

512 

427 

366 

320 

284 

256 

233 

214 

197 

183 

171 

160 

151 

142 

135 

129 

33 

681 

545 

454 

389 

341 

303 

273 

248 

227 

209 

105 

182 

171 

160 

152 

143 

137 

34 

723 

578 

482 

413 

362 

321 

289 

263 

241 

222 

207 

193 

181 

170 

161 

152 

145 

35 

766 

613 

510 

438 

383 

340 

307 

278 

255 

236 

219 

204 

192 

180 

170 

161 

154 

36 

810 

648 

540 

463 

405 

360 

324 

295 

270 

249 

232 

216 

203 

191 

180 

171 

162 

37 

856 

685 

570 

489 

428 

380 

343 

311 

285 

263 

245 

228 

214 

201 

190 

180 

172 

38 

903 

722 

601 

518 

452 

401 

361 

328 

301 

278 

245 

241 

226 

212 

201 

190 

181 

39 

951 

761 

634 

543 

476 

423 

381 

346 

317 

293 

258 

254 

238 

224 

212 

200 

191 

40 

1000 

800 

667 

571 

500 

444 

400 

364 

334 

308 

272 

267 

250 

235 

222 

211 

200 

41 

1051 

841 

700 

600 

526 

467 

421 

382 

350 

323 

286 

280 

263 

247 

234 

221 

211 

42 

1103 

882 

735 

630 

552 

490 

441 

401 

368 

339 

300 

294 

276 

259 

245 

232 

221 

43 

1156 

925 

770 

660 

578 

514 

463 

420 

385 

356 

330 

208 

289 

272 

257 

243 

232 

44 

1210 

968 

807 

691 

605 

538 

484 

440 

404 

372 

346 

323 

303 

285 

269 

255 

242 

45 

1266 

1013 

844 

723 

633 

563 

507 

460 

422 

389 

362 

338 

317 

298 

282 

266 

254 

46 

1323 

1058 

882 

756 

661 

588 

529 

481 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

47 

1391 

1105 

920 

789 

600 

614 

552 

502 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

48 

1440 

1152 

960 

823 

720 

640 

576 

524 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

49 

1501 

1201 

1000 

858 

750 

667 

600 

546 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

50 

1563 

1250 

1042 

893 

781 

694 

625 

568 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

51 

1626 

1301 

1084 

929 

813 

723 

650 

591 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

52 

1690 

1352 

1127 

966 

845 

751 

676 

615 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

53 

1756 

1405 

1170 

1003 

878 

780 

702 

638 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

54 

1823 

1458 

1215 

1041 

911 

810 

729 

663 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

55 

1891 

1513 

1260 

1080 

945 

840 

756 

688 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Таблиця 2.2

Різниця fв геометричних виносів у розрахунковій кривій

База рухомого складу або зчепу, м 

Значення fв, мм, при відстані nв від внутрішнього поперечного перерізу, що розглядається, до найближчого направляючого перерізу, м 

до 2,5 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

3,6 

3,7 

3,8 

3,9 

4,0 

4,1 

4,2 

4,3 

4,4 

4,5 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

2,5 - 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
11 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
9
14 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
8
12
18 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
7
11
16
21 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
10
14
19
24 

0
0
0
0
0
0
0
0
2
7
12
17
22
27 

0
0
0
0
0
0
0
1
5
10
15
20
25
31 

0
0
0
0
0
0
0
3
7
12
18
23
28
35 

0
0
0
0
0
0
0
5
10
15
21
26
32
37 

0
0
0
0
0
0
1
7
12
18
24
29
35
40 

0
0
0
0
0
0
4
9
15
21
26
32
38
44 

0
0
0
0
0
0
6
12
17
23
29
35
41
47 

0
0
0
0
0
2
8
14
20
26
32
38
44
50 

0
0
0
0
0
4
10
16
22
28
34
41
47
53 

0
0
0
0
0
6
12
18
24
31
37
43
50
56 

0
0
0
0
1
7
14
20
26
33
40
46
52
59 

База рухомого складу або зчепу, м 

Значення fв, мм, при відстані nв від внутрішнього поперечного перерізу, що розглядається, до найближчого направляючого перерізу, м 

4,6 

4,7 

4,8 

4,9 

5,0 

5,1 

5,2 

5,3 

5,4 

5,5 

5,6 

5,7 

5,8 

5,9 

6,0 

6,1 

6,2 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

2,5 - 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 

0
0
0
0
3
9
16
24
29
37
42
49
55
62 

0
0
0
0
4
11
18
25
31
39
44
51
58
65 

0
0
0
0
6
13
20
27
33
40
47
54
61
68 

0
0
0
1
7
14
22
29
35
42
49
56
64
72 

0
0
0
2
9
16
24
31
38
45
52
59
66
74 

0
0
0
4
11
18
25
33
40
47
54
62
69
74 

0
0
0
5
12
20
27
35
42
49
57
64
72
79 

0
0
0
6
14
22
29
37
44
52
60
66
74
82 

0
0
0
8
16
24
31
39
46
54
62
69
77
85 

0
0
0
9
17
25
32
40
48
56
64
72
80
87 

0
0
2
10
19
27
34
42
50
58
66
74
83
90 

0
0
3
11
20
28
36
44
52
60
68
77
85
93 

0
0
4
12
21
29
38
46
54
62
70
79
88
96 

0
0
5
13
22
31
39
47
56
64
73
81
90
98 

0
0
6
15
24
33
40
49
58
66
75
83
92
100 

0
0
7
16
25
34
42
51
60
68
77
86
94
103 

0
0
8
17
26
35
44
53
61
70
79
88
96
106 

База рухомого складу або зчепу, м 

Значення fв, мм, при відстані nв від внутрішнього поперечного перерізу, що розглядається, до найближчого направляючого перерізу, м 

до 6,3 

6,4 

6,5 

6,6 

6,7 

6,8 

6,9 

7,0 

7,2 

7,4 

7,6 

7,8 

8,0 

8,2 

8,4 

8,6 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

2,5 - 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 

0
0
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
99
108 

0
1
10
19
29
38
47
56
65
74
83
93
102
110 

0
2
11
20
30
39
48
57
67
76
85
95
104
113 

0
2
12
21
31
40
50
59
69
78
87
97
106
115 

0
3
13
22
32
41
51
61
70
80
89
99
108
118 

0
4
13
23
33
42
53
62
72
82
91
101
110
120 

0
4
14
24
34
44
54
63
73
83
93
103
113
123 

0
5
15
26
36
45
55
66
76
86
96
106
116
126 

0
6
16
27
37
47
57
68
78
88
99
109
119
129 

0
7
18
29
39
49
59
70
81
92
103
113
123
134 

0
8
19
30
40
51
62
73
84
95
106
116
127
138 

0
9
20
31
42
53
64
75
86
98
109
119
131
142 

0
9
21
32
44
55
66
78
89
101
112
123
135
146 

0
10
21
33
45
57
68
80
91
104
114
127
138
149 

0
10
22
34
46
58
70
82
94
106
116
130
142
154 

0
10
23
35
47
60
72
84
97
109
120
133
146
157 

База рухомого складу або зчепу, м 

Значення fв, мм, при відстані nв від внутрішнього поперечного перерізу, що розглядається, до найближчого направляючого перерізу, м 

8,8 

9,0 

9,2 

9,4 

9,6 

9,8 

10,0 

10,2 

10,4 

10,6 

10,8 

11,0 

11,2 

11,4 

11,6 

11,8 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

2,5 - 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 

 
11
23
36
48
61
73
86
99
111
124
136
149
161 

 
11
24
36
49
62
75
88
101
114
127
139
152
163 

 
 
24
37
50
63
76
89
103
116
129
142
155
168 

 
 
24
37
51
64
78
91
105
118
131
145
158
172 

 
 
24
38
51
65
79
92
106
120
134
147
161
175 

 
 
 
38
52
66
81
95
109
123
138
152
166
181 

 
 
 
38
52
66
81
95
109
123
138
152
166
184 

 
 
 
 
52
67
82
96
114
125
140
154
168
184 

 
 
 
 
52
67
82
97
119
127
142
156
171
186 

 
 
 
 
52
67
82
98
116
128
145
158
174
188 

 
 
 
 
 
68
83
99
114
129
145
160
176
191 

 
 
 
 
 
68
83
99
115
130
147
162
178
194 

 
 
 
 
 
 
84
100
116
132
148
164
180
196 

 
 
 
 
 
 
84
100
116
133
150
166
182
198 

 
 
 
 
 
 
84
100
117
134
151
167
185
202 

 
 
 
 
 
 
 
101
117
134
151
168
185
202 

База рухомого складу або зчепу, м 

Значення fв, мм, при відстані nв від внутрішнього поперечного перерізу, що розглядається, до найближчого направляючого перерізу, м 

12,0 

12,2 

12,4 

12,6 

12,8 

13,0 

13,2 

13,4 

13,6 

13,8 

14,0 

14,2 

14,4 

14,6 

14,8 

15,0 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

2,5 - 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 

 
 
 
 
 
 
 
101
118
134
152
169
186
203 

 
 
 
 
 
 
 
 
118
135
153
170
188
205 

 
 
 
 
 
 
 
 
118
135
154
171
189
206 

 
 
 
 
 
 
 
 
118
135
155
171
190
207 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
136
155
172
191
207 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
136
155
173
192
211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
155
174
193
212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
155
174
193
213 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
155
175
194
214 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
175
194
214 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
175
195
215 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
195
215 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
195
216 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
195
216 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
216 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
216 

Примітки:

1. Значення fв для проміжних значень бази визначаються інтерполяцією за формулою: fв = f1 + (f2 - f1) (lпр - l1), де f1 - значення fв при попередньому значенні бази; f2 - те ж саме при наступному значенні бази; l1 - попереднє табличне значення бази; l2 - наступне значення бази; lпр - проміжне задане значення бази. Наприклад, задана база lпр = 25,17 м і nв = 12,585 м (округлено до 12,6 м). Тоді f1 при l1 = 25 м та nв = 12,6 м дорівнює 118 мм; f2 при l2 = 26 м і nв = 12,6 м дорівнює 135 мм. Таким чином, fв = 118 + (135 - 118) (25,17 - 25) = 121 мм.

2. Якщо значення nв не збігається з табличним, воно округляється до десятих; величина fв визначається як середнє між сусідніми значеннями.

Таблиця 2.3

Різниця fв геометричних виносів у розрахунковій кривій

База рухомого складу або зчепу, м 

Значення fв, мм, при відстані nв від зовнішнього поперечного перерізу, що розглядається, до найближчого направляючого перерізу, м 

2,6 

2,7 

2,8 

2,9 

3,0 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

3,6 

3,7 

3,8 

3,9 

4,0 

4,1 

8,65
9,0
9,29
9,72
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
14,19
14,62
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
7
10 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
8
12
16 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
14
18
22 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
7
11
19
19
23
27 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
9
13
17
24
24
29
33 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
7
10
14
18
23
26
30
34
39 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
7
11
15
19
23
27
31
36
40
44 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
8
12
15
20
24
27
32
36
41
46
50 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
8
13
17
20
25
29
33
37
42
46
50
56 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6
10
13
17
21
25
29
34
39
43
47
51
57
61 

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
4
7
1
14
18
22
26
30
35
39
44
46
53
58
65
67 

0
0
0
0
0
0
0
2
5
7
7
8
11
15
19
23
27
31
35
39
44
49
54
58
63
68
73 

4
3
3
2
2
3
4
6
8
9
11
12
17
19
23
27
31
35
40
44
49
54
59
64
69
74
79 

7
7
7
6
6
7
8
10
13
14
15
16
20
24
28
32
36
40
47
49
55
59
64
69
75
80
85 

База рухомого складу або зчепу, м 

Значення fв, мм, при відстані nв від зовнішнього поперечного перерізу, що розглядається, до найближчого направляючого перерізу, м 

4,2 

4,3 

4,4 

4,5 

4,6 

4,7 

4,8 

4,9 

5,0 

5,1 

5,2 

5,3 

5,4 

5,5 

5,6 

5,7 

8,65
9,0
9,29
9,72
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
14,19
14,62
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0 

11
11
11
10
10
11
12
15
17
18
19
21
24
28
32
36
41
46
52
55
60
70
70
75
80
85
91 

15
15
15
14
14
15
16
19
22
22
24
25
29
32
37
41
46
50
55
60
65
70
75
80
86
91
97 

19
19
19
18
18
19
21
23
26
27
28
28
33
37
41
46
50
55
60
65
70
76
80
86
92
97
102 

24
23
23
22
22
23
25
27
30
31
32
34
37
42
46
50
55
60
65
70
75
82
86
92
98
103
109 

28
27
27
27
27
27
31
31
34
35
37
38
44
46
52
55
60
65
70
76
81
86
92
98
103
109
114 

32
30
31
31
33
33
34
35
38
40
41
46
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
97
100
110
115
121 

36
36
35
35
35
36
37
40
43
44
45
50
51
55
60
65
69
75
80
86
92
97
103
109
115
121
127 

41
38
40
39
40
40
42
44
46
48
50
52
56
60
64
70
73
80
85
90
96
100
108
112
120
126
133 

45
44
44
44
43
44
46
49
52
53
54
56
63
65
69
74
80
85
90
97
102
108
114
120
126
133
138 

49
48
48
48
47
48
50
53
56
57
59
60
65
68
74
79
84
90
96
101
108
113
120
126
133
139
148 

53
52
52
52
53
54
55
58
60
62
63
65
70
75
80
85
90
95
100
105
111
120
126
132
139
145
150 

58
57
57
56
56
57
59
62
65
66
68
69
74
79
84
89
95
100
107
113
118
125
131
138
144
149
158 

62
60
61
61
61
62
65
68
70
71
73
75
80
85
90
95
102
105
111
118
125
130
140
142
148
157
162 

67
66
66
65
65
63
68
71
74
75
77
79
83
88
94
99
105
111
117
119
130
136
143
149
156
163
171 

71
70
70
70
69
70
72
75
79
80
82
83
88
93
99
104
110
116
122
129
132
142
149
156
163
171
179 

75
74
74
74
74
74
74
80
82
85
87
88
94
97
101
107
116
121
125
134
141
146
158
161
167
176
183 

База рухомого складу або зчепу, м 

Значення fв, мм, при відстані nв від зовнішнього поперечного перерізу, що розглядається, до найближчого направляючого перерізу, м 

5,8 

5,9 

6,0 

6,1 

6,2 

6,3 

6,4 

6,5 

6,6 

6,7 

6,8 

6,9 

7,0 

7,1 

7,2 

7,3 

8,65
9,0
9,29
9,72
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
14,19
14,62
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0 

80
79
79
79
78
79
79
84
88
89
91
92
98
103
108
117
121
126
133
140
147
153
160
168
175
183
193 

85
84
83
83
82
82
84
90
92
94
96
98
102
105
112
118
124
132
140
145
151
159
165
174
180
188
195 

89
88
88
88
88
88
91
94
98
99
101
102
107
113
119
125
131
138
144
151
158
166
173
180
188
195
203 

94
92
92
92
92
92
95
98
102
103
105
107
112
118
124
130
136
143
149
157
164
171
178
186
194
201
209 

98
97
97
97
97
97
100
103
107
108
110
112
117
123
129
135
142
148
155
163
170
177
185
192
200
208
216 

103
102
102
101
102
102
105
108
112
113
115
117
122
128
134
140
147
153
161
168
175
183
191
198
206
214
222 

108
107
106
106
106
107
109
113
117
118
120
122
127
132
139
146
152
159
167
174
181
189
197
205
213
221
229 

112
112
111
111
111
112
114
118
122
123
125
127
132
137
144
151
157
164
172
179
187
195
203
211
219
227
235 

117
116
116
115
115
116
119
122
126
128
130
131
137
143
149
156
163
170
178
185
193
201
209
217
225
234
242 

122
121
121
120
120
121
124
127
131
133
135
136
142
148
154
161
168
176
183
191
199
207
215
223
231
240
248 

126
125
125
125
125
126
128
132
136
137
140
141
147
153
160
167
174
182
189
197
205
213
221
230
238
247
255 

131
130
130
130
130
130
133
137
141
142
145
146
152
158
165
172
179
187
195
203
211
219
227
236
244
253
262 

136
135
135
134
134
135
138
142
146
147
150
152
157
164
171
178
185
193
201
209
217
225
234
242
251
260
269 

141
140
140
139
138
139
143
146
151
152
155
156
162
169
176
183
190
198
206
214
222
231
240
248
257
266
275 

146
143
145
144
143
144
147
150
155
158
160
161
167
174
181
188
196
204
212
220
228
237
246
255
264
273
282 

151
149
150
149
148
149
153
156
160
163
165
166
172
179
186
194
202
210
218
226
234
243
252
261
270
280
289 

База рухомого складу або зчепу, м 

Значення fв, мм, при відстані nв від зовнішнього поперечного перерізу, що розглядається, до найближчого направляючого перерізу, м 

7,4 

7,5 

7,6 

7,7 

7,8 

7,9 

8,0 

8,1 

8,2 

8,3 

8,4 

8,5 

8,6 

8,7 

8,8 

8,9 

8,65
9,0
9,29
9,72
10,0
11,0
12
13
14
14,19
14,62
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 

156
155
154
154
154
155
158
162
166
168
170
172
178
185
192
200
208
216
224
233
241
250
259
268
277
287
296 

161
160
159
159
159
160
163
167
171
173
175
177
183
190
197
205
213
221
230
239
247
256
265
274
282
293
303 

166
165
164
164
164
165
168
172
177
178
180
183
189
196
203
211
219
227
236
245
254
262
272
281
287
300
310 

171
170
169
169
169
170
173
177
182
183
186
188
194
201
208
216
225
233
242
251
260
268
278
287
295
307
317 

176
175
174
174
174
175
178
182
187
189
192
193
200
297
214
222
231
239
248
257
266
275
285
294
304
314
324 

181
180
180
179
179
180
183
187
192
194
196
198
205
212
220
228
236
245
254
263
272
281
291
301
311
321
331 

186
185
185
184
184
185
188
192
198
199
202
204
210
218
226
234
242
251
260
269
279
288
298
308
318
328
338 

191
190
190
189
189
190
193
197
203
204
207
209
215
223
231
239
248
257
266
275
285
294
304
314
324
334
345 

196
195
195
194
194
195
198
203
208
210
212
214
221
229
237
245
254
263
272
282
291
301
311
321
331
341
352 

202
201
200
200
199
200
203
208
213
215
218
219
226
234
242
251
260
269
278
288
297
307
317
327
338
348
359 

207
206
205
205
205
206
209
213
219
220
223
225
232
240
248
257
266
275
284
294
304
314
324
334
345
355
366 

212
211
211
210
210
211
214
218
224
226
229
230
238
245
254
263
272
281
290
300
310
320
331
341
352
362
373 

218
217
216
215
215
216
220
224
230
231
234
236
244
251
260
269
278
287
297
307
317
327
338
348
359
370
380 

223
222
221
221
220
221
225
229
235
237
240
241
249
257
266
274
284
294
304
314
324
334
344
354
366
377
387 

228
227
226
226
226
227
230
235
241
242
245
247
255
263
272
280
290
299
309
319
330
340
351
362
373
384
395 

234
233
232
231
231
232
235
240
246
248
251
253
260
269
277
286
296
305
315
325
336
346
358
369
380
391
402 

База рухомого складу або зчепу, м 

Значення fв, мм, при відстані nз від зовнішнього поперечного перерізу, що розглядається, до найближчого направляючого перерізу, м 

9,0 

9,1 

9,2 

9,3 

9,4 

9,5 

9,6 

9,7 

9,8 

9,9 

10 

8,65
9,0
9,29
9,72
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
14,19
14,62
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0 

239
238
237
237
236
238
241
246
252
253
256
259
266
275
283
292
302
312
322
332
343
353
364
376
387
398
410 

245
243
243
242
241
243
246
251
257
259
262
264
272
280
289
298
308
318
328
338
349
359
370
383
394
405
417 

250
249
248
248
247
249
252
257
267
265
268
270
278
286
295
305
315
325
335
345
356
367
378
390
401
413
424 

255
254
254
253
255
254
257
262
268
270
273
276
283
292
301
311
321
331
341
351
362
374
385
397
408
420
431 

261
260
259
259
258
259
263
268
274
276
279
282
289
298
307
317
327
337
347
358
369
381
392
404
415
427
439 

267
265
265
264
263
265
268
273
280
282
285
287
295
304
313
323
333
343
354
365
376
387
398
411
422
434
446 

272
271
270
270
269
271
274
279
286
288
291
293
301
310
319
329
339
350
361
372
383
394
406
418
429
442
454 

278
277
276
275
275
276
280
285
291
293
296
299
307
316
325
335
345
356
367
378
389
401
413
425
436
449
461 

283
282
281
281
281
282
286
291
297
299
302
305
313
322
332
342
352
363
374
385
396
408
420
432
444
457
469 

289
288
287
287
286
287
291
296
302
305
308
311
319
328
338
348
358
369
380
391
403
415
427
439
451
464
476 

295
294
293
292
292
293
297
302
308
311
314
317
325
334
344
354
364
375
387
398
410
422
434
446
468
471
484 

Примітки:

1. Значення fз для проміжних значень бази визначаються інтерполяцією (див. примітку до табл. 2.2).

2. При перевезенні вантажів у вагонах на спеціальних візках значення fз, наведені в таблиці, при необхідності, можуть бути зменшені на величину , де L - довжина вантажу в м.  

Таблиця 2.4

Геометричний винос груп візків fр направляючого перерізу транспортерів

Параметр баз груп візків,
р2, м2 

Значення
fр, мм 

Параметр баз груп візків,
р2, м2 

Значення
fр, мм 

Параметр баз груп візків,
р2, м2 

Значення
fр, мм 

3 - 4 

69 - 70 

25 

136 - 137 

49 

5 - 6 

71 - 73 

26 

138 - 140 

50 

7 - 9 

74 - 76 

27 

141 - 143 

51 

10 - 12 

77 - 79 

28 

144 - 145 

52 

13 - 15 

80 - 81 

29 

146 - 148 

53 

16 - 18 

82 - 84 

30 

149 - 151 

54 

19 - 20 

85 - 87 

31 

152 - 154 

55 

21 - 23 

88 - 90 

32 

155 - 156 

56 

24 - 26 

91 - 93 

33 

157 - 159 

57 

27 - 29 

10 

94 - 95 

34 

160 - 162 

58 

30 - 31 

11 

96 - 98 

35 

163 - 165 

59 

32 - 34 

12 

99 - 101 

36 

166 - 168 

60 

35 - 37 

13 

102 - 104 

37 

169 - 170 

61 

38 - 40 

14 

105 - 106 

38 

171 - 173 

62 

41 - 43 

15 

107 - 109 

39 

174 - 176 

63 

44 - 45 

16 

110 - 112 

40 

177 - 179 

64 

46 - 48 

17 

113 - 115 

41 

180 - 181 

65 

49 - 51 

18 

116 - 118 

42 

182 - 184 

66 

52 - 54 

19 

119 - 120 

43 

185 - 187 

67 

55 - 57 

20 

121 - 123 

44 

188 - 190 

68 

58 - 59 

21 

124 - 126 

45 

191 - 193 

69 

60 - 62 

22 

127 - 129 

46 

194 - 195 

70 

63 - 65 

23 

130 - 131 

47 

196 - 198 

71 

66 - 68 

24 

132 - 135 

48 

199 - 200 

72 

Таблиця 2.5

Додаткове зміщення кінцевих перерізів вантажу

Довжина вантажу, м 

Значення K, мм, при навантаженні на 

чотиривісну платформу з базою 9,294 м на візках 

чотиривісну платформу з базою 9,72 м на візках 

зчепі із двох однакових платформ, обидві платформи чотиривісні (база платформи 9,294 м, база зчепу 14,19 м) на візках 

зчепі із двох чотиривісних платформ (база платформи 9,72 м, база зчепу 14,62 м) на візках 

ЦНИИ-ХЗ 

ЦНИИ-ХЗ 

ЦНИИ-ХЗ 

ЦНИИ-ХЗ 

14 

15 

14 

16 

22 

17 

17 

29 

24 

18 

37 

31 

19 

44 

38 

20 

52 

46 

21 

60 

53 

22 

67 

60 

10 

23 

74 

67 

15 

11 

24 

82 

74 

20 

16 

25 

90 

81 

25 

21 

26 

97 

88 

29 

26 

27 

105 

96 

34 

31 

28 

112 

103 

39 

36 

29 

120 

110 

44 

40 

30 

127 

118 

49 

45 

Примітка. Ця таблиця передбачає симетричне розташування вантажу на рухомому складі. Якщо вантаж розташований несиметрично або точка, що розглядається, є проміжною, то за розрахункову довжину вантажу приймається подвоєна відстань від точки, що розглядається, до середини бази окремо завантаженого вагона або середини бази зчепу.

 

Виготовлення та встановлення на вагоні контрольної рами

1. Контрольна рама встановлюється при перевезенні вантажів, що мають нижню і бокову негабаритність 6-го ступеня, а також понаднегабаритних вантажів в будь-якій зоні негабаритності.

Кріплення контрольної рами здійснюється до порожнього критого вагона або піввагона. Для вантажів верхньої і вертикальної понаднегабаритності контрольна рама встановлюється в піввагоні.

Контрольна рама встановлюється з боку локомотива в поперечній вертикальній площині, в якій знаходиться вісь шкворня вагона. Якщо напрямок перевезення вантажу невідомий або він буде змінюватися в дорозі, контрольна рама повинна встановлюватися з двох боків вагона.

2. Контрольна рама складається з двох контурів: основного - для перевірки наявності перешкод на прямих ділянках колії і додаткового - для кривих ділянок колії.

Розміри основного контуру повинні точно відповідати поперечним фактичним розмірам вантажу. Розміри додаткового контуру повинні бути більші за розміри основного на величину геометричних виносів відповідних найбільш несприятливих (критичних) в габаритному відношенні точок вантажу в місцях різних перерізів у розрахунковій кривій радіусом 350 м. Геометричні виноси критичних точок враховуються для всіх вантажів, в т. ч. з відсутньою розрахунковою негабаритністю.

Якщо на ділянці розташовані споруди на кривих менших радіусів, розміри додаткового контуру збільшуються на величину з урахуванням цих радіусів. Таке збільшення контуру контрольної рами провадиться працівниками дистанції колії з урахуванням конкретних умов. Після проходження ділянки з кривими радіусом, меншим 350 м, вихідний контур повинен відновлюватися.

3. Для груп однакових вантажів, які перевозяться на одну станцію призначення, в одному поїзді передбачається одна контрольна рама. Якщо в даному випадку розміри вантажів різні, контрольна рама встановлюється для вантажів з найбільшими розмірами, з урахуванням розмірів негабаритних точок інших вантажів.

4. Контрольна рама виготовляється, як правило, таким чином: до стінок кузова цвяхами або болтами (забороняється свердління деталей і кузова вагона) прикріплюють бруски розрізом приблизно 7,5 х 10 см. Такими ж брусками контур замикається (для вантажів з верхньою і вертикальною понаднегабаритністю). До рами з брусків прикріплюють цвяхами дерев'яні планки перерізом приблизно 2 х 7,5 см, пофарбовані яскравою фарбою.

Вільні кінці планок обрізують точно за основним контуром контрольної рами, який відповідає фактичним розмірам вантажу. Додатковий контур утворюється за допомогою гнучких пластин з штабового заліза перерізом приблизно 1,5 х 30 мм, або з пластмаси, які кріпляться шурупами до дерев'яних планок. Пластини повинні мати запас довжини приблизно 150 мм з метою їх перестановки при необхідності пропуску вантажу через споруди в кривих радіусом, меншим 350 м.

Пластини фарбують яскравою однотонною фарбою або у сполученні білих і чорних смуг.

 

Форма заявки на подачу транспортерів (вагонів)

_________________________________
_________________________________
         (найменування підприємства; 
          поштова і телеграфна адреса)
________________________________
         (станція і залізниця відправлення) 

Направляється в:
1. Головне управління перевезень УЗ
2. Управління залізниці (ДВ)
3. начальнику станції 

ЗАЯВКА
на подачу залізничних транспортерів (вагонів)
в _________________ 200_ р.
(місяць)

N
з/п 

Найме-
нування вантажу 

Індекс негаба-
ритності 

Вага вантажу в т 

N
погодження креслення розміщення і кріплення вантажу 

N
документа і дата погодження креслення 

Станція і залізниця призна-
чення 

Вантажо-
одержувач 

Наявність згоди вантажо-
одержувача 

Тип і вантажо-
підйомність транс-
портера (вагона) 

Кількість 

Дата подачі транс-
портера під наван-
таження 

При-
мітки 

10 

11 

12 

13 

 

Заст. керівника підприємства (фірми) 

(підпис) 

 

Акт
перевірки розміщення і кріплення негабаритного і великовагового вантажу

Складений "___" ____________ 200_ р. комісією у складі
МКРС _________________________ ДС __________________________________________________
представника ПЧ _____________________ ПТО ___________________________________ залізниці
навантаження дозволено Головним управлінням перевезень Укрзалізниці (ЦД), службою перевезень залізниці (Д) ____________________ телеграмою N _____ від _______________ 200_ р.
1. Станція і залізниця відправлення ______________________________________________________
2. Тип рухомого складу1) і його номер ____________________________________________________
3. Вантажопідйомність _________________________________________________________________
4. Проміжна секція N __________________________________________________________________
                                                                                             (для транспортерів зчіпного типу в/п 120 і 240 т)
5. Платформа прикриття N _____________________________________________________________
                                                                                                                    (для зчепів)
6. Станція і залізниця призначення ______________________________________________________
7. Пункти переходу з залізниці на залізницю ______________________________________________
8. Вага вантажу з кріпленням __________________________________________________________ т
9. Тара вагона (транспортера)2) ________________________________________________________ т
10. Осьове навантаження _____________________________________________________________ т
                                                                                             (для транспортерів, що мають 8 і більше осей)
11. Погонне навантаження __________________________________________________________ т/м
                                                                                             (для транспортерів, що мають 8 і більше осей)
12. База вагона (транспортера)3) або зчепу платформ _____________________________________ мм
13. База транспортера макс. __________________________________________________________ мм
                   (для сполучувальних транспортерів з перемінною базою)
14. База вантажонесучої секції або платформи4) __________________________________________ мм
15. База візків і з'єднувальних балок5) __________________________________________________ мм
16. Довжина вантажу6) ______________________________________________________________ мм
17. Довжина транспортера або зчепу платформ за осями автозчепу _________________________ мм 

Критичні точки вантажу7)

Точки 

18 

19 

20 

21 

22 

Відстань від поздовжньої осі вагона (півширина вантажу), мм 

Висота від рівня головки рейки, мм 

Відстань від направляючого перерізу до точки, розташованої: 

Різниця геометричних виносів,
DbRв, DbRз 

усередині бази, nв, мм 

за межами бази, nз, мм 

А 

  

  

  

  

  

Б 

  

  

  

  

  

В 

  

  

  

  

  

Г 

  

  

  

  

  

Д 

  

  

  

  

  

і т. д. 

  

  

  

  

  

23. Негабаритність нижня _______________ бокова _________________________________________
                                                              (номер ступеня)8)
верхня ___________________ ступеня.
24. Розрахункова негабаритність нижня ________________ бокова ____________________________
                                                                                              (номер ступеня)8)
верхня ___________________ ступеня.
25. Індекс негабаритності вантажу ________________ з врахуванням розрахункової негабаритності.
26. Висота підлоги вагона (для транспортерів - висота навантажувальної площадки або турнікета) _______________________________________________ мм
27. Номер креслення навантаження ___________________________, дата погодження його залізницею; підписний номер Головного управління перевезень Укрзалізниці про погодження цього креслення (із зазначенням дати) ________________________
28. Крепіжні реквізити (найменування і кількість) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
29. Інші особливості: відповідність положення центра ваги вантажу кресленню навантаження N _____________, наявність надписів на вантажі про негабаритність (індекс негабаритності), про заборону розпуску з гірок або пропуску через гірки (якщо це передбачено погодженим кресленням), контрольних смуг, наявність контрольної рами і відповідність її погодженій схемі (для понаднегабаритних вантажів і вантажів негабаритності нижньої і бокової 6-го ступеню).
30. Висновок комісії щодо відповідності розміщення і кріплення вантажу погодженому кресленню і вимогам "Технических условий размещения и крепления грузов" (ТУ) та цієї Інструкції
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії ______________________________
                                                           (посада, прізвище) 

Члени комісії ______________________________

Штемпель станції

        Відмітки комісій пунктів комерційного огляду (ПКО), які перевіряли на маршруті розміщення і кріплення вантажів та технічний стан вагонів (транспортерів), із зазначенням прізвища і посади кожного члена комісії __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

        Правильність розміщення і стан кріплення вантажу перевірені
_______________________________________________________ 

Станція 

Голова комісії
(ст. прийомоздавач) 

  

Члени
комісії 

  

_______________________________________________________ 

Станція 

Голова комісії
(ст. прийомоздавач) 

  

Члени
комісії 

  

       Штемпель
______________________________________________________
                                                                                              (непотрібне закреслити) 

Пояснення щодо заповнення окремих пунктів "Акта"

1) Необхідно зазначити найменування рухомого складу, дотримуючись таких термінів: платформа, піввагон, транспортер (якщо він має не більше 6 осей), транспортер зчіпного типу в/п 120 т, зчеп платформ з обпиранням вантажу на дві платформи або одну з прикриттям; транспортер __________ вісний ______________ типу (площадкового, платформеного, зчіпного, колодязного, сполучувального типу без водил); транспортер сполучувального типу з водилами.

2) Для транспортерів зчіпного типу вантажопідйомністю 120 і 240 т при наявності проміжних (не несучих вантаж) секцій (платформ) необхідно зазначити загальну тару і окремо (в дужках або через тире) тару вантажонесучих секцій.

3) Для транспортерів сполучувального типу з водилами у пункті 12 необхідно вказати мінімальну базу (внутрішнє ведення), у пункті 13 - максимальну.

4) Вказується тільки для транспортерів зчіпного типу і зчепу платформ.

5) База візка і відстань між опорними точками з'єднувальних балок вказується тільки для транспортерів, які мають більше 6 осей. Спочатку необхідно вказати базу ходового візка, потім першої, другої і т. д. з'єднувальних балок (наприклад: ходової - 1850 мм; першої - 3010 мм; другої - 5800 мм; третьої - 11600 мм).

6) Якщо вантаж перевозиться на транспортері сполучувального типу, то необхідно вказати довжину вантажу за осями підвішування.

7) Для кожної критичної точки у телеграфному повідомленні або факсом дані граф 18 - 22 указуються підряд одним рядком. Спочатку необхідно вказати літерне позначення точки, потім у дужках номер графи і потім відповідний параметр. Наприклад:

А 

(18) 

1850 

(19) 

3650 

(20) 

9500 

(22) 

128 

Б 

(18) 

2000 

(19) 

4010 

(20) 

7000 

(22) 

102 

В 

(18) 

1300 

(19) 

від 4010 до 5000 

(20) 

7000 

(22) 

102 

Г 

(18) 

1700 

(19) 

2800 

(20) 

3900 

(22) 

56 

Д 

(18) 

1650 

(19) 

3700 

(20) 

3900 

(22) 

56 

і т. д. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Якщо при передачі телеграфного повідомлення номер графи неможливо взяти в дужки, то необхідно застосувати знак "тире" наступним чином:

А 

18 - 1850 

19 - 3650 

20 - 9500 

22 - 128 

  

Б 

18 - 2000 

19 - 4010 

20 - 7000 

22 - 102 

  

В 

18 - 1300 

19 - від 4010 до 5000 

20 - 7000 

22 - 102 

і т. д. 

8) Для вантажів понаднегабаритних у відповідній зоні замість номера ступеня негабаритності необхідно вказувати цифру "8".

Примітки:

1. При передаванні даних "Акта" телеграмою найменування пунктів повторювати не слід. Необхідно вказати тільки їх номери.

2. Якщо критичні точки розташовані в одному внутрішньому або в одному зовнішньому перерізі, то в графах 20, 21 і 22 заповнюються тільки для однієї точки кожного з цих перерізів, дані для графи 22 беруться з креслення.

 

Форма телеграми (факсу) про результати комісійної перевірки розміщення і кріплення негабаритних і великовагових вантажів, які перевозяться в межах залізниць України

Комісією під головуванням МКРС (ДС) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ залізниці
у складі ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                           (посада (телеграфним шифром) і прізвища членів комісії)
проведена перевірка розміщення і кріплення негабаритного (великовагового)
вантажу(ів) на ________________________________________________________________________
                                                                                                          (тип рухомого складу)
за погодженими Головним управлінням перевезень Укрзалізниці (ДВ залізниці)
_________________________________________________________
                                                                                                  (число, місяць, рік)
кресленнями __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Результати перевірки

        (Наводяться відповіді згідно з Актом перевірки, наведеним у додатку 5 в пунктах 1 - 6, 8 - 27 і 30.)

        Найменування цих пунктів у телеграмі не повторюються, указуються тільки їх номери. У телеграмі указуються тільки ті пункти, які необхідно заповнювати для даного перевезення. 

 
        Голова комісії _________________________________
                                                            (посада, прізвище) 

 

Форма телеграми (факсу) про навантаження транспортера (при перевезенні в межах залізниць України)

1. Кому _____________________________________________ (ЦД Укрзалізниці, ДВ залізниці) 
 
навантажені і комісійно перевірені негабаритні (великовагові) вантажі на транспортерах
_____________________________________________________________________________________
2. Транспортер N ______________________________________________________________________
3. Станція і залізниця призначення ________________________________________________________
4. Найменування підприємства - одержувача вантажу ________________________________________
5. Вага вантажу ________________________________________________________________________
6. Осьове навантаження ________________________________________________________________
                                                                                          (для транспортерів, які мають 8 осей)
7. Креслення навантаження N __________ погоджене ЦД Укрзалізниці (ДВ залізниці)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (число, місяць, рік)
8. Негабаритність ______________________________________________________________________
                                                                                                 (зазначається індекс)
9. Номер і дата телеграми-факсу вантажоодержувача про готовність прийняти і розвантажити великоваговий вантаж __________________________________________________________________

 

Начальник станції 

(прізвище) 

Примітка: при передаванні телеграми найменування пунктів не повторюються, а указуються їх номери по порядку.

 

Форма телеграми-дозволу Головного управління перевезень Укрзалізниці на відправлення і пропуск за конкретними маршрутами негабаритного і великовагового вантажу
(при перевезенні у межах залізниць України)

1. Кому: ДС ___________________________________________________________________________
                                                                                                          (станція відправлення)
Д, ДВ, П* ____________________________________________________________________________
                                                                                                         (залізниць прямування)

Відправте комісійно перевірений негабаритний і великоваговий вантаж, навантажений на

2. Тип рухомого складу1) і його номер _____________________________________________________
3. Вантажопідйомність _________________________________________________________________
4. Проміжна платформа N ______________________________________________________________
                                                                                           (для транспортерів зчіпного типу в/п 120 т і 230 т)
5. Платформ ______________ прикриття N ________________________________________________
6. Станція і залізниця призначення _______________________________________________________
7. Пункти переходу з залізниці на залізницю _______________________________________________
8. Вага вантажу з кріпленням ___________________________________________________________ т
9. Тара вагона (транспортера)2) _________________________________________________________ т
10. Навантаження на вісь ______________________________________________________________ т
                                                                                                        (для транспортерів, які мають 8 і більше осей)
11. Погонне навантаження ___________________________________________________________ т/м
                                                                                                  (для транспортерів, які мають 8 і більше осей)
12. База вагона (транспортера)3) або зчепу платформ ______________________________________ мм
13. База транспортера максимальна ____________________________________________________ мм
                                                                                                                      (для сполучувальних з водилами)
14. База вантажонесучої секції або платформи4) __________________________________________ мм
15. База візка і з'єднувальних балок 5) ___________________________________________________ мм
16. Довжина вантажу 6) ______________________________________________________________ мм
17. Довжина транспортера або зчепу платформ за осями автозчепу ____________________________
__________________________________________________________________________________ мм 

Критичні точки вантажу7)

Точки 

18 

19 

20 

21 

22 

Відстань від поздовжньої осі вагона (півширина вантажу), мм 

Висота від рівня головки рейки, мм 

Відстань від направляючого перерізу до точки, розташованої: 

Різниця геометричних виносів,
DbRв, DbRз 

усередині бази, nв, мм 

за межами бази, nз, мм 

А 

  

  

  

  

  

Б 

  

  

  

  

  

В 

  

  

  

  

  

Г 

  

  

  

  

  

Д 

  

  

  

  

  

і т. д. 

  

  

  

  

  

23. Негабаритність на прямій ділянці _____________________________________________________
                                                                                                                (індекс негабаритності)
24. Розрахункова негабаритність _________________________________________________________
                                                                                                                (індекс негабаритності) 

        Попереду вантажу повинна прямувати контрольна рама, що виготовлена у відповідності з додатком 3 до цієї Інструкції, і супроводжуватися у встановленому порядку.

        (Заповнюється тільки для вантажів, які прямують з контрольною рамою.)

        Умови пропуску встановлюються згідно з цією Інструкцією та порядком пропуску негабаритних і великовагових вантажів, встановленим залізницями _____________________________________ 
N ________________

        Посади та прізвища осіб, які підписали телеграму _____________________________________ 

Пояснення заповнення пунктів телеграми:

*) Для вантажів, які слідують з контрольною рамою, і всіх вантажів на транспортерах в/п 300 - 500 т.

1) - 7) - див. пояснення заповнення пунктів "Акта..." (додаток 5).

8) Для транспортерів спеціальної конструкції сполучувального типу з водилами (в/п 300, 400, 500 т) додатково вказується ... і відповідно до "Технічних умов експлуатації транспортерів вантажопідйомністю". 

Примітка: При передачі телеграми (факсу) найменування пунктів 2 - 23 не повторюються, а вказуються тільки їх номери по порядку.

 

Форма телеграми-дозволу Управління залізниці (Служба перевезень) на відправлення і пропуск за конкретними маршрутами негабаритного і великовагового вантажу при перевезенні в межах залізниць України

1. Кому: ДС ___________________________________________________________________________
                                                                                                    (станція відправлення)
Д, ДВ ________________________________________________________________________________
                                                                                                   (залізниць проходження) 

Відправте комісійно перевірений негабаритний (великоваговий) вантаж, навантажений на 

2. Тип рухомого складу1) і його номер _____________________________________________________
3. Вантажопідйомність _________________________________________________________________
4. Проміжна платформа N _______________________________________________________________
                                                                                            (для транспортерів зчіпного типу в/п 120 т)
5. Платформ _____________ N ___________________________________________________________
6. Станція і залізниця призначення _______________________________________________________
7. Пункти переходу з залізниці на залізницю _______________________________________________
8. Вага вантажу з кріпленням ____________________________________________________________
9. Тара вагона2) (транспортера) __________________________________________________________
10. Навантаження на вісь _______________________________________________________________
11. Погонне навантаження ______________________________________________________________
12. База вагона (транспортера)3) або зчепу платформ _____________________________________ мм
13. База транспортера максимальна ____________________________________________________ мм
                                                                                                            (для сполучувального типу з водилами)
14. База вантажонесучої секції або платформи4) __________________________________________ мм
15. База візка і з'єднувальних балок5) ___________________________________________________ мм
16. Довжина вантажу6) ______________________________________________________________ мм
17. Довжина транспортера або зчепу платформ за осями автозчепу _________________________ мм 

Критичні точки вантажу7)

Точки 

18 

19 

20 

21 

22 

Відстань від поздовжньої осі вагона (півширина вантажу), мм 

Висота від рівня головки рейки, мм 

Відстань від направляючого перерізу до точки, розташованої: 

Різниця геометричних виносів,
DbRв, DbRз 

усередині бази, nв, мм 

за межами бази, nз, мм 

А 

  

  

  

  

  

Б 

  

  

  

  

  

В 

  

  

  

  

  

Г 

  

  

  

  

  

Д 

  

  

  

  

  

і т. д. 

  

  

  

  

  

23. Негабаритність на прямій ділянці _____________________________________________________
                                                                                                                          (індекс негабаритності)
24. Розрахункова негабаритність _________________________________________________________
                                                                                                                           (індекс негабаритності) 

        Умови пропуску встановлюються згідно з цією Інструкцією та порядком пропуску негабаритних і великовагових вантажів, встановленим залізницями України ________________________________
_________________________________________________ N __________________________________ 

Посада та прізвище осіб, які підписали телеграму.

Примітка: При передаванні телеграми (факсу) найменування пунктів 2 - 24 не повторюються, вказуються тільки їх номери по порядку. Пункти 18, 19, 20, 21 передаються без таблиць.

 

Форма телеграми, яку згідно з Розділом 2 надає начальник станції при відправленні негабаритних вантажів з розрахунковою негабаритністю

З ____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (дорога відправлення)
1. Кому: Д, ДВ ________________________________________________________________________

Відправлений комісійно перевірений негабаритний вантаж
призначенням ________________________________________, навантажений на: 

2. Тип рухомого складу і його номер ______________________________________________________
3. Вантажопідйомність _________________________________________________________________
4. Проміжна платформа (секція) _________________________________________________________
                                                                                                (транспортерів зчіпного типу в/п 120 т)
5. Платформ ______________ прикриття N ________________________________________________
6. Станція і залізниця призначення _______________________________________________________
7. Пункти передачі на залізницю _________________________________________________________
                                                                                 (згідно з планом направлення вагонопотоків)
8. Вага вантажу з кріпленням ___________________________________________________________ т
9. Тара вагона (транспортера) __________________________________________________________ т
10. Осьове навантаження (для транспортерів) _____________________________________________ т
                                                                                                                (для транспортерів, які мають 8 і більше осей)
12. База вагона (транспортера) або зчепу платформ _______________________________________ мм
14. База вантажонесучої секції чи платформи ____________________________________________ мм
15. База візка і з'єднувальних балок _____________________________________________________ мм
16. Довжина вантажу ________________________________________________________________ мм 

Критичні точки вантажу, які визначають розрахункову негабаритність

Точки 

18 

19 

20 

21 

22 

Відстань від поздовжньої осі вагона (півширина вантажу), мм 

Висота від рівня головок рейок, мм 

Відстань від направляючого перерізу до точки, розташованої: 

Різниця геометричних виносів,
DbRв, DbRз 

усередині бази, nв, мм 

за межами бази, nз, мм 

23. Індекс негабаритності на прямій ділянці _______________________________________________
24. Індекс розрахункової негабаритності __________________________________________________ 

Начальник станції 

(прізвище) 

Примітка: При передаванні телеграми найменування пунктів 2 - 24 не повторюються, а вказуються їх порядкові номери.

 

Методика визначення можливості та умов пропуску негабаритних вантажів через споруди і повз пристрої

1. Загальні положення

1.1. Пропуск негабаритних вантажів будь-якого ступеня нижньої, бокової і верхньої негабаритності через споруди і повз пристрої, які повністю відповідають габариту наближення споруд С, може здійснюватися (за габаритними умовами) зі швидкістю, встановленою для вантажних поїздів на цій ділянці.

1.2. Можливість та умови пропуску вантажів нижньої, бокової і верхньої негабаритностей через мости, шляхопроводи, тунелі та інші споруди і повз пристрої, які не відповідають габариту наближення споруд С, а понаднегабаритних вантажів через будь-які споруди та пристрої (у тому числі й такі, що відповідають габариту С) визначаються розрахунком або графічно згідно з нормами мінімально допустимих зазорів між вантажем і внутрішнім обрисом споруд (пристроїв), наведених у додатку 12 цієї Інструкції.

Можливість пропуску понаднегабаритних вантажів може визначатися шляхом пропуску спеціального пристрою (макета, контрольної рами тощо) для натурної перевірки.

1.3. Визначення можливості та умов пропуску негабаритних і понаднегабаритних вантажів через споруди і повз пристрої, а також суміжними коліями виконуються за завданням служби колії залізниць габаритообстежувальні станції або дистанції колії на підставі даних про фактичні габарити споруд і пристроїв.

1.4. Для визначення можливості та умов пропуску негабаритного вантажу розраховують розміри споруди або пристрою, які можуть забезпечити пропуск даного негабаритного вантажу при різних швидкостях, і порівнюють їх з фактичними розмірами споруди або пристрою.

1.5. Можливість пропуску негабаритного вантажу визначається двома способами: за ступенем негабаритності вантажу і за його фактичними розмірами.

Перший спосіб застосовується з метою встановлення схем - напрямків перевезення негабаритних вантажів на залізницях. Для кожної ділянки встановлюється найбільший ступінь нижньої, бокової і верхньої негабаритності, який може пропускатися нею. Ці схеми використовуються для прийняття оперативних рішень щодо найбільш доцільних напрямків перевезення негабаритного вантажу.

Другий спосіб - визначення можливості пропуску негабаритного вантажу за його фактичними розмірами, який є більш точний. Застосовується для додаткової перевірки ступеня негабаритності у тих випадках, коли вантаж в незначній мірі заходить в зону цього ступеня, а пропуск його через споруду за цим ступенем негабаритності не забезпечується. Цей спосіб застосовується також при перевірці можливості пропуску понаднегабаритних вантажів. 

Нижче наводиться метод розрахунку за двома способами, складений з урахуванням норм мінімальних зазорів, наведених у додатку 12 цієї Інструкції для п'яти режимів руху:

перший 

рух із швидкістю 

до 90 км/год.; 

другий 

- " - 

до 40 км/год.; 

третій 

- " - 

до 10 км/год.; 

четвертий 

- " - 

до 5 км/год.; з готовністю зупинитися; 

п'ятий - рух із швидкістю до 3 км/год., в результаті якого проводиться попередня (перед пропуском) контрольна перевірка фактичних розмірів споруд і вантажу, стану та розмірів (ширини, рівня) колії і усунення її недоліків з наглядом супроводжуючими за маршрутом прямування вантажу в місцях з мінімальними зазорами.

2. Визначення розмірів споруд і пристроїв, мінімально необхідних для забезпечення пропуску негабаритних вантажів за їх ступенями негабаритності

2.1. Розміри споруд і пристроїв, мінімально необхідні для пропуску вантажу даного ступеня негабаритності, визначаються за формулами:

горизонтальні:

X = Xст + dх; мм; 

(1) 

Xв = Xст + dх + Dхв; мм; 

(2) 

Xз = Xст + dх + Dхз; мм; 

(3) 

вертикальні:

а) для частин споруд і пристроїв, розташованих нижче відповідних частин вантажу:

Y = Yст - dу; мм; 

(4) 

Yв = Yст - dу - Dув; мм; 

(5) 

Yз = Yст - dу + Dуз; мм; 

(6) 

б) для частин споруд і пристроїв, розташованих вище відповідних частин вантажу:

Y = Yст + dу; мм; 

(7) 

Yв = Yст + dу - Dув; мм; 

(8) 

Yз = Yст + dу + Dуз; мм, 

(9) 

де Xст - півширина відповідного ступеня негабаритності на висоті, що розглядається, мм;

Yст - висота точки відповідного ступеня негабаритності від рівня верху головок рейок, мм;

X, Xв, Xз - горизонтальні відстані від вертикальної лінії, що проходить через середину колії, до споруди або пристрою, розташованого в прямій і в кривій відповідно з внутрішнього та зовнішнього боків, мм;

Y, Yв, Yз - вертикальні відстані від рівня верху головок рейок (у кривій - внутрішньої рейки) до точок обрису споруди або пристрою, розташованого в прямій і в кривій відповідно з внутрішнього і зовнішнього боків, мм;

dх і dу - горизонтальні і вертикальні мінімально допустимі зазори між обрисом ступеня негабаритності і спорудою або пристроєм, мм (наведені в табл. 12.1 і 12.3 додатка 12 цієї Інструкції);

Dхв і Dхз - горизонтальні зміщення вантажу, відповідно, у внутрішній та зовнішній бік кривої, додаткові до зміщень в прямих, мм;

Dув і Dуз - вертикальні зміщення рухомого складу або вантажу, відповідно, з внутрішнього та зовнішнього боку кривої, додаткові до зміщень в прямих, мм.

При розрахунках для кривих горизонтальні зазори dх приймаються: для внутрішнього боку - зазначені в таблиці для внутрішніх перерізів; для зовнішнього боку - зазначені в таблиці для зовнішніх перерізів. Для прямих, коли невідомо, в межах яких перерізів розташований вантаж, приймаються зазори, вказані для зовнішніх перерізів.

2.2. Величини додаткових горизонтальних зміщень вантажів у кривих розраховуються за формулами:

  

 
, мм;

 
(10)

  

 
, мм,

 
(11)

де h - підвищення зовнішньої рейки у кривій, мм;

bR - геометричний винос розрахункового вагона у даній кривій, мм.

  

36000 

  

  

bR = 

--------- 

, мм, 

(12) 

  

R 

  

  

де R - радіус кривої, на якій розташована споруда або пристрій, м.

2.3. Величини додаткових вертикальних зміщень вантажу (пониження Dув і підвищення Dуз) визначаються за формулами:

  

 
, мм;

 
(13)

  

 
, мм.

 
(14)

3. Визначення мінімально необхідних розмірів споруд та пристроїв для забезпечення пропуску негабаритних вантажів за їх фактичними розмірами

3.1. Для розрахунків застосовуються формули (1) - (14) цього додатка з внесенням до них таких змін:

замість півширини ступеня негабаритності Хст і висоти точки, що розглядається, Yст в усіх формулах приймаються відповідно горизонтальна відстань від осі колії Хі до даної точки вантажу і вертикальна відстань Yі від рівня верху головок рейок до цієї точки;

замість геометричного виносу розрахункового вагона bR у формулах (10) і (11) приймається геометричний винос у цій кривій перерізу вантажу, що розглядається.

3.2. При перевезенні негабаритного вантажу на платформі або транспортері з кількістю осей не більше шести зазначений геометричний винос визначається:

для внутрішніх перерізів вантажу

  

 
, мм;

 
(15)

для зовнішніх перерізів вантажу 

  

 
, мм,

 
(16)

де l - база рухомого складу, м;

nв - відстань від внутрішнього перерізу вантажу, що розглядається, до направляючого перерізу вагона, м;

nз - відстань від зовнішнього перерізу вантажу, що розглядається, до направляючого перерізу вагона, м;

3.3. При перевезенні негабаритного вантажу на транспортері зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т або зчепі платформ геометричний винос визначається:

для внутрішніх перерізів вантажу

  

500 

  

  

b = 

------- 

[(lзч - nвnв + (lо - nвоnво], мм; 

(17) 

  

  

  

для зовнішніх перерізів вантажу

  

500 

  

  

b = 

------- 

[(lзч + nзnз - (lо - nвоnво], мм, 

(18) 

  

  

  

де lзч - база зчепу, м;

lо - база платформ, на які опирається вантаж, м (при різних базах для формули (17) приймається більша величина бази, а для формули (18) - менша);

nво - відстань від осі турнікетної опори до найближчого направляючого перерізу платформи, на якій вона встановлена, м.

3.4. При перевезенні негабаритного вантажу на багатовісному (більше 6 осей) транспортері платформеного, площадкового, колодязного, зчіпного та сполучувального (з постійною базою) типів геометричний винос визначається:

для внутрішніх перерізів вантажу

  

 
 
, мм;

 
(19)

для зовнішніх перерізів вантажу

 

 
, мм,

 
(20)

де l - база транспортера, м;

р2 - параметр баз груп візків:

р2 = ро2 + р12 + р22 + ... + рn2, м2

(21) 

де ро - база ходового візка, м; 

р1, р2, ... рn - відстань між опорними точками першої, другої та n-ї з'єднувальних балок, м;

nв і nз - див. позначення до формул (15) і (16).

Якщо вантаж за його довжиною однакового поперечного перерізу або з найбільшою шириною в середньому і кінцевому розрізі, геометричні виноси b і b визначаються за допомогою табл. 2.1 додатка 2 цієї Інструкції за такими більш простими формулами:

при перевезенні негабаритного вантажу на платформі або транспортері з кількістю осей не більше шести:

  

 

  
 

 
;

 
(22)

при перевезенні негабаритного вантажу на транспортері зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т або на зчепі платформ:

 

 
;

 

 
;

 
(23)

при перевезенні негабаритного вантажу на багатовісному транспортері платформеного, площадкового, колодязного, зчіпного та сполучувального (з постійною базою) типів, а також сполучувального типу без водил:

  

 
 
;

 

 
 
;

 
(24)

де L - довжина вантажу, м.

4. Приклад розрахунків

4.1. Визначити можливість та умови пропуску негабаритного вантажу 6-го ступеня бокової негабаритності повз негабаритні опори шляхопроводу, розташованого у кривій радіуса R = 400 м з підвищенням зовнішньої рейки h = 60 мм. Найменші горизонтальні відстані до опор шляхопроводу складають: з внутрішнього боку - 2500 мм, з зовнішнього боку - 2300 мм.

Вантаж розміщений на чотиривісній платформі з базою l = 9,72 м. Найбільші розміри (які визначають ступінь негабаритності) вантаж має у зовнішньому перерізі, розташованому на відстані nз = 2 м від найближчого направляючого перерізу Хі = 2180 мм, Yі = 2500 мм. У внутрішніх перерізах найбільші розміри дорівнюють: Хі = 2100 мм, Yі = 2500 мм, а nв = 0,5 l = 4,86 м.

4.2. Рішення

Спочатку визначається можливість та умови пропуску даного вантажу за розмірами ступеня його негабаритності, тобто 6-го ступеня з найбільшою півшириною Хст = 2240 мм на висоті Yст = 2800 мм.

4.2.1. Горизонтальні відстані від осі колії до частин споруд, мінімально необхідних для пропуску повз них вантажу, визначаються за формулами (2) і (3) цього додатка:

Хв = Хст + dх + Dхв

Хз = Хст + dх + Dхз

4.2.2. Значення горизонтального зазору dх між обрисом ступеня негабаритності та спорудою на висоті Yст = 2800 мм визначається за табл. 12.1 додатка 12 цієї Інструкції.

Перевіряються споруди, розташовані з двох боків кривої, тому для внутрішнього боку кривої приймаються зазори, вказані для внутрішніх перерізів, а для зовнішнього боку кривої - для зовнішніх перерізів.

Ці горизонтальні зазори для п'яти режимів руху дорівнюють:

Мінімально допустимі 
 зазори, мм 

Швидкість руху або режим руху, км/год. 

90 

40 

10 

Режим 4 

Режим 5 

dх для внутрішніх перерізів 

150 

140 

135 

125 

95 

dх для зовнішніх перерізів 

170 

150 

145 

135 

105 

4.2.3. Додаткові зміщення Dхв і Dхз визначаються за формулами (10) і (11):

  

 

  

 

4.2.4. Значення Хв і Хз для швидкості 90 км/год. обчислюються за наведеними вище формулами і дорівнюють:

Хв = 2240 + 150 + 195 = 2585 мм;

Хз = 2240 + 170 - 15 = 2395 мм.

Порівнюючи одержані значення з відстанню до опор, знаходимо, що вони недостатні для руху із швидкістю 90 км/год.

Аналогічні розрахунки провадяться для інших режимів руху і в результаті одержуємо такі значення:

Горизонтальні відстані 

Швидкість руху або режим руху, км/год. 

40 

10 

Режим 4 

Режим 5 

Хв, мм 

2575 

2570 

2560 

2530 

Хз, мм 

2375 

2370 

2360 

2330 

Із порівняння відстаней, одержаних розрахунком, і фактичних відстаней від осі колії до опор шляхопроводу випливає, що пропуск цього вантажу за розмірами його ступеня негабаритності повз опори шляхопроводу не може бути дозволеним ні при одному режимі руху.

4.2.5. У зв'язку з тим, що фактична ширина вантажу менша ширини обрису 6-го ступеня негабаритності, розглянемо можливість та умови пропуску цього вантажу виходячи із фактичних його розмірів і параметрів вагона, в якому він знаходиться.

4.2.5.1. Мінімально допустимі зазори dх між спорудою і вантажем для внутрішніх його перерізів визначаються за табл. 12.2 додатка 12 цієї Інструкції для висоти Yі = 2500 мм і дорівнюють:

Мінімально допустимі зазори,
мм 

Швидкість руху або режим руху, км/год. 

90 

40 

10 

Режим 4 

Режим 5 

dх для внутрішніх перерізів 

140 

130 

130 

125 

70 

Мінімально допустимі зазори dх між спорудою і вантажем для зовнішніх його перерізів визначаються за табл. 12.2 додатка 12 цієї Інструкції як сума зазору для внутрішніх перерізів, наведених у цій таблиці, і додаткового виносу консольного перерізу, який визначається за формулами, наведеними у примітках до цієї таблиці, а саме:

  

 

  

 

  

 
;

 

 
; 

 

 
.

4.2.5.2. Додаткові зміщення Dхв і Dхз визначаються за формулами (10) і (11) з такими змінами в них (пункт 3 цього додатка): замість Yст = 2800 мм приймається Yі = 2500 мм; значення bR замість формули (12) визначається за формулами (15) - (21) і в даному випадку розраховується за формулами (15) - (16), враховуючи те, що вантаж навантажений на платформу:

  

 
мм; 

  

 
.

Тоді:

  

 
мм; 

  

 

4.2.5.3. Визначаємо значення Хв і Хз для максимальної швидкості 90 км/год.:

Хв = Хі + dх + Dхв = 2180 + 140 + 124 = 2444 мм;

Хз = Хі + dх + Dхз = 2100 + 160 - 65 = 2195 мм.

Отже, негабаритний вантаж, що розглядається, може перевозитися під шляхопроводом із графіковою швидкістю.

 

Таблиці мінімально допустимих зазорів між спорудами або пристроями і габаритом навантаження, обрисами ступенів негабаритності, а також рухомим складом або вантажем для різних швидкостей руху поїздів

Таблиця 12.1

Мінімально допустимі горизонтальні зазори dх між спорудами або пристроями і габаритом навантаження або обрисом ступеня негабаритності

На висоті від рівня головок рейок, мм 

Горизонтальний зазор dх, мм 

для швидкості (режиму) руху, км/год., не більше 

90 

40 

10 

Режим 4 

Режим 5 

В перерізах 

внут-
рішніх 

зовніш-
ніх 

внут-
рішніх 

зовніш-
ніх 

внут-
рішніх 

зовніш-
ніх 

внут-
рішніх 

зовніш-
ніх 

внут-
рішніх 

зовніш-
ніх 

5550 - 5201 

210 

230 

190 

205 

180 

190 

165 

175 

120 

130 

5200 - 4901 

200 

225 

185 

200 

175 

185 

160 

170 

115 

125 

4900 - 4601 

195 

215 

180 

195 

170 

180 

155 

165 

115 

125 

4600 - 4301 

190 

210 

170 

185 

165 

175 

150 

160 

110 

120 

4300 - 4201 

180 

205 

165 

180 

160 

170 

145 

155 

110 

120 

4200 - 4001 

180 

200 

165 

175 

160 

170 

145 

155 

110 

120 

4000 - 3701 

175 

195 

160 

175 

155 

165 

140 

150 

105 

115 

3700 - 3401 

170 

190 

155 

170 

150 

160 

135 

145 

105 

115 

3400 - 3101 

160 

185 

150 

165 

145 

155 

135 

145 

100 

110 

3100 - 2801 

155 

175 

145 

160 

140 

150 

130 

140 

100 

110 

2800 - 2501 

150 

170 

140 

150 

135 

145 

125 

135 

95 

105 

2500 - 2201 

140 

160 

130 

145 

130 

140 

125 

135 

95 

105 

2200 - 2001 

135 

155 

125 

140 

125 

135 

120 

130 

95 

105 

2000 - 1801 

130 

150 

120 

135 

120 

130 

115 

125 

90 

100 

1800 - 1601 

125 

145 

120 

130 

115 

125 

110 

120 

90 

100 

1600 - 1401 

120 

140 

115 

130 

110 

120 

110 

120 

90 

100 

1400 - 1201 

90 

110 

85 

100 

85 

95 

75 

75 

60 

70 

1200 - 1001 

90 

100 

80 

95 

80 

90 

75 

75 

60 

70 

1000 - 801 

85 

100 

80 

90 

80 

90 

75 

75 

60 

70 

800 і менше 

80 

100 

75 

85 

75 

85 

75 

75 

55 

65 

Таблиця 12.2

Мінімально допустимі горизонтальні зазори dх, мм, між спорудами або пристроями і частинами рухомого складу або вантажу

Висота від рівня головок рейок, мм 

Горизонтальний зазор dх, мм, у внутрішніх перерізах 

для швидкостей (режимів) руху, км/год., не більше 

90 

40 

10 

Режим 4 

Режим 5 

для вантажного рухомого складу 

для вантажу 

для вантажного рухомого складу 

для вантажу 

для вантажного рухомого складу 

для вантажу 

для вантажного рухомого складу 

для вантажу 

для вантажного рухомого складу 

5500 - 5201 

185 

210 

165 

190 

155 

180 

140 

165 

95 

5200 - 4901 

175 

200 

160 

185 

150 

175 

135 

160 

90 

4900 - 4601 

170 

195 

155 

180 

145 

170 

130 

155 

90 

4600 - 4301 

165 

190 

145 

170 

140 

165 

125 

150 

85 

4300 - 4001 

155 

180 

140 

165 

135 

160 

120 

145 

85 

4000 - 3701 

150 

175 

135 

160 

130 

155 

115 

140 

80 

3700 - 3401 

145 

170 

130 

155 

125 

150 

110 

135 

80 

3400 - 3101 

135 

160 

125 

150 

120 

145 

110 

135 

75 

3100 - 2801 

130 

155 

120 

145 

115 

140 

105 

130 

75 

2800 - 2501 

125 

150 

115 

140 

110 

135 

100 

125 

70 

2500 - 2201 

115 

140 

105 

130 

105 

130 

100 

125 

70 

2200 - 2001 

110 

135 

100 

125 

100 

125 

95 

120 

70 

2000 - 1801 

105 

130 

95 

120 

95 

120 

90 

115 

65 

1800 - 1601 

100 

125 

95 

120 

90 

115 

85 

110 

65 

1600 - 1401 

95 

120 

90 

115 

85 

110 

85 

110 

65 

1400 - 1201 

90 

90 

85 

85 

85 

85 

75 

75 

60 

1200 - 1001 

90 

90 

80 

80 

80 

80 

75 

75 

60 

1000 - 801 

85 

85 

80 

80 

80 

80 

75 

75 

60 

800 і менше

80 

80 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

55 

Примітка: Мінімально допустимі зазори для зовнішніх перерізів отримуються додаванням до відповідних значень зазорів у внутрішніх перерізах таких величин:

  

50 · 2nз 

  

Режим 1 (швидкість 90 км/год.) - 

-------- 

  

l 

  

  

45 · 1,5nз 

  

Режим 2 (швидкість 40 км/год.) - 

---------- 

  

  

  

45 · 1,2nз 

  

Режим 3 (швидкість 10 км/год.) - 

---------- 

  

  

  

45 · 1,2nз 

  

Для режимів 4 і 5 - 

---------- 

  

l 

  

Таблиця 12.3

Мінімально допустимі вертикальні зазори dy між спорудами або пристроями і габаритом навантаження, обрисами ступенів негабаритності, а також конкретним рухомим складом або вантажем

Відстань від осі колії по горизонталі, мм 

Мінімально допустимі вертикальні зазори dy, мм, між спорудами або пристроями та 

конкретним рухомим складом 

габаритом навантаження, ступенями негабаритності і конкретним вантажем не більше 

при швидкостях (режимах) руху, км/год. 

120 

90 

40 

10 та режими 4 і 5 

90 

40 

10 та режим 4 

Режим  5 

2300 - 2101
2100 - 1901
1900 - 1701
1700 - 1501
1500 - 1301
1300 - 1101
1100 - 901
900 - 701
700 і менше 

-
-
80/95
70/85
65/80
50/75
45/70
40/65
40/55 

-
-
70/85
65/80
60/75
45/70
40/65
40/60
40/55 

-
-
65/80
60/75
55/70
40/65
40/60
40/55
40/50 

-
-
60/75
55/70
50/65
40/60
40/60
40/55
40/50 

100/115
95/110
90/105
85/100
80/95
65/90
60/85
60/80
60/75 

95/110
90/105
85/100
80/95
75/90
60/85
60/80
60/75
60/70 

90/105
85/100
80/95
75/90
70/85
60/80
60/80
60/75
60/70 

85
80
75
70
65
60
60
50
50 

 

Основні вимоги щодо розробки порядку пропуску негабаритних і великовагових вантажів залізницями України

1. Загальна частина, яка регламентує наступне:

перелік нормативних документів, які знаходяться у відповідних службах та якими необхідно керуватись при організації перевезень негабаритних і великовагових вантажів;

розподіл обов'язків і завдань між службами Управління залізниці щодо погодження технічної документації, а також розробки і корегування наказу по залізниці і оперативних вказівок по умовах пропуску в межах залізниці негабаритних і великовагових вантажів відповідно до Інструкції ДЧ-1835, цієї Інструкції, Технічних умов експлуатації транспортерів вантажопідйомністю 300 - 500 т і окремих вказівок Укрзалізниці з забезпечення перевезень зазначених вантажів;

обов'язки причетних відділів служб, дирекцій залізничних перевезень і лінійних підрозділів з контролю за обігом спеціального рухомого складу (транспортерів), у тому числі технічним обслуговуванням і ремонтом їх відповідно до нормативних документів;

завдання службам, дирекціям залізниць і лінійним підрозділам залізниці щодо усунення негабаритностей, у першу чергу на маршрутах з найбільшими обсягами перевезень негабаритних вантажів, посилення та заміни мостів, підготовки, збору, обліку і корегування інформації про габаритні характеристики споруд і пристроїв ділянок колії та класи мостів. Визначення посадових осіб, відповідальних за реалізацію завдань.

2. Організація перевезень

В цьому розділі надаються вказівки про порядок і організацію перевезень негабаритних і великовагових вантажів з урахуванням місцевих умов, у яких повинне бути відображене таке:

обов'язки служб, дирекцій залізничних перевезень і лінійних підрозділів щодо розробки умов пропуску залізницею негабаритних і великовагових (на транспортерах) вантажів та забезпечення контролю за їх виконанням; 

перелік підрозділів, яким адресуються телеграми про умови пропуску негабаритних і великовагових вантажів у залежності від умов пропуску і порядок надання їх дирекціям залізничних перевезень і причетним підрозділам;

перелік станцій (крім станцій навантаження), на яких проводиться перевірка негабаритних і великовагових (на транспортерах) вантажів, склад комісій;

порядок пропуску в межах залізниці негабаритних і великовагових вантажів в залежності від зон і ступеня негабаритності, а також вантажопідйомністю транспортерів (вказати, яким документом регламентується пропуск відповідно до наказу Управління залізниці або за окремими телеграфними вказівками Укрзалізниці (служб залізниці);

перелік ділянок, на яких вантажі, що прямують на транспортерах вантажопідйомністю 300 - 500 т, повинні обов'язково супроводжуватися працівниками дистанції колії;

вказівка начальникам дирекцій залізничних перевезень на розробку наказів про порядок пропуску негабаритних і великовагових вантажів з переліком нормативних документів, якими повинні керуватись при розробці такого наказу, а також при розробці умов пропуску згідно з оперативними розпорядженнями (телеграмами) Укрзалізниці.

При цьому в наказах начальників дирекцій залізничних перевезень необхідно визначити таке:

перелік інструкцій, наказів і вказівок, якими повинні керуватися працівники апарату дирекції залізничних перевезень і причетних підрозділів при прийнятті рішень щодо можливого відправлення на ділянку і умов прямування поїздів з негабаритними і великоваговими вантажами (положення інструкцій, витяги з наказів начальника залізниці і начальника дирекції залізничних перевезень, телеграми на пропуск, додаткові умови, встановлені дистанціями колії, і т. д.) в залежності від зони і ступеня негабаритності вантажів, вантажопідйомності і осьового навантаження транспортерів і з урахуванням фактичних габаритів споруд і пристроїв, вантажопідйомності і стану мостів на ділянках;

порядок і умови включення в поїзди негабаритних і великовагових (на транспортерах) вантажів, маючи на увазі необхідність погодження диспетчерським апаратом з сусідніми дирекціями залізничних перевезень і залізницями, для попередження відчеплення їх від прямих (наскрізних) поїздів на шляху прямування;

перелік станцій видачі попереджень, порядок надання дистанцією колії заявок на видачу попереджень, у тому числі на ділянках сусідніх дирекцій, межі видачі попереджень на наскрізні поїзди, що прямують без переробки на декількох дирекціях залізничних перевезень і залізницях;

порядок оповіщення диспетчерським апаратом дирекції залізничних перевезень начальників дистанцій колії і інших причетних підрозділів про планове відправлення на ділянку поїздів з негабаритними і великоваговими (на транспортерах) вантажами і виклику супроводжуючих, у тому числі із сусідніх ДН і залізниць; обов'язки супровідного;

порядок і умови прийому імпортних (для прикордонних залізниць і дирекцій залізничних перевезень) негабаритних, великовагових і довгомірних вантажів, у тому числі на транспортерах залізниць третіх країн, контролю за своєчасним вивантаженням і поверненням цих транспортерів в порожньому стані залізницям третіх країн, організація роботи технологічних груп і причетних відділів дирекцій залізничних перевезень (для припортових і прикордонних дирекцій) з розробки і погодження технічної документації.

3. Додатки

У додатках визначаються умови пропуску негабаритних вантажів і навантажених транспортерів конкретними ділянками в залежності від наявності негабаритних споруд і пристроїв, відстаней між осями колії і вантажопідйомності мостів.

 

Визначення умов пропуску негабаритних вантажів, які прямують суміжними лініями з двома і більше коліями

1. Загальні положення

1.1. Умови пропуску негабаритних вантажів суміжними лініями з двома і більше коліями визначаються в залежності від відстані між осями колій, ступеня негабаритності (бокової і нижньої) або фактичної ширини даного вантажу і габаритів рухомого складу, який прямує назустріч суміжною колією.

1.2. Пропуск поїзда з негабаритним вантажем (вантажами) на двоколійній лінії допускається без закриття зустрічного руху, якщо зазор між негабаритним вантажем і рухомим складом (вантажем) на суміжній колії дорівнює або перевищує суму мінімально допустимих зазорів, які визначаються з боку кожної колії згідно з табл. 12.1, 12.2 додатка 12 цієї Інструкції за умови, що зазор з боку поїзда з негабаритним вантажем відповідає швидкості руху не менше 40 км/год., а з боку зустрічного поїзда, в якому відсутні негабаритні вантажі, - для швидкості, не меншої 90 км/год.

1.3. Якщо забороняється на перегонах зустрічний рух поїздів з негабаритними вантажами суміжними коліями, то забороняється і паралельний рух цими коліями таких вантажів.

1.4. У разі примикання під'їзної колії до однієї із головних на лініях з двома коліями в місці, де відстань між осями колій 4100 мм і менша, пропускати негабаритні довгомірні вантажі (з відношенням довжини вантажу L до бази вагона l більшим 1,41) на колію примикання і в зворотному напрямку дозволяється тільки за умови, якщо на сусідній головній колії відсутній рухомий склад.

1.5. Встановлено два способи визначення можливості та умов пропуску негабаритного вантажу суміжними коліями на лініях з двома і більше коліями:

перший - за боковим і нижнім ступенями негабаритності вантажу (вплив на умови пропуску верхнього ступеня враховано при присвоєнні вантажу бокового ступеню негабаритності);

другий - за фактичною шириною негабаритного вантажу.

Перший спосіб є більш простим, він застосовується у випадках, коли встановлені ним умови пропуску не містять суттєвих обмежень (закриття зустрічного руху тощо) і можуть бути прийняті.

Другий спосіб вимагає проведення розрахунків, що дозволяє уточнити умови пропуску, визначені першим способом, з урахуванням фактичних розмірів вантажу.

2. Визначення умов пропуску негабаритних вантажів за нижнім і боковим ступенями негабаритності

2.1. Умови пропуску негабаритних вантажів суміжними коліями двоколійних ліній з відстанню між осями колій 4100 - 3750 мм на прямих ділянках колії в залежності від ступеню бокової і нижньої негабаритності приймаються за табл. 14.1 цього додатка.

Згідно з табл. 14.1 у зустрічному напрямку на лініях з відстанню між осями колій в прямих 4100 мм допускається перевозити негабаритні вантажі, сума номерів бокового (нижнього) ступенів негабаритності яких не перевищує 5, а також третій з третім ступенем бокової (нижньої) негабаритності.

2.2. Умови пропуску негабаритних вантажів суміжними коліями на кривих ділянках за ступенями бокової і нижньої негабаритності (в тому числі розрахункової) визначаються за табл. 14.1 в залежності від величин відстаней між осями колій в кривих "приведених" (до прямих), що визначаються за формулою:

Sкрпр = Sкрф - dм (або d'м);

(1) 

де, Sкрпр - приведена відстань між осями колій, мм;

Sкрф - фактична відстань між осями колій у даній кривій, мм;

dм (або d'м) - експлуатаційна норма збільшення у кривих відстані між осями колій, визначається за табл. 3.18 додатка 3 "Инструкции по применению габаритов приближения строений", затвердженої 18.11.86 МШС СРСР.

Приведені відстані між осями колій розраховуються за формулою (1) для кожної кривої.

2.3. Пропуск вантажів 6-го ступеня бокової і нижньої негабаритності, понаднегабаритних у цих зонах та зустрічних поїздів суміжними коліями на прямих ділянках відстанню між осями колій 4100 мм і менше забороняється. Якщо відстань між осями колій більше 4100 мм, можливість пропуску зазначених вантажів без закриття руху на суміжній колії перевіряється розрахунком згідно з пунктом 3 цього додатка. Умови пропуску вантажів з верхньою понаднегабаритністю встановлюються також згідно з цим додатком.

На кривих ділянках повинні враховуватися приведені до прямих відстані між осями колій.

2.4. При визначенні за табл. 14.1 умов пропуску суміжними коліями двоколійних ліній негабаритних вантажів з розрахунковою негабаритністю враховується більший ступінь бокової (нижньої) негабаритності, який встановлений за розрахунковою негабаритністю.

2.5. Умови пропуску суміжними коліями рухомого складу габариту Т (вагони електросекцій та електропоїздів), габаритів Тпр і Тц, які перевозяться як негабаритні вантажі на своїх осях, приймаються в залежності від їх ступенів бокової негабаритності, зазначених у табл. 14.2.

Таблиця 14.1

Умови пропуску зустрічних поїздів з вантажами бокового і нижнього ступенів негабаритності суміжними коліями з відстанню між осями на прямих дільницях колії 4100 - 3750 мм

Найменування ступеня бокової і нижньої негабаритності та габаритів рухомого складу зустрічних поїздів 

Умови пропуску при ширині між коліями на прямих ділянках, мм 

  

4100 і більше 

4099 - 4050 

4049 - 4000 

3999 - 3950 

3949 - 3900 

3899 - 3850 

3849 - 3800 

3799 - 3750 

1-Т і 1-Т або 1 ст. 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

1-Т і 2 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

- - 

1-Т і 3 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

- - 

- - 

1-Т і 4 

+ + 

+ + 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

1-Т і 5 

+ + 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

1-Т і 6 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

1 і 1-Т 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

1 і 1 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

1 і 2 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

- - 

- - 

- - 

1 і 3 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

- - 

- - 

- - 

- - 

1 і 4 

+ + 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

1 і 5, 6 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

2 і 1-Т 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

- - 

2 і 1 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

- - 

- - 

- - 

2 і 2 

+ + 

+ + 

+ + 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

2 і 3 

+ + 

+ + 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

2 і 4, 5, 6 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

3 і 1-Т 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

- - 

- - 

3 і 1 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

- - 

- - 

- - 

3 і 2 

+ + 

+ + 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

3 і 3 

+ + 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

3 і 4, 5, 6 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

4 і 1-Т 

+ + 

+ + 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

4 і 1 

+ + 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

4 і 2, 3, 4, 5, 6 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

5 і 1-Т 

+ + 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

5 і 1 або будь-який інший ступінь 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

6 і 1-Т або будь-який інший ступінь 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

Примітки: У таблиці позначено:

+ + рух з графіковою швидкістю (для поїздів з негабаритним вантажем - не більше 90 км/год.) (зазор 390 мм і більший);

+ рух з обмеженою швидкістю до 40 км/год. (зазор менший ніж 390, але рівний або більший ніж 350 мм);

- - пропуск без закриття руху на суміжній колії забороняється (зазор менший 350 мм).

Таблиця 14.2

Найменування рухомого складу 

Ступені негабаритності 

нижній

боковий 

верхній

Вагони електросекцій та електропоїздів: 

  

  

  

Ср3 

Сд, Ср 

ЕР1 

ЕР2, ЕР-2М 

ЕР9, ЕР9П 

ЕР11 

ЕР22 

ЕТ-2, ЕТ-2А 

ЕД-2, ЕД-2Т, ЕД-9Т 

ЕД-4, ЕД-4М, ЕД-4МК 

ЕД-2Р-Т, ЕР-9П, ЕР-9М 

ЕМ1-К, ЕМ2-К 

ЕПЛ-2т 

ЕПЛ-9Т 

Піввагони габариту Тпр 

Вагони, що повністю використовують габарит Тпр 

Цистерни габариту Тц 

3. Визначення умов пропуску на двоколійних лініях негабаритних вантажів з урахуванням їх фактичних розмірів

3.1. Для визначення умов пропуску на двоколійних лініях негабаритних вантажів за їх фактичними розмірами спочатку розраховується величина відстані між осями колій, за якою може бути допущений на суміжних коліях зустрічний рух даного негабаритного вантажу і поїзда з габаритним або негабаритним вантажем, або з рухомим складом відповідного габариту (1-Т, Тпр, Т).

Визначена величина відстані між осями колій порівнюється з фактичною на перегоні, що розглядається.

Зустрічний рух на суміжних коліях допускається, якщо фактична відстань між осями колій більша або дорівнює визначеній розрахунком.

3.2. Мінімальна відстань між осями суміжних колій на перегонах, яка необхідна для пропуску негабаритного вантажу за умови збереження руху на суміжній колії, визначається за формулами:

на прямих ділянках колії

Sпрр = (Хі + dх) + (А + dАх), мм; 

(2) 

на кривих ділянках колії

Sкрр = (Хі + dх + bR + Dbh) + (А + dАх + 0,5dм), мм, 

(3) 

де Хі - півширина вантажу на висоті, що розглядається, мм;

А - півширина рухомого складу або вантажу зустрічного поїзда (приймається для рухомого складу габариту 1-Т та габариту навантаження рівною 1625 мм; габариту Тпр - 1700 мм; габариту Т - 1800 мм);

dх - мінімально допустимий горизонтальний зазор, мм, між негабаритним вантажем і перешкодою, який приймається за табл. 12.2 додатка 12 цієї Інструкції;

dАх - горизонтальний зазор, мм, що враховує можливі зміщення рухомого складу або вантажу зустрічного поїзда.

Якщо в розрахунках враховуються зазначені вище значення А = 1625, 1700 та 1800 мм, тоді величини dАх приймаються рівними dх за табл. 12.1 додатка 12 цієї Інструкції для зовнішніх перерізів. При швидкості руху більше 90 км/год. величина dАх приймається за табл. 14.3 цього додатка. 

bR - геометричний винос вантажу b або b, мм, в даній кривій, який визначається за формулами (15) - (24) додатка 11 цієї Інструкції;

dм - експлуатаційна норма розширення між коліями в кривих, мм, яка приймається за табл. 3.18 (графи 2 -17) "Инструкции по применению габаритов приближения строений";

Dbh - зміщення зустрічного рухомого складу назустріч один одному, якщо підвищення зовнішньої рейки зовнішньої колії hзов більше, ніж підвищення зовнішньої рейки hвн внутрішньої колії hв:

  

 
, мм,

 
(4) 

де Yі - відстань від рівня головок рейок до точки вантажу, що розглядається, мм.

зустрічний пропуск допускається, якщо

Sпрф і Sпрр і Sкрф і Sкрр

(5) 

де Sпрф і Sкрф - фактичні відстані між осями колій відповідно у прямій та кривій.

Таблиця 14.3

Висота від рівня головок рейок, мм 

Горизонтальний зазор dАх, мм 

Висота від рівня головок рейок, мм 

Горизонтальний зазор dАх, мм 

4300 - 4001 

230 

2500 - 2201 

185 

4000 - 3701 

225 

2200 - 2001 

175 

3700 - 3401 

215 

2000 - 1801 

170 

3400 - 3101 

210 

1800 - 1601 

165 

3100 - 2801 

200 

1600 - 1401 

150 

2800 - 2501 

190 

1400 - 1201 

130 

4. Приклади

Приклад 1. Відстань Sкрф між осями колій у кривій радіусом 250 м дорівнює 4350 мм. Підвищення зовнішньої рейки зовнішньої колії hзов = 120 мм, внутрішньої hвн = 120 мм. Визначити приведену до прямої відстань між осями колій Sкрпр для зазначеної кривої.

Рішення. За табл. 3.18 "Инструкции по применению габаритов приближения строений" знаходиться експлуатаційна норма збільшення в даній кривій відстані між осями колій. Якщо hзов = hвн, то визначається величина dм. При hзов = 120 мм і R = 250 мм dм = 305 мм.

Sкрпр визначається за формулою (1) цього додатка і дорівнює:

Sкрпр = Sкрф - dм = 4350 - 305 = 4045 мм.

Приклад 2. Умови аналогічні зазначеним у прикладі 1, за винятком підвищення зовнішньої рейки внутрішньої колії (hвн), яке дорівнює 80 мм.

Рішення. Якщо hзов > hвн, то замість dм в розрахунках приймати величину d'м.

За табл. 3.18 "Инструкции по применению габаритов приближения строений" при hзов - hвн = 120 - 80 = 40 мм знаходимо:

d'м = dм + 100 = 305 + 100 = 405 мм.

За формулою (1) цього додатка

Sкрпр = Sкрф - dм = 4350 - 405 = 3945 мм.

Приклад 3. Вантаж відноситься до 1-го нижнього, 2-го бокового і 2-го верхнього ступенів негабаритності. На перегоні двоколійної лінії ширина між коліями негабаритна і дорівнює 3875 мм. Визначити можливість та умови пропуску цього вантажу, якщо суміжною колією прямує состав габариту 1-Т.

Рішення. Умови пропуску негабаритного вантажу на двоколійній лінії визначаються за одним із більших ступенів бокової або нижньої негабаритностей. У даному разі приймається 2-ий ступінь бокової негабаритності.

У табл. 14.1 цього додатка у графі 7 (відстань 3899 - 3850 мм) у рядку для 2-го ступеня негабаритності і габариту 1-Т зазначені два хрестики. Отже, даний вантаж може пропускатися перегоном з графіковою швидкістю.

Приклад 4. Вантаж відноситься до негабаритності 4-го нижнього, 2-го бокового і 3-го верхнього ступенів. Найменша "приведена" відстань між осями колій на перегоні у кривій дорівнює 4020 мм. Визначити можливість та умови пропуску цього вантажу, якщо суміжною колією перевозиться негабаритний вантаж бокової негабаритності 2-го ступеня. 

Рішення. Аналогічно прикладу 3 для визначення умов пропуску вантажу приймається нижня негабаритність 4-го ступеня, яка є більшою за бокову 2-го ступеня.

За табл. 14.1 в графі 4 (відстань 4049 - 4000 мм) в рядку проти 4-го і 2-го ступенів негабаритності зазначені прочерки. Отже такий вантаж не може пропускатися, якщо на сусідній колії перевозиться негабаритний вантаж 2-го ступеня бокової негабаритності.

Приклад 5. Визначити можливість та умови зустрічного пропуску понаднегабаритного вантажу на платформі, з рухомим складом габариту 1-Т на двоколійній лінії з відстанню між осями колій у прямих Sпрф = 4100 мм. Найбільша півширина вантажу Хі = 2000 мм на висоті Yі = 4000 мм у внутрішніх перерізах.

Рішення.

Відстань між осями колій, необхідна для пропуску цього вантажу без закриття зустрічного руху, визначається за формулою (2):

Sпрр = (Хі + dх) + (А + dАх) мм,

де - Хі = 2000 мм; А = 1625 мм.

За табл. 12.2 додатка 12 цієї Інструкції знаходимо зазор dх для цього вантажу:

при Yі = 4000 мм dх = 175 мм і V = 90 км/год.,

при Yі = 4000 мм dх = 160 мм і V = 40 км/год.

Зазор dхА для зустрічного поїзда габариту 1-Т визначається за табл. 14.3 цього додатка: при Yі = 4000 мм, dхА = 225 мм і V = 120 км/год.

Sпрр = (2000 + 175) + (1625 + 225) = 4025 мм.

Якщо 4025 < 4100 мм, то зустрічний рух у прямій допускається за графіковими швидкостями.

 

Форма заявки
на відправлення електросекцій і електропоїздів габариту Т і недіючому стані в межах залізниць України

ТЕЛЕГРАМА

ДС __________________________________________________________________________________
                                                                                                (найменування станції) 

Прошу (просимо) дозволу на відправлення з станції ________________________________________
______________________ призначенням на ________________________________________________
          (найменування станції)                                                                                      (найменування станції)
на адресу _____________________________________________________________________________
вагонів NN ___________________________________________________________________________
електросекції серії ______________________________________________________________________
електропоїзди серії _____________________________________________________________________
Негабаритність ________________________________________________________________________
Вагони з виходом на високі платформих) __________________________________________________
Вагони з драбиною для виходу на низькі платформих) _______________________________________
Нижні підніжки знятіх) __________________________________________________________________ 

Посади і підписи осіб, які оформили заявку 

__________________ 

____________
х) непотрібне закреслити

 

Методика визначення поперечної стійкості транспортерів з числом осей 12 і більше від перекидання в кривих

У цьому додатку розглядається два види транспортерів з числом осей 12 і більше.

Не обладнані водильними пристроями

сполучувальні:

вантажопідйомністю 300 т, ТСЧ-300, 20-вісні, тип 3993;

вантажопідйомністю 240 т, ТСЧ-240, 16-вісні, тип 3992;

вантажопідйомністю 220 т, ТСЧ-220, 16-вісні, тип 3991;

зчіпні:

вантажопідйомністю 340 т, ТСЦ-340, 24-вісні, тип 3976 - 3977;

окрема секція ТСЦ-340, вантажопідйомністю 170 т, (3976 або 3977);

вантажопідйомністю 240 т, ТСЦ-240, 16-вісні, тип 3974;

площадкові:

вантажопідйомністю 130 - 150 т, 12-вісні, типів 3915, 3916, 3917, 3918; 

вантажопідйомністю 180 - 220 т, на візках ВТЗ, 16-вісні, типів 3923, 3922, 3926;

вантажопідйомністю 220 т, на візках ВТЗ, 16-вісні, тип 3925;

вантажопідйомністю 200 - 225 т, на візках ЦНИИ-ХЗ, 16-вісні, типів 3927, 3928, 3929.

Обладнані водильними пристроями:

сполучувальні:

вантажопідйомністю 500 т, 32-вісні, ТСЧ-500К, тип 3998;

вантажопідйомністю 400 т, 28-вісні, ТСЧ-400, тип 3996;

вантажопідйомністю 300 т, 20-вісні, ТСЧ-300 М, тип 3994;

а) з внутрішнім веденням;

б) з зовнішнім веденням;

зчіпні:

вантажопідйомністю 480 т, 32-вісні, ТСЦ-480, тип 3978 - 3979;

16-вісні окремі секції, ТСЦ-480, вантажопідйомністю 240 т, тип 3978 і 3979.

1. Методика розрахунку коефіцієнтів запасу поперечної стійкості від перекидання в кривих базується на обчисленні сумарних перекидаючих і відновлювальних моментів і їх відношень за формулами:

1.1. Для транспортерів, не обладнаних водильними пристроями:

  

 

  

 

  

 

 
(1) 

де - h1 - коефіцієнт запасу стійкості відносно головки рейок;

h2 - коефіцієнт запасу стійкості відносно ковзунів надресорних балок;

h3 - коефіцієнт запасу стійкості відносно головки рейки при зупинці в кривій з максимальним підвищенням зовнішньої рейки;

Мп(1), Мп(2) - сумарні перекидаючі моменти відносно головки рейки і ковзунів надресорних балок, тсм;

Мвід(1), Мвід(2) - сумарні відновлювальні моменти відносно головки рейки і ковзунів надресорних балок, тсм;

Мп(3), Мвід(3) - відповідно перекидаючі і відновлювальні моменти при зупинці в кривій з максимальним підвищенням зовнішньої рейки, тсм.

Стійкість від перекидання в кривих навантажених транспортерів без каткових опор забезпечується за умов:

h1 Ј 0,67; 

h2 Ј 0,67; 

h3 Ј 0,67; 

(2) 

1.2. Для транспортерів, обладнаних водильними пристроями

  

 

  

 

 
(3) 

Стійкість від перекидання в кривих навантажених транспортерів, обладнаних катковими опорами, забезпечується за умови:

При V = 5 км/год. 

h1 і h2 Ј 0,83 

(4) 

При V > 5 км/год. 

h1 і h2 Ј 0,67 

  

2. Для розрахунків стійкості транспортерів від перекидання в кривих застосовуються параметри, позначення яких наведені у табл. 16.1 цього додатка.

3. Сумарний перекидаючий момент відносно головки рейки визначається за формулою:

Мп(1) = М1 + М2 + М3 + М4 + М5 + М6 + М7 + М8 + М9 + М10

(5) 

Доданки сумарного перекидаючого моменту М1 - М10 визначаються через числові значення констант, наведених у табл. 16.2 цього додатка для транспортерів, не обладнаних водильними пристроями, і в табл.16.3 цього додатка для транспортерів, обладнаних водильними пристроями.

М1 - момент, обумовлений визначенням зазору в колії з врахуванням максимального зношення гребенів коліс;

М1 = 0,03Qван + А1

(6) 

М2 - момент, обумовлений визначенням зазорів в ковзунах вантажонесучих і проміжних балок транспортера.

М2 = В1Qванhцв - В2Qван + В3

(7) 

Таблиця 16.1

Найменування параметра 

Позначення 

Розмірність 

Вага тари транспортера 

Qт 

тс 

Вага вантажонесучих балок транспортера з навісним устаткованням1) 

Qнб 

тс 

Вага вантажу загальна 

Qван 

тс 

Сумарна вертикальна жорсткість ресорного підвішування транспортера 

ЖS 

тсм 

Поперечна відстань між осями комплектів ресорного підвішування візків транспортера 

bр 

м 

Відстань між кругами катання колеса 

2S 

м 

Поперечна відстань між осями вушок (упорів) несучих консолей транспортерів сполучувального типу 

В 

м 

Висота точки прикладання рівнодіючих сил вітру тари транспортера над рівнем головки рейок (РГР) 

hт 

м 

Висота центра ваги вантажу над рівнем головки рейок (РГР) 

hцв 

м 

Висота точки прикладання рівнодіючої сили вітру, яка діє на вантаж, загальна 

м 

Висота центра ваги тари транспортера над рівнем головки рейки (РГР) 

Hцвв 

м 

Площа навітряної поверхні тари транспортера 

Sпт 

м2 

Площа навітряної поверхні вантажу, загальна 

Sп 

м2 

Довжина вантажу 

м 

Число коліс транспортера 

nк 

Поздовжнє зміщення центра ваги вантажів, загальне, відносно вертикальної площі, в якій знаходиться поперечна вісь симетрії транспортера 

Ізм 

м 

Поперечне зміщення центра ваги вантажу, загальне, відносно вертикальної площі, в якій знаходиться поздовжня вісь симетрії транспортера 

м 

Коефіцієнт запасу поперечної стійкості від перекидання в кривій: 

  

  

відносно головки рейок 

h1 

відносно ковзунів надресорних балок 

h2 

при зупинці в кривій з максимальним підвищенням зовнішньої рейки 

h3 

Статичне осьове навантаження 

Рст 

тс 

Радіус кривої 

м 

Критичний радіус кривої 

Rкр 

м 

Підвищення зовнішньої рейки в кривій 

D

м 

Швидкість руху транспортера 

км/г 

Поперечний хід каткових опор несучих консолей кривій 

qR 

мм 

Поперечний хід каткових опор несучих консолей в кривій критичного радіуса 

dRmax 

мм 

Примітка: 1) для зчіпних транспортерів з турнікетами.

М3 - момент, обумовлений крутінням проміжних балок транспортера відповідно його поздовжньої осі:

для транспортерів без каткових опор

М3 = C1Qванhцв + Chцв - C2Qван + C3

(8) 

для транспортерів з катковими опорами

М3 = C1Qванhцв C2 Qван + C3

(9) 

М4 - момент від дії центробіжної сили в кривій:

  

 

 
(10) 

М5 - момент від дії вітрового навантаження

M5 = 0,05 · Snh + D2

(11) 

М6 - момент, обумовлений поперечним зсувом несучих консолей з вантажем на каткових опорах:

для транспортерів, не обладнаних водильними пристроями, М6 = 0;

для транспортерів, обладнаних водильними пристроями, за винятком сполучувального транспортера ТСЧ-500К (тип 3998):

  

 
;

 
(12)

в) для транспортерів ТСЧ-500К (тип 3998) в залежності від радіуса кривої приймається така послідовність обчислень:

в1) проводиться вибір величини максимального поперечного зсуву каткових опор qRmax у залежності від параметрів вантажу відповідно до ТУ ТУЭ-ТСЧ-500К;

в11) обчислення критичного радіуса кривої Rкр, тобто такого значення радіуса, починаючи з якого повністю реалізується поперечний хід каткових опор несучих консолей qRmax:

  

  

  

Rкр = 

-------- 

0,125[(24,66 + L)2 - (14,66 + L)2 + 108,16]; 

(13) 

  

qRmax: 

  

  

при 

R Ј Rкр

М6 = (Qван + 45) qRmax

(14) 

  

R > Rкр

М6 = (Qван + 45)qR

  

  

  

  

де - qR = 

----- 

0,125 [ (24,66 + L)2 - (14,66 + L)2 + 108,16]; 

(15) 

  

  

  

М7 - момент, обумовлений поперечним переміщенням надресорних балок на ресорах центрального підвішування:

M7 = G1Qван + G2

(16) 

М8 - момент від поперечної горизонтальної складової поздовжньої сили в кривих:

для транспортерів, не обладнаних водильними пристроями, M8 = 0;

для транспортерів, обладнаних водильними пристроями, за винятком сполучувальних транспортерів ТСЧ-500К (тип 3998):

  

G4 + G5

  

M8 = G3 

-------------; 

(17) 

  

  

для транспортерів ТСЧ-500К:

при 

R Ј Rкр

М8 = 76,5 qRmax

(18) 

при 

R > Rкр

М8 = 76,5 qR. 

  

М9 - момент, обумовлений поперечним зсувом центра ваги обресорених частин транспортера і вантажу, внаслідок бокового нахилу на ресорному підвішуванні (з врахуванням динаміки):

для транспортерів, не обладнаних водильними пристроями:

  

 
;

 
(19)

для транспортерів, обладнаних водильними пристроями:

 

 
;

 
(20)

М10 - момент, обумовлений поперечним зміщенням центра ваги вантажу відносно поздовжньої осі симетрії транспортера:

М10 = Qванb; 

(21) 

Сумарний відновлювальний момент визначається виразом:

  

 
;

 
(22)

Сумарний перекидаючий момент відносно ковзунів надресорних балок Mn(2) обчислюється такою формулою:

для транспортерів, не обладнаних водильними пристроями:

  

 
;

 
(23)

для транспортерів, обладнаних водильними пристроями:

  

 
;

 
(24)

Сумарний відновлювальний момент визначається за формулою:

  

 
 

 
 
(25) 

Сумарний перекидаючий момент Мn(2) визначається такою формулою:

  

 
 

 
(26) 

де -

  

 

 
(27) 

Сумарний відновлювальний момент Мвід(3) визначається за формулою: 

  

 

 
(28) 

де - L - база вантажонесучої балки площадкових, платформених і колодязних транспортерів.

Розрахунок коефіцієнта запасу стійкості від перекидання проводиться для критичних режимів руху транспортерів:

не обладнаних водильними пристроями, критичні режими руху наведені в табл. 16.4 цього додатка;

обладнаних водильними пристроями, критичні режими руху наведені в табл. 16.5 цього додатка.

Таблиця 16.2

Коефіцієнти в розрахункових формулах для визначення перекидаючих і відновлювальних моментів транспортерів, які не обладнані водильними пристроями

Найменування коефіцієнтів 

Сполучувальні транспортери, умовні позначення (тип) 

Зчіпні транспортери, умовні позначення (тип) 

Площадкові транспортери, вантажопідйомність (тип) 

ТСЧ-300
(3993) 

ТСЧ-240
(3992) 

ТСЧ-220
(3991) 

ТСЦ-340
(3976 -
3977) 

ТСЦ-170
(секція)
(3976
або
3977) 

ТСЦ-240
(3974) 

в/п
130-150 т (3915 -
3918) 

в/п 180,
200, 220 т
(3922,
3926,
3923) 

в/п
200, 220,
225 т
(3927, 3929,
3928) 

в/п 220 т
(3925) 

з несучою балкою 

без несучої балки 

A1 

4,419 

3,294 

3,55 

3,2517 

4,98 

2,49 

3,048 

3,33 

4,92 

3,579 

3,807 

B1 

0,085 

0,075 

0,075 

0,075 

0,068 

0,068 

0,033 

0,05 

0,05 

0,045 

0,0186 

B2 

0,1121 

0,081 

0,1033 

0,1033 

0,0716 

0,0716 

0,0334 

0,058 

0,0563 

0,0503 

0,021 

B3 

7,3831 

3,3744 

3,036 

3,5575 

-0,0961 

-0,481 

-0,2703 

-0,126 

-0,6643 

0,3135 

-0,1794 

C1 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,02 

0,02 

0,01 

0,043 

0,043 

0,043 

0,043 

3,141 

4,116 

2,9581 

3,206 

C2 

0,0126 

0,0119 

0,0119 

0,0119 

0,0199 

0,0199 

0,008 

0,0451 

0,0444 

0,0474 

0,0424 

C3 

0,7546 

0,3747 

0,4129 

0,4635 

0,0882 

0,0441 

0,0124 

-3,291 

-4,26 

-3,2456 

-3,161 

D1 

1,8422 

1,072 

1,2676 

1,2106 

1,0315 

0,5157 

0,5354 

0,7858 

1,0707 

0,8445 

0,7785 

D2 

9,657 

5,46 

3,5 

3,525 

1,8 

0,9 

1,48 

1,92 

3,618 

3,4375 

1,763 

G1 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

G2 

2,106 

1,556 

1,698 

1,4958 

2,272 

1,136 

1,3334 

1,74 

2,58 

1,746 

1,834 

Q1 

1,3 

1,2544 

1,3 

1,3 

1,2544 

1,2544 

1,2544 

1,2544 

1,2544 

1,2544 

1,2544 

Q2 

Q3 

-0,55 

-0,51 

-0,51 

-0,51 

-0,61 

-0,61 

-0,61 

-0,61 

-0,61 

-0,51 

-0,61 

Q4 

156,897 

83,635 

101,88 

99,4707 

43,168 

21,584 

10,0005 

28,71 

41,28 

48,015 

26,593 

Q5 

8186,96 

6400 

6632,474 

6632,474 

21630 

10815 

14400 

6400 

14400 

6400 

14416 

Q6 

0,55 

0,51 

0,51 

0,51 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,51 

0,61 

Q7 

153,192 

80,154 

100,725 

98,6349 

29,88 

14,94 

6,096 

32,19 

36,08 

46,527 

21,573 

Q8 

234,207 

136,152 

161,16 

153,914 

131,14 

65,57 

68,072 

99,9 

136,12 

107,37 

98,982 

Q9 

152,44 

82,68 

44,5 

46,53 

8,55 

4,275 

7,03 

18,88 

39,42 

40,7 

9,03 

Q10 

193,14 

109,2 

70 

70,5 

36 

18 

29,6 

38,4 

72,36 

68,75 

35,26 

W1 

0,79 

0,79*
0,747** 

0,79*
0,747** 

0,79*
0,747** 

0,79*
0,747** 

0,79*
0,747** 

0,79* 

0,79 

0,79 

0,79*
0,747** 

0,79 

W2 

147,3 

109,8 

118,5 

108,39 

166,0 

83,0 

101,6 

111,0 

164,0 

119,3 

126,9 

W3 

1,55 

1,55*
1,46** 

1,55*
1,46** 

1,55*
1,46** 

1,55*
1,46** 

1,55*
1,46** 

1,55* 

1,55 

1,55 

1,55*
1,46** 

1,55
 

W4 

234,207 

136,152 

161,16 

153,914 

131,14 

65,57 

68,072 

99,9 

136,12 

107,37 

98,982 

R1 

0,88 

0,85 

0,85 

0,85 

1,05 

1,05 

1,05 

0,92 

0,85 

0,85 

0,993 

R2 

104,583 

42,822 

60,435 

61,7823 

-43,16 

-21,58 

-38,608 

-2,22 

-3,28 

5,965 

-27,0297 

R3 

234,207 

136,152 

161,16 

153,914 

131,14 

65,57 

68,072 

99,9 

136,12 

107,37 

98,982 

R4 

128,02 

65,0 

27,5 

30,55 

-11,25 

-5,625 

-9,25 

8,96 

26,46 

22,0 

-7,439 

R5 

193,14 

109,2 

70,0 

70,5 

36,0 

18,0 

29,6 

38,4 

72,36 

68,75 

35,26 

W5 

105,3 

77,8 

84,9 

74,79 

113,6 

56,8 

66,67 

87,0 

129,0 

87,3 

91,7 

W6 

0,762 

0,76 

0,76 

0,76 

0,635 

0,635 

0,635 

0,76 

0,635 

0,76 

0,637 

W8 

0,88 

0,85 

0,85 

0,85 

1,05 

1,05 

1,05 

0,92 

0,85 

0,85 

0,993 

W9 

122,148 

57,183 

73,014 

74,0421 

-6,816 

-3,408 

-19,3343 

1,74 

10,32 

18,333 

-8,528 

T1 

0,55 

0,51 

0,51 

0,51 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,51 

0,61 

T2 

156,897 

83,635 

101,88 

99,4707 

43,168 

21,584 

10,0005 

28,71 

41,28 

48,015 

26,593 

T3 

8186,96 

6632,474 

6632,474 

6632,474 

22415,69 

11207,84 

14923,07 

6632,474 

14923,066 

6632,474 

14939,65 

T4 

152,44 

82,68 

44,5 

100,8202 

8,55 

4,275 

7,03 

18,88 

18,88 

40,7 

9,03 

T5 

193,14 

109,2 

70,0 

128,0256 

36,0 

18,0 

29,6 

38,4 

38,4 

68,75 

35,26 

Примітки: * при ширині колії - 1520 мм; ** при ширині колії - 1435 мм

Таблиця 16.3

Коефіцієнти в розрахункових формулах для визначення перекидаючих і відновлювальних моментів транспортерів, які обладнані водильними пристроями

Найменування коефіцієнту

Сполучувальні транспортери 

Зчіпні транспортери 

ТСЧ-500К (3998) 

ТСЧ-400 (3996) 

ТСЧ-300М (3994) 

ТСЦ-480 (3978 - 3979) 

Окрема секція (3978, 3979) 

Вантаж самонесучий 

Вантаж на балці-
площадці 

A1

6,792 

5,88 

4,8 

6,09 

6,3324 

3,1662 

B1

0,042 

0,03 

0,039 

0,039 

0,068 

0,068 

B

0,048 

0,0346 

0,048 

0,048 

0,0813 

0,0813 

B3 

6,6184 

2,417 

4,6873 

5,0485 

0,1371 

0,0686 

C1 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,02 

0,02 

C2 

0,0079 

0,0152 

0,0187 

0,0187 

0,0205 

0,0205 

C3 

2,1407 

0,6438 

0,5762 

0,3936 

0,3293 

0,1647 

D1 

2,9271 

2,3278 

2,4049 

2,901 

1,4610 

0,7305 

D2 

16,7674 

13,975 

7,785 

9,169 

3,99 

1,995 

E1 

38,3 

35,8 

35,8 

25,3 

25,3 

E2 

2,5 

2,4 

2,4 

E3 

58,0 

55,4 

98,4 

83,8 

41,9 

G1 

0,012 

0,012 

0,012 

0,012 

0,02 

0,02 

G2 

1,944 

1,66 

1,416 

1,932 

2,868 

1,434 

G3 

51,6 

62,83 

62,83 

1265,0 

1265,0 

G4 

38,3 

35,8 

35,8 

G5 

2,5 

2,4 

2,4 

Q1 

1,277 

1,277 

1,277 

1,3 

1,3 

Q2 

Q3 

-0,58 

-0,5 

-0,5 

-0,61 

- 0,61 

Q4 

247,215 

274,5 

194,374 

235,028 

67,398 

33,699 

Q5 

22497,8 

20313,0 

14061,125 

14061,125 

29877,2 

14938,6 

Q6 

0,58 

0,595 

0,518 

0,518 

0,61 

0,61 

Q7 

240,453 

179,34 

222,56 

263,291 

56,9912 

28,496 

Q8 

371,765 

295,96 

305,44 

368,445 

185,75 

92,8752 

Q9 

236,515 

202,5 

109,08 

128,472 

28,56 

14,28 

Q10 

335,347 

279,5 

155,7 

183,38 

79,8 

39,9 

Q11 

0,777 

0,654 

0,741 

0,741 

0,479 

0,479 

Q12 

118,0 

161,0 

Q13 

111,1 

154,1 

W1 

0,79*
0,748** 

0,79 

0,79*
0,748 ** 

0,79*
0,748** 

0,79 

0,79 

W2 

226,4 

196,0 

160,0 

203,0 

211,08 

105,54 

W3 

1,55*
1,46** 

1,55 

1,55*
1,46** 

1,55*
1,46** 

1,55 

1,55 

W4 

371,765 

295,96 

305,44 

368,445 

185,75 

92,8752 

R1 

0,79 

0,99 

0,75 

0,75 

1,04 

1,04 

R2 

192,909 

101,92 

185,44 

216,196 

-33,773 

-16,8864 

R3 

371,765 

295,96 

305,44 

368,445 

185,75 

92,8752 

R4 

200,731 

150,8 

88,2 

103,88 

-7,56 

- 3,78 

R5 

335,347 

279,5 

155,7 

183,38 

79,8 

39,9 

R6 

0,696 

0,424 

0,625 

0,625 

0,111 

0,111 

W5 

157,0 

113,7975 

111,1 

154,1 

113,4 

56,7 

W6 

0,725 

0,632 

0,725 

0,725 

0,637 

0,637 

W8 

0,79 

0,99 

0,75 

0,75 

1,04 

1,04 

W9 

214,07 

103,92 

166,599 

196,503 

18,936 

9,468 

Примітка: 

* при ширині колії 1520 мм;

** при ширині колії 1435 мм. 

Таблиця 16.4

Критичні режими руху

Радіус кривої, R, м 

Швидкість,V, км/год. 

Підвищення зовнішньої рейки, Dh, м 

150
250
350
500
700 

20
50
65
80
90 

0
0,01
0,04
0,04
0,03 

Таблиця 16.5

Критичні режими руху

Умовні позначення транспортера 

Тип за єдиною нумерацією 

Критичні режими руху 

R, м 

V, км/год. 

Dh, м 

 
 
ТСЧ-500К 

 
 
3998 

150
150
300
300
500
500 

10
10
40
60
70
80 

0
0,03
0,06
0,12
0,06
0,15 

 
 
ТСЧ-400 

 
 
3996 

150
200
300
300
500
500 

5
10
15
40
50
70 

0
0,03
0
0,06
0,09
0,12 

 
 
ТСЧ-300М 

 
 
3994 

200
200
350
500
800 

5
20
65
80
100 

0
0,03
0,15
0,15
0,15 

ТСЦ-480 і його окрема 16-вісна секція 

 
 
3978 - 3979 

700
500
350
250
150 

90
80
65
50
20 

0,03
0,04
0,04
0,01

 

Спеціальні вимоги, які повинні задовольняти розмірно-вагові параметри вантажів і технічний стан рухомого складу при перевезенні вантажів на зчіпних транспортерах

1. Можливість перевезення довгомірних вантажів на зчіпних транспортерах вантажопідйомністю 120 і 240 т в залежності від відстані між осями турнікетів, на які спирається вантаж, та довжин консольних частин, коли Iк > 0,31зч визначаються за умови, що fвиг і fп мають значення від 0,6 до 1,4,

де - fвиг і fп відповідно частоти вигинальних коливань вантажу (перший оберт симетричних коливань) і коливань підскакування обресорених мас навантаженого транспортера, Гц

Частоти fвиг і fп визначаються формулами:

 

і

 

де Qван - вага вантажу, тс;

I - момент інерції поперечного перерізу вантажу, м4 (для вантажів, що мають перемінну за довжиною конфігурацію, визначається для перетинів, розташованих у консольних частинах вантажу);

Е - модуль пружності матеріалу вантажу, тс/м2 (для сталі Е = 2 · 10-7 тс/м2); 

L - довжина вантажу, м;

a - коефіцієнт форми, табл. 17.1 цього додатка;

П - сумарний статичний прогин ресорного підвішування навантаженого транспортера (з урахуванням власної пружності вантажонесучих балок транспортера), м.

Результати розрахунків обґрунтування розмірів довжин консольних частин вантажів при Iк > 0,31зч прикладаються відправником вантажу до технічної документації, що підлягає погодженню у порядку, передбаченому цією Інструкцією.

Таблиця 17.1

Відношення довжини консольної частини вантажу до бази транспортера осями опорних турнікетів 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

1,1 

1,2 

Коефіцієнти форми a  

2,30 

2,35 

2,31 

2,26 

2,22 

2,18 

2,14 

2,10 

2,08 

2,06 

2. Нижче перераховані спеціальні вимоги, які пред'являються до технічного стану зчіпних транспортерів вантажопідйомністю 120 т перед навантаженням і після вивантаження вантажів.

2.1. До подачі транспортера під навантаження відповідальні представники ПТО вагонів чи ВЧД і станції навантаження комісійною перевіркою встановлюють:

наявність гребінчатих ковзунів (тумб) турнікетів, скріплених сергами для їхньої фіксації з опорами турнікетів;

стан обмежників ковзунів, включаючи зварені шви (зовнішні і внутрішні) і зазори між обмежниками і гребінчатими ковзунами, відповідно до схеми рис. 17.1, величини яких повинні бути в межах, зазначених у табл. 17.2;

Схема виміру зазорів між обмежниками і гребінчатими ковзунами (тумбами)

 

1 - гребінчатий ковзун (тумба) 

4 - лист 

2 - обмежник 

5 - середня опора 

3 - опорна плита 

  

Рис. 17.1

наявність підтурнікетних ковзунів і ковзунів надресорних балок, а також величини зазорів у ковзунах, які повинні знаходитися в межах, зазначених у табл. 17.2 цього додатка;

Таблиця 17.2

Розташування зазорів 

Допустимі величини зазорів, мм 

Сумарний поперечний між обмежником і гребінчатим ковзуном турнікета (b1 + b2

7 - 12 

Вертикальний між обмежником і гребінчатим ковзуном (а) 

2 - 4 

Сумарні вертикальні між підтурнікетними ковзунами і ковзунами несучих балок: 

  

при наявності проміжних платформ 

16 - 24 

без проміжних платформ 

8 - 12 

наявність шворнів турнікетів, кілець і втулок, які запобігають виходу шворнів зі сферичних підп'ятників турнікетів;

справність системи подачі змащення (якщо вона є) на рухливому турнікеті і можливість установки рухливого турнікета в нейтральне (середнє) положення.

2.2. При незадовільному стані хоча б одного з перерахованих у пункті 2.1 цього додатка конструктивних вузлів чи при відхиленні величин зазорів, які не підлягають регулюванню на станції навантаження, подача транспортера під навантаження не допускається, а транспортер направляється в ремонт у найближче вагонне депо (ВЧД), спеціалізоване для ремонту транспортерів.

Після вивантаження транспортерів перед відправленням їх порожніми рухливі турнікети повинні бути приведені в транспортне положення. При цьому на транспортерах побудови 1965 - 1967 (код типу 3960), які не мають кронштейнів з гніздами для шпильок, верхня частина рухливого турнікета повинна бути закріплена до нижньої частини чотирма болтами в середньому положенні. На транспортерах побудови 1974 - 1981 (код типу 3961) шпильки в кронштейнах повинні бути затягнуті за допомогою наявних на них гайок.

____________

Опрос