Идет загрузка документа (72 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по продлению срока действия свидетельства пригодности к эксплуатации, продлению срока службы оборудования светосигнальных систем аэродромов гражданской авиации и аэродромов совместного базирования (использования)

Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации
Приказ, Инструкция от 01.12.2004 № 204
редакция действует с 07.10.2011

Про затвердження Інструкції з продовження терміну дії посвідчення придатності до експлуатації, продовження терміну служби обладнання світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації та аеродромів сумісного базування (використання)

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
від 1 грудня 2004 року N 204

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 грудня 2004 р. за N 1632/10231

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства інфраструктури України
 від 5 вересня 2011 року N 343

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України, на виконання Указів Президента України від 15.07.2004 N 803 "Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та від 16.08.2004 N 912 "Про внесення змін до деяких указів Президента України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з продовження терміну дії посвідчення придатності до експлуатації, продовження терміну служби обладнання світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації та аеродромів сумісного базування (використання) (далі - Інструкція), що додається.

2. Управлінню розвитку та сертифікації аеропортів та аеродромів:

2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

2.2. Довести Інструкцію до відома керівників структурних підрозділів Державіаслужби, підприємств і навчальних закладів цивільної авіації, що використовують світлосигнальні системи аеродромів, незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості.

3. Раніше видані посвідчення придатності до експлуатації світлосигнальних систем аеродромів вважаються дійсними до зазначеного в них терміну дії.

4. З уведенням у дію цієї Інструкції Тимчасову інструкцію з продовження терміну служби (ресурсу) систем світлосигнального обладнання на аеродромах ЦА та аеродромах сумісного базування (використання), затверджену Президентом адміністрації повітряного транспорту України 22 лютого 1993 року, скасувати.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державіаслужби Павлюка Ю. С.

 

Голова 

В. О. Максимов 

 

ІНСТРУКЦІЯ
З ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ ПОСВІДЧЕННЯ ПРИДАТНОСТІ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ СЛУЖБИ ОБЛАДНАННЯ СВІТЛОСИГНАЛЬНИХ СИСТЕМ АЕРОДРОМІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ТА АЕРОДРОМІВ СУМІСНОГО БАЗУВАННЯ (ВИКОРИСТАННЯ)

(У тексті Інструкції слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба" у всіх відмінках замінено словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 5 вересня 2011 року N 343)

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з продовження терміну дії посвідчення придатності до експлуатації, продовження терміну служби обладнання світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації та аеродромів сумісного базування (використання) (далі - Інструкція) регламентує порядок проведення організаційно-технічних заходів, спрямованих на визначення можливості та умов продовження терміну дії посвідчення придатності до експлуатації обладнання світлосигнальних систем аеродромів (далі - обладнання ССА) і терміну служби обладнання ССА.

1.2. Дія Інструкції поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, які здійснюють технічну експлуатацію, контроль та експертизу обладнання ССА.

1.3. Нормативні посилання

При розробці цієї Інструкції використовувалися такі нормативно-правові акти:

Повітряний кодекс України.

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення; Чин. від 01.01.96. - К.: Держстандарт України, 1996.

"Наставление по светотехническому обеспечению полетов в гражданской авиации СССР (НАЭСТОП ГА - 86). - М.: Транспорт, 1987".

"Нормы годности к эксплуатации в СССР гражданских аэродромов (НГЭА СССР). - М.: Транспорт, 1992".

"Аэродромы. Приложение 14 к Конвенции о международной гражданской авиации, в 2 т. / изд. 4-е, июль 2004 - Том 1. Проектирование и эксплуатация аэродромов".

Методика визначення експлуатаційних мінімумів аеродромів для зльоту і посадки повітряних суден цивільної авіації, затверджена наказом Державного департаменту авіаційного транспорту від 26.11.2001 N 563.

1.4. Визначення

В цій Інструкції терміни мають такі значення:

Аеродромний вогонь (вогонь) - світловий прилад з заданою кривою світлорозподілення, призначений для формування світлового сигналу пілоту повітряного судна (ПС).

Висота нижньої границі хмар - відстань за вертикаллю між поверхнею суші (води) і нижньою границею найнижчого шару хмар.

Висота прийняття рішення (ВПР) - нормована висота, на якій пілотом ПС повинне бути прийняте рішення про виконання посадки або заходження на друге коло.

Відмова вогню - подія, яка полягає у зниженні сили світла вогню у заданих кутах розсіювання понад 50 % порівняно з нормованою силою світла нового вогню.

Відмова лінійного вогню - подія, яка полягає у відмові понад 50 % вогнів, що входять до складу лінійного вогню.

Граничний (критичний) стан світлосигнальної системи аеродрому (ССА) - стан ССА, при якому подальша її експлуатація неприпустима тому, що може привести до зниження рівня безпеки польотів або недоцільна з економічних причин.

Дальність видимості - максимальна відстань, з якої можна бачити та розпізнавати неосвітлені об'єкти вдень і світлові сигнали вночі та вдень в умовах обмеженої видимості.

Дальність видимості на злітно-посадковій смузі (ДВ ЗПС) - максимальна відстань у напрямку зльоту або посадки, на якій пілот ПС, що знаходиться на осьовій лінії ЗПС, може бачити маркування її покриття або вогні ССА.

Елемент ССА - складова частина ССА, що має самостійне функціональне призначення.

Заявка - офіційне звернення заявника у відповідній формі до Державіаслужби України для продовження терміну дії посвідчення придатності, продовження терміну служби обладнання світлосигнальної системи аеродрому.

Заявник - юридична або фізична особа, яка є власником світлосигнальної системи аеродрому або одержала згоду власника світлосигнальної системи аеродрому на її використання і подала заявку до Державіаслужби України для продовження терміну дії посвідчення придатності, продовження терміну служби обладнання світлосигнальної системи аеродрому.

Кабельна лінія аеродромних вогнів - послідовний електричний ланцюг, що складається з первісних обмоток ізолюючих трансформаторів і відрізків з'єднувального кабелю, призначений для передавання електричної енергії від регулятора яскравості аеродромним вогням.

Категорія експлуатаційного мінімуму аеродрому (категорія мінімуму) - кількісна характеристика аеродрому, що визначає його здатність забезпечувати зліт, захід на посадку, посадку та руління ПС в умовах певних значень таких параметрів, як висота прийняття рішення (висоти нижньої границі хмар) та дальність видимості на ЗПС.

Експлуатаційний мінімум аеродрому кількісно характеризується двома параметрами: висотою прийняття рішення (висота нижньої границі хмар або вертикальна видимість) та ДВ ЗПС.

Відповідно до значень цих параметрів експлуатаційні мінімуми аеродрому підрозділяються на категорії згідно з таблицею 1.

Таблиця 1. Параметри експлуатаційних мінімумів аеродромів

Категорія мінімуму 

Діапазони значень ВПР і ДВ ЗПС, метри 

НВПР (DH) 

ДВ ЗПС (RVR) 

Мінімум без категорій 

більш ніж 100 

більш ніж 1000 

менш ніж 100 до 60 

менш ніж 1000 до 550 

II 

менш ніж 60 до 30 

менш ніж 550 до 350 

III-A 

менш ніж 30 до 15 

менш ніж 350 до 200 

III-B 

менш ніж 15 до 0 

менш ніж 200 до 50 

III-C 

без обмеження 

без обмеження 

Примітка: Мінімумом більш високої категорії вважається такий мінімум, що характеризується більшими значеннями ВПР і ДВ ЗПС, наприклад мінімум I категорії є вищим за мінімуми II та III категорій і т. п. 

Критерій технічного стану ССА - ознака або сукупність ознак, які визначають конкретний технічний стан ССА.

Критерій технічного стану підсистеми ССА - ознака або сукупність ознак, які визначають конкретний технічний стан підсистеми ССА.

Критерій граничного (критичного) стану ССА - ознака чи сукупність ознак, що характеризують неспроможність обладнання ССА забезпечувати потрібний рівень безпеки польотів у межах встановленого проміжку часу.

Лінійний аеродромний вогонь - світловий прилад, що складається з двох або більше аеродромних вогнів, розташованих на прямій лінії, поперечній осі ЗПС з таким інтервалом, щоб пілот ПС бачив їх у вигляді світлової смуги.

Мінімум аеродрому (експлуатаційний) - характеристика аеродрому, що визначає його здатність забезпечувати зліт, захід на посадку, посадку та руління ПС певної категорії в певних метеорологічних умовах з нормованими значеннями рівнів безпеки польотів.

Мінімум ССА - характеристика ССА, що відображає її здатність до виконання потрібних функцій при різних метеоумовах.

Мінімум ССА без категорії, ССА типу "вогні малої інтенсивності" (ВМІ) - мінімум ССА, при якому вона забезпечує зліт, посадку і руління ПС тільки в умовах мінімуму без категорій.

Мінімум ССА I (II, III) категорії, ССА типу "вогні високої інтенсивності" (ВВІ-I, II, III) - мінімум ССА, при якому вона забезпечує зліт, посадку і руління ПС в умовах мінімумів I (II, III) категорії.

Непрацездатний стан ССА, стан повної відмови - стан ССА, при якому існуючі відмови її елементів виключають можливість її використання при мінімумах за категоріями та без категорії.

Непрацездатний стан підсистеми ССА - стан підсистеми ССА, при якому існуючі відмови її елементів виключають можливість її використання при мінімумах за категоріями та без категорії.

Підсистема ССА - елемент ССА, що представляє собою сукупність електротехнічних та світлотехнічних пристроїв однакового функціонального призначення.

Підсистема аеродромних вогнів - сукупність аеродромних вогнів, розташованих на аеродромі за певною схемою, що мають однакове функціональне призначення.

Працездатний стан ССА, стан повної працездатності - стан ССА, при якому усі її елементи працездатні або їх існуючі відмови не виключають можливості її використання в умовах встановленої для неї категорії мінімуму.

Працездатний стан підсистеми ССА - стан ССА, при якому усі її елементи працездатні або їх існуючі відмови не виключають можливості її використання в умовах встановленої для ССА категорії мінімуму.

Світлосигнальна система аеродрому (ССА) - сукупність електротехнічних та світлотехнічних пристроїв, розташованих на території аеродрому за певною схемою та призначених для забезпечення пілота ПС візуальною інформацією при виконанні зльоту, заходу на посадку, посадки і руління в умовах обмеженої видимості вдень і вночі.

Світлосигнальне обладнання аеродрому (обладнання ССА) - сукупність електротехнічних та світлотехнічних пристроїв, що входять до складу ССА.

Світлотехнічне забезпечення польотів - комплекс організаційно-технічних заходів, направлених на забезпечення пілота ПС візуальною інформацією при зльоті, заході на посадку, посадці та рулінні, а також для забезпечення обслуговування авіаційної техніки, пасажирів та вантажу в умовах обмеженої видимості вдень і вночі.

Система аеродромних вогнів - сукупність аеродромних вогнів, розташованих на аеродромі за певною схемою та призначених для забезпечення пілота ПС візуальною інформацією при виконанні зльоту, заходу на посадку, посадки та руління в умовах обмеженої дальності видимості вдень і вночі.

Система електропостачання аеродромних вогнів - сукупність електротехнічних пристроїв, призначених для забезпечення системи аеродромних вогнів електричною енергією.

Система управління аеродромними вогнями - сукупність електротехнічних пристроїв, призначених для зміни режимів функціонування системи аеродромних вогнів.

Стан пониженої працездатності ССА, стан часткової відмови - стан ССА, при якому існуючі відмови її елементів виключають можливість її використання в умовах встановленої для неї категорії мінімуму, але не виключають такої можливості в умовах більш високих категорій мінімумів.

Стан пониженої працездатності підсистеми ССА - стан підсистеми ССА, при якому існуючі відмови її елементів виключають можливість її використання в метеоумовах встановленої для ССА категорії, але не виключають такої можливості в умовах більш високих категорій мінімумів.

Технічне діагностування обладнання ССА - процес визначення технічного стану обладнання ССА з певною точністю і глибиною.

Технічна експертиза обладнання ССА - комплекс організаційно-технічних заходів, спрямованих на визначення граничного (критичного) стану обладнання ССА та отримання даних про можливість і строк продовження терміну його служби.

Продовження терміну служби обладнання ССА - процедура, спрямована на офіційне підтвердження можливості експлуатації обладнання ССА поза межами встановленого виробником терміну служби.

Термін служби ССА - календарна тривалість експлуатації ССА від початку чи її поновлення після ремонту до переходу в граничний (критичний) стан.

Продовжений термін служби ССА - офіційно підтверджена календарна тривалість допустимої експлуатації ССА за межами терміну служби, встановленого виробником.

1.5. Скорочення

В Інструкції використовуються такі скорочення:

АВР - автоматичне введення резерву;

ВВІ - вогні високої інтенсивності;

ВВІ-I - вогні високої інтенсивності першої категорії;

ВВІ-II - вогні високої інтенсивності другої категорії;

ВВІ-III - вогні високої інтенсивності третьої категорії;

ВМІ - вогні малої інтенсивності;

ВПР - висота прийняття рішення;

ГЗПС - злітно-посадкова смуга із ґрунтовим покриттям;

ДСТУ - Державний стандарт України;

ЕСТЗП - електросвітлотехнічне забезпечення польотів;

ЗІП - запасні частини, інструменти та прилади;

ЗПС - злітно-посадкова смуга;

МКпос. - магнітний курс посадки;

ПС - повітряне судно;

ССА - світлосигнальна система аеродрому;

ШЗПС - злітно-посадкова смуга із штучним покриттям;

ЦА - цивільна авіація.

2. Організаційні заходи щодо проведення процедур продовження терміну дії посвідчення придатності світлосигнальної системи аеродрому

2.1. Продовження терміну дії посвідчення придатності до експлуатації ССА здійснюється Державною авіаційною службою України (далі - Державіаслужба України).

2.2. Заявник, який подав заявку на продовження терміну дії посвідчення придатності до експлуатації, продовження терміну служби обладнання ССА, сплачує державний збір згідно з чинним законодавством України.

2.3. У разі продовження терміну дії посвідчення придатності до експлуатації обладнання ССА, що перебуває у межах встановленого заводом-виробником терміну служби, проводиться аналіз доказової документації, представленої Заявником, на відповідність технічних характеристик обладнання вимогам нормативно-технічних документів.

Державіаслужбою України може бути призначена технічна експертиза обладнання ССА з залученням незалежних експертів:

у разі виявлення невідповідності параметрів установленим нормативним вимогам, під час проведення сертифікаційної або інспекційної перевірки;

за рішенням комісії, що займається розслідуванням авіаційних подій.

2.4. Основний принцип продовження терміну служби обладнання ССА полягає в тому, що ССА повинна забезпечувати в межах продовженого терміну служби заданий рівень безпеки польотів на етапі візуального пілотування.

2.5. Світлосигнальна система аеродрому забезпечує заданий рівень безпеки польотів на етапі візуального пілотування за таких умов:

обладнання ССА перебуває в справному або працездатному стані;

обладнання ССА не перебуває в критичному (граничному) стані.

2.6. Критеріями справного (працездатного) стану обладнання ССА є сукупність значень технічних характеристик, що визначені відповідною нормативно-технічною документацією.

2.7. Критеріями критичного (граничного) стану обладнання ССА є сукупність показників її надійності.

2.8. Для обладнання ССА, термін служби якого, встановлений заводом-виробником, закінчився, призначається технічна експертиза, метою якої є встановлення технічного стану обладнання ССА та прийняття рішення про можливість і умови продовження терміну його служби. Посвідчення придатності до експлуатації такого обладнання видається тільки після позитивних висновків технічної експертизи. Позитивним є висновок експертизи про те, що обладнання ССА перебуває в працездатному (справному) стані, не перебуває у граничному стані і в межах продовженого терміну служби не перейде до такого стану.

2.9. У процесі проведення технічної експертизи обладнання ССА повинні бути вирішені такі основні завдання:

аналіз технічної та експлуатаційної документації обладнання ССА;

визначення та аналіз технічного стану обладнання ССА;

визначення та аналіз показників надійності обладнання ССА за даними експлуатаційної статистики його відмов;

визначення необхідної кількості обслуговуючого персоналу та рівня його кваліфікації;

визначення потрібної кількості запасних частин, інструменту та приладів (ЗІП) для забезпечення правильного функціонування обладнання ССА в межах продовженого терміну служби;

визначення та аналіз впливу показників надійності обладнання ССА на безпеку польотів на етапі візуального пілотування;

прийняття рішення про можливість продовження терміну служби обладнання ССА та визначення умов та строку такого продовження;

розробка організаційно-технічних заходів та рекомендацій, спрямованих на усунення недоліків та забезпечення працездатного стану обладнання ССА в умовах експлуатації в межах продовженого терміну служби.

2.10. Результатом технічної експертизи обладнання ССА може бути одне з таких рішень:

продовження терміну служби обладнання ССА на певний строк без додаткових умов;

продовження терміну служби обладнання ССА на певний строк за умови підвищення категорії мінімуму ССА;

неможливість продовження терміну служби обладнання ССА у зв'язку з перебуванням його у граничному (критичному) стані.

2.11. Продовження терміну дії посвідчення придатності до експлуатації ССА, які експлуатуються за межами терміну служби, встановленого заводом-виробником, здійснюється у разі продовження терміну служби обладнання ССА. Термін дії посвідчення придатності до експлуатації ССА повинен збігатися з терміном продовження строку їх служби.

2.12. Процедура продовження терміну служби обладнання ССА здійснюється фахівцями Державіаслужби України на підставі доказової документації на обладнання ССА та за результатами його технічної експертизи у місячний термін з дня реєстрації заявки.

До заявки (додаток 1) повинні додаватися такі документи (в одному примірнику):

акт наземної перевірки світлосигнальної системи;

акти льотних перевірок світлосигнальної системи з фотографіями (на кожний напрямок посадки);

таблиці відповідності ССА (на кожний напрямок посадки);

схеми розміщення світлосигнального обладнання аеродрому (вогні наближення, ЗПС, РД, світлові покажчики тощо);

схеми розташування вогнів ССА з профілем місцевості та висотою встановлення вогнів;

протоколи перевірок та випробувань обладнання та кабельних ліній живлення вогнів ССА;

акт технічної експертизи;

звіт технічної експертизи.

2.13. Процедура продовження терміну дії посвідчення придатності до експлуатації обладнання ССА, що перебуває у межах встановленого заводом-виробником терміну служби, здійснюється фахівцями Державіаслужби України за результатами перевірки доказової документації на обладнання ССА та за результатами його технічної експертизи (умови проведення згідно з пунктом 2.3), у місячний термін з дня реєстрації заявки.

До заявки додаються документи згідно з пунктом 2.12, крім акта та звіту технічної експертизи, якщо експертиза не проводилась.

2.14. До виконання технічної експертизи обладнання ССА на підставі договору з авіапідприємством залучаються компетентні фахівці - працівники відповідних уповноважених установ чи фізичні особи (експерти), які визначені Державіаслужбою України для проведення таких робіт за методиками, що затверджуються Державіаслужбою України.

2.15. В процесі проведення технічної експертизи використовується контрольно-вимірювальна апаратура авіапідприємства, що відповідає метрологічним вимогам. У разі її відсутності або при необхідності використання спеціальної апаратури, може використовуватися контрольно-вимірювальна апаратура виконавця технічної експертизи.

2.16. Технічна експертиза проводиться не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну дії посвідчення придатності обладнання ССА до експлуатації або терміну його служби.

2.17. Обладнання ССА повинне бути підготовлене до проведення технічної експертизи, тобто має бути приведене до працездатного (справного) стану.

2.18. Термін продовження дії посвідчення придатності до експлуатації та (або) термін служби обладнання ССА визначається за об'єктивними критеріями та може бути не більшим ніж три роки.

2.19. Термін служби обладнання ССА визначається за мінімальним значенням остаточного терміну служби окремих видів обладнання, що входять до складу ССА.

2.20. Результати технічної експертизи обладнання ССА оформлюються відповідним актом, що містить висновки про можливість, термін та умови продовження посвідчення придатності до експлуатації та (або) терміну служби обладнання ССА. У разі необхідності в акті вказуються заходи та рекомендації щодо забезпечення працездатного стану обладнання ССА протягом продовженого терміну.

2.21. Один екземпляр акта направляється в авіапідприємство і при позитивному висновку є підставою для продовження терміну дії посвідчення придатності до експлуатації та (або) терміну служби обладнання ССА.

2.22. При неможливості продовження терміну дії посвідчення придатності до експлуатації та (або) терміну служби обладнання ССА в акті технічної експертизи вказуються причини такого рішення і даються рекомендації щодо забезпечення працездатного стану обладнання ССА.

2.23. До акта технічної експертизи обладнання ССА додається звіт з аналізом результатів технічної експертизи та обґрунтуванням терміну продовження дії посвідчення придатності до експлуатації та (або) терміну служби обладнання ССА.

2.24. Видача, продовження та заміна посвідчення придатності до експлуатації (додаток 2), продовження терміну служби обладнання ССА проводяться керівником Державіаслужби України (або його заступником).

2.25. В окремих випадках дозволяється відступ від нормативних вимог до обладнання ССА за умови, що ці відступи компенсуються заходами щодо забезпечення еквівалентного рівня безпеки польотів та наявності висновку про забезпечення еквівалентного рівня безпеки польотів на аеродромі при наявності відхилень від діючих вимог (додаток 3).

3. Проведення технічної експертизи

3.1. Продовження терміну дії посвідчення придатності до експлуатації обладнання ССА здійснюється у разі відповідності технічних характеристик обладнання, викладених у доказовій документації та акті технічної експертизи, нормованим вимогам. Технічний стан ССА визначається технічним станом усіх видів обладнання, що входять до її складу.

3.2. Продовження терміну служби обладнання ССА здійснюється за таких умов:

обладнання ССА на момент проведення технічної експертизи перебуває у справному чи працездатному стані;

обладнання ССА не перебуває у граничному (критичному) стані та забезпечує заданий рівень безпеки польотів на етапі візуального пілотування з урахуванням індивідуальних особливостей аеродрому, де воно використовується.

3.3. Справний чи працездатний стан обладнання ССА визначається за результатами технічного контролю і діагностування з урахуванням вимог до технічних характеристик, що викладені в нормативно-технічній (експлуатаційній) документації.

3.4. Граничний (критичний) стан обладнання ССА та її спроможність забезпечувати заданий рівень безпеки польотів на етапі візуального пілотування визначаються за методикою збору інформації про технічний стан обладнання ССА (додаток 4).

3.5. У виключних випадках, у разі відсутності даних про відмови елементів обладнання ССА у достатньому для аналізу обсязі, граничний стан обладнання ССА визначається відповідно до прогнозуючих параметрів окремих елементів обладнання за спеціальними методиками, що затверджуються Державіаслужбою України.

3.6. У випадках, що зазначені в пункті 3.5, термін служби обладнання ССА може бути продовжений на строк не більше одного року з обов'язковою умовою збору за цей період інформації стосовно відмов елементів обладнання ССА у достатньому для аналізу обсязі.

3.7. Строк продовження терміну служби обладнання ССА визначається за об'єктивними критеріями надійності, які відображають її потенційну спроможність забезпечувати заданий рівень безпеки польотів на етапі візуального пілотування протягом продовженого терміну.

3.8. У випадку, якщо отримані значення показників надійності, надані Заявником, свідчать про те, що обладнання ССА не перебуває у граничному (критичному) стані і результати додаткового технічного контролю обладнання ССА є позитивними, термін служби продовжується максимум на три роки. При необхідності, для уточнення прогнозу технічного стану обладнання ССА, можуть бути застосовані інформаційні дані стосовно відмов аналогічних елементів в інших аеропортах України.

3.9. Протягом цих трьох років Державіаслужбою України щорічно проводиться контроль та оцінка показників надійності, визначених за інформаційними даними стосовно відмов, отриманими з авіапідприємства.

3.10. Продовжений термін служби обладнання ССА може бути скорочений або експлуатація ССА може бути призупинена, або підвищено експлуатаційний мінімум аеродрому, якщо показники надійності свідчать про перебування обладнання ССА у граничному (критичному) стані. В цьому випадку після проведення відновлювальних або ремонтних робіт знову призначається технічна експертиза, за результатами якої визначаються причини зниження показників надійності і факт перебування обладнання ССА у працездатному стані з прогнозом його технічного стану за прогнозуючими параметрами. Термін продовження при цьому складає не більш одного року з наступним аналізом показників надійності.

3.11. Після закінчення продовженого терміну служби обладнання ССА і необхідності його подальшої експлуатації проводиться технічна експертиза, під час якої визначаються фактичний технічний стан і технічні параметри прогнозу обладнання ССА, контролюється правильність ведення експлуатаційної статистики його відмов, а також аналізується динаміка зміни показників надійності ССА за три роки. Наявність стабільності, тенденції до стабілізації показників надійності ССА або їх покращення є підставою для подальшого продовження терміну експлуатації на наступний період. Якщо за результатами аналізу показників надійності ССА проглядається тенденція їх погіршення, тоді виконуються дії згідно з пунктом 3.10.

3.12. Склад технічної документації та обладнання ССА, що підлягає технічній експертизі:

а) проектна, технічна та експлуатаційна документація на обладнання ССА;

б) документація щодо статистичних даних про відмови елементів обладнання ССА згідно з формами, викладеними у додатку 4, на паперових носіях, а при наявності комп'ютерної техніки додатково в електронному вигляді;

в) усі елементи обладнання кожної з підсистем аеродромних вогнів:

аеродромні вогні;

кабельні лінії;

регулятори яскравості;

г) обладнання систем дистанційного керування і контролю ССА;

ґ) обладнання вогникових трансформаторних підстанцій:

електричні щити розподільчі;

електричне обладнання приладів автоматичного введення резервного електропостачання;

електричне обладнання шаф з високовольтними контакторами;

обладнання пожежної сигналізації;

обладнання охоронної сигналізації;

стан будівель та опалювального обладнання;

обладнання захисного заземлення;

д) обладнання системи резервного електропостачання ССА.

3.13. Технічний контроль і діагностування відповідних видів обладнання ССА здійснюються відповідно до вимог діючих нормативно-технічних документів керівництвом з експлуатації обладнання з урахуванням його індивідуальних особливостей.

3.14. Технічна експертиза обладнання ССА та прогноз його технічного стану здійснюються за спеціальними методиками, з застосуванням результатів контролю і діагностування, а також інформації стосовно відмов елементів обладнання ССА.

3.15. Методики технічної експертизи затверджуються Державіаслужбою України та містять такі науково обґрунтовані матеріали:

технічні параметри та алгоритми прогнозу технічного стану обладнання ССА;

алгоритми визначення показників надійності ССА за даними експлуатаційної статистики відмов елементів обладнання та їх вплив на безпеку польотів;

алгоритми визначення терміну продовження строку служби за результатами оцінки параметрів прогнозу технічного стану та показників надійності обладнання ССА;

алгоритм визначення необхідної кількості ЗІП за результатами оцінки показників надійності обладнання ССА.

 

Начальник управління
розвитку та сертифікації
аеропортів
 

 
 
В. М. Кавунов
 

 

  

Заступнику голови Державіаслужби України
_______________________________ 

ЗАЯВКА

Прошу продовжити термін дії Посвідчення придатності до експлуатації, продовжити термін служби
обладнання ССА ______________________________________________________________________ 

Власник ССА _________________________________________________________________________

Експлуатант ССА _____________________________________________________________________

Місцезнаходження власника ССА _______________________________________________________

Місцезнаходження експлуатанта ССА ____________________________________________________

Посвідчення придатності N _________________, термін дії __________________________________ 

ССА 

з МКпос ____________________, обладнана за _________________ категорією ІКАО;

з МКпос ____________________, обладнана за _________________ категорією ІКАО 

ССА відповідає _______________________________________________________________________
                                                                               (указати назву документа, який містить нормативні вимоги) 

За відхиленням від вимог пунктів ________________________________________________________
                                                                                                  (указати назву документа, який містить нормативні вимоги) 

____________________________________________________________________________________


запроваджені заходи, що забезпечують еквівалентний рівень безпеки польотів.

Додатки: (додається перелік документів згідно з пунктом 2.12) 

М. П. 

_________________________________________
(П. І. Б.) 

 

00000 

УКРАЇНА 

  

UKRAINE 

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА

STATE AVIATION ADMINISTRATION

 

 

 

ПОСВІДЧЕННЯ
придатності аеродромного обладнання до експлуатації
N АО 00-00-00

1. Найменування аеродрому

2. Магнітний курс

3. Тип встановленого обладнання та категорія системи

4. Експлуатується (вказується, з якого року, які підсистеми вогнів)

5. Цим посвідченням підтверджується відповідність вищезгаданого обладнання (вказується чинний нормативний документ)

6. Вищезгадане обладнання вважається придатним до експлуатації, якщо його технічне обслуговування та експлуатація виконуються відповідно до діючих норм і правил.

Посвідчення діє до:

Дата введення в дію: 

Заступник Голови 

  

П. І. Б. 

  

М. П. 

  

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

 

  

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Заступник голови Державіаслужби України

"___" ____________ 200_ р.

М. П. 

ВИСНОВОК
про забезпечення еквівалентного рівня безпеки польотів на аеродромі ____________ при наявності відхилень від діючих вимог

1. Суть відхилень із зазначенням:
пункту нормативно-правового акта;
сертифікаційних вимог;
нормативного показника.
_____________________________________________________________________________________

2. Причини, з яких допущені відхилення
_____________________________________________________________________________________

3. Заходи, що забезпечують еквівалентний рівень безпеки польотів у разі даних відхилень
_____________________________________________________________________________________

4. Висновок про забезпечення еквівалентного рівня безпеки польотів
(з урахуванням заходів згідно з пунктом 3)
_____________________________________________________________________________________

Керівник авіапідприємства ______________

М. П. 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління розвитку
та сертифікації аеропортів __________________

 
 

______________ 

 

МЕТОДИКА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТЕХНІЧНИЙ СТАН ОБЛАДНАННЯ СВІТЛОСИГНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ АЕРОДРОМУ

1. Загальні положення

Оцінка показників надійності ССА здійснюється на підставі статистичних даних про відмови елементів обладнання, отриманих у процесі його експлуатації. Дані експлуатаційної статистики відмов однотипних елементів обладнання ССА дозволяють визначити:

експлуатаційні значення параметрів потоку відмов;

технічний стан, показники надійності елементів обладнання і ССА в цілому;

рівень безпеки польотів, що забезпечує ССА.

У методиці визначаються:

номенклатура виробів, що спостерігаються;

кількість виробів, що спостерігаються, щодо кожної із зазначених позицій номенклатури;

тривалість спостережень;

номенклатура показників і характеристик, за якими проводиться збір інформації;

періодичність обстеження об'єктів спостереження;

форми носіїв первинної інформації і вказівки щодо їх заповнення;

методики збору і первинної обробки отриманої інформації.

2. Номенклатура виробів, що спостерігаються, містить у собі такі групи елементів:

арматури й оптичні системи аеродромних вогнів;

джерела світла аеродромних вогнів;

ізолюючі трансформатори;

з'єднувальний кабель;

регулятори яскравості;

апаратура дистанційного керування;

апаратура контролю технічного стану аеродромних вогнів;

автономні (резервні) джерела електропостачання аеропорту;

система автоматичного введення резервного (АВР) джерела електропостачання;

шафи з високовольтними контакторами;

низьковольтне обладнання.

3. Принципи і методика збору інформації

3.1. Оперативна група служби електросвітлотехнічного забезпечення польотів зобов'язана забезпечувати працездатний стан обладнання ССА в процесі його експлуатації. Для цього здійснюється комплекс заходів, до якого входить і щоденний контроль технічного стану обладнання ССА.

3.2. Спостереження ведуться за всіма однотипними елементами груп, що входять до номенклатури виробів, які спостерігаються. У випадку відмови елемента, факт відмови необхідно зареєструвати і зробити відповідний запис у журналі реєстрації.

3.3. Збирання інформації проводиться з періодичністю один раз на добу, безпосередньо в процесі технічного обслуговування і (або) ремонту обладнання ССА.

3.4. Спостереження ведуться постійно протягом усього часу експлуатації ССА. Чим більше термін спостережень, тим більш достовірними будуть підсумкові результати розрахунків.

3.5. Дані експлуатаційної статистики відмов повинні бути надані для кожного виду обладнання ССА за весь період спостереження, але не менш ніж за один рік, що передує перевірці.

4. Форми носіїв первинної інформації і вказівки щодо їх заповнення

4.1. Інформація про відмови елементів обладнання ССА фіксується в спеціальному журналі реєстрації. Інформація про відмови різних груп однотипних елементів обладнання ССА заноситься і накопичується окремо. З цією метою журнал розподілений на відповідні розділи.

4.2. Для спрощення реєстрації розділи журналу містять таблиці. Кожен рядок такої таблиці містить повну інформацію про відмову одного елемента, що спостерігається. Інформація заноситься у відповідні стовпчики таблиці.

4.3. Форми журналів для ведення статистики відмов елементів світлосигнального обладнання аеродромів приведені нижче в таблицях 1 - 6, а для елементів електричного обладнання - в таблицях 7 - 11.

4.4. Оскільки збір статистики відмов для кожного виду обладнання може бути розпочато у різні періоди, на початку кожного розділу журналу вказуються дати початку і кінця періоду спостережень.

4.5. Для кожного з елементів, що відмовили, в окремих колонках фіксуються дата і час відмови, ймовірна причина, наслідки і спосіб усунення відмови. Крім цієї інформації, для різних елементів обладнання ССА може додатково вказуватися й інша інформація, обумовлена специфікою даних груп елементів. Додаткові пояснення щодо заповнення таблиць для кожного типу елементів приведені під кожною з таблиць.

Таблиця 1

ДЖЕРЕЛА СВІТЛА
період спостережень з "___" ____________ до "___" ____________

Дата, час 

Підсистема ССА 

Кількість елементів, що відмовили 

Причина, наслідки відмови 

  

  

  

  

Таблиця 2

АРМАТУРИ ТА ОПТИЧНІ СИСТЕМИ ВОГНІВ
період спостережень з "___" ____________ до "___" ____________

Дата, час 

Підсистема ССА 

Кількість елементів, що відмовили 

Причина, наслідки відмови 

  

  

  

  

Таблиця 3

ІЗОЛЮЮЧІ ТРАНСФОРМАТОРИ
період спостережень з "___" ____________ до "___" ____________

Дата, час 

Підсистема ССА
(кабельна лінія)
 

Кількість елементів, що відмовили 

Причина, наслідки відмови 

  

  

  

  

Пояснення до заповнення таблиць 1 - 3.

Якщо точний час відмови елемента встановити неможливо, досить указати тільки дату відмови.

Обов'язковим є вказівка підсистеми ССА, до якої відноситься елемент(и), що відмовив(или), оскільки в різних підсистемах ССА використовуються різнотипні елементи.

При реєстрації однотипних відмов більш ніж одного елемента можлива реєстрація відмов декількох елементів одним записом (рядком) у таблиці з обов'язковою вказівкою типу і кількості елементів, що відмовили.

При неможливості встановлення точної причини і наслідків відмови, їх можна не вказувати.

Таблиця 4

РЕГУЛЯТОРИ ЯСКРАВОСТІ
період спостережень з "___" ____________ до "___" ____________

Дата, час 

Завод-
ський N
 

Підсистема ССА 

Час відновлення, год. 

Причина, наслідки відмови 

  

  

  

  

  

Таблиця 5

КАБЕЛЬНІ ЛІНІЇ (з'єднувальний кабель)
період спостережень з "___" ____________ до "___" ____________

Дата, час 

Підсистема ССА 

Час відновлення,
год.
 

Причина, наслідки відмови 

  

  

  

  

Таблиця 6

СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ І КОНТРОЛЮ
період спостережень з "___" ____________ до "___" ____________

Дата, час 

Система керування /
система контролю
 

Час відновлення, год. 

Причина, наслідки відмови 

  

  

  

  

Пояснення до заповнення таблиць 4 - 6.

Оскільки перераховані елементи є відновлюваними в процесі використання ССА за призначенням, для них необхідно фіксувати час відновлення. Часом відновлення вважається проміжок часу від моменту реєстрації відмови елемента до моменту відновлення його працездатного стану.

Під відмовою відрізків з'єднувального кабелю та ізолюючих трансформаторів слід розуміти їх поступові відмови, що пов'язані зі зниженням опору ізоляції кабелю (трансформатора) відносно землі нижче нормованих значень.

Таблиця 7

ЗАСОБИ АВР ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
період спостережень з "___" ____________ до "___" ____________

Дата,
час
 

Причина спрацювання 

Інформація про відмови 

Час відновлення, год. 

Причина, наслідки відмови 

аварія 

профілактика 

  

  

  

  

  

Таблиця 8

АВТОНОМНІ (РЕЗЕРВНІ) ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ССА
період спостережень з "___" ____________ до "___" ____________

Дата,
час
 

Причина
спрацювання
 

Інформація про відмови 

Час роботи,
год.
 

Час віднов-
лення, год.
 

Причина, наслідки відмови 

аварія 

профілактика 

  

  

  

  

  

  

Пояснення до заповнення таблиць 7, 8.

У зв'язку з тим, що засіб АВР і автономні джерела електропостачання ССА використовуються за призначенням не постійно, а включаються в роботу тільки в аварійних ситуаціях і при профілактичних перевірках, для зазначених елементів необхідно фіксувати інформацію про спрацювання як у тих, так і в інших випадках. Це необхідно для накопичення більшого обсягу експлуатаційної статистики відмов за цими елементами тому, що результати експерименту (відмови чи безвідмовна робота) рівнозначні для спрацювання у випадку аварії і у випадку перевірки. При цьому інформація про вид спрацювання вноситься у стовпчик 2 чи 3 відповідно. При підрахунку кількості спрацювань підсумовується кількість обох видів, тобто дані стовпчиків 2 і 3. У випадку відмови цих елементів інформація вноситься в стовпчики 4, 5.

Для визначення залишкового ресурсу в стовпчику 6 таблиці 8 необхідно фіксувати наробіток цих елементів незалежно від режимів спрацювання.

Відмови в момент спрацювання і під час роботи є рівнозначними. Підрахунок кількості відмов ведеться методом підсумку значущих записів у колонці 4.

При заповненні рядків таблиці 8 необхідно мати на увазі, що при наявності записів у стовпчиках 4 і 6 відмова відбулася в процесі роботи, при наявності запису тільки в стовпчику 4 відмова відбулася при запуску; при відсутності запису в стовпчику 4 факти відмов не спостерігалися. Загальна кількість відмов за період визначається як кількість записів у стовпчику 4.

Таблиця 9

ШАФИ З ВИСОКОВОЛЬТНИМИ КОНТАКТОРАМИ
період спостережень з "___" ____________ до "___" ____________

Дата, час 

Найменування і тип елемента 

Час відновлення, год. 

Причина, наслідки відмови 

  

  

  

  

Таблиця 10

НИЗЬКОВОЛЬТНЕ ОБЛАДНАННЯ
період спостережень з "___" ____________ до "___" ____________

Дата, час 

Найменування і тип елемента 

Час відновлення, год. 

Причина, наслідки відмови 

  

  

  

  

5. Інформація про склад, структуру обладнання світлосигнальної системи аеродрому та його елементів

5.1. Для виконання розрахунків показників надійності груп елементів обладнання ССА і показників безпеки польотів, що забезпечує ССА в цілому, необхідно мати дані про загальну кількість однотипних елементів у складі груп обладнання ССА, характеристики цих елементів і ССА в цілому. Для цього потрібно одноразово заповнити картки ССА, а також картки груп елементів обладнання ССА і вносити в них зміни щоразу при змінах у кількісному чи якісному складі обладнання ССА. Форму карток підсистем ССА наведено в таблиці 11.

5.2. У картку ССА вносяться дані про тип ССА, склад підсистем ССА і схеми їхнього розташування на аеродромі. Крім цього повинні бути представлені дані про типи систем дистанційного керування ССА, а також про систему контролю стану елементів ССА (якщо така входить до складу ССА). Для кожної функціональної підсистеми ССА інформація повинна бути представлена у вигляді таблиці 11.

Таблиця 11

КАРТКА ПІДСИСТЕМИ ССА

Найменування підсистеми 

Інформація про підсистему 

Тип кабелю і кількість кабельних ліній аеродромних вогнів 

  

Номінальна потужність кабельних ліній, кВА 

  

Довжина кабельних ліній, км 

  

Тип і кількість аеродромних вогнів 

  

Тип і номінальна потужність аеродромних вогнів, ВА 

  

Тип і номінальна потужність регуляторів яскравості, кВА 

  

Тип і номінальна потужність ізолюючих трансформаторів, кВА 

  

Сумарний наробіток підсистеми, за період, год. 

  

Пояснення до заповнення таблиці 11.

Дані про сумарний наробіток підсистеми вносяться в картку підсистеми наростаючим підсумком наприкінці кожного року спостережень і безпосередньо перед сертифікацією.

Часом наробітку ССА вважається період використання ССА за призначенням.

Сумарний наробіток підсистеми ССА за період, у годинах, може бути визначений у відповідності зі значенням лічильника годин на регуляторі яскравості, що обслуговує відповідну підсистему, за даними апаратури дистанційного керування чи з використанням інших засобів.

____________

Опрос