Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Требований к рейтингам финансовой надежности (стойкости) страховщиков и перестраховщиков-нерезидентов

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение от 03.12.2004 № 2885
Утратил силу

Про затвердження Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 3 грудня 2004 року N 2885

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 грудня 2004 р. за N 1627/10226

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 11 липня 2013 року N 2262)

Відповідно до пункту 13.6 статті 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Вимоги до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів (додаються).

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Мосійчук Т. К.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити публікацію цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набуває чинності з дня втрати чинності постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 року N 1640 "Про затвердження вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів".

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови Держфінпослуг Мосійчук Т. К.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу 

 
 С. Г. Гуржій 

 

 

ВИМОГИ
до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів

1. На момент укладення договорів перестрахування рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів повинен відповідати одній з таких вимог:

1.1 платоспроможність страховиків та перестраховиків-нерезидентів відповідає рівню, не нижчому від високої надійності, за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

"A.M.Best" (США) - "В+";

"Moody's Investors Service" (США) - "Baa";

"Standard & Poor's" (США) - "BBB";

"Fitch Ratings" (Великобританія) - "BBB";

1.2 платоспроможність страховиків та перестраховиків-нерезидентів країн - членів Єдиного економічного простору відповідає рівню рейтингів, не нижчому, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

"A.M.Best" (США) - "B";

"Moody's Investors Service" (США) - "Ba";

"Standard & Poor's" (США) - "BB";

"Fitch Ratings" (Великобританія) - "BB";

крім випадків негативного прогнозу таких рейтингів.

2. Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів визнається в Україні в разі, коли він оприлюднений у бюлетенях міжнародних рейтингових агентств, зазначених у пункті 1 цих Вимог, або на офіційному сайті відповідного агентства в мережі Інтернет.

3. Якщо страховики та перестраховики-нерезиденти мають відповідну реєстрацію та/або місцезнаходження в офшорній зоні чи країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, рейтинги фінансової надійності (стійкості) цих страховиків та перестраховиків-нерезидентів уважаються такими, що не відповідають пунктт 1 цих Вимог.

У разі, якщо хоча б одна із сторін договору перестрахування є зазначеним страховиком або перестраховиком-нерезидентом, інформація, пов'язана із здійсненням цього договору, надається страховиками-резидентами Державній службі фінансового моніторингу України відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

4. Якщо під час дії договору страхування (перестрахування) ризиків рейтинг страховиків та перестраховиків-нерезидентів знизився, то до закінчення строку договору їх рейтинг уважається таким, як і на час укладення цього договору.

У разі внесення змін або продовження строку (пролонгації) договору страхування (перестрахування) ризиків ураховується рейтинг страховиків та перестраховиків-нерезидентів, установлений на момент унесення цих змін.

5. Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів підтверджується страховиками-резидентами шляхом подання до Нацкомфінпослуг декларації за формою згідно з додатком, а до податкових органів - відповідно до вимог законодавства. До Декларації про рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів додається копія джерела інформації (веб-сторінки з офіційного сайту та/або сторінки з бюлетеня рейтингового агентства), де міститься інформація про рейтинг.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

6. Страховики-резиденти подають цю Декларацію до Нацкомфінпослуг не пізніше як у десятиденний строк після укладення договорів перестрахування із страховиками (перестраховиками) нерезидентами.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

 

Заступник Голови Комісії 

Т. К. Мосійчук 

 

Форма 1П

ДЕКЛАРАЦІЯ
про рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів

N
з/п 

Номер і дата  укладення договору страхування (перестрахування) 

Найменування страховика (перестраховика) нерезидента 

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика (перестраховика) нерезидента 

Міжнародне рейтингове агентство, яке встановило рейтинг 

Джерело та дата інформації про рейтинг (повна адреса веб-сторінки, N бюлетеня) 

  

  

  

  

  

  

Додаток до Декларації (копія джерела інформації):

Керівник страховика 

________________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Головний бухгалтер страховика 

________________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

"___" ____________ 200_ р.

М. П.

____________

Опрос