Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил размещения страховых резервов по страхованию жизни

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Правила от 26.11.2004 № 2875
Утратил силу

Про затвердження Правил розміщення страхових резервів із страхування життя

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 26 листопада 2004 року N 2875

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 грудня 2004 р. за N 1626/10225

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 7 березня 2006 року N 5473
,
 від 16 травня 2006 року N 5770
,
 від 22 травня 2007 року N 7354
,
 від 7 серпня 2007 року N 7790
,
 від 23 липня 2009 року N 576
,
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421
,
від 24 квітня 2014 року N 1259

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 23 лютого 2016 року N 396)

Відповідно до статті 36 Закону України "Про страхування", статті 27 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та з метою встановлення правил розміщення страхових резервів із страхування життя, а також вимог до активів, які приймаються для представлення страхових резервів із страхування життя, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Правила розміщення страхових резервів із страхування життя (додаються).

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Мосійчук Т. К.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації після державної реєстрації.

4. Страховикам привести у відповідність до цих Правил розміщення страхових резервів із страхування життя в термін до 31.12.2005.

До 1 січня 2008 року страховики можуть представити кошти страхових резервів банківськими вкладами (депозитами) та валютними вкладеннями згідно з валютою страхування разом відповідно до підпункту 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3 цих Правил у розмірі не більше 70 відсотків загального розміру коштів страхових резервів.

(пункт 4 доповнено абзацом другим згідно з розпорядженням Державної комісії
 з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.05.2006 р. N 5770)

До 1 січня 2009 року страховики можуть представити кошти страхових резервів нерухомим майном відповідно до підпункту 3.1.3 пункту 3.1 розділу 3 цих Правил у розмірі не більше 30 відсотків загального розміру коштів страхових резервів.

(пункт 4 доповнено абзацом третім згідно з розпорядженням Державної комісії
 з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.05.2006 р. N 5770)

Вимога підпункту 3.1.3 пункту 3.1 розділу 3 цих Правил у частині вкладення не більше 10 відсотків загального розміру резервів в один об'єкт нерухомого майна починає застосовуватися з 1 січня 2009 року.

(пункт 4 доповнено абзацом четвертим згідно з розпорядженням Державної комісії
 з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.05.2006 р. N 5770)

Вимога підпункту 3.1.6 пункту 3.1 розділу 3 цих Правил у частині обмеження щодо представлення 20-ма відсотками загального розміру резервів правами вимоги до одного перестраховика-резидента та обмеження щодо представлення 10-ма відсотками загального розміру резервів правами вимоги до перестраховиків-нерезидентів починає застосовуватися з 1 січня 2007 року.

(пункт 4 доповнено абзацом п'ятим згідно з розпорядженням Державної комісії
 з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.05.2006 р. N 5770)

При затвердженні плану відновлення фінансової стабільності страховика Нацкомфінпослуг може прийняти рішення про тимчасове представлення коштів страхових резервів страховика активами перелічених у пункті 2.1 категорій в обсягах, що відрізняються від зазначених у розділі 3 цих Правил.

(пункт 4 доповнено абзацом шостим згідно з розпорядженням Державної комісії
 з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.05.2006 р. N 5770
,
 абзац шостий пункту 4 у редакції розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

5. Страховики, створені після набуття чинності цими Правилами, зобов'язані розміщувати страхові резерви із страхування життя відповідно до вимог, визначених цими Правилами.

Вимоги підпункту 3.1.6 пункту 3.1 розділу 3 цих Правил не поширюються на договори із страхування життя з фізичними особами, істотними умовами яких є перестрахування ризиків у перестраховика-нерезидента, які були укладені до набрання чинності цими Правилами, та які продовжують діяти після набрання чинності цими Правилами.

(пункт 5 доповнено абзацом другим згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 07.03.2006 р. N 5473)

Інформація про ці договори подається страховиками до Нацкомфінпослуг за формою, наведеною відповідно в розділі 2 та таблиці четвертій підпункту 6.3.2 пункту 6.3 розділу 6 додатка 4 до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004 N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за N 517/9116 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 15.09.2005 N 4619).

(пункт 5 доповнено абзацом третім згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 07.03.2006 р. N 5473
,
 абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за страховою діяльністю Парнюка В. О.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

 

 

Правила розміщення страхових резервів із страхування життя

(У тексті Правил слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до статей 31, 36 Закону України "Про страхування", статті 27 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

1.2. Ці Правила встановлюють вимоги до активів, які приймаються для представлення коштів страхових резервів із страхування життя.

1.3. У разі здійснення страховиками страхування довічної пенсії у системі недержавного пенсійного забезпечення кошти резервів, сформованих за такими договорами, розміщуються відповідно до статті 49 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

(розділ 1 доповнено новим пунктом 1.3 згідно з розпорядженням Державної
 комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.05.2006 р. N 5770,
 у зв'язку з цим пункти 1.3 - 1.6 уважати відповідно пунктами 1.4 - 1.7)

1.4. Розміщення страхових резервів - це вкладення коштів сформованих резервів із страхування життя у дозволені активи.

1.5. Активи, які приймаються для представлення коштів страхових резервів із страхування життя, повинні відповідати умовам щодо безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості.

1.6. Величина активів, що приймається для представлення страхових резервів із страхування життя, збільшена на величину непростроченої дебіторської заборгованості за укладеними договорами страхування та перестрахування, повинна бути не меншою, ніж сумарна величина довгострокових та поточних зобов'язань і забезпечень (розділи II - IV пасиву балансу (Звіту про фінансовий стан)), включаючи величину страхових резервів, що розраховується відповідно до чинного законодавства.

(пункт 1.6 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 24.04.2014 р. N 1259)

1.7. Для представлення коштів страхових резервів із страхування життя приймаються активи відповідно до пункту 2 цих Правил у національній валюті України або в іноземній вільно конвертованій валюті.

2. Види активів, які приймаються для представлення коштів страхових резервів із страхування життя

2.1. Кошти страхових резервів із страхування життя мають бути представлені активами таких категорій:

2.1.1. Грошові кошти на поточному рахунку.

2.1.2. Банківські вклади (депозити).

2.1.3. Валютні вкладення згідно з валютою страхування.

2.1.4. Нерухоме майно.

2.1.5. Акції, облігації підприємств (крім цільових облігацій), іпотечні сертифікати, іпотечні облігації.

(підпункт 2.1.5 пункту 2.1 у редакції розпорядження
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 23.07.2009 р. N 576)

2.1.6. Цінні папери, що емітуються державою.

2.1.7. Права вимоги до перестраховиків.

2.1.8. Інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України.

2.1.9. Банківські метали.

2.1.10. Кредити страхувальникам-громадянам, що уклали договори страхування життя, у межах викупної суми на момент видачі кредиту та під заставу викупної суми.

2.1.11. Готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, установлених Національним банком України.

3. Структура активів, які приймаються для представлення страхових резервів

3.1. Величина окремих категорій активів, у тому числі утворених в іноземній вільно конвертованій валюті, приймається для представлення коштів страхових резервів за їх балансовою вартістю, якщо інше не передбачено цими Правилами, та в таких обсягах:

3.1.1. Грошові кошти на поточних рахунках (за винятком розміщених на поточних рахунках грошових коштів резерву належних виплат страхових сум) - не більше 20 відсотків страхових резервів. Кошти резерву належних виплат страхових сум можуть прийматися для представлення коштів страхових резервів грошовими коштами на поточних рахунках у повному обсязі.

3.1.2. Банківські вклади (депозити), валютні вкладення згідно з валютою страхування - разом сума грошових коштів не більше 70 відсотків страхових резервів.

Обсяг банківських вкладів (депозитів) в іноземній валюті, який приймається для представлення коштів страхових резервів, може бути збільшений на величину, яка відповідає розміру сформованих страхових резервів за договорами страхування життя, за якими страховики несуть відповідальність в іноземній валюті.

При цьому в кожному банку - разом не більше 20 відсотків страхових резервів.

3.1.3. Нерухоме майно - не більше 30 відсотків страхових резервів, при цьому вкладення в один об'єкт нерухомого майна - не більше 10 відсотків страхових резервів.

3.1.4. Цінні папери за вказаним нижче переліком - разом не більше 50 відсотків страхових резервів, з них:

акції українських емітентів - не більше 30 відсотків страхових резервів, при цьому в акції одного емітента - не більше 10 відсотків страхових резервів;

облігації підприємств українських емітентів - не більше 40 відсотків страхових резервів, при цьому не більше 10 відсотків страхових резервів в облігації одного емітента, який здійснює свою діяльність не менше 5 років. Для емітентів, які свою діяльність здійснюють менше 5 років, - не більше 10 відсотків страхових резервів, при цьому не більше 3 відсотків страхових резервів в облігації одного емітента;

акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав - не більше 20 відсотків страхових резервів;

облігації місцевих позик - не більше 10 відсотків страхових резервів;

іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, крім іпотечних облігацій, емітованих фінансовою установою, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав якої належать державі та/або державним банкам, - разом не більше 10 відсотків страхових резервів;

(абзац шостий підпункту 3.1.4 пункту 3.1 у редакції розпорядження
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, від 24.04.2014 р. N 1259)

іпотечні облігації, емітовані фінансовою установою, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав якої належать державі та/або державним банкам, - не більше 20 відсотків страхових резервів.

(підпункт 3.1.4 пункту 3.1 доповнено абзацом сьомим згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 24.04.2014 р. N 1259)

3.1.5. Цінні папери, що емітуються державою, а саме державні облігації України - разом не більше 80 відсотків страхових резервів.

3.1.6. Права вимоги до перестраховиків - разом не більше 40 відсотків страхових резервів, при цьому права вимоги до перестраховиків-резидентів приймаються для представлення коштів страхових резервів у розмірі не більше 20 відсотків страхових резервів до кожного такого перестраховика-резидента.

Права вимоги до перестраховиків-нерезидентів приймаються для представлення коштів страхових резервів у розмірі - разом не більше 25 відсотків страхових резервів, якщо рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента, визначений рейтинговим агентством (A.M.Best, США, Moody's Investors Service, США, Standard & Poor's, США або Fitch Ratings, Великобританія) за міжнародною рейтинговою шкалою, не нижчий рівня кредитного рейтингу зовнішніх довгострокових державних зобов'язань України, визначеного цими рейтинговими агентствами.

Не приймаються до структури активів права вимоги до перестраховиків-нерезидентів за ризиками, пов'язаними з дожиттям застрахованої особи до певного віку, події чи закінчення дії договору, крім ризиків, які пов'язані зі смертю застрахованої особи в будь-якому випадку, та/або з нещасним випадком, що трапився, та/або в разі стійкої непрацездатності (інвалідності) унаслідок хвороби застрахованої особи.

Права вимоги до перестраховиків визначаються як сума часток перестраховиків у страхових резервах.

3.1.7. Довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва - не більше 10 відсотків страхових резервів.

3.1.8. Інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року N 1211 "Про затвердження напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів"), крім інвестування в розвиток ринку іпотечного кредитування шляхом придбання цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою, - разом не більше 20 відсотків страхових резервів. При цьому в окремий об'єкт інвестування - не більше 5 відсотків страхових резервів.

Інвестиції в економіку України за напрямом інвестування в розвиток ринку іпотечного кредитування шляхом придбання цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою, - разом не більше 40 відсотків страхових резервів.

При цьому інвестування в розвиток ринку іпотечного кредитування шляхом придбання цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою, за якими не надана державна гарантія, - не більше 20 відсотків страхових резервів.

3.1.9. Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах, - разом не більше 15 відсотків страхових резервів.

3.1.10. Кредити страхувальникам-громадянам - разом не більше 20 відсотків страхових резервів.

3.2. Активи, які приймаються для представлення коштів страхових резервів, мають відповідати таким вимогам:

3.2.1. Акції українських емітентів, облігації підприємств українських емітентів та облігації місцевих позик повинні відповідно до законодавства пройти процедуру лістингу на фондовій біржі, перебувати у біржовому реєстрі та в обігу на фондовій біржі.

У разі делістингу акцій, облігацій підприємств або облігацій місцевих позик зазначені цінні папери приймаються для представлення коштів страхових резервів у розмірі 75 відсотків від найменшого значення таких величин: біржового курсу цінних паперів на дату розрахунку або біржового курсу на останній робочий день перебування цінних паперів у лістингу.

3.2.2. Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав-емітентів включаються до суми прийнятних активів за умови відповідності вимогам щодо допуску таких цінних паперів до обігу їх на території України, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також відповідності таким вимогам:

суверенні рейтинги в національній валюті, в іноземній валюті, за короткостроковими зобов'язаннями, за довгостроковими зобов'язаннями країни, в якій державою здійснено випуск цінних паперів, мають бути не нижчі за один із таких: "A3" - "Moody's Investors Service" (США), "А" - "Standard & Poor's" (США), "А" - "Fitch Ratings" (Великобританія);

кредитний рейтинг іноземного емітента облігацій має бути не нижчий за один із таких: "A3" - "Moody's Investors Service" (США), "А" - "Standard & Poor's" (США), "А" - "Fitch Ratings" (Великобританія);

іноземний емітент акцій має провадити свою діяльність не менше ніж 2 роки;

акції, облігації іноземних емітентів мають перебувати в обігу протягом останніх 12 місяців до дати розрахунку величини активів, що приймаються для представлення коштів страхових резервів, на організованих фондових ринках та пройти лістинг на одній із таких фондових бірж: Нью-Йоркська фондова біржа (New York Stock Exchange Inc.), Лондонська фондова біржа (London Stock Exchange), Токійська фондова біржа (Tokyo Stock Exchange), Німецька біржа /Франкфуртська фондова біржа/ (Deutsche Borse AG) або на фондовій біржі НАСДАК (National Association of Securities Dealers Inc.).

3.2.3. Кредитний рейтинг банківської установи, в якій розміщені кошти страхових резервів, повинен відповідати інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України.

У разі зниження рівня кредитного рейтингу банківської установи, в якій розміщено активи страховика, нижче інвестиційного рівня зазначені активи можуть прийматися для представлення коштів страхових резервів у розмірі 75 відсотків їх вартості.

Для представлення коштів страхових резервів може прийматися дебіторська заборгованість за договорами банківського вкладу з банківськими установами, до яких застосовані заходи впливу у вигляді призначення тимчасової адміністрації, у розмірі 75 відсотків вартості такої заборгованості.

3.2.4. Кредитний рейтинг цінних паперів, емітованих в Україні, в які розміщені кошти страхових резервів, повинен відповідати інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України.

Вимоги до кредитного рейтингу цінних паперів застосовуються з урахуванням норм статті 41 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

У разі зниження рівня кредитного рейтингу цінних паперів зазначені цінні папери приймаються для представлення коштів страхових резервів у розмірі 75 відсотків від їх біржового курсу.

3.3. Сума активів, які приймаються для представлення коштів страхових резервів, визначається як сума окремих статей активів балансу з урахуванням таких обмежень:

3.3.1. Активи, обтяжені зобов'язаннями, які не відображені в складі балансових статей балансу, враховуються за їх балансовою вартістю, зменшеною на вартість таких зобов'язань.

3.3.2. Цінні папери, обіг яких зупинено, не приймаються для представлення коштів страхових резервів з дати опублікування інформації про зупинення обігу цінних паперів в одному з офіційних друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.3.3. Не приймаються для представлення коштів страхових резервів цінні папери емітента, щодо якого:

порушено провадження у справі про банкрутство, винесена ухвала про його санацію;

прийнято рішення вищого органу емітента або рішення суду, що набрало законної сили, про припинення шляхом ліквідації або визнання емітента банкрутом;

визнано недійсною емісію цінних паперів такого емітента, скасовано реєстрацію випуску цінних паперів такого емітента.

3.3.4. Не приймаються для представлення коштів страхових резервів права вимоги до перестраховиків-резидентів, дію ліцензії(й) яких з відповідних видів страхування анульовано на дату розрахунку, та права вимоги до перестраховиків-нерезидентів, які на момент укладення відповідного договору перестрахування не відповідали вимогам, встановленим законодавством з питань регулювання ринків фінансових послуг.

3.3.5. Для представлення страхових резервів із страхування життя не можуть використовуватись позики (кредити, поворотна фінансова допомога, інші позикові кошти), цінні папери із зобов'язаннями зворотного викупу, цінні папери, за якими не здійснено повної оплати їх вартості, кошти, надані банкам на умовах субординованого боргу, помилково перераховані кошти на рахунок страховика, суми страхових платежів, які підлягають поверненню страхувальнику в період, наступний за звітним, відповідно до законодавства.

3.3.6. Для представлення страхових резервів із страхування життя не приймаються акції, емітовані будь-яким страховиком.

3.4. Оцінка активів, які приймаються для представлення коштів страхових резервів, здійснюється за їх справедливою вартістю відповідно до вимог стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності з урахуванням вимог цих Правил.

3.5. Активи страховика, що відповідають вимогам пунктів 3.1 - 3.4 цієї глави та приймаються для представлення коштів страхових резервів, при розміщенні в одній юридичній особі можуть становити разом не більше 35 відсотків страхових резервів, зокрема:

грошові кошти на поточних рахунках, банківські вклади (депозити), валютні вкладення, банківські метали на рахунках, відкритих у цій юридичній особі;

акції, облігації підприємств, іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, емітентом яких є ця юридична особа;

інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України;

довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва.

3.6. Для представлення коштів страхових резервів приймаються іпотечні сертифікати та/або іпотечні облігації, емітовані Державною іпотечною установою, фінансовою установою, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав якої належать державі та/або державним банкам, та іншими емітентами, - разом не більше 40 відсотків страхових резервів.

(розділ 3 доповнено новим пунктом 3.6 згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 24.04.2014 р. N 1259,
у зв'язку з цим пункт 3.6 вважати пунктом 3.7)

3.7. Кошти страхових резервів не можуть бути представлені у вигляді цінних паперів емітентів, щодо яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців є відомості про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

(розділ 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями Державної
 комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.05.2006 р. N 5770,
 від 22.05.2007 р. N 7354,
 від 07.08.2007 р. N 7790,
 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання
 ринків фінансових послуг України від 23.07.2009 р. N 576)

4. Прикінцеві положення

4.1. Контроль за дотриманням вимог цих Правил та застосування заходів впливу здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до законодавства України.

(розділ 4 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання
 ринків фінансових послуг України від 16.05.2006 р. N 5770
,
 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
 ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

 

Заступник Голови 

Т. К. Мосійчук 

Опрос