Идет загрузка документа (98 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики проведения государственной экспертизы землеустроительной документации

Госкомзем
Методика, Приказ от 03.12.2004 № 391
редакция действует с 08.07.2016

Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації

Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах
від 3 грудня 2004 року N 391

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2004 р. за N 1618/10217

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державного комітету України по земельних ресурсах
 від 13 грудня 2005 року N 384
,
 від 9 липня 2008 року N 162
,
 від 10 червня 2010 року N 462
,
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 25 лютого 2013 року N 130
,
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 17 травня 2016 року N 128

На виконання Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" та згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 14.07.2004 N 31034/1/1-04 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику проведення державної експертизи землевпорядної документації.

2. Зазначену Методику довести до відома керівництва Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомзему від 11.03.97 N 39 "Про затвердження Положення про здійснення державної землевпорядної експертизи", зареєстрований в Мін'юсті України 12 травня 1997 року за N 171/1975.

4. Управлінню державної землевпорядної експертизи, нормування і ліцензування робіт (Моцун О. І.) разом з Юридичним управлінням (Кальніченко А. Г.) подати цей наказ на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Кулініча В. В.

 

Голова Комітету 

А. С. Даниленко 

 

МЕТОДИКА
проведення державної експертизи землевпорядної документації

(У тексті Методики слова "Державний комітет України по земельних ресурсах", "Держкомзем України" та "головне управління земельних ресурсів" у всіх відмінках та числах замінено відповідно словами "Держкомзем" та "головне управління Держкомзему" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 10 червня 2010 року N 462) 

(У тексті Методики та додатках до неї слова "Держкомзему", "Рескомзем АР Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські головні управління Держкомзему", "адміністративно-територіальних утворень" в усіх відмінках та числах замінено відповідно словами "Держгеокадастр", "територіальні органи Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі", "адміністративно-територіальних одиниць" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17 травня 2016 року N 128)

1. Загальні положення

1.1. Ця Методика визначає організаційні засади і вимоги щодо організації та проведення державної експертизи землевпорядної документації, ведення звітності у цій сфері.

1.2. Державній експертизі відповідно до Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" підлягає вся землевпорядна документація із землеустрою, оцінки земель, а також документація і матеріали державного земельного кадастру, яка розробляється на державному, регіональному та місцевому рівнях суб'єктами господарської діяльності, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України "Про землеустрій" та суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до Закону України "Про оцінку земель".

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 17.05.2016 р. N 128)

1.3. Загальні вимоги до змісту документації із землеустрою, нормативної та експертної грошової оцінки земель, державного земельного кадастру визначені відповідними нормативно-правовими актами.

1.4. Методика поширюється на виконавців та замовників державної експертизи, а також на розробників документації із землеустрою та суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 17.05.2016 р. N 128)

1.5. Замовниками державної експертизи є суб'єкти, визначені у частині другій статті 7 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації".

1.6. Фінансування проведення державної експертизи забезпечується її замовником відповідно до закону.

1.7. Державна експертиза проводиться з урахуванням вимог Земельного кодексу України, Законів України "Про державну експертизу землевпорядної документації", "Про землеустрій", "Про оцінку земель", "Про адміністративні послуги", інших нормативно-правових актів України, стандартів щодо складу і змісту землевпорядної документації.

(пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 17.05.2016 р. N 128)

1.8. Виконавці державної експертизи готують висновок державної експертизи.

1.9. Державна експертиза землевпорядної документації проводиться з метою забезпечення її відповідності вимогам законів України, інших нормативно-правових актів, вихідним даним та технічним умовам щодо розробки документації.

Основні завдання і принципи державної експертизи визначені Законом України "Про державну експертизу землевпорядної документації".

1.10. Законом України "Про державну експертизу землевпорядної документації" встановлено такі форми та види державної експертизи:

форми державної експертизи: обов'язкова, вибіркова та добровільна;

види державної експертизи: первинна, повторна та додаткова.

1.11. Державна експертиза проводиться до затвердження органами державної влади, місцевого самоврядування або власниками землі відповідної землевпорядної документації, або до прийняття рішення про набуття, зміну та припинення прав на землю та видачі документів, що посвідчують права на неї.

1.12. Дія цієї Методики не поширюється на проведення науково-технічної, екологічної, судової та інших видів експертиз.

(главу 1 доповнено пунктом 1.12 згідно з наказом
 Державного комітету України із земельних ресурсів
 від 10.06.2010 р. N 462)

2. Організація проведення державної експертизи

2.1. Організацію і проведення державної експертизи здійснюють:

Держгеокадастр;

територіальні органи Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

(пункт 2.1 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 17.05.2016 р. N 128)

2.2. Організація проведення державної експертизи за всіма формами і видами проводиться безпосередньо експертними підрозділами в складі органів виконавчої влади у сфері державної експертизи.

У разі необхідності проведення державної експертизи окремих положень землевпорядної документації за дорученням керівника органу виконавчої влади у сфері державної експертизи можуть залучатись досвідчені фахівці інших структурних підрозділів цього органу виконавчої влади.

2.3. До складу виконавців державної експертизи можуть залучатись на договірних засадах висококваліфіковані фахівці проектних, науково-дослідних та інших підприємств, установ і організацій, відповідних структурних підрозділів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, окремі фізичні особи, які мають вищу освіту, відповідну спеціальність, кваліфікацію, професійні знання, володіють навичками аналізу експертної інформації, а також мають практичний досвід у відповідній сфері не менше трьох років.

2.4. Склад виконавців державної експертизи, у тому числі позаштатних, затверджується Головою Держгеокадастру, керівником відповідного територіального органу Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

(пункт 2.4 у редакції наказу Державного комітету
 України із земельних ресурсів від 10.06.2010 р. N 462
,
наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 17.05.2016 р. N 128)

2.5. Розміри та умови оплати праці позаштатних експертів визначаються згідно з чинним законодавством з цих питань.

2.6. Виконавцями державної експертизи не можуть бути спеціалісти підприємств, установ та організацій-розробників відповідного об'єкта експертизи.

2.7. При проведенні обов'язкової та добровільної державної експертизи замовник подає до Держгеокадастру, територіального органу Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі заяву (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення експертизи за формою згідно з додатком 1 до цієї Методики.

Заява (клопотання) та об'єкт експертизи при проведенні обов'язкової державної експертизи, віднесеної до компетенції Держгеокадастру, надаються до експертного підрозділу Держгеокадастру замовником державної експертизи разом з листом територіального органу Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Заява (клопотання) та об'єкт експертизи при проведенні обов'язкової державної експертизи, віднесеної до компетенції Держгеокадастру, надаються до експертного підрозділу Держгеокадастру замовником державної експертизи разом з листом територіального органу Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

(пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України із земельних ресурсів
 від 10.06.2010 р. N 462,
 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 17.05.2016 р. N 128)

2.8. Вибіркова державна експертиза проводиться за дорученням Держгеокадастру та/або за окремим рішенням територіальних органів Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі щодо будь-якої землевпорядної документації, яка не підлягає обов'язковій експертизі.

(пункт 2.8 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 17.05.2016 р. N 128)

3. Процедура (стадії) проведення державної експертизи

3.1. Проведення державної експертизи передбачає експертне дослідження, перевірку, аналіз і оцінку об'єкта державної експертизи та підготовку обґрунтованого та об'єктивного висновку державної експертизи.

3.2. Процедура проведення державної експертизи складається з трьох стадій: підготовчої, основної та заключної.

3.3. Підготовча стадія проведення державної експертизи

3.3.1. На підготовчій стадії державної експертизи здійснюється приймання землевпорядної документації, перевірка її складу, а також реєстрація об'єктів державної експертизи на підставі заяви (клопотання) замовника у журналі обліку (реєстрації) об'єктів державної експертизи землевпорядної документації протягом одного дня.

(абзац перший підпункту 3.3.1 пункту 3.3 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Державного комітету України із земельних ресурсів
 від 10.06.2010 р. N 462)

Для проведення державної експертизи замовником подаються оригінали відповідної документації та матеріали. У разі, якщо окремі документи та матеріали об'єкта експертизи за своїм статусом не можуть бути надані в оригіналі, вони додаються у посвідчених, у встановленому порядку, копіях.

3.3.2. Усі основні документи і матеріали, додані до об'єкта державної експертизи, повинні відповідати таким вимогам:

передбачені законодавством погодження в паперовому вигляді повинні бути підписані керівником відповідального органу та скріплені його печаткою. В електронній формі документи засвідчуються електронним цифровим підписом керівника відповідального органу;

(абзац другий підпункту 3.3.2 пункту 3.3 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Державного комітету України із земельних ресурсів
 від 10.06.2010 р. N 462
,
 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 17.05.2016 р. N 128)

графічні матеріали у встановлених законодавством випадках мають бути погоджені керівником територіального органу земельних ресурсів;

абзац четвертий підпункту 3.3.2 пункту 3.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та
 продовольства України від 25.02.2013 р. N 130)

кожен аркуш копій архівних документів повинен бути посвідчений підписом архіваріуса та печаткою архівної установи;

кожен аркуш документів в паперовому вигляді повинен бути засвідчений підписом і печаткою (за наявності) розробника об'єкта експертизи, а також підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою. В електронній формі документи засвідчуються електронними цифровими підписами розробника об'єкта експертизи та сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою;

(абзац шостий підпункту 3.3.2 пункту 3.3 у редакції наказу Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 17.05.2016 р. N 128)

письмова згода землекористувача у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб, повинна бути засвідчена нотаріально;

(підпункт 3.3.2 пункту 3.3 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 наказом Державного комітету України із земельних ресурсів
 від 10.06.2010 р. N 462)

документація із землеустрою повинна бути пронумерована, прошита та скріплена підписом і печаткою розробника об'єкта експертизи.

(підпункт 3.3.2 пункту 3.3 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 наказом Державного комітету України із земельних ресурсів
 від 10.06.2010 р. N 462,
у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев'ятим)

При виконанні цих вимог об'єкт державної експертизи підлягає реєстрації. В іншому випадку документація повертається замовнику на доопрацювання без реєстрації.

3.3.3. Термін проведення державної експертизи починається з дати реєстрації об'єкта експертизи.

3.3.4. Виконавець державної експертизи відповідно до клопотання (заяви) із відповідною візою керівника експертного підрозділу заповнює рахунок на оплату робіт за проведення експертизи та передає його для оплати замовнику експертизи.

3.4. Основна стадія проведення державної експертизи

3.4.1. Основна стадія проведення державної експертизи передбачає всебічний аналіз землевпорядної документації, відповідність запропонованих заходів вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам. У разі потреби проводяться обстеження в натурі (на місцевості).

3.4.2. При проведенні державної експертизи землевпорядної документації визначаються:

відповідність змісту документації вимогам законодавства України, встановленим стандартам, нормам і правилам, рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо раціонального використання і охорони земель, умов і порядку їх забудови, охорони навколишнього природного середовища, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, збереження культурної спадщини;

відповідність змісту документації вимогам завдань на її розроблення та вимогам передпроектної документації;

запропоновані землевпорядною документацією рішення щодо рекультивації порушених земель, поліпшення малопродуктивних угідь, оцінки земель тощо;

еколого-економічна ефективність передбачених заходів щодо запобігання їх впливу на земельні угіддя за межами ділянки, охорони агроландшафтів;

відповідність вимогам законодавства умов щодо зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок у разі проведення вибіркової та добровільної державної експертизи робочих проектів землеустрою, передбачених підпунктом "з" частини другої статті 25 Закону України "Про землеустрій".

(підпункт 3.4.2 пункту 3.4 доповнено абзацом шостим згідно з
 наказом Державного комітету України із земельних ресурсів
 від 10.06.2010 р. N 462)

3.5. Заключна стадія державної експертизи

3.5.1. На заключній стадії проведення державної експертизи узагальнюються результати експертних досліджень, готується висновок державної експертизи щодо доцільності затвердження землевпорядної документації.

(підпункт 3.5.1 пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України із земельних ресурсів
 від 10.06.2010 р. N 462)

3.5.2. Висновок державної експертизи землевпорядної документації оформляється за типовою формою, встановленою Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 18 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації".

3.5.3. Підготовлені висновки державної експертизи повинні зводитись до трьох можливих варіантів:

землевпорядна документація в цілому відповідає вимогам чинного законодавства України, встановленим нормам і правилам, оцінюється позитивно та погоджується (у разі необхідності погодження може обумовлюватися певними умовами щодо додаткового опрацювання окремих питань та внесення коректив, виконання яких не потребує суттєвих доробок);

землевпорядна документація не в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України, встановленим нормам і правилам, повертається на доопрацювання;

землевпорядна документація, яка не відповідає вимогам чинного законодавства України, встановленим нормам і правилам, оцінюється негативно і не погоджується.

Об'єкт експертизи, який повернуто на доопрацювання, оцінюється позитивно та погоджується після внесення змін і доповнень до нього в порядку, передбаченому цією Методикою, з урахуванням зауважень та пропозицій, зазначених у висновку державної експертизи.

(підпункт 3.5.3 пункту 3.5 доповнено абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 17.05.2016 р. N 128)

3.5.4. Оцінка землевпорядної документації у висновках державної експертизи (за одним із вказаних варіантів) є обов'язковою. При цьому, негативна оцінка об'єкта експертизи повинна бути всебічно обґрунтована положеннями відповідних нормативно-правових актів.

3.5.5. Негативна оцінка землевпорядної документації не може бути підставою для ухилення замовника від оплати проведення державної експертизи.

3.5.6. Негативно оцінена землевпорядна документація після доопрацювання підлягає повторній експертизі на загальних підставах.

3.5.7. Висновки державної експертизи землевпорядної документації після їх підпису експертами, керівником експертного підрозділу та затвердження керівництвом Держгеокадастру, територіальних органів Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, скріплені гербовою печаткою, є обов'язковими для прийняття до розгляду замовником. 

Висновки державної експертизи повинні мати відповідні реквізити - реєстраційні номери і дати, що збігаються з номером та датою реєстрації об'єкта у журналі обліку (реєстрації) об'єктів експертизи землевпорядної документації.

3.5.8. Усунення зауважень та внесення виправлень, виявлених в результаті державної експертизи, здійснюють розробники землевпорядної документації та інші суб'єкти, що допустили порушення вимог чинного законодавства України, встановлених норм і правил при підготовці об'єкта державної експертизи або його окремих складових частин. 

3.5.9. Контроль за усуненням зауважень державної експертизи здійснюють виконавці експертизи (експерти) чи, за їх дорученням, керівники територіальних органів Держгеокадастру. Факт внесення виправлень, врахування зазначених у висновку зауважень та пропозицій посвідчується відповідним записом на висновку експертизи керівника експертного підрозділу або керівника територіального органу Держгеокадастру, на якого покладено контроль за усуненням зауважень державної експертизи.

(підпункт 3.5.9 пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 17.05.2016 р. N 128)

3.5.10. Строки проведення державної експертизи встановлені Законом України "Про державну експертизу землевпорядної документації" і не можуть перевищувати 20 робочих днів від дня реєстрації об'єкта державної експертизи. У такий самий строк здійснюється перевірка щодо усунення зауважень державної експертизи.

(підпункт 3.5.10 пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України із земельних ресурсів
 від 10.06.2010 р. N 462)

3.5.11. Позитивний висновок державної експертизи дійсний протягом строку дії об'єкта державної експертизи, але не більше 3-х років від дня його видачі в разі, якщо протягом цього терміну не розпочато реалізацію заходів, передбачених розробленою землевпорядною документацією.

Якщо до початку реалізації заходів, передбачених розробленою землевпорядною документацією, виявилися нові відомості чи обставини, що не були належним чином відображені їх розробниками та мають значення для об'єктивного дослідження і оцінки об'єкта державної експертизи, об'єкт підлягає додатковій державній експертизі.

3.6. Визначена цією Методикою процедура проведення державної експертизи розповсюджується на всі види експертизи - первинну, повторну та додаткову.

3.6.1. При проведенні повторної експертизи (у разі спростування негативного висновку первинної державної експертизи) проводиться ретельний аналіз переробленої землевпорядної документації, усунення зауважень первинної експертизи, відповідність передбачених заходів діючим законодавчим та іншим нормативно-правовим актам.

3.6.2. Якщо повторна державна експертиза проводиться у зв'язку із закінченням терміну дії позитивного висновку первинної експертизи, аналіз землевпорядної документації проводиться в першу чергу на відповідність її вимогам законодавчих та нормативно-правових актів, які набули чинності протягом трьох років від дня видачі позитивного висновку первинної експертизи. При цьому, замовником землевпорядної документації коригується завдання на її розробку згідно з чинним законодавством України.

3.6.3. При проведенні додаткової державної експертизи всебічно вивчаються додаткові відомості чи обставини, що не були використані (враховані) розробниками документації до проведення первинної експертизи і мають значення для більш об'єктивного дослідження і оцінки об'єкта державної експертизи.

3.6.4. За результатами повторної та додаткової експертизи готується новий висновок.

4. Розмежування компетенції органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері державної експертизи

4.1. До відання Держгеокадастру належить:

організація та проведення державної експертизи;

нормативно-методичне забезпечення та координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів у сфері державної експертизи;

нормативно-методичне забезпечення діяльності у сфері державної експертизи розробників об'єктів державної експертизи;

здійснення в межах повноважень державного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері державної експертизи;

формування у своєму складі підрозділів, до компетенції яких належить проведення державної експертизи землевпорядної документації;

залучення досвідчених вчених та спеціалістів до проведення державної експертизи землевпорядної документації;

здійснення заходів щодо забезпечення підрозділів, до компетенції яких належить проведення державної експертизи землевпорядної документації, територіальних органів Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі висококваліфікованими фахівцями, вдосконалення експертної діяльності, форм і методів експертного аналізу;

методичне забезпечення та координація діяльності територіальних органів Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації;

узагальнення практики проведення державної експертизи землевпорядної документації, методичне забезпечення застосування новітніх форм і методів експертного аналізу та оцінки.

4.1.1. Обов'язкова державна експертиза (первинна, повторна та додаткова) проводиться щодо:

абзац другий підпункту 4.1.1 пункту 4.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
 та житлово-комунального господарства України від 17.05.2016 р. N 128,
у зв'язку з цим абзаци третій - одинадцятий
 вважати відповідно абзацами другим - десятим)

схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;

(абзац другий підпункту 4.1.1 пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 17.05.2016 р. N 128)

проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць: меж державного кордону України, меж областей, районів, міст, а також населених пунктів, які належать до курортів загальнодержавного значення;

(абзац третій підпункту 4.1.1 пункту 4.1 у редакції наказу
 Державного комітету України із земельних ресурсів від 10.06.2010 р. N 462)

проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (щодо об'єктів загальнодержавного значення), лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів;

(абзац четвертий підпункту 4.1.1 пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 17.05.2016 р. N 128)

абзац п'ятий підпункту 4.1.1 пункту 4.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
 та житлово-комунального господарства України від 17.05.2016 р. N 128,
у зв'язку з цим абзаци шостий - десятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим)

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок особливо цінних земель (крім безоплатної передачі у власність громадянам для ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства та садівництва в межах норм, встановлених статтею 121 Земельного кодексу України, та ведення товарного сільськогосподарського виробництва в розмірі земельної частки (паю)), земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

(абзац п'ятий пункту 4.1.1 у редакції наказу Державного
 комітету України по земельних ресурсах від 13.12.2005 р. N 384
,
наказів Державного комітету України із земельних ресурсів
 від 09.07.2008 р. N 162
,
 від 10.06.2010 р. N 462
,
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 17.05.2016 р. N 128)

абзац шостий підпункту 4.1.1 пункту 4.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
 та житлово-комунального господарства України від 17.05.2016 р. N 128,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами шостим - восьмим)

проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів: міст Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення;

технічної документації з бонітування ґрунтів (на особливо цінних землях);

абзац одинадцятий підпункту 4.1.1 пункту 4.1 виключено

(згідно з наказом Державного комітету України
 із земельних ресурсів від 10.06.2010 р. N 462,
у зв'язку з цим абзаци дванадцятий, тринадцятий
 вважати відповідно абзацами одинадцятим, дванадцятим)

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;

(абзац восьмий підпункту 4.1.1 пункту 4.1 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Державного комітету України із земельних ресурсів
 від 10.06.2010 р. N 462
,
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 17.05.2016 р. N 128)

абзац дванадцятий підпункту 4.1.1 пункту 4.1 виключено

(згідно з наказом Державного комітету України
 із земельних ресурсів від 10.06.2010 р. N 462)

проектів землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій (на особливо цінних землях);

(підпункт 4.1.1 пункту 4.1 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 17.05.2016 р. N 128)

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель у разі формування земельних ділянок за рахунок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

(підпункт 4.1.1 пункту 4.1 доповнено абзацом десятим згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 17.05.2016 р. N 128)

4.1.2. Вибіркова державна експертиза (первинна, повторна та додаткова) проводиться щодо будь-якої землевпорядної документації, яка не підлягає обов'язковій експертизі, за дорученням Держгеокадастру та/або за окремим рішенням територіальних органів Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Вибіркова державна експертиза не може перевищувати 10 відсотків об'єктів, які їй підлягають, за кожним розробником.

У разі виявлення порушень земельного законодавства розробниками об'єктів експертизи кількість об'єктів, що підлягають державній експертизі, визначається органом, який її здійснює.

(підпункт 4.1.2 пункту 4.1 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 17.05.2016 р. N 128)

4.1.3. Добровільна державна експертиза (первинна, повторна та додаткова) проводиться за ініціативою замовника щодо будь-якої землевпорядної документації, крім тієї, що підлягає обов'язковій державній експертизі.

4.2. До відання територіальних органів Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі належить:

(абзац перший пункту 4.2 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 17.05.2016 р. N 128)

організація та проведення відповідно до закону державної експертизи землевпорядної документації;

формування у своєму складі підрозділів, до компетенції яких належить проведення державної експертизи землевпорядної документації;

залучення досвідчених вчених та спеціалістів до проведення державної експертизи землевпорядної документації;

здійснення заходів щодо вдосконалення експертної діяльності, форм і методів експертного аналізу та оцінки об'єктів державної експертизи землевпорядної документації;

узагальнення практики проведення державної експертизи землевпорядної документації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

(абзац шостий пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 17.05.2016 р. N 128)

4.2.1. Обов'язкова державна експертиза (первинна, повторна та додаткова) проводиться щодо: 

абзац другий підпункту 4.2.1 пункту 4.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
 та житлово-комунального господарства України від 17.05.2016 р. N 128,
у зв'язку з цим абзаци третій - дванадцятий
 вважати відповідно абзацами другим - одинадцятим)

схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць (крім Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення), селищ і сіл, а також територій відповідних рад;

проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць;

(абзац третій підпункту 4.2.1 пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 17.05.2016 р. N 128)

проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (крім об'єктів загальнодержавного значення);

абзац п'ятий підпункту 4.2.1 пункту 4.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
 та житлово-комунального господарства України від 17.05.2016 р. N 128,
у зв'язку з цим абзаци шостий - одинадцятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - десятим)

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із особливо цінних земель у разі їх безоплатної передачі у власність громадянам для ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства та садівництва у межах норм, встановлених статтею 121 Земельного кодексу України, та для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в розмірі земельної частки (паю);

(абзац п'ятий пункту 4.2.1 у редакції наказу Державного
 комітету України по земельних ресурсах від 13.12.2005 р. N 384
,
наказів Державного комітету України із земельних ресурсів
 від 09.07.2008 р. N 162
,
 від 10.06.2010 р. N 462
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 17.05.2016 р. N 128)

абзац шостий підпункту 4.2.1 пункту 4.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
 та житлово-комунального господарства України від 17.05.2016 р. N 128,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий
 вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим)

проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів (крім міст Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення);

абзац сьомий підпункту 4.2.1 пункту 4.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
 та житлово-комунального господарства України від 17.05.2016 р. N 128,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами сьомим - восьмим)

технічної документації з бонітування ґрунтів (крім особливо цінних земель);

(абзац сьомий підпункту 4.2.1 пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 17.05.2016 р. N 128)

абзац дванадцятий підпункту 4.2.1 пункту 4.2 виключено

(згідно з наказом Державного комітету України
 із земельних ресурсів від 10.06.2010 р. N 462,
у зв'язку з цим абзаци тринадцятий, чотирнадцятий
 вважати відповідно абзацами дванадцятим, тринадцятим)

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель (крім населених пунктів).

(абзац восьмий підпункту 4.2.1 пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 17.05.2016 р. N 128)

абзац тринадцятий підпункту 4.2.1 пункту 4.1 виключено

(згідно з наказом Державного комітету України
 із земельних ресурсів від 10.06.2010 р. N 462)

проектів землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій (крім особливо цінних земель).

(підпункт 4.2.1 пункту 4.2 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 17.05.2016 р. N 128)

4.2.2. Вибіркова державна експертиза (первинна, повторна та додаткова) проводиться щодо будь-якої землевпорядної документації, яка не підлягає обов'язковій експертизі за дорученням Держгеокадастру та (або) за окремим рішенням територіального органу Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4.2.3. Добровільна державна експертиза (первинна, повторна та додаткова) проводиться, за ініціативою замовника, щодо будь-якої землевпорядної документації, крім тієї, що підлягає обов'язковій державній експертизі.

5. Звітність з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації

5.1. Територіальні органи Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі щорічно (один раз на рік) звітують перед Держгеокадастром про підсумки проведення ними державної експертизи землевпорядної документації.

(абзац перший пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 17.05.2016 р. N 128)

Звіти повинні подаватися до Держгеокадастру не пізніше 20 січня наступного за звітним року.

5.2. Звіти складаються з таблиці (додаток 2 до цієї Методики) та пояснювальної записки до неї.

5.3. У пояснювальній записці зазначаються:

відомості про основні недоліки проекспертованої документації, їх причини та шляхи усунення;

зауваження до роботи конкретних розробників об'єктів експертизи;

пояснення щодо позиції експертів стосовно форми та змісту об'єктів експертизи (найбільш типових, складних тощо), їх окремих матеріалів та документів;

пропозиції щодо удосконалення організації і проведення державної експертизи землевпорядної документації, її нормативно-правової та методичної бази.

5.4. Пояснювальна записка підписується керівником структурного підрозділу територіального органу Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, який проводить державну експертизу землевпорядної документації.

(пункт 5.4 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 17.05.2016 р. N 128)

 

Начальник Управління
державної землевпорядної
експертизи нормування та
ліцензування робіт
 

 
 
 
О. І. Моцун
 

 

ЗАЯВА (для фізичної особи)
КЛОПОТАННЯ (для юридичної особи)

        Прошу провести ______________________________ ____________________________ державну 
                                                               (обов'язкову, добровільну)                        (первинну, повторну, додаткову)
експертизу ____________________________________________________________________________
                                                                                                            (назва документації)
_____________________________________________________________________________________.

        Документація розроблена ___________________________________________________________
                                                                                                     (назва розробника документації)
_____________________________________________________________________________________
на замовлення ________________________________________________________________________
                                                                                       (назва замовника документації)
на підставі договору ___________________________________________________________________.
                                                                   (дата та номер договору на виготовлення відповідної документації)

Кошторисна вартість робіт за зазначеним договором складає _____________ грн. ____ коп., у тому числі ПДВ - _____________ грн. ____ коп.

        Оплата за проведення державної експертизи гарантується.

        Додаток: копія договору на виготовлення документації на ___ аркуші(ах).

Замовник державної експертизи

 
 
 
___________________________      
(дата подання заяви (клопотання))    

____________________________________
(прізвище та ініціали фізичної особи або посада,
прізвище та ініціали керівника юридичної особи)
____________________________________
(підпис замовника експертизи)

М. П. (за наявності) 


 

Начальник Управління
державної землевпорядної
експертизи нормування та
ліцензування робіт
 

 
 
 
О. І. Моцун
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 17.05.2016 р. N 128)

 

ЗВІТ
про проведення державної експертизи землевпорядної документації
в ______________________________________________
(найменування Головного управління Держгеокадастру в області (м. Києві))
станом на 01.01.20__ р.

N
з/п

Об'єкти обов'язкової державної експертизи

Усього розроблено

Здійснено державну експертизу, у тому числі

Результати державної експертизи

первинну

повторну

додаткову

оцінено позитивно

повернуто на доопра-
цювання

оцінено негативно

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць

 

 

 

 

 

 

 

2

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць

 

 

 

 

 

 

 

3

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів

 

 

 

 

 

 

 

4

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок

 

 

 

 

 

 

 

5

Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів

 

 

 

 

 

 

 

6

Технічна документація з бонітування ґрунтів

 

 

 

 

 

 

 

7

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель

 

 

 

 

 

 

 

8

Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій

 

 

 

 

 

 

 

9

Усього об'єктів обов'язкової державної експертизи

 

 

 

 

 

 

 

Інша документація (об'єкти вибіркової та добровільної державної експертизи)

10

Інша документація із землеустрою

 

 

 

 

 

 

 

11

Інша документація з оцінки земель

 

 

 

 

 

 

 

12

Усього іншої документації

 

 

 

 

 

 

 

13

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Головного
управління Держгеокадастру
в ____________ області (м. Києві)

 
 
____________
(підпис)

 
 
____________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 17.05.2016 р. N 128)

____________

Опрос