Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке, условиях выдачи и размерах кредитов страхователям, заключившим договоры страхования жизни

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение от 03.12.2004 № 2883
действует с 01.01.2005

Про затвердження Положення про порядок, умови видачі та розміри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 3 грудня 2004 року N 2883

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2004 р. за N 1615/10214

Відповідно до статті 2 Закону України "Про страхування" та підпункту 26 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок, умови видачі та розміри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя, що додається.

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг та Юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови Комісії Г. М. Оперенка.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

 

 

Положення
про порядок, умови видачі та розміри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя

Це Положення розроблене на виконання вимог частини десятої статті 2 та абзацу одинадцятого частини вісімнадцятої статті 31 Закону України "Про страхування", підпункту 26 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292.

Це Положення визначає умови видачі та розміри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя (далі - кредити).

Дія цього Положення поширюється на страховиків, які здійснюють страхування життя (далі - страховики), страхувальників - громадян, які уклали договори страхування життя (далі - страхувальники) та виявили бажання отримати кредит у порядку та на умовах, встановлених цим Положенням.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1. У цьому Положенні поняття мають таке значення:

1.1.1. Кредит - грошові кошти, які надаються страховиком страхувальнику на умовах повернення, строковості та платності.

1.1.2. Кредитодавець - страховик, який надає кредит страхувальнику в порядку, встановленому цим Положенням.

1.1.3. Позичальник - страхувальник, який уклав договір страхування життя та отримав кредит на умовах повернення, платності, строковості.

1.1.4. Кредитний договір - договір, що укладається між кредитодавцем та позичальником у письмовій формі, який визначає взаємовідносини та відповідальність сторін за цим договором, згідно з яким кредитодавець надає позичальнику кредит під заставу викупної суми і який може бути додатком до договору страхування життя.

1.1.5. Період очікування - строк між початком дії договору страхування життя та датою, яка вказана в договорі страхування життя як перша страхова виплата.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Кредитодавець може надавати кредит позичальнику у межах викупної суми на момент видачі кредиту та на строк, що не перевищує період, який залишився до закінчення дії договору страхування життя. У разі, якщо договір страхування передбачає регулярні, послідовні виплати (ануїтет), кредитний договір може бути укладений в межах періоду очікування за таким договором страхування життя.

2.2. Кредитодавець надає кредит позичальнику у межах викупної суми за відповідним договором страхування життя та під заставу цієї викупної суми на умовах, передбачених кредитним договором. Основними із них є: повернення, строковість, платність.

2.3. Принцип повернення, строковості та платності означає, що кредит має бути поверненим позичальником кредитодавцю у визначений у кредитному договорі строк зі сплатою відповідних відсотків за його користування.

2.4. У разі настання страхового випадку до дати повернення кредиту, яка визначена у кредитному договорі, сума кредиту та відсотки за користування кредитом вираховуються із суми страхових виплат, що здійснюються за таким договором страхування життя, якщо інше не передбачено правилами страхування життя.

2.5. У разі неповернення кредиту позичальником у термін, передбачений кредитним договором або до дати першої страхової виплати, що вказана у договорі страхування життя, дія кредитного договору припиняється, про що обов'язково зазначається в кредитному договорі.

3. КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ КРЕДИТОДАВЦЯ З ПОЗИЧАЛЬНИКОМ

3.1. Джерелом формування кредитних ресурсів страховика є кошти резервів зі страхування життя.

3.2. При видачі кредитів кредитодавець виходить із необхідності забезпечення поєднання інтересів страхувальника та власних інтересів.

3.3. Кредитодавець самостійно визначає порядок проведення кредитних операцій, встановлення рівня відсоткових ставок за користування кредитом.

3.4. Кредитодавець приймає рішення щодо надання кредиту позичальнику відповідно до законодавства, правил страхування життя та договорів страхування життя.

3.5. Кредитні взаємовідносини регламентуються кредитним договором, що укладається між кредитодавцем і позичальником, який визначає взаємні зобов'язання та відповідальність сторін і не може змінюватись в односторонньому порядку без згоди обох сторін.

3.6. Для отримання кредиту позичальник звертається до кредитодавця шляхом надсилання листа або подання заяви тощо, в яких зазначається необхідна сума кредиту та строки його погашення.

3.7. Розмір відсоткових ставок за кредит та порядок їх сплати встановлюється в кредитному договорі в залежності від кредитного ризику, строку користування кредитом, величини інвестиційного доходу, зазначеного в договорі страхування життя та інших факторів.

3.8. У кредитному договорі передбачається відповідальність позичальника за несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом і кредитодавця за несвоєчасне перерахування кредиту у вигляді пені, розмір якої встановлюється за згодою сторін у кредитному договорі.

3.9. Відокремленим підрозділам кредитодавця забороняється здійснення діяльності з надання кредитів.

3.10. Забороняється надання кредитів за договорами страхування довічних пенсій (довічного ануїтету), укладених за рахунок пенсійних коштів учасника недержавного пенсійного фонду.

3.11. Кредит не може бути видано раніше ніж через рік після набрання чинності договором страхування.

 

Заступник Голови
Державної Комісії з регулювання
ринків фінансових послуг
 

 
 
Т. Мосійчук
 

Опрос