Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке исчисления стажа службы для выплаты надбавки за выслугу лет лицам рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы

Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний
Приказ, Инструкция от 04.12.2004 № 224
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби

Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань
від 4 грудня 2004 року N 224

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2004 р. за N 1607/10206

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 26 лютого 2007 року N 32
,
 від 19 липня 2010 року N 253

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 10 вересня 2012 року N 1341/5)

(У назві та тексті наказу, Інструкції та додатку до Інструкції слова "кримінально-виконавчої системи" замінено словами "Державної кримінально-виконавчої служби" у відповідних відмінках згідно з наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 26 лютого 2007 року N 32)

(У назві та тексті наказу та Інструкції слово "відсоткова" у всіх відмінках виключено згідно з наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 19 липня 2010 року N 253)

Відповідно до пунктів 2 та 6 постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" та з метою подальшого вдосконалення порядку обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби НАКАЗУЮ:

(преамбула у редакції наказу Державного департаменту
 України з питань виконання покарань від 19.07.2010 р. N 253)

1. Затвердити Інструкцію про порядок обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби (далі - Інструкція), що додається.

2. Обчислення періодів служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу здійснюється відповідно до пунктів 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.92 N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей".

(пункт 2 у редакції наказу Державного департаменту
 України з питань виконання покарань від 19.07.2010 р. N 253)

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Департаменту генерал-лейтенанта внутрішньої служби Вербенського М. Г. та заступника Голови Департаменту генерал-лейтенанта внутрішньої служби Голікова Ю. І.

4. Управлінню економіки та оплати праці Департаменту (Федорченко О. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Наказ оголосити особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби.

 

Голова
генерал-полковник
внутрішньої служби
 

 
 
В. А. Льовочкін 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби

1. Ця Інструкція визначає порядок обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби.

2. Обчислення періодів служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу здійснюється в порядку, передбаченому законодавством, у календарному обчисленні.

3. Визначення періодів служби для виплати надбавки за вислугу років рядовому і начальницькому складу здійснюється комісіями Департаменту, його територіальних органів управління, науково-дослідних установ та навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби.

4. Комісії створюються у складі: начальника територіального органу управління Департаменту, керівника навчального закладу, науково-дослідної установи, його заступників, представників кадрового й фінансового апаратів та служби правового забезпечення.

Головою відповідної комісії може бути призначено начальника територіального органу управління Департаменту, керівника навчального закладу або науково-дослідної установи.

5. У Державному департаменті України з питань виконання покарань створюється Центральна комісія. На неї покладається також розгляд спірних питань про періоди служби, які не можуть бути вирішені іншими комісіями.

6. Персональний склад Центральної комісії визначається наказом Голови Департаменту.

7. Рішення комісій оформляються висновком (додається) та оголошуються наказами відповідних керівників.

8. Висновок складається в одному примірнику і зберігається в особовій справі рядового чи начальницького складу.

На підставі наказу, що оголошує висновок комісії, у послужному списку ставиться штамп або запис такого змісту:

"Стаж служби для виплати надбавки за вислугу років за станом на ____________ 20__ року становить _______________ років _______________ місяців __________________ днів.

Наказ від ____________ 20__ року N __"

9. Період служби для виплати надбавки за вислугу років керівникам органів, установ та навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби, науково-дослідних та інших установ визначається комісією вищого (керівного) органу або установи Державної кримінально-виконавчої служби.

 

Начальник управління
економіки та оплати праці
Державного департаменту України
з питань виконання покарань
 

 
 
 
О. В. Федорченко
 

 

Стаж служби оголошено наказом
від ____________ 20__ року N __ 

  

ВИСНОВОК

Комісії ______________________________________________________________________________
                                                                                                     (назва комісії) 

про обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років

1. Прізвище, ім'я та по батькові _________________________________________________________

2. Спеціальне (військове) звання ________________________________________________________

3. Посада ____________________________________________________________________________

4. Первинне звання ___________________________________________________________________
                                                             (указується військове або спеціальне звання рядового чи начальницького складу) 

присвоєно наказом ___________________________________________________________________
                                                                                                                        (чий наказ) 

від __________ 19__ року N __

5. До кадрів Державного департаменту України з питань виконання покарань зараховано наказом від ______________ 19__ року N ___ у званні ________________________________________________

Перевіривши матеріали особової справи __________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові) 

комісія зараховує до стажу служби для виплати надбавки за вислугу років такі підтверджені відповідними наказами строки його (її) служби:
 ________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Разом за станом на ____________ 20__ року ________ років _____ місяців _____ днів.

Голова комісії _______________________________________________________________________

Заступник голови комісії ______________________________________________________________

Члени комісії: ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Секретар комісії ______________________________________________________________________

     Пункт 5 заповнюється у випадках, коли період служби визначається особам, які раніше проходили службу в Державній кримінально-виконавчій службі (органах внутрішніх справ) у військових або спеціальних званнях рядового чи начальницького складу. 

 

Начальник управління
економіки та оплати праці
Державного департаменту України
з питань виконання покарань
 

 
 
 
О. В. Федорченко
 

Опрос