Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке осуществления контроля за исполнением судоходными компаниями Украины нормативных актов по вопросам безопасности судоходства

Министерство транспорта и связи
Приказ, Инструкция от 26.11.2004 № 1048
редакция действует с 11.09.2018

Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за виконанням судноплавними компаніями України нормативних актів з питань безпеки судноплавства

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 26 листопада 2004 року N 1048

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2004 р. за N 1584/10183

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства інфраструктури України
від 1 листопада 2011 року N 487
,
 від 16 серпня 2016 року N 278
,
від 6 серпня 2018 року N 354

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N 204 "Про затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті", від 30.12.98 N 2098 "Питання безпеки судноплавства України", із змінами, з метою удосконалення порядку контролю безпеки судноплавства та екологічної безпеки в судноплавних компаніях України і на суднах, що плавають під Державним прапором України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення контролю за виконанням судноплавними компаніями України нормативних актів з питань безпеки судноплавства (далі - Інструкція), що додається.

2. Державному департаменту морського і річкового транспорту (Работньов В. Г.) забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Головній державній інспекції України з безпеки судноплавства (Щипцов О. А.) довести Інструкцію до відома судноплавних компаній і забезпечити її безумовне виконання.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Касапчука В. А.

 

Міністр 

Г. Кірпа 

 

Інструкція
про порядок здійснення контролю за виконанням судноплавними компаніями України нормативних актів з питань безпеки судноплавства

(У тексті Інструкції слова "Держфлотінспекція України" та "Держфлотінспекція" у всіх відмінках замінено словом "Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку; слово "Укрморрічфлот" у всіх відмінках замінено словом "Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 1 листопада 2011 року N 487)

(У тексті Інструкції та додатку 1 до неї слово "Укрморрічінспекція" у всіх відмінках замінено словом "Укртрансбезпека" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 16 серпня 2016 року N 278)

(У тексті Інструкції та додатку 1 до Інструкції слово "Укртрансбезпека" у всіх відмінках замінено словами "Морська адміністрація" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 6 серпня 2018 року N 354)

1 Загальні положення

1.1 Ця Інструкція розроблена відповідно до Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2017 року N 1095, Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20.11.2003 N 904, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за N 1193/8514, із змінами.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства інфраструктури України від 16.08.2016 р. N 278,
від 06.08.2018 р. N 354)

1.2 Інструкція встановлює порядок здійснення Морською адміністрацією контролю за виконанням судноплавними компаніями України незалежно від форм власності вимог чинного законодавства України та міжнародних конвенцій, стороною яких є Україна, пов'язаних із безпекою судноплавства.

1.3 Контроль за виконанням судноплавними компаніями України нормативних актів з питань безпеки судноплавства здійснюється з метою перевірки забезпечення ними безпечних умов перевезень для судна, вантажу, пасажирів, екіпажу судна, екологічної безпеки.

1.4 Загальні вимоги до судноплавних компаній, пов'язані із безпекою судноплавства, установлені Міжнародним кодексом з управління безпекою (для компаній, які відповідають за експлуатацію як мінімум одного судна, до якого застосовується Глава IX Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 р.), Положенням про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 20.11.2003 N 904, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за N 1193/8514, із змінами (для всіх інших компаній), та іншими актами законодавства.

1.5 Нормативні посилання

При розробці Положення використовувалися такі нормативні акти:

абзац третій пункту 1.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487)

Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затверджене наказом Мінтрансу України від 20.11.2003 N 904, зареєстроване в Мін'юсті України 19.12.2003 за N 1193/8514, із змінами;

Правила контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджені наказом Мінтрансу України від 17.07.2003 N 545 і зареєстровані в Мін'юсті України 23.03.2004 за N 353/8952;

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 р.;

Конвенція про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден у морі 1972 р.;

Міжнародна конвенція про обмірювання суден 1969 р.;

Міжнародна конвенція про вантажну марку 1966 р.;

Конвенція про мінімальні норми на торговельних суднах N 147 Міжнародної організації праці;

"Международный кодекс по охране судов и портовых сооружений", прийнятий 12.12.2002 Резолюцією 2 Дипломатичної конференції IMO, а також інші нормативні акти, наведені в Положенні про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженому наказом Мінтрансу України від 20.11.2003 N 904, зареєстрованому в Мін'юсті України 19.12.2003 за N 1193/8514, із змінами.

1.6 Скорочення

У цій Інструкції прийняті такі скорочення:

АП - аварійна подія

БС - безпека судноплавства

ВВШ - внутрішні водні шляхи

ДМРКЦ - Державний морський рятувально-координаційний центр

Абзац сьомий пункту 1.6 виключено

(абзац сьомий пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487
,
 виключено згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 16.08.2016 р. N 278)

ІМО - Міжнародна морська організація

МАРС - Морська аварійно-рятувальна служба Мінтрансзв'язку України

МКУБ - Міжнародний кодекс з управління безпекою

МРТ - морський і річковий транспорт

Положення - Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті

Регістр - Регістр судноплавства України

СК - судноплавна компанія

СУБ СК - система управління безпекою судноплавної компанії

СУБС МРТ - система управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті

1.7 Визначення

У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

власник судна - суб'єкт права власності або особа, яка здійснює відносно закріпленого за нею судна права, до яких застосовуються правила про право власності;

внутрішні водні шляхи (ВВШ) - річки, озера, водосховища, канали, інші водойми, придатні для судноплавства, а також внутрішні морські води та територіальне море;

державний інспектор - посадова особа Морської адміністрації, яка має відповідну кваліфікацію й атестована в установленому порядку для здійснення контролю і державного нагляду за дотриманням вимог з БС;

контроль СК - контроль за виконанням судноплавними компаніями України нормативних актів з питань безпеки судноплавства, який здійснюється Морською адміністрацією;

первинна перевірка СК - комплексна перевірка, яка здійснюється вперше і проводиться після реєстрації першого судна СК у Державному судновому реєстрі України за зверненням СК;

система управління безпекою судноплавної компанії (СУБ СК) - структурована і документована система, яка дає змогу персоналу СК ефективно проводити її політику в галузі забезпечення БС та захисту довкілля.

Інші визначення та терміни, що наведені в цій Інструкції, застосовуються в значенні, установленому в Положенні про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженому наказом Мінтрансу України від 20.11.2003 N 904, зареєстрованому в Мін'юсті України 19.12.2003 за N 1193/8514, із змінами.

2 Види і періодичність контролю СК

2.1 Основними видами контролю СК є здійснення Морською адміністраціє комплексних, цільових перевірок та оперативного контролю.

2.2 Комплексна перевірка СК - це всебічна ретельна перевірка стану забезпечення БС у СК, оцінка ефективності функціонування СУБ СК. Комплексні перевірки можуть бути первинними, плановими і позаплановими.

2.2.1 Первинна перевірка СК - комплексна перевірка, яка здійснюється вперше і проводиться після реєстрації першого судна СК у Державному судновому реєстрі України за зверненням СК.

У разі відсутності звернення СК Морська адміністрація повинна провести первинну перевірку СК не пізніше трьох місяців з дня реєстрації першого судна СК у Державному судновому реєстрі України.

Абзац третій підпункту 2.2.1 пункту 2.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487,
у зв'язку з цим абзац четвертий
вважати відповідно абзацом третім)

При проведенні первинної перевірки СК повинні бути також перевірені в установленому порядку її судна.

2.2.2 Планова перевірка СК - періодична комплексна перевірка, яка здійснюється з ініціативи Морської адміністрації. Планові перевірки СК провадяться щорічно. Під час планової перевірки СК здійснюється перевірка суден СК.

Річний план-графік планових перевірок СК розробляється і затверджується Морською адміністрацією не пізніше 15 грудня року, що передує плановому, про що письмово попереджаються СК.

(абзац другий підпункту 2.2.2 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487)

Якщо перевірка суден СК під час планових перевірок СК є неможливою (наприклад, у разі відсутності суден СК у портах України, інших подібних обставин), вона проводиться в інші терміни, погоджені СК і Морською адміністрацією.

2.2.3 Позапланова перевірка СК - комплексна перевірка, яка здійснюється Морською адміністрацією у разі:

якщо із судном СК сталася аварія;

наявності достовірної інформації щодо грубого порушення вимог БС з боку СК або її суден;

невиконання СК у встановлений термін приписів Морською адміністрацією;

затримання суден СК у портах через порушення ними вимог БС;

виявлення факту надання СК свідомо неправдивої інформації, пов'язаної із забезпеченням БС;

звернення СК.

Відшкодування витрат на проведення позапланової перевірки здійснюється на договірних підставах в установленому законодавством порядку.

2.3 Цільова перевірка СК - це перевірка конкретних питань організації роботи в СК із забезпечення БС, яка проводиться за рішенням Морської адміністрації.

(абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487)

Цільова перевірка СК може бути проведена за зверненням СК з метою перевірки виконання приписів Морської адміністрації, усунення виявлених під час інших видів перевірок порушень вимог БС. Обсяг цільової перевірки СК обмежується конкретними питаннями, порушеними в приписах або актах перевірки.

Цільові перевірки СК проводяться також після виникнення аварій, до яких причетні декілька підприємств, установ, організацій.

2.4 Оперативний контроль СК здійснюється державними інспекторами, як правило, протягом одного дня, у присутності керівника СК або призначеної ним особи.

Метою оперативного контролю є перевірка обставин АП, виконання СК приписів Морської адміністрації з терміном виконання до 7 днів, наявності й ефективності зв'язку СК з її суднами, інших найбільш важливих питань забезпечення БС в СК.

Проведення оперативного контролю не повинно призводити до виникнення обставин, які заважають установленому в СК виробничому процесу, до надмірного відвернення персоналу СК від здійснення ним його обов'язків.

3 Проведення контролю СК

3.1 Будь-яка перевірка СК здійснюється на підставі наказу Морської адміністрації, яким призначаються голова комісії і члени комісії та встановлюється термін роботи комісії.

Комплексна (первинна, планова або позапланова) перевірка здійснюється за Програмою комплексної перевірки СК (додаток 1). У разі цільової перевірки в наказі додатково визначається програма перевірки СК з конкретних питань організації роботи із забезпечення БС.

Наказ про проведення перевірки, крім позапланової, видається не пізніше ніж за 2 тижні до початку проведення перевірки і доводиться до відома СК протягом двох робочих днів після його видання.

Оперативний контроль здійснюється без видання окремого наказу і проводиться за рішенням начальника Морської адміністрації, його заступників або керівників структурних підрозділів Морської адміністрації.

3.2 До складу комісії як її члени включаються державні інспектори Морської адміністрації. Для розгляду складних питань за рішенням голови комісії до її роботи можуть як експерти залучатися кваліфіковані фахівці відповідного профілю інших організацій, підприємств і установ (за їх згодою).

3.3 Перед початком перевірки СК голова комісії представляє керівнику СК або вповноваженій ним особі членів та експертів комісії. На вимогу керівника СК або вповноваженої ним особи голова і члени комісії зобов'язані пред'явити службові посвідчення і завірену копію наказу про проведення перевірки СК.

Перевірка СК проводиться за обов'язкової присутності керівника СК або уповноваженої ним особи.

3.4 Починається перевірка СК з обговорення програми перевірки. Голова комісії розподіляє роботу з перевірки СК між членами комісії та її експертами. Керівник СК або вповноважена ним особа призначає при цьому працівників СК, відповідальних за надання відповідної інформації, ознайомлення комісії з документами, супроводження під час відвідування приміщень, території, суден СК тощо.

3.5 При проведенні перевірки СК державні інспектори керуються вимогами БС, а також цією Інструкцією. Вони зобов'язані додержуватися принципів об'єктивності, сумлінності, професійної етики і конфіденційності.

3.6 При проведенні перевірки СК державні інспектори мають право:

- безперешкодного доступу в приміщення, на територію і судна СК;

- одержання від працівників СК інформації, необхідної для своєчасного й якісного проведення перевірки.

Користування засобами транспорту і зв'язку СК, якщо це необхідно для проведення контролю, здійснюється державними інспекторами за згодою керівника СК або вповноваженої ним особи.

3.7 Працівники СК зобов'язані своєчасно надавати комісії всі наявні матеріали, що стосуються питань перевірки, подавати державним інспекторам всебічну допомогу, необхідну для здійснення перевірки, а при виявленні недоліків і порушень - надавати письмові пояснення щодо причин цих недоліків і порушень.

У разі потреби долучення до акта перевірки копій будь-яких документів СК повинна підготувати такі копії і подати їх у завіреному керівником СК або уповноваженої ним особи вигляді.

3.8 За результатами перевірок і оперативного контролю СК складається акт перевірки СК (додаток 2).

В описовій частині акта перевірки викладаються в стислому вигляді виявлені невідповідності і порушення вимог БС з посиланням на відповідні розділи нормативних актів з БС, а також на пояснення керівника і персоналу компанії (за необхідності).

У резолютивній частині акта викладається перелік заходів, що спрямовуються на усунення виявлених недоліків і порушень, зазначаються терміни їх виконання. Якщо це є необхідним, окремо вказуються посади та прізвища працівників СК, роботу яких із забезпечення БС комісія вважає незадовільною.

3.9 У залежності від ступеня впливу конкретних невідповідностей і порушень на стан забезпечення БС у СК та на її суднах комісія повинна запропонувати для прийняття в установленому порядку будь-які з таких заходів:

- надання обов'язкових для виконання посадовими особами СК, капітанами й екіпажами її суден приписів щодо усунення порушень вимог БС;

- скасування вказівок посадових осіб СК, якщо вони суперечать вимогам БС;

- заборону експлуатації суден і виконання робіт, що створюють загрозу життю та здоров'ю людей;

- унесення пропозицій про відсторонення від роботи працівників, дії яких можуть спричинити аварійні події або створити загрозу їх виникнення;

- подання пропозиції про невідповідність окремих посадових осіб займаним посадам;

- припинення руху суден або заборону їх руху на окремих ділянках судноплавних шляхів;

- розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративного стягнення відповідно до законодавства;

- надання пропозицій органу ліцензування на морському і річковому транспорті щодо анулювання ліцензії СК на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів морським і річковим транспортом.

3.10 У разі, якщо державний інспектор виявляє невідповідності і порушення вимог БС, які потребують від нього вжиття невідкладних заходів (наприклад, при наявності загрози життю та здоров'ю людей, аварійному забрудненні довкілля тощо), він повинен негайно вжити такі заходи в установленому порядку, не очікуючи закінчення перевірки.

3.11 Акт перевірки складається у двох примірниках. Голова комісії (у разі оперативного контролю - державний інспектор) ознайомлює з актом керівника СК або вповноважену ним посадову особу під підпис. Перший примірник оформленого акта передається до Морської адміністрації для вжиття відповідних заходів. Другий примірник акта надається керівнику СК або вповноваженій ним посадовій особі для усунення виявлених порушень та недоліків. В акті встановлюється узгоджений термін щодо усунення порушень.

3.12 При наявності недоліків і зауважень, викладених в акті перевірки, СК розроблює план організаційно-технічних заходів, спрямованих на усунення цих недоліків і порушень. Копія плану надсилається до Морської адміністрації.

3.13 Після закінчення встановлених термінів виконання приписів, виданих за результатами перевірки, Морська адміністрація може здійснити цільову перевірку, під час якої перевіряється фактичний стан виконання вимог БС, стосовно виконання яких під час перевірки були виявлені недоліки і порушення.

3.14 Якщо під час проведення перевірок або оперативного контролю виявлені факти невиконання в установлені терміни приписів Морської адміністрації або грубі порушення вимог БС, пов'язаних із загрозою життю та здоров'ю людей, аварійним забрудненням довкілля або створенням умов для виникнення такої загрози, це свідчить про відсутність ефективно функціонуючої СУБ СК, належного рівня відповідальності СК за виконання вимог БС.

У таких випадках Морська адміністрація, крім ужиття невідкладних заходів, приймає рішення про заборону експлуатації суден і виконання робіт та вживає інші заходи, передбачені законодавством.

(абзац другий пункту 3.14 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487)

 

Директор Укрморрічфлоту 

В. Г. Работньов 

 

ПРОГРАМА
комплексної перевірки судноплавної компанії (СК)

1. Наявність ліцензії на право провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів морським і річковим транспортом.

2. Перелік суден СК та їх основні характеристики. Наявність на суднах СК автоматичних ідентифікаційних систем. Ведення на суднах журналів безперервної реєстрації історії судна. Документи, що підтверджують покладання відповідальності за експлуатацію суден на СК.

3. Наявність та стан офісу СК, його обладнання, засобів зв'язку та оргтехніки.

4. Наявність у СК призначеної особи, відповідальної за контроль дотримання вимог БС і функціонування СУБ СК, з визначенням її кваліфікації та встановлених прав і обов'язків (або в разі наявності відповідного підрозділу, визначення кваліфікації його персоналу, установлених прав і обов'язків підрозділу та його керівника). Наявність посадових осіб з охорони суден та охорони СК.

5. Наявність оформленої політики СК у галузі безпеки і захисту довкілля. Наявність іншої документації СУБ СК і копій документів СУБ усіх суден СК1.

____________
1 Вимоги до СУБ СК і СУБ її суден установлені для суден СК, до яких застосовується Глава IX Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 р. - МКУБ, а для інших суден (крім маломірних (малих) - Додатками 1 і 2 Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20.11.2003 N 904, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за N 1193/8514, із змінами.

6. Наявність, чинність Документа про відповідність компанії вимогам МКУБ і копій Свідоцтв про управління безпекою суден СК (тільки для СК, до суден якої застосовується Глава IX Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 р.).

7. Проведення оцінок ефективності СУБ СК і перегляд документів СУБ СК і суден за минулий рік. Ступінь незалежності (залежності) персоналу, який здійснює внутрішні ревізії, від видів діяльності, що перевіряються. Доведення результатів ревізій і перевірок до відома персоналу СК.

8. Порядок виявлення, опису можливих аварійних ситуацій на судні та їх усунення. Своєчасність ужиття відповідних заходів.

9. Наявність, облік, систематизація нормативних актів (міжнародних і національних) з БС. Наявність у СК і на суднах актуалізованих (з урахуванням останніх змін) текстів документів, які містять вимоги з БС, їх доступність для плавскладу суден СК і персоналу компанії. Порядок інформування про зміни в законодавстві з БС.

10. Наявність установлених процедур для визначення необхідної підготовки персоналу СК і суден, забезпечення їх здійснення.

11. Організація і порядок розслідування АП, їх облік і систематизація. Наявність встановленого порядку реагування на АП, пов'язані із суднами СК. Ознайомленість відповідальних за розслідування осіб з установленим порядком розслідування та інформування. Своєчасність інформування про АП із суднами СК у встановленому порядку.

Наявність аналізу аварійності за минулий рік, запланованих заходів для підвищення рівня БС на поточний рік, доведення їх до відома екіпажів суден компанії, використання при цьому інформації ІМО, бюлетенів Морської адміністрації та ін.

12. Наявність планів організаційно-технічних заходів із забезпечення безаварійної роботи суден СК і підвищення рівня БС, у тому числі навчань і навчальних тренувань екіпажів в умовах аварійної ситуації.

13. Порядок забезпечення суден СК навігаційними картами і посібниками, коректурним матеріалом, а також навігаційною і гідрометеорологічною інформацією. Облік. Зберігання.

14. Порядок контролю підготовки і перепідготовки екіпажів суден з питань БС. Облік результатів перевірки знань, дипломів, свідоцтв при направленні екіпажів на судно СК. Порядок проведення інструктажу плавскладу з питань БС перед направленням на судно, перелік питань, облік інструктажів.

15. Наявність в офісі СК і повнота комплектації аварійних папок кожного судна СК. Наявність копій документів суден СК, що містять інформацію з остійності, посадки та поздовжньої міцності, з розрахунку остійності щодо кожного рейсу кожного судна СК.

16. Наявність в офісі СК копій актів органів контролю держави порту, складених під час перевірки суден СК в іноземних портах, та відповідних актів, складених в українських портах.

17. Наявність в офісі СК чинних суднових ролей екіпажів усіх суден СК, періодичність заміни членів екіпажів, розклад їх робочого часу та часу відпочинку.

18. Наявність індивідуальних трудових договорів для усіх членів екіпажів суден СК і відомостей про них, наявність договорів страхування на відшкодування збитків через втрату працездатності або життя членів екіпажу, при рятуванні і репатріації членів екіпажу.

19. Забезпечення оперативного зв'язку СК із суднами:

- наявність договору з підприємствами про забезпечення зв'язком або, при наявності своєї радіостанції, - забезпечення надійного зв'язку відповідно до встановленого району плавання суден СК;

- наявність ліцензії берегової радіостанції;

- несення радіовахти;

- наявність дипломованого персоналу при використанні станції ІНМАРСАТ-С, дозволу на її експлуатацію та договору з організацією щодо техобслуговування, санітарного паспорта.

20. Порядок контролю СК за несенням вахтової служби на її суднах.

21. Наявність в офісі СК копій суднових документів (свідоцтв) усіх суден СК, у тому числі копій планів охорони суден СК, копій суднових свідоцтв з охорони суден СК.

22. Наявність в офісі СК копій актів періодичних і щорічних оглядів суден класифікаційними товариствами.

23. Наявність копій договорів на берегове технічне обслуговування суднового радіонавігаційного обладнання.

24. Наявність системи управління технічною експлуатацією суден:

- наявність особи або підрозділу, відповідальних за технічний стан суден;

- наявність технічної документації і суднових креслень кожного судна;

- наявність і виконання планів-графіків регламентних робіт на суднах;

- корегування термінів планових робіт за фактичним станом корпусу, механізмів, пристроїв та обладнання суден;

- наявність затвердженого керівником СК бюджету судна з технічної експлуатації на поточний рік і аналіз робіт з техобслуговування та ремонту суден за минулий рік (окремо щодо кожного судна);

- наявність матеріалів з підготовки ремонтних відомостей для постановки суден на ремонт, у док (акти дефектування і рапорти капітанів, старших механіків, капітанів-механіків про стан і необхідність ремонту корпусу, механізмів, пристроїв та обладнання суден, вимоги наглядових органів), відомостей про фактично здійснені ремонтні роботи;

- перелік схвалених визнаними класифікаційними товариствами компаній-підрядчиків, що залучаються СК для технічного обслуговування суден.

25. Наявність природоохоронного підрозділу або призначеної відповідальної особи, її права і обов'язки, компетентність.

26. Наявність інструкції капітанам суден про обов'язкове сповіщення компанії:

- про зустріч нафтової плями у відкритому морі;

- про недостатність приймальних споруд у портах;

- про інші надзвичайні ситуації.

27. Наявність і коригування суднових аварійних планів надзвичайних заходів щодо боротьби із забрудненням. Наявність в офісі СК копій таких планів стосовно всіх суден СК.

28. Наявність на суднах СК засобів ліквідації аварійного розливу нафти.

29. Наявність договорів страхування на відшкодування збитків при заподіянні шкоди навколишньому середовищу.

30. Порядок проведення інструктажу плавскладу з питань безпеки судноплавства перед направленням на судно, перелік питань, облік інструктажу.

31. Організація навчання персоналу СК правилам дотримання вимог безпеки судноплавства.

 

Директор Укрморрічфлоту 

В. Г. Работньов 

 

АКТ
перевірки судноплавної компанії (СК)

____________________________________________________________________________________
(повне найменування судноплавної компанії) 

"___" ____________ 20__ р. 

м. ________________ 

_____________________________________________________________________________________
                                                    (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові керівника СК)
_____________________________________________________________________________________
                                             (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові призначеної особи СК)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (місцезнаходження СК)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                              (номери телефонів і факсів, електронні адреси офісу СК)
_____________________________________________________________________________________
                                                         (номери телефонів і факсів, електронні адреси керівника СК)
_____________________________________________________________________________________
                                                   (номери телефонів і факсів, електронні адреси призначеної особи СК)
_____________________________________________________________________________________
              (найменування організації, яка видала Документ про відповідність компанії вимогам Міжнародного кодексу 
                                                 з управління безпечною експлуатацією суден та запобігання забрудненню

Комісія, призначена наказом від "___" ____________ 20__ р. N _______________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                  (найменування органу, яким призначена комісія) 

у складі:

голови комісії _________________________________________________________________________
                                                                                            (посада, прізвище, ініціали) 

членів комісії
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (посади, прізвища, ініціали) 

у присутності керівника компанії або уповноваженої ним посадової особи
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

провела в період з "___" ____________ до "___" ____________ 20__ р. _________________________ перевірку виконання СК нормативних актів з питань безпеки судноплавства.

        1 Під час перевірки комісія встановила:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

        2 Під час роботи комісії були усунені такі недоліки в роботі з питань забезпечення безпеки судноплавства, виявлені в ході перевірки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

        3 Комісія пропонує: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

        Голова комісії _____________________________________________________________________
                                                                                                                          (підпис) 

        Члени комісії
        _________________________________________________________________________________
        _________________________________________________________________________________
        _________________________________________________________________________________
        _________________________________________________________________________________
        _________________________________________________________________________________
                                                                                                          (підписи) 

        З актом перевірки ознайомлений і один примірник одержав
_____________________________________________________________________________________
                                     (підпис, назва посади, прізвище, ініціали керівника СК або особи, ним уповноваженої) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

Директор Укрморрічфлоту 

В. Г. Работньов 

Опрос