Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке оформления и использования разрешительных документов в области государственного экспортного контроля

Государственная служба экспортного контроля Украины (2)
Приказ, Инструкция от 29.11.2004 № 355
редакция действует с 14.08.2009

Про затвердження Інструкції про порядок оформлення і використання дозвільних документів у галузі державного експортного контролю

Наказ Державної служби експортного контролю України
від 29 листопада 2004 року N 355

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2004 р. за N 1576/10175

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної служби експортного контролю України
 від 1 липня 2009 року N 59

На виконання Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", у відповідності з Указом Президента України від 17.04.2002 N 342 "Питання Державної служби експортного контролю України" та з метою подальшого вдосконалення порядку оформлення і використання дозвільних документів у галузі державного експортного контролю наказую:

1. Затвердити Інструкцію про порядок оформлення і використання дозвільних документів у галузі державного експортного контролю (далі - Інструкція), що додається.

2. Начальнику відділу забезпечення діяльності в міжнародних режимах експортного контролю забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Установити, що наказ набирає чинності на 31 день з дня державної реєстрації його в Міністерстві юстиції України, крім пунктів 5, 6, 7.

4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держекспортконтролю України від 03.08.98 N 163 "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення та використання дозволів (висновків) на право здійснення вивезення, ввезення та транзиту товарів, що відповідно до законодавства підлягають або не підлягають експортному контролю", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.98 за N 560/3000.

5. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити:

у тижневий термін з дня державної реєстрації - розміщення електронної копії цього наказу на офіційному ВЕБ-сайті Держекспортконтролю України; 

у 20-денний термін з дня державної реєстрації - приведення програмного забезпечення автоматизованої системи експортного контролю Держекспортконтролю України у відповідність із цим наказом.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Служби.

7. Наказ довести до відома співробітників Служби.

 

Голова Служби 

О. Легейда 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок оформлення і використання дозвільних документів у галузі державного експортного контролю

(У тексті Інструкції та в додатках до неї слова "Держекспортконтроль України" та "свідоцтво" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Держекспортконтроль" та "посвідчення" у відповідних відмінках згідно з наказом Державної служби експортного контролю України від 1 липня 2009 року N 59)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок оформлення та використання дозволів і висновків Державної служби експортного контролю України (Держекспортконтролю) у галузі державного експортного контролю на право здійснення міжнародних передач зазначених у них товарів, на підставі яких митними органами приймається рішення щодо митного оформлення цих товарів.

1.2. Визначення термінів, які вживаються у даній Інструкції, наведено у статті 1 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".

Для завдань цієї Інструкції терміни додатково вживаються в такому значенні:

товар - товарна номенклатура, яку внесено до дозвільного документа;

дозвільний документ - документ у галузі державного експортного контролю визначеної цією Інструкцією форми (дозвіл чи висновок Держекспортконтролю), що надає право на здійснення відповідної міжнародної передачі товарів зазначеному у ньому заявникові;

заявник - сторона у міжнародній передачі товарів, яка звернулась до Держекспортконтролю із заявою щодо отримання дозвільного документа на право здійснення відповідної міжнародної передачі товарів;

експортер - сторона у міжнародній передачі товарів, яка здійснює їх продаж у відповідності із зовнішньоекономічним договором (контрактом), передачу на інших законних підставах або тимчасове вивезення за межі території відповідної держави;

імпортер - сторона у міжнародній передачі товарів, яка здійснює їх придбання у відповідності із зовнішньоекономічним договором (контрактом), ввезення на інших законних підставах або тимчасово приймає товари на території відповідної держави;

споживач - сторона у міжнародній передачі товарів, для якої призначається товар, в інтересах якої здійснюється передача або надається відповідна послуга.

2. Загальний порядок оформлення та використання дозвільних документів

2.1. Дозвільні документи оформлюються Держекспортконтролем за встановленим зразком (форма дозволу наведена у додатку 1, висновку - у додатку 2 до цієї Інструкції) формату А4 з використанням визначених елементів захисту їх від підробки і подаються заявниками до відповідних митних органів з метою проведення митного оформлення та контролю міжнародних передач товарів, не звільняючи цим від необхідності подання у встановленому порядку митним органам інших документів для здійснення митного оформлення та митного контролю відповідно до законодавства.

2.2. Дозвільні документи підписуються посадовими особами Держекспортконтролю в межах наданих їм повноважень і скріплюються печаткою Держекспортконтролю.

(пункт 2.2 у редакції наказу Державної служби
 експортного контролю України від 01.07.2009 р. N 59)

2.3. Повний опис елементів захисту дозвільних документів від підробки (до їх введення в дію), а також зразки підписів відповідних посадових осіб Держекспортконтролю та відбитків печаток заздалегідь надсилаються до Держмитслужби України для інформування митних органів.

2.4. У тексті дозвільних документів використовуються скорочення, що відповідають загальноприйнятим вимогам. У разі необхідності дозвільний документ може мати відповідний гриф секретності у відповідності із Законом України "Про державну таємницю".

3. Порядок оформлення та використання дозволів

3.1. Експорт або імпорт товарів, відповідні міжнародні передачі яких згідно із законодавством підлягають експортному контролю, здійснюється за умови надання суб'єктом здійснення міжнародної передачі товарів до митного органу за місцем своєї реєстрації відповідного дозволу Державної служби експортного контролю України.

3.2. При заповненні окремих граф та пунктів дозволу (додаток 1 до цієї Інструкції) зазначається:

Графа 1. "Дозвіл N".

Вказується реєстраційний номер дозволу, що складається з 8 цифр.

Графа 2. "Строк дії дозволу".

Зазначається число, місяць та рік останнього дня чинності дозволу.

Графа 3. "Тип дозволу".

Вказується один із можливих типів дозволів: "Разовий", "Генеральний" або "Відкритий".

Графа 4. "Заявник".

Зазначається найменування заявника відповідно до посвідчення про його реєстрацію у Держекспортконтролі (для суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів) або відповідно до наданих документів (для структурного підрозділу Збройних Сил України, інших державних органів тощо).

(абзац другий графи 4 пункту 3.2 у редакції наказу Державної
 служби експортного контролю України від 01.07.2009 р. N 59)

Пункт 4.1. "Код за ЄДРПОУ".

Вказується код заявника за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (далі - ЄДРПОУ).

Пункт 4.2. "Місцезнаходження".

Зазначається місцезнаходження заявника відповідно до посвідчення про його реєстрацію у Держекспортконтролі (для суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів) або відповідно до наданих документів (для структурного підрозділу Збройних Сил України, інших державних органів тощо).

(абзац другий пункту 4.2 графи 4 пункту 3.2 у редакції наказу
 Державної служби експортного контролю України від 01.07.2009 р. N 59)

Пункт 4.3. "Держава".

Вказується назва держави, під юрисдикцією якої перебуває заявник.

Пункт 4.4. "Код держави".

Зазначається код держави, під юрисдикцією якої перебуває заявник, відповідно до Класифікатора держав світу. Тут і далі за текстом вважається, що код за ЄДРПОУ зазначається тільки для українських суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів. Інформація щодо найменування або місцезнаходження іноземних учасників здійснення міжнародних передач товарів подається державною або іноземною мовою, обсяг, зміст та форма її подання визначається Держекспортконтролем.

Найменування та місцезнаходження суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів зазначаються відповідно до посвідчення про його реєстрацію у Держекспортконтролі. Найменування та місцезнаходження інших українських суб'єктів підприємницької діяльності наводяться у дозвільних документах відповідно до посвідчень про їх державну реєстрацію.

(пункт 4.4 графи 4 пункту 3.2 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Державної служби експортного контролю України від 01.07.2009 р. N 59)

Графа 5. "Експортер".

Зазначається найменування експортера відповідно до посвідчення про його реєстрацію у Держекспортконтролі (для суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів) або відповідно до наданих документів (для іноземного суб'єкта господарської чи іншої діяльності, структурного підрозділу Збройних Сил України, інших державних органів тощо).

(абзац другий графи 5 пункту 3.2 у редакції наказу Державної
 служби експортного контролю України від 01.07.2009 р. N 59)

Пункт 5.1. "Код за ЄДРПОУ".

Зазначається код експортера за ЄДРПОУ.

Пункт 5.2. "Місцезнаходження".

Вказується місцезнаходження експортера відповідно до установчих документів або зовнішньоекономічного договору (контракту).

Пункт 5.3. "Держава(и)".

Зазначається назва держави, під юрисдикцією якої перебуває експортер (назви держав, під юрисдикцією яких перебувають експортери, - у разі здійснення імпорту за відкритим дозволом).

Пункт 5.4. "Код(и) держав(и)".

Вказується код(и) держави або держав, під юрисдикцією якої (яких) перебуває експортер або експортери, відповідно до Класифікатора держав світу.

У разі здійснення імпорту при оформленні відкритого дозволу заповнюються тільки пункти 5.3 "Держава(и)" та 5.4 "Код(и) держав(и)" із зазначенням, відповідно, назв та кодів держав, під юрисдикцією яких перебувають експортери. У разі відкритого дозволу на право здійснення імпорту з будь-яких держав світу в пункті 5.3 зазначається: "держави світу", а пункт 5.4 не заповнюється.

Графа 6. "Імпортер".

Зазначається найменування імпортера відповідно до посвідчення про його реєстрацію у Держекспортконтролі (для суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів) або відповідно до наданих документів (для іноземного суб'єкта господарської чи іншої діяльності, структурного підрозділу Збройних Сил України, інших державних органів тощо).

(абзац другий графи 6 пункту 3.2 у редакції наказу Державної
 служби експортного контролю України від 01.07.2009 р. N 59)

Пункт 6.1. "Код за ЄДРПОУ".

Вказується код імпортера за ЄДРПОУ.

Пункт 6.2. "Місцезнаходження".

Зазначається місцезнаходження імпортера відповідно до посвідчення про державну реєстрацію або зовнішньоекономічного договору (контракту).

Пункт 6.3. "Держава(и)".

Вказується назва держави, під юрисдикцією якої перебуває імпортер (назви держав, під юрисдикцією яких перебувають імпортери, - у разі експорту за відкритим дозволом).

Пункт 6.4. "Код(и) держав(и)".

Зазначається код(и) держави або держав, під юрисдикцією якої (яких) перебуває імпортер або імпортери, відповідно до Класифікатора держав світу.

У разі здійснення експорту графа 6, пункти 6.1 та 6.2 відкритого дозволу не заповнюються.

Графа 7. "Споживач".

Зазначається найменування споживача відповідно до посвідчення про його реєстрацію у Держекспортконтролі (для суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів) або відповідно до наданих документів (для іноземного суб'єкта господарської чи іншої діяльності, структурного підрозділу Збройних Сил України, інших державних органів тощо).

(абзац другий графи 7 пункту 3.2 у редакції наказу Державної
 служби експортного контролю України від 01.07.2009 р. N 59)

Пункт 7.1. "Код за ЄДРПОУ".

Зазначається код споживача за ЄДРПОУ.

Пункт 7.2. "Місцезнаходження".

Вказується місцезнаходження споживача відповідно до посвідчення про державну реєстрацію або зовнішньоекономічного договору (контракту).

Пункт 7.3. "Держава(и)".

Зазначається назва держави, під юрисдикцією якої перебуває споживач (назви держав, під юрисдикцією яких перебувають споживачі, - у разі здійснення експорту за відкритим дозволом), відповідно до Класифікатора держав світу.

Пункт 7.4. "Код(и) держав(и)".

Вказується код(и) держави (держав), під юрисдикцією якої (яких) перебуває споживач (перебувають споживачі), відповідно до Класифікатора держав світу.

У разі здійснення імпорту графа 7, пункти 7.1 та 7.2 дозволу можуть не заповнюватися, у тому числі у випадку передачі товару від імпортера декільком кінцевим споживачам. Відповідний запис може вноситись до графи 17 "Особливі умови використання дозволу та додаткова інформація".

При оформленні відкритого дозволу на право здійснення експорту графа 7 та всі її пункти можуть не заповнюватись.

Графа 8. "Характер міжнародної передачі".

Зазначається один із таких можливих видів міжнародної передачі товарів, як "Експорт" або "Імпорт".

Графа 9. "Валюта розрахунків".

Вказується назва валюти розрахунків, яка передбачена міжнародним договором (контрактом).

У разі передбаченого контрактом здійснення розрахунків одночасно у кількох валютах у графі 9 як валюта розрахунків може зазначатися "Долар США", в графі 10 - її код, а в графі 11 - еквівалент загальної вартості товарів за даним дозволом у доларах США.

У разі відсутності заповнення графи 11 та пункту 11.1 можуть не заповнюватись графи 9 та 10.

Графа 10. "Код валюти розрахунків".

Зазначається код валюти розрахунків у відповідності із заповненням графи 9.

Графа 11. "Загальна вартість".

Вказується загальна вартість товару, який передбачається вивезти/ввезти на підставі дозволу у відповідності із зовнішньоекономічним договором (контрактом) чи іншими документами, перелік яких наведено у графі 16, у валюті, визначеній у графі 9.

Пункт 11.1 "Вартість".

Зазначається вартість (ціна, помножена на кількість) кожного найменування товару у валюті, визначеній у графі 9.

В окремих випадках (у разі надання генерального або відкритого дозволів, здійснення міжнародної передачі на безоплатній основі, в т. ч. надання гуманітарної або іншої допомоги тощо, про що може зазначатися у графі 17 "Особливі умови використання дозволу та додаткова інформація"), графа 11 та пункт 11.1 не заповнюються.

Графа 12. "Найменування і повний опис товару (додаткова одиниця виміру)".

Вказується найменування і точний опис товарів (у випадку разового дозволу - у відповідності до зовнішньоекономічного контракту, договору): найменування, основні кількісні і якісні параметри товарів (стандарти, ґатунки, марки, моделі, артикули, фірмові найменування), за якими їх можна однозначно ідентифікувати. Необхідний обсяг даних, що вносяться до цієї графи, визначається Держекспортконтролем. Перед найменуванням товарів може наводитися їх класифікація: товари військового призначення (ТВП) чи товари подвійного використання (ТПВ), а також посилання на пункт нормативного документа, що є підставою для такої класифікації.

Разовий дозвіл протягом строку його дії надає право на здійснення міжнародної передачі всієї визначеної у ньому кількості кожного з товарів однією або кількома партіями. У графі також можуть наводитися дані щодо додаткових одиниць виміру кількості/обсягу товарів за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД).

У разі здійснення міжнародних передач складових/запасних частин та комплектуючих до товарів/виробів, зазначених у графі 12, до відповідного дозволу може долучатися додаток (один чи декілька), форму якого наведено у додатку 3 до цієї Інструкції. Заповнення граф 1 - 5 додатка здійснюється у порядку, аналогічному заповненню граф 12, 13, 14, 15, пункту 11.1 дозволу відповідно. Вартість у графі 5 додатка наводиться у валюті, визначеній у графі 9 дозволу. Якщо загальну вартість товарів, що включені у додаток до дозволу, визначено у графі 11 цього дозволу, вартість окремих товарів у такому додатку може не наводитися.

Якщо перелік вищезазначених складових/запасних частин та комплектуючих визначається відомістю поставки, комплектувальною відомістю, специфікацією тощо, її найменування та децимальний (або інший обліковий) номер наводяться у графі 12 дозволу без оформлення окремого додатка до цього дозволу.

Додаток до дозволу вважається дійсним, якщо він оформлений на папері, що має такий самий тип захисту, що й відповідний дозвіл, кожний аркуш його підписаний посадовою особою, яка має право підпису дозволів, та засвідчений відповідною печаткою. У графі 12 відповідного дозволу зазначаються кількість товарних позицій, внесених у кожний із додатків, та кількість аркушів у кожному із додатків.

Графа 13. "Код за УКТЗЕД".

Коди за УКТЗЕД зазначаються для кожного із внесених до графи 12 дозволу найменувань товарів відповідно до вказаних заявником у його заяві. Остаточне визначення кодів товарів за УКТЗЕД відповідно до законодавства здійснюється митними органами при митному оформленні, виходячи з фактичних характеристик товару.

В окремих випадках, зокрема при визначенні кодів УКТЗЕД у додатку до дозволу, графа 13 може не заповнюватись.

Графа 14. "Одиниця виміру".

Вказуються основні чи додаткові одиниці виміру кількості/обсягу товару за УКТЗЕД або їх коди відповідно до діючої класифікації кодів одиниць виміру за УКТЗЕД. Якщо у дозволі відсутні кількісні показники товарів, які передаються, графа 14 не заповнюється.

Графа 15. "Кількість".

Зазначається кількість/обсяг товарів у одиницях виміру, зазначених у графі 14, з урахуванням інформації про додаткові одиниці виміру, яка може міститися у графі 12. Якщо зазначений у дозволі товар не має кількісних показників, графа 15 не заповнюється.

Графа 16. "Підстава для надання дозволу".

Зазначаються дати укладення та номери зовнішньоекономічних договорів (контрактів), реквізити додатків та додаткових угод до них, у відповідності і на підставі яких надається дозвіл, тощо. Для генерального та відкритого дозволів графа може не заповнюватись.

Графа 17. "Особливі умови використання дозволу та додаткова інформація".

Вказується додаткова інформація про умови здійснення міжнародної передачі відповідного товару. Доцільність та обсяг заповнення даної графи визначаються Держекспортконтролем.

У разі необхідності інформацію, призначену для заповнення окремих граф або пунктів дозволу, може бути вміщено у графі 17 "Особливі умови використання дозволу та додаткова інформація", чи у довільній формі викладено у спеціальному додатку (додатках) до дозволу, кожен з яких оформлюється, підписується, завіряється і надається з дотриманням тих же вимог, що і відповідний дозвіл. У цьому разі відповідна графа дозволу не заповнюється, а містить посилання на графу 17 дозволу або на додаток (додатки) до нього.

Графа 18. "Посада, прізвище, ініціали особи, яка підписує дозвіл".

Зазначається дата підписання, посада, прізвище та ініціали уповноваженої посадової особи Держекспортконтролю, яка підписує дозвіл, її підпис, завірений печаткою Держекспортконтролю.

4. Порядок оформлення та використання висновків

4.1. Тимчасове ввезення на митну територію України, тимчасове вивезення за її межі чи транзит митною територією України товарів, відповідні міжнародні передачі яких згідно із законодавством підлягають експортному контролю, здійснюється за умови надання заявником до митного органу за місцем своєї реєстрації (у випадку транзиту - впускної митниці) відповідного висновку Державної служби експортного контролю України.

4.2. Оформлення граф 1 - 15 висновку та їх пунктів (додаток 2 до цієї Інструкції) здійснюється у відповідності з вимогами, аналогічними викладеним у розділі 3 цієї Інструкції, стосовно оформлення одноіменних граф та пунктів дозволів. При заповненні нижченаведених граф та пунктів висновків додатково враховуються такі особливості:

Графа 3. "Тип висновку".

Вказується один із можливих типів висновку: "Разовий", "Генеральний" або "Відкритий".

У разі здійснення транзиту зазначається тільки: "Разовий".

Графа 4. "Заявник"

Зазначається найменування заявника відповідно до посвідчення про його реєстрацію у Держекспортконтролі (для суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів) або відповідно до наданих документів (для іноземного суб'єкта господарської чи іншої діяльності, структурного підрозділу Збройних Сил України, інших державних органів тощо).

(пункт 4.2 доповнено графою 4 згідно з наказом Державної
 служби експортного контролю України від 01.07.2009 р. N 59)

Графа 5. "Експортер".

Вказується найменування експортера відповідно до посвідчення про державну реєстрацію або зовнішньоекономічного договору (контракту).

У разі здійснення тимчасового ввезення з однієї або декількох конкретних держав у графі 5 відкритого висновку заповнюються тільки пункти 5.3 "Держава(и)" та 5.4 "Код(и) держав(и)" із зазначенням, відповідно, назв та кодів держав-експортерів. У разі надання відкритого висновку на право здійснення тимчасового ввезення з будь-яких держав світу у пункті 5.3 зазначається: "держави світу", а пункт 5.4 не заповнюється.

Графа 6. "Імпортер".

Зазначається найменування імпортера відповідно до посвідчення про державну реєстрацію або зовнішньоекономічного договору (контракту).

У разі здійснення транзиту пункти 6.1, 6.2 можуть не заповнюватися.

У разі здійснення тимчасового вивезення у графі 6 генерального або відкритого висновку заповнюються тільки пункти 6.3 "Держава(и)" та 6.4 "Код(и) держав(и)" із зазначенням, відповідно, назв та кодів держав, під юрисдикцією яких перебувають імпортери.

Графа 7. "Споживач".

Вказується найменування споживача відповідно до посвідчення про державну реєстрацію або зовнішньоекономічного договору (контракту).

У разі здійснення транзиту товарів заповнюються тільки пункти 7.3, 7.4. Інші пункти можуть не заповнюватися. У разі здійснення тимчасового ввезення за генеральним або відкритим висновком графа 7 "Споживач" та її пункти можуть не заповнюватись.

Графа 8."Характер міжнародної передачі".

Зазначається один з таких можливих видів міжнародної передачі товарів, як "Тимчасове вивезення", "Тимчасове ввезення", "Транзит".

Графа 13. "Підстава для надання висновку".

Зазначаються реквізити зовнішньоекономічного договору (контракту) та/або інших документів, на підставі яких надається висновок.

Графа 14. "Особливі умови використання висновку та додаткова інформація".

У графі надається додаткова інформація, пов'язана з умовами здійснення вищезазначених міжнародних передач відповідних товарів.

4.3. Формою висновку не передбачено окремої графи для зазначення вартості наведених у графі 9 висновку товарів. Це саме стосується і оформлення додатків до висновку.

4.4. Тимчасове ввезення товарів з метою надання іноземному суб'єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо, тобто з метою наступного експорту пов'язаних із цим послуг, здійснюється за відповідним висновком Держекспортконтролю, а експорт зазначених послуг разом із зворотним вивезенням цих товарів здійснюється на підставі дозволу Держекспортконтролю на право здійснення експорту таких послуг.

4.5. Завершення терміну дії висновку Держекспортконтролю, на підставі якого було здійснено тимчасове вивезення або ввезення товарів, не є підставою для відмови у митному оформленні при поверненні таких товарів, якщо інше не зазначене у цьому висновку.

5. Особливості оформлення, видачі та використання дозвільних документів

5.1. Дозвільні документи можуть використовуватись виключно зазначеними у них заявниками без права передачі іншим суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності.

5.2. Про скасування або зупинення дії наданого дозволу чи висновку у відповідності із законодавством Держекспортконтроль оперативно інформує Держмитслужбу України.

5.3. Отримуючи дозвільний документ у Державній службі експортного контролю України, уповноважений представник заявника перевіряє його зміст та засвідчує правильність внесених до нього даних власним підписом на другому примірнику дозволу або висновку.

5.4. Якщо дозвіл чи висновок загублено або пошкоджено, рішення про його відновлення/заміну та/або подальше використання за письмовим мотивованим зверненням заявника приймається Держекспортконтролем у порядку, передбаченому для надання такого дозвільного документа, після отримання від заявника інформації про стан фактичного використання загубленого або пошкодженого документа, завіреної підписом начальника або заступника начальника митного органу та оригіналом печатки цього органу.

5.5. Виявлення митними органами розбіжностей між реальними та зазначеними у дозвільних чи товаросупровідних документах умовами здійснення міжнародної передачі товару є підставою для відмови у митному оформленні такого товару.

5.6. Про затримання митними органами товару, що переміщується через митний кордон України на підставі дозволу або висновку Держекспортконтролю, з причин, пов'язаних з експортним контролем, Держмитслужба України оперативно письмово інформує Держекспортконтроль із зазначенням причин затримання. Рішення про подальше використання такого дозволу чи висновку приймається Держекспортконтролем. Повідомлення про прийняте рішення направляється Держекспортконтролем Держмитслужбі України, а в разі скасування або зупинення дії дозволу чи висновку відповідна інформація також направляється заявнику.

(пункт 5.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
 служби експортного контролю України від 01.07.2009 р. N 59)

6. Порядок внесення змін та доповнень до дозвільних документів

6.1. Рішення щодо доцільності та способу внесення змін або доповнень до раніше наданих дозволів та висновків Держекспортконтролю в кожному конкретному випадку приймаються Державною службою експортного контролю України за обґрунтованим письмовим зверненням заявника.

6.2. Для внесення змін або доповнень до дозвільного документа до початку його використання оригінал цього документа повертається до Держекспортконтролю і після отримання (за необхідності) та опрацювання додаткових документів може бути оформлено новий дозвільний документ у встановленому порядку.

6.3. У разі часткового (не повного) використання дозвільного документа питання щодо внесення до нього змін, включно з продовженням терміну його дії, розглядається Держекспортконтролем після надання заявником копії цього документа разом з інформацією про стан його фактичного використання, завіреною підписом начальника або заступника начальника митного органу та оригіналом печатки цього органу. Внесення змін здійснюється шляхом оформлення нового дозвільного документа у встановленому порядку в межах залишку товару.

6.4. У разі, якщо інформація, що міститься у графі 13 дозволу (додаток 1 до цієї Інструкції), графі 10 висновку (додаток 2 до цієї Інструкції) чи графі 2 додатка до дозволу або висновку (додаток 3 до цієї Інструкції), відрізняється від фактичної, митний орган самостійно вносить дані, що відповідають фактичним, до вантажної митної декларації під час митного оформлення товару на підставі обґрунтованого звернення заявника.

Звернення щодо внесення зазначених змін шляхом повторного оформлення/переоформлення раніше наданих дозвільних документів Держекспортконтролем не розглядаються.

6.5. У разі необхідності Держекспортконтроль може письмово повідомляти Держмитслужбу України про зміни або доповнення до інформації, внесеної до граф 16, 17 дозволу (додаток 1) або 13, 14 висновку (додаток 2 до цієї Інструкції), а також про інші зміни, що не змінюють суті дозволу або висновку, для подальшого врахування при митному оформленні відповідних товарів.

6.6. Виправлення та підчистки у дозвільних документах не допускаються.

 

Начальник відділу
інформаційно-аналітичного
забезпечення
 

 
 
О. Дудко
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державної
митної служби України
 

 
М. М. Іванюк
 

 

Начальник відділу
інформаційно-аналітичного
забезпечення
 

 
 
О. Дудко
 

 

Начальник відділу
інформаційно-аналітичного
забезпечення
 

 
 
О. Дудко
 

 

Додаток до дозволу/висновку N

Аркуш N ___
Усього аркушів ___

N
з/п 

1. Найменування і повний опис товару
(додаткова одиниця виміру) 

2. Код за УКТЗЕД 

3. Одиниця виміру 

4. Кількість 

5. Вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6. Посада, прізвище, ініціали особи, яка підписує додаток

                 _______________________                                   М. П.                                    Дата
 

Примітка: 

Додаток до висновку, як і сам висновок, не містить графи "Вартість", тому графа "Посада, прізвище, ініціали особи, яка підписує додаток" додатка до висновку має порядковий номер 5. 

 

Начальник відділу
інформаційно-аналітичного
забезпечення
 

 
 
О. Дудко
 

Опрос