Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию о кассовых операциях в банках Украины

Национальный банк
Постановление от 04.12.2004 № 593
Утратил силу

Про внесення змін до Інструкції про касові операції в банках України

Постанова Правління Національного банку України
від 4 грудня 2004 року N 593

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 грудня 2004 р. за N 1570/10169

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 1 червня 2011 року N 174)

Відповідно до вимог статей 7, 33 Закону України "Про Національний банк України", з метою використання графічного знака національної грошової одиниці - гривні і впровадження програмних комплексів Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 N 337 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.09.2003 за N 768/8089, такі зміни:

1.1. У розділі II:

у главі 1:

перше речення пункту 4 викласти в такій редакції:

"Для підкріплення готівкою та здавання готівки (придатної та не придатної до обігу) банк (філія) завчасно надсилає засобами електронної пошти Національного банку або програмного комплексу "Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет" до територіальних управлінь відповідні заявки за підписом уповноваженої особи банку з розподілом сум у розрізі номіналів (для здавання - з орієнтовним розподілом сум за номіналами)";

абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

"9. У день отримання готівки від інкасаторів територіальних управлінь банк, що отримав готівку, зобов'язаний надіслати через систему електронних платежів (далі - СЕП) або програмний комплекс "Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет" територіальним управлінням електронний інформаційний документ про отримання готівки (додаток 1) до завершення операційного дня територіального управління з такими реквізитами";

у главі 4:

у пункті 4:

абзац третій викласти в такій редакції:

"номінал (зазначається цифрами, а назва національної валюти зазначається повністю "гривень" або скорочено "грн.", або графічним знаком гривні - )";

пункт після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"зразка ____ року".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий уважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"сума (зазначається цифрами, а назва національної валюти зазначається повністю "гривень" або скорочено "грн.", або графічним знаком гривні - )";

у пункті 6:

абзац третій викласти в такій редакції:

"номінал (зазначається цифрами, а назва національної валюти зазначається повністю "гривень" або скорочено "грн.", або графічним знаком гривні - )";

пункт після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"зразка ____ року".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"сума (зазначається цифрами, а назва національної валюти зазначається повністю "гривень" або скорочено "грн.", або графічним знаком гривні - )";

у пункті 10:

перше речення абзацу першого викласти в такій редакції:

"Пачки банкнот в упаковці Банкнотно-монетного двору повинні мати на загальній бандеролі знизу пачки такі реквізити: "Банкнотно-монетний двір" та "Національний банк України", номінал (зазначається цифрами, а назва національної валюти зазначається повністю "гривень" або скорочено "грн.", або графічним знаком гривні - ), кількість аркушів банкнот, суму (зазначається цифрами, а назва національної валюти зазначається повністю "гривень" або скорочено "грн.", або графічним знаком гривні - ), дату формування та код бригади";

пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. На ярликах до мішечків з монетами (додаток 4) зазначаються найменування банку, код банку або номер за електронною поштою, номінал (зазначається цифрами, а назва національної валюти зазначається повністю "гривень" або скорочено "грн.", або графічним знаком гривні - , а для пам'ятних та ювілейних обігових монет - назва монети), сума (зазначається цифрами, а назва національної валюти зазначається повністю "гривень" або скорочено "грн.", або графічним знаком гривні - ), дата пакування, прізвище та підпис (код) касового працівника, а в разі колективної матеріальної відповідальності - підпис касового працівника та код бригади".

1.2. У додатку 14:

Перше та друге речення колонки "Вимоги щодо заповнення реквізиту" рядка "Загальна сума" викласти в такій редакції:

"Зазначаються сума словами, а назва національної валюти повністю "гривень" або скорочено "грн.", або графічним знаком гривні - . Якщо сума складається лише з копійок, то перед її зазначенням ставиться "Нуль" гривень або скорочено "грн.", або графічний знак гривні - .

2. Департаменту готівково-грошового обігу (Н. В. Дорофєєва) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В. Л. Кротюка та Департамент готівково-грошового обігу (Н. В. Дорофєєва).

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. П. Яценюк 

Опрос