Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ от 18.12.2000 N 74 "О ведении учета государственных органов, учреждений и организаций, руководящие работники и специалисты которых отнесены к категориям государственных служащих, и реестра должностей государственных служащих"

Главное управление государственной службы Украины
Перечень, Приказ от 22.11.2004 № 208
Утратил силу

Про внесення змін до наказу від 18.12.2000 N 74 "Про ведення обліку державних органів, установ та організацій, керівні працівники та спеціалісти яких віднесені до категорій державних службовців, та реєстру посад державних службовців"

Наказ Головного управління державної служби України
від 22 листопада 2004 року N 208

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 грудня 2004 р. за N 1558/10157

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Головного управління державної служби України
 від 18 грудня 2000 року N 74
згідно з
 наказом Національного агентства України з питань державної служби
 від 8 квітня 2014 року N 43)

У зв'язку із змінами в структурі і кадровому складі Головдержслужби України та на виконання пункту 14 протоколу апаратної наради від 26 липня 2004 року N 28 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни і доповнення до Переліку відомостей щодо обліку державних органів, установ і організацій, в яких посади керівних працівників і спеціалістів віднесені до категорій посад державних службовців, затвердженого наказом Головдержслужби України від 18.12.2000 N 74, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за N 952/5173, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Затвердити зміни і доповнення до Реєстру посад державних службовців, затвердженого наказом Головдержслужби України від 18.12.2000 N 74 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за N 953/5174, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Інформаційно-аналітичному управлінню (Балюк В. В.) забезпечувати подальше функціонування Реєстру посад державних службовців у складі єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри" і спільно з управлінням персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування супроводжувати базу даних щодо Переліку і Реєстру з поточним оприлюдненням накопиченої в цих базах інформації через Web-сторінку Головдержслужби (www.guds.gov.ua).

4. Юридичному управлінню (Богданов А. І.) забезпечити державну реєстрацію змін до наказу від 18.12.2000 N 74 в Міністерстві юстиції України в установленому порядку.

5. Управлінню справами (Яремчук І. М.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України надіслати його державним органам, установам та організаціям, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до категорій посад державних службовців.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби України Сороко В. М.

 

В. о. Начальника
Головдержслужби України
 

 
М. Борсук
 

 

ПЕРЕЛІК
відомостей щодо обліку державних органів, установ і організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до категорій посад державних службовців

1. Державні органи, установи й організації, що забезпечують здійснення повноважень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України; міністерства, інші центральні органи виконавчої влади; державні органи України, діяльність яких визначається Конституцією України та законами України; органи судової влади та прокуратури України; органи державної влади Автономної Республіки Крим; органи, установи й організації, які здійснюють функції органів виконавчої влади:

1.1. Назва державного органу, установи чи організації, скорочена назва.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

1.4. Нормативно-правовий акт про утворення державного органу, установи чи організації.

1.5. Нормативно-правові акти про ліквідацію (надається ліквідаційною комісією), перейменування державного органу, установи чи організації.

1.6. Нормативно-правовий акт, яким затверджено положення про державний орган, або статут установи чи організації.

1.7. Нормативно-правові акти, якими визначено віднесення посад керівних працівників і спеціалістів державного органу, установи чи організації до категорій посад державних службовців.

1.8. Штатний розпис* (подається у вигляді таблиці):

Назви структурних підрозділів, посади 

Кількість штатних одиниць 

Категорія посади**

 

 

 

 

 

 

1.9. Нормативно-правовий акт, яким затверджено граничну чисельність.

Гранична чисельність:

центральний апарат - кількість осіб

  

територіальні органи - кількість осіб

1.10. Підпорядковані державні органи, установи чи організації, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до категорій посад державних службовців (у тому числі урядові органи державного управління), а також територіальні органи відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

1.11. Органи, діяльність яких спрямовується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра.

2. Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації:

2.1. Назва.

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

2.3. Місцезнаходження.

2.4. Нормативно-правові акти, якими визначено віднесення посад керівних працівників і спеціалістів державного органу, установи чи організації до категорій посад державних службовців.

2.5. Штатний розпис* (подається у вигляді таблиці):

Назви структурних підрозділів, посади 

Кількість штатних одиниць

Категорія посади***

 

 

 

2.6. Гранична чисельність, у тому числі апарату адміністрації.

2.7. Управління, відділи та інші структурні підрозділи обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також перелік районних державних адміністрацій.

____________
* За затвердженою та погодженою у Міністерстві фінансів України формою.

** Згідно з п. 1.7 Переліку.

*** Згідно з п. 2.4 Переліку.

 

Начальник юридичного управління 

А. І. Богданов 

Опрос