Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка принятия таможенными органами согласованного решения о месте осуществления таможенного оформления товаров

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 09.11.2004 № 801
Утратил силу

Про затвердження Порядку прийняття митними органами погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів

(назва в редакції наказу Державної
 митної служби України від 12.09.2005 р. N 846)

Наказ Державної митної служби України
від 9 листопада 2004 року N 801

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 грудня 2004 р. за N 1522/10121

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної митної служби України
 від 12 вересня 2005 року N 846
,
 від 10 жовтня 2007 року N 842

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 30 травня 2012 року N 631)

Додатково див. лист
 Державної митної служби України
 від 27 вересня 2005 року N 11/3-9/12066-ЕП

Відповідно до статті 71 Митного кодексу України, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 N 584 "Про затвердження Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України" і з метою вдосконалення порядку митного оформлення товарів за листами-узгодженнями НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийняття митними органами погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів, що додається.

(пункт 1 в редакції наказу Державної
 митної служби України від 12.09.2005 р. N 846)

2. Департаменту організації митного контролю (Сербайло А. І.) і Департаменту правового забезпечення (Ступак Ю. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційного забезпечення та митної статистики (Ніколайчук О. О.) забезпечити введення в експлуатацію програмно-інформаційного комплексу для здійснення контролю за результатами митного оформлення товарів за листами-узгодженнями з використанням Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України.

3.1. Надати вповноваженим посадовим особам Центрального бюро аналізу ризиків та аудиту доступ до реєстрів листів-узгоджень з метою здійснення контролю за результатами митного оформлення товарів поза місцем обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

4. Начальникам регіональних митниць, митниць забезпечити інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про вимоги цього наказу.

5. Скасувати накази Державної митної служби України від 05.07.2001 N 454 "Про затвердження Тимчасового порядку митного оформлення товарів у митницях поза місцем обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності" і від 20.05.2004 N 374 "Про митне оформлення товарів у митницях поза місцем обліку суб'єктів ЗЕД".

6. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Іванюка М. М.

 

Голова Служби 

М. М. Каленський 

 

Порядок прийняття митними органами погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм прийняття митними органами погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів і спрямований на реалізацію права суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (далі - суб'єкт ЗЕД) пред'являти товари до митного оформлення іншому митному органу, ніж митний орган, у зоні діяльності якого розташований цей суб'єкт ЗЕД.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

лист про погодження - документ установленої форми, який містить погоджене рішення начальників митниці обліку та митниці оформлення або вповноважених ними осіб про можливість здійснення митного оформлення товарів у митниці оформлення;

митниця обліку - митний орган, у зоні діяльності якого розташований суб'єкт ЗЕД;

митниця оформлення - митний орган, у якому здійснюється митне оформлення товарів на підставі листа про погодження.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, установлених законодавством України.

1.3. Лист про погодження може застосовуватися у випадках, передбачених Порядком визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 N 584.

1.4. Лист про погодження заповнюється декларантом з використанням засобів комп'ютерної техніки на аркушах паперу формату А4. Форму листа про погодження наведено в додатку до цього Порядку. Виправлення в листі про погодження не допускаються.

1.5. Лист про погодження оформлюється або на одну партію товарів, або на поставки товарів у межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту), або за погодженням з Держмитслужбою України на товари, що переміщуються протягом певного періоду в межах декількох зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Не потребує погодження з Держмитслужбою питання оформлення листа про погодження на запаси для споживання (суднові припаси), що переміщуються протягом певного періоду в межах декількох зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

(пункт 1.5 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.6. Строк дії листа про погодження не може перевищувати одного року з дати його реєстрації. Якщо строк дії зовнішньоекономічного договору (контракту) перевищує один рік, то лист про погодження повинен бути переоформлений після закінчення строку його дії шляхом оформлення митницею обліку нового листа про погодження.

2. Оформлення листа про погодження в митниці обліку

2.1. Декларант, який має намір оформити товари в іншій митниці, ніж митниця обліку, подає митниці обліку два примірники листа про погодження, його електронну копію в установленому форматі й два комплекти документів, потрібних для здійснення митного оформлення товарів.

    Кожен комплект документів разом з примірником листа про погодження прошивається декларантом. На зворотному боці останнього аркуша кожного комплекту документів декларантом учиняється запис "Прошито та пронумеровано ______________________________________ аркушів.
                                                                                                                                (цифрами й прописом кількість)
Декларант ___________________________________________________________________________",
                                                                                  (посада, підпис, дата, ініціали, прізвище)
який засвідчується печаткою суб'єкта ЗЕД. 

До комплекту документів уходять завірені в установленому порядку копії таких документів:

зовнішньоекономічного договору (контракту) з додатками до нього;

договорів комісії, доручення тощо (при потребі);

ліцензії (при потребі).

В електронній копії листа про погодження декларантом зазначаються:

а) повна назва юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта ЗЕД, її місцезнаходження чи місце проживання;

б) код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер);

в) перелік документів, що додаються до листа про погодження;

г) поставка всього обсягу товару в межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту), або поставка лише однієї партії товару, або поставка протягом певного періоду.

2.2. Посадова особа митниці обліку перевіряє відповідність даних електронної копії листа про погодження даним, зазначеним у листі про погодження на паперовому носії та в поданих документах. У разі відсутності зауважень посадова особа митниці обліку реєструє лист про погодження, присвоюючи йому за журналом обліку листів про погодження реєстраційний номер, який формується за такою схемою:

,

де:

1 - код митниці обліку згідно з Класифікатором митних органів України та їх структурних підрозділів, затвердженим наказом Держмитслужби України від 02.04.2004 N 233 (зі змінами та доповненнями);

2 - остання цифра поточного року;

3 - 6-значний порядковий номер (у порядку зростання протягом поточного року) листа про погодження, оформленого митницею обліку. По закінченні року нумерація поновлюється.

2.3. На кожному примірнику листа про погодження та на зворотному боці останнього аркуша пакета документів у місці прошивання посадова особа митниці обліку проставляє особистий підпис і завіряє його відбитком особистої номерної печатки (далі - ОНП).

2.4. У строк, що не перевищує 4 годин з моменту присвоєння реєстраційного номера листу про погодження, посадова особа митниці обліку направляє електронну копію листа про погодження до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС).

2.5. Якщо лист про погодження оформлюється на товари, експорт чи імпорт яких підлягає ліцензуванню чи квотуванню, то посадовій особі митниці обліку подається для звірення оригінал ліцензії.

На оригіналі ліцензії посадова особа митниці обліку вчиняє запис "Ураховано при оформленні в __________________ митниці товарів за кодом _________ згідно з УКТЗЕД у кількості _______________ на суму ________________________" і завіряє його відбитком ОНП, а на копіях, крім цього, - запис "Копія. Згідно з оригіналом". Оригінал ліцензії реєструється в журналі реєстрації ліцензій, а її копія залишається в митниці обліку на контролі.

2.6. Після прийняття начальником митниці обліку або вповноваженою ним особою рішення про можливість митного оформлення товарів в іншому митному органі й після накладення резолюції на обох примірниках листа про погодження про можливість митного оформлення зазначених у ньому товарів у митниці оформлення ця резолюція засвідчується відбитком гербової печатки митниці обліку.

2.7. Один примірник листа про погодження разом з пакетом документів зберігається в митниці обліку. Другий примірник листа про погодження разом з пакетом документів видається декларанту.

2.8. Посадові особи митниці обліку здійснюють контроль за митним оформленням товарів за листами про погодження шляхом перевірки відомостей в ЄАІС.

2.9. У разі прийняття начальником митниці обліку або вповноваженою ним особою рішення про відмову в митному оформленні товарів в іншому митному органі митниця обліку зобов'язана надати декларантові в день прийняття рішення письмове повідомлення із зазначенням причин відмови.

Присвоєний листу про погодження реєстраційний номер анулюється відповідно до пункту 4.4 цього Порядку. Анульований реєстраційний номер листа про погодження не може бути присвоєний іншому листу про погодження.

3. Митне оформлення товарів за листами про погодження в митниці оформлення

3.1. Декларант подає митниці оформлення другий примірник листа про погодження, завірений гербовою печаткою митниці обліку, разом з пакетом документів.

3.2. У разі прийняття начальником митниці оформлення або вповноваженою ним особою рішення про можливість митного оформлення товарів начальник митниці оформлення або вповноважена ним особа накладає відповідну резолюцію на другому примірнику листа про погодження.

3.3. Листи про погодження реєструються в митниці оформлення в порядку, установленому Примірною інструкцією з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 N 1153, зі змінами й доповненнями.

3.4. При здійсненні митного оформлення товарів обов'язково зазначається в графі 44 вантажної митної декларації (далі - ВМД) під кодом "0030" відповідно до Класифікатора документів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 (зі змінами й доповненнями) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247, номер, який формується відповідно до пункту 2.2 цього Порядку.

3.5. Якщо товари пред'являються частинами до митного контролю та митного оформлення за листом про погодження, то за рішенням начальника підрозділу митного оформлення (далі - ПМО) чи особи, яка виконує його обов'язки, може застосовуватись один із таких порядків:

а) декларант подає разом з оригіналом листа про погодження його ксерокопію, на зворотному боці якої посадова особа ПМО вчиняє запис "Оригінал листа про погодження зберігається разом з ВМД N __________" із зазначенням обсягу оформленої за ВМД першої частини товарів, засвідчує запис особистим підписом і відбитком ОНП і видає цю ксерокопію декларантові. Оригінал листа про погодження долучається до ВМД, за якою була оформлена ця частина товарів.

При пред'явленні кожної наступної частини товарів декларант подає митниці оформлення ксерокопію листа про погодження, яка була подана декларантом під час митного оформлення попередньої частини товарів, з оригінальним відбитком ОНП посадової особи ПМО, а також ксерокопію з неї, на якій посадова особа ПМО проставляє відбиток ОНП. Ксерокопія листа про погодження, яка була подана декларантом під час митного оформлення попередньої частини товарів, долучається до ВМД, за якою була оформлена наступна частина товарів. На зворотному боці ксерокопії листа про погодження, яка подаватиметься митниці при пред'явленні наступної після цієї частини товарів, посадова особа ПМО зазначає номер ВМД, обсяг оформленої за нею частини товарів і залишок товарів (фактурна вартість у валюті контракту; за необхідності - також в основній або додатковій одиниці виміру, що передбачена для цієї класифікаційної позиції за УКТЗЕД, та скорочена назва цієї одиниці виміру), засвідчує запис особистим підписом і відбитком ОНП і видає цю ксерокопію декларантові; або

б) на зворотному боці ксерокопії листа про погодження, поданій декларантом разом з оригіналом цього листа, посадова особа ПМО вчиняє запис "Оригінал листа про погодження зберігається у справі N ______" із зазначенням обсягу першої частини товарів, оформленої за ВМД, засвідчує запис особистим підписом і відбитком ОНП і видає цю ксерокопію декларантові. На зворотному боці оригіналу листа про погодження посадова особа ПМО зазначає номер ВМД і обсяг оформленої за цією ВМД частини товарів, засвідчує запис особистим підписом і відбитком ОНП. Оригінал листа про погодження зберігається в окремій справі в ПМО.

При пред'явленні декларантом кожної наступної частини товарів посадова особа ПМО на зворотному боці листа про погодження та поданої декларантом ксерокопії з оригінальним відбитком ОНП посадової особи ПМО, що здійснила митне оформлення попередньої частини товарів, зазначає номер ВМД, обсяг оформленої за цією ВМД частини товарів і залишок товарів (фактурна вартість у валюті контракту; за необхідності - також в основній або додатковій одиниці виміру, що передбачена для цієї класифікаційної позиції за УКТЗЕД, та скорочена назва цієї одиниці виміру), засвідчує запис особистим підписом і відбитком ОНП і повертає ксерокопію листа про погодження декларантові.

(пункт 3.5 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

3.6. Для проведення митного оформлення товарів за листом про погодження декларант може в доповнення до комплекту документів, прошитих разом з листом про погодження, подавати інші документи, оформлені після надання начальником митниці оформлення чи вповноваженою ним особою згоди на здійснення митного оформлення товарів у цій митниці. Оригінали таких документів і/або завірені в установленому порядку суб'єктом ЗЕД їх копії долучаються до:

ВМД, за якою були оформлені товари;

ВМД, за якою була оформлена частина товарів, і ксерокопії листа про погодження, яка подаватиметься при пред'явленні наступної частини товарів, - у випадку, передбаченому підпунктом "а" пункту 3.5 цього Порядку;

ВМД, за якою була оформлена частина товарів, і листа про погодження, що зберігається в окремій справі в ПМО, - у випадку, передбаченому підпунктом "б" пункту 3.5 цього Порядку.

Подання таких документів не є підставою для анулювання листа про погодження та для відмови в митному оформленні товарів за цим листом.

(главу 3 доповнено новим пунктом 3.6 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842,
у зв'язку з цим пункт 3.6 уважати пунктом 3.7)

3.7. Якщо начальником митниці оформлення або вповноваженою ним особою прийнято рішення про відмову в митному оформленні товарів за листом про погодження, то на ньому накладається відповідна резолюція із зазначенням причин відмови. Про відмову в митному оформленні товарів за листом про погодження митниця оформлення інформує митницю обліку та робить відмітку в ЄАІС про анулювання листа про погодження.

4. Інші положення

4.1. Заповнення листа про погодження на запаси для споживання (суднові припаси), що переміщуються протягом певного періоду в межах декількох зовнішньоекономічних договорів (контрактів), має такі особливості:

поряд з даними про митний режим у дужках додатково зазначається: "(запаси для споживання)";

не зазначаються дані про фактурну вартість товарів і валюту платежу.

(главу 4 доповнено новим пунктом 4.1 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

4.2. Не потребують оформлення та подання митниці оформлення нового листа про погодження операції, пов'язані з:

вивезенням за межі митної території України товарів, увезених для переробки на митній території України, а також продуктів їх переробки чи відходів, що залишилися після переробки давальницької сировини;

увезенням на митну територію України товарів, вивезених за її межі для переробки, а також продуктів їх переробки чи відходів, що залишилися після переробки давальницької сировини;

зворотним вивезенням (ввезенням) товарів і транспортних засобів.

(главу 4 доповнено новим пунктом 4.2 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842,
 у зв'язку з цим пункти 4.1 - 4.5 уважати відповідно пунктами 4.3 - 4.7)

4.3. Якщо за листом про погодження оформлено не весь обсяг товарів у межах договору (контракту) і декларант не має наміру заявляти решту товарів цій митниці, то декларант має право подати митниці оформлення письмову заяву про дострокове припинення дії листа про погодження. Після накладення начальником митниці оформлення або вповноваженою ним особою резолюції на заяві посадова особа цієї митниці робить відмітку в ЄАІС про припинення дії листа про погодження.

4.4. Дія листа про погодження, виданого на товари, що переміщуються в межах одного договору (контракту), може бути достроково припинена за рішенням начальника митниці обліку чи митниці оформлення або вповноваженої ним особи, якщо є підстави вважати, що товари переміщуються через митний кордон України з порушенням законодавства України з питань митної справи.

Посадова особа митниці, яка ініціювала дострокове припинення дії листа про погодження, у день припинення дії цього листа письмово повідомляє про це суб'єкта ЗЕД із зазначенням причин та іншу митницю.

4.5. Припинення дії листа про погодження проводиться посадовою особою митниці обліку або митниці оформлення таким чином:

лист про погодження (оригінал або копія) перекреслюється по діагоналі, й на ньому вчиняється запис "Дію припинено";

проставляються дата припинення дії, прізвище й підпис посадової особи митниці, які засвідчуються ОНП;

до журналу обліку листів про погодження вноситься запис "Дію припинено";

уноситься відповідна інформація до ЄАІС.

4.6. Лист про погодження може бути також анульований за письмовою заявою декларанта митницею обліку або митницею оформлення.

Для анулювання листа про погодження декларант подає митному органу письмову заяву разом з оригіналом або копією листа про погодження. Начальник митниці або вповноважена ним особа накладає на заяві резолюцію про анулювання цього листа про погодження.

Посадова особа митниці перевіряє в ЄАІС інформацію про митне оформлення товарів за цим листом про погодження.

Анулювання листа про погодження за заявою декларанта проводиться лише в разі, якщо митне оформлення товарів за цим листом не здійснювалося.

Якщо за листом про погодження митне оформлення вже здійснювалося, то лист про погодження не анулюється, а дія його припиняється, про що посадова особа митниці обліку або митниці оформлення вносить інформацію до ЄАІС та інформує іншу митницю.

4.7. Анульовані листи про погодження, а також листи про погодження, дію яких припинено, залишаються в справах митного органу, що здійснив анулювання чи припинив дію листа про погодження.

 

Директор Департаменту
організації митного контролю 

 
С. М. Сьомка
 

 

ЛИСТ ПРО ПОГОДЖЕННЯ N ________/__/______

Начальникові __________________________________________________________________ митниці
                                                                                              (назва митниці обліку)

Суб'єкт ЗЕД ___________________________________________________________________________,
                                                        (повна назва юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,
                                                                                       її місцезнаходження чи місце проживання)
код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер) _________________________________________________,
просить дати дозвіл на проведення в ______________________________________________________
                                                                                                                               (назва митниці оформлення)
у митному режимі ___________________________________________________ митного оформлення

однієї партії товарів                                                                                                                              

поставки всього обсягу товарів у межах одного договору (контракту)                                            

товарів, переміщуваних у період з _________ до __________.                                                        

Фактурна вартість товарів __________________________________, валюта платежу _____________.

Документи, подані для оформлення листа про погодження:

Зовнішньоекономічний договір (контракт) від "___" ____________ 200_ року
N _____________________ і додатки до нього;

договір комісії, доручення тощо від "___" ____________ 200_ року
N _____________________ (при потребі);

ліцензія від "___" ____________ 200_ року N _________________ (при потребі).

Керівник підприємства                             _______________________      _________________________
             (суб'єкт ЗЕД)                                                                        (підпис, дата)                                           (ініціали, прізвище)

М. П.

Зворотний бік листа про погодження

РІШЕННЯ

___________________________________________________ митниця не заперечує проти проведення
                                           (назва митниці обліку)
митного оформлення зазначених товарів у __________________________________________ митниці.
                                                                                                                             (назва митниці оформлення)

Остаточне визначення коду товару за УКТЗЕД і його митної вартості здійснюється під час митного оформлення.

Дані, зазначені в цьому листі про погодження й доданих до нього документах, відповідають даним, що містяться в електронній копії листа про погодження.

Посадова особа митниці обліку ___________________________________________________________
                                                                                                                 (посада, підпис, дата, ініціали, прізвище)

                                                                                                     

Резолюція ____________________________________________________________________________

Начальник підрозділу митниці обліку або інша посадова особа, яка має право приймати рішення про можливість оформлення листа про погодження
______________________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, підпис, дата, ініціали, прізвище)

Резолюція ____________________________________________________________________________

Начальник ______________________________ митниці _______________ _______________________
                                            (назва митниці обліку)                                                 (підпис, дата)                        (ініціали, прізвище) 

М. П.

Резолюція ____________________________________________________________________________

Начальник ______________________________ митниці _______________ _______________________
                                     (назва митниці оформлення)                                             (підпис, дата)                        (ініціали, прізвище)

____________
* Непотрібне перекреслюється (Х). 

(Порядок в редакції наказу Державної
 митної служби України від 12.09.2005 р. N 846)

____________

Опрос