Идет загрузка документа (118 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету операций в иностранной валюте и банковских металлах в банках Украины

Национальный банк
Постановление, Инструкция от 17.11.2004 № 555
редакция действует с 01.01.2014

Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України

Постанова Правління Національного банку України
від 17 листопада 2004 року N 555

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2004 р. за N 1511/10110

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 31 серпня 2007 року N 309
,
 від 21 травня 2008 року N 135
,
 від 21 липня 2009 року N 416
,
від 5 листопада 2013 року N 437

Додатково див. лист
 Національного банку України
 від 27 лютого 2009 року N 12-111/314-3015

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України (додається).

2. Департаменту бухгалтерського обліку (В. І. Ричаківська) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва і використання в роботі.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 16.12.98 N 520 "Про внесення змін і доповнень до деяких нормативних актів Національного банку України", із змінами;

постанову Правління Національного банку України від 07.12.2000 N 471 "Про внесення змін до Правил бухгалтерського обліку уповноваженими банками України обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металах", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за N 950/5171;

постанову Правління Національного банку України від 22.04.2002 N 146 "Про внесення змін до Правил бухгалтерського обліку уповноваженими банками України обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металах", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11.05.2002 за N 421/6709;

пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 325 "Про затвердження Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 749/8070, із змінами.

4. Постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

 

В. о. Голови 

А. П. Яценюк 

 

Інструкція з бухгалтерського обліку
операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України

I. Основні положення та терміни

1. Ця Інструкція визначає методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземній валюті та банківських металах (крім операцій з похідними фінансовими інструментами), що здійснюють банки України відповідно до вимог законодавства України.

2. Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України.

3. Терміни, що використовуються в цій Інструкції, вживаються в таких значеннях:

валюта подання - це валюта, у якій подається фінансова звітність;

дата операції - дата, з якої банк бере на себе зобов'язання придбати або продати актив;

дата розрахунку - дата, з якої актив передається банку або банком;

монетарні статті - це утримувані одиниці валюти, а також активи та зобов'язання, що їх мають отримати або сплатити у фіксованій або визначеній кількості одиниць валюти;

немонетарні статті - статті інші, ніж монетарні статті балансу.

Інші терміни, що використовуються в цій Інструкції, вживаються в значеннях, наведених у законодавчих актах та нормативно-правових актах Національного банку України з питань валютного регулювання.

4. Банк відображає в бухгалтерському обліку операції в іноземній валюті та банківських металах відповідно до їх економічної суті за балансовими і позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 918/9517 (зі змінами) (далі - План рахунків).

5. Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті та банківських металах банк здійснює в подвійній оцінці, а саме в номінальній сумі іноземної валюти, одиницях ваги металу, щодо яких установлюється офіційний курс гривні до іноземних валют і банківських металів, - тройських унціях та гривневому еквіваленті за офіційним курсом.

6. Банк під час відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах за балансовими рахунками може використовувати технічні рахунки 3800 та 3801 Плану рахунків.

Наприкінці кожного операційного дня суми залишків у гривневому еквіваленті за технічними рахунками 3800 та 3801 Плану рахунків мають бути тотожними.

Різниці між сумами залишків у гривневому еквіваленті іноземної валюти та банківських металів за технічними рахунками 3800 та 3801 Плану рахунків, що виникають у зв'язку з математичним округленням, відображаються за рахунком 6204 Плану рахунків.

7. Банк для відображення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за позабалансовими рахунками може використовувати позабалансові рахунки розділу 99 Плану рахунків.

8. Аналітичний облік активів і зобов'язань в іноземній валюті та банківських металах, реалізованих та нереалізованих результатів за операціями в іноземній валюті, відкритих валютних позицій та їх гривневих еквівалентів здійснюється в розрізі кодів валют і банківських металів.

9. Операції в іноземній валюті та банківських металах відображаються у валюті подання шляхом перерахунку суми в іноземній валюті та банківських металах із застосуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют і банківських металів на дату визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат.

На кожну наступну після визнання дату балансу:

1) усі монетарні статті в іноземній валюті та банківських металах відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів під час кожної зміни офіційного курсу;

2) немонетарні статті в іноземній валюті та банківських металах, що обліковуються за собівартістю, відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів на дату здійснення операції;

3) немонетарні статті в іноземній валюті та банківських металах, що обліковуються за справедливою вартістю, відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів на дату визначення їх справедливої вартості.

10. Банк відображає в бухгалтерському обліку операції з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за умовами тод, том і спот (далі - спот) із використанням методу обліку за датою розрахунку.

11. Банк не відображає за позабалансовими рахунками переоцінку вимог і зобов'язань за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за умовами спот.

12. Банк на дату операції відображає в бухгалтерському обліку операції з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти, що згідно з умовами договору здійснюються на нетто-основі, без поставки іноземної валюти, за окремими аналітичними рахунками позабалансових рахунків 9200 та 9210 Плану рахунків. Результат за такими операціями банк має відображати в бухгалтерському обліку як фінансовий актив або фінансове зобов'язання за балансовими рахунками 3540 або 3640 у кореспонденції з рахунком 6204 Плану рахунків.

13. Банк відображає в бухгалтерському обліку арбітражні операції на умовах маржинальної торгівлі з урахуванням вимог нормативно-правового акта Національного банку України, що встановлює порядок та умови торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародних валютних ринках.

14. Доходи і витрати (нараховані, отримані, сплачені) в іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками класів 6 і 7 Плану рахунків у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату їх визнання.

15. Іноземна валюта та банківські метали, що прийняті банком на зберігання, обліковуються за позабалансовим рахунком 9703 Плану рахунків у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів на дату прийняття їх на зберігання.

16. Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з готівкою в іноземній валюті та банківськими металами у фізичній формі, іншими фінансовими та платіжними інструментами в іноземній валюті та банківських металах регулюється іншими нормативно-правовими актами Національного банку України.

II. Рахунки, що використовуються для обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах

1. Перелік рахунків, які використовуються для відображення в бухгалтерському обліку операцій банків в іноземній валюті та банківських металах, наведено в додатку до цієї Інструкції.

2. Банк під час відображення операцій в іноземній валюті та банківських металах за потреби використовує транзитні рахунки, рахунки з обліку дебіторської та кредиторської заборгованості відповідно до облікової політики з подальшим відображенням операцій за відповідними рахунками за їх призначенням.

3. Банк використовує розподільчі рахунки з метою здійснення валютного контролю та обов'язкового продажу іноземної валюти відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України з валютного регулювання.

4. Банк в обліковій політиці визначає самостійно технічні аспекти переоцінки рахунків в іноземній валюті та банківських металах, а також порядок ведення аналітичного обліку за технічними рахунками з урахуванням можливостей програмного забезпечення та відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

III. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з купівлі іноземної валюти та банківських металів за національну валюту за умовами спот

1. Банк на дату операції відображає операції з купівлі іноземної валюти та банківських металів за національну валюту за умовами спот такими бухгалтерськими проводками:

1) на суму вимоги щодо іноземної валюти та банківських металів до отримання:

Дебет

9200;

Кредит

Рахунки розділу 99;

2) на суму зобов'язання щодо національної валюти до відправлення:

Дебет

Рахунки розділу 99;

Кредит

9210.

2. Банк на дату операції, а також між датою операції та датою розрахунку відображає різницю між вартістю активу за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів та його вартістю за курсом купівлі згідно з договором такими бухгалтерськими проводками:

1) у разі позитивного результату переоцінки:

Дебет

3540;

Кредит

6204;

2) у разі від'ємного результату переоцінки:

Дебет

6204;

Кредит

3640.

3. Банк на дату розрахунку відображає операції з купівлі іноземної валюти та банківських металів за національну валюту такими бухгалтерськими проводками:

1) зворотні проводки на суму купленої іноземної валюти та банківських металів:

Дебет

Рахунки розділу 99;

Кредит

9200;

2) зворотні проводки на суму проданої національної валюти:

Дебет

9210;

Кредит

Рахунки розділу 99;

3) визнання придбаної іноземної валюти та банківських металів:

Дебет

1500, 1600, 2600, 2620, 2650;

Кредит

3640;

4) припинення визнання проданої національної валюти:

Дебет

3540;

Кредит

1200, 1500, 1600, 2600, 2620, 2650;

5) закриття дебіторської, кредиторської заборгованості від купівлі іноземної валюти та банківських металів за національну валюту за умовами спот:

Дебет

3640;

Кредит

3800;

Дебет

3801;

Кредит

3540.

IV. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів за національну валюту за умовами спот

1. Банк на дату операції відображає операції з продажу іноземної валюти та банківських металів за національну валюту за умовами спот такими бухгалтерськими проводками:

1) на суму вимоги щодо національної валюти до отримання:

Дебет

9200;

Кредит

Рахунки розділу 99;

2) на суму зобов'язання щодо іноземної валюти та банківських металів до відправлення:

Дебет

Рахунки розділу 99;

Кредит

9210.

2. Банк на дату операції, а також між датою операції та датою розрахунку відображає різницю між вартістю активу за курсом продажу згідно з договором та його вартістю за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів такими бухгалтерськими проводками:

1) у разі позитивного результату переоцінки:

Дебет

3540;

Кредит

6204;

2) у разі від'ємного результату переоцінки:

Дебет

6204;

Кредит

3640.

3. Банк на дату розрахунку відображає операції з продажу іноземної валюти та банківських металів за національну валюту за умовами спот такими бухгалтерськими проводками:

1) зворотні проводки на суму купленої національної валюти:

Дебет

Рахунки розділу 99;

Кредит

9200;

2) зворотні проводки на суму проданої іноземної валюти та банківських металів:

Дебет

9210;

Кредит

Рахунки розділу 99;

3) визнання придбаної національної валюти:

Дебет

1200, 1500, 1600, 2600, 2620, 2650;

Кредит

3640;

4) припинення визнання проданої іноземної валюти та банківських металів:

Дебет

3540;

Кредит

1500, 1600, 2600, 2620, 2650;

5) закриття дебіторської, кредиторської заборгованості і визнання результату від продажу іноземної валюти та банківських металів за національну валюту:

Дебет

3640;

Кредит

3801;

Дебет

3800;

Кредит

3540.

V. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з обміну (конвертації) іноземної валюти та банківських металів за умовами спот

1. Банк на дату операції відображає операції з обміну (конвертації) іноземної валюти та банківських металів такими бухгалтерськими проводками:

1) на суму вимоги щодо іноземної валюти та банківських металів до отримання:

Дебет

9200;

Кредит

Рахунки розділу 99;

2) на суму зобов'язання щодо іноземної валюти та банківських металів до відправлення:

Дебет

Рахунки розділу 99;

Кредит

9210.

2. Банк на дату операції, а також між датою операції та датою розрахунку відображає різницю вартості операцій з обміну (конвертації) валют за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів та курсом, що визначений у договорі, такими бухгалтерськими проводками:

1) у разі позитивного результату переоцінки:

Дебет

3540;

Кредит

6204;

2) у разі від'ємного результату переоцінки:

Дебет

6204;

Кредит

3640.

3. Банк на дату розрахунку відображає операції з обміну (конвертації) іноземної валюти та банківських металів такими бухгалтерськими проводками:

1) зворотні проводки на суму отриманої в результаті обміну іноземної валюти та банківських металів:

Дебет

Рахунки розділу 99;

Кредит

9200;

2) зворотні проводки на суму переданої в результаті обміну іноземної валюти та банківських металів:

Дебет

9210;

Кредит

Рахунки розділу 99;

3) визнання придбаної іноземної валюти та банківських металів:

Дебет

1500, 1600, 2600, 2620, 2650;

Кредит

3640;

4) припинення визнання проданої іноземної валюти та банківських металів:

Дебет

3540;

Кредит

1500, 1600, 2600, 2620, 2650;

5) закриття дебіторської, кредиторської заборгованості від обміну (конвертації) іноземної валюти та банківських металів:

Дебет

3640;

Кредит

3800;

Дебет

3800;

Кредит

3540

Одночасно банк здійснює таку бухгалтерську проводку:

Дебет

3801

- на суму гривневого еквівалента отриманої іноземної валюти та банківських металів;

Кредит

3801

- на суму гривневого еквівалента переданої іноземної валюти та банківських металів;

6204

- у разі наявності позитивної різниці між гривневим еквівалентом переданої та отриманої іноземної валюти та банківських металів за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів

або

Дебет

6204

- у разі наявності від'ємної різниці між гривневим еквівалентом переданої та отриманої іноземної валюти та банківських металів за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів;

3801

- на суму гривневого еквівалента отриманої іноземної валюти та банківських металів;

Кредит

3801

- на суму гривневого еквівалента переданої іноземної валюти та банківських металів.

VI. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з купівлі-продажу, обміну (конвертації) іноземної валюти та банківських металів за дорученням клієнтів

1. Банк відображає в бухгалтерському обліку операції з купівлі іноземної валюти та банківських металів за національну валюту за дорученням клієнтів такими бухгалтерськими проводками:

1) перерахування клієнтом національної валюти на купівлю іноземної валюти та банківських металів:

Дебет

2600, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655;

Кредит

2900;

2) перерахування національної валюти продавцю іноземної валюти та банківських металів:

Дебет

2900;

Кредит

1200, 1500, 1600, 2600, 2620, 2625, 2650;

3) зарахування іноземної валюти та банківських металів, що отримані для клієнтів:

Дебет

1500, 1600;

Кредит

2900;

4) зарахування купленої іноземної валюти та банківських металів на рахунок клієнта:

Дебет

2900;

Кредит

2600, 2620, 2625, 2650;

5) утримання комісії банку та повернення клієнту коштів у національній валюті, якщо іноземна валюта та банківські метали куплені за курсом, нижчим, ніж заявлено клієнтом:

Дебет

2900;

Кредит

6114

- на суму комісії банку;

2600, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655

- на суму коштів у національній валюті, що повертається клієнту, якщо іноземна валюта куплена за курсом, нижчим, ніж заявлено клієнтом, за вирахуванням комісії.

2. Банк відображає в бухгалтерському обліку операції з продажу іноземної валюти та банківських металів за національну валюту за дорученням клієнтів такими бухгалтерськими проводками:

1) перерахування клієнтом іноземної валюти та банківських металів:

Дебет

2600, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655;

Кредит

2900;

2) перерахування іноземної валюти та банківських металів покупцю:

Дебет

2900;

Кредит

1500, 1600, 2600, 2620, 2625, 2650;

3) зарахування національної валюти, що отримана для клієнтів:

Дебет

1200, 1500, 1600;

Кредит

2900;

4) зарахування національної валюти, що отримана для клієнтів за продану іноземну валюту та банківські метали:

Дебет

2900;

Кредит

2600, 2620, 2625, 2650;

5) утримання комісії банку:

Дебет

2900;

Кредит

6114.

3. Банк відображає в бухгалтерському обліку операції з обміну (конвертації) іноземної валюти та банківських металів за дорученням клієнтів такими бухгалтерськими проводками:

1) перерахування клієнтом іноземної валюти та банківських металів на купівлю іншої іноземної валюти та банківських металів:

Дебет

2600, 2620, 2625, 2650;

Кредит

2900;

2) перерахування іноземної валюти та банківських металів продавцю:

Дебет

2900;

Кредит

1500, 1600, 2600, 2620, 2625, 2650;

3) зарахування іноземної валюти та банківських металів, що отримані від продавця для клієнтів:

Дебет

1500, 1600, 2600, 2620, 2625, 2650;

Кредит

2900;

4) зарахування купленої іноземної валюти та банківських металів на рахунок клієнта:

Дебет

2900;

Кредит

2600, 2620, 2625, 2650;

5) повернення клієнту різниці коштів в іноземній валюті, якщо іноземна валюта куплена за курсом, нижчим, ніж заявлено клієнтом:

Дебет

2900;

Кредит

2600, 2620, 2625, 2650;

6) визнання комісії банку:

Дебет

2900;

Кредит

6114.

VII. Відображення в бухгалтерському обліку власних арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі

1. Банк відображає в бухгалтерському обліку власні арбітражні операції на умовах маржинальної торгівлі (далі - арбітражні операції) з іноземними банками, що передбачають виконання двох зустрічних зобов'язань з купівлі та продажу однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту (без їх реальної поставки), у сумі отриманого або перерахованого результату від здійснення арбітражних операцій.

2. Банк відображає в бухгалтерському обліку власні арбітражні операції такими бухгалтерськими проводками:

1) перерахування або збільшення суми гарантійного внеску для забезпечення розрахунків з банком-контрагентом:

Дебет

1502;

Кредит

1500;

2) зарахування коштів, які надійшли від банку-контрагента у випадку повернення або зменшення суми гарантійного внеску для забезпечення розрахунків з банком-контрагентом:

Дебет

1500;

Кредит

1502;

3) зарахування коштів за результатами здійснених власних арбітражних операцій (відображення позитивного результату):

Дебет

1500, 1502;

Кредит

3640.

Одночасно банк здійснює таку бухгалтерську проводку:

Дебет

3640;

Кредит

3800;

Дебет

3801;

Кредит

6204;

4) перерахування коштів за результатами здійснених власних арбітражних операцій (відображення негативного результату):

Дебет

3540;

Кредит

1500, 1502.

Одночасно банк здійснює таку бухгалтерську проводку:

Дебет

3800;

Кредит

3540;

Дебет

6204;

Кредит

3801.

3. З метою контролю за обсягом здійснених арбітражних операцій банк може використовувати відповідно до розроблених внутрішніх процедур рахунки управлінського обліку класу 8 Плану рахунків.

VIII. Відображення в бухгалтерському обліку арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі за дорученням клієнтів

1. Банк відображає в бухгалтерському обліку арбітражні операції за дорученням клієнтів такими бухгалтерськими проводками:

1) перерахування, поповнення клієнтом суми гарантійного внеску для здійснення арбітражних операцій:

Дебет

2620;

Кредит

2622;

2) перерахування банком або збільшення суми гарантійного внеску для забезпечення розрахунків з банком-контрагентом за операціями клієнтів:

Дебет

1502;

Кредит

1500;

3) зарахування коштів від банку-контрагента у випадку повернення або зменшення суми гарантійного внеску для забезпечення розрахунків за операціями клієнтів:

Дебет

1500;

Кредит

1502;

4) зарахування клієнту отриманого прибутку від проведення арбітражних операцій (відображення позитивного результату):

Дебет

1502;

Кредит

2900;

Дебет

2900;

Кредит

2622;

5) перерахування коштів на поточні рахунки клієнтів після утримання податку на доходи фізичних осіб згідно з вимогами Податкового кодексу України:

Дебет

2622;

Кредит

2620;

6) відшкодування збитку від проведення арбітражних операцій (відображення негативного результату):

Дебет

2622;

Кредит

2900;

Дебет

2900;

Кредит

1502;

7) повернення суми гарантійного внеску на поточний рахунок клієнта:

Дебет

2622;

Кредит

2620.

2. Банк здійснює контроль за обсягом здійснених арбітражних операцій відповідно до пункту 3 розділу VII цієї Інструкції.

IX. Відображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті та банківських металах

1. Банк здійснює переоцінку (перерахунок залишків за рахунками в іноземній валюті та банківських металах в еквівалентні суми в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів) усіх монетарних статей балансу в іноземній валюті та банківських металах під час кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют і банківських металів.

Курсова різниця від переоцінки монетарних статей балансу в іноземній валюті та банківських металах в бухгалтерському обліку відображається за рахунком 6204 Плану рахунків.

2. У разі зниження офіційного курсу гривні до іноземних валют і банківських металів банк у бухгалтерському обліку здійснює такі бухгалтерські проводки:

1) переоцінка активів:

Дебет

Рахунки з обліку активів;

Кредит

3800.

Одночасно банк здійснює таку бухгалтерську проводку:

Дебет

3801;

Кредит

6204;

2) переоцінка зобов'язань:

Дебет

3800;

Кредит

Рахунки з обліку зобов'язань.

Одночасно банк здійснює таку бухгалтерську проводку:

Дебет

6204;

Кредит

3801.

3. У разі зростання офіційного курсу гривні до іноземних валют і банківських металів банк у бухгалтерському обліку здійснює такі бухгалтерські проводки:

1) переоцінка зобов'язань:

Дебет

Рахунки з обліку зобов'язань;

Кредит

3800.

Одночасно банк здійснює таку бухгалтерську проводку:

Дебет

3801;

Кредит

6204;

2) переоцінка активів:

Дебет

3800;

Кредит

Рахунки з обліку активів.

Одночасно банк здійснює таку бухгалтерську проводку:

Дебет

6204;

Кредит

3801.

4. Переоцінка позабалансових вимог і зобов'язань в іноземній валюті та банківських металах, крім вимог і зобов'язань за похідними фінансовими інструментами та вимог і зобов'язань за договорами з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів на умовах том і спот, здійснюється під час кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют і банківських металів.

У разі зниження офіційного курсу гривні до іноземних валют і банківських металів банк у бухгалтерському обліку здійснює такі бухгалтерські проводки:

1) переоцінка позабалансових вимог:

Дебет

Позабалансові активні рахунки;

Кредит

Рахунки розділу 99;

2) переоцінка позабалансових зобов'язань:

Дебет

Рахунки розділу 99;

Кредит

Позабалансові пасивні рахунки.

У разі зростання офіційного курсу гривні до іноземних валют і банківських металів банк у бухгалтерському обліку здійснює такі бухгалтерські проводки:

1) переоцінка позабалансових вимог:

Дебет

Рахунки розділу 99;

Кредит

Позабалансові активні рахунки;

2) переоцінка позабалансових зобов'язань:

Дебет

Позабалансові пасивні рахунки;

Кредит

Рахунки розділу 99.

X. Особливості переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті

1. Дебіторська заборгованість із придбання оборотних і необоротних активів за іноземну валюту та кредиторська заборгованість з продажу оборотних і необоротних активів за іноземну валюту відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату їх виникнення і не переоцінюються під час кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют.

2. Кредиторська заборгованість з придбання оборотних і необоротних активів за іноземну валюту та дебіторська заборгованість з продажу оборотних і необоротних активів за іноземну валюту переоцінюються під час кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют.

3. Переоцінка залишків в іноземній валюті за балансовими рахунками з обліку нарахованих доходів, витрат і резервів під фінансові активи здійснюється під час кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют.

4. Переоцінка доходів і витрат майбутніх періодів в іноземній валюті за монетарними активами та зобов'язаннями здійснюється під час кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют до часу їх визнання (відображення за рахунками доходів і витрат у відповідному звітному періоді).

5. Доходи і витрати майбутніх періодів в іноземній валюті за немонетарними статтями не переоцінюються в разі зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют.

6. Залишки в іноземній валюті за рахунками з обліку акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, що обліковуються банком за справедливою вартістю, переоцінюються за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату визначення їх справедливої вартості.

Курсові різниці від зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют відображаються одночасно з визнанням результату переоцінки таких цінних паперів до їх справедливої вартості за такими балансовими рахунками:

1) у разі переоцінки фінансових інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, - за рахунком 6204 Плану рахунків;

2) у разі переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж - за рахунком 5102 Плану рахунків.

Боргові цінні папери в іноземній валюті відносяться до монетарних статей балансу і незалежно від того, у якому портфелі обліковуються, переоцінюються під час зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют. Результати переоцінки боргових цінних паперів відображаються за балансовим рахунком 6204.

7. Залишки в іноземній валюті за рахунками цінних паперів, що обліковуються за собівартістю, інвестиції до асоційованих та дочірніх компаній в іноземній валюті не переоцінюються.

XI. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з інкасо банкнот іноземних держав

1. У разі прийняття на інкасо банкнот іноземних держав на суму номіналу банкнот, отриманих від клієнта, банк здійснює такі бухгалтерські проводки:

Дебет

9830;

Кредит

991.

2. Банк відображає відсилання банкнот іноземних держав до банку-емітента такими бухгалтерськими проводками:

Дебет

9831;

Кредит

9830.

3. У разі отримання суми грошового покриття від банку-емітента іноземних банкнот банк здійснює такі бухгалтерські проводки:

Дебет

1500;

Кредит

2909.

Одночасно банк здійснює таку бухгалтерську проводку:

Дебет

991;

Кредит

9831.

4. Банк відображає виплату клієнту інкасованої суми іноземної валюти такими бухгалтерськими проводками:

Дебет

2909;

Кредит

1500, 2600, 2620, 2650.

5. Банк відображає утримання комісії такими бухгалтерськими проводками:

Дебет

2909;

Кредит

6100, 6109, 6110, 6119.

XII. Особливості відображення в бухгалтерському обліку окремих операцій з банківськими металами

1. Бухгалтерський облік операцій з банківськими металами ведеться аналогічно до обліку операцій з іноземною валютою з відображенням за відповідними балансовими та позабалансовими рахунками.

2. Банк відображає в бухгалтерському обліку банківські метали, отримані банком на відповідальне зберігання або в заставу з фізичною поставкою, за відповідними позабалансовими рахунками з обов'язковою фіксацією таких характерних ознак цих металів: вид, вигляд (зливки, порошки, монети), кількість, проба, виробник, серійний номер зливка, ампули, банки (за наявності), маса в тройських унціях (за наявності) та інші ознаки.

3. Операції з банківськими металами, під час проведення яких не вимагається фіксація характерних ознак цих металів, а фіксується лише їх маса в тройських унціях та вартість у гривнях, відображаються залежно від виду операції за відповідними балансовими рахунками.

4. Банки самостійно визначають порядок обліку маси банківського металу та ведуть регістри обліку для накопичення інформації щодо маси банківських металів в грамах та в тройських унціях з точністю до 0,001 тройської унції з урахуванням вимог статистичної звітності.

 

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку

Б. В. Лукасевич

 

Перелік рахунків, які використовуються для відображення в бухгалтерському обліку операцій банків в іноземній валюті та банківських металах

1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України";

1500 АП "Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках";

1502 А "Кошти банків у розрахунках";

1600 АП "Кореспондентські рахунки інших банків";

2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання";

2605 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб";

2622 П "Кошти в розрахунках фізичних осіб";

2625 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ";

2655 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

2900 П "Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку";

2909 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку";

3540 А "Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку";

3640 П "Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку";

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

6100 П "Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків";

6109 П "Інші комісійні доходи за операціями з банками";

6110 П "Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів";

6114 П "Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів";

6119 П "Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами";

6204 АП "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами";

9200 А "Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот";

9210 П "Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот";

9703 А "Інші активи на зберіганні";

9830 А "Документи і цінності, прийняті на інкасо";

9831 А "Документи і цінності, відправлені на інкасо";

99 "Контррахунки та позабалансова позиція банку".

(Інструкція із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. N 309,
 від 21.05.2008 р. N 135
,
 від 21.07.2009 р. N 416
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.11.2013 р. N 437)

____________

Опрос