Идет загрузка документа (73 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка составления и представления отчетности ломбардами в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Порядок от 04.11.2004 № 2740
редакция действует с 16.11.2018

Про затвердження Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

(заголовок із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 4 листопада 2004 року N 2740

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 листопада 2004 р. за N 1482/10081

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421
,
 від 16 липня 2013 року N 2281
,
від 17 жовтня 2013 року N 3723
,
від 30 січня 2014 року N 277
,
від 12 грудня 2017 року N 4462
,
від 18 вересня 2018 року N 1636

З метою забезпечення здійснення контролю за діяльністю ломбардів та відповідно до пункту 18 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

2. Порядок складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України набирає чинності з 1 квітня 2005 року.

3. Юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) разом з Департаментом нагляду за кредитними установами (Оленчик А. Я.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту нагляду за кредитними установами Оленчика А. Я.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

 

 

Порядок складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

(заголовок Порядку із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

(У тексті Порядку слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 18 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 27 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

(преамбула із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

1. Загальні положення

1.1. Порядок визначає вимоги до складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, установлює загальні вимоги до заповнення форм звітності та терміни їх подання.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року N 913, Положенням про Державний реєстр фінансових установ, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 41, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за N 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року N 4368), та іншими нормативно-правовими актами.

(главу 1 доповнено новим пунктом 1.2 згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 16.07.2013 р. N 2281,
 у зв'язку з цим пункт 1.2 вважати пунктом 1.3
,
пункт 1.2 у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, від 18.09.2018 р. N 1636)

1.3. Порядок поширюється на всі ломбарди України, інформація про які внесена до Державного реєстру фінансових установ.

2. Порядок подання звітності

2.1. Ломбарди складають та подають до Нацкомфінпослуг звітність за формами:

Загальна інформація про ломбард (додаток 1);

Звіт про склад активів та пасивів ломбарду (додаток 2);

Звіт про діяльність ломбарду (додаток 3).

2.2. Звітним періодом для складання звітності, яка подається до Нацкомфінпослуг, є календарний рік. Проміжна звітність складається щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року. Ломбарди складають звітність за станом на кінець останнього дня кварталу (року).

Квартальну та річну звітність ломбарди подають у терміни, визначені пунктом 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року N 419.

(абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 16.07.2013 р. N 2281
,
у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 30.01.2014 р. N 277)

У разі, якщо остання дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Абзац четвертий пункту 2.2 виключено

(абзац четвертий пункту 2.2 у редакції розпорядження
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 16.07.2013 р. N 2281
,
виключено згідно з розпорядженням Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, від 18.09.2018 р. N 1636)

Абзац п'ятий пункту 2.2 виключено

(пункт 2.2 доповнено абзацом п'ятим згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 16.07.2013 р. N 2281
,
абзац п'ятий пункту 2.2 виключено згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
 ринків фінансових послуг, від 18.09.2018 р. N 1636,
у зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий
 вважати відповідно абзацами четвертим - шостим)

Ломбарди подають звітність в електронній формі у вигляді документів, передбачених цим Порядком, з використанням веб-інтерфейсу доступу до спеціалізованого програмного забезпечення, який розміщений на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг. Обов'язковими реквізитами звітності ломбарду є кваліфіковані електронні підписи керівника та головного бухгалтера ломбарду, накладені з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

(пункт 2.2 доповнено абзацом четвертим згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 16.07.2013 р. N 2281
,
абзац четвертий пункту 2.2 у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 18.09.2018 р. N 1636)

Поданням звітності ломбарду є відправлення ломбардом звітності з накладеними кваліфікованими електронними підписами керівника та головного бухгалтера ломбарду відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг з додаванням кваліфікованої електронної позначки часу в автоматичному режимі у базі даних спеціалізованого програмного забезпечення, засобами якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність ломбарду.

(пункт 2.2 доповнено абзацом п'ятим згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 16.07.2013 р. N 2281
,
абзац п'ятий пункту 2.2 у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 18.09.2018 р. N 1636)

Датою подання звітності ломбарду до Нацкомфінпослуг є остання з дат:

дата відправлення звітності ломбарду, зафіксована у базі даних спеціалізованого програмного забезпечення, засобами якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність ломбарду;

кваліфікована електронна позначка часу, додана до останнього кваліфікованого електронного підпису керівника або головного бухгалтера ломбарду.

(пункт 2.2 доповнено абзацом шостим згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 16.07.2013 р. N 2281
,
абзац шостий пункту 2.2 замінено абзацами згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 18.09.2018 р. N 1636)

2.3. Ломбарди подають звітність з дотриманням вимог щодо строків та обсягів, що установлює Нацкомфінпослуг.

Якщо в останній день строку подання звітності ломбарду, встановленого цим Порядком, виникли обставини технічного характеру, що унеможливили доступ ломбарду до спеціалізованого програмного забезпечення, засобами якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність ломбарду, останнім днем подання такої звітності вважається робочий день, наступний за днем усунення зазначених технічних обставин.

Підтвердженням наявності обставин технічного характеру, що унеможливлюють доступ ломбарду до спеціалізованого програмного забезпечення, засобами якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність ломбарду, та усунення таких обставин є оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг відповідних інформаційних повідомлень, у яких фіксуються дата виникнення та дата усунення зазначених технічних обставин.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 16.07.2013 р. N 2281
,
від 17.10.2013 р. N 3723
,
від 12.12.2017 р. N 4462
,
у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 18.09.2018 р. N 1636)

2.4. Форми звітності заповнюються ломбардами на підставі даних бухгалтерського обліку та даних облікової та реєструючої систем ломбарду за відповідний звітний період у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Абзац другий пункту 2.4 виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 18.09.2018 р. N 1636)

2.5. У разі самостійного виявлення ломбардом помилок, що містяться в раніше поданій звітності, він має право подати виправлені форми звітності та письмові пояснення із зазначенням причин допущення помилок та інформації щодо граф та/або рядків форм звітності, у яких були допущені ці помилки, не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності.

(пункт 2.5 у редакції розпорядження Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 16.07.2013 р. N 2281)

2.6. Достовірність та повнота річної фінансової звітності ломбарду мають бути підтверджені суб'єктом аудиторської діяльності, який відповідно до законодавства має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності та внесений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", якщо інше не передбачено законодавством.

У термін до 01 червня року, наступного за звітним, ломбарди подають до Нацкомфінпослуг аудиторський звіт щодо проведення обов'язкового аудиту річної фінансової звітності.

Ломбард подає аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності у формі документа на папері, при цьому датою подання аудиторського звіту вважається:

під час подання документів безпосередньо до Нацкомфінпослуг - дата проставлення відмітки Нацкомфінпослуг про отримання документів;

під час надходження аудиторського звіту поштою - дата відбитка календарного штемпеля або відмітка про прийняття поштового відправлення оператором поштового зв'язку, що обслуговує відправника.

(пункт 2.6 у редакції розпоряджень Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 16.07.2013 р. N 2281
,
від 17.10.2013 р. N 3723
,
від 30.01.2014 р. N 277
,
від 18.09.2018 р. N 1636)

2.7. Звітність, що складається відповідно до цього Порядку, повинна ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку ломбарду та відображати всі дані, визначені цим Порядком.

Ломбарди зобов'язані забезпечити правильність складання та своєчасне подання звітності. Інформація, відображена у звітних даних на кінець звітного року, повинна відповідати інформації на початок наступного звітного року за відповідними рядками.

Нацкомфінпослуг застосовує заходи впливу до ломбарду відповідно до чинного законодавства у разі, якщо звітність складена та/або подана з порушеннями вимог законодавства, у тому числі цього Порядку, зокрема:

абзац четвертий пункту 2.7 виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 18.09.2018 р. N 1636)

звітність подана не в повному обсязі;

абзац шостий пункту 2.7 виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 18.09.2018 р. N 1636,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий, сьомий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим - сьомим)

звітність містить інформацію, яка суперечить даним звітності, поданої ломбардом за попередні періоди;

звітність відповідно до цього Порядку є неподаною або поданою несвоєчасно;

звітність відповідно до цього Порядку є неприйнятою.

(главу 2 доповнено пунктом 2.7 згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 16.07.2013 р. N 2281)

2.8. Звітність ломбарду вважається такою, що містить недостовірну інформацію, якщо:

показники фінансової звітності, визначеної Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", суперечать показникам звітності, поданої ломбардом до Нацкомфінпослуг;

звітність містить розбіжності в інформації щодо показників цієї звітності, що містяться у різних формах, у тому числі в разі якщо інформація, відображена у звітних даних на кінець звітного періоду, не відповідає інформації на початок наступного звітного періоду за відповідними показниками, з урахуванням поданої ломбардом коригуючої звітності.

(главу 2 доповнено пунктом 2.8 згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 18.09.2018 р. N 1636)

3. Порядок складання звіту про склад активів та пасивів ломбарду

3.1. Порядок відображення у звіті складових активів

Графи 3 та 4 даних звіту про склад активів та пасивів ломбарду відображають відповідно дані за станом на початок та на кінець звітного періоду.

У рядку 010 "Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість)" відображається залишкова вартість основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.

У рядку 020 "Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств" відображаються інвестиції, унесені до капіталу інших підприємств.

У рядку 030 "Грошові кошти" відображається сума залишку грошових коштів у касі та на поточних рахунках у банку, кошти на депозитних рахунках у банку, кошти в дорозі, а також інші грошові кошти та їх еквіваленти.

У рядку 040 "Запаси" відображається вартість запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, палива, запасних частин, незавершеного виробництва готової продукції, товарів, придбаних для подальшої реалізації, та інше.

У рядку 050 "Векселі отримані" відображається заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за роботу, товари та надані послуги, забезпечена векселями.

У рядку 060 "Дебіторська заборгованість" відображається загальна сума дебіторської заборгованості. Рядки 061 - 065 є складовою підсумкового рядка 060.

У рядку 070 "Витрати майбутніх періодів" відображаються суми витрат, які відбулися у поточному або попередньому звітному періоді, але підлягають віднесенню до витрат у наступних звітних періодах.

У рядку 080 "Усього активів" відображається сума рядків 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070.

3.2. Порядок відображення у звіті складових пасивів

У рядку 090 "Капітал, у тому числі" відображається загальна сума капіталу. Рядки 091 - 097 є складовою рядка 090 та відображають, відповідно, статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, неоплачений та вилучений капітал. Сума неоплаченого та вилученого капіталу наводиться у дужках.

У рядку 100 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображається фінансовий результат після розподілу прибутку між власниками (нарахування дивідендів), відрахувань у резервний капітал та іншого використання прибутку у звітному періоді. Сума непокритого збитку наводиться у дужках та вираховується при визначенні загальної суми власного капіталу в рядку 110.

У рядку 120 "Залучені кошти на платній та безоплатній основі" відображаються зобов'язання ломбарду перед юридичними та фізичними особами за залученими коштами. Рядки 121, 122, 123 є деталізацією підсумкового рядка 120.

У рядку 130 "Зобов'язання за розрахунками" відображаються розрахунки зі страховими компаніями, бюджетом та позабюджетними фондами, учасниками та іншими кредиторами. Рядки 131 - 134 є деталізацією підсумкового рядка 130.

У рядку 140 "Векселі видані" відображається сума заборгованості, на яку ломбард видав векселі на забезпечення придбаних товарів, робіт та послуг.

У рядку 150 "Доходи майбутніх періодів" відображаються суми доходів, отриманих протягом поточного або попереднього звітного періодів, які належать до включення до наступних звітних періодів.

У рядку 160 "Усього пасивів" відображається сума рядків 110, 120, 130, 140, 150.

4. Порядок складання звіту про діяльність ломбарду

У графі 3 відображаються дані за відповідний звітний квартал, у графі 4 дані відображаються з початку звітного періоду.

4.1. Порядок складання даних про кредитну діяльність

У рядку 010 "Сума наданих фінансових кредитів під заставу, у тому числі" відображається загальна сума наданих фінансових кредитів за відповідний звітний період, а саме оборот за дебетом рахунку, на якому обліковуються розрахунки за наданими кредитами.

Рядки 011 - 017 є деталізацією рядка 010 за видами забезпечення наданих фінансових кредитів.

У рядку 020 "Оціночна вартість майна, прийнятого у заставу" відображається вартість предмета застави за оцінкою, здійсненою відповідно до звичайних цін, що склалися на момент виникнення права застави, якщо інший порядок оцінки предмета застави не встановлений договором або законом.

У рядку 030 "Сума погашених фінансових кредитів, у тому числі" відображається загальна сума погашених фінансових кредитів за відповідний звітний період, а саме оборот за кредитом рахунку, на якому обліковуються розрахунки за наданими кредитами.

Рядок 031 "погашено за рахунок майна, наданого в заставу", що є складовою рядка 030, відображає суму фінансових кредитів, які були погашені за рахунок майна, прийнятого в заставу, шляхом його реалізації або шляхом оприбуткування його на балансі як основних засобів та товару.

У рядку 040 "Сума нарахованих процентів за користування фінансовими кредитами" та в рядку 050 "Сума погашених процентів за користування фінансовими кредитами, у тому числі" відображаються, відповідно, нараховані та отримані проценти за наданими фінансовими кредитами.

Рядок 051 "погашено за рахунок майна, наданого в заставу", що є складовою рядка 050, відображає суму процентів, які були погашені за рахунок майна, прийнятого в заставу, шляхом його реалізації або шляхом оприбуткування його на балансі як основних засобів та товару.

У рядку 060 "Сума отриманої неустойки (пені, штрафів) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами, у тому числі" відображаються пеня та штрафи, нараховані ломбардом та сплачені позичальниками.

Рядок 061 "погашено за рахунок майна, наданого у заставу", що є складовою рядка 060, відображає суму неустойки, яка була погашена за рахунок майна, прийнятого у заставу, шляхом його реалізації або шляхом оприбуткування його на балансі як основних засобів та товару.

4.2. Порядок складання даних про доходи та витрати

У рядку 080 "Загальна сума отриманого доходу" відображається загальний дохід ломбарду за відповідний звітний період.

Рядки 081 - 088 є деталізацією підсумкового рядка 080 і відображають загальний дохід ломбарду за джерелами його походження.

У рядку 090 "Загальна сума витрат" відображаються загальні витрати ломбарду за відповідний звітний період. У рядку 097 "витрати на формування резерву для покриття ризиків" відображається формування резерву для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами, гарантіями, поруками, придбаними цінними паперами, іншими видами заборгованості, визнаними нестандартними. У рядку 098 "фінансові витрати" відображаються витрати, пов'язані із залученням коштів.

Рядки 091 - 099 є деталізацією підсумкового рядка 090 за статтями витрат.

4.3. Порядок складання статистичної інформації

У рядках 100 - 110 показується статистична інформація щодо кількості наданих та погашених договорів фінансового кредиту.

У рядку 120 наводиться середньозважена річна процентна ставка за фінансовими кредитами, що розраховується за формулою:

 

 

де і - річні процентні ставки за кредитами;

К - суми залишку за кредитами на кінець звітного періоду.

5. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку

5.1. Контроль за своєчасністю, повнотою та правильністю подання звітності ломбардами здійснює Нацкомфінпослуг.

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 18.09.2018 р. N 1636)

5.2. У разі ненадання, несвоєчасного надання інформації, надання не в повному обсязі встановленої цим Порядком звітності або надання недостовірної інформації Нацкомфінпослуг застосовує заходи впливу, передбачені чинним законодавством.

5.3. З метою пояснення звітності, поданої за формами, установленими цим Порядком, Нацкомфінпослуг має право вимагати від ломбардів необхідні пояснення щодо їх діяльності.

 

В. о. директора
Департаменту нагляду
за кредитними установами
 

 
 
Т. Б. Петрушак
 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛОМБАРД

______________________________________________________________
(повне найменування ломбарду)

за період _____________________ 20__ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

Місцезнаходження (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира) 

  

Телефон, факс 

  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  

Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ 

  

Кількість відокремлених підрозділів 

  

П. І. Б. керівника ломбарду 

  

П. І. Б. головного бухгалтера ломбарду 

  

Дані надаються за описом:

1. Загальна інформація про ломбард (додаток 1)

2. Звіт про склад активів та пасивів ломбарду (додаток 2)

3. Звіт про діяльність ломбарду (додаток 3)

Відповідність інформації в паперовій та електронній формах підтверджую

Керівник 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

Головний бухгалтер 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

Дата подання звіту 

"___" ____________ 200__ року 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
від 12.12.2017 р. N 4462)

 

Звіт про склад активів та пасивів ломбарду

__________________________________________________________
(повне найменування ломбарду)

за період _______________________ 200__ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

(тис. грн. з одним десятковим знаком)

Активи 

код рядка 

початок звітного періоду 

кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість)  

010 

  

  

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

020 

  

  

Грошові кошти  

030 

  

  

Запаси  

040 

  

  

Векселі отримані 

050 

  

  

Дебіторська заборгованість,
у тому числі: 

060 

  

  

за наданими фінансовими кредитами  

061 

  

  

за нарахованими відсотками за наданими фінансовими кредитами 

062 

  

  

за розрахунками зі страховими компаніями 

063 

  

  

за платежами до бюджету 

064 

  

  

інша дебіторська заборгованість 

065 

  

  

Витрати майбутніх періодів 

070 

  

  

Усього активів  

080 

  

  

 

 

 

 

Пасив  

код рядка 

початок періоду 

кінець періоду 

1 

2 

3 

4 

Капітал,
у тому числі: 

090 

  

  

статутний капітал 

091 

  

  

пайовий капітал 

092 

  

  

додатковий вкладений капітал 

093 

  

  

інший додатковий капітал 

094 

  

  

резервний капітал 

095 

  

  

неоплачений капітал 

096 

  

  

вилучений капітал 

097 

  

  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

100 

  

  

Власний капітал, усього 

110 

  

  

Залучені кошти на платній та безоплатній основі,
у тому числі: 

120 

  

  

від банків  

121 

  

  

від юридичних осіб 

122 

  

  

від фізичних осіб 

123 

  

  

Зобов'язання за розрахунками: 

130 

  

  

зі страховими компаніями 

131 

  

  

з бюджетом та позабюжетними фондами 

132 

  

  

з учасниками 

133 

  

  

інші кредитори 

134 

  

  

Векселі видані 

140 

  

  

Доходи майбутніх періодів 

150 

  

  

Усього пасивів 

160 

  

  

Керівник 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

Головний бухгалтер 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

Дата подання звіту 

"___" ____________ 200__ року 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

  

Звіт про діяльність ломбарду

_________________________________________________________
(повне найменування ломбарду)

за період ______________________ 200_ року
(I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал)

(тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показника 

Код рядка 

звітний квартал 

з початку звітного періоду  

1 

2 

3 

4 

1. Дані про кредитну діяльність 

 

 

 

Сума наданих фінансових кредитів під заставу,
у тому числі: 

010 

 

 

виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння 

011 

 

 

побутової техніки 

012 

 

 

автомобілів 

013 

 

 

нерухомості 

014 

 

 

цінних паперів 

015 

 

 

немайнових прав 

016 

 

 

іншого майна 

017 

 

 

Оціночна вартість майна, прийнятого в заставу  

020 

 

 

Сума погашених фінансових кредитів,
у тому числі: 

030 

 

 

погашено за рахунок майна, наданого в заставу 

031 

 

 

Сума нарахованих процентів за користування фінансовими кредитами 

040 

 

 

Сума погашених процентів за користування фінансовими кредитами,
у тому числі: 

050 

 

 

погашено за рахунок майна, наданого в заставу 

051 

 

 

Сума отриманої неустойки (пені, штрафів) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами,
у тому числі: 

060 

 

 

погашено за рахунок майна, наданого у заставу 

061 

 

 

Кошти, повернуті ломбардом заставодавцю 

070 

 

 

Загальна сума отриманого доходу,
у тому числі:
 

080 

 

 

нараховані проценти за користування фінансовими кредитами 

081 

 

 

нарахована неустойка (пеня, штраф) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами 

082 

 

 

дохід, отриманий від реалізації майна, наданого в заставу (за винятком ПДВ) 

083 

 

 

від операцій за зберігання майна 

084 

 

 

від надання послуг з оцінки майна 

085 

 

 

за агентськими договорами зі страховими компаніями 

086 

 

 

від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках 

087 

 

 

інші доходи 

088 

 

 

2. Дані про доходи та витрати 

 

 

 

Загальна сума витрат,
у тому числі:
 

090 

 

 

витрати на заробітну плату 

091 

 

 

витрати на оренду 

092 

 

 

витрати на охорону 

093 

 

 

витрати на страхування 

094 

 

 

витрати на рекламу та маркетингові послуги 

095 

 

 

юридичні послуги 

096 

 

 

витрати на формування резерву для покриття ризиків  

097 

 

 

фінансові витрати 

098 

 

 

інші витрати 

099 

 

 

3. Статистична інформація 

 

 

 

Кількість наданих фінансових кредитів під заставу,
у тому числі: 

100 

 

 

виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння 

101 

 

 

побутової техніки 

102 

 

 

автомобілів 

103 

 

 

нерухомості 

104 

 

 

цінних паперів 

105 

 

 

немайнових прав 

106 

 

 

іншого майна 

107 

 

 

Кількість договорів, погашених за рахунок майна, наданого в заставу 

110 

 

 

Середньозважена річна процентна ставка за фінансовими кредитами 

120 

 

 

Керівник 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

Головний бухгалтер 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

Дата подання звіту 

"___" ____________ 200__ року 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

____________

Опрос