Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в СССР

ПВС СССР
Указ Президиума Верховного Совета от 28.07.1988 № 9306-XI
редакция действует с 08.09.2016

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР

Указ визнано таким, що не відповідає
 
Конституції України (є неконституційним)
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 8 вересня 2016 року N 6-рп/2016)

Конституція СРСР відповідно до інтересів народу і з метою зміцнення та розвитку соціалістичного ладу гарантує громадянам СРСР свободи зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Здійснення цих політичних свобод забезпечується наданням трудящим та їх організаціям громадських будинків, вулиць, площ та інших місць.

З метою регулювання порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій Президія Верховної Ради СРСР постановляє:

1. Про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації робиться заява у виконавчий комітет відповідної місцевої Ради народних депутатів.

З заявою про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації можуть звертатись особи, які досягли вісімнадцятирічного віку, - уповноважені трудових колективів підприємств, установ і організацій, органів кооперативних та інших громадських організацій, органів громадської самодіяльності й окремих груп громадян.

2. Заява про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації подається в письмовій формі не пізніш як за десять днів до намічуваної дати їх проведення. В заяві зазначаються мета, форма, місце проведення заходу або маршрути руху, час його початку і закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвища, імена, по батькові уповноважених (організаторів), місце їх проживання і роботи (навчання), дата подачі заяви.

3. Виконавчий комітет Ради народних депутатів розглядає заяву і повідомляє уповноваженим (організаторам) про прийняте рішення не пізніш як за п'ять днів до часу проведення заходу, зазначеного в заяві. Виконавчий комітет має право при потребі запропонувати тим, хто звернувся з заявою, інші час і місце проведення заходу. Рішення може бути оскаржено у вищестоящий виконавчий і розпорядчий орган у порядку, встановленому чинним законодавством.

Виконавчий комітет Ради народних депутатів забезпечує необхідні умови для проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації.

4. Збори, мітинги, вуличні походи і демонстрації проводяться відповідно до цілей, зазначених у заяві, а також у визначені строки і в обумовленому місці.

При проведенні зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій уповноважені (організатори), а також інші учасники зобов'язані додержувати радянських законів, громадського порядку. Учасникам забороняється мати при собі зброю, а також спеціально підготовлені або пристосовані предмети, які можуть бути використані проти життя і здоров'я людей, для заподіяння матеріальної шкоди державним, громадським організаціям і громадянам.

5. Державні і громадські організації, службові особи, а також громадяни не мають права перешкоджати зборам, мітингам, вуличним походам і демонстраціям, які проводяться з додержанням встановленого порядку.

6. Виконавчий комітет Ради народних депутатів забороняє збори, мітинг, вуличний похід або демонстрацію, якщо мета їх проведення суперечить Конституції СРСР, конституціям союзних і автономних республік або загрожує громадському порядку і безпеці громадян.

7. Збори, мітинги, вуличні походи, демонстрації повинні бути припинені на вимогу представників органів влади, якщо не було подано заяву, відбулося рішення про заборону, а також при порушенні порядку їх проведення, передбаченого статтею 4 цього Указу, виникненні небезпеки для життя і здоров'я громадян, порушенні громадського порядку.

8. Особи, які порушили встановлений порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, несуть відповідальність відповідно до законодавства Союзу РСР і союзних республік.

Матеріальна шкода, заподіяна під час проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій їх учасниками державі, кооперативним, іншим громадським організаціям або громадянам, підлягає відшкодуванню у встановленому законом порядку.

9. Президії Верховних Рад союзних і автономних республік, крайові, обласні, окружні, районні і міські Ради народних депутатів можуть додатково регламентувати порядок проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій з урахуванням місцевих умов на основі конституцій союзних і автономних республік і відповідно до вимог цього Указу.

10. Порядок організації і проведення зборів і мітингів, встановлений цим Указом, не поширюється на збори і мітинги трудових колективів та громадських організацій, що проводяться відповідно до законодавства, їхніх статутів і положень.

 

Голова Президії
Верховної Ради СРСР

 
А. ГРОМИКО

Секретар Президії
Верховної Ради СРСР

 
Т. МЕНТЕШАШВІЛІ

Москва, Кремль
28 липня 1988 року
N 9306-XI

 

Опрос