Идет загрузка документа (94 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 16.12.1998 № 520
Утратил силу


ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 грудня 1998 року N 520

Про внесення змін і доповнень до деяких нормативних актів Національного банку України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
від 6 липня 2000 року N 279
,
 від 7 грудня 2000 року N 471
,
 від 11 липня 2001 року N 268
,
 від 22 квітня 2002 року N 146
,
 від 6 серпня 2003 року N 325
,
 від 17 червня 2004 року N 280

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 17 листопада 2004 року N 555)

(Постановами Правління Національного банку України від 23 листопада 1999 року N 569 та від 4 грудня 2000 року N 469 передбачено зміни до Інструкції до складання річного фінансового звіту комерційного банку, затвердженої цією постановою)

Для забезпечення бухгалтерського обліку деяких видів операцій у комерційних банках України та у зв'язку із внесенням змін і доповнень до Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України й Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України Правління постановляє:

1. Затвердити Правила бухгалтерського обліку уповноваженими банками України обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металах (додаються).

2. Затвердити Порядок бухгалтерського обліку формування і використання резервів, списання та повернення раніше списаних безнадійних активів у комерційних банках України (додається).

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.06.2004 р. N 280)

4. Затвердити зміни та доповнення до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України та до Порядку ведення аналітичного обліку установами банків України, затверджених постановою Правління від 30.12.97 N 466, реєстр. N 510 від 31.12.97 (додаються). 

5. Пункт 5 втратив чинність

(згідно з постановою Правління 
Національного банку України від 06.07.2000 р. N 279)

6. Не для друку. 

7. Не для друку.

8. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління від 21.07.97 N 238 (в редакції постанови Правління від 22.12.97 N 450, реєстр. N 508 від 23.12.97).

9. Доручити Департаменту безвиїзного нагляду (Ю. О. Герасименко) внести зміни до Інструкції про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, затвердженої постановою Правління від 14.04.98 N 141, реєстр. N 323/2763 від 15.05.98 (в редакції постанови Правління від 21.09.98 N 383, реєстр. N 600/3040 від 25.09.98), та доопрацювати Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків, затвердженого постановою Правління від 27.03.98 N 122.

10. Дозволити Департаменту бухгалтерського обліку (П. М. Сенищ) у разі негайної потреби вводити окремі балансові рахунки з подальшим затвердженням Правлінням Національного банку України протягом одного кварталу.

11. Постанова набуває чинності з 1 січня 1999 року.

12. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент бухгалтерського обліку (П. М. Сенищ).

 

Голова 

В. А. Ющенко 

 

Правила бухгалтерського обліку банками України обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металах

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.04.2002 р. N 146)

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають порядок обліку банками України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.04.2002 р. N 146)

1.2. Правила розроблено відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року N 193 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 року за N 515/4736, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України.

1.3. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

Балансова вартість іноземної валюти - вартість іноземної валюти в грошовій одиниці України, за якою вона відображена в балансі (гривневий еквівалент за офіційним валютним курсом).

Дата валютування:

за операціями купівлі-продажу іноземної валюти (банківських металів) - це обумовлена договором дата, згідно з якою банк отримує право власності на куплену іноземну валюту (банківські метали) і виконує своє зобов'язання щодо передавання контрагенту проданої валюти (банківських металів);

за операціями купівлі-продажу основних засобів, нематеріальних активів тощо - це дата здійснення оплати куплених активів і одержання плати за продані активи.

Дата операції - дата укладення договору про обмінну операцію, згідно з якою банк бере на себе такі зобов'язання:

купити актив - і на цю дату в нього виникає право отримати від контрагента куплений актив і зобов'язання його оплатити;

продати актив - і на цю дату в нього виникає зобов'язання передати контрагенту проданий актив і право одержати передбачену договором оплату. Операції за цією датою відображаються у бухгалтерському обліку за позабалансовими рахунками.

Дата розрахунку - це дата фактичного проведення розрахунку, у результаті якого банк одержує або сплачує кошти.

Курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.

Монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.

Немонетарні статті - статті інші, ніж монетарні статті балансу.

Нереалізований результат від операцій з іноземною валютою це:

позитивний (від'ємний) результат переоцінки активів і зобов'язань банку в іноземній валюті та банківських металах у зв'язку зі зміною офіційного валютного курсу, унаслідок якої змінюється вартість цих активів і зобов'язань у національній валюті, а їх вартість в іноземній валюті (банківських металах) залишається без змін, тобто не відбувається руху коштів в іноземній валюті (банківських металах);

позитивна (від'ємна) різниця між балансовою вартістю придбаної (проданої) іноземної валюти (банківських металів) та вартістю придбання (продажу), якщо курс купівлі (продажу) не збігається з поточним офіційним валютним курсом.

Обмінні операції - операції, які передбачають обмін однієї валюти на іншу.

Операції купівлі-продажу валюти на умовах спот - це операції з купівлі-продажу однієї валюти за іншу за обумовленим курсом. Поставка валюти за спотовим договором відбувається на другий робочий день із дня укладення договору.

Офіційний валютний курс - курс валюти, офіційно встановлений Національним банком України як уповноваженим органом держави.

Реалізований результат від операції з іноземною валютою - це фактично одержані доходи або зазнані витрати за операціями купівлі-продажу іноземної валюти (банківських металів).

Технічний рахунок - рахунок, який не несе економічного навантаження і використовується для технічного здійснення операції.

1.4. Проведення за балансовими рахунками здійснюються на дату валютування.

Дата розрахунку та дата валютування можуть збігатися. Різниця між датою розрахунку та датою валютування виникає під час передоплати або відстрочення платежу. Якщо дата розрахунку та дата валютування не збігаються, то використовуються такі рахунки:

2800 А "Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів";

2900 П "Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів";

3540 А "Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку";

3640 П "Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку".

1.5. До операцій банку, що впливають на розмір відкритої валютної позиції, належать:

а) купівля, продаж готівкової та безготівкової іноземної валюти (банківських металів), у тому числі строкові операції, за якими виникають вимоги та зобов'язання в іноземних валютах (банківських металах), незалежно від способів та форм розрахунків за ними;

б) нарахування, отримання, сплата іноземної валюти у вигляді доходів та витрат;

в) надходження коштів в іноземній валюті до статутного капіталу;

г) погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній валюті;

ґ) формування резервів в іноземній валюті за рахунок витрат;

д) купівля-продаж основних засобів та товарно-матеріальних цінностей за іноземну валюту;

е) інші обмінні операції з іноземною валютою.

2. Облік обмінних операцій з іноземною валютою

2.1. У разі здійснення обмінних операцій кінцевим результатом є проведення операцій за дебетом рахунку в одній валюті та кредитом - в іншій.

2.2. Операції з іноземною валютою за балансовими рахунками (у разі їх первісного визнання) відображаються за такими курсами:

(абзац перший пункту 2.2 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.04.2002 р. N 146)

а) за офіційним валютним курсом на дату валютування відображається іноземна валюта в подвійній оцінці - за номіналом та в гривневому еквіваленті (доходи та витрати, що нараховані, отримані або сплачені в іноземній валюті; усі зарахування та списання з кореспондентського рахунку, у тому числі внесок в іноземній валюті до статутного капіталу, куплена-продана іноземна валюта тощо);

б) за ринковим курсом гривні відображаються в разі купівлі-продажу іноземної валюти за гривні (приклад 1 додатка);

в) за офіційним валютним курсом гривні відображаються на дату нарахування, отримання і сплати доходів та витрат в іноземній валюті. У разі здійснення виправних проводок за рахунками доходів і витрат сума в гривнях за проводкою сторно має дорівнювати сумі в гривнях за помилковою проводкою (приклади 2, 3 додатка);

г) за офіційним валютним курсом на дату укладення установчого договору в разі внеску в іноземній валюті до статутного капіталу гривні відображаються за рахунком 3630 "Внески за незареєстрованим статутним капіталом".

Різниця, що виникає при оцінці внеску за офіційним валютним курсом на дату внесення коштів в іноземній валюті та оцінці внеску за офіційним валютним курсом на дату укладення установчого договору при формуванні статутного капіталу за участю іноземних інвесторів (а в разі збільшення статутного капіталу банку - на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу), відображається за рахунком 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами; 

(підпункт "г" пункту 2.2 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.04.2002 р. N 146)

ґ) за офіційним валютним курсом на дату сплати авансу (попередньої оплати) гривні відображаються в разі придбання за іноземну валюту немонетарних активів (запасів, основних засобів, нематеріальних активів тощо) та отримання робіт і послуг;

д) за офіційним валютним курсом на дату одержання авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті гривні відображаються в разі надання послуг, виконання робіт, реалізації немонетарних активів.

2.3. Переоцінка (перерахунок гривневого еквівалента залишків іноземної валюти) усіх монетарних статей в іноземній валюті здійснюється під час кожної зміни офіційного валютного курсу.

Курсова різниця від переоцінки грошових коштів та інших монетарних статей в іноземній валюті зараховується на рахунок 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами" (приклад 4 додатка).

2.4. У фінансовій звітності немонетарні статті, зарахування яких до балансу пов'язане з операціями в іноземній валюті, відображаються в гривнях за валютним курсом на дату здійснення операції.

2.5. Дебіторська заборгованість за авансами з придбання основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей тощо та кредиторська заборгованість з продажу основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей тощо відображаються у фінансовій звітності за офіційним валютним курсом на дату розрахунку.

Кредиторська заборгованість з придбання за іноземну валюту основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей і дебіторська заборгованість з продажу за іноземну валюту основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей є монетарними (грошовими) статтями балансу, тобто підлягають сплаті та одержанню у визначеній в іноземній валюті сумі і тому переоцінюються під час кожної зміни офіційного валютного курсу.

2.6. Довгострокові вкладення в іноземній валюті в асоційовані та дочірні іноземні підприємства, які обліковуються за вартістю їх придбання (історичною вартістю) на рахунках груп 410 "Вкладення в асоційовані компанії" та 420 "Вкладення в дочірні компанії", відображаються за офіційним валютним курсом на дату здійснення операції так само, як і інші немонетарні статті, що відображаються за їх історичною вартістю.

Довгострокові інвестиції в іноземні підприємства, у яких банк не бере істотної участі, що обліковуються на рахунках групи 320 "Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції", відображаються за офіційним валютним курсом на дату визначення їх справедливої (ринкової) вартості.

Цінні папери в іноземній валюті, що придбані з метою продажу, обліковуються в тій валюті, у якій виражено їх вартість, на рахунках групи 310 "Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж" та переоцінюються в порядку, визначеному для монетарних статей в іноземній валюті.

2.7. З метою формування управлінської звітності банк може вести окремо облік реалізованого результату за операціями купівлі-продажу іноземної валюти.

Реалізований результат за операціями купівлі-продажу іноземної валюти визначається як різниця між вартістю продажу іноземної валюти та вартістю її купівлі за одним із таких методів:

а) перший прийшов, перший пішов (FIFO). При визначенні доходів банку від купівлі-продажу іноземної валюти сума реалізованої іноземної валюти множиться на різницю між курсом продажу та курсами, за якими були придбані перші суми іноземних валют (приклад 5 додатка);

б) метод середньозваженої. При визначенні доходів банку від купівлі-продажу іноземної валюти сума реалізованої валюти множиться на різницю між курсом продажу та середньозваженим курсом, за яким вона була придбана (приклад 6 додатка);

в) останній прийшов, перший пішов (LIFO). При визначенні доходів банку від купівлі-продажу іноземної валюти сума реалізованої валюти множиться на різницю між курсом продажу та курсами, за якими були придбані останні суми іноземної валюти (приклад 7 додатка).

Метод розрахунку реалізованого результату визначається політикою банку з управлінського обліку і може змінюватися, якщо це приведе до більш достовірного відображення результату обмінних операцій банку або від зміни вимог Національного банку України щодо обліку іноземної валюти.

2.8. Реалізований результат обліковується на окремому аналітичному рахунку балансового рахунку 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами".

Розрахунковий період банк визначає самостійно (за кожною операцією, за операційний день, за звітний місяць).

2.9. Операції в бухгалтерському обліку відображаються незалежно від дати розрахунку, тобто здійснюються за датою операції (приклад 8 додатка).

У разі виникнення невідповідності між датою операції та датою валютування ці операції обліковуються на таких позабалансових рахунках:

група 920 "Валюта та банківські метали, які куплені, але не отримані";

група 921 "Валюта та банківські метали, які продані, але не відіслані";

9350 А "Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами";

9360 П "Активи до відсилання та депозити до залучення за спотовими контрактами".

2.10. Під час здійснення бухгалтерської проводки за позабалансовими рахунками:

а) іноземна валюта обліковується у подвійній оцінці - за номіналом і в гривневому еквіваленті за офіційним валютним курсом на дату здійснення проводки;

б) гривні обліковуються за курсом згідно з договором у разі купівлі-продажу іноземної валюти за національну валюту з відображенням майбутніх доходів чи витрат (приклад 9 додатка).

2.11. Переоцінку рахунків в іноземній валюті класу 9 "Позабалансові рахунки" у зв'язку зі зміною курсів валют банк здійснює згідно зі своєю обліковою політикою. Результат переоцінки рахунків класу 9 не відображається на балансових рахунках. Переоцінка позабалансових рахунків в іноземній валюті відрізняється від переоцінки деривативних договорів, які обліковуються за рахунками класу 9 і результати переоцінки яких відображаються не рідше одного разу на місяць (на звітну дату) за балансовим рахунком 3810 "Балансуючий рахунок за результатами переоцінки позабалансової позиції щодо іноземної валюти та банківських металів" у кореспонденції з рахунками доходів та витрат.

3. Облік операцій з банківськими металами

3.1. Облік операцій з банківськими металами ведеться аналогічно до операцій з іноземною валютою. Ці операції відображаються за тими самими балансовими рахунками, що й операції в іноземній валюті.

3.2. Кожному виду банківського металу умовно присвоєний відповідний код (за аналогією з кодами валют):

золото - 959 (XAU);

срібло - 961(XAG);

платина - 962 (XPT).

3.3. Банківські метали обліковуються за подвійною оцінкою (тройська унція та гривневий еквівалент) і підлягають переоцінці за офіційним (обліковим) курсом гривні до банківських металів, установленим Національним банком України, під час кожної його зміни.

(абзац перший пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.04.2002 р. N 146,
 від 06.08.2003 р. N 325)

У фінансовій звітності банку активи і зобов'язання в банківських металах відображаються в гривневому еквіваленті, перерахованому за офіційним (обліковим) курсом гривні до банківських металів на дату складання звітності.

4. Технічні рахунки

4.1. Бухгалтерські проводки за обмінними операціями можуть здійснюватися з використанням технічних рахунків. Для відображення обмінних операцій за балансовими рахунками використовуються технічні рахунки 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" та 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

Рахунок 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" є контррахунком рахунку 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" для обліку гривневого еквівалента позиції щодо іноземної валюти та банківських металів.

Наприкінці кожного операційного дня суми в гривневому еквіваленті на технічних рахунках 3800 та 3801 повинні бути однаковими.

Різниця між сумами залишків у відповідній іноземній валюті за аналітичними рахунками 3800 (за офіційним курсом) та 3801 (за курсами договорів) того самого коду іноземної валюти відображається за балансовим рахунком 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами".

(абзаци четвертий - шостий пункту 4.1 замінено абзацом четвертим
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 22.04.2002 р. N 146)

4.2. Для позабалансових обмінних операцій використовується технічний рахунок 9920 "Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами".

4.3. Банк самостійно визначає порядок ведення аналітичного обліку за технічними рахунками та технічні аспекти переоцінки рахунків в іноземній валюті (приклад 10 додатка).

4.4. Формування фінансової звітності здійснюється без урахування залишків за технічними рахунками 3800 та 3801.

 

Начальник управління методології
бухгалтерського обліку в
комерційних банках
 

 
 
О. П. Ястремська
 

  

Приклад 1. Купівля 100 доларів США за 250 гривень.

Офіційний курс 1 долара США становить 2 грн.

Дебет каса  

- 100 доларів США (200 грн.)

Дебет 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами"  

- 50 грн. 

Кредит каса  

- 250 грн. 

Приклад 2. Нарахування доходів за кредитами в сумі 100 доларів США.

Офіційний курс 1 долара США становить 2 грн.

Дебет нараховані доходи  

- 100 доларів США (200 грн.) 

Кредит процентні доходи (клас 6)  

- 200 грн. 

Приклад 3. Сторнування помилково нарахованих у попередньому місяці доходів за кредитами в сумі 100 доларів США (див. приклад 2).

Офіційний курс 1 долара США на дату проводки сторно становить 2,1 грн.

Дебет процентні доходи (клас 6)  

- 200 грн. 

Дебет 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами"  

- 10 грн. (на суму різниці між курсом нарахування і виправлення) 

Кредит нараховані доходи  

- 100 доларів США (210 грн.). 

Приклад 4. (див. приклад 1). Офіційний курс 1 долара США змінився і становить 2,2 грн.

Дебет каса (рахунок в іноземній валюті)  

- 20 грн. 

Кредит 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами"  

- 20 грн. 

Приклад 5. Розрахунок доходу за методом FIFO:

Банк купив 300 доларів США за 720 грн.:

100 доларів США - курс 2,2 грн. - 220 грн.;

100 доларів США - курс 2,4 грн. - 240 грн.;

100 доларів США - курс 2,6 грн. - 260 грн.

Банк продав 150 доларів США за 375 грн. (курс 2,5 грн.).

Дохід банку становить: 375 - (100 USD х 2,2 + 50 USD х 2,4) = 35 грн.

Приклад 6. Розрахунок доходу за методом середньозваженої:

Банк купив 300 доларів США за 720 грн.:

100 доларів США - курс 2,2 грн. - 220 грн.;

100 доларів США - курс 2,4 грн. - 240 грн.;

100 доларів США - курс 2,6 грн. - 260 грн.

Банк продав 150 доларів США за 375 грн. (курс 2,5 грн.).

Дохід банку розраховується таким чином:

Середньозважений курс купівлі становить: (100 USD х 2,2 + 100 USD х 2,4 + 100 USD х 2,6) / 300 USD = 2,4 грн.

Дохід становить: 150 х (2,5 - 2,4) = 15 грн.

Приклад 7. Розрахунок доходу за методом LIFO:

Банк купив 300 доларів США за 720 грн.:

100 доларів США - курс 2,2 грн. - 220 грн.;

100 доларів США - курс 2,4 грн. - 240 грн.;

100 доларів США - курс 2,6 грн. - 260 грн.

Банк продав 150 доларів США за 375 грн. (курс 2,5 грн.).

Дохід банку становить: 375 - (100 USD х 2,6 + 50 USD х 2,4) = 5 грн.

Приклад 8. Банк здійснює операцію валютного обміну на умовах спот, коли дати поставки однієї валюти та одержання іншої не збігаються.

(Приклад умовний, із використанням технічних рахунків).

01.05.98 - укладення договору про обмін 1900 німецьких марок на 1000 доларів США за такими умовами:

01.05.98 - поставка 1900 німецьких марок.

Офіційний курс 1 німецької марки становить 1,2 грн.

Офіційний курс 1 долара США становить 2,5 грн.

02.05.98 - одержання 1000 доларів США.

Офіційний курс 1 німецької марки становить 1,2 грн.

Офіційний курс 1 долара США становить 2,6 грн.

Відображення операції щодо одержання доларів США за позабалансовою позицією на дату договору.

01.05.98

Виникнення валютної позиції на дату договору.

Дебет 9200 "Валюта та банківські метали, які куплені за умовами спот"  

- 1000 доларів США (2500 грн.) 

Кредит 9920 "Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами"  

- 1000 доларів США (2500 грн.) 

Передоплата в німецьких марках (сплата авансом).

Дебет 3540 "Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку"  

- 1900 німецьких марок (2280 грн.) 

Кредит 1500 "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках"  

- 1900 німецьких марок (2280 грн.)  

02.05.98

Переоцінка позабалансової позиції у зв'язку зі зміною курсу долара США.

Дебет 9200 "Валюта та банківські метали, які куплені за умовами спот"  

- 100 грн. 

Кредит 9920 "Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами"  

- 100 грн. 

Одержання доларів США (виникнення балансової валютної позиції).

Дебет 1500 "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках"  

- 1000 доларів США (2600 грн.) 

Кредит 3640 "Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку"  

- 1000 доларів США (2600 грн.) 

Закриття позабалансової валютної позиції.

Дебет 9920 "Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами"  

- 1000 доларів США (2600 грн.) 

Кредит 9200 "Валюта та банківські метали, які куплені за умовами спот"  

- 1000 доларів США (2600 грн.) 

Закриття дебіторської заборгованості та визнання доходу від операції обміну.

Дебет 3640 "Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку"  

- 1000 доларів США (2600 грн.) 

Кредит 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів"  

- 1000 доларів США (2600 грн.) 

Дебет 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів"  

- 1900 німецьких марок (2280 грн.) 

Кредит 3540 "Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку"  

- 1900 німецьких марок (2280 грн.) 

Дебет 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"  

- 2280 грн. 

Кредит 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"  

- 2280 грн. 

Дебет 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"  

- 320 грн. 

Кредит 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами"  

- 320 грн. 

Приклад 9. 20.08.98 банк купив 1000 доларів США на умовах форвард за курсом 2,5 грн. за 1 долар США з метою хеджування.

Офіційний курс 1 долара США на дату укладення договору становить 2 грн.

Бухгалтерські проводки 20.08.98.

Дебет 9201 "Валюта та банківські метали, які куплені за форвардними контрактами з метою хеджування"  

- 1000 доларів США (2000 грн.) 

Дебет 9205 "Дисконт/Премія до отримання за форвардними валютними контрактами"  

- 500 грн. 

Кредит 9211 "Валюта та банківські метали, які продані за форвардними контрактами з метою хеджування"  

- 2500 грн. 

Приклад 10. Облік та переоцінка технічних рахунків.

Купівля банком 100 доларів США за 220 гривень (див. приклад 1).

Банк відкриває технічні рахунки 3800, 3801.

Здійснюється така бухгалтерська проводка.

Дебет каса  

- 100 доларів США (200 грн.) 

Кредит 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів"  

- 100 доларів США (200 грн.) 

Дебет 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"  

- 200 грн. 

Дебет 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами"  

- 20 грн. 

Кредит каса  

- 220 грн. 

Наступного дня офіційний курс 1 долара США становить 2,1 грн.

Переоцінка технічних рахунків "Валютна позиція".

Дебет 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"  

- 10 грн. 

Кредит 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів"  

- 10 грн.  

Або:

Дебет 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами"  

- 10 грн. 

Кредит 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів"  

- 10 грн. 

Дебет 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"  

- 10 грн.  

Кредит 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами"  

- 10 грн. 

 

Начальник управління методології
бухгалтерського обліку в
комерційних банках
 

 
 
О. П. Ястремська
 

  

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 16 грудня 1998 р. N 520 
реєстр. N 605 від 10.01.99 

Порядок бухгалтерського обліку формування і використання резервів, списання та повернення раніше списаних безнадійних активів у комерційних банках України

Порядок втратив чинність
 (згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 11 липня 2001 року N 268)

  

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 16 грудня 1998 р. N 520 
реєстр. N 606 від 10.01.99

Зміни та доповнення до Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України

Зміни та доповнення втратили чинність 
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 17 червня 2004 року N 280)

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 16 грудня 1998 р. N 520 
реєстр. N 607 від 10.01.99

Зміни та доповнення до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України

Зміни та доповнення втратили чинність 
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 17 червня 2004 року N 280)

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 16 грудня 1998 р. N 520 
реєстр. N 608 від 10.01.99

Зміни та доповнення до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України

До Інструкції вносяться зміни, пов'язані із змінами у Плані рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України.

У п. 1.6 у переліку балансових рахунків:

Виключити групу рахунків N 353 "Розрахунки з акціонерами" (А).

Виключити групу рахунків N 370 "Клірингові розрахунки" (А-П).

Виключити групу рахунків N 590 "Результат поточного року" (А-П).

Виключити групу рахунків N 670 "Зменшення резервів за заборгованістю" (П).

Змінити назву групи рахунків N 500 "Зареєстрований статутний капітал банку" на "Статутний капітал банку".

Змінити характеристику групи рахунків N 770 "Відрахування в резерви" (А) активний рахунок на (А-П) активно-пасивний рахунок.

Змінити назву групи рахунків N 989 "Бланки та цінності в підзвіті та в дорозі" на "Документи та цінності в підзвіті та в дорозі".

У пункті 3.2.3 останній абзац викласти в такій редакції:

Якщо в кінці наступного місяця за результатами коригування балансової та ринкової вартості акцій необхідно зменшити залишок створеного спеціального резерву, то в бухгалтерському обліку це буде відображено проводкою:

Дебет рахунку

N 3190 "Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж"

Кредит рахунку

N 7703 "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на продаж".

У пункті 3.6 останній абзац викласти в такій редакції:

Сума зменшення резерву внаслідок збільшення вартості цінних паперів, за якими був створений резерв, обліковується за рахунком N 7704 "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на інвестиції". Також на цей рахунок зараховується сума створеного резерву внаслідок продажу інвестиційних цінних паперів.

У пункті 4.2.4 другий абзац викласти в такій редакції:

Перерахування сум до статутного капіталу з іноземної вільно конвертованої валюти, внесеної іноземними засновниками, акціонерами (учасниками), у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом Національного банку України на дату підписання установчого договору.

Пункт 4.3 викласти в такій редакції:

Зареєстрований статутний капітал банку обліковується за рахунком N 5000 (П) "Зареєстрований статутний капітал банку".

За кредитом рахунку N 5000 проводяться суми збільшення зареєстрованого статутного капіталу.

Несплачений зареєстрований статутний капітал банку обліковується за рахунком N 5001 (контрпасивний) "Несплачений зареєстрований статутний капітал банку".

За дебетом рахунку N 5001 "Несплачений зареєстрований статутний капітал банку" проводяться суми зареєстрованого, але несплаченого статутного капіталу в кореспонденції з рахунком N 5000 "Зареєстрований статутний капітал банку".

При цьому здійснюються проводки:

Д-т - Коррахунок, каса, поточний рахунок

Д-т - N 5001 "Несплачений зареєстрований статутний капітал банку"

К-т - N 5000 "Зареєстрований статутний капітал банку".

Пункт 4.3.1 викласти в такій редакції:

Внески акціонерів за незареєстрованим статутним капіталом враховуються на окремому балансовому рахунку N 3630 "Внески за незареєстрованим статутним капіталом". При цьому здійснюються такі бухгалтерські проводки:

1) при внесенні сум акціонерами за ще незареєстрованим статутним капіталом банку:

Д-т - Коррахунок, каса, поточний рахунок

К-т - N 3630 "Внески за незареєстрованим статутним капіталом" - на суму внеску;

2) при реєстрації статутного капіталу:

Д-т - N 3630 "Внески за незареєстрованим статутним капіталом" - на суму сплаченої частини збільшення статутного капіталу

Д-т - N 5001 "Несплачений зареєстрований статутний капітал банку" - на суму несплаченої частини збільшення статутного капіталу

К-т - N 5000 "Зареєстрований статутний капітал банку" - на загальну суму збільшення статутного капіталу;

3) при отриманні внесків акціонерів до статутного капіталу після його реєстрації:

Д-т - Коррахунок, каса, поточний рахунок

К-т - N 5001 "Несплачений зареєстрований статутний капітал банку" - на суму внеску до статутного капіталу;

4) у разі збільшення статутного капіталу за рахунок капіталізації дивідендів, після його реєстрації:

Д-т - 5003 "Дивіденди, які направлені на збільшення статутного капіталу"

К-т - 5000 "Статутний капітал банку".

Приклад:

Облік внесків за статутним капіталом

  

Дебет 

Кредит 

Сума 

Банком оголошений та незареєстрований статутний капітал:
100.000 акцій, номінал - 1 грн.
Отримано внесків - 30.000 грн. 

коррах. 

3630 

30.000 

Банком зареєстрований статутний капітал 

5001
3630 

5000
5000 

70.000
30.000 

Отримано кошти після реєстрації статутного капіталу  

коррах. 

5001 

70.000 

Пункт 4.3.2 викласти в такій редакції:

У разі продажу акцій інвестору за ціною, вище ніж номінальна вартість, емісійна різниця між ціною розміщення акцій та їх номінальною вартістю враховується за балансовим рахунком N 5010 "Емісійні різниці".

Приклад:

Облік емісійного доходу банку

  

Дебет 

Кредит 

Сума 

Оголошено та зареєстровано:
Привілейовані акції: 6 %-і,
номінал - 10 грн., 10000 шт.
Прості акції:
номінал - 1 грн., 100000 шт. 

 
5001/1
 
 
5001/2 

 
5000/1
 
 
5000/2 

 
100000
 
 
100000 

Реалізовано:
Привілейовані акції: 1000 шт.
за ціною - 12 грн.;
Прості акції: 30000 шт.
за ціною - 5 грн. 

 
коррах.
коррах.
коррах.
коррах. 

 
5001/1
5010/1
5001/2
5010/2 

 
10000
2000
30000
120000 

У першому абзаці п. 4.3.3 змінити назву групи рахунків N 500 "Зареєстрований статутний капітал банку" на "Статутний капітал банку".

Викласти п. 4.4 у такій редакції:

4.4. Банк може викуповувати в акціонера акції, що належали йому, для їх подальшого перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання або отримувати власні акції в дар. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані протягом одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводяться без урахування викуплених банком власних акцій.

Облік власних акцій, викуплених в акціонерів для подальшого перепродажу або анулювання в установленому порядку, здійснюється за балансовим рахунком N 5002 "Власні акції банку, що придбані у акціонерів" за номінальною вартістю. Різниця між номінальною вартістю та ціною викупу відноситься на рахунок N 5010 "Емісійні різниці" в межах залишку цього рахунку. В разі недостатності залишку першим дебетується рахунок N 5030 "Прибутки та збитки минулих років" у межах позитивного залишку, потім - рахунок N 5040 "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження".

У разі продажу викуплених власних акцій надлишок між номінальною вартістю та ціною продажу визнається як прибуток або збиток банку і відображається за балансовим рахунком N 5010 "Емісійні різниці".

Банк веде позасистемний облік руху власних акцій.

Приклад:

Облік портфеля власних акцій

  

Дебет 

Кредит 

Сума 

Продаж випущених акцій:
2 січня 199А року банк випустив 3000 власних простих акцій за ціною 10,15 грн. за акцію (номінал 10 грн.) 

 
коррах.
коррах. 

 
5000
5010 

 
30000
450 

Викуп випущених акцій:
2 січня 199Б року банк викупив 300 власних простих акцій, що знаходились в обігу, за ціною 12 грн. за акцію (номінал 10 грн.) 

 
5002/2
5010
5030 (5040) 

 
кор. рах.
кор. рах.
кор. рах. 

 
3000
450
150 

Реалізація власних акцій:
15 лютого 199Б року банк реалізував 100 власних акцій за ціною 13 грн. за акцію 

 
коррах.
коррах. 

 
5002/2
5010 

 
1000
300 

Перепродаж акцій за ціною нижче вартості:
1 квітня 199Б року перепродано 50 акцій за ціною 11 грн. за акцію, тобто на 1 грн. менше вартості (12 - 11 = 1 грн.) 

 
коррах.
коррах. 

 
5002/2
5010 

 
500
50 

Анулювання 150 власних простих акцій і реєстрація зменшення статутного капіталу банку 

5000/2 

5002/2 

1500 

Позасистемний облік:

Зміст операції з власними акціями 

Вид акції 

Номінальна вартість однієї акції (грн.) 

Кількість (шт.) 

Премія/
дисконт (грн.) 

Загальна вартість премії/
дисконту (грн.) 

1. Випуск  

прості 

10 

3000 

0,15 

450 

2. Викуп 

прості 

10 

-300 

-600 

3. Продаж 

прості 

10 

+100 

+300 

4. Продаж 

прості 

10 

+50 

+50 

5. Анулювання 

прості 

10 

150 

Усього 

прості 

10 

2850 

  

+ 200 

Позитивний результат (+200) від операції з власними акціями завжди буде за кредитом рахунку N 5010 "Емісійні різниці", від'ємний- за дебетом рахунку N 5030 "Прибутки та збитки минулих років" або N 5040 "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження".

Викласти перший абзац п. 4.5 у такій редакції:

Дивіденди визначаються у гривнях за акцію або як процент від номінальної вартості та сплачуються після їх оголошення Загальними зборами акціонерів або Радою банку. Як правило, існує певний проміжок часу між датою оголошення та датою сплати. На дату оголошення здійснюється нарахування дивідендів. При цьому здійснюються такі проводки:

Д-т N 5040 "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження"

К-т N 3631 "Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами" - у разі сплати дивідендів акціонерам

К-т - 5003 "Дивіденди, які направлені на збільшення статутного капіталу" - у разі прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про капіталізацію дивідендів.

Пункт 6.8 викласти у такій редакції:

Банки можуть також здійснювати кліринг за розрахунками за операціями з цінними паперами.

Облік взаємних грошових зобов'язань між учасниками ринку цінних паперів за придбані цінні папери, з одного боку, та сплата доходу або погашення цінних паперів, з другого боку, за умови, що строки проведення платежів та суми збігаються, здійснюються за транзитними рахунками.

За умови, якщо сума з придбання цінних паперів перевищує обсяг сплат за раніше придбаними цінними паперами, необхідно додатково перерахувати різницю вартості цінних паперів. Сальдо на кінець операційного дня за цими рахунками не допускається.

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 16 грудня 1998 р. N 520 
реєстр. N 609 від 10.01.99

Зміни та доповнення до Порядку ведення аналітичного обліку установами банків України

1. У пункті 3 "Параметри контрагентів (клієнтів) банку":

1.1. У пункті 3.3 "Резидентність" опис параметра викласти в такій редакції:

"Визначення параметра надане в п. 5.1 Загальних положень до Правил організації фінансової та статистичної звітності банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.12.97 N 436, може набирати значення:

- резидент;

- нерезидент".

2. У пункті 5 "Параметри договорів і аналітичних рахунків":

2.1. У пункті 5.7 "Параметр історії" опис параметра викласти в такій редакції:

"Параметр історії містить додаткову інформацію:

- до рахунків нарахованих доходів і прострочених нарахованих доходів, яка вказує на рахунок, з якого нарахована сума;

- до рахунків прострочених нарахованих доходів, яка вказує на строк дії кредитної угоди (до чи після закінчення дії угоди);

- до рахунків пролонгованої, простроченої сумнівної заборгованості, яка вказує на рахунок, на якому первісно обліковувалась сума;

- до рахунків неамортизованої премії або дисконту, яка вказує на рахунок, на якому обліковується цінний папір".

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 16 грудня 1998 р. N 520 
реєстр. N 610 від 10.01.99

Зміни та доповнення до Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків

Зміни та доповнення втратили чинність
 (згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 6 липня 2000 року N 279)

____________ 

Опрос