Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении "Положения о порядке списания с балансов региональных управлений, учреждений Национального банка Украины основных средств, иных материальных ценностей, дебиторской задолженности"

Национальный банк
Положение, Постановление от 30.12.1996 № 351
редакция действует с 21.04.1998

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 грудня 1996 р. N 351 

Про затвердження "Положення про порядок списання з балансів регіональних управлінь, установ Національного банку України основних засобів, інших матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості"

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Правління Національного банку України
від 21 квітня 1998 року N 155

З метою удосконалення бухгалтерського обліку в регіональних управліннях та установах Національного банку України Правління ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити "Положення про порядок списання з балансів регіональних управлінь, установ Національного банку України основних засобів, інших матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості" і ввести його в дію з 1 січня 1997 року.

2. З введенням в дію цієї постанови наказ Держбанку СРСР від 7 червня 1989 року N 53 "Про затвердження Положення про порядок списання з балансів республіканських банків (АРСР), крайових, обласних, міських управлінь, підприємств і організацій Держбанку СРСР основних засобів, інших матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості" вважати таким, що не застосовується на території України.

 

 

Голова Правління

В. А. ЮЩЕНКО 

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Правління
Національного банку України
від 30 грудня 1996 р. N 351

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок списання з балансів регіональних управлінь, установ Національного банку України основних засобів, інших матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості

I. Розділ I втратив чинність

(згідно з постановою Правління НБУ від 21.04.98 р. N 155)

II. Про списання з балансу господарських матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів

10. Списання малоцінних і швидкозношуваних предметів, що стали непридатними, проводиться на підставі актів, затверджених керівником регіонального управління, установи Національного банку України.

11. Господарські і будівельні матеріали, що стали непридатними у зв'язку із стихійним лихом, а також запасні частини до машин і обладнання, які не можуть бути використаними або реалізованими, списуються з віднесенням на збитки з дозволу начальника регіонального управління Національного банку України, керівника установи Національного банку України, при вартості запчастин і загальній вартості виду матеріалів не вище 175 неоподатковуваних мінімумів.

12. Списання затрат за припиненим будівництвом і затрат на проектно-пошукові роботи за нездійсненим будівництвом проводиться з дозволу комісії Національного банку України.

Керівники регіональних управлінь та установ Національного банку України, з дозволу яких здійснено розробку проектно-кошторисної документації і не використано її, несуть персональну відповідальність.

13. Списані малоцінні і швидкозношувані предмети, господарські і будівельні матеріали, запасні частини враховуються і здаються підприємствам вторсировини, реалізуються або знищуються.

III. Про реалізацію списаного майна

(Розділ III втратив чинність в частині реалізації
основних засобів згідно з постановою
Правління НБУ від 21.04.98 р. N 155)

14. Основні засоби, інші матеріальні цінності реалізуються за ціною, що включає залишкову балансову вартість, витрати на реалізацію та податок на добавлену вартість (якщо реалізація проводиться за межі системи НБУ).

Автомобілі реалізуються через комісійні магазини у встановленому порядку.

Безплатна передача техніки, апаратури, приладів та інших виробів, що містять дорогоцінні метали та підлягають списанню, а також реалізація їх за цінами нижче вартості дорогоцінних металів, що містяться в них, забороняється.

Якщо реалізація майна за встановленою ціною неможлива, допускається реалізація списаного майна за договірною ціною, що встановлюється за згодою сторін з укладенням договору за підписами покупця і членів зазначеної комісії (п. 2) та з реквізитами сторін. Договір зберігається разом з актом на списання.

Кошти, вилучені після реалізації майна, зараховуються на балансовий рахунок N 960.

У разі реалізації майна за ціною, нижчою чи вищою від встановленої, різниця в цінах відноситься на результати фінансово-господарської діяльності.

Безкоштовна передача основних засобів проводиться з дозволу Голови Правління Національного банку України чи його першого заступника у встановленому порядку.

IV. Про списання з балансу дебіторської заборгованості

15. Списання дебіторської заборгованості з віднесенням на збитки проводиться з дозволу начальника регіонального управління Національного банку України, керівника установи Національного банку у разі:

а) заборгованості державних, кооперативних і громадських об'єднань, підприємств та організацій, що виникла в результаті кредитних операцій банку, в сумі до 295 неоподатковуваних мінімумів;

б) заборгованості, що виникла в результаті господарської діяльності (за винятком недостач товарно-матеріальних цінностей і всіх боргів, пов'язаних з капітальним будівництвом), при розмірі кожного боргу не вище 60 неоподатковуваних мінімумів;

в) заборгованості за прорахунками, недостачами і розкраденнями грошової готівки і товарно-матеріальних цінностей, присудженої судом, але не стягненої через неспроможність боржника, його смерть, відсутність даних про його місцезнаходження, при розмірі боргу до 175 неоподатковуваних мінімумів;

г) заборгованості за прорахунками, недостачами і розкраденнями, у стягненні якої відмовлено судом через необгрунтованість позову, а також у разі, якщо конкретні винуватці не встановлені, в кожному окремому випадку:

- у межах до 60 неоподатковуваних мінімумів - з дозволу керівника установи Національного банку України;

- у межах до 175 неоподатковуваних мінімумів - з дозволу начальника регіонального управління Національного банку України;

д) заборгованості, визнаної судом за претензіями клієнтів (виплаченої підприємствам, організаціям і громадянам), незалежно від суми;

е) заборгованості, що значиться на позабалансовому рахунку N 9971 "Борги, списані у збиток" - без обмеження суми після закінчення п'яти років із дня списання заборгованості на збитки.

16. У всіх інших випадках списання нереальної дебіторської заборгованості може проводитися з дозволу комісії Національного банку України.

 

 

Головний бухгалтер -
директор департаменту
бухгалтерського обліку

 
 
П. М. СЕНИЩ

 

 

 

 

 
______________________________
(управління, установа НБУ)
 
 
 

Додаток N 1
 
 
Затверджую
_____________________________
(посада і підпис керівника)

 

 

"____"____________ 199__р.

 

 

 

 АКТ N
         про ліквідацію основних засобів
        від "___"____________________ 199_ р.
 
   Комісія у складі (посади, прізвища)__________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
призначена наказом (розпорядженням) ______________________________
__________________________________________________________________
 
від _______________ 199_р. N _____, на підставі ________________
оглянула _________________________________ рік виготовлення _____,
        (найменування об'єкта)
 
дата надходження ________________, бал. вартість ________________,
інвентарний N __________________ і визнала його таким, що підлягає
ліквідації на таких підставах:
 
   1. Введений в експлуатацію в ____________ 19___ р.
                  (місяць)
 
   2. Капітальних ремонтів проведено ___________________________
                        (кількість)
 
   3. Технічний стан і причини ліквідації ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   4. Кількість (вага) і оцінка одержаних від  розбирання
предметів і матеріалів, що  можуть  бути  використаними,  і
непридатних предметів за ціною брухту ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   5. Висновок комісії _________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Голова комісії
 
   Члени комісії:
 

 

 

 

 

 
______________________________
(управління, установа НБУ)
 
 
 

Додаток N 2
 
 
Затверджую
_____________________________
(посада і підпис керівника)

 

 

"____"____________ 199__р.

 

 

 

 АКТ N
         на списання _____________________
                 (вид техніки)
 
   Комісія у складі (посади, прізвища) _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
призначена наказом (розпорядженням) ______________________________
__________________________________________________________________
 
від _____________ 199__р. N ______, на підставі __________________
провела огляд технічного стану ___________________________________
__________________________________________________________________
 
   В результаті огляду всіх вузлів і деталей __________________,
ознайомлення з технічним паспортом комісія встановила:
 
            1. Основні відомості
 
   Найменування, марка, завод N ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Інвентарний N ____________________________________________________
Рік виготовлення _________________________________________________
Дата надходження _________________________________________________
Час введення в експлуатацію ______________________________________
Балансова вартість _______________________________________________
Кількість проведених капремонтів _________________________________
Дата проведення останнього капремонту ____________________________
 
             2. Технічний стан
 
********************************************************************
* N * Найменування основних вузлів * Характер виявлених дефектів *
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
 
            3. Висновок комісії
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Голова комісії
 
   Члени комісії:

 

 

 

 

 
______________________________
(управління, установа НБУ)
 
 
 

Додаток N 3
 
 
Затверджую
_____________________________
(посада і підпис керівника)

 

 

"____"____________ 199__р.

 

 

 

 АКТ N
        на вибраковку і списання автомобіля
           (автомобільного причепа)
 
   "____"____________199__ р. комісія у складі: ________________
__________________________________________________________________
            (посади, прізвища)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
призначена наказом (розпорядженням) ______________________________
 
від _________________ 199_ р. N ____________________ провела огляд
_______________ автомобіля ___________________ марки _________ тип
автомобільного причепа ___________________________________________
вантажопідйомність _______________________________________________
__________________________________________________________________
місткість ________________________________________________________
державний реєстраційний номер ____________________________________
номер шасі (кузова) ______________, номер двигуна _______________,
серія та номер технічного паспорта ________, що належить _________
__________________________________________________________________
       (повне найменування управління, установи
__________________________________________________________________
          Національного банку України)
 
адреса ___________________________________________________________
 
   У результаті огляду ______ автомобіля ______, його агрегатів,
             (автомобільного причепа)
 
вузлів, механізмів і ознайомлення з документами (паспорт, формуляр
і ін.) комісія встановила:
 
   1. ____________ автомобіль ________________ випуску 19_ року,
        (автомобільний причеп)
 
що знаходиться на балансі Національного банку України з _____ 19__
року, має пробіг з початку експлуатації ______________________ км,
проведений знеособлюваний індивідуальний (непотрібне викреслити)
капітальний ремонт _________ рази(ів).
 
   Балансова вартість автомобіля (причепа) ________________ грн.
 
   2. Зовнішній стан автомобіля (причепа) ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   3. На автомобілі (автомобільному причепі) відсутні такі вузли
і деталі _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   4. Характеристика технічного стану агрегатів, вузлів  і
основних деталей автомобіля (автомобільного причепа):
 
****************************************************************
* N *Найменування*Придатні для*Придатні для*     *Виявлені*
*п/п*агрегатів і *використання*відновлення *Непридатні*дефекти *
*  * деталей  *      *      *     *    *
****************************************************************
* 1 *   2   *   3   *   4   *   5  *  6  *
****************************************************************
 
    I. Рама
1. Лонжерони
2. Поперечки
    
    II. Кузов
 
    III. Кабіна
 
    IV. Двигун
1. Блок
2. Головка блока
3. Картер маховика
4. Нижній картер
5. Впускний і випускний колектори
6. Карбюратор
7. Стартер
8. Генератор
9. Компресор,
  пневмотормози
 
    V. Коробка передач
1. Картер коробки
2. Верхня кришка
 
    VI. Задній міст і карданний вал
1. Картер заднього моста
2. Задні колеса
3. Ресори
4. Карданний вал
 
    VII. Передній міст і рульове управління
1. Передня вісь
2. Передні колеса
3. Ресори
4. Рульові тяги
5. Механізм рульового управління
 
    VIII. Інші вузли і деталі
1. Радіатор
2. Електропроводи
3. Прилади
4. Капот
5. Фари
6. Глушники
7. Акумулятори
8.
9.
 
   5. Висновок комісії про вибраковку або поновлення автомобіля
(автомобільного причепа):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Голова комісії
 
   Члени комісії:

 

 

 

 

 
______________________________
(управління, установа НБУ)
 
 
 

Додаток N 4
 
 
Затверджую
_____________________________
(посада і підпис керівника)

 

 

"____"____________ 199__р.

 

 

 

 АКТ N
           на ліквідацію автомобіля
           ________________________
           (марка, державний номер)
 
   Комісія у складі (посади, прізвища) _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
призначена ______________________________________________________
на підставі ______________________________________________________
_________________________________ від "___"______________ 199__ р.
наказу управління (установи) N _______ від "___"_________ 199__ р.
та акта на вибраковку та списання N_____ від "___"________199__ р.
оглянула автомобіль ___________________, державний N ____________,
кузов N _______________, шасі N ____________, двигун N __________,
технічний паспорт _________________, рік випуску ________________,
балансова вартість ______ грн., амортизаційне спрацювання ______%,
та встановила, що автомобіль підлягає ліквідації з розборкою з
таких причин:
 
1. Введений в експлуатацію ____________________________.
 
2. Капітальних ремонтів проведено _____________________.
 
3. Технічний стан і причини ліквідації ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
4. Кількість, оцінка і вага отриманих від розборки деталей та
вузлів, які можуть бути використані:
 
4.1. Двигун _________ грн., картер коробки передач _________ грн.,
передній міст __________ грн., картер заднього моста _______ грн.,
лобове скло _____________ грн., автошина ___________ N __________
спрацьована _______%, _______ грн., _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
4.2. Непридатні деталі за вартістю металобрухту _____________ кг.;
 
    автопокришки ________________;
    N ________ спрацьована _____________ %
    N ________ спрацьована _____________ %
    N ________ спрацьована _____________ %
    N ________ спрацьована _____________ %
 
5. Висновок комісії:
 
Автомобіль _______________, державний номер _____________________,
для подальшого використання непридатний, підлягає ліквідації.
 
   Здати на склад:
 
двигун _____________________________ шт., ________________ грн.
передній міст ______________________ шт., ________________ грн.
картер коробки передач _____________ шт., ________________ грн.
лобове скло ________________________ шт., ________________ грн.
картер заднього моста ______________ шт., ________________ грн.
автопокришка _______________________ шт., ________________ грн.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
в оцінці _________________________________________________ грн.
 
   Непридатні агрегати і вузли підлягають розбиранню і здаванню,
як металобрухт, спеціалізованим організаціям.
 
   Голова комісії
 
   Члени комісії:

 

 

 

 

 
______________________________
(управління, установа НБУ)
 
 
 

Додаток N 5
 
 
Затверджую
_____________________________
(посада і підпис керівника)

 

 

"____"____________ 199__р.

 

 

 

 АКТ N
         технічного стану автомобільних
          шин спеціального автомобіля
         ______________________________
           (марка, державний номер)
 
   Комісія у складі (посади, прізвища) _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
призначена наказом (розпорядженням) ______________________________
__________________________________________________________________
 
оглянула автошини спеціального автомобіля ________________________
 
   В результаті перевірки карточок обліку роботи автошин і
огляду шин комісія установила:
 
автомобільні шини ________________________, _____________________,
             (розмір)         (модель)
N _________________________, випуску ________________________ року
 
завод-виготовлювач ___________________, придбані _________________
__________ року, установлені на автомобіль __________________ року
пробіг на __________________ року становить __________________ при
нормі експлуатаційного пробігу __________________________ тис. км.
 
Технічний стан ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Висновок комісії _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Голова комісії
 
   Члени комісії:

 

 

 

 

 

Додаток N 6

 

 

 

Про визначення вмісту дорогоцінних металів

1. При складанні договору на постачання електронної, обчислювальної та комп'ютерної техніки замовники повинні запросити у підприємства-постачальника (виробника) довідку про вміст дорогоцінних металів.

2. Якщо довідка відсутня, то при визначенні вмісту дорогоцінних металів в обчислювальній, комп'ютерній та іншій електронній техніці необхідно керуватися такими правилами:

2.1. По техніці, що передана регіональним управлінням та установам НБУ в централізованому порядку, вміст дорогоцінних металів визначати на основі даних, наданих Національним банком України.

2.2. В інших випадках облік дорогоцінних металів вести згідно з записами в паспортах та іншій супровідній документації.

2.3. Вилучення дорогоцінних металів має бути забезпечено незалежно від того, чи зазначено про їх вміст у паспорті або в інших документах. У разі відсутності таких даних слід звернутися до заводу-виробника. Якщо це неможливо, то присутність дорогоцінних металів у даній техніці визначається експертним шляхом або шляхом порівняння аналогів чи візуально.

2.4. У разі відсутності аналогів або неможливості візуального визначення вмісту дорогоцінних металів необхідно направляти дану техніку на експертизу в Інститут кольорових металів у м. Донецьку, якому Мінфіном надане таке право.

Інститут проводить експертизу, оплачує вартість дорогоцінних металів, надає довідку, а дорогоцінні метали передає до Державної скарбниці (т. т. 90-06-96, 92-34-48).

3. У разі виявлення та вилучення з техніки вузлів і деталей, що містять дорогоцінні метали, слід для керування у подальшій роботі звернутися до "Положення про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння" та "Положення про порядок приймання і переробки відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також про порядок розрахунків із здавальниками за прийняті від них метали і дорогоцінне каміння у вигляді відходів і лому", затверджених спільним наказом Мінфіну, Мінекономіки, Держкомітету з матеріальних ресурсів, НБУ, Держріддорогмету від 23 червня 1994 р. за N 54/11/161/91/15.

____________ 
 

Опрос