Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 26.08.2021 № 90
действует с 10.09.2021

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 серпня 2021 року N 90

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 27 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою оновлення підходів до регулювання грошово-кредитним ринком, уніфікації та вдосконалення нормативно-правового акта Національного банку України з питань процентної політики Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року N 615 (зі змінами), що додаються.

2. Унести зміни до Положення про процентну політику Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 квітня 2016 року N 277 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Департаменту відкритих ринків (Олексій Лупін) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Юрія Гелетія.

5. Постанова набирає чинності з 10 вересня 2021 року.

 

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

 

Зміни до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи

1. Абзац другий пункту 31 глави 3 розділу II замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"Процентна ставка за кредитами рефінансування понад 14 днів та довгостроковими кредитами рефінансування визначається з урахуванням сталої величини, розмір якої встановлюється окремим рішенням Правління Національного банку.

Процентна ставка за кредитами рефінансування понад 14 днів та довгостроковими кредитами рефінансування, що встановлюється під час проведення кількісного тендера з підтримання ліквідності банків, визначається на рівні облікової ставки плюс стала величина.

Процентна ставка за кредитами рефінансування понад 14 днів та довгостроковими кредитами рефінансування, що встановлюється під час проведення процентного тендера з підтримання ліквідності банків, визначається на рівні, який не може бути нижче ніж облікова ставка плюс стала величина.

Стала величина є незмінною протягом усього строку користування кредитом рефінансування понад 14 днів та довгостроковим кредитом рефінансування. Процентна ставка за довгостроковим кредитом рефінансування в разі зміни облікової ставки Національного банку підлягає коригуванню на розмір її зміни.".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий уважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим.

2. У другому реченні абзацу другого пункту 56 глави 7 розділу III слова "як облікова ставка Національного банку плюс два процентних пункти" замінити словами "окремим рішенням Правління Національного банку, але не нижче ніж облікова ставка Національного банку".

3. Главу 8 розділу IV після пункту 65 доповнити новим пунктом 651 такого змісту:

"651. Національний банк проводить операції з розміщення депозитних сертифікатів овернайт / тендери з розміщення депозитних сертифікатів за процентною ставкою, порядок визначення розміру якої встановлюється нормативно-правовим актом Національного банку з питань процентної політики.".

 

Положення про процентну політику Національного банку України

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 15, 25, 27 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" і встановлює порядок визначення Національним банком України (далі - Національний банк) облікової (ключової) ставки та інших процентних ставок за своїми операціями.

2. Термін "процентна політика Національного банку" у цьому Положенні вживається в такому значенні - установлення та застосування Національним банком облікової (ключової) процентної ставки та інших процентних ставок за його операціями з метою досягнення цілей грошово-кредитної політики.

Інші терміни та поняття, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Законами України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правовими актами Національного банку.

3. Головною метою процентної політики Національного банку є забезпечення цінової стабільності в середньостроковій перспективі.

4. Завданнями процентної політики Національного банку є:

1) досягнення визначеної в розділі II цього Положення операційної цілі процентної політики Національного банку шляхом визначення процентних ставок за інструментами регулювання ліквідності банків;

2) посилення дієвості процентного каналу трансмісійного механізму грошово-кредитної політики через установлення процентних ставок за операціями Національного банку, які проводяться з метою розвитку фінансових ринків, що сприяє забезпеченню впливу зміни короткострокової процентної ставки міжбанківського ринку на вартість середньо- та довгострокових фінансових ресурсів.

5. Національний банк з метою реалізації процентної політики встановлює такі процентні ставки:

1) облікову (ключову);

2) за інструментами постійного доступу Національного банку;

3) за основними операціями Національного банку з регулювання ліквідності банків (далі - основні операції Національного банку);

4) за іншими інструментами Національного банку з регулювання ліквідності банків;

5) за операціями своп процентної ставки Національного банку.

II. Операційна ціль процентної політики Національного банку

6. Операційна ціль процентної політики Національного банку полягає в утриманні гривневих короткострокових міжбанківських ставок на рівні, близькому до рівня облікової (ключової) ставки, у межах коридору процентних ставок за інструментами постійного доступу.

7. Індикатором вартості короткострокових гривневих ресурсів на міжбанківському ринку України для цілей процентної політики є Український індекс міжбанківських ставок овернайт (далі - UONIA).

8. Національний банк здійснює розрахунок та оприлюднює значення UONIA за відповідний робочий день, а також повний архів значень UONIA починаючи з часу започаткування його розрахунку на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

III. Облікова (ключова) ставка Національного банку

9. Облікова (ключова) ставка Національного банку (далі - облікова ставка) застосовується в значенні, визначеному Законом України "Про Національний банк України" та є основним інструментом грошово-кредитної політики, за допомогою якого Національний банк досягає її цілей. Облікова ставка є основним індикатором змін у грошово-кредитній політиці.

10. Облікова ставка встановлюється на основі підготовлених Національним банком комплексного аналізу та прогнозу макроекономічного, монетарного та фінансового розвитку.

11. Рішення щодо розміру облікової ставки затверджується Правлінням Національного банку на черговому або позачерговому засіданні з питань монетарної політики після обговорення на засіданні Комітету з монетарної політики.

12. Національний банк оприлюднює розмір облікової ставки на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

IV. Процентні ставки за інструментами постійного доступу Національного банку

13. Національний банк установлює процентні ставки за інструментами постійного доступу з надання та вилучення ліквідності на термін овернайт (за кредитами овернайт та депозитними сертифікатами овернайт) у прив'язці до облікової ставки. Процентні ставки за інструментами постійного доступу формують коридор процентних ставок з метою утримання гривневих короткострокових міжбанківських ставок на рівні, близькому до рівня облікової ставки.

14. Рішення щодо розміру процентних ставок за інструментами постійного доступу затверджується Правлінням Національного банку на черговому або позачерговому засіданні з питань монетарної політики після обговорення на засіданні Комітету з монетарної політики та діє до дня набрання чинності рішенням Правління Національного банку про їх розмір.

V. Процентні ставки за основними операціями Національного банку

15. Основними операціями Національного банку є операції з регулювання ліквідності банків, що мають найбільший вплив на стан грошово-кредитного ринку. До них можуть належати операції з надання кредитів рефінансування та/або операції з розміщення депозитних сертифікатів.

16. Правління Національного банку на черговому або позачерговому засіданні з питань монетарної політики після обговорення на засіданні Комітету з монетарної політики приймає рішення щодо строковості та інших параметрів основних операцій Національного банку.

17. Процентні ставки за основними операціями Національного банку встановлюються під час проведення кількісних та/або процентних тендерів. Національний банк під час:

1) оголошення кількісного тендера за основною операцією Національного банку визначає процентну ставку на рівні облікової ставки;

2) проведення процентного тендера за основною операцією встановлює процентну ставку залежно від пропозицій, що надходять від банків, однак рівень граничної процентної ставки не може перевищувати облікової ставки (у разі проведення тендера з розміщення депозитних сертифікатів) або не може бути нижче ніж облікова ставка (у разі проведення тендера з підтримання ліквідності банків).

VI. Процентні ставки за іншими інструментами Національного банку з регулювання ліквідності банків та операціями своп процентної ставки Національного банку

18. Національний банк визначає процентні ставки за іншими інструментами Національного банку з регулювання ліквідності банків та операціями своп процентної ставки, а також умови їх проведення окремими нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку, що регулюють відповідний інструмент.

19. Процентні ставки за інструментами Національного банку з регулювання ліквідності банків, що не є інструментами постійного доступу та основними операціями Національного банку, визначаються в прив'язці до облікової ставки і не можуть бути вище ніж облікова ставка за операціями з вилучення ліквідності банків, а також нижче ніж облікова ставка за операціями з надання ліквідності банкам.

____________

Опрос