Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о применении Национальным банком Украины стандартных инструментов регулирования ликвидности банковской системы

Национальный банк
Постановление от 16.07.2020 № 103
действует с 18.07.2020

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 липня 2020 року N 103

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи*

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 42 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою ефективного використання стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року N 615 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олега Чурія.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім підпункту 3 пункту 1 Змін, який набирає чинності з 01 січня 2021 року.

 

В. о. Голови

Катерина РОЖКОВА

____________
* Дата офіційного опублікування постанови Правління Національного банку України 16 липня 2020 року N 103 - 17 липня 2020 року (відповідно до частини шостої статті 56 Закону України "Про Національний банк України" та листа Національного банку України від 21 липня 2020 року N 18-0005/35960).

 

Зміни до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи

1. У главі 3 розділу II:

1) у пункті 21:

у підпункті 5 слова "та підтверджено коштами в Державному бюджеті України" виключити;

підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) облігації внутрішніх місцевих позик (далі - облігації місцевих позик).";

абзац восьмий виключити;

главу після пункту 21 доповнити чотирма новими пунктами 211 - 214 такого змісту:

"211. Уключення до пулу цінних паперів, визначених у підпунктах 5, 6 пункту 21 глави 3 розділу II цього Положення, здійснюється на підставі рішення Правління Національного банку за рекомендацією Кредитного комітету Національного банку за результатами здійсненого аналізу цих цінних паперів, ураховуючи фінансовий стан їх емітентів. Національний банк з метою здійснення такого аналізу може звернутися до банку / емітента / гаранта цінних паперів за отриманням додаткової інформації та/або документів, необхідних для опрацювання питання щодо включення цінних паперів до пулу.

212. Умовами для включення до пулу облігацій підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, є передбачення такої гарантії в Законі України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік та відсутність інформації щодо невиконання чи несвоєчасного виконання емітентом цінних паперів своїх зобов'язань протягом п'яти останніх років.

213. Національний банк не рідше одного разу на рік здійснює моніторинг фінансового стану емітента та спроможності виконання емітентом своїх зобов'язань за облігаціями підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, облігаціями місцевих позик, а також достатність видатків на виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими під відповідні державні гарантії в Законі України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік.

214. Національний банк на підставі здійсненого моніторингу має право прийняти рішення про виключення облігацій підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, облігацій місцевих позик, з пулу. Правління Національного банку за рекомендацією Кредитного комітету Національного банку приймає рішення про виключення облігацій підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, облігацій місцевих позик, з пулу";

2) у пункті 22:

в абзаці першому слова "та підтверджено коштами в Державному бюджеті України" виключити;

в абзаці третьому слова "та підтверджено коштами в Державному бюджеті України" замінити словами ", облігації місцевих позик";

3) в абзацах першому та другому пункту 24 цифри та слово "10 робочих" замінити цифрами та словом "45 календарних";

4) пункт 34 доповнити новим абзацом такого змісту: "Національний банк у разі прийняття рішення Правління Національного банку щодо виключення облігацій місцевих позик, облігацій підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України з пулу, вимагає від банків унесення додаткових активів (майна) до пулу та/або часткового дострокового повернення кредитів з метою приведення банком вартості пулу у відповідність до сумарної заборгованості.";

5) підпункт 2 пункту 35 викласти в такій редакції:

"2) неприведення банком у відповідність до встановлених вимог вартості пулу в разі його знецінення та/або прийняття рішення Правління Національного банку щодо виключення облігацій місцевих позик, облігацій підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, з пулу;".

2. У пункті 52 глави 6 розділу III:

1) у першому реченні абзацу першого слова "та підтверджено коштами в Державному бюджеті України" виключити;

2) абзац другий викласти в такій редакції:

"Облігації підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, облігації місцевих позик можуть бути предметом проведення операцій прямого репо відповідно до рішення Правління Національного банку за рекомендацією Кредитного комітету Національного банку за результатами здійсненого аналізу цих цінних паперів, ураховуючи фінансовий стан їх емітентів. Національний банк з метою здійснення такого аналізу може звернутися до банку / емітента / гаранта цінних паперів за отриманням додаткової інформації та/або документів, необхідних для опрацювання питання щодо проведення операцій прямого репо з цими цінними паперами.";

3) в абзаці четвертому слова "та підтверджено коштами в Державному бюджеті України" виключити.

____________

Опрос