Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, которая подается в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 10.03.2020 № 26
действует с 01.04.2020

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 березня 2020 року N 26

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 6, 7, 16 Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року N 120 (зі змінами) (далі - Зміни до Правил), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (Юрій Половньов) довести до відома банків України, небанківських установ - резидентів/небанківських фінансових установ - резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури, щодо яких Національним банком України внесено відомості до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій / генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, небанківських фінансових установ, підприємств, організацій (крім дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв України за кордоном; відокремленого структурного підрозділу резидента, який згідно із законодавством країни місцезнаходження є юридичною особою), фізичних осіб - підприємців, які мають рахунки, відкриті за межами України, операторів поштового зв'язку інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з 01 квітня 2020 року, крім пунктів 3, 4 та підпункту 4 пункту 5 Змін до Правил, які набирають чинності з 01 жовтня 2020 року.

 

Голова

Я. Смолій

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. Підпункт 1 пункту 42 розділу VI викласти в такій редакції:

"1) для щоденних файлів балансу, щоденних файлів для розрахунку економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції, щоденних файлів щодо вартості кредитів та депозитів - не пізніше ніж через три години робочого дня;".

2. У таблиці додатка 2:

1) після рядка 379 доповнити новим рядком 380 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

380

A43001

Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції

T070

F099,
R030

Немає

43X

"

У зв'язку з цим рядки 380 - 942 уважати відповідно рядками 381 - 943;

2) колонку 5 рядків 753 - 760 після літери та цифр "R030_2," доповнити літерою та цифрами "K030,".

3. Таблицю додатка 2 після рядка 658 доповнити двома новими рядками 659, 660 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

659

A6L001

Сума всіх вимог учасника банківської групи до контрагента (групи пов'язаних контрагентів) / пов'язаної з банківською групою особи та фінансових зобов'язань, наданих учасником банківської групи, щодо цих осіб

T070_1,
T070_2,
T070_3,
T070_4,
T070_5,
T070_6,
T070_7,
T070_8,
T070_9,
T070_10,
T070_11,
T070_12,
T070_13

F081,
F121,
K040,
K074,
K110,
KU,
R030,
S031

K020_1,
K020_2,
K021_1,
K021_2,
Q001_1,
Q001_2,
Q003,
Q020,
Q029

6LX

660

A6M001

Сума обороту та/або залишку за значними внутрішньогруповими операціями банківської групи

T070_1,
T070_2,
T070_3

F120,
K040_1,
K040_2,
KU_1,
KU_2,
K110_1,
K110_2,
R030

K020_1,
K020_2,
K021_1,
K021_2,
Q001_1,
Q001_2

6MX

"

У зв'язку з цим рядки 659 - 943 уважати відповідно рядками 661 - 945.

4. Таблицю додатка 3 після рядка 103 доповнити трьома новими рядками 104 - 106 такого змісту:

"

1

2

3

104

F119

Код типу внутрішньогрупової операції

105

F120

Код внутрішньогрупової операції банківської групи

106

F121

Код критерія пов'язаності контрагента банківської групи

"

У зв'язку з цим рядки 104 - 175 уважати відповідно рядками 107 - 178.

5. У таблиці додатка 6:

1) у колонці 5:

рядка 1 цифри "13.00" замінити цифрами "14.00";

рядка 13 цифри "15.00" замінити цифрами "16.00";

2) після рядка 13 доповнити новим рядком 14 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

14

43X

Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції

Щоденна

Не пізніше 16.00 наступного робочого дня

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

"

У зв'язку з цим рядки 14 - 76 уважати відповідно рядками 15 - 77;

3) у колонці 5:

рядків 17, 25 цифри "15.00" замінити цифрами "16.00";

рядка 53 цифри "14.00" замінити цифрами "15.00";

4) після рядка 76 доповнити двома новими рядками 77, 78 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

77

6LX

Дані про концентрацію ризиків банківської групи

Квартальна

Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом;
за IV квартал - не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом

Відповідальні особи банківських груп

Керівник відповідальної особи банківської групи

78

6MX

Дані про значні внутрішньогрупові операції банківської групи

Квартальна

Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом;
за IV квартал - не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом

Відповідальні особи банківських груп

Керівник відповідальної особи банківської групи

"

У зв'язку з цим рядок 77 уважати рядком 79.

 

Директор Департаменту
статистики та звітності

Ю. Половньов

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Д. Сологуб

Опрос