Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 24.12.2019 № 157
действует с 27.12.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 грудня 2019 року N 157

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 35, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення регулювання діяльності банків України Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами) (далі - Інструкція N 368), такі зміни:

1) у пункті 1.2 глави 1 розділу IV:

абзац четвертий після слова "металами" доповнити словами та цифрами", мінімальний розмір операційного ризику, помножений на коефіцієнт 10,";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Мінімальний розмір операційного ризику розраховується відповідно до нормативно-правового акта Національного банку щодо порядку визначення мінімального розміру операційного ризику.";

2) у підпункті 1 пункту 2.5 глави 2 розділу VI:

у першому реченні абзацу сьомого слово "п'ятому" замінити словом "шостому";

в абзаці дев'ятому слова "гарантій та" замінити словами "гарантій або";

3) в абзаці другому пункту 1.8 глави 1 розділу VII слова "уповноваженою посадовою особою Національного банку" замінити словами "Комітетом з питань нагляду";

4) пункт 2 розділу X викласти в такій редакції:

"2. Системно важливий банк зобов'язаний дотримуватися спеціального значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - не більше ніж 20 відсотків.

Спеціальне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) не поширюється на активні операції, що здійснені банком за договорами, що укладені до дня набуття ним статусу системно важливого, у разі дотримання значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - не більше ніж 25 відсотків та за умови, що після дня набуття банком статусу системно важливого до таких договорів не вносилися зміни щодо:

1) збільшення суми та/або строку користування активом, крім змін, внесених у рамках процедури фінансової реструктуризації (комплекс заходів із реструктуризації заборгованості боржника під час процедури добровільної фінансової реструктуризації або процедури досудової санації, що здійснюються на умовах та в порядку, установлених законодавством України та/або міжнародною практикою). Продовження строку дії окремого траншу в рамках відкритої банком боржнику кредитної лінії не є внесенням змін до умов договору щодо збільшення строку користування активом;

2) зміни умови зобов'язання з кредитування з відкличної на безвідкличну.

Вимоги абзаців другого - четвертого пункту 2 розділу X цієї Інструкції не поширюються на активні операції, здійснені з дня, наступного за днем набуття банком статусу системно важливого, на виконання відкличних зобов'язань з кредитування за договорами, за якими визначено безумовне право банку в односторонньому порядку відмовитися від подальшого виконання взятих на себе зобов'язань.

Системно важливий банк, що набув статусу спеціалізованого банку, дотримується значень нормативів, установлених для спеціалізованих банків.".

2. Абзац перший пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 21 травня 2019 року N 71 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні" після слова "дотримання" доповнити словами та цифрами "вимог, визначених главою 5 розділу VI Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами), та".

3. Банки розраховують нормативи достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та достатності основного капіталу (Н3), установлені Інструкцією N 368, з урахуванням мінімального розміру операційного ризику, починаючи зі звітної дати станом на 01 січня 2022 року.

4. Департамент методології (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

Опрос