Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внедрении коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR)

Национальный банк
Постановление от 24.12.2019 № 158
действует с 03.02.2020

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 грудня 2019 року N 158

Про запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 та 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 66 та 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підтримання банками рівня ліквідності, необхідного для забезпечення стабільної діяльності та своєчасного виконання зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами, Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами), такі зміни:

1) розділ I після абзацу десятого доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR);".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять третій уважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцять четвертим;

2) у розділі V:

у пункті 1.2 глави 1 слова та літери "та коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRBB) та в іноземній валюті (LCRIB)" замінити словами та літерами ", коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRBB) та в іноземній валюті (LCRIB), коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)";

розділ доповнити новою главою такого змісту:

"4. Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR)

1. Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) - норматив ліквідності, який установлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік.

2. Банк розраховує коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) як співвідношення обсягу наявного стабільного фінансування (ASF) до обсягу необхідного стабільного фінансування (RSF).

3. Банк розраховує обсяг:

1) наявного стабільного фінансування (ASF) як суму складових ASF (регулятивний капітал та зобов'язання), зважених на установлені Національним банком коефіцієнти ASF, які відображають рівень їх стабільності на горизонті один рік;

2) необхідного стабільного фінансування (RSF) як суму складових RSF (активи та позабалансові зобов'язання), зважених на установлені Національним банком коефіцієнти RSF, які характеризують їх ліквідність на горизонті один рік.

4. Банк здійснює розрахунок коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), установленої Національним банком.".

2. Банкам України:

1) здійснювати розрахунок коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) у цілому за всіма валютами в тестовому режимі щомісячно на такі звітні дати: 01 серпня, 01 вересня, 01 жовтня, 01 листопада та 01 грудня 2020 року та не пізніше десятого робочого дня після зазначених звітних дат подавати його до Національного банку України за встановленою ним формою;

2) з метою підтримання достатнього рівня довгострокової ліквідності починаючи зі звітної дати станом на 01 січня 2021 року:

дотримуватися нормативного значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) у цілому за всіма валютами, установленого Національним банком України;

забезпечити на постійній основі розрахунок та моніторинг коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) окремо в національній та іноземній валюті.

3. Департаменту методології (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.

5. Постанова набирає чинності з 03 лютого 2020 року.

 

Голова

Я. Смолій

Опрос