Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 15 февраля 2018 года N 11

Национальный банк
Постановление от 02.12.2019 № 144
действует с 04.12.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 грудня 2019 року N 144

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 15 лютого 2018 року N 11*

Відповідно до статей 7, 15, 56, 68 Закону України "Про Національний банк України", статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення інвесторів, вкладників, клієнтів, інших користувачів фінансовою інформацією про діяльність банків Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 15 лютого 2018 року N 11 "Про встановлення переліку інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню банками України" (зі змінами) такі зміни:

1) у пункті 1:

підпункт 2 після слова "особам" доповнити словами "у національній та іноземній валютах";

підпункт 3 після слова "господарювання" доповнити словами "у національній та іноземній валютах";

у підпункті 4 слова "економічні нормативи та ліміти" замінити словами "значення економічних нормативів та лімітів";

у підпункті 5 слова "нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу" замінити словами "значення нормативів капіталу та їхніх складових";

підпункт 6 доповнити словами ", за даними Звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності N 1Ф, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року N 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за N 1314/21626 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 лютого 2017 року N 654)";

підпункт 7 викласти в такій редакції:

"7) результати оцінки стійкості банків і банківської системи України відповідно до вимог Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року N 141 (зі змінами) (далі - Положення N 141), а саме:

суму регулятивного та основного капіталу, значення нормативів достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та основного капіталу (Н3):

за даними банку за звітний рік;

за результатами оцінки якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями банку з урахуванням екстраполяції за звітний рік (з відміткою про проведення екстраполяції);

за кожний прогнозний рік за макроекономічними сценаріями, визначеними для банків, за якими оцінка стійкості здійснюється за трьома етапами;

суму потреби (нестачі) у капіталі за результатами оцінки стійкості, усього та з урахуванням здійснених заходів;

необхідний рівень нормативів достатності капіталу за результатами оцінки стійкості, усього та з урахуванням здійснених заходів.";

2) у пункті 2:

в абзаці першому підпункту 1 слова та цифру "в додатку 1 до цієї постанови" замінити словами "Національним банком України";

підпункти 2 - 5 викласти в такій редакції:

"2) розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах, та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення N 351, за звітний місяць - до 30 числа місяця, наступного за звітним, за січень - до 28 лютого, за грудень - до 01 лютого наступного року (за формою, визначеною Національним банком України);

3) розподіл кредитів, наданих суб'єктам господарювання в національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні, наведеному в Положенні N 351, за звітний місяць - до 30 числа місяця, наступного за звітним, за січень - до 28 лютого, за грудень - до 01 лютого наступного року (за формою, визначеною Національним банком України);

4) станом на 01 число кожного місяця значення економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією N 368 та Положенням N 290, - до 10 числа цього місяця (за формою, визначеною Національним банком України);

5) станом на 01 число кожного місяця значення нормативів капіталу та їх складових, розрахунок яких передбачено Інструкцією N 368, - до 10 числа цього місяця (за формою, визначеною Національним банком України);";

у підпункті 6 слова та цифру "додаток 6" замінити словами "за формою, визначеною Національним банком України";

у підпункті 7 цифри та слова "28 грудня" замінити цифрами та словами "26 грудня (за формою, визначеною Національним банком України)";

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Національний банк України публікує на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України (далі - Інтернет-представництво) інформацію про показники діяльності банків, зазначену в підпунктах 1 - 6 пункту 1 цієї постанови (у розрізі кожного банку), - після п'яти календарних днів від термінів, установлених у підпунктах 1 - 6 пункту 2 цієї постанови, інформацію про результати проведення оцінки стійкості банків і банківської системи України (у розрізі кожного банку), - до 31 грудня.";

4) після пункту 3 доповнити новим пунктом 31 такого змісту:

"31. Національний банк України визначає форму подання інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню банками України та оприлюднює її шляхом розміщення на сторінці Інтернет-представництва в розділі "Статистика / Наглядова статистика". Національний банк України розміщує на сторінках Інтернет-представництва повідомлення про зміну форми подання інформації із зазначенням строку запровадження відповідних змін та надсилає це повідомлення банкам окремим листом не пізніше ніж за 30 календарних днів до запровадження відповідних змін.";

5) додатки 1 - 6 виключити.

2. Департаменту фінансової стабільності (Віталій Ваврищук) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

____________
* Дата офіційного опублікування постанови Правління Національного банку України 02 грудня 2019 року N 144 - 03 грудня 2019 року (відповідно до частини шостої статті 56 Закону України "Про Національний банк України" та листа Національного банку України від 11 грудня 2019 року N 18-0007/64598). 

Опрос