Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о мерах защиты и определении порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте

Национальный банк
Постановление от 09.09.2019 № 113
действует с 10.09.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 вересня 2019 року N 113

Про затвердження Змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті

Відповідно до статей 6, 7, 15, 30, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про валюту і валютні операції", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року N 5 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

 

Зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті

1. В абзаці другому пункту 8 розділу I слова та цифри "та пункті 91 розділу IX" виключити.

2. У розділі VI:

1) розділ після пункту 71 доповнити новим пунктом 711 такого змісту:

"711. Валютні операції резидентів / іноземних інвесторів / нерезидентів, зазначені в підпунктах 1 - 3, 6 пункту 71 розділу VI цього Положення, за наявності в банку документального підтвердження, визначеного пунктом 71 розділу VI цього Положення, для цілей цього Положення вважаються операціями з повернення іноземних інвестицій, а також доходів, прибутків, інших коштів, одержаних іноземними інвесторами від інвестиційної діяльності в Україні (незалежно від способу та особливостей набуття права власності на відповідні об'єкти в Україні).";

2) пункт 74 виключити.

3. У розділі IX:

1) пункт 87 викласти в такій редакції:

"87. Резиденти здійснюють купівлю іноземної валюти / переказ коштів в іноземній валюті/гривні за кордон / на поточний рахунок нерезидента - юридичної особи, відкритий в Україні (крім інвестиційного рахунку), з дотриманням лімітів, визначених у пунктах 88, 89 розділу IX цього Положення.";

2) пункт 89 після слів "(крім інвестиційних рахунків)" доповнити словами ", уключаючи переказ коштів з метою придбання резидентом цінних паперів іноземного емітента, облігацій зовнішньої державної позики України,";

3) у пункті 90:

підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) операції з повернення іноземному інвестору іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів та інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні. Такі операції документально підтверджуються відповідно до вимог пункту 71 розділу VI цього Положення;";

пункт після підпункту 6 доповнити новим підпунктом 61 такого змісту:

"61) операції з продажу нерезидентом об'єкта його власності в Україні, а також отримання за ним прибутків, доходів та інших коштів. Це виключення застосовується за умови, що за такими операціями нерезидента в банку наявне документальне підтвердження, аналогічне за змістом до документального підтвердження для аналогічних операцій іноземного інвестора, визначеного пунктом 71 розділу VI цього Положення;";

4) пункти 91 та 92 виключити.

4. У розділі X:

1) пункт 117 після підпункту 5 доповнити новим підпунктом 51 такого змісту:

"51) із отримання дивідендів за корпоративними правами, процентних доходів за цінними паперами та інших доходів (прибутків) за об'єктами права власності в Україні, що не пов'язані з їх відчуженням, продажем, ліквідацією, зменшенням статутного капіталу;";

2) пункт 120 доповнити новим підпунктом 15 такого змісту:

"15) із зарахування коштів, отриманих від продажу іноземної валюти на валютному ринку України юридичною особою - нерезидентом, яка організовує процес фінансування дипломатичних, консульських представництв, з метою забезпечення утримання офіційного представництва.";

3) пункт 127 після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 31 такого змісту:

"31) зарахування коштів, отриманих власником рахунку у зв'язку з продажем його цінних паперів, нерухомості, корпоративних прав та інших об'єктів права власності в Україні, що не мають для власника рахунку статусу об'єктів іноземного інвестування в Україні, а також отримання власником рахунку за такими об'єктами доходів, прибутків та інших коштів;";

4) у пункті 128:

пункт після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 31 такого змісту:

"31) зарахування коштів, отриманих власником рахунку у зв'язку з продажем його цінних паперів, нерухомості, корпоративних прав та інших об'єктів права власності в Україні, що не мають для власника рахунку статусу об'єктів іноземного інвестування в Україні, а також отримання власником рахунку за такими об'єктами доходів, прибутків та інших коштів;";

у підпунктах 5 - 7 цифру "3" замінити цифрами "31".

5. У пункті 138 розділу XI:

1) пункт після підпункту 31 доповнити новим підпунктом 32 такого змісту:

"32) зарахування коштів, отриманих власником рахунку у зв'язку з продажем його цінних паперів, нерухомості, корпоративних прав та інших об'єктів права власності в Україні, що не мають для власника рахунку статусу об'єктів іноземного інвестування в Україні, а також отримання власником рахунку за такими об'єктами доходів, прибутків та інших коштів;";

2) у підпунктах 5 - 7 цифри "1 - 3" замінити цифрами "1 - 32".

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Чурій

Опрос