Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 13.06.2019 № 77
действует с 14.06.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 червня 2019 року N 77

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 6, 7, 15, 30, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про валюту і валютні операції" та з метою розширення сфери використання національної валюти України за деякими операціями нерезидентів Правління Національного банку України постановляє:

1. Розділ IV Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року N 2 (зі змінами), після пункту 32 доповнити новим пунктом 321 такого змісту:

"321. Суб'єкти господарювання - резиденти (юридичні особи та фізичні особи - підприємці) мають право здійснювати розрахунки за зовнішньоекономічним договором (контрактом, угодою, іншим документом, що застосовується в міжнародній практиці та може вважатися договором) з експорту/імпорту товарів за допомогою електронного платіжного засобу, якщо операція за одним таким договором в один операційний день не перевищує незначний розмір.".

2. Унести до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року N 5 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі I:

пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Резидентам, уключаючи уповноважені установи, забороняється здійснювати валютні операції з надання кредитів (позик, фінансової допомоги) у гривнях нерезидентам та їх представництвам в Україні, крім:

1) надання банком / небанківською фінансовою установою споживчого кредиту фізичній особі - нерезиденту;

2) випадку, передбаченого пунктом 146 розділу I цього Положення.";

після пункту 145 доповнити розділ новим пунктом 146 такого змісту:

"146. Банкам дозволяється здійснювати валютні операції з юридичними особами - нерезидентами за кредитними договорами / іншими видами договорів, які передбачають надання банком нерезиденту коштів у гривнях на цілі придбання цим нерезидентом облігацій внутрішньої державної позики України із строком повернення таких коштів банку не пізніше 14 робочих днів з дня надання коштів у гривнях.

Вимоги абзацу першого пункту 146 розділу I цього Положення не поширюються на операції, проведення яких не заборонено / не обмежено цим Положенням.";

2) у розділі IV:

пункт 33 викласти в такій редакції:

"33. Банкам забороняється здійснювати операції з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на умовах "форвард" (з поставкою іноземної валюти або без її поставки) та операції на умовах маржинальної торгівлі щодо купівлі та продажу іноземної валюти / банківських металів за гривні з клієнтами, за винятком:

1) операцій з клієнтами-резидентами (юридичними особами та фізичними особами - підприємцями) для хеджування клієнтами ризику зміни курсу іноземної валюти за операціями:

з експорту та імпорту товару (продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу / оплатної передачі);

за кредитними договорами (договорами позики) резидентів-позичальників про залучення коштів від нерезидентів або від банку;

2) операцій з клієнтами юридичними особами - нерезидентами, якщо кошти в гривнях одержуються нерезидентом на цілі придбання ним облігацій внутрішньої державної позики України та строк виконання зобов'язань перед банком за операцією на умовах "форвард" не перевищує 14 робочих днів з дня надання коштів в гривнях.";

розділ після пункту 34 доповнити новим пунктом 341 такого змісту:

"341. Вимоги підпункту 2 пункту 34 розділу IV цього Положення не поширюються на операції, що здійснюються згідно з пунктом 146 розділу I цього Положення.";

3) у розділі X:

пункт 128 після підпункту 201 доповнити новим підпунктом 202 такого змісту:

"202) за договорами згідно з пунктом 146 розділу I цього Положення;";

пункт 132 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"12) операцій за договорами згідно з пунктом 146 розділу I цього Положення.";

4) у розділі XI:

пункт 138 після підпункту 16 доповнити новим підпунктом 161 такого змісту:

"161) операцій за договорами згідно з пунктом 146 розділу I цього Положення;";

пункт 140 викласти в такій редакції:

"140. Здійснення валютних операцій за договорами, які передбачають надання кредитів у гривнях іноземним банкам, не дозволяється, крім випадку, передбаченого пунктом 146 розділу I цього Положення.".

3. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олега Чурія.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

Опрос