Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины по вопросам защиты помещений небанковских учреждений

Национальный банк
Постановление от 02.04.2019 № 57
действует с 06.04.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 квітня 2019 року N 57

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань захисту приміщень небанківських установ

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України" з метою забезпечення небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв'язку, що отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій або генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинність після введення в дію Закону України "Про валюту і валютні операції", в частині здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній валюті та/або іноземних валютах, захисту здоров'я та життя своїх працівників, належних умов схоронності готівки та інших цінностей Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 06 жовтня 2017 року N 100 "Про затвердження Правил з організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні" такі зміни:

1) назву постанови викласти в такій редакції:

"Про затвердження Правил з організації захисту приміщень небанківських установ в Україні";

2) у пункті 1 слово "фінансових" виключити.

2. Затвердити Зміни до Правил з організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 06 жовтня 2017 року N 100, що додаються.

3. Оператори поштового зв'язку, які до набрання чинності цією постановою подали пакет документів для отримання ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій або отримали генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинність після введення в дію Закону України "Про валюту і валютні операції", в частині здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній валюті та/або іноземних валютах, зобов'язані до 01 квітня 2020 року забезпечити відповідність приміщень вимогам Правил з організації захисту приміщень небанківських установ в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 06 жовтня 2017 року N 100.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

 

Зміни до Правил з організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні

1. Назву Правил викласти в такій редакції:

"Правила з організації захисту приміщень небанківських установ в Україні".

2. У розділі I:

1) перше речення пункту 1 викласти в такій редакції:

"Ці Правила встановлюють мінімальні вимоги до захисту приміщень небанківських фінансових установ, операторів поштового зв'язку, що отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій або генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинність після введення в дію Закону України "Про валюту і валютні операції", в частині здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній валюті та/або іноземних валютах, та їх структурних підрозділів, розташованих на території України (далі - НУ).";

2) у пункті 2:

у підпункті 6 слова "або перерахування цінностей у приміщенні для перерахування банкнот і монет" виключити;

у підпункті 8 слова "Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" замінити словами "Законів України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності";".

3. У розділі IV:

1) у пункті 16 слова та літери "приймально-контрольними приладами (далі - ПКП)" замінити словами та літерами "приладами приймально-контрольними (далі - ППК)";

2) у пункті 17 літери "ПКП" замінити літерами "ППК";

3) у пункті 20 слова " (основні та запасні)" замінити словами " (незалежно від їх призначення та конструкції)";

4) пункт 21 викласти в такій редакції:

"21. НУ зобов'язана обладнати сповіщувачами ручної системи тривожної сигналізації (стаціонарними та/або радіоканальними), що підключені до пульта централізованого спостереження об'єкта охорони приміщення сховища, передсховища, шляхи транспортування цінностей, робоче місце касира, пост охорони НУ.";

5) розділ після пункту "22" доповнити новим пунктом "221" такого змісту:

"221. НУ має право визначати необхідність обладнання приміщень НУ системою відеоспостереження, якщо НУ розташована в селищі або селі, у якій обсяги цінностей становлять менше ніж 20 мінімальних заробітних плат.".

4. У розділі V:

1) пункт 27 викласти в такій редакції:

"27. НУ зобов'язана обладнати сторону робочого місця касира, що орієнтована до клієнта, елементами відгороджувальних конструкцій, технічний стан яких підтверджується сертифікатом відповідності вимогам ДСТУ 4546, із класом тривкості не менше ніж СК2 та ДСТУ 4547, із класом тривкості не нижче ніж ОЗК2 (далі - конструктивні елементи). НУ має право самостійно визначати необхідність обладнання інших сторін робочого місця касира конструктивними елементами з урахуванням забезпечення безпечної роботи працівників НУ."

2) розділ після пункту "27" доповнити новим пунктом "271" такого змісту:

"271. НУ має право визначати необхідність облаштування робочого місця касира конструктивними елементами з урахуванням чинників, що можуть впливати на безпеку та схоронність цінностей, якщо НУ розташована в селищі або селі, у якій обсяги цінностей становлять менше ніж 20 мінімальних заробітних плат.".

5. У тексті Правил літери "НФУ" замінити літерами "НУ".

6. У додатку до Правил слово "фінансових" виключити.

 

Директор Департаменту грошового обігу

В. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

С. Холод

Опрос