Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 01 октября 2015 года N 654

Национальный банк
Постановление от 28.03.2019 № 53
действует с 30.03.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 березня 2019 року N 53

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року N 654

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про санкції", з метою удосконалення механізму реалізації санкцій, застосованих Радою національної безпеки та оборони України з огляду на важливість невідкладного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці та територіальній цілісності України, Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року N 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (зі змінами) такі зміни:

1) у пункті 1:

підпункти 1, 2 викласти в такій редакції:

"1) подати Національному банку України протягом п'яти робочих днів з дати набрання чинності указу Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, прийнятого відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про санкції" (далі - санкційний список), відомості про наявність та залишки коштів на банківських рахунках, на яких обліковуються кошти фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційних списках, до яких застосовано обмежувальні заходи (санкції) "блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном" (далі - "блокування активів")", "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" та/або "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)" станом на дату введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, прийнятого відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про санкції", та станом на дату надання інформації Національному банку України;

2) щомісяця, не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, надавати Національному банку України відповідно до нормативно-правового акта, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, таку інформацію:

про залишки коштів на банківських рахунках, на яких обліковуються кошти фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційних списках, до яких застосовано обмежувальні заходи (санкції) "блокування активів", "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" та/або "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)" (далі - особи, зазначені в санкційних списках);

про спроби проведення фінансових операцій особами, зазначеними в санкційних списках або їх представниками;

про спроби проведення фінансових операцій на користь осіб, зазначених у санкційних списках, та про зупинені фінансові операції, які мали на меті, сприяли або могли сприяти уникненню/порушенню обмежень, установлених санкціями, або порушили обмеження, установлені санкціями;";

абзаци п'ятий, шостий, восьмий, десятий, одинадцятий підпункту 7 викласти в такій редакції:

"банк зобов'язаний відмовити у виконанні розрахункового документа клієнту, зазначеному в санкційних списках, що є ініціатором переказу та до якого застосовані санкції "блокування активів" та/або "зупинення фінансових операцій";

банк зобов'язаний відмовити клієнту у виконанні розрахункового документа на користь особи, зазначеної в санкційних списках, до якої застосовано санкції "блокування активів", "зупинення фінансових операцій", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" та/або "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів);";

"банк виконує розрахунковий документ на користь клієнта підсанкційного банку, якщо такий клієнт не зазначений у санкційних списках;";

"банк повертає клієнту розрахунковий документ без виконання і проставляє на ньому напис про причину його повернення (із зазначенням дати повернення та посиланням на Закон України "Про санкції" та указ Президента України, яким уведено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки та оборони України, прийняте відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про санкції") та підписи відповідального виконавця і працівника, який виконує функції контролера, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, та дати;

банк зобов'язаний відмовити клієнту у виконанні розрахункового документа, який передбачає переказ коштів за межі України або наслідком якого може бути виведення капіталів за межі України, якщо до ініціатора та/або отримувача переказу застосовано санкцію "запобігання виведенню капіталів за межі України;";

в абзаці першому підпункту 8 слова та цифри "рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 01 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеному в дію Указом Президента України від 06 березня 2018 року N 57/2018" замінити словами "санкційних списках";

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Банки України, небанківські установи-резиденти / небанківські фінансові установи-резиденти, оператори поштового зв'язку, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, зобов'язані відмовити в здійсненні переказу коштів без відкриття рахунків за дорученням / на користь осіб, зазначених у санкційних списках, до яких застосовані санкції "блокування активів", "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" та/або "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів).";

3) після пункту 2 доповнити новим пунктом 21 такого змісту:

"21. Небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку, які отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій / ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, та/або небанківським установам-резидентам / небанківським фінансовим установам-резидентам, операторам поштового зв'язку, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, щомісяця, не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, надавати Національному банку України відповідно до нормативно-правового акта, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, таку інформацію:

1) про відмови в проведенні валютно-обмінних операцій особам, зазначеним у санкційних списках, до яких застосовано санкції "блокування активів" та/або "зупинення фінансових операцій";

2) про відмови в здійсненні переказу коштів без відкриття рахунків за дорученням / на користь осіб, зазначених у санкційних списках.";

4) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Банки України та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій / ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, зобов'язані відмовити в проведенні валютно-обмінних операцій особам, зазначеним у санкційних списках, до яких застосовано санкції "блокування активів" та/або "зупинення фінансових операцій.";

5) абзац перший пункту 31 після слів "Банкам України" доповнити словами ", небанківським установам / небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку".

2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, та діє протягом строку застосування санкцій.

 

Голова

Я. Смолій

Опрос