Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Тарифы на депозитарные услуги (операции), предоставляемые (осуществляемые) Национальным банком Украины, а также на услуги по учету и обращению депозитных сертификатов Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 07.03.2019 № 48
действует с 22.03.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 березня 2019 року N 48

Про внесення змін до Тарифів на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 42 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення політики ціноутворення Національного банку України та перегляду тарифів на окремі послуги (операції) Національного банку України, що надаються (здійснюються) ним у сфері депозитарного обслуговування клієнтів Національного банку України, а також у зв'язку з необхідністю запровадити тарифи на нові послуги (операції) з депозитарного обслуговування іноземного депозитарію, Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести зміни до Тарифів на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 790/8111 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 09 листопада 2017 року N 108) (далі - Тарифи), виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Управлінню депозитарної діяльності Національного банку України (Андрій Супрун) після офіційного опублікування довести до відома банків України та інших учасників ринку інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з 22 березня 2019 року.

 

Голова

Я. Смолій

 

Тарифи на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів Національного банку України

I. Тарифи на послуги (операції) із депозитарного обслуговування депозитарних установ, що надаються (здійснюються) Національним банком України як депозитарієм

Таблиця 1

N з/п

N послуги (операції)

Найменування послуг (операцій)

Одиниця виміру

Тарифи

1

2

3

4

5

1

1

Відкриття рахунку в цінних паперах / виконання Національним банком України (далі - Національний банк) у ручному режимі облікових депозитарних операцій на підставі окремих розпоряджень, наданих у формі паперового чи електронного документа у випадках, передбачених законодавством України

1 операція

750 грн

2

2

Абонентська плата за супроводження рахунку в цінних паперах депозитарної установи в системі депозитарного обліку Національного банку (уключаючи надання інформаційних довідок із системи депозитарного обліку Національного банку)

За повний чи неповний розрахунковий період (незалежно від наявності операцій та залишків цінних паперів на рахунку)

420 грн

3

3

Відображення в системі депозитарного обліку Національного банку правочину, який включено в неттінгові розрахунки / проведення операцій між балансовими рахунками депозитарної установи, уключаючи блокування, розблокування цінних паперів

1 операція/правочин щодо кожної сторони

7,50 грн

4

4

Обслуговування розрахунків у цінних паперах, проведених за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", укладених поза фондовою біржею / проведення операцій за принципами "оплата проти поставки цінних паперів" та "поставка цінних паперів без оплати" у випадках, передбачених законодавством України

1 операція/правочин щодо кожної сторони

300 грн

5

5

Виконання облікових депозитарних операцій із цінними паперами в процесі розміщення, погашення, конвертації, здійснення виплати доходів за цінними паперами в сумі:

1 операція

 

6

до 500000 грн

50 грн

7

від 500000 грн до 50000000 грн

150 грн

8

понад 50000000 грн

500 грн

9

6

Зберігання цінних паперів на рахунку в цінних паперах депозитарної установи

% від середньої номінально-амортизаційної вартості цінних паперів за розрахунковий період

0,00034 %

10

7

Обслуговування розрахунків у цінних паперах, номінованих у національній валюті, якщо такі розрахунки проведені в межах однієї депозитарної установи за принципом "поставка цінних паперів без оплати", за правочинами, укладеними поза фондовою біржею (з переходом права власності) у випадках, передбачених законодавством України

1 операція/правочин щодо кожної сторони

50 грн

11

8

Проведення облікових операцій щодо державних цінних паперів, розміщених за межами України

1 розпорядження

10 EUR

12

9

Надання інформаційних повідомлень щодо державних цінних паперів, розміщених за межами України

1 повідомлення

1 EUR

13

10

Зберігання (облік) державних цінних паперів, розміщених за межами України

% від середньої номінальної вартості цінних паперів за розрахунковий період

0,001 %

14

11

Обслуговування грошових розрахунків щодо державних цінних паперів, розміщених за межами України

1 розпорядження

15 EUR + додаткові витрати

Пояснення до таблиці 1

1. Тариф на послуги (операції), зазначені в рядку 4 таблиці 1, не застосовується до послуг (операцій) з обслуговування розрахунків у цінних паперах, номінованих у національній валюті, якщо такі розрахунки проведені в межах однієї депозитарної установи. За такими послугами застосовується тариф, зазначений у рядку 10 таблиці 1.

2. До додаткових витрат, зазначених у колонці 5 рядка 14 таблиці 1, відносяться витрати іноземного депозитарію, якщо немає прямих кореспондентських відносин між іноземним депозитарієм та банком-кореспондентом Національного банку.

II. Тарифи на послуги (операції) із депозитарного обслуговування іноземного депозитарію, що надаються (здійснюються) Національним банком як депозитарієм

Таблиця 2

N з/п

N послуги (операції)

Найменування послуг (операцій)

Одиниця виміру

Тарифи

1

2

3

4

5

1

1

Абонентська плата за супроводження рахунку в цінних паперах іноземного депозитарію в системі депозитарного обліку Національного банку

За повний чи неповний розрахунковий період (незалежно від наявності операцій та залишків цінних паперів на рахунку)

100 EUR

2

2

Зберігання цінних паперів на рахунку в цінних паперах іноземного депозитарію

Базисний пункт

4,2 базисного пункту

3

3

Проведення облікових операцій на рахунку в цінних паперах іноземного депозитарію

1 розпорядження

10 EUR

4

4

Надання інформаційних довідок про стан рахунку в цінних паперах іноземного депозитарію

 

Безплатно

5

5

Обслуговування грошових розрахунків щодо державних цінних паперів України

1 розпорядження

15 EUR

Пояснення до таблиці 2

Плата за послугу (операцію), зазначену в рядку 2 таблиці 2, розраховується за формулою:

P =

_AVG х N_
360

х ставка в базисних пунктах,

де P - плата за послугу (операцію) за розрахунковий період;

AVG - середня номінально-амортизаційна вартість цінних паперів за розрахунковий період;

N - кількість днів у розрахунковому періоді;

1 базисний пункт = 0,01 % = 0,0001.

III. Тарифи на послуги (операції) із депозитарного обслуговування емітентів, що надаються (здійснюються) Національним банком як депозитарієм

Таблиця 3

N з/п

N послуги (операції)

Найменування послуг (операцій)

Одиниця виміру

Тарифи

1

2

3

4

5

1

1

Обслуговування випуску цінних паперів

За 1 випуск за повний чи неповний розрахунковий період

750 грн

2

2

Зберігання цінних паперів на рахунку в цінних паперах емітента

% від середньої номінальної вартості цінних паперів за розрахунковий період

0,00034 %

3

3

Депонування глобального сертифіката / тимчасового глобального сертифіката

1 операція

420 грн

4

4

Обслуговування розрахунків у цінних паперах, проведених із дотриманням принципу "оплата проти поставки цінних паперів" / "поставка цінних паперів без оплати" у випадках, передбачених законодавством України

1 операція

750 грн

5

5

Виплата суми доходу та/або погашення за цінними паперами, уключаючи здійснення грошового клірингу

1 операція

750 грн

IV. Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком під час виконання функції депозитарної установи для депонентів Національного банку

Таблиця 4

N з/п

N послуги (операції)

Найменування послуг (операцій)

Одиниця виміру

Тарифи

1

2

3

4

5

1

1

Відкриття рахунку в цінних паперах

1 операція

750 грн

2

2

Абонентська плата за супроводження рахунку в цінних паперах депонента в системі депозитарного обліку Національного банку (уключаючи надання інформаційних довідок із системи депозитарного обліку Національного банку)

За повний чи неповний розрахунковий період (незалежно від наявності операцій та залишків цінних паперів на рахунку)

420 грн

3

3

Відображення в системі депозитарного обліку Національного банку правочину, який включено в неттінгові розрахунки / проведення операцій між балансовими рахунками депонента, уключаючи блокування, розблокування цінних паперів

1 операція/правочин

7,50 грн

4

4

Обслуговування розрахунків у цінних паперах, проведених за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", укладених поза фондовою біржею / проведення операцій за принципами "оплата проти поставки цінних паперів" та "поставка цінних паперів без оплати" у випадках, передбачених законодавством України

1 операція/правочин

300 грн

5

5

Виконання облікових депозитарних операцій із цінними паперами в процесі розміщення, погашення, конвертації, здійснення виплати доходів за цінними паперами в сумі:

1 операція

 

6

до 500000 грн

50 грн

7

від 500000 грн до 50000000 грн

150 грн

8

понад 50000000 грн

500 грн

9

6

Зберігання цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента

% від середньої номінально-амортизаційної вартості цінних паперів за розрахунковий період

0,00034 %

10

7

Обслуговування розрахунків у цінних паперах, номінованих у національній валюті, якщо такі розрахунки проведені в межах депозитарної установи за принципом "поставка цінних паперів без оплати", за правочинами, укладеними поза фондовою біржею (з переходом права власності) у випадках, передбачених законодавством України

1 операція/правочин

50 грн

Пояснення до таблиці 4

Тариф на послуги (операції), зазначені в рядку 4 таблиці 4, не застосовується до послуг (операцій) з обслуговування розрахунків у цінних паперах, номінованих в національній валюті, якщо такі розрахунки проведені в межах депозитарної установи. За такими послугами (операціями) застосовується тариф, зазначений у рядку 10 таблиці 4.

V. Тарифи на послуги (операції) з обслуговування операцій із депозитними сертифікатами Національного банку

Таблиця 5

N з/п

N послуги (операції)

Найменування послуг (операцій)

Одиниця виміру

Тарифи

1

2

3

4

5

1

1

Проведення розрахунків за коштами, залученими за депозитними сертифікатами (облік депозитних сертифікатів)

% від середньої номінальної вартості депозитних сертифікатів за розрахунковий період

0,00057 %

2

2

Оформлення документів під час обслуговування рахунків з обліку коштів за депозитними сертифікатами [перереєстрація права власності на депозитні сертифікати або блокування депозитних сертифікатів для виконання угоди на вторинному ринку (крім операцій з Національним банком)]

1 операція

235 грн

VI. Особливості застосування окремих тарифів

1. Початком розрахункового періоду за послугами (операціями), уключаючи зазначені в рядках 2, 9 та 13 таблиці 1 розділу I, рядках 1, 2 таблиці 2 розділу II, рядках 1, 2 таблиці 3 розділу III, рядках 2, 9 таблиці 4 розділу IV, рядку 1 таблиці 5 розділу V цих Тарифів, є дата попереднього акта наданих послуг або дата набрання чинності договором про надання таких послуг. Кінець розрахункового періоду встановлюється на 23-й календарний день кожного місяця. Якщо 24-й календарний день місяця припадає на вихідний або святковий день, то кінець розрахункового періоду переноситься на день, що передує останньому робочому дню до 24-го календарного дня місяця.

2. Оплата за послуги (операції), зазначені в рядках 11 - 14 таблиці 1 розділу I цих Тарифів, здійснюється в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком на дату складання акта наданих послуг.

3. Національний банк безплатно надає послуги (операції), що передбачені:

1) розділом III цих Тарифів - для Міністерства фінансів України, якщо інше не передбачене договором про обслуговування емісії державних цінних паперів;

2) розділом IV цих Тарифів для: Державної казначейської служби України;

Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку згідно з частиною 12 статті 20 розділу II Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

 

Директор Департаменту
фінансового контролінгу

О. Стринжа

Начальник Управління
депозитарної діяльності
Національного банку України

А. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Р. Борисенко

Заступник Голови
Національного банку України

О. Чурій

Опрос