Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 05.02.2019 № 28
действует с 07.02.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 лютого 2019 року N 28

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про валюту і валютні операції", з метою сприяння фінансовій стабільності, забезпечення функціонування валютного ринку та впорядкування переоформлення ліцензій на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести зміни до:

1) Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року N 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за N 712/7000 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року N 137) (зі змінами):

абзац другий пункту 3 розділу I доповнити словами ", на підставі ліцензії";

абзац третій підпункту 1 пункту 15 розділу II після слова "України" доповнити словами "(крім видачі ліцензії на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі)";

у додатках до Положення:

пункт 5 додатка 7 після слова "небанківської" доповнити словом "фінансової";

у додатку 9:

назву додатка після слів "місцезнаходження небанківської" доповнити словом "фінансової";

у пункті 7 слова "Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій" замінити словами "Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій";

назву додатка 10 викласти в такій редакції:

"Відомості про власників істотної участі в небанківській установі, яка є фінансовою установою, операторі поштового зв'язку
станом на ____________20_____ року
_______________________________________________________________________________________
(повне найменування та місцезнаходження небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку)";

2) постанови Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року N 9 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України":

після пункту 5 доповнити новим пунктом 51 такого змісту:

"51. Небанківські фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку з метою забезпечення безперервного надання послуг у разі наявності наміру здійснювати валютні операції, передбачені частинами другою і третьою статті 9 Закону про валюту, без розширення або зміни переліку валютних операцій, за винятком зміни діяльності з обміну валют на торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, мають право звернутися до Національного банку України за переоформленням ліцензії до закінчення строку дії наявних у них генеральних ліцензій (якщо генеральну ліцензію було видано на певний строк), виданих до дня введення в дію Закону про валюту, але не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку дії цих генеральних ліцензій, у разі виконання умов, визначених підпунктами 1, 2 пункту 5 цієї постанови.";

у пункті 7 слово та цифру "пунктом 5" замінити словом і цифрами "пунктами 5, 51";

після пункту 7 доповнити новим пунктом 71 такого змісту:

"71. Національний банк України за результатами розгляду документів, поданих небанківськими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку згідно з пунктом 51 цієї постанови, приймає рішення про переоформлення ліцензії або відмову в її переоформленні до закінчення строку дії наявних у них генеральних ліцензій (якщо генеральну ліцензію було видано на певний строк), виданих до дня введення в дію Закону про валюту.".

2. Департаменту методології (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України, а банкам - до відома їх клієнтів інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.

4. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про валюту і валютні операції", крім підпункту 1 пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності з дня, наступного за днем уведення в дію Закону України "Про валюту і валютні операції".

 

В. о. Голови

К. Рожкова

Опрос