Идет загрузка документа (104 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 29.01.2019 № 25
действует с 07.02.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 січня 2019 року N 25

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 10, 42 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", статей 5, 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та з метою регламентації питань, пов'язаних із здійсненням Національним банком України ліцензування діяльності операторів поштового зв'язку з переказу коштів у національній валюті Правління Національного банку України постановляє:

1. У колонці 3 рядків 50 та 52 Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 15 червня 2017 року N 53) (зі змінами), слово "фінансовій" виключити.

2. Унести до постанови Правління Національного банку України від 17 серпня 2017 року N 80 "Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків" (зі змінами) такі зміни:

1) назву постанови викласти в такій редакції:

"Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - Положення), що додається.".

3. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2017 року N 80 (зі змінами), що додаються.

4. Постанова набирає чинності з 07 лютого 2019 року.

 

Голова

Я. Смолій

 

Зміни до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

1. У назві Положення слова "небанківським фінансовим установам" виключити.

2. У розділі I:

1) у пункті 1 слова та цифри "статті 7 Закону України", "статті 21 Закону України" замінити відповідно словами та цифрами "статей 7, 15, 56 Закону України", "статей 5, 21 Закону України";

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Вимоги цього Положення поширюються на небанківські фінансові установи та операторів поштового зв'язку, які мають намір стати платіжними організаціями та/або учасниками платіжних систем та надавати послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - небанківські установи).";

3) у пункті 4:

після підпункту 1 доповнити пункт новим підпунктом 11 такого змісту:

"11) джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу, оплати вартості частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи - відомості, підтверджені документами, їх належним чином засвідченими копіями або інформацією з публічних (відкритих) джерел, що дають змогу зробити обґрунтований висновок щодо наявності достатніх фінансових можливостей в учасників небанківської установи та/або будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами небанківської установи для формування власного (статутного, додаткового) капіталу, оплати вартості частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи;";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) кваліфіковане бюро кредитних історій - найбільше за кількістю наявних у відповідній країні кредитних історій бюро кредитних історій (інший суб'єкт, до функцій якого належать збирання, обробка, зберігання і використання інформації, що становить кредитну історію), яке поширює свою діяльність на країну, в якій постійно проживає фізична особа/зареєстровано головний офіс юридичної особи. Якщо фізична особа постійно проживає/зареєстровано головний офіс юридичної особи на території України, то кваліфікованими бюро кредитних історій є Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, Українське бюро кредитних історій та Міжнародне бюро кредитних історій;";

у підпункті 4 слово "фінансової" виключити;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) кінцевий власник істотної участі в небанківській установі - фізична особа, юридична особа, у структурі власності якої немає інших власників істотної участі в небанківській установі, визначених відповідно до вимог цього Положення, міжнародна фінансова установа, публічна компанія, держава або територіальна громада в особі відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування;";

у підпункті 10 слово "фінансової" виключити;

після підпункту 11 доповнити пункт новим підпунктом 111 такого змісту:

"111) оператор поштового зв'язку - юридична особа, яка внесена до Єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку (далі - Реєстр операторів) у порядку, установленому законодавством України, та щодо якої у Реєстрі операторів наявна інформація про надання нею послуг з поштового переказу, а також національний оператор поштового зв'язку;";

абзац двадцять перший після слова "послуг" доповнити словами ", "Про поштовий зв'язок";

4) в абзаці четвертому пункту 5, пункті 6, абзаці першому та першому реченні абзацу другого пункту 7, пунктах 8, 9 слова "фінансова", "фінансової" виключити;

5) після пункту 10 доповнити розділ новим пунктом 101 такого змісту:

"101. Оператор поштового зв'язку зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати припинення надання послуг поштового зв'язку або припинення надання послуг з виконання поштового переказу, або виключення з Реєстру операторів інформації про оператора поштового зв'язку чи інформації про надання ним послуг з виконання поштового переказу припинити надання послуг з переказу коштів, письмово повідомити про це Національний банк та повернути ліцензію.";

6) у пункті 11 слово "фінансова" виключити.

3. У розділі II:

1) у назві розділу слово "фінансова" виключити;

2) у пункті 12:

в абзаці першому та підпунктах 1, 2 слова "фінансовій", "фінансової" виключити;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) відсутність протягом року, що передує даті надходження документів, фактів порушення небанківською установою вимог нормативно-правових актів Національного банку, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг (тільки для небанківських фінансових установ), у сфері надання послуг поштового зв'язку в частині поштового переказу (тільки для операторів поштового зв'язку), у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, валютного законодавства та/або застосованих до неї заходів впливу за порушення зазначеного законодавства України;";

у підпункті 4 слово "фінансової" виключити;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) відповідність небанківської установи, її керівників, власників істотної участі в ній вимогам щодо ділової репутації. Щодо оператора поштового зв'язку - також відповідність керівників оператора поштового зв'язку вимогам щодо професійної придатності, визначеним у розділі V цього Положення;";

доповнити пункт трьома новими підпунктами такого змісту:

"6) наявність в оператора поштового зв'язку не менше 50 структурних підрозділів, в яких планується здійснення діяльності з переказу коштів;

7) здійснення оператором поштового зв'язку діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку на території не менше ніж 50 % областей України (крім тимчасово окупованих територій України) та в місті Києві;

8) наявність у оператора поштового зв'язку не менше ніж 50 % доходів за попередній звітний рік/на останню звітну дату, що отримані від діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку, що підтверджується аудиторським звітом суб'єкта аудиторської діяльності з інформацією про структуру цих доходів.";

3) в абзаці першому пункту 13 слово "фінансова" виключити;

4) у пункті 14:

слово "фінансова" виключити;

слова "пунктів приймання готівки", "пунктах приймання готівки" замінити відповідно словами "пунктів приймання та виплати готівки", "пунктах приймання та виплати готівки";

5) після пункту 14 доповнити розділ новим пунктом 141 такого змісту:

"141. Оператор поштового зв'язку, який отримав ліцензію, зобов'язаний забезпечити облік коштів за операціями з переказу коштів окремо від коштів, пов'язаних з наданням послуг поштового зв'язку та іншою підприємницькою діяльністю.";

6) в абзаці першому, підпунктах 4, 6, 7 пункту 15 слова "фінансова", "фінансовою", "фінансової" виключити;

7) пункт 16 виключити;

8) у пункті 17:

в абзаці першому слово "фінансова" виключити;

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) повне та скорочене найменування оператора послуг платіжної інфраструктури, його ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження, назву/позначення його комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів та послуг), назву веб-сайта (за наявності);";

у підпункті 2 слово "фінансовій" виключити;

9) у пункті 18 слово "фінансова" виключити;

10) пункт 19 викласти в такій редакції:

"19. Небанківська установа, яка отримала ліцензію, зобов'язана протягом усього строку дії ліцензії щороку до 01 червня подавати Національному банку такі документи:

1) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми N 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан") [далі - форма N 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан)"], форми N 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід") [далі - форма N 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"], форми N 3 "Звіт про рух грошових коштів" (далі - форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів"), форми N 4 "Звіт про власний капітал" (далі - форма N 4 "Звіт про власний капітал") додатка 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868 (зі змінами) (далі - Положення бухгалтерського обліку), і приміток до фінансової звітності (далі - примітки до фінансової звітності), що відповідають вимогам, установленим Положенням бухгалтерського обліку, або Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за формою додатка 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року N 25) (зі змінами) (далі - "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"), за попередній звітний рік;

2) аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності міжнародним стандартам фінансової звітності.

Аудиторський звіт щодо фінансової звітності небанківської установи має бути підготовлений суб'єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності небанківських фінансових установ.";

11) у пункті 20 слово "фінансова" виключити.

4. У розділі III:

1) у пункті 21:

в абзаці першому слово "фінансова" виключити;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) бізнес-план щонайменше на три роки діяльності, який має бути складений з урахуванням вимог, визначених у додатку 2 до цього Положення, затверджений вищим органом управління небанківської установи та підписаний керівником небанківської установи;";

у підпункті 3 слово "фінансової" виключити;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) для небанківських фінансових установ - копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, засвідчену підписом уповноваженої особи небанківської фінансової установи;";

у підпункті 5 слова "фінансової", "фінансова" виключити;

підпункт 7 викласти у такій редакції:

"7) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми N 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"), форми N 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід"), форми N 3 "Звіт про рух грошових коштів", форми N 4 "Звіт про власний капітал" і приміток до фінансової звітності або "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва":

за попередній звітний рік (за наявності);

станом на останню звітну дату, що передує зверненню небанківської установи до Національного банку із заявою про видачу ліцензії (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року).

У примітках до фінансової звітності оператора поштового зв'язку має міститися інформація щодо структури його доходів.

Якщо за даними фінансової звітності дебіторська заборгованість небанківської установи становить більше ніж 10 % активів небанківської установи, то додатково до фінансової звітності подається розшифрування такої дебіторської заборгованості, уключаючи інформацію про сторони та суму операцій, строки та умови погашення дебіторської заборгованості, інформацію про наявність забезпечення і характер відшкодування, яке надаватиметься під час погашення.

Якщо за даними фінансової звітності фінансові інвестиції небанківської установи становлять більше ніж 10 % активів небанківської установи, то додатково до фінансової звітності надається детальна інформація щодо таких інвестицій, із зазначенням цільового призначення інвестицій, об'єкта та суми інвестицій.

Національний банк має право вимагати надання додаткової інформації та документів щодо фінансової звітності небанківської установи;";

підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) аудиторський звіт, підготовлений суб'єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності небанківських фінансових установ, про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, визначеної в підпункті 7 пункту 21 розділу III цього Положення, та інформацію такого суб'єкта аудиторської діяльності про підтвердження:

джерел походження коштів для формування власного капіталу небанківської установи та достатності її фінансового стану для здійснення діяльності з переказу коштів згідно з бізнес-планом; та

наявності не менше ніж 50 % доходів оператора поштового зв'язку за попередній звітний рік/на останню звітну дату від діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку з інформацією про структуру цих доходів;";

у підпунктах 9 - 12 слова "фінансової", "фінансова" виключити;

доповнити пункт трьома новими підпунктами такого змісту:

"13) інформацію про наявність в оператора поштового зв'язку структурних підрозділів за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення;

14) документи, які підтверджують відповідність керівника оператора поштового зв'язку вимогам щодо професійної придатності, визначеним у пункті 382 розділу V цього Положення, а саме:

копію документа про призначення на посаду керівника;

анкету керівника оператора поштового зв'язку (додаток 5), підписану керівником оператора поштового зв'язку;

копію документа про вищу освіту, засвідчену керівником оператора поштового зв'язку;

копію трудової книжки, засвідчену керівником оператора поштового зв'язку;

копії всіх сторінок паспорта керівника оператора поштового зв'язку, які містять його фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання (для фізичних осіб - іноземців у разі наявності), інформацію про громадянство;

для керівника, паспорт якого оформлено у вигляді картки, що містить безконтактний електронний носій, - копію документа з інформацією про реєстрацію місця його проживання;

для керівника-іноземця, який не має в паспорті інформації про місце проживання, - копію документа, що може підтвердити адресу його постійного місця проживання;

кредитні звіти від кваліфікованих бюро кредитних історій щодо керівника оператора поштового зв'язку станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті надходження пакета документів;

довідку, видану компетентним органом за місцем проживання особи, про стан виконання особою обов'язків зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті надходження пакета документів;

довідка, видана компетентним органом за місцем проживання особи, про наявність чи відсутність в особи судимості.

Документи, передбачені в підпункті 14 пункту 21 розділу III цього Положення, подаються щодо кожного керівника окремо;

15) документи, які підтверджують джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу, оплати вартості частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи відповідно до вимог пунктів 343, 344 розділу IV цього Положення (за винятком випадку, передбаченого абзацом сьомим пункту 342 розділу IV цього Положення);";

2) абзац перший пункту 22 викласти в такій редакції:

"22. Внутрішні правила про переказ коштів мають бути затверджені керівником небанківської установи або іншим уповноваженим органом згідно зі статутом, пронумеровані, прошиті та містити положення про:";

3) у пункті 23:

в абзаці першому слово "фінансова" виключити;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) для небанківських фінансових установ - копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, засвідчену підписом уповноваженої особи небанківської фінансової установи;";

у підпункті 3 слова "фінансової", "фінансова" виключити;

4) в абзаці першому пункту 24 слово "фінансова" виключити;

5) у пункті 25:

абзац перший викласти в такій редакції:

"25. Документи, що подаються небанківською установою для видачі, переоформлення ліцензії, а також інші документи, які подаються до Національного банку відповідно до вимог розділів II, III, IV, VI цього Положення, мають бути викладені українською мовою і не містити виправлень і неточностей.";

в абзаці другому слово "фінансової" виключити;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Анкета небанківської установи (додаток 3), інформація про наявність в оператора поштового зв'язку структурних підрозділів (додаток 4), анкета керівника оператора поштового зв'язку (додаток 5) додатково подаються в електронному вигляді у форматі xls або xlsx.";

в абзаці дванадцятому слово "фінансової" виключити;

6) у пунктах 26 - 29 слова "фінансової", "фінансова", "фінансову" виключити;

7) після пункту 29 доповнити розділ новим пунктом 291 такого змісту:

"291. Оператор поштового зв'язку надсилає інформацію про будь-які зміни в інформації, зазначеній у додатку 4 до цього Положення (щодо зміни видів послуг, закриття структурних підрозділів, зміни місцезнаходження), до Національного банку протягом 10 робочих днів із дня виникнення таких змін.";

8) у пункті 30 слово "фінансова" виключити.

5. У розділі IV:

1) у назві розділу слово "фінансової" виключити;

2) пункт 31 викласти в такій редакції:

"31. Фінансовий стан небанківської установи має відповідати запланованим нею у бізнес-плані обсягам та характеру діяльності. Бізнес-план небанківської установи має складатися з урахуванням вимог цього Положення. Розрахунки доходів та витрат у бізнес-плані мають бути обґрунтованими. Національний банк має право вимагати від небанківської установи подання додаткових документів для обґрунтування розрахунків, передбачених бізнес-планом.

Національний банк має право визнати фінансовий стан небанківської установи таким, що не відповідає вимогам, установленим цим Положенням, якщо з бізнес-плану та/або фінансової звітності вбачається відсутність пропорційних запланованим обсягу та характеру діяльності небанківської установи ресурсів для належного здійснення діяльності з переказу коштів.";

3) після пункту 32 доповнити розділ двома новими пунктами 321 та 322 такого змісту:

"321. Оператор поштового зв'язку для отримання ліцензії зобов'язаний забезпечити наявність мінімального власного капіталу в розмірі 10 мільйонів гривень.

322. Небанківська установа зобов'язана протягом дії ліцензії забезпечувати наявність мінімального власного капіталу в розмірі, установленому в пунктах 32, 321 розділу IV цього Положення.";

4) у пункті 33, абзаці першому, підпункті 2 та першому реченні абзацу шостого пункту 34 слова "фінансова", "фінансової" виключити;

5) після пункту 34 доповнити розділ чотирма новими пунктами 341 - 344 такого змісту:

"341. Небанківська установа зобов'язана на підставах та в порядку, визначених цим Положенням, розкривати/підтверджувати на всіх ланцюгах володіння корпоративними правами небанківської установи інформацію про джерела походження коштів, з яких складається власний (статутний та/або додатковий) капітал небанківської установи.

342. Небанківська установа розкриває/підтверджує інформацію про джерела походження коштів для формування власного (статутного та/або додаткового) капіталу, оплати вартості частки в статутному капіталі (пакета акцій) шляхом подання до Національного банку документів, визначених у пунктах 343, 344 розділу IV цього Положення, у таких випадках:

1) подання небанківською установою пакета документів для отримання ліцензії згідно з пунктом 21 розділу III цього Положення;

2) набуття або збільшення істотної участі в небанківській установі - щодо учасників небанківської установи, які набули/збільшили істотну участь у небанківській установі (подання документів, передбачених пунктами 343, 344 розділу IV цього Положення, здійснюється протягом 30 робочих днів із дня набуття або збільшення істотної участі в небанківській установі);

3) збільшення розміру власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи.

Небанківська установа подає документи, передбачені пунктами 343, 344 розділу IV цього Положення, протягом 30 робочих днів із дня збільшення розміру власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи.

Небанківська установа, яка отримала ліцензію на здійснення валютних операцій, має право не подавати до Національного банку документи про джерела походження коштів для формування власного (статутного та/або додаткового) капіталу, оплати вартості частки в статутному капіталі (пакета акцій), що раніше подавалися до Національного банку, за умови, що такі документи є дійсними та оформленими згідно з вимогами цього Положення, а інформація, яка в них міститься, є актуальною.

Небанківська установа, яка отримала ліцензію на здійснення валютних операцій, з метою врахування таких документів під час розгляду пакета документів подає до Національного банку клопотання, в якому наводить перелік раніше поданих документів із зазначенням їх назв, дат видачі, органів (осіб), що їх видали, інформацію про те, в складі якого пакета документів документи раніше подавалися до Національного банку, а також запевнення, що ці документи є дійсними, а інформація, яка в них міститься, є актуальною.

343. Небанківська установа, учасниками якої є юридичні особи, з метою розкриття/підтвердження інформації про джерела походження коштів подає до Національного банку такі документи:

1) інформаційну довідку юридичної особи щодо джерел походження коштів, що має містити посилання на правочини, на виконання яких юридичною особою були отримані кошти для формування власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи та/або оплати вартості частки в статутному капіталі (пакета акцій), а також інформацію про найменування контрагента, дату укладення, предмет правочинів. У додатку до інформаційної довідки до Національного банку подаються копії відповідних правочинів, засвідчені уповноваженою особою небанківської установи;

2) інформацію суб'єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності небанківських фінансових установ, щодо джерел походження коштів юридичної особи, за рахунок яких здійснювалося виконання юридичною особою зобов'язань щодо формування власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи та/або оплати вартості частки в статутному капіталі (пакета акцій);

3) фінансову звітність юридичної особи, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми N 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"), форми N 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід"), форми N 3 "Звіт про рух грошових коштів", форми N 4 "Звіт про власний капітал" і приміток до фінансової звітності або "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", яка підтверджує інформацію, що зазначена в підпунктах 1, 2 пункту 343 розділу IV цього Положення;

4) проміжну фінансову звітність юридичної особи за останній завершений звітний період між останньою річною звітною датою та датою внесення коштів до власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року);

5) аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності небанківських фінансових установ, про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, визначеної в підпунктах 3, 4 пункту 343 розділу IV цього Положення;

6) довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи, з яких здійснюється переказ коштів для формування власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи, що містять інформацію про рух коштів на рахунках, за період, достатній для підтвердження джерел надходження коштів для формування власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи. У довідках банків зазначаються номер рахунку, дати здійснення та суми операцій, код валюти, найменування та номери рахунків контрагентів, реквізити банку платника та банку отримувача, умовні цифрові позначення видів операцій, призначення платежу за операціями, сума оборотів за дебетом і кредитом рахунку, сума початкового залишку та сума вихідного залишку за рахунком. Допускаються й інші додаткові реквізити контрагентів залежно від можливостей програмного продукту.

344. Небанківська установа, учасниками якої є фізичні особи, з метою розкриття/підтвердження інформації про джерела походження коштів подає до Національного банку такі документи:

1) інформаційну довідку фізичної особи щодо джерел походження коштів для формування власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи, що має містити посилання на правочини, на виконання яких фізичною особою були отримані кошти для формування власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи та/або оплати вартості частки в статутному капіталі (пакета акцій), а також інформацію про найменування контрагента, дату укладення, предмет правочинів. У додатку до інформаційної довідки до Національного банку подаються копії відповідних правочинів, засвідчені уповноваженою особою небанківської установи;

2) копію(ії) декларації(ій) про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України) або копію(ії) податкової(их) декларації(ій) [декларації(ій) про доходи] з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для податкових резидентів інших країн) або копію(ії) декларації(ій) особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

3) інформацію контролюючого органу України, надану щодо податкових резидентів України, або інформацію уповноваженого органу іноземної країни, надану щодо податкових резидентів інших країн, про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкову декларацію.

Якщо законодавством країни, податковим резидентом якої є особа, не передбачена можливість отримання особою від уповноваженого органу країни інформації про суми отриманих доходів або про суми сплачених податків, то подається письмове запевнення особи про неможливість надання відповідної інформації.".

6. У розділі V:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"V. Вимоги до ділової репутації небанківської установи, її керівників та власників істотної участі в ній. Вимоги до професійної придатності керівників операторів поштового зв'язку";

2) у пунктах 35, 36, абзаці першому та підпунктах 1 - 3 пункту 37 слова "фінансової", "фінансова", "фінансовій" виключити;

3) пункт 38 викласти в такій редакції:

"38. Ділова репутація небанківської установи не вважається бездоганною, якщо:

1) небанківська установа володіла істотною участю в небанківській фінансовій установі станом на будь-яку дату, або

2) власник істотної участі в небанківській установі володів істотною участю в небанківській фінансовій установі станом на будь-яку дату, або

3) керівник або власник істотної участі в небанківській установі обіймав у небанківській фінансовій установі не менше шести місяців посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконував обов'язки зазначених осіб, -

протягом одного року, що передує прийняттю уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рішення про застосування будь-якого з таких заходів впливу:

призначення тимчасової адміністрації;

анулювання (відкликання) ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг;

виключення з Державного реєстру фінансових установ.";

4) в абзаці першому та підпунктах 1 - 4 пункту 381 слова "фінансової", "фінансова", "фінансовій" виключити;

5) після пункту 381 доповнити розділ новим пунктом 382 такого змісту:

"382. Керівник оператора поштового зв'язку повинен відповідати таким вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності:

1) мати:

вищу освіту;

стаж роботи на керівних посадах не менше ніж два роки;

2) не мати:

заборгованості зі сплати податків та зборів;

простроченого понад 30 календарних днів фінансового зобов'язання, сума якого перевищує 150 тисяч гривень (або еквівалент суми 5 тисяч євро, якщо зобов'язання виражене в іноземній валюті) перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою;

досвіду роботи на керівній посаді:

у юридичній особі, щодо якої було порушено провадження у справі про банкрутство;

в органах управління та/або контролю або посаді відповідального за фінансовий моніторинг чи виконання обов'язків зазначених осіб у юридичній особі, до якої були застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

в органах управління та/або контролю або посаді відповідального за фінансовий моніторинг чи виконання обов'язків зазначених осіб у юридичній особі, яка була включена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (вимога застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку).

Оператор поштового зв'язку в разі зміни керівника(ів) зобов'язаний протягом 10 робочих днів із дня державної реєстрації змін у письмовій формі повідомити Національний банк про такі зміни та подати документи щодо нового(их) керівника(ів), передбачені в підпункті 14 пункту 21 розділу III цього Положення.".

7. У розділі VI:

1) у назві розділу слово "фінансової" виключити;

2) в абзаці першому, підпунктах 1 - 3 та абзаці першому підпункту 4 пункту 39, абзаці першому пункту 40, пунктах 41, 42 слова "фінансова", "фінансової", "фінансовій" виключити;

3) пункт 43 викласти в такій редакції:

"43. Структура власності небанківської установи має відповідати вимогам щодо прозорості, визначеним розділом VI цього Положення.

Структура власності небанківської установи є прозорою, якщо одночасно виконуються такі вимоги:

1) відомості про структуру власності небанківської установи дають змогу визначити:

усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у небанківській установі або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність небанківської установи;

усіх ключових учасників небанківської установи та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами небанківської установи;

характер взаємозв'язків між особами, зазначеними в абзацах другому, третьому підпункту 1 пункту 43 розділу VI цього Положення;

2) документи про структуру власності небанківської установи відповідають вимогам розділу VI цього Положення;

3) набуття/збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі погоджено в порядку, установленому законодавством України.

Структура власності небанківської установи є непрозорою, якщо вона не відповідає вимогам щодо прозорості, визначеним у пункті 43 розділу VI цього Положення, а також за наявності обставин, визначених у пунктах 44 - 46 розділу VI цього Положення.";

4) в абзаці першому, першому реченні підпункту 1, підпункті 2 пункту 44, пунктах 45 - 47, абзацах першому, третьому, п'ятому - сьомому пункту 48, пунктах 49 - 52 слова "фінансової", "фінансовій", "фінансова", "фінансовою" виключити.

8. У розділі VII:

1) у назві розділу слово "фінансовою" виключити;

2) пункт 54 викласти в такій редакції:

"54. Національний банк оформляє ліцензію на бланку Національного банку за підписом заступника Голови Національного банку протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення про видачу ліцензії небанківській установі (додаток 16 - для небанківських фінансових установ; додаток 17 - для операторів поштового зв'язку).";

3) у пункті 55 слово "фінансової" виключити;

4) у пункті 56:

в абзаці першому слово "фінансової" виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Національний банк вносить відомості щодо видачі ліцензії або її дубліката до Реєстру виданих, переоформлених або зупинених, відкликаних (анульованих) Національним банком України в небанківських установ ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - Реєстр) протягом трьох робочих днів із дати підписання ліцензії.";

5) в абзаці другому пункту 57, пункті 58 слова "фінансову", "фінансової" виключити;

6) пункт 59 викласти в такій редакції:

"59. Національний банк має право повернути на доопрацювання пакет документів, поданий відповідно до вимог цього Положення, у разі його некомплектності та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку, про що в письмовій формі повідомляє небанківську установу із зазначенням підстав такого повернення (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

Національний банк повертає без розгляду пакет документів, якщо:

1) відомості про небанківську фінансову установу не внесені до Реєстру фінансових установ у порядку, визначеному законодавством України;

2) відомості про оператора поштового зв'язку не внесені до Реєстру операторів у порядку, визначеному законодавством України, або щодо якого в Реєстрі операторів немає інформації про надання ним послуг з поштового переказу.

Небанківська установа має право повторно подати до Національного банку пакет документів, передбачений вимогами цього Положення, після усунення причин, що стали підставою для повернення документів.";

7) в абзаці першому та підпунктах 2 - 4 пункту 61, пунктах 62 - 65 слова "фінансовій", "фінансова", "фінансової", "фінансовою", "фінансову" виключити.

9. У розділі VIII:

1) у пункті 66 слова "фінансової", "фінансовою" виключити;

2) у пункті 67:

в абзаці першому слово "фінансової" виключити;

після підпункту 2 доповнити пункт новим підпунктом 21 такого змісту:

"21) виключення з Реєстру операторів інформації про оператора поштового зв'язку або інформації про надання ним послуг з поштового переказу;";

у підпунктах 3, 4, 41 та абзацах першому - третьому підпункту 6 слова "фінансовою", "фінансової" виключити;

у підпункті 8:

слово "фінансовою" виключити;

після слів "зброї масового знищення" доповнити підпункт словами ", у сфері надання послуг поштового зв'язку в частині поштового переказу (для операторів поштового зв'язку)";

у підпунктах 9 - 11 слова "фінансовою", "фінансової", "фінансовій" виключити;

після підпункту 11 доповнити пункт новим підпунктом 111 такого змісту:

"111) виникнення обставин, що свідчать про невідповідність керівників оператора поштового зв'язку вимогам щодо професійної придатності, визначеним цим Положенням;";

у підпунктах 12, 14 слова "фінансовою", "фінансової" виключити;

доповнити пункт трьома новими підпунктами такого змісту:

"15) нерозкриття (неповного розкриття) / непідтвердження (неповного підтвердження) небанківською установою інформації щодо джерел походження коштів, з яких складається власний (статутний та/або додатковий) капітал небанківської установи, на підставах і в порядку, визначених цим Положенням;

16) незабезпечення небанківською установою наявності мінімального власного капіталу в розмірі, установленому в пунктах 32, 321 розділу IV цього Положення;

17) відсутності в оператора поштового зв'язку не менше 50 структурних підрозділів, у яких здійснюється діяльність з переказу коштів, та/або нездійснення оператором поштового зв'язку діяльності на території не менше ніж 50 % областей України (крім тимчасово окупованих територій України) та в місті Києві.";

3) у пункті 69:

у першому реченні слово "фінансовій" виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Національний банк вносить відомості щодо зупинення, відкликання, анулювання ліцензії до Реєстру протягом трьох робочих днів із дня прийняття відповідного рішення.";

4) у пунктах 70, 71 слово "фінансова" виключити.

10. У додатках до Положення:

1) у додатку 1:

слова та цифру "Додаток 1 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків" замінити словами та цифрою "Додаток 1 до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків";

у тексті додатка слова "фінансова", "фінансової", ", серія, номер і дата видачі свідоцтва про реєстрацію небанківської фінансової установи" виключити;

2) у додатку 2:

слова та цифру "Додаток 2 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків" замінити словами та цифрою "Додаток 2 до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків";

у пункті 2 розділу I слово "фінансову" виключити;

в абзаці другому пункту 1, абзацах другому та третьому пункту 2, пункті 3 розділу II слова "фінансової", "фінансова" виключити;

у розділі III:

у назві розділу, пункті 1, абзацах першому - третьому пункту 2 слово "фінансової" виключити;

пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Оператор поштового зв'язку окремо зазначає перелік видів послуг з переказу коштів, які він планує надавати на підставі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, та перелік видів послуг, що надаються ним у межах поштового переказу.";

в абзаці другому пункту 3, абзаці другому пункту 4, пункті 5 слова "фінансова", "фінансової" виключити;

пункти 6, 8 викласти в такій редакції:

"6. Управління ризиками.

Зазначаються внутрішні принципи управління ризиками небанківської установи, заходи з попередження ризикової діяльності та фінансової дестабілізації.";

"8. Розвиток мережі небанківської установи.

Зазначаються плани щодо відкриття структурних підрозділів (із зазначенням місцезнаходження) небанківської установи або очікуваних місць надання послуг з переказу коштів небанківською установою.

Оператор поштового зв'язку додатково розкриває розмір орієнтовних витрат на відкриття структурних підрозділів.";

в абзаці другому пункту 9 слово "фінансової" виключити;

у розділі IV:

назву розділу викласти в такій редакції:

"IV. Фінансово-економічні показники діяльності небанківської установи1.";

у пункті 1 слово "фінансової" виключити;

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Зміни капіталу небанківської установи.

Подається план збільшення/зменшення капіталу небанківської установи із зазначенням відповідних джерел збільшення/підстав зменшення (за потреби).";

назву розділу V викласти в такій редакції:

"V. Прогнозований розмір витрат небанківської установи для здійснення діяльності з переказу коштів упродовж трьох років";

у назві розділу VI, пунктах 1, 2 та абзаці другому пункту 3 розділу VI слова "фінансової", "фінансовою", "фінансова" виключити;

3) у додатку 3:

слова та цифру "Додаток 3 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків" замінити словами та цифрою "Додаток 3 до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків";

у назві додатка слово "фінансової" виключити;

у розділі I:

у назві розділу слово "фінансову" виключити;

у таблиці 2 пункту 2:

у колонці 2 рядка 1 слово "фінансова" виключити;

колонку 2 рядка 2 викласти в такій редакції:

"2. Розмір очікуваних витрат на перший рік діяльності після отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, грн";

у колонці 2 рядків 1, 5 - 7 таблиці 3 пункту 3 слова "фінансова", "фінансової" виключити;

у таблиці 4 пункту 4:

у колонці 2 рядків 1 - 9 слова "фінансової", "фінансову", "фінансовою", "фінансова", "фінансовій", "фінансових" виключити;

доповнити таблицю трьома новими рядками такого змісту:

"

1

2

3

10

Чи була/був небанківська установа, її власник істотної участі платіжною організацією платіжної системи, щодо якої Національним банком було прийнято рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення законодавства України про санкції та/або у зв'язку з наявністю документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.
(зазначити хто, протягом якого часу та в якій платіжній організації платіжної системи)

так/ні

11

Чи володів керівник або власник істотної участі в небанківській установі істотною участю в платіжній організації платіжної системи, щодо якої Національним банком було прийнято рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення законодавства України про санкції та/або у зв'язку з наявністю документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.
(зазначити хто, протягом якого часу та в якій платіжній організації платіжної системи)

так/ні

12

Чи обіймав керівник або власник істотної участі в небанківській установі посади в органах управління та/або контролю або посаду відповідального за фінансовий моніторинг чи виконував обов'язки зазначених осіб у платіжній організації платіжної системи, щодо якої Національним банком було прийнято рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення законодавства України про санкції та/або у зв'язку із наявністю документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.
(зазначити хто, протягом якого часу та в якій платіжній організації платіжної системи)

так/ні

";

розділ II викласти в такій редакції:

"Розділ II. Інформація про керівників небанківської фінансової установи*
(не заповнюється операторами поштового зв'язку)

____________
* заповнюється окремо щодо кожного керівника

Місце для
фото

Таблиця 5

N з/п

Перелік даних

Інформація

1

2

3

1

Прізвище, ім'я та по батькові

 

2

Посада, дата вступу на посаду

 

3

Громадянство

 

4

Місце фактичного проживання

 

5

Місце реєстрації

 

6

Ідентифікаційний номер

 

7

Дата народження

 

8

Місце народження

 

9

Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія та номер, дата видачі, орган видачі)

 

10

Інформація про судимість

(зазначити інформацію, якщо є судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку)

у назві розділу III, пунктах 1 - 3 розділу III слова "фінансової", "фінансова", "фінансовій" виключити;

4) після додатка 3 доповнити Положення двома новими додатками 4, 5 такого змісту:

Інформація про наявність в оператора поштового зв'язку структурних підрозділів

"___" ____________ 20__ р.

Національний банк України

Оператор поштового зв'язку __________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                               (повне найменування)
в особі керівника ___________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
надає інформацію про наявні в нього структурні підрозділи:

N з/п

Назва реквізиту

найменування структурного підрозділу (у разі наявності найменування)

місцезнаходження приміщення

дата та номер документа, що підтверджує право власності або право користування приміщенням (договору оренди/суборенди нежитлового приміщення, укладений строком, не менше ніж на один рік, інших документів)

наймену-
вання та ідентифі-
каційний код / номер контр-
агента

строк дії документа, що підтверджує право власності або право користування приміщенням (за кожним документом окремо)

дати прий-
мання-
переда-
вання примі-
щень в оренду/
суборенду (за кожним примі-
щенням окремо)

площа приміщення (за кожним приміщенням окремо)

види послуг, які надаються у структурному підрозділі

види послуг, які плануються надаватись після отримання ліцензії або надаються в структурному підрозділі

область

адреса (район, насе-
лений пункт, вулиця, будинок, номер примі-
щення)

поштові відправ-
лення

пошто-
вий переказ

переказ коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, _____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність наведеної вище інформації та стверджую, що вона є правдивою та повною станом на дату її подання.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому повідомленні, зобов'язуюся негайно повідомити про ці зміни Національний банк України.

Мені відомо, що надання недостовірної інформації та/або приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим повідомленням тягне за собою застосування Національним банком України до оператора поштового зв'язку заходів впливу, передбачених законодавством України.

З усіх питань, що стосуються наведеної вище інформації, прошу звертатися до
________________________________________________________________________________________.
                                                                (прізвище, адреса, номер телефону, адреса електронної пошти контактної особи)

____________
(дата)

_________________________________
(підпис керівника)

__________________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

____________________________________________________________
(телефон, адреса електронної пошти керівника)

 

Анкета керівника оператора поштового зв'язку

_______________________________________________________________________________
(повне офіційне найменування оператора поштового зв'язку)

Розділ I. Інформація про керівника

Місце для
фото

1. Загальна інформація

Таблиця 1

N з/п

Назва

Інформація

1

2

3

1

Прізвище, ім'я та по батькові

 

2

Посада

 

3

Громадянство

 

4

Місце проживання

 

5

Місце реєстрації

 

6

Ідентифікаційний номер

 

7

Дата народження

 

8

Місце народження

 

2. Документ, що посвідчує особу

Таблиця 2

N з/п

Тип документа

Серія та номер

Дата видачі

Орган видачі

1

2

3

4

5

3. Відомості про призначення (обрання) керівника

Таблиця 3

N з/п

Орган, що прийняв рішення про призначення (обрання)

Дата рішення про призначення/обрання особи

Дата вступу на посаду

1

2

3

4

4. Інформація про вищу освіту

Таблиця 4

N з/п

Навчальний заклад, країна

Рік закінчення навчання

Спеціальність

Ступінь (рівень)

1

2

3

4

5

Розділ II. Відомості про трудову діяльність

5. Посади в юридичних особах за останні 10 років

Таблиця 5

N з/п

Найменування юридичної особи, країна

Строк перебування на посаді

Посада (посади)

Причина звільнення

дата призначення (обрання)

дата звільнення

1

2

3

4

5

6

Розділ III. Відносини керівника з іншими особами

6. Перелік юридичних осіб, у яких керівник є власником істотної участі

(прямої або опосередкованої, незалежно від формального володіння)

Таблиця 6

N з/п

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження (країна, місто)

Ідентифікаційний код

Розмір участі, %

Основний вид діяльності юридичної особи

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

7. Перелік юридичних осіб, у яких особа є керівником

Таблиця 7

N з/п

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження (країна, місто)

Ідентифікаційний код

Посада

Основний вид діяльності юридичної особи

1

2

3

4

5

6

IV. Ділова репутація та професійна придатність

Таблиця 8

N з/п

Питання

Відповідь

1

2

3

1

Чи маєте Ви ознаки відсутності бездоганної ділової репутації та/або невідповідності вимогам щодо професійної придатності, визначеним нормативно-правовим актом Національного банку України про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків?
Якщо так, то які саме?

Так/ні

2

Чи були Ви керівником/власником істотної участі в юридичній особі, діяльність якої була припинена?
Якщо так, то в якій юридичній особі (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, дати припинення та підстав припинення діяльності юридичної особи)?

Так/ні

3

Чи були Ви керівником/власником істотної участі в юридичній особі, щодо якої було порушено провадження в справі про банкрутство?
Якщо так, то в якій юридичній особі (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, дати порушення провадження в справі про банкрутство)?

Так/ні

4

Які Ваші основні досягнення під час займання керівної посади в юридичній особі? Який вплив вони мали на діяльність юридичної особи?

 

5

Які Ваші функціональні обов'язки на посаді керівника оператора поштового зв'язку?

 

6

Чи мають інші особи можливість здійснювати вплив на Вас у процесі прийняття рішень під час виконання Вами обов'язків керівника оператора поштового зв'язку?
Якщо так, то які особи мають можливість здійснювати вплив?

Так/ні

7

Чи маєте Ви досвід роботи у сфері ринків фінансових послуг?
Якщо так, то у яких юридичних особах (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов'язків)?

Так/ні

8

Чи маєте Ви досвід роботи в юридичних особах, які зареєстровані в державі, яка здійснює збройну агресію проти України?
Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, коду реєстрації юридичної особи, періоду роботи, назви посади, повноважень і функціональних обов'язків)?

Так/ні

9

Чи застосовувалися до Вас, юридичних осіб, в яких Ви були/є власником істотної участі та/або керівником, санкції іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (протягом останніх трьох років)?
Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, коду реєстрації юридичної особи, періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов'язків)?

Так/ні

10

Чи було включено Вас, юридичні особи, в яких Ви були/є власником істотної участі та/або керівником, до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (протягом останніх трьох років)?
Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, коду реєстрації юридичної особи (за наявності), періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов'язків)?

Так/ні

11

Чи були факти надання Вами, юридичними особами, в яких Ви були/є власником істотної участі та/або керівником, недостовірної інформації Національному банку України?

Так/ні

12

Чи є у Вас судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку?

Так/ні

13
 

Чи були Ви власником істотної участі, керівником, відповідальним за фінансовий моніторинг та/або займали посади в органах управління та/або контролю в платіжній організації платіжної системи, щодо якої Національним банком України було прийнято рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення законодавства України про санкції та/або у зв'язку із наявністю документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.
Якщо так, то в якій платіжній організації платіжної системи (із зазначенням найменування, коду реєстрації юридичної особи (за наявності), періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов'язків та/або періоду володіння істотною участю)?

Так/ні
 

14

Чи обіймаєте/обіймали Ви посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконуєте/виконували обов'язки зазначених осіб в інших небанківських установах України.
Якщо так, то зазначити протягом якого часу та в якій небанківській установі обіймаєте/обіймали посаду?

Так/ні

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові керівника)
стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться. Зазначена згода включає також надання цієї інформації іншим державним органам України.

Я стверджую, що належним чином виконую вимоги законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, обробку та поширення моїх персональних даних у межах та в спосіб, що визначені законодавством України.

____________
(дата)

__________________________
(підпис керівника)

__________________________________________
(ініціали, прізвище)

 

________________________________________________________________________________________________
(телефон, адреса електронної пошти керівника)

 

________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, телефон, адреса електронної пошти контактної особи)".

У зв'язку з цим додатки 4 - 14 уважати відповідно додатками 6 - 16;

5) у додатку 6:

слова та цифру "Додаток 6 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків" замінити словами та цифрою "Додаток 6 до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків";

у тексті додатка слова "фінансова", "фінансової", ", серія, номер і дата видачі свідоцтва про реєстрацію небанківської фінансової установи" виключити;

6) у додатку 7:

слова та цифру "Додаток 7 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків" замінити словами та цифрою "Додаток 7 до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків";

у назві і тексті додатка слова "фінансової", "фінансовій" виключити;

7) у додатку 8:

слова та цифру "Додаток 8 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків" замінити словами та цифрою "Додаток 8 до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків";

у назві і тексті додатка слова "небанківської фінансової установи" у всіх відмінках замінити словами "небанківської установи" у відповідних відмінках;

8) у додатку 9:

слова та цифру "Додаток 9 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків" замінити словами та цифрою "Додаток 9 до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків";

у назві і тексті додатка слова "небанківська фінансова установа" у всіх відмінках замінити словами "небанківська установа" у відповідних відмінках;

9) у додатку 10:

слова та цифри "Додаток 10 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків" замінити словами та цифрами "Додаток 10 до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків";

у назві додатка та на схематичному зображенні слово "фінансова" виключити;

10) у додатку 11:

слова та цифри "Додаток 11 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків" замінити словами та цифрами "Додаток 11 до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків";

назву додатка викласти в такій редакції:

"Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи в
___________________________________________
(повне найменування небанківської установи)

станом на ____________ 20__ року

(зразок заповнення таблиць 1, 2 додатка 8 до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської установи, наведеного в додатку 10 до Положення)";

у колонці 9 таблиці 1:

у рядку 14 слова та цифри "Фізична особа 5 є дружиною Фізичної особи 6" виключити;

у рядку 16 слова та цифри "Фізична особа 6 є чоловіком Фізичної особи 5" виключити;

у тексті додатка слова "небанківська фінансова установа" у всіх відмінках замінити словами "небанківська установа" у відповідних відмінках;

11) у додатку 12:

слова та цифри "Додаток 12 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків" замінити словами та цифрами "Додаток 12 до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків";

назву додатка викласти в такій редакції:

"Відомості про власників істотної участі в небанківській установі в
___________________________________________
(повне найменування небанківської установи)

станом на ____________ 20__ року

(зразок заповнення таблиці додатка 9 до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської установи, наведеного в додатку 10 до Положення)";

у тексті додатка слова "небанківська фінансова установа" у всіх відмінках замінити словами "небанківська установа" у відповідних відмінках;

12) у додатку 13:

слова та цифри "Додаток 13 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків" замінити словами та цифрами "Додаток 13 до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків";

у назві додатка та на схематичному зображенні слова "фінансової", "фінансова" виключити;

13) у додатку 14:

слова та цифри "Додаток 14 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків" замінити словами та цифрами "Додаток 14 до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків";

назву додатка викласти в такій редакції:

"Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи
___________________________________________
(повне найменування небанківської установи)

станом на ____________ 20__ року

(зразок заповнення таблиць 1, 2 додатка 8 до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської установи, наведеного в додатку 13 до Положення)";

у тексті додатка слова "небанківська фінансова установа" у всіх відмінках замінити словами "небанківська установа" у відповідних відмінках;

14) у додатку 15:

слова та цифри "Додаток 15 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків" замінити словами та цифрами "Додаток 15 до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків";

назву додатка викласти в такій редакції:

"Відомості про власників істотної участі в небанківській установі
___________________________________________
(повне найменування небанківської установи)

станом на ____________ 20__ року

(зразок заповнення таблиці додатка 9 до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської установи, наведеного в додатку 13 до Положення)";

у тексті додатка слова "небанківська фінансова установа" у всіх відмінках замінити словами "небанківська установа" у відповідних відмінках;

15) у додатку 16 слова та цифри "Додаток 16 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків" замінити словами та цифрами "Додаток 16 до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків";

16) доповнити Положення новим додатком такого змісту:

Зразок

ЛІЦЕНЗІЯ
на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Дата видачі ліцензії _____________

N _____________

Видана
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (повне найменування оператора поштового зв'язку)

Ідентифікаційний код оператора поштового зв'язку

Не підлягає передаванню третім особам.

______________________________________
(назва посади особи, яка підписала ліцензію)

____________
(підпис)

_______________________
(Ім'я ПРІЗВИЩЕ)

".

11. У тексті Положення посилання на додатки 4 - 14 замінити посиланням відповідно на додатки 6 - 16.

 

Директор Департаменту
платіжних систем та
інноваційного розвитку

О. Яблунівський

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

С. Холод

  

Опрос