Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 29.01.2019 № 24
действует с 02.02.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 січня 2019 року N 24

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до:

1) Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89 (зі змінами), що додаються;

2) Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89 (зі змінами) (далі - Інструкція), що додаються.

2. У пункті 4 постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" від 21 грудня 2018 року N 143 слова ", крім пункту 2 Змін до Інструкції, який набирає чинності з 01 квітня 2019 року" виключити.

3. У Змінах до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 21 грудня 2018 року N 143, пункт 2 виключити.

4. Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Романа Борисенка.

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пункту 2 Змін до Інструкції, який набирає чинності з 01 листопада 2019 року.

 

Голова

Я. Смолій

 

Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. Після рядка 679 доповнити таблицю чотирма новими рядками 680 - 683 такого змісту:

"

1

2

3

4

680

Група 368 Капітальний інструмент з умовами списання/конверсії

681

3680

П

Капітальний інструмент з умовами списання/конверсії

682

3686

АП

Неамортизований дисконт/премія за капітальним інструментом з умовами списання/конверсії

683

3688

П

Нараховані витрати за капітальним інструментом з умовами списання/конверсії

".

У зв'язку з цим рядки 680 - 1310 уважати відповідно рядками 684 - 1314.

2. Після рядка 787 доповнити таблицю трьома новими рядками 788 - 790 такого змісту:

"

1

2

3

4

788

Розділ 53 Пайовий компонент конвертованого боргового фінансового інструменту

789

Група 530 Пайовий компонент конвертованого боргового фінансового інструменту

790

5300

П

Пайовий компонент конвертованого боргового фінансового інструменту

".

У зв'язку з цим рядки 788 - 1314 уважати відповідно рядками 791 - 1317.

3. Після рядка 1030 доповнити таблицю новим рядком 1031 такого змісту:

"

1

2

3

4

1031

7142

А

Процентні витрати за капітальним інструментом з умовами списання/конверсії

".

У зв'язку з цим рядки 1031 - 1317 уважати відповідно рядками 1032 - 1318.

 

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку

Б. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Р. Борисенко

 

Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. У таблиці додатка 1 до Інструкції:

1) після рядка 679 доповнити таблицю чотирма новими рядками 680 - 683 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

680

Група 368 Капітальний інструмент з умовами списання/конверсії

681

3680

П

Капітальний інструмент з умовами списання/конверсії

Призначення рахунку: облік коштів, що залучені на умовах капітального інструменту з умовами списання/конверсії на підставі довгострокового договору.
За кредитом рахунку проводяться суми зарахування коштів за капітальним інструментом з умовами списання/конверсії.
За дебетом рахунку проводяться суми списання або конверсії в прості акції банку основної суми капітального інструменту з умовами списання/конверсії в разі настання тригерної події, суми повернення коштів за капітальним інструментом відповідно до умов договору або в разі ліквідації банку

682

3686

АП

Неамортизований дисконт/премія за капітальним інструментом з умовами списання/конверсії

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за капітальним інструментом з умовами списання/конверсії.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період; суми премії під час залучення коштів за капітальним інструментом з умовами списання/конверсії.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час залучення коштів за капітальним інструментом з умовами списання/конверсії; суми амортизації премії

683

3688

П

Нараховані витрати за капітальним інструментом з умовами списання/конверсії

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за капітальним інструментом з умовами списання/конверсії.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати або списання нарахованих витрат відповідно до умов договору

".

У зв'язку з цим рядки 680 - 1310 уважати відповідно рядками 684 - 1314;

2) після рядка 787 доповнити таблицю трьома новими рядками 788 - 790 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

788

Розділ 53 Пайовий компонент конвертованого боргового фінансового інструменту

789

Група 530 Пайовий компонент конвертованого боргового фінансового інструменту

790

5300

П

Пайовий компонент конвертованого боргового фінансового інструменту

Призначення рахунку: облік вартості пайового компоненту конвертованого боргового фінансового інструменту.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості пайового компоненту боргового фінансового інструменту.
За дебетом рахунку проводяться суми списання вартості пайового компоненту конвертованого боргового фінансового інструменту в разі погашення або перенесення на інші рахунки капіталу

".

У зв'язку з цим рядки 788 - 1314 уважати відповідно рядками 791 - 1317;

3) після рядка 1030 доповнити таблицю новим рядком 1031 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

1031

7142

А

Процентні витрати за капітальним інструментом з умовами списання/конверсії

 

".

У зв'язку з цим рядки 1031 - 1317 уважати відповідно рядками 1032 - 1318.

2. Додаток 2 до Інструкції викласти в такій редакції:

Вимоги до нумерації рахунків аналітичного обліку

1. Усі номери рахунків аналітичного обліку, що відкриваються банками, мають формуватися за такою схемою:

1) АААА К ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ,

де АААА - номер балансового (позабалансового) рахунку (4 символи);

К - ключовий (контрольний) розряд (1 символ);

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ - інформація щодо аналітичного рахунку (14 символів);

2) довжина номера рахунку не є фіксованою. Максимальна довжина номера рахунку становить 19 символів, мінімальна - 5 символів;

3) сегмент ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ визначається банком самостійно;

4) до розрахунку ключового розряду входять сегменти АААА, ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ номера рахунку та коду банку.

2. Приклад обчислення ключового розряду в номері рахунку:

обчислення ключового (контрольного) розряду за рахунком 1211к72801123456789 для банку / код банку 300001 / [або 30000 - без ключового (контрольного) розряду] здійснюється таким чином:

рахунок, для якого потрібно обчислити ключовий (контрольний) розряд, записується в такому вигляді: 30000 1 2 1 1 к 7 2 8 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9;

цифри рахунку, які відповідають коду банку, множаться порозрядно на вагові коефіцієнти "1 3 7", а подальші цифри рахунку - порозрядно на вагові коефіцієнти "3 7 1". Якщо результатом множення розряду рахунку на ваговий коефіцієнт є число з розрядами десятків та одиниць, то в результаті враховується лише одиничний розряд числа:

Номер розряду

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

Рахунок

3

0

0

0

0

1

2

1

1

к

7

2

8

0

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Ваговий коефіцієнт

1

3

7

1

3

3

7

1

3

7

1

3

7

1

3

7

1

3

7

1

3

7

1

3

 

Результат множення

3

0

0

0

0

3

4

1

3

0

7

6

6

0

3

7

2

9

8

5

8

9

8

7

 

отримані цифри результату множення додаються:

3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4 + 1 + 3 + 0 + 7 + 6 + 6 + 0 + 3 + 7 + 2 + 9 + 8 + 5 + 8 + 9 + 8 + 7 = 99;

до отриманого числа додається кількість символів рахунку (у цьому прикладі - 19): 99 + 19 = 118;

останній розряд отриманої суми завжди множиться на 7: 8 • 7 = 56;

останній розряд отриманого числа (це 6) є ключовим (контрольним) розрядом для рахунку 30000 1 2 1 1 к 7 2 8 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9.

Отже, аналітичний рахунок матиме номер: 1 2 1 1 6 7 2 8 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9.".

 

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку

Б. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Р. Борисенко

Опрос