Идет загрузка документа (150 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 02.01.2019 № 9
редакция действует с 24.08.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 січня 2019 року N 9

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 28
,
від 22 серпня 2019 року N 110

Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про валюту і валютні операції", з метою впорядкування видачі, переоформлення, зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензій на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року N 297 "Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за N 712/7000 (зі змінами), такі зміни:

1) назву постанови викласти в такій редакції:

"Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій";

2) преамбулу до постанови викласти в такій редакції:

"Згідно зі статтями 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Законом України "Про валюту і валютні операції" та з метою впорядкування видачі, переоформлення, зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензій на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України постановляє:";

3) у пункті 1 слова "надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій" замінити словами "видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій".

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року N 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за N 712/7000 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року N 137) (зі змінами) (далі - Положення), що додаються.

3. Небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку, які на день введення в дію Закону України "Про валюту і валютні операції" (далі - Закон про валюту) мають генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій (далі - генеральна ліцензія), що не втратила чинність після введення в дію Закону про валюту:

1) протягом двох місяців із дня набрання чинності цією постановою подати до Національного банку України анкету небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку за формою, наведеною в додатку 3 до Положення, та анкету керівника небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку за формою, наведеною в додатку 5 до Положення, з урахуванням установлених пунктом 23 розділу III Положення вимог щодо документів, які подаються до Національного банку України;

2) протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою забезпечити приведення своєї діяльності, структури власності, фінансового стану та ділової репутації (разом - діяльність) у відповідність до вимог Положення та подати до Національного банку України письмове запевнення про відповідність діяльності вимогам Положення.

4. Небанківські фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку, які мають генеральні ліцензії в частині здійснення діяльності з обміну валют, отримані до дня введення в дію Закону про валюту, мають право на підставі цих генеральних ліцензій здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі.

5. Небанківські фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку в разі наявності наміру здійснювати валютні операції, передбачені частинами другою і третьою статті 9 Закону про валюту, без розширення або зміни переліку валютних операцій, за винятком зміни діяльності з обміну валют на торгівлю валютними цінностями в готівковій формі та/або зміни переказу грошових коштів (поштового переказу) на переказ коштів, мають право не пізніше трьох календарних місяців після закінчення строку дії наявних у них генеральних ліцензій (якщо генеральну ліцензію було видано на певний строк), виданих до дня введення в дію Закону про валюту звернутися до Національного банку України за оформленням ліцензії на здійснення валютних операцій (далі - ліцензія), за умови:

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 22.08.2019 р. N 110)

1) подання Національному банку України:

клопотання про оформлення ліцензії;

письмового запевнення про відповідність небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку вимогам, установленим Положенням;

анкети керівника небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку;

2) повернення Національному банку України оригіналу генеральної ліцензії (у разі її оформлення на номерному бланку Національного банку України).

51. Небанківські фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку з метою забезпечення безперервного надання послуг у разі наявності наміру здійснювати валютні операції, передбачені частинами другою і третьою статті 9 Закону про валюту, без розширення або зміни переліку валютних операцій, за винятком зміни діяльності з обміну валют на торгівлю валютними цінностями в готівковій формі та/або зміни переказу грошових коштів (поштового переказу) на переказ коштів, мають право звернутися до Національного банку України за переоформленням ліцензії до закінчення строку дії наявних у них генеральних ліцензій (якщо генеральну ліцензію було видано на певний строк), виданих до дня введення в дію Закону про валюту, але не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку дії цих генеральних ліцензій, у разі виконання умов, визначених підпунктами 1, 2 пункту 5 цієї постанови.

(постанову доповнено пунктом 51 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.02.2019 р. N 28
,
пункт 51 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 22.08.2019 р. N 110)

6. Національний банк України приймає рішення про переоформлення небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії на ліцензію, передбачену статтею 9 Закону про валюту, за умови, що в небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку не було:

1) протягом останніх шести місяців, що передують даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів суттєвих порушень вимог до організації захисту приміщень небанківських фінансових установ, операторів поштового зв'язку в Україні та/або суттєвих порушень вимог валютного законодавства, та/або суттєвих порушень порядку проведення валютно-обмінних операцій, та/або інших суттєвих порушень у кількості, що становить 50 і більше відсотків від кількості структурних підрозділів небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку;

2) протягом одного року, що передує даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів - двох і більше випадків застосування Національним банком України до небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку заходів впливу у вигляді штрафу, обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів валютних операцій, зупинення ліцензії та/або мір відповідальності (фінансових санкцій) за порушення вимог валютного законодавства.

7. Національний банк України розглядає документи, що подаються небанківськими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку згідно з пунктами 5, 51 цієї постанови для переоформлення ліцензії в порядку, установленому розділом VII Положення.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.02.2019 р. N 28)

71. Національний банк України за результатами розгляду документів, поданих небанківськими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку згідно з пунктом 51 цієї постанови, приймає рішення про переоформлення ліцензії або відмову в її переоформленні до закінчення строку дії наявних у них генеральних ліцензій (якщо генеральну ліцензію було видано на певний строк), виданих до дня введення в дію Закону про валюту.

(постанову доповнено пунктом 71 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.02.2019 р. N 28)

8. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України, а банкам - до відома їх клієнтів інформацію про прийняття цієї постанови.

9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

10. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону про валюту.

 

Голова

Я. Смолій

 

Зміни до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

1. Назву Положення викласти в такій редакції:

"Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій".

2. У розділі I:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон про фінпослуги), Закону України "Про валюту і валютні операції" (далі - Закон про валюту) та визначає порядок видачі, зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензій.";

2) у пункті 2:

підпункти 1 та 2 виключити;

підпункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

"3) дата відкликання (анулювання), зупинення, поновлення ліцензії, відмови у видачі ліцензії - дата рішення Правління Національного банку України (далі - Національний банк) про відкликання (анулювання), зупинення, поновлення ліцензії, відмову у видачі ліцензії;

4) дата отримання повного пакета документів - дата реєстрації в Національному банку повного пакета документів, передбаченого розділом III цього Положення;";

у підпункті 5 слова "капіталу небанківської фінансової установи" замінити словами "капіталу небанківської установи, оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи";

після підпункту 5 доповнити пункт новим підпунктом 51 такого змісту:

"51) електронний реєстр - електронний реєстр ліцензій та осіб, яким видано ліцензії, що ведеться Національним банком за допомогою відповідного комплексу організаційно-технічних засобів;";

після підпункту 8 доповнити пункт новим підпунктом 81 такого змісту:

"81) керівник з ліцензування - керівник структурного підрозділу Національного банку, до основних завдань якого належить забезпечення реалізації функцій Національного банку у сфері видачі ліцензій небанківським установам;";

після підпункту 13 доповнити пункт двома новими підпунктами 131 і 132 такого змісту:

"131) ліцензія - ліцензія Національного банку на здійснення валютних операцій або генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинність після введення в дію Закону про валюту;

132) небанківська установа - небанківська установа, яка є фінансовою установою, або оператор поштового зв'язку;";

у підпункті 14 слова "небанківська фінансова установа" замінити словами "небанківська установа, яка є фінансовою установою,";

у підпункті 20 слова "каси небанківських фінансових установ, об'єкти поштового зв'язку національного оператора поштового зв'язку" замінити словами "каси, об'єкти поштового зв'язку небанківської установи";

підпункт 22 виключити;

після підпункту 23 доповнити пункт новим підпунктом 231 такого змісту:

"231) уповноважена особа Національного банку - Голова Національного банку або його заступник, який здійснює загальне керівництво та контролює діяльність самостійних підрозділів Національного банку за вертикаллю підпорядкування "Пруденційний нагляд";";

в абзаці тридцять четвертому слова "Декреті та інших законодавчих актах України, які стосуються діяльності небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку" замінити словами "Законі про валюту, Законі України "Про поштовий зв'язок", інших законодавчих актах України, які стосуються діяльності небанківських установ, і нормативно-правових актах Національного банку";

3) пункти 3 - 6 викласти в такій редакції:

"3. Небанківська установа, яка є фінансовою установою, здійснює валютні операції, передбачені пунктами 1 - 4 частини другої статті 9 Закону про валюту та/або нормативно-правовими актами Національного банку, а також інші валютні операції, які є наданням фінансових послуг, передбачених частиною першою статті 4 Закону про фінпослуги, на підставі ліцензії, що надає небанківській установі, яка є фінансовою установою, право на здійснення таких валютних операцій.

Оператор поштового зв'язку надає фінансові послуги з переказу коштів, якщо вони є валютними операціями, та/або фінансові послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, передбачені частиною третьою статті 9 Закону про валюту.

4. Небанківські установи, які мають ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют / торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, мають право відкривати на території України пункти обміну іноземних валют у встановленому Національним банком порядку.

5. Небанківські установи, які мають ліцензію на здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, зобов'язані протягом строку її чинності забезпечувати відповідність приміщень (своїх приміщень та/або приміщень їх структурних підрозділів) вимогам законодавства України, уключаючи вимоги нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та з питань організації захисту приміщень небанківських установ в Україні, а також забезпечувати дотримання вимог законодавства України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій під час здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах на території України.

6. Небанківські установи, які отримали ліцензію, зобов'язані надавати Національному банку інформацію про валютні операції відповідно до змісту, форми, періодичності, строків, способу та порядку надання, визначених Національним банком.";

4) в абзаці першому пункту 7 слова "здійснюють", "наданої" замінити відповідно словами "зобов'язані здійснювати", "виданої";

5) у пункті 8 слова "небанківською фінансовою установою - юридичною особою, національним оператором поштового зв'язку" замінити словами "небанківською установою - юридичною особою";

6) у пункті 10:

в абзаці першому та першому реченні абзацу другого слово "надання" замінити словом "видачі";

в абзаці третьому слова "щодо надання", "надання / відмову у наданні" замінити відповідно словами "щодо видачі", "видачу / відмову у видачі";

7) пункт 11 після слова "установ" доповнити словами "або єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, що ведеться Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - Реєстр операторів)";

8) у пункті 12 слова "про відкликання генеральної ліцензії" замінити словами "у довільній формі про відкликання (анулювання) ліцензії";

9) пункти 13, 14 виключити.

3. У розділ і II:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"II. Умови, за яких небанківська установа має право отримати ліцензію та здійснювати валютні операції";

2) у пункті 15:

абзац перший та підпункт 1 викласти в такій редакції:

"15. Національний банк видає небанківській установі ліцензію для здійснення валютних операцій, передбачених пунктом 3 розділу I цього Положення, за умови дотримання таких вимог:

1) строк діяльності не менше:

одного року - для небанківської установи, яка є фінансовою установою, у сфері надання резидентам таких самих фінансових послуг у валюті України (крім видачі ліцензії на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі), що підтверджується документом, зазначеним у підпункті 6 пункту 18 розділу III цього Положення, а також іншими документами, що підтверджують початок фактичного надання небанківською установою, яка є фінансовою установою, відповідних фінансових послуг у валюті України;

трьох років - для оператора поштового зв'язку у сфері надання послуг з переказу коштів у валюті України, що підтверджується документами, які засвідчують початок фактичного надання таких послуг;";

підпункт 3 після слова "репутації" доповнити словами "та професійної придатності";

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) наявність у оператора поштового зв'язку не менше 50 структурних підрозділів, розташованих на території не менше ніж 50 % областей України (крім території, визнаної тимчасово окупованою відповідно до законодавства, та території, на якій тимчасово не здійснюють свої повноваження органи державної влади України), приміщення яких відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та з питань організації захисту приміщень небанківських установ в Україні;";

після підпункту 5 доповнити пункт новим підпунктом 51 такого змісту:

"51) наявність у оператора поштового зв'язку не менше ніж 50 % доходів за попередній звітний рік / на останню звітну дату, що отримані від діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку, що підтверджується аудиторським звітом суб'єкта аудиторської діяльності з інформацією про структуру цих доходів;";

підпункт 7 викласти в такій редакції:

"7) не було:

здійснення небанківською установою протягом останніх шести місяців, що передують даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів суттєвих порушень вимог до організації захисту приміщень небанківських установ в Україні та/або суттєвих порушень вимог валютного законодавства в кількості, що становить 50 і більше відсотків від кількості структурних підрозділів небанківської установи, та/або двох і більше випадків застосування Національним банком до небанківської установи протягом року, що передує даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів заходів впливу за порушення вимог валютного законодавства у вигляді штрафу, обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів валютних операцій, зупинення ліцензії - щодо небанківської установи, яка звертається за отриманням ліцензії в разі розширення / зміни переліку валютних операцій, які планує здійснювати ця небанківська установа;

здійснення небанківською установою протягом останніх шести місяців, що передують даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, законодавства про поштовий зв'язок України в частині виконання поштового переказу (лише для операторів поштового зв'язку), законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та/або наявності двох і більше фактів застосування до небанківської установи протягом року, що передує даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів заходів впливу за порушення вищезазначеного законодавства України - щодо небанківських установ, які звертаються до Національного банку за отриманням ліцензії у випадках, не пов'язаних із розширенням / зміною переліку валютних операцій.";

3) пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Небанківські установи зобов'язані дотримуватися вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг (уключаючи вимоги цього Положення), законодавства про поштовий зв'язок України в частині виконання поштового переказу (лише для операторів поштового зв'язку), законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також виконувати вимоги та рішення Національного банку, уключаючи вимоги Національного банку щодо надання йому інформації, документів і звітності в установлений Національним банком строк.".

4. У розділі III:

1) у пункті 18:

у підпункті 1 слово "надання" замінити словом "видачу";

у підпункті 3 слова "небанківської фінансової установи" замінити словами "небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку";

підпункт 4 доповнити словами "або до Реєстру операторів";

у другому реченні підпункту 5 слова "на цьому порталі" замінити словами "на зазначеному порталі замість копії статуту в паперовій формі";

у підпункті 7:

в абзаці третьому слово "надання" замінити словом "видачу";

після абзацу третього доповнити підпункт новим абзацом четвертим такого змісту:

"У примітках до фінансової звітності оператора поштового зв'язку має міститися інформація щодо структури його доходів.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим, шостим;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) аудиторський звіт, підготовлений суб'єктом аудиторської діяльності, який має право проводити аудит фінансової звітності небанківських установ, про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, визначеної в підпункті 7 пункту 18 розділу III цього Положення (далі - аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності) та:

інформацію такого суб'єкта аудиторської діяльності про підтвердження джерел походження коштів для формування власного капіталу небанківської установи та достатності її фінансового стану для здійснення валютних операцій згідно з бізнес-планом;

інформацію такого суб'єкта аудиторської діяльності щодо підтвердження наявності не менше ніж 50 % доходів оператора поштового зв'язку за попередній звітний рік / на останню звітну дату від діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку з інформацією про структуру цих доходів;";

у підпункті 11 слова "капіталу небанківської фінансової установи" замінити словами "капіталу, оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи";

підпункт 14 викласти в такій редакції:

"14) інформацію про наявність приміщень, в яких планується здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, які відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та з питань організації захисту приміщень небанківських установ в Україні [із зазначенням місцезнаходження приміщення, дати та номера документа, що підтверджує право власності або право користування приміщенням (договору оренди/суборенди нежитлового приміщення на строк не менше одного року), найменування та ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб  - підприємців та громадських формувань (далі - ідентифікаційний код) / номера контрагента, строку дії договору, дати приймання-передавання приміщення в оренду/суборенду, розміру приміщення], за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення, - у разі звернення оператора поштового зв'язку до Національного банку за ліцензією в частині здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах;";

у другому реченні підпункту 15 слово "надання" замінити словом "видачу";

після підпункту 16 доповнити пункт новим підпунктом 161 такого змісту:

"161) документи, які підтверджують відповідність керівників небанківських установ додатковим вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним розділом V цього Положення, - для небанківських установ, які мають намір здійснювати виключно торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, а саме:

копію документа про призначення на посаду керівника небанківської установи;

анкету керівника небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку за формою згідно з додатком 5 до цього Положення, підписану ним особисто;

копію документа про здобуття керівником небанківської установи вищої освіти;

копію трудової книжки керівника небанківської установи;

копії всіх сторінок паспорта керівника небанківської установи, які містять його фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання (для фізичних осіб - іноземців у разі наявності), інформацію про громадянство;

для керівника, паспорт якого оформлено у вигляді картки, що містить безконтактний електронний носій, - копію документа з інформацією про реєстрацію місця його проживання;

для керівника-іноземця, який не має в паспорті інформації про місце проживання, - копію документа, що може підтвердити адресу його постійного місця проживання;

кредитні звіти від кваліфікованих бюро кредитних історій щодо керівника небанківської установи станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті надходження пакета документів;

довідку органу державної фіскальної служби за місцем проживання керівника про те є або немає в нього заборгованості зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті надходження пакета документів.

Небанківська установа надає інформацію про місце перебування керівника, якщо немає документального підтвердження реєстрації місця його проживання;";

2) пункт 19 викласти в такій редакції:

"19. Небанківські установи зобов'язані звернутися до Національного банку із заявою про видачу ліцензії на здійснення валютних операцій за формою, визначеною в додатку 6 до цього Положення, у разі розширення / зміни переліку валютних операцій, які планують здійснювати небанківські установи.

Небанківські установи для отримання ліцензії подають до Національного банку документи, передбачені пунктом 18 розділу III цього Положення (крім документів, передбачених підпунктом 11 пункту 18 розділу III цього Положення, які подаються лише в разі збільшення розміру статутного та/або додаткового капіталу небанківської установи порівняно з розміром відповідного капіталу на дату видачі попередньої ліцензії).";

3) у пункті 20:

в абзаці першому:

слова "генеральній ліцензії" замінити словами "ліцензії / витягу з електронного реєстру ліцензій";

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) заяву про внесення змін до електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій за формою, визначеною в додатку 7 до цього Положення;"

4) абзац одинадцятий пункту 23 викласти в такій редакції:

"Анкета небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку (додаток 3), анкета керівника небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку (додаток 5) додатково надаються в електронному вигляді у форматах xls або xlsx та pdf.";

5) абзац другий пункту 24 викласти в такій редакції:

"Небанківські установи в разі зміни відомостей, що зазначені в анкеті небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку (додаток 3), анкеті керівника небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку (додаток 5), зобов'язані протягом 10 робочих днів із дня настання змін у письмовій формі повідомити Національний банк про такі зміни та подати оновлену анкету.".

5. У розділі IV:

1) пункт 27 викласти в такій редакції:

"27. Небанківські установи для отримання ліцензії зобов'язані забезпечити наявність мінімального власного капіталу:

1) для здійснення валютних операцій, пов'язаних з наданням кредитів (позик) та/або залученням фінансових активів, - у сумі 100 мільйонів гривень;

2) для здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя - у сумі 300 мільйонів гривень;

3) для здійснення валютних операцій з переказу коштів, що не передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, - у сумі 10 мільйонів гривень;

4) для здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі або здійснення інших валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, якщо:

небанківська установа має не більше 50 структурних підрозділів, в яких здійснюються відповідні валютні операції (торгівля валютними цінностями в готівковій формі або здійснення інших валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах), - у сумі п'ять мільйонів гривень;

небанківська установа має більше ніж 50 структурних підрозділів, в яких здійснюються відповідні валютні операції (торгівля валютними цінностями в готівковій формі або здійснення інших валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах), - розмір мінімального власного капіталу визначається з розрахунку п'ять мільйонів гривень плюс п'ять мільйонів гривень на кожні наступні 50 структурних підрозділів, в яких здійснюються зазначені валютні операції;

5) для здійснення інших валютних операцій з переліку, передбаченого пунктом 3 розділу I цього Положення (крім тих валютних операцій, що зазначені в підпунктах 1 - 4 пункту 27 розділу IV цього Положення), - у сумі 15 мільйонів гривень.

Вимоги щодо розміру мінімального власного капіталу не додаються в разі здійснення небанківською установою двох або більше видів валютних операцій.";

2) у пункті 29:

абзац перший доповнити словами та цифрами ", але не менше ніж 1000000 гривень.";

абзац другий виключити;

3) доповнити розділ після пункту 29 новим пунктом 291 такого змісту:

"291. Розмір доходу оператора поштового зв'язку від надання послуг поштового зв'язку має становити не менше ніж 50 % від загального розміру його доходу за попередній звітний рік / на останню звітну дату.";

4) у підпункті 1 пункту 30 слово "капіталі" замінити словом "капітал";

5) у пункті 31:

абзац перший викласти в такій редакції:

"31. Небанківська установа, яка має ліцензією, зобов'язана щороку до 01 червня подавати Національному банку такі документи:";

підпункт 2 доповнити словами "про підтвердження достовірності та повноти поданої фінансової звітності";

6) пункт 32 доповнити словами ", оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи";

7) у пункті 33:

абзац перший після слова "капіталу" доповнити словами ", оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи";

в абзаці третьому підпункту 3 слово "надання" замінити словом "видачі";

8) у пункті 34:

в абзаці першому слова "(у тому числі оплати корпоративних прав)" замінити словами ", оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій)";

підпункт 5 доповнити словами "щодо поданої фінансової звітності";

9) в абзаці першому пункту 35 слова "(у тому числі оплати корпоративних прав)" замінити словами ", оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій)";

10) у пункті 36 слова "Небанківська фінансова установа", "небанківській фінансовій установі" замінити відповідно словами "Небанківська установа, яка є фінансовою установою,", "небанківській установі, яка є фінансовою установою";

11) у пункті 38:

в абзаці першому слова та цифру "діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, що передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах", "підпунктом 3" замінити відповідно словами та цифрою "валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах", "підпунктом 4";

підпункт 3 доповнити словами "про підтвердження достовірності та повноти поданої фінансової звітності".

6. У розділі V:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"V. Вимоги до ділової репутації небанківської установи, її керівників і власників істотної участі та до професійної придатності керівників небанківської установи";

2) пункт 39 після слів "участі в ній)" доповнити словами "та професійна придатність керівників небанківської установи";

3) у пункті 40:

абзац перший доповнити словами "(фізичної особи - підприємця, самозайнятої особи)";

у другому реченні абзацу другого слова "в наданні" замінити словами "у видачі";

4) абзац восьмий пункту 43 доповнити словами "/Реєстру операторів";

5) доповнити розділ після пункту 43 новим пунктом 431 такого змісту:

"431. Керівник небанківської установи повинен відповідати таким додатковим вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації:

1) мати:

вищу освіту;

стаж роботи на керівних посадах не менше ніж два роки;

2) не мати:

заборгованості зі сплати податків та зборів;

простроченого понад 30 календарних днів фінансового зобов'язання, сума якого перевищує 150 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті на дату подання до Національного банку анкети згідно з додатком 5 до цього Положення), перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою (фізичною особою - підприємцем, самозайнятою особою);

досвіду роботи на посаді керівника в юридичній особі, яку визначено банкрутом або щодо якої було порушено провадження в справі про банкрутство (вимога застосовується протягом трьох років із дня порушення провадження у справі про банкрутство);

досвіду роботи на керівній посаді, в органах управління та/або контролю або посаді відповідального працівника з питань фінансового моніторингу чи виконання обов'язків зазначених осіб у юридичній особі, до якої були застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

досвіду роботи на керівній посаді, в органах управління та/або контролю або посаді відповідального працівника з питань фінансового моніторингу чи виконання обов'язків зазначених осіб в юридичній особі, яка була включена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (вимога застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку).

Небанківська установа в разі зміни керівника(ів) зобов'язана протягом 10 робочих днів із дня прийняття рішення про таку зміну в письмовій формі повідомити про це Національний банк. Небанківська установа, яка має намір здійснювати виключно торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, додатково має подати документи щодо нового керівника(ів), передбачені підпунктом 161 пункту 18 розділу III цього Положення.".

7. У розділі VI:

1) у пункті 44:

у підпунктах 1 - 4 та абзацах шостому та сьомому слова "небанківської фінансової установи", "небанківській фінансовій установі" замінити відповідно словами "небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку", "небанківській установі, яка є фінансовою установою, оператору поштового зв'язку";

2) у підпункті 3 пункту 48 слова "небанківській фінансовій установі" замінити словами "небанківській установі, яка є фінансовою установою,";

3) підпункт 2 пункту 49 викласти в такій редакції:

"2) структура власності небанківської установи є циклічною. Циклічна - така структура власності небанківської установи, в якій небанківська установа є власником істотної участі в юридичній особі, яка одночасно є власником істотної участі в небанківській установі, та/або власники істотної участі в небанківській установі одночасно володіють прямою та/або опосередкованою участю один в одному на одному або кількох рівнях/ланцюгах володіння корпоративними правами в сукупному розмірі 25 % статутного капіталу небанківської установи та більше.".

8. У розділі VII:

1) у пункті 58 слова "надання", "наданні" замінити відповідно словами "видачу", "видачі";

2) пункти 59, 60 викласти в такій редакції:

"59. Рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі, зупинення, поновлення ліцензії, а також відкликання (анулювання) ліцензії приймає Правління Національного банку.

Рішення, зазначене в абзаці першому пункту 59 розділу VII цього Положення, має містити:

1) зміст (або назву заходу впливу, що застосовується до небанківської установи);

2) підставу його прийняття [документи, які є підставою для прийняття Національним банком рішення (реквізити документа, у якому зафіксовані порушення, опис порушення вимог, яких не було дотримано, із зазначенням норм актів законодавства України, уключаючи нормативно-правові акти Національного банку, які порушені / не було дотримано, - у разі прийняття Національним банком рішення про відмову у видачі ліцензії, зупинення, відкликання (анулювання) ліцензії)];

3) назву небанківської установи;

4) доручення на здійснення певним структурним підрозділом Національного банку таких дій, як внесення облікового запису до електронного реєстру, порядок та строки доведення інформації щодо зазначеного в абзаці першому пункту 59 розділу VII цього Положення рішення до небанківської установи та/або оприлюднення Національним банком на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку такої інформації.

Рішення Національного банку про видачу ліцензії або відмову в її видачі, а також зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензії є обов'язковим для виконання.

Національний банк видає заявнику ліцензію шляхом унесення облікового запису про це до електронного реєстру протягом трьох робочих днів із дня прийняття Правлінням Національного банку рішення про видачу ліцензії.

Ліцензія набирає чинності з дня внесення до електронного реєстру облікового запису про видачу ліцензії.

60. Датою видачі і номером ліцензії є дата і номер облікового запису в електронному реєстрі про видачу ліцензії.

Національний банк не повертає небанківським установам подані ними документи в разі прийняття рішення про видачу ліцензії.

Відомості, що вносяться до електронного реєстру ліцензій, зазначені в додатку 18 до цього Положення.";

3) у пункті 61 слово "надані" замінити словом "видані";

4) у пункті 62:

в абзаці першому слова "щодо надання" замінити словами "щодо видачі";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Витяг з електронного реєстру ліцензій містить відомості про номер і дату видачі ліцензії, найменування небанківської установи, ідентифікаційний код небанківської установи, перелік валютних операцій, які небанківська установа має право здійснювати на підставі ліцензії.";

5) підпункт 1 пункту 63 викласти в такій редакції:

"1) унесення облікового запису про видачу ліцензії до електронного реєстру;";

6) в абзаці першому пункту 66 слова "уповноважена особа Національного банку" замінити словами "керівник з ліцензування";

7) в абзаці другому пункту 67 цифри "65" замінити цифрами "22";

8) пункт 68 викласти в такій редакції:

"68. Національний банк має право повернути на доопрацювання пакет документів, поданий відповідно до цього Положення, у разі його некомплектності та/або неподання копії платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії, та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку із зазначенням обґрунтування (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

Національний банк повертає без розгляду пакет документів (рішення приймає керівник з ліцензування), якщо:

1) відомості про небанківську установу, яка не є фінансовою установою, не внесені до Реєстру фінансових установ у порядку, визначеному законодавством України;

2) відомості про оператора поштового зв'язку не внесені до Реєстру операторів у порядку, визначеному законодавством України, або оператор поштового зв'язку не має права здійснювати поштові перекази.

Небанківські установи в разі повернення пакета документів Національним банком мають право повторно подати пакет документів до Національного банку після усунення причин, що стали підставою для повернення документів.";

9) у пункті 69:

в абзаці першому слова "в наданні" замінити словами "у видачі";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) у Національного банку є документально підтверджена інформація про:

здійснення небанківською установою протягом останніх шести місяців, що передують даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів суттєвих порушень вимог до організації захисту приміщень небанківських установ в Україні, та/або суттєвих порушень вимог валютного законодавства в кількості, що становить 50 і більше відсотків від кількості структурних підрозділів небанківської установи, та/або двох і більше випадків застосування Національним банком до небанківської установи протягом року, що передує даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів заходів впливу за порушення вимог валютного законодавства у вигляді штрафу, обмеження, зупинення та припинення здійснення окремих видів валютних операцій, зупинення ліцензії - щодо небанківської установи, яка звертається за отриманням ліцензії в разі розширення / зміни переліку валютних операцій, які планує здійснювати ця небанківська установа;

здійснення небанківською установою протягом останніх шести місяців, що передують даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів фактів порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, законодавства про поштовий зв'язок України в частині виконання поштового переказу (лише для операторів поштового зв'язку), законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та/або наявності двох і більше фактів застосування до небанківської установи протягом року, що передує даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів заходів впливу за порушення вищезазначеного законодавства України - щодо небанківських установ, які звертаються до Національного банку за отриманням ліцензії у випадках, не пов'язаних із розширенням / зміною переліку валютних операцій;";

підпункт 7 виключити;

підпункт 8 доповнити словами "(фізичної особи - підприємця, самозайнятої особи)";

підпункт 9 викласти в такій редакції:

"9) небанківська установа не дотрималася інших вимог цього Положення.";

10) пункти 70 - 72 викласти в такій редакції:

"70. Національний банк протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії передає небанківській установі копію такого рішення під підпис її уповноваженого представника на другому примірнику супровідного листа із зазначенням дати та часу отримання або надсилає установі повідомлення про прийняте рішення про відмову у видачі ліцензії засобами електронного зв'язку Національного банку з направленням копії цього рішення засобами поштового зв'язку рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

71. Національний банк не повертає подані документи небанківській установі в разі відмови у видачі ліцензії.

72. Небанківські установи мають право повторно подати до Національного банку документи для отримання ліцензії не раніше ніж через 90 днів із дня передавання небанківській установі копії рішення про відмову у видачі ліцензії або надсилання установі повідомлення про прийняте рішення про відмову у видачі ліцензії засобами електронного зв'язку Національного банку за умови усунення підстав, за яких небанківській установі було відмовлено у видачі ліцензії.".

9. У розділі VIII:

1) у пункті 73:

абзац перший та підпункт 1 викласти в такій редакції:

"73. Небанківські установи за 15 календарних днів до початку здійснення ними або їх структурними підрозділами валютних операцій надсилають до Національного банку інформацію про початок здійснення небанківськими установами, які є фінансовими установами, операторами поштового зв'язку, їх структурними підрозділами валютних операцій та про зміни щодо здійснення ними валютних операцій за формою, наведеною в додатку 19 до цього Положення:

1) стосовно небанківської установи - юридичної особи - у разі одержання нею ліцензії;";

2) пункт 74 викласти в такій редакції:

"74. Небанківська установа, яка має ліцензію на здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, додатково до інформації, зазначеної в абзаці першому, підпунктах 1, 2 пункту 73 розділу VIII цього Положення, у визначений абзацом першим пункту 73 розділу VIII цього Положення строк, зобов'язана подати Національному банку за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення, інформацію про наявність:

1) приміщення(ень), яке(які) відповідає(ють) вимогам нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та з питань організації захисту приміщень небанківських установ в Україні, - для небанківської установи, яка є фінансовою установою;

2) не менше 50 структурних підрозділів, розташованих на території не менше ніж 50 % областей України (крім території, визнаної тимчасово окупованою відповідно до законодавства, та території, на якій тимчасово не здійснюють свої повноваження органи державної влади України), приміщення яких відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та з питань організації захисту приміщень небанківських установ в Україні, - для оператора поштового зв'язку.

Національний банк веде реєстр приміщень, у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах (далі - реєстр приміщень).

До реєстру приміщень уноситься така інформація: найменування небанківської установи, адреса приміщення, щодо якого небанківською установою надано інформацію, і дата отримання Національним банком такої інформації. Якщо за однією адресою можуть розташовуватися кілька приміщень, то зазначається порядковий номер приміщення і короткий опис його місця розташування.

Інформація, уключена до реєстру приміщень, є публічною інформацією і підлягає оприлюдненню Національним банком на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Небанківські установи не мають права здійснювати валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, у приміщеннях, не внесених Національним банком до реєстру приміщень або виключених Національним банком з реєстру приміщень.";

3) у пункті 75 слова "надали", "абзаці першому" замінити відповідно словами та цифрами "надала", "абзаці першому, підпунктах 1, 2".

10. У розділі IX:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"IX. Зупинення, відкликання (анулювання) ліцензії";

2) пункт 77 замінити трьома новими пунктами 77, 771 і 772 такого змісту:

"77. Національний банк має право зупинити на строк до одного року ліцензію, видану небанківській установі, у разі порушення нею вимог валютного законодавства. Порядок зупинення ліцензії визначений нормативно-правовим актом Національного банку з питань здійснення Національним банком та уповноваженими установами валютного нагляду.

771. Національний банк поновлює небанківській установі ліцензію в порядку та за умови виконання небанківською установою вимог, установлених нормативно-правовим актом Національного банку з питань здійснення Національним банком та уповноваженими установами валютного нагляду.

772. Національний банк має право виключити структурний підрозділ небанківської установи з реєстру приміщень на строк до трьох місяців (рішення приймає уповноважена особа Національного банку) у разі виявлення в діяльності структурного підрозділу небанківської установи суттєвого порушення нею вимог до організації захисту приміщень небанківських установ в Україні протягом останніх шести місяців (у разі неусунення виявленого порушення на дату прийняття рішення).";

3) у пункті 78:

у підпункті 2 слова "небанківської фінансової установи" замінити словами "небанківської установи, яка є фінансовою установою,";

після підпункту 2 доповнити пункт новим підпунктом 21 такого змісту:

"21) виключення з Реєстру операторів інформації про оператора поштового зв'язку або позбавлення його права на здійснення поштового переказу;";

підпункти 7, 9 викласти в такій редакції:

"7) повторного протягом року невиконання небанківською установою обов'язків щодо здійснення нагляду за дотриманням валютного законодавства резидентами та нерезидентами під час проведення валютних операцій через цю небанківську установу, передбачених частинами другою, третьою, восьмою, одинадцятою статті 11 Закону про валюту та нормативно-правовим актом Національного банку з питань здійснення Національним банком та уповноваженими установами валютного нагляду;";

"9) установлення протягом останніх шести місяців фактів порушень (або наявності в Національного банку документально підтвердженої інформації від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю чи органів державної влади про порушення) небанківською установою вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу, регулювання ринків фінансових послуг, законодавства про поштовий зв'язок України в частині виконання поштового переказу (тільки для операторів поштового зв'язку) та/або до небанківської установи застосовано заходи впливу (санкції) за порушення вищезазначеного законодавства України;";

після підпункту 11 доповнити пункт новим підпунктом 111 такого змісту:

"111) виникнення обставин, що свідчать про невідповідність керівників небанківської установи вимогам до ділової репутації та професійної придатності, визначених цим Положенням;";

підпункт 12 після слова "капіталу" доповнити словами ", оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій)";

підпункт 14 замінити двома новими підпунктами 14 і 141 такого змісту:

"14) застосування Національним банком до небанківської установи протягом останнього року двох та більше заходів впливу у вигляді штрафних санкцій, обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів валютних операцій, зупинення ліцензії;

141) якщо кількість суттєвих порушень вимог валютного законодавства та/або суттєвих порушень вимог до організації захисту приміщень небанківських установ в Україні протягом останніх шести місяців становить 50 і більше відсотків від кількості структурних підрозділів небанківської установи - щодо небанківських установ, які мають ліцензію на здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах;";

підпункти 15, 16 викласти в такій редакції:

"15) порушення небанківською установою умов виданої їй ліцензії;

16) нездійснення небанківською установою валютних операцій протягом 12 місяців із дня внесення облікового запису про видачу ліцензії до електронного реєстру;";

після підпункту 16 доповнити пункт чотирма новими підпунктами такого змісту:

"17) припинення здійснення небанківською установою валютних операцій більше ніж на 180 календарних днів та невідновлення такої діяльності протягом 90 календарних днів із дня отримання повідомлення про це від Національного банку;

18) відсутності в оператора поштового зв'язку не менше 50 структурних підрозділів, приміщення яких відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або з питань організації захисту приміщень небанківських установ в Україні, та/або здійснення оператором поштового зв'язку діяльності на території менше ніж 50 % областей України (крім території, визнаної тимчасово окупованою відповідно до законодавства, та території, на якій тимчасово не здійснюють свої повноваження органи державної влади України);

19) неусунення небанківською установою допущених порушень вимог валютного законодавства, що стали підставою для зупинення ліцензії;

20) прийняття Національним банком рішення про видачу небанківській установі ліцензії за результатами розгляду заяви та документів, поданих небанківською установою згідно з пунктом 19 розділу III цього Положення.";

4) пункти 79 - 80 викласти в такій редакції:

"79. Національний банк у разі прийняття рішення про зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензії вносить до облікового запису в електронному реєстрі інформацію про це не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення.

Національний банк доводить до відома небанківської установи, банків та громадськості інформацію про зупинення, поновлення ліцензії в порядку, установленому нормативно-правовим актом Національного банку з питань здійснення Національним банком та уповноваженими установами валютного нагляду.

Національний банк доводить інформацію про відкликання (анулювання) ліцензії до відома:

1) небанківської установи шляхом надсилання поштою з повідомленням про вручення витягу з електронного реєстру та копії рішення Правління Національного банку про відкликання (анулювання) ліцензії протягом п'яти днів із дня його прийняття;

2) банків України електронною поштою та громадськості шляхом розміщення відповідної інформації на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

80. Небанківська установа зобов'язана припинити здійснення валютних операцій згідно з ліцензією наступного робочого дня після дня отримання витягу з електронного реєстру та копії рішення Правління Національного банку про відкликання (анулювання) ліцензії.

Небанківська установа зобов'язана повернути Національному банку ліцензію (у разі її оформлення на номерному бланку Національного банку) протягом п'яти днів із дня отримання небанківською установою витягу з електронного реєстру та копії рішення Правління Національного банку про відкликання (анулювання) ліцензії.";

5) пункт 81 доповнити словами та цифрами "[крім прийняття Національним банком рішення про відкликання (анулювання) ліцензії згідно з підпунктом 20 пункту 78 розділу IX цього Положення]";

6) у пункті 82 слово "рішення" замінити словами "витягу з електронного реєстру та копії рішення Правління Національного банку".

11. У назві розділів і тексті Положення:

1) слова "Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку" замінити словами "Небанківські установи";

2) слова "Небанківська фінансова установа", "небанківська фінансова установа / національний оператор поштового зв'язку", "небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку", "небанківська фінансова установа" у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами "Небанківська установа", "небанківська установа" у відповідних відмінках та числах;

3) слово "генеральна" у всіх відмінках та числах виключити.

12. У додатках до Положення:

1) додаток 1 викласти в такій редакції:

Заява про видачу ліцензії на здійснення валютних операцій

"___" ____________ 20__ р.

Національний банк України

1. Небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку
_____________________________________________________________________________________
                               (повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, номер і дата рішення
_____________________________________________________________________________________
                                          уповноваженого органу про внесення небанківської фінансової установи,
_____________________________________________________________________________________
                                            оператора поштового зв'язку до державного реєстру фінансових установ або
_____________________________________________________________________________________
                                єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, який ведеться відповідно
_____________________________________________________________________________________
                                Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
_____________________________________________________________________________________
                                послуг, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною
_____________________________________________________________________________________
                                            комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації)
банківські реквізити: ___________________________________________________________________
                                                                                 (найменування, місцезнаходження банку,
_____________________________________________________________________________________
                                                                             код банку, номер поточного рахунку)
в особі керівника ______________________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі статуту небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку (далі - небанківська установа), звертається до Національного банку України з проханням про видачу ліцензії на здійснення таких валютних операцій: ____________________________________________.
                                                                                                                                      (перелік видів операцій)

2. Небанківська установа ________________________________________________________________
                                                                                                                                 (найменування)
має можливість подавати до Національного банку України статистичну звітність про валютні операції, передбачену нормативно-правовим актом Національного банку України з питань організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України.

3. Я, _________________________________________________________________________________,
                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів (їх електронних копій). Мені відомо, що надання неповної, недостовірної інформації або невідповідність її вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України тягнуть за собою відмову у видачі ліцензії на здійснення валютних операцій або її відкликання (анулювання).

4. У разі виникнення будь-яких питань стосовно цієї заяви або документів, що додаються до неї, прошу звертатися до ___________________________________________________________________.
                                                                                        (прізвище, адреса, номер телефону)

5. Додатки: подаються документи, що зазначені в пункті 18 розділу III Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій.

6. Керівник небанківської установи

_________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року.";

 

 

2) у додатку 2:

слова та цифру "Додаток 2 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій" замінити словами та цифрою "Додаток 2 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій";

у розділі I:

абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"Зазначаються в стислій формі головні аспекти бізнес-плану [мета отримання ліцензії на здійснення валютних операцій (далі - ліцензія), очікувані результати діяльності].";

пункт 2 доповнити словами ", оператора поштового зв'язку (далі - небанківська фінансова установа).";

у пункті 3 слова "відокремлені", "відокремлених" виключити;

абзац другий пункту 6 розділу II після слів "фінансових послуг" доповнити словами "/послуг поштового переказу";

у розділі III:

пункт 8 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Оператори поштового зв'язку додатково розкривають порядок розмежування послуг поштового переказу та послуг переказу коштів, що належать до валютних операцій, які вони планують надавати на підставі ліцензії.".

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим;

в абзаці першому пункту 9 слово "генеральної" виключити;

3) у додатку 3:

слова та цифру "Додаток 3 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій" замінити словами та цифрою "Додаток 3 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій";

назву додатка викласти в такій редакції:

"Анкета небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку

_____________________________________________________________________________________
(повне офіційне найменування небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку)";

у розділі I:

назву розділу викласти в такій редакції:

"Розділ I. Інформація про небанківську фінансову установу, оператора поштового зв'язку";

колонку 2 рядка 6 таблиці 1 пункту 1 після слів "фінансових послуг" доповнити словами "/послуг поштового переказу";

у пункті 2:

колонку 2 рядка 1 таблиці 2 викласти в такій редакції:

"Банки, у яких небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку (далі - небанківська фінансова установа) має рахунки";

колонку 2 рядка 2 таблиці 2 викласти в такій редакції:

"Розмір очікуваних витрат на перший рік діяльності після отримання ліцензії на здійснення валютних операцій, грн";

у таблиці 4:

колонку 2 рядка 9 після слова "контролю" доповнити словами "або посаду відповідального працівника з питань фінансового моніторингу,";

у колонці 2 рядків 10, 11 слова "юридичній особі" замінити словами "небанківській фінансовій установі";

розділ II викласти в такій редакції:

"Розділ II. Інформація про керівників небанківської фінансової установи2

 
 
Місце для
фотокартки
3,5 х 4,5 см  

 

Таблиця 5

N з/п

Назва

Інформація

1

2

3

1

Прізвище, ім'я та по батькові

 

2

Посада, дата вступу на посаду

 

3

Громадянство

 

4

Місце фактичного проживання

 

5

Місце реєстрації

 

6

Ідентифікаційний номер

 

7

Дата народження

 

8

Місце народження

 

9

Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія та номер, дати видачі, орган видачі)

 

10

Інформація про судимість

(Зазначити інформацію, якщо є судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку)

4) у додатку 4:

слова та цифру "Додаток 4 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій" замінити словами та цифрою "Додаток 4 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій";

назву додатка викласти в такій редакції:

"Інформація про наявність приміщень, у яких планується здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, які відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють порядок здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та з питань організації захисту приміщень небанківських установ, які є фінансовими установами, операторів поштового зв'язку в Україні";

абзац перший викласти в такій редакції:

"Небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку ________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування)
(далі - небанківська фінансова установа) в особі керівника ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
надає інформацію про наявні в неї [її структурних підрозділів - філій та інших відокремлених структурних підрозділів, невідокремлених структурних підрозділів, пунктів обміну іноземної валюти, кас, об'єктів поштового зв'язку небанківської фінансової установи, у яких здійснюється надання фінансових послуг (далі - структурні підрозділи)] приміщення, у яких планується здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі або інші валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, що відповідають вимогам законодавства України:";

у пункті 1 слова "проведення валютно-обмінних операцій" замінити словами "торгівлі валютними цінностями в готівковій формі";

слова "та/або приховування будь-яких відомостей у зв'язку із цим повідомленням" замінити словами "або невідповідність її вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України";

5) доповнити Положення після додатка 4 новим додатком 5 такого змісту:

Анкета керівника небанківської установи, яка є фінансовою установою оператора поштового зв'язку

_____________________________________________________________________________________
(повне офіційне найменування небанківської фінансової установи,
_____________________________________________________________________________________
оператора поштового зв'язку)

Розділ I. Інформація про керівника

 
 
Місце для
фотокартки
3,5 х 4,5 см  

 

1. Загальна інформація

Таблиця 1

N з/п

Назва

Інформація

1

2

3

1

Прізвище, ім'я та по батькові

 

2

Посада

 

3

Громадянство

 

4

Місце проживання

 

5

Місце реєстрації

 

6

Ідентифікаційний номер

 

7

Дата народження

 

8

Місце народження

 

2. Документ, що посвідчує особу

Таблиця 2

N з/п

Тип документа

Серія та номер

Дата видачі

Орган видачі

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Відомості про призначення (обрання) керівника

Таблиця 3

N з/п

Орган, що прийняв рішення про призначення (обрання)

Дата рішення про призначення/обрання особи

Дата вступу на посаду

1

2

3

4

 

 

 

 

4. Інформація про вищу освіту

Таблиця 4

N з/п

Навчальний заклад, країна

Рік закінчення навчання

Спеціальність

Ступінь (рівень)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Відомості про трудову діяльність

5. Посади в юридичних особах за останні 10 років

Таблиця 5

N з/п

Найменування юридичної особи, країна

Строк перебування на посаді

Посада (посади)

Причина звільнення

дата призначення (обрання)

дата звільнення

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Відносини керівника з іншими особами

6. Перелік юридичних осіб, у яких керівник є власником істотної участі (прямої або опосередкованої участі, незалежно від формального володіння)

Таблиця 6

N з/п

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження (країна, місто)

Ідентифікаційний код

Розмір участі, %

Основний вид діяльності юридичної особи

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Перелік юридичних осіб, у яких особа є керівником

Таблиця 7

N з/п

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження (країна, місто)

Ідентифікаційний код

Посада

Основний вид діяльності юридичної особи

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ IV. Ділова репутація та професійна придатність

Таблиця 8

N з/п

Питання

Відповідь

1

2

3

1

Чи маєте Ви ознаки відсутності бездоганної ділової репутації та/або невідповідності вимогам щодо професійної придатності, визначені нормативно-правовими актами Національного банку України з питань ліцензування валютних операцій установ?
Якщо так, то які саме?

Так/ні

2

Чи були Ви керівником/власником істотної участі в юридичній особі, діяльність якої була припинена?
Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, дати припинення та підстав припинення юридичної особи)?

Так/ні

3

Чи були Ви керівником/власником істотної участі в юридичній особі, щодо якої було порушено провадження в справі про банкрутство?
Якщо так, то в якій юридичній особі (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, дати порушення провадження в справі про банкрутство)?

Так/ні

4

Які Ваші основні досягнення під час займання керівної посади в юридичній особі?
Який вплив вони мали на діяльність юридичної особи?

 

5

Які Ваші функціональні обов'язки на посаді керівника оператора поштового зв'язку?

 

6

Чи мають інші особи можливість здійснювати вплив на Вас під час прийняття Вами рішень у разі виконання обов'язків керівника оператора поштового зв'язку?
Якщо так, то які особи мають можливість здійснювати вплив на Вас?

Так/ні

7

Чи маєте Ви досвід роботи у сфері ринків фінансових послуг?
Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов'язків)?

Так/ні

8

Чи маєте Ви досвід роботи в юридичних особах, які зареєстровані в державі, яка здійснює збройну агресію проти України?
Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов'язків)?

Так/ні

9

Чи застосовувалися до Вас, юридичних осіб, де Ви були/є власником істотної участі та/або керівником, та/або відповідальним працівником з питань фінансового моніторингу, санкції Україною, іноземними державами, міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями (протягом останніх трьох років)?
Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов'язків)?

Так/ні

10

Чи було включено Вас, юридичні особи, де Ви були/є власником істотної участі та/або керівником, та/або відповідальним працівником з питань фінансового моніторингу до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (протягом останніх трьох років)?
Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду (за наявності), періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов'язків)?

Так/ні

11

Чи були факти надання Вами, юридичними особами, де Ви були/є власником істотної участі та/або керівником недостовірної інформації Національному банку України?

Так/ні

12

Чи є у Вас судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку?

Так/ні

13

Чи обіймаєте/обіймали Ви посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконуєте/виконували обов'язки зазначених осіб у небанківських фінансових установах, операторах поштового зв'язку України?
Якщо так, то зазначити протягом якого часу та в якій небанківській фінансовій установі, операторі поштового зв'язку обіймаєте/обіймали посаду?

Так/ні

8. Я, _____________________________________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові керівника)
стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, уключаючи можливість надання цієї інформації іншим державним органам України.

9. Я стверджую, що належним чином виконую вимоги законодавства України з питань запобігання (протидії) легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

10. Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, обробку та поширення моїх персональних даних у межах та у спосіб, що визначені законодавством України.

_________________
(дата)

____________________
(підпис керівника)

____________________
(ініціали, прізвище)

______________________________
(телефон, адреса електронної
пошти керівника)

_________________________________
          (прізвище, ініціали, телефон,
           адреса електронної пошти
                    контактної особи)
".

У зв'язку з цим додатки 5 - 18 уважати відповідно додатками 6 - 19;

6) додатки 6, 7 викласти в такій редакції:

Заява
про видачу ліцензії на здійснення валютних операцій (у зв'язку з розширенням / зміною переліку валютних операцій, які планують здійснювати небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку)

"___" ____________ 20__ р.

Національний банк України

1. У зв'язку з ________________________________________________________________________
                                                                (зазначається підстава для звернення для видачі нової ліцензії,
_____________________________________________________________________________________
                                             передбачена пунктом 19 розділу III Положення про порядок видачі небанківським
_____________________________________________________________________________________
                                         установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій)

небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку ______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                   (повне найменування небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку)
(далі - небанківська установа), розташована ______________________________________________
                                                                                                                                  (місцезнаходження
____________________________________________________________________________________,
                                                                                                   небанківської установи)
в особі керівника _____________________________________________________________________,
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
яка/який діє на підставі статуту небанківської установи, звертається до Національного банку України з проханням на заміну ліцензії на здійснення валютних операцій від _______N ____ видати нову ліцензію на здійснення таких валютних операцій: _____________________________.
                                                                                                                                            (перелік видів операцій)

2. Небанківська установа ______________________________________________________________
                                                                                                             (найменування)
забезпечена технічними можливостями подання до Національного банку України статистичної звітності про валютні операції.

3. Я, _______________________________________________________________________________,
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації або невідповідність її вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України тягне за собою відмову у видачі ліцензії на здійснення валютних операцій.

4. У разі виникнення будь-яких питань стосовно цієї заяви або документів, що додаються до неї, прошу звертатися до __________________________________________________________________
                                                                                                             (прізвище, ініціали,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   адреса, номер телефону)

5. Додатки: документи, що зазначені в пункті 18 розділу III Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій (крім документів, передбачених підпунктом 11 пункту 18 розділу III цього Положення, які подаються лише в разі збільшення розміру статутного та/або додаткового капіталу небанківської установи порівняно з розміром відповідного капіталу на дату надання попередньої генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій/видачі ліцензії на здійснення валютних операцій).

6. Керівник небанківської установи

_________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року;

 

 

 

Заява
про внесення змін до електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій

"___" ____________ 20__ р.

Національний банк України

1. У зв'язку з _________________________________________________________________________
                                                                           (зазначаються підстави для звернення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку ________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                          (повне найменування небанківської фінансової установи,
_____________________________________________________________________________________
                                                           оператора поштового зв'язку)
(далі - небанківська фінансова установа), розташована ______________________________________
                                                                                                                                                (місцезнаходження
____________________________________________________________________________________,
                                                                          небанківської фінансової установи)
в особі керівника ____________________________________________________________________,
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі статуту небанківської фінансової установи, звертається до Національного банку України з проханням унести зміни до електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій.

2. Я, _______________________________________________________________________________,
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів.

3. У разі виникнення будь-яких питань стосовно цієї заяви або документів, що додаються до неї, прошу звертатися до __________________________________________________________________
                                                                                                         (прізвище, ініціали,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          адреса, номер телефону)

4. Додатки: документи, що зазначені в підпункті 2 пункту 20 розділу III Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій.

5. Керівник небанківської установи

_________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

 

"___" ____________ 20__ року";

7) у додатку 8:

слова та цифру "Додаток 8 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій" замінити словами та цифрою "Додаток 8 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій";

у назві додатка слова "небанківської фінансової установи" замінити словами "небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку";

у тексті додатка:

слова "небанківська фінансова установа" у всіх відмінках замінити словами "небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку" у відповідних відмінках;

слова "надання генеральної ліцензії" замінити словами "видачу ліцензії на здійснення валютних операцій";

8) у додатку 9:

слова та цифру "Додаток 9 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій" замінити словами та цифрою "Додаток 9 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій";

назву додатка викласти в такій редакції:

"Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку
_____________________________________________________________________________________
(повне найменування та місцезнаходження небанківської установи, оператора поштового зв'язку)";

колонку 4 таблиці 1 викласти в такій редакції:

"Чи є особа власником істотної участі в небанківській фінансовій установі, операторі поштового зв'язку (далі - небанківська фінансова установа)";

підпункт 1 пункту 5 Опису параметрів заповнення таблиць 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія (за наявності) та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, ідентифікаційний номер або серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного коду;";

9) у додатку 10:

слова та цифри "Додаток 10 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій" замінити словами та цифрами "Додаток 10 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій";

назву додатка викласти в такій редакції:

"Відомості про власників істотної участі в небанківській установі, яка є фінансовою установою, операторі поштового зв'язку
_____________________________________________________________________________________
(повне найменування та місцезнаходження небанківської установи, оператора поштового зв'язку);

колонку 6 таблиці викласти в такій редакції:

"Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою, оператором поштового зв'язку (далі - небанківська фінансова установа)";

підпункт 1 пункту 4 Опису параметрів заповнення таблиці викласти в такій редакції:

"1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія (за наявності) та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, ідентифікаційний номер або серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного коду;";

10) у додатку 11:

слова та цифри "Додаток 11 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій" замінити словами та цифрами "Додаток 11 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій";

у назві та графічному зображенні літери та слова "ПАТ "Небанківська фінансова установа" замінити літерами та словами "ПАТ "Небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку";

11) у додатку 12:

слова та цифри "Додаток 12 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій" замінити словами та цифрами "Додаток 12 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій";

назву додатка викласти в такій редакції:

"Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку в ПАТ "Небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку"
станом на ___________________ 20 __ року

[Приклад заповнення таблиць 1, 2 додатка 9 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій (далі - Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку, наведеного в додатку 11 до Положення]";

у колонках 6 - 8 таблиці 1 слова "Участь особи в небанківській фінансовій установі, %" замінити словами "Участь особи в небанківській фінансовій установі, операторі поштового зв'язку (далі - небанківська фінансова установа), %";

12) у додатку 13:

слова та цифри "Додаток 13 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій" замінити словами та цифрами "Додаток 13 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій";

назву додатка викласти в такій редакції:

"Відомості про власників істотної участі в небанківській установі, яка є фінансовою установою, операторі поштового зв'язку ПАТ "Небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку"
станом на ___________________ 20__ року

[Приклад заповнення таблиці додатка 10 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій (далі - Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку, наведеного в додатку 11 до Положення]";

колонку 6 таблиці викласти в такій редакції:

"Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою, оператором поштового зв'язку (далі - небанківська фінансова установа)";

13) у додатку 14:

слова та цифри "Додаток 14 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій" замінити словами та цифрами "Додаток 14 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій";

у назві та графічному зображенні літери, слова та цифри "ПАТ "Небанківська фінансова установа", "Член Наглядової ради небанківської фінансової установи - Фізична особа 11 є представником Фізичної особи 9" замінити відповідно літерами, словами та цифрами "ПАТ "Небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку", "Член Наглядової ради небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку - Фізична особа 11 є представником Фізичної особи 9";

14) у додатку 15:

слова та цифри "Додаток 15 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій" замінити словами та цифрами "Додаток 15 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій";

назву додатка викласти в такій редакції:

"Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку ПАТ "Небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку"
станом на ___________________ 20__ року

[Приклад заповнення таблиць 1, 2 додатка 9 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій (далі - Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку, наведеного в додатку 14 до Положення]";

у колонках 6 - 8 таблиці 1 слова "Участь особи в небанківській фінансовій установі, %" замінити словами "Участь особи в небанківській фінансовій установі, операторі поштового зв'язку (далі - небанківська фінансова установа), %";

15) у додатку 16:

слова та цифри "Додаток 16 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій" замінити словами та цифрами "Додаток 16 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій";

назву додатка викласти в такій редакції:

"Відомості про власників істотної участі в небанківській установі, яка є фінансовою установою, операторі поштового зв'язку ПАТ "Небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку"
станом на ___________________20 __ року

[Приклад заповнення таблиці додатка 10 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій (далі - Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку, наведеного в додатку 14 до Положення]";

колонку 6 таблиці викласти в такій редакції:

"Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою, оператором поштового зв'язку (далі - небанківська фінансова установа)";

16) у додатку 17:

слова та цифри "Додаток 17 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій" замінити словами та цифрами "Додаток 17 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій";

назву додатка доповнити словами ", операторі поштового зв'язку";

у пункті 1 слова "особи в небанківській фінансовій установі" замінити словами "особи в небанківській фінансовій установі, операторі поштового зв'язку (далі - небанківська фінансова установа)";

17) додаток 18 викласти в такій редакції:

Відомості, що вносяться до електронного реєстру ліцензій

N з/п

Назва реквізиту

Зміст

1

2

3

1

Номер генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій / ліцензії на здійснення валютних операцій

 

2

Дата видачі, зупинення, поновлення ліцензії, відкликання (анулювання) генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій / ліцензії на здійснення валютних операцій

 

3

Найменування небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку

 

4

Ідентифікаційний код

 

5

Перелік валютних операцій, які небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку мають право здійснювати

 

 ";

18) у додатку 19:

слова та цифри "Додаток 19 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій" замінити словами та цифрами "Додаток 19 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій";

назву додатка викласти в такій редакції:

"Інформація, що надається до Національного банку України про початок здійснення небанківськими установами, які є фінансовими установами, операторами поштового зв'язку, їх структурними підрозділами валютних операцій та про зміни щодо здійснення ними валютних операцій";

слова "посада уповноваженої небанківською фінансовою установою особи" замінити словами "посада уповноваженої небанківською фінансовою установою, оператором поштового зв'язку особи".

13. У тексті Положення та додатках посилання на додатки 5 - 18 замінити посиланнями відповідно на додатки 6 - 19.

 

Директор Департаменту методології

Н. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

К. Рожкова

Опрос