Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах

Национальный банк
Постановление от 28.12.2018 № 159
действует с 29.12.2018

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2018 року N 159

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення системи ідентифікації та верифікації фізичних осіб та порядку відкриття і використання рахунків клієнтів банків Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за N 1172/8493 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Яблунівський О. М.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Холода С. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова
Центральної виборчої комісії

Т. Сліпачук

Голова Державної служби
 фінансового моніторингу України

І. Черкаський

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

О. Власов

Міністр фінансів України

О. Маркарова

 

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. У главі 2:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов'язані на підставі офіційних документів або засвідчених у встановленому законодавством України порядку їх копій ідентифікувати та верифікувати клієнтів - власників рахунків / представників власників рахунків / осіб, які відкривають рахунки на користь третіх осіб у порядку, установленому законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу.

Банк має право на підставі договору доручення з банком, який є абонентом-ідентифікатором, під час відкриття рахунку використовувати інформацію щодо ідентифікаційних даних клієнтів - фізичних осіб, отриману за допомогою національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб (далі - система BankID) у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань фінансового моніторингу та функціонування системи BankID.

Банк має право доручати юридичним особам - резидентам, фізичним особам - підприємцям - резидентам та фізичним особам-резидентам (агентам) на договірній основі здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів банку - фізичних осіб у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу.

Рахунок клієнту відкривається лише після його ідентифікації та верифікації банком.";

2) у пункті 2.10 слова "від суб'єкта надання адміністративних послуг" замінити словами ", передбачених нормативно-правовим актом Національного банку з питань функціонування системи BankID".

2. Абзац п'ятий пункту 4.7 глави 4 виключити.

3. У главі 7:

1) пункт 7.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"фізичних осіб - нерезидентів у разі продажу ними власного майна на території України фізичній особі - резиденту, якщо це майно не є об'єктом іноземної інвестиції в Україну.";

2) у пункті 7.10:

абзац шостий після слова "майно" доповнити словами "на території України";

після абзацу сьомого доповнити пункт двома новими абзацами восьмим та дев'ятим такого змісту:

"від погашення успадкованих ощадних (депозитних) сертифікатів і процентів за ними;

отримані за договором дарування;";

3) пункт 7.12 після абзацу десятого доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"валюта, одержана від погашення успадкованих ощадних (депозитних) сертифікатів і процентів за ними;";

4) підпункт "а" пункту 7.13 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"перерахування з метою здійснення розрахунків з первинним дилером за операціями з розміщення облігацій внутрішніх державних позик України, номінованих в іноземній валюті (відповідно до умов їх випуску та порядку розміщення);";

5) пункт 7.14 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"валюта, одержана від погашення успадкованих ощадних (депозитних) сертифікатів і процентів за ними;".

4. Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 5 глави 23 виключити.

5. У тексті Інструкції слова "в органі Пенсійного фонду України" замінити словами "у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску".

 

 

Директор Департаменту платіжних
систем та інноваційного розвитку

О. Яблунівський

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

С. Холод

Опрос