Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 21.12.2018 № 143
редакция действует с 02.02.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 грудня 2018 року N 143

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Правління Національного банку України
 від 29 січня 2019 року N 24

Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до:

1) Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89 (зі змінами), що додаються;

2) Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89 (зі змінами) (далі - Інструкція), що додаються.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Борисенка Р. М.

4. Постанова набирає чинності з 02 січня 2019 року.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.01.2019 р. N 24)

 

Голова

Я. Смолій

 

Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. Рядок 427 таблиці виключити.

У зв'язку з цим рядки 428 - 1302 уважати відповідно рядками 427 - 1301.

2. Рядок 439 таблиці виключити.

У зв'язку з цим рядки 440 - 1301 уважати відповідно рядками 439 - 1300.

3. Рядок 456 таблиці виключити.

У зв'язку з цим рядки 457 - 1300 уважати відповідно рядками 456 - 1299.

4. Колонку 4 рядка 648 таблиці викласти в такій редакції:

"Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)".

5. Після рядка 648 доповнити таблицю новим рядком 649 такого змісту:

"

1

2

3

4

649

3618

П

Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)

".

У зв'язку з цим рядки 649 - 1299 уважати відповідно рядками 650 - 1300.

6. Рядок 745 таблиці викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

745

Група 453 Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)

".

7. Колонку 4 рядка 746 таблиці викласти в такій редакції:

"Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)".

8. Після рядка 746 доповнити таблицю чотирма новими рядками 747 - 750 такого змісту:

"

1

2

3

4

747

Розділ 46 Активи з права користування

748

Група 460 Активи з права користування

749

4600

А

Активи з права користування

750

4609

КА

Накопичена амортизація активів з права користування

".

У зв'язку з цим рядки 747 - 1300 уважати відповідно рядками 751 - 1304.

9. Після рядка 779 доповнити таблицю новим рядком 780 такого змісту:

"

1

2

3

4

780

5108

АП

Результати переоцінки активів з права користування

".

У зв'язку з цим рядки 780 - 1304 уважати відповідно рядками 781 - 1305.

10. Після рядка 933 доповнити таблицю двома новими рядками 934, 935 такого змісту:

"

1

2

3

4

934

Група 636 Дохід від модифікації лізингу (оренди)

935

6360

П

Дохід від модифікації лізингу (оренди)

".

У зв'язку з цим рядки 934 - 1305 уважати відповідно рядками 936 - 1307.

11. Колонку 4 рядка 944 таблиці викласти в такій редакції:

"Дохід від лізингу (оренди)".

12. Колонку 4 рядка 1000 таблиці викласти в такій редакції:

"Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря".

13. Після рядка 1038 доповнити таблицю двома новими рядками 1039, 1040 такого змісту:

"

1

2

3

4

1039

Група 736 Витрати від модифікації лізингу (оренди)

1040

7360

А

Витрати від модифікації лізингу (оренди)

".

У зв'язку з цим рядки 1039 - 1307 уважати відповідно рядками 1041 - 1309.

14. Колонку 4 рядка 1048 таблиці викласти в такій редакції:

"Витрати на лізинг (оренду)".

15. Колонку 4 рядка 1068 таблиці викласти в такій редакції:

"Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)".

16. Після рядка 1069 доповнити таблицю новим рядком 1070 такого змісту:

"

1

2

3

4

1070

7424

А

Амортизація активів з права користування

".

У зв'язку з цим рядки 1070 - 1309 уважати відповідно рядками 1071 - 1310.

 

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку

Б. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Р. Борисенко

 

Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. У таблиці додатка 1 до Інструкції:

1) рядок 427 таблиці виключити.

У зв'язку з цим рядки 428 - 1302 уважати відповідно рядками 427 - 1301;

2) рядок 439 таблиці виключити.

У зв'язку з цим рядки 440 - 1301 уважати відповідно рядками 439 - 1300;

3) рядок 456 таблиці виключити.

У зв'язку з цим рядки 457 - 1300 уважати відповідно рядками 456 - 1299;

4) колонки 4, 5 рядка 648 таблиці викласти в такій редакції:

"

4

5

Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)

Призначення рахунку: облік зобов'язань орендаря з лізингу (оренди).
За кредитом рахунку проводяться суми визнаних зобов'язань з лізингу (оренди), суми їх дооцінки та суми модифікації оренди.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань під час їх погашення, суми уцінки та модифікації оренди

";

5) після рядка 648 доповнити таблицю новим рядком 649 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

649

3618

П

Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди).
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат за орендним зобов'язанням орендаря.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

".

У зв'язку з цим рядки 649 - 1299 уважати відповідно рядками 650 - 1300;

6) колонку 5 рядка 733 таблиці викласти в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік вартості власних основних засобів.

За дебетом рахунку проводяться суми придбаних основних засобів; суми їх дооцінки; суми витрат, спрямованих на капітальні інвестиції, що пов'язані з поліпшенням основних засобів.

За кредитом рахунку проводяться суми вартості основних засобів, що вибули з балансу; суми їх уцінки";

7) колонку 5 рядка 739 таблиці викласти в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік сум капітальних інвестицій за незавершеним будівництвом, придбаними основними засобами, що потребують поліпшення та не введені в експлуатацію.

За дебетом рахунку проводяться суми витрат на придбання, будівництво; суми додаткових вкладень за основними засобами, що потребують поліпшення.

За кредитом рахунку проводяться суми витрат у разі введення в експлуатацію основних засобів";

8) рядок 745 таблиці викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

745

Група 453 Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)

";

9) колонки 4, 5 рядка 746 таблиці викласти в такій редакції:

"

4

5

Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)

Призначення рахунку: облік сум капітальних інвестицій за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду).
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на оренду, які не включаються у вартість активів з права користування об'єкта лізингу (оренди).
За кредитом рахунку проводяться суми завершених капітальних інвестицій за необоротними активами, отриманими в лізинг (оренду)

";

10) після рядка 746 доповнити таблицю чотирма новими рядками 747 - 750 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

747

Розділ 46 Активи з права користування

748

Група 460 Активи з права користування

749

4600

А

Активи з права користування

Призначення рахунку: облік активів з права користування за отриманими у лізинг (оренду) базовими активами.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів з права користування, суми їх дооцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів з права користування, суми їх уцінки, суми модифікації оренди, суми отриманих стимулів до оренди

750

4609

КА

Накопичена амортизація активів з права користування

Призначення рахунку: облік сум накопиченої амортизації активів з права користування.
За кредитом рахунку проводиться сума нарахованої амортизації.
За дебетом рахунку проводиться сума накопиченої амортизації активів з права користування в разі їх вибуття

".

У зв'язку з цим рядки 747 - 1300 уважати відповідно рядками 751 - 1304;

11) після рядка 779 доповнити таблицю новим рядком 780 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

780

5108

АП

Результати переоцінки активів з права користування

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки активів з права користування, базовим активом яких є основні засоби.
За дебетом рахунку проводяться суми уцінки активів з права користування, базовим активом яких є основні засоби, і втрат від зменшення корисності; суми перевищення попередніх дооцінок вартості активів з права користування і відновлення їх корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості та втрат від зменшення корисності за кожним активом, що раніше був переоцінений, у разі припинення його визнання; суми визнаних відстрочених податків за результатами їх дооцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми дооцінки активів з права користування, базовим активом яких є основні засоби, відновлення їх корисності, суми визнаних відстрочених податків за результатами їх уцінки

".

У зв'язку з цим рядки 780 - 1304 уважати відповідно рядками 781 - 1305;

12) після рядка 933 доповнити таблицю двома новими рядками 934, 935 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

934

Група 636 Дохід від модифікації лізингу (оренди)

935

6360

П

Дохід від модифікації лізингу (оренди)

 

".

У зв'язку з цим рядки 934 - 1305 уважати відповідно рядками 936 - 1307;

13) колонку 4 рядка 944 таблиці викласти в такій редакції:

"Дохід від лізингу (оренди)";

14) колонку 4 рядка 1000 таблиці викласти в такій редакції:

"Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря";

15) після рядка 1038 доповнити таблицю двома новими рядками 1039, 1040 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

1039

Група 736 Витрати від модифікації лізингу (оренди)

1040

7360

А

Витрати від модифікації лізингу (оренди)

 

".

У зв'язку з цим рядки 1039 - 1307 уважати відповідно рядками 1041 - 1309;

16) колонку 4 рядка 1048 таблиці викласти в такій редакції:

"Витрати на лізинг (оренду)";

17) колонку 4 рядка 1068 таблиці викласти в такій редакції:

"Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)";

18) після рядка 1069 доповнити таблицю новим рядком 1070 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

1070

7424

А

Амортизація активів з права користування

 

".

У зв'язку з цим рядки 1070 - 1309 уважати відповідно рядками 1071 - 1310.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 29.01.2019 р. N 24)

 

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку

Б. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Р. Борисенко

Опрос