Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о применении Национальным банком Украины стандартных инструментов регулирования ликвидности банковской системы

Национальный банк
Постановление от 13.12.2018 № 137
действует с 19.12.2018

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 грудня 2018 року N 137

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 42 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою ефективного використання стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року N 615 (зі змінами) (далі - Зміни до Положення), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пункту 1, підпункту 1, абзаців третього - одинадцятого підпункту 2 пункту 3 Змін до Положення, які набирають чинності з 01 грудня 2019 року.

 

Голова

Я. В. Смолій

 

Зміни до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи

1. У пункті 2 глави 1 розділу I:

1) підпункти 1, 11 замінити трьома новими підпунктами 1 - 12 такого змісту:

"1) вартість боргового зобов'язання Національного банку за депозитним сертифікатом (далі - вартість депозитного сертифіката) - вартість одного депозитного сертифіката, установлена та оголошена в умовах його розміщення, яка сплачується під час його погашення;

11) вартість пулу - сума, яка визначається множенням справедливої вартості активів (майна), що входять до пулу, на коригуючі коефіцієнти;

12) гранична процентна ставка - найнижча процентна ставка, що встановлюється Національним банком під час проведення процентного тендера з підтримання ліквідності, за якою задовольняються заявки банків на участь в цьому тендері, або найвища процентна ставка, що встановлюється Національним банком під час проведення процентного тендера з розміщення депозитних сертифікатів, за якою задовольняються заявки банків на участь у цьому тендері;";

2) у підпункті 2 слова "їх право на отримання внесеної суми і процентів" замінити словами "право власників депозитних сертифікатів на отримання вартості депозитного сертифіката або вартості депозитного сертифіката та процентів";

3) підпункт 31 замінити двома новими підпунктами 31, 32 такого змісту:

"31) дисконт - різниця між сумою вкладу та вартістю депозитного сертифіката;

32) електронні торговельні системи (ETC) - Reuters, Bloomberg, інші електронні торговельні системи";

4) підпункт 19 викласти в такій редакції:

"19) сума вкладу - сума коштів, фактично розміщених банком в один депозитний сертифікат;".

2. У пункті 53 глави 6 розділу III слова "строк погашення яких має" замінити словами "строки виплати купонного доходу та/або погашення за цими цінними паперами мають".

3. У розділі IV:

1) у главі 8:

пункт 61 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Розміщення депозитних сертифікатів шляхом участі в тендерах з розміщення депозитних сертифікатів здійснюється за ціною, яка відповідає вартості депозитного сертифіката, або є меншою (дисконт).

Депозитні сертифікати овернайт розміщуються виключно за ціною, яка відповідає вартості депозитного сертифіката.";

у пункті 64 слова "сума вкладу" замінити словами "вартість депозитного сертифіката";

пункт 66 викласти в такій редакції:

"66. Дохід за депозитними сертифікатами сплачується у вигляді процентів, які нараховуються на вартість депозитного сертифіката, або дисконту, який визначається як різниця між сумою вкладу та вартістю депозитного сертифіката. Тип депозитного сертифіката залежно від порядку виплати доходу за ним (процентний або дисконтний депозитний сертифікат) визначається в умовах його розміщення.

Для нарахування процентів / амортизації дисконту строк розміщення депозитного сертифіката починається з дня надходження коштів від банку за депозитний сертифікат і закінчується в день, який передує дню погашення депозитного сертифіката.";

2) у главі 9:

в абзаці другому пункту 69 слово "може" замінити словами "має право змінювати періодичність і черговість проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів, а також";

абзац другий пункту 75 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"Національний банк у разі неперерахування / часткового перерахування банком у день задоволення заявки на участь у проведенні операції з розміщення депозитних сертифікатів овернайт / тендері з розміщення депозитних сертифікатів, коштів за придбані депозитні сертифікати повертає банку кошти (у разі часткового перерахування) та надсилає лист-повідомлення про недопущення неперерахування / часткового перерахування коштів за задоволеною заявкою, а в разі повторного протягом трьох наступних місяців неперерахування / часткового перерахування коштів - про накладення штрафу в розмірі 0,1 % від суми, зазначеної в повідомленні про задоволення заявки банку, але не вище ніж 1 % від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

Національний банк не допускає банк до участі в проведенні операцій з розміщення депозитних сертифікатів овернайт / тендері з розміщення депозитних сертифікатів у разі несплати банком штрафу протягом семи календарних днів із дня направлення банку відповідного листа-повідомлення.

Національний банк відновлює банку можливість брати участь у проведенні операцій з розміщення депозитних сертифікатів овернайт / тендері з розміщення депозитних сертифікатів після сплати банком накладеного на нього штрафу в повному обсязі.

Заходи, зазначені в пункті 75 глави 9 розділу IV цього Положення, не застосовуються Національним банком до банку, якщо перерахування коштів банком за депозитними сертифікатами не відбулося з причин технічного характеру, які виникли в Національному банку.";

у другому реченні пункту 76 слово "банку" замінити словом "власника";

у пункті 77 слова "шляхом перерахування на кореспондентський рахунок банку суми вкладу і процентів за ним" замінити словами "їх власникам шляхом перерахування на відповідний рахунок вартості депозитного сертифіката або вартості депозитного сертифіката та процентів за ним";

пункт 79 викласти в такій редакції:

"79. Національний банк у разі невиконання або неналежного виконання банком вимоги Національного банку відповідно до пункту 98 глави 13 розділу VI цього Положення здійснює дострокове погашення депозитних сертифікатів за справедливою вартістю депозитного сертифіката, про що інформує власників депозитних сертифікатів.".

 

Директор Департаменту відкритих ринків

С. В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Є. Чурій

Опрос