Идет загрузка документа (567 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил применения перечня документов, образующихся в деятельности Национального банка Украины и банков Украины

Национальный банк
Постановление, Правила от 27.11.2018 № 130
редакция действует с 01.07.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 листопада 2018 року N 130

Про затвердження Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Правління Національного банку України
 від 20 червня 2019 року N 80

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Законів України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", а також з метою систематизації та зберігання документів, організації архівної справи та роботи з документами в банківській системі Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Борисенка Р. М.

3. Постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

Голова

Я. В. Смолій

 

Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України

1. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про Національний архівний фонд та архівні установи", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року N 1004 (зі змінами), Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року N 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за N 571/20884 (зі змінами) (далі - Перелік типових документів), та Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року N 1000/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за N 736/27181.

2. Ці Правила визначають:

1) організацію якісного поповнення Національного архівного фонду (далі - НАФ) і використовуються під час формування справ, підготовки номенклатури справ, розроблення схем систематизації документів, а також роботи комісій Національного банку України та банків України з проведення експертизи цінності документів (далі - експертні комісії);

2) види документів, що створюються під час діяльності Національного банку України (далі - Національний банк) та банків України (далі - банки);

3) строки зберігання документів незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний).

3. Види документів, порядковий номер рядка, порядковий номер статті, строки архівного зберігання документів, пояснення до строків зберігання документів зазначено в Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку та банків із зазначенням строків зберігання (далі - Перелік), що є додатком до цих Правил.

Перелік не містить конкретних заголовків документів, а лише визначає їх види. Перелік використовується Національним банком та банками під час визначення строків зберігання документів, їх відбору на тимчасове (до 10 років уключно), тривале (понад 10 років) та постійне зберігання або для знищення.

До Переліку включено також окремі види типових документів, визначені Переліком типових документів.

У Переліку рядки мають наскрізну порядкову нумерацію (колонка 1), статтям присвоєно єдину наскрізну нумерацію (колонка 2) та наведено узагальнені назви видів документів (колонка 3). У разі об'єднання в одній статті різних документів з одного питання, що мають однаковий строк зберігання, використовується термін "документи", а в дужках розкриваються назви основних документів, уключених до статті.

4. Перелік побудовано за функціонально-галузевою ознакою з урахуванням процесного підходу, він включає 50 глав та XIII розділів.

5. Строки зберігання документів у Переліку диференційовано за трьома групами:

1) у Національному банку (колонка 4);

2) у банках, у діяльності яких створюються документи НАФ (колонка 5);

3) у банках та їх відокремлених підрозділах (філіях, відділеннях, представництвах), у діяльності яких не створюються документи НАФ (колонка 6).

Національний банк та банки під час визначення строків зберігання документів повинні враховувати всі пояснення до статей Переліку (колонка 7).

6. Строки зберігання документів, визначені в Переліку, є мінімальними і не підлягають скороченню. Строки тимчасового зберігання окремих видів документів у разі необхідності можуть бути продовжені за рішенням експертних комісій або експертно-перевірних комісій державних архівних установ (далі - ЕПК).

Позначка "ЕПК" поряд зі строком зберігання документів, яку встановлено в Переліку для деяких видів документів, означає, що рішення про внесення до НАФ або знищення цих документів приймають ЕПК.

Строки зберігання документів у філіях, представництвах та відділеннях банків застосовуються такі самі як у банках.

Строк зберігання "Доки не мине потреба" означає, що документи мають лише тривале практичне значення. Строк їх зберігання визначається Національним банком або банками, але не може бути меншим одного року.

Строк зберігання "Постійно" означає, що такі документи належать до НАФ і підлягають довічному зберіганню.

Строк зберігання "До ліквідації банку" означає, що документи безстроково зберігаються в банку, а в разі його ліквідації ці документи підлягають повторній експертизі цінності і залежно від її результатів ті з них, які зачіпають права громадян, передаються на архівне зберігання відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку.

У разі визначення строків зберігання справ у номенклатурі справ до кожної статті робиться посилання на відповідний перелік, наприклад:

Постійно, ст. 37-а ТП (відмітка "ТП" означає, що строки зберігання визначено на підставі Переліку типових документів);

3 р., ст. 203 П (відмітка "П" означає, що строки зберігання визначено на підставі Переліку).

(пункт 6 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.06.2019 р. N 80)

7. Визначення Національним банком та банками строків зберігання документів, які не зазначені в Переліку, здійснюється відповідно до Переліку типових документів.

8. Документи слід відбирати на архівне зберігання у вигляді оригіналів. Якщо немає оригіналів, то приймаються засвідчені в установленому порядку копії відповідних документів.

9. Експертиза цінності документів у Національному банку та банках здійснюється згідно із законодавством України.

Забороняється здійснювати знищення документів без попереднього проведення експертизи їх цінності.

10. Документи банку підлягають повторній експертизі цінності в разі ліквідації банку і залежно від її результатів ті з них, які стосуються прав громадян, передаються на архівне зберігання відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку.

11. Під час визначення строків зберігання документів слід знайти відповідну статтю в Переліку або Переліку типових документів і провести поаркушний перегляд справ. Відбір справ на архівне зберігання або для знищення лише за заголовками в номенклатурі справ, описах або на обкладинках справ не допускається.

12. Обчислення строків зберігання документів проводиться з 01 січня року, наступного за роком завершення їх діловодством (наприклад, обчислення строку зберігання справ, завершених діловодством у 2016 році, починається з 01 січня 2017 року).

13. Банки, у діяльності яких утворюються документи НАФ, передають документи НАФ на постійне зберігання до державних архівів відповідно до законодавства України.

14. Віднесення банків до джерел формування НАФ здійснюється державними архівами на підставі експертизи цінності їх документів.

(пункт 14 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.06.2019 р. N 80)

15. Контроль за правильністю застосування Переліку здійснюють Національний банк, Державна архівна служба України та уповноважені нею державні архівні установи.

(Правила доповнено пунктом 15 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.06.2019 р. N 80)

 

Директор Департаменту забезпечення
діяльності Національного банку України

Я. В. Ільніцький

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Р. М. Борисенко

 

Перелік документів,
що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання

Зміст

 

рядок

Розділ I. Організація системи управління

1

1. Розпорядча діяльність

2

2. Організаційні основи управління

39

3. Контроль за діяльністю

56

4. Забезпечення охорони державної таємниці

67

Розділ II. Економічне прогнозування, планування та бюджетування

74

5. Грошово-кредитна політика та економічне прогнозування

75

6. Фінансова діяльність, планування та бюджетування

86

Розділ III. Готівково-грошовий обіг

95

7. Регулювання готівково-грошового обігу, емісійно-касове обслуговування та перевезення цінностей

96

8. Організація виготовлення пам'ятних, інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції

123

Розділ IV. Операційна діяльність

133

9. Юридичні справи контрагентів (клієнтів / партнерів / агентів / фінансових установ)

134

10. Облік/реєстрація банківських операцій

141

11. Операції з цінними паперами та борговими зобов'язаннями

168

12. Депозитарна діяльність

201

13. Касові операції

210

14. Електронні платіжні засоби

229

15. Операції з дорогоцінними металами та камінням

237

16. Інкасація і перевезення цінностей

245

Розділ V. Зовнішньоекономічні відносини, міжнародне валютне регулювання

250

17. Міжнародні банківські зв'язки

251

18. Міжнародні розрахунки, кореспондентські відносини

259

Розділ VI. Банківський нагляд

268

19. Регулювання діяльності банків

269

20. Реєстрація, реорганізація і ліцензування діяльності банків України

283

21. Валютне регулювання

302

22. Інспектування банків, виїзні перевірки

316

Розділ VII. Бухгалтерський облік, звітність і оподаткування

323

23. Фінансова звітність

324

24. Бухгалтерський облік та ведення рахунку

328

25. Розрахунки з персоналом

349

26. Статистична звітність та управлінський облік

353

Розділ VIII. Інформаційні технології

380

27. Програмне та технічне забезпечення

381

28. Комунікаційні мережі та телефонія

393

Розділ IX. Платіжні системи та перекази

400

Розділ X. Безпека

414

Розділ XI. Господарська діяльність

432

Таблиця

N з/п

N статті

Види документів

Строки зберігання документів

Пояснення

у Національному банку

у банках

у діяльності яких створюються документи НАФ

у діяльності яких не створюються документи НАФ

1

2

3

4

5

6

7

1

I. Організація системи управління

2

1. Розпорядча діяльність

3

1

Постанови та рішення Правління Національного банку

Постійно

-

-

 

4

2

Протоколи засідань Правління Національного банку та документи (презентаційні матеріали, доповідні записки) до них

Постійно

-

-

 

5

3

Постанови, рішення, рекомендації, протоколи засідань Ради Національного банку

Постійно

-

-

 

6

4

Протоколи засідань комітетів Національного банку, комітетів банків України

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

7

5

Протоколи засідань аудиторського комітету Ради Національного банку

Постійно

-

-

 

8

6

Постанови/протоколи/рішення правління, ради директорів, колегіальних органів банку та документи до них (доповідні записки, довідки)

-

Постійно

До ліквідації банку

 

9

7

Розпорядження з фінансових питань про операції з:

 

 

 

 

10

7-а

національною валютою

10 р.

5 р.

5 р.

 

11

7-б

іноземною валютою

Постійно

5 р.

5 р.

 

12

8

Розпорядження Національного банку з фінансових питань про купівлю валюти за рахунок емісійних коштів для формування золотовалютного резерву

Постійно

-

-

 

13

9

Розпорядження Національного банку з фінансових питань про здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів на фондовому ринку та відомості до них

10 р.

-

-

 

14

10

Протоколи постійно діючих консультативних рад, комісій, робочих груп

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

15

11

Доручення керівництва Національного банку та банків України

10 р.

10 р.

10 р.

 

16

12

Документи (аналітичні записки, довідки, таблиці) щодо підготовки проекту Основних засад грошово-кредитної політики

5 р.

-

-

 

17

13

Основні засади грошово-кредитної політики

Постійно

-

-

 

18

14

Накази, розпорядження Національного банку та банків України:

 

 

 

 

19

14-а

з основної діяльності

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

Надіслані до відома - доки не мине потреба

20

14-б

з кадрових питань (особового складу) про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; атестацію, надання та скасування доступу до державної таємниці; присвоєння звань (підвищення рангу, категорії, розряду); зміну біографічних даних; заохочення (нагородження, преміювання), оплату праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; додаткові відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, за особливий характер праці; соціальні відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у зв'язку з усиновленням дитини; відпустки без збереження заробітної плати; довгострокові (понад 60 днів), відрядження за кордон та довгострокові (понад 30 днів) у межах України; відрядження для працівників із важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, у тому числі щодо участі в ліквідації наслідків техногенних катастроф та аварій

75 р.

75 р.

75 р.

 

21

14-в

з кадрових питань (особового складу) про відрядження в межах України та за кордон; стягнення; навчання (підвищення кваліфікації; стажування); надання щорічних основних та додаткових відпусток, відпусток у зв'язку з навчанням, творчих відпусток

5 р.

5 р.

5 р.

 

22

14-г

з адміністративних та господарських питань (у тому числі щодо режиму роботи підрозділів, доступу до приміщення, сховища, передавання функцій та повноважень щодо здійснення операцій, відповідальності за цінності, переміщення цінностей, призначення комісій, покладення обов'язків, призначення відповідальних осіб, проведення заходів)

5 р.

5 р.

5 р.

 

23

15

Протоколи, рішення загальних зборів (засновників, акціонерів)

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

24

16

Документи (договори, заявки, доповідні записки, висновки, листи, заяви/витяги з державного реєстру обтяжень рухомого майна (далі - ДРОРМ)) про операції з надання кредитів банкам та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб через відповідні механізми рефінансування, про операції прямого репо

10 р.

10 р.

10 р.

Після виконання умов договору

25

17

Документи (зауваження, пропозицій фізичних та юридичних осіб, експертні висновки) до проекту регуляторного акта, результати аналізу впливу регуляторного акта на ринкове середовище, звіт про відстеження результативності регуляторного акта Національного банку

5 р.

-

-

Після визнання такими, що втратили чинність, регуляторних актів або їх скасування

26

18

Документи (протоколи засідань, стенограми) нарад, які проводять керівники Національного банку та банків України

5 р. ЕПК

5 р. ЕПК

5 р.

 

27

19

Документи (проекти рішень, постанов, доповідні записки) про підготовку засідань Ради Національного банку, ради банку

3 р.

3 р.

3 р.

 

28

20

Листування із зарубіжними кореспондентами з основних профільних питань діяльності

10 р.

10 р.

10 р.

 

29

21

Листування з центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, банківськими установами, організаціями, підприємствами, громадянами з основних (профільних) питань діяльності в межах України

5 р. ЕПК

5 р. ЕПК

5 р.

 

30

22

Листування з правоохоронними, судовими і контролюючими органами з основних питань діяльності

5 р. ЕПК

5 р. ЕПК

5 р.

 

31

23

Листування з питань діяльності банків, що перебувають у процедурі ліквідації

5 р.

5 р.

5 р.

 

32

24

Листування з організаційних питань діяльності

5 р.

5 р.

5 р.

 

33

25

Журнали обліку пронумерованих бланків, номерних бланків банківських ліцензій, генеральних ліцензій, ліцензій на надання банкам послуг з інкасації та ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Постійно

-

-

 

34

26

Журнали реєстрації розпоряджень із фінансових питань про операції з:

 

 

 

 

35

26-а

національною валютою в Національному банку

10 р.

-

-

 

36

26-б

іноземною валютою в Національному банку

Постійно

-

-

 

37

27

Журнали реєстрації документів неплатоспроможних банків, що перебувають у процедурі ліквідації

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

38

28

Журнали реєстрації розпоряджень із фінансових питань про операції з національною та іноземною валютами в банках України

-

5 р.

5 р.

 

39

2. Організаційні основи управління

40

29

Статути, положення банків та зміни до них за місцем розроблення і затвердження

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

41

30

Списки філій і відділень банків, небанківських фінансових установ України та зміни до них

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

42

31

Документи (історичні огляди, довідки, статті, тематико-експозиційні плани музеїв, акти, звіти щодо обліку музейних експонатів) з історії Національного банку та банків

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

43

32

Документи (акти, заяви, експертні обґрунтування, договори) про закупівлю експонатів

Постійно

Постійно

До ліквідації музею

 

44

33

Акти про знищення печаток і штампів, списання пломбірів

3 р.

3 р.

3 р.

Якщо немає журналів - постійно

45

34

Документи (внутрішні положення, правила, регламенти, інструкції, процедури, схеми, технологічні карти, описи) операційних процесів, підпроцесів

5 р.

5 р.

5 р.

Після заміни новими

46

35

Документи (плани, звіти, картки оцінювання ризиків, доповідні записки, довідки) з питань управління ризиками

5 р.

5 р.

5 р.

Після заміни новими

47

36

Документи (звіти, аналітичні огляди, довідки, доповіді, доповідні записки, листи) з основної діяльності, що подаються структурними підрозділами керівництву

5 р.

5 р.

5 р.

 

48

37

Документи (довідки, листи) з питань фінансової стабільності

5 р.

5 р.

5 р.

 

49

38

Документи (плакати, брошури, тексти, статті, огляди, прес-релізи) з питань зв'язків із ЗМІ

3 р.

3 р.

3 р.

 

50

39

Документи (довідки, звіти, листи) із проведення культурно-освітніх заходів, у тому числі з потенційними клієнтами (фінансова грамотність, конкурси, акції, екскурсії)

3 р.

3 р.

3 р.

 

51

40

Документи (програми, технічні завдання, доповіді, плани, довідки, текстові звіти, списки) про відрядження

3 р.

3 р.

3 р.

 

52

41

Журнали реєстрації представництв іноземних банків і кредитних установ

Постійно

-

-

 

53

42

Журнали відбитків, обліку та видачі печаток і штампів:

 

 

 

 

54

42-а

у підрозділі діловодства або іншому підрозділі, відповідальному за облік

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

55

42-б

для ведення в інших структурних підрозділах

5 р.

5 р.

5 р.

 

56

3. Контроль за діяльністю

57

43

Документи (аналізи, висновки, розрахунки, довідки, огляди, акти, доповідні записки, інформації) про проведення аудиторських перевірок діяльності банків

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

58

44

Акти перевірки Національного банку органами державного фінансового контролю

Постійно

-

-

 

59

45

Документи (пропозиції, доповідні записки, звіти) про виконання заходів за результатами аудиторської перевірки

5 р.

5 р.

5 р.

 

60

46

Документи (акти, постанови, рішення, довідки, доповідні та пояснювальні записки, висновки, листи) службових розслідувань у банківській сфері

5 р.

5 р.

5 р.

Після винесення рішення

61

47

Документи (програми, акти, звіти, довідки, висновки, листи) про проведення внутрішнього аудиту

5 р.

5 р.

5 р.

 

62

48

Довідки про проведені перевірки операційної діяльності банків

5 р.

5 р.

5 р.

 

63

49

Документи (протоколи, рішення, висновки, листи, квитанції про сплату штрафів) про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень

3 р.

3 р.

3 р.

 

64

50

Договори про матеріальну відповідальність [у тому числі колективну (бригадну)]

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

65

51

Договори про проведення зовнішнього аудиту

3 р.

3 р.

3 р.

Після виконання умов договору

66

52

Листування з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю в банківській системі

5 р. ЕПК

5 р. ЕПК

5 р.

 

67

4. Забезпечення охорони державної таємниці

68

53

Рішення, протоколи державного експерта з питань таємниць та документи (висновки, запити, доповідні записки) до них

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

69

54

Документи (протоколи, акти, переліки) щодо перегляду грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

70

55

Документи (листи, доповідні записки, електронні повідомлення, запити) про допуск до державної таємниці працівників Національного банку, банків

5 р.

5 р.

5 р.

 

71

56

Акти перевірки наявності секретних документів, документів із грифом обмеження доступу

5 р.

5 р.

5 р.

 

72

57

Документи (звіти, доповідні записки, довідки, електронні повідомлення) з питань забезпечення охорони державної таємниці

1 р.

1 р.

1 р.

 

73

58

Наряди на копіювально-розмножувальні роботи секретних документів

1 р.

1 р.

1 р.

 

74

II. Економічне прогнозування, планування та бюджетування

75

5. Грошово-кредитна політика та економічне прогнозування

76

59

Документи (монетарні огляди, довідки, таблиці, динамічні ряди) про економічний аналіз фактичного стану і прогнозування грошової маси

Постійно

-

-

 

77

60

Документи (прогнозні розрахунки, відомості, довідки, таблиці) про складання й аналіз платіжного балансу та його окремих статей, показників

Постійно

-

-

 

78

61

Документи (довідки, розрахунки, висновки) щодо обслуговування кредитів, що перебувають у складі державного боргу

Постійно

-

-

 

79

62

Платіжний баланс України

Постійно

-

-

 

80

63

Документи (доповідні записки, довідки, розрахунки, листи) про підготовку зведеної звітності, яка використовується для прогнозування монетарних показників

10 р.

-

-

 

81

64

Документи (розрахунки, таблиці, пояснювальні записки) про прогнозування розміщення кредитних ресурсів за видами економічної діяльності

10 р.

-

-

 

82

65

Макроекономічні огляди, прогнози, показники розвитку економіки України

Постійно

-

-

 

83

66

Документи (анкети, аналітичні звіти, розрахунки) з питань проведення Національним банком опитувань суб'єктів підприємництва щодо їх ділових очікувань

5 р.

-

-

 

84

67

Документи (аналітичні звіти, висновки, довідки, інформація, листи) з питань грошово-кредитної політики

5 р.

5 р.

5 р.

 

85

68

Документи (довідки, огляди, таблиці, схеми) про аналіз банківських операцій, кредитних відносин за видами економічної діяльності

5 р.

5 р.

5 р.

 

86

6. Фінансова діяльність, планування та бюджетування

87

69

Звіти про сукупні доходи і витрати:

 

 

 

 

88

69-а

річні

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

89

69-б

квартальні, місячні

3 р.

3 р.

3 р.

Якщо немає річних - постійно (колонки 4, 5); якщо немає річних - до ліквідації банку (колонка 6)

90

70

Документи (довідки, розрахунки, пропозиції) про аналіз споживання, прогнозування обсягів ринку та структури попиту на товари народного споживання

Постійно

-

-

 

91

71

Документи (розрахунки, таблиці, довідки, аналітичні звіти) щодо встановлення тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком та банками України

5 р.

5 р.

5 р.

Після заміни новими

92

72

Управлінська звітність щодо фінансових показників діяльності

5 р.

5 р.

5 р.

 

93

73

Місячні виписки з балансів Національного банку щодо кредитних вкладень Міністерства фінансів України

5 р.

-

-

 

94

74

Документи (листи, звіти, довідки, плани, розрахунки) з питань прогнозу доходів і витрат Національного банку та кошторису адміністративних витрат Національного банку

5 р.

-

-

 

95

III. Готівково-грошовий обіг

96

7. Регулювання готівково-грошового обігу, емісійно-касове обслуговування та перевезення цінностей

97

75

Відомості про рух готівки та стан роботи з готівкою

Постійно

-

-

 

98

76

Відомості про випуск і вилучення грошей з обігу

Постійно

-

-

 

99

77

Протоколи засідань конкурсних комісій та Центральної конкурсної комісії щодо закупівель товарів та послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком

Постійно

-

-

 

100

78

Відомості про рух банкнот і монет у резервних фондах та їх залишків у Національному банку

Постійно

-

-

 

101

79

Договори (угоди), контракти з іноземними фірмами про виготовлення національної валюти, постачання паперу, обладнання

10 р.

-

-

Після виконання умов договору

102

80

Баланси змін автоматизованих систем оброблення банкнот, на яких здійснюється знищення не придатних до обігу банкнот

10 р.

-

-

 

103

81

Документи (договори, заяви про надання витягів із ДРОРМ, витяги про реєстрацію в ДРОРМ) про зберігання запасів готівки Національного банку в уповноважених банках

10 р.

10 р.

10 р.

Після виконання умов договору

104

82

Протоколи ліквідації затору під час роботи автоматизованих систем оброблення банкнот

5 р.

-

-

 

105

83

Документи (довідки, пропозиції, висновки) щодо захисту банкнот від підроблення

5 р.

-

-

 

106

84

Документи (вимоги, контрольні листи експертів, картки обліку) за емісійно-касовими операціями в Центральному сховищі Національного банку

5 р.

-

-

 

107

85

Документи (заявки, протоколи, реєстри, акти, листи, графіки) про здійснення операцій з готівкою, її переміщення та перевезення

5 р.

-

-

 

108

86

Прогнозні розрахунки потреби в банкнотах і монетах та оцінка їх виконання

5 р.

-

-

 

109

87

Паспорти сховищ (сейфів, що використовуються як сховище)

5 р.

5 р.

5 р.

Після зняття сховища/сейфа з реєстрації

110

88

Документи (емісійні дозволи, дозволи, плани, заявки, розрахунки, листи, розпорядження, протоколи, реєстри, акти, графіки) про підкріплення (вивезення) резервних фондів та запасів готівки, про здійснення операцій з готівкою, її переміщення та перевезення

5 р.

5 р.

5 р.

 

111

89

Документи (заявки, запити, пропозиції учасників, протоколи про розкриття пропозицій) щодо закупівель товарів та послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком

5 р.

-

-

 

112

90

Документи щодо приєднання до Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком та його супроводження

5 р.

5 р.

5 р.

Після розірвання договору

113

91

Документи (звіти, огляди, довідки) з питань готівкового обігу в Україні

5 р.

5 р.

5 р.

 

114

92

Договори про інкасацію та перевезення готівки і цінностей та документи до них (акти, довідки, листи)

10 р.

10 р.

10 р.

Після виконання умов договору

115

93

Документи (емісійні дозволи, плани) на приймання, видачу, ануляцію придатної готівки, підкріплення резервних фондів та запасів готівки

3 р.

-

-

 

116

94

Щоденні баланси (архіви даних) щодо перерахунку готівки на автоматизованій системі оброблення банкнот

3 р.

-

-

 

117

95

Договори з питань грошового обігу, про касове обслуговування та документи до них

3 р.

3 р.

3 р.

Після виконання умов договору

118

96

Прогнозні розрахунки та фактичні дані касових оборотів в Україні

1 р.

-

-

 

119

97

Акти про утилізацію не придатних до обігу банкнот, монет та інших цінностей

10 р.

-

-

 

120

98

Листування з питань зразків банкнот

Постійно

-

-

 

121

99

Листування з питань протидії підробленню грошей

15 р.

-

-

 

122

100

Журнали реєстрації та обліку цінностей/чеків, прийнятих і надісланих на інкасо

5 р.

5 р.

5 р.

Після погашення зобов'язання

123

8. Організація виготовлення пам'ятних, інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції

124

101

Документи (договори, ескізи, протоколи, зразки банкнот, монет) про виготовлення національної валюти, пам'ятних, інвестиційних монет, сувенірної продукції

Постійно

-

-

 

125

102

Договори про реалізацію пам'ятних та інвестиційних монет з банками-дистриб'юторами та документи до них (акти, довідки, таблиці, листи)

10 р.

10 р.

10 р.

Після виконання умов договору

126

103

Документи (зразки, листи, довідки) про розроблення сертифікатів та рекламної продукції до нумізматичної продукції

5 р.

-

-

 

127

104

Документи (довідки, розрахунки, таблиці, листи) про ціноутворення на нумізматичну продукцію

5 р.

-

-

 

128

105

Документи (накази-ордери, акти, листи) на знищення паперових відходів матеріалів суворого обліку

5 р.

-

-

 

129

106

Документи (накази, ордери, акти, звіти, протоколи, накладні вимоги) про рух матеріалів суворого обліку

3 р.

-

-

 

130

107

Акти про перевірки якості розмінних та обігових монет

5 р.

-

-

 

131

108

Листування з центральними органами виконавчої влади, Банкнотно-монетним двором Національного банку, банками про виготовлення та обіг банкнот і монет національної валюти

10 р.

-

-

 

132

109

Журнали (книги) обліку, реєстрації, отримання, оприбуткування, перерахування, передавання щодо виробничої діяльності Банкнотно-монетного двору Національного банку

3 р.

-

-

 

133

IV. Операційна діяльність

134

9. Юридичні справи контрагентів (клієнтів /партнерів / агентів / фінансових установ)

135

110

Книги реєстрації відкритих рахунків

10 р.

10 р.

10 р.

 

136

111

Справи щодо юридичного оформлення рахунку клієнтів за активними та пасивними операціями: ідентифікаційні документи, кредитні договори, договори застави, переказу боргу, майнові доручення, поручительства третьої особи, гарантії, акредитиви, довідки, інші документи справи в національній та іноземних валютах

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

137

112

Справи щодо юридичного оформлення рахунку бюджетних установ

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

138

113

Юридичні справи партнерів банку: ідентифікаційні документи та угоди з партнерами/агентами

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

139

114

Документи (відомості, довідки, доповідні записки, таблиці) про операційне навантаження банківських установ

5 р.

5 р.

5 р.

 

140

115

Журнали реєстрації кредитних договорів з юридичними і фізичними особами

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

141

10. Облік/реєстрація банківських операцій

142

116

Ордери та додатки до них на здійснення операцій в іноземній валюті, у тому числі в банківських металах

Постійно

-

-

 

143

117

Первинні документи за кредитними та депозитними операціями в банках, які видали кредит або розмістили депозит

5 р.

5 р.

5 р.

П'ять років після погашення кредиту, повернення депозиту

144

118

Первинні документи, що підтверджують здійснення банківських операцій (касові, меморіальні, реєстри):

 

 

 

 

145

118-а

у національній валюті

5 р.

5 р.

5 р.

Крім документів, зазначених у 117 статті цього Переліку

146

118-б

в іноземній валюті та банківських металах

15 р.

-

-

Крім документів, зазначених у 117 статті цього Переліку

147

119

Первинні документи, що підтверджують здійснення банківських операцій (касові, меморіальні, реєстри) у банках України в іноземній валюті та банківських металах

-

5 р.

5 р.

Крім документів, зазначених у 117 статті цього Переліку

148

120

Документи (аналізи, довідки, висновки, листи) про проведення розрахунку в іноземній валюті, у тому числі в банківських металах

10 р.

10 р.

10 р.

 

149

121

Документи (договори, угоди, контракти), які є підставою для купівлі, продажу, переказу, надходження коштів в іноземній валюті та банківських металах, проведення заліку зустрічних однорідних вимог, отримання/надання кредиту (депозиту)

10 р.

10 р.

10 р.

Після виконання умов договору, угоди, контракту

150

122

Документи (доповідні записки, листи) за звітами фізичних осіб, підприємств і організацій, які мають рахунки в іноземній валюті (у тому числі в банківських металах) за кордоном

5 р.

5 р.

5 р.

 

151

123

Документи (довідки, відомості, розрахунки, таблиці) про вимоги (активи) і зобов'язання (пасиви) банків в іноземній валюті, у тому числі в банківських металах

5 р.

5 р.

5 р.

 

152

124

Документи (копії установчих документів, висновки, довідки) суб'єктів господарської діяльності, подані для отримання індивідуального дозволу на продовження термінів розрахунку за експортно-імпортними операціями

5 р.

5 р.

5 р.

Після закінчення строку дії

153

125

Документи (звіти, інформації, реєстри) за значними і сумнівними операціями та письмові результати ідентифікації осіб, пов'язаних із ними

5 р.

5 р.

5 р.

 

154

126

Документи (аналітичні звіти, реєстри, анкети, листи), що стосуються питань проведення банками фінансового моніторингу

5 р.

5 р.

5 р.

 

155

127

Декларації валютних цінностей, доходів та майна, що належать резидентам України і перебувають за її межами, та листування з цих питань

5 р.

5 р.

5 р.

 

156

128

Реєстраційні свідоцтва на одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів та документи, на підставі яких вони подані

5 р.

5 р.

5 р.

Після закінчення строку дії реєстраційного свідоцтва

157

129

Документи (заявки, довідки, листи) щодо розшукування платежів

5 р.

5 р.

5 р.

 

158

130

Постанови правоохоронних органів та органів державної виконавчої служби / приватних виконавців про накладення/зняття арешту та конфіскацію майна, у тому числі коштів, цінних паперів

5 р.

5 р.

5 р.

Після зняття арешту, конфіскації

159

131

Рішення судових органів про призупинення/відновлення операцій за рахунками, про накладення/зняття арешту та конфіскацію майна, у тому числі коштів, цінних паперів

5 р.

5 р.

5 р.

Після зняття арешту, конфіскації

160

132

Документи (заяви, інструкції, платіжні розписки, специфікації, сертифікати) щодо випуску та обслуговування акредитивів, гарантій, інкасо

5 р.

5 р.

5 р.

Після закінчення строку дії акредитиву, гарантії, інкасо

161

133

Картки зі зразками підписів відповідальних осіб працівників банків, які здійснюють операції з іноземною та національною валютами

5 р.

5 р.

5 р.

Після заміни новими

162

134

Щоденна оборотно-сальдова відомість, головна книга

5 р.

5 р.

5 р.

 

163

135

Підтвердження залишків коштів на поточних рахунках клієнтів та кореспондентських рахунках банків

5 р.

5 р.

5 р.

 

164

136

Договори з партнерами банку на отримання послуг під час операційної діяльності банку

3 р.

3 р.

3 р.

Після виконання умов договору

165

137

Документи (договори, первинні ордери та документи щодо закриття рахунку: видаткові ордери, заповіти, довіреності, листи) про відкриття та закриття вкладних (депозитних) рахунків для малолітніх та неповнолітніх осіб

5 р.

5 р.

5 р.

Після досягнення особою повноліття

166

138

Акти про приймання-передавання ембосованих платіжних карток і конвертів із персональним ідентифікаційним номером

3 р.

3 р.

3 р.

 

167

139

Картки обліку видачі виписок з особових рахунків, довіреності клієнтів на одержання виписок з особових рахунків

3 р.

3 р.

3 р.

 

168

11. Операції з цінними паперами та борговими зобов'язаннями

169

140

Документи (договори, акти, протоколи, умови випуску, розпорядження, довідки, відомості, доповідні записки, листи) про операції з державними облігаціями України, облігаціями місцевих позик та казначейськими зобов'язаннями

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

170

141

Звіти щодо професійної діяльності на фондовому ринку:

 

 

 

 

171

141-а

річні

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

172

141-б

квартальні та/або нерегулярні

3 р.

3 р.

3 р.

 

173

141-в

місячні

1 р.

1 р.

1 р.

 

174

142

Звіти емітента цінних паперів, що надаються Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку:

 

 

 

 

175

142-а

річні

-

Постійно

До ліквідації банку

 

176

142-б

квартальні та нерегулярні

-

3 р.

3 р.

 

177

143

Списки громадян, які мають право на одержання приватизаційних паперів, журнал відкриття приватизаційних депозитних рахунків АТ "Ощадбанк"

-

Постійно

-

 

178

144

Протоколи про погашення приватизаційних майнових сертифікатів і житлових чеків, які зберігаються в АТ "Ощадбанк"

-

Постійно

-

 

179

145

Документи (аналітичні звіти, довідки, акти, листи) про випуск і розподіл акцій, цінних паперів, зразки акцій, проспект емісії цінних паперів

-

75 р.

75 р.

 

180

146

Документи (договори, постанови, повідомлення, довідки, заявки, розпорядження, зведені відомості, аналітичні таблиці, доручення, листи) щодо проведення аукціонів із первинного розміщення державних цінних паперів, про умови випуску та корпоративні операції емітента державних цінних паперів

10 р.

10 р.

10 р.

Після виконання умов договору або після погашення випусків державних цінних паперів

181

147

Документи (постанови, повідомлення, довідки, звіти) про умови випуску облігацій внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) та викупу, дострокового погашення або реструктуризації ОВДП

10 р.

10 р.

10 р.

Після погашення випусків державних цінних паперів

182

148

Документи (доповіді, довідки, акти, листи) про підроблення, псування, втрату цінних паперів

10 р.

10 р.

10 р.

 

183

149

Списки, реєстри з видачі приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних сертифікатів та житлових чеків, що зберігаються в АТ "Ощадбанк"

-

5 р.

-

 

184

150

Акти про знищення приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних сертифікатів і реєстри до них, що зберігаються в АТ "Ощадбанк"

-

5 р.

-

 

185

151

Реєстраційні документи випусків цінних паперів, що емітовані банками, документи (довідки, зведення, акти, висновки) про порушення банками правил випуску цінних паперів

5 р.

5 р.

5 р.

 

186

152

Документи (доповіді, доповідні записки, довідки, листи, огляди, таблиці, аналітичні записки) про ринок цінних паперів, фінансовий ринок, операції із цінними паперами, з методології та аналізу ринку цінних паперів

5 р.

5 р.

5 р.

 

187

153

Документи (заявки банків, доповідні записки, листи) щодо здійснення операцій із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

188

154

Документи (листи, договори, доповідні записки, довідки, виписки, повідомлення, розпорядження, баланси) щодо розміщення, обігу та обліку депозитних сертифікатів Національного банку

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору або після погашення депозитних сертифікатів

189

155

Договори про купівлю-продаж акцій, цінних паперів акціонерами

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

190

156

Договори, що створюються торговцем цінними паперами під час здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, додаткові договори до них, договори про обслуговування, картки обліку операцій із цінними паперами

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

191

157

Документи (листи, доповідні записки, довідки, виписки, повідомлення, розпорядження, баланси) щодо обліку та обігу боргових зобов'язань

5 р.

-

-

 

192

158

Документи (договори, довідки, умови випуску, розпорядження, заявки, листи, відомості) про операції із цінними паперами, крім державних облігацій України, облігацій місцевих позик та казначейських зобов'язань

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору або після погашення випусків цінних паперів

193

159

Звіти банків про векселі:

 

 

 

 

194

159-а

річні

5 р.

5 р.

5 р.

 

195

159-б

місячні

3 р.

3 р.

3 р.

 

196

160

Реєстр ощадних (депозитних) сертифікатів

-

5 р.

5 р.

 

197

161

Акти-довідки про погашення податків (заборгованості) векселями

5 р.

5 р.

5 р.

Після погашення податків (заборгованості)

198

162

Погашені казначейські векселі

5 р.

5 р.

5 р.

Після погашення підлягають поверненню емітентам

199

163

Бланки погашених ощадних (депозитних) сертифікатів

-

5 р.

5 р.

 

200

164

Документи (довідки, відомості, реєстри, доручення, листи) з питань вексельного обігу

3 р.

3 р.

3 р.

 

201

12. Депозитарна діяльність

202

165

Реєстр власників цінних паперів

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

203

166

Відомості затверджених, сквитованих і несквитованих депозитарних розпоряджень та повідомлення про відмову в їх прийнятті до виконання

5 р.

-

-

 

204

167

Облікові регістри оперативного обліку цінних паперів (журнали реєстрації розпоряджень, журнал депозитарних операцій, депозитарні баланси), виписки про стан рахунку

5 р.

5 р.

5 р.

 

205

168

Первинні документи депозитарного обліку цінних паперів (розпорядження, документи, що підтверджують здійснення операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів, безумовних операцій із цінними паперами, операцій щодо цінних паперів, інші первинні документи)

5 р.

5 р.

5 р.

 

206

169

Місячні рахунки банків за послуги, що надані їм депозитарієм цінних паперів

5 р.

5 р.

5 р.

 

207

170

Погашені глобальні сертифікати

5 р.

-

-

 

208

171

Справи депонентів за рахунками в цінних паперах, виписки про стан рахунку

5 р.

5 р.

5 р.

Після закриття рахунку

209

172

Документи (довідки, звіти, розрахункові документи, виписки), що надаються депозитарній установі інститутами спільного інвестування та пенсійними фондами під час здійснення нею діяльності зі зберігання активів інститутів спільного інвестування та діяльності зі зберігання активів пенсійних фондів

3 р.

3 р.

3 р.

 

210

13. Касові операції

211

173

Документи (заяви, довідки, описи, акти) про проведення дослідження сумнівних банкнот і монет

5 р.

5 р.

5 р.

 

212

174

Документи (листи, акти, довідки, розрахунки) про прийняття та зберігання підроблених, неплатіжних грошових знаків національної та іноземних валют

5 р.

5 р.

5 р.

 

213

175

Документи (звіти, акти, реєстри, накладні, квитанції) про внутрішнє переміщення цінностей та приймання-передавання банкнот і монет

5 р.

5 р.

5 р.

 

214

176

Довіреності на отримання готівки та інших цінностей

5 р.

-

-

 

215

177

Документи щодо обміну банкнот (розмінних та обігових цінностей)

5 р.

5 р.

5 р.

 

216

178

Документи (акти, довідки, листи) про прорахунки, допущені касирами банків

-

5 р.

5 р.

Після відшкодування завданих збитків

217

179

Зведені акти про перерахування зношених банкнот, монет

5 р.

-

-

 

218

180

Акти про розбіжності, виявлені під час перерахування готівки

5 р.

5 р.

5 р.

 

219

181

Відомості про залишки пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції в операційній (оборотній) касі

5 р.

5 р.

5 р.

 

220

182

Реєстраційні журнали, книги обліку, реєстри:

 

 

 

 

221

182-а

касових документів (рахунків, касових ордерів, доручень, платіжних документів, накладних, квитанцій)

5 р.

5 р.

5 р.

 

222

182-б

виконавчих листів; депонованої заробітної плати

5 р.

5 р.

5 р.

 

223

182-в

розрахункових операцій; використання реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО)

3 р.

3 р.

3 р.

 

224

182-г

договорів (угод), контрактів

3 р.

3 р.

3 р.

Після закінчення строку дії останнього договору, угоди, контракту

225

182-ґ

за інкасовими операціями і взаємними розрахунками

1 р.

1 р.

1 р.

 

226

183

Контрольні відомості про перерахунок готівки та інших цінностей

3 р.

3 р.

3 р.

 

227

184

Акти про передавання і приймання цінностей та про розкриття посилок із цінностями

3 р.

3 р.

3 р.

 

228

185

Журнали (книги, відомості) з питань організації касової роботи

3 р.

3 р.

3 р.

Після закінчення журналу, книги

229

14. Електронні платіжні засоби

230

186

Квитанції (сліпи), отримані від торговців за операціями, здійсненими з використанням електронних платіжних засобів

5 р.

5 р.

5 р.

 

231

187

Реєстри за операціями внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем з електронними платіжними засобами, платіжних терміналів, інших платіжних пристроїв

5 р.

5 р.

5 р.

 

232

188

Документи (заявки, листи, рахунки, акти) щодо емісії, логістики, зберігання та знищення електронних платіжних засобів

3 р.

3 р.

3 р.

 

233

189

Дані/записи, які приймаються, обробляються, формуються та зберігаються Центральним маршрутизатором та розрахунково-кліринговим центром Національної платіжної системи "Український платіжний простір"

5 р.

-

-

 

234

190

Дані/записи авторизації за електронними платіжними засобами платіжних систем, подані процесинговим центром

5 р.

5 р.

5 р.

 

235

191

Документи щодо претензійної роботи за спірними операціями з використанням електронних платіжних засобів (заяви, запити, листи, описи, акти)

3 р.

3 р.

3 р.

 

236

192

Звіти, отримані від міжнародних платіжних систем, щодо операцій з електронними платіжними засобами

-

3 р.

3 р.

 

237

15. Операції з дорогоцінними металами та камінням

238

193

Повідомлення про встановлення закупівельних цін на банківські та дорогоцінні метали, інші цінності, а також закупівельних цін та цін продажу інвестиційних монет України

Постійно

5 р.

5 р.

 

239

194

Документи (акти, картки, листи) про передавання коштовностей до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

240

195

Сертифікати, що підтверджують якість банківських та дорогоцінних металів

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

 

241

196

Документи (доповідні записки, розрахунки витрат, інформація про світові ціни, аналіз зміни цін) щодо розрахунку закупівельних цін і цін продажу банківських та дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, інших цінностей

5 р.

-

-

 

242

197

Документи (договори, угоди, контракти, листи) щодо здійснення операцій із цінностями

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

243

198

Документи (акти, довідки, відомості, листи) до посилок із цінностями, надісланими підприємствами, скупними пунктами, ломбардами, органами податкової служби, прокуратури, виконавчими службами, митницями

5 р.

5 р.

5 р.

 

244

199

Листування про розрахунки за дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та інші цінності

5 р. ЕПК

5 р. ЕПК

5 р.

 

245

16. Інкасація і перевезення цінностей

246

200

Ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, що видаються юридичним особам, та документи (доповідні записки, листи, клопотання, інформаційні довідки, звіти, повідомлення), на підставі яких вони були видані

10 р.

-

-

Після закінчення строку дії ліцензії

247

201

Документи (річні звіти, акти, довідки) з питань організації зберігання, обліку, одержання, видачі зброї та боєприпасів

5 р.

5 р.

5 р.

 

248

202

Акти перевірки кімнат для зберігання зброї

5 р.

5 р.

5 р.

 

249

203

Корінці до доручень на перевезення цінностей, невикористані доручення

3 р.

3 р.

3 р.

 

250

V. Зовнішньоекономічні відносини, міжнародне валютне регулювання

251

17. Міжнародні банківські зв'язки

252

204

Протоколи спільних засідань міжнародних інституцій та документи (довідки, відомості, розрахунки, аналітичні звіти) до цих засідань

Постійно

-

-

 

253

205

Документи [договори (угоди), протоколи] про встановлення виробничих, наукових, культурних зв'язків між організаціями, у тому числі зарубіжними

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

254

206

Документи (аналітичні огляди, висновки, пропозиції, умови) місії експертів Міжнародного валютного фонду, інших міжнародних банків та організацій про економічне становище і грошово-кредитну політику України

10 р.

-

-

 

255

207

Документи (статистичні відомості, звіти, огляди), що подаються до Міжнародного валютного фонду, інших міжнародних банків та організацій

5 р. ЕПК

5 р. ЕПК

5 р.

 

256

208

Документи (програми, плани проведення зустрічей, графіки, листи) про приймання представників і делегацій іноземних банків

5 р.

5 р.

5 р.

 

257

209

Інформаційно-аналітичні матеріали міжнародних організацій з питань банківської діяльності

5 р.

5 р.

5 р.

 

258

210

Журнали реєстрації зустрічей із представниками іноземних банків, міжнародних організацій

5 р.

5 р.

5 р.

Після закінчення журналу

259

18. Міжнародні розрахунки, кореспондентські відносини

260

211

Документи (довідки, висновки, доповідні записки, розрахунки, листи) про державний зовнішній борг

Постійно

-

-

 

261

212

Урядові та міжбанківські кредитні договори (угоди), договори (угоди) з іноземними банками про порядок ведення і розрахунки за іноземними валютними кредитами, зміни до договорів (угод), листування щодо них

Постійно

-

-

 

262

213

Урядові договори (угоди) про товарообіг і платежі, договори (угоди) з іноземними банками і організаціями про порядок здійснення і ведення рахунку за міжнародними розрахунками, міжбанківські кореспондентські договори та інші договори (угоди) за міжнародними розрахунками і валютними операціями, протоколи, обмінні листи та інші документи про зміни до договорів (угод), листування щодо них

Постійно

-

-

 

263

214

Документи (економічні розрахунки, клопотання, інвестиційні проекти, гранти, таблиці, договори, угоди, експертні висновки) про залучення, отримання та погашення іноземних кредитів, гарантованих державою

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

264

215

Проекти кредитних ліній міжнародних банків

15 р.

15 р.

15 р.

 

265

216

Договори (угоди, листи) про співробітництво з міжнародними банками та організаціями

10 р.

10 р.

5 р.

Після виконання умов договору

266

217

Заявки на вибірку коштів кредитної лінії

10 р.

10 р.

10 р.

 

267

218

Зведені відомості про довгострокові валютні кредити, надані Україні та одержані від інших країн, міжнародних банків, організацій, листування з цими організаціями

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

268

VI. Банківський нагляд

269

19. Регулювання діяльності банків

270

219

Документи (протоколи, акти, рішення судів, виписки з Державного реєстру банків, аналіз роботи ліквідаційних комісій, висновки та пропозиції щодо роботи ліквідаторів, висновки перевірки ліквідаційних комісій, ліквідаційні баланси та додатки до них) про ліквідацію банків, що виключені з Державного реєстру банків

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

271

220

Документи (договори, висновки, довідки, листи) про участь банків в уставних капіталах комерційних та інших структур

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

272

221

Акти про нестачу документів у пакеті ліквідованих банків

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

273

222

Наглядові справи про діяльність банків (основні показники, зведення, таблиці, відомості, звіти, доповіді щодо фінансового стану та поточного моніторингу)

10 р.

-

-

 

274

223

Договори з питань залучення банками - юридичними особами коштів на умовах субординованого боргу та документи до них (клопотання, висновки, відомості, листи)

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

275

224

Документи (доповідні записки, довідки, аналітичні звіти, листи) про застосування заходів впливу та санкцій до банків та їх посадових осіб

5 р.

5 р.

5 р.

 

276

225

Документи (таблиці, розрахунки, підтвердні документи, пояснювальні записки) про складання, затвердження, виконання кошторису витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку

5 р.

5 р.

5 р.

 

277

226

Реєстр акцептованих і затверджених вимог кредиторів та зміни до нього

5 р.

5 р.

5 р.

 

278

227

Документи (рішення судів, акти звірки з кредиторами, депозитні справи юридичних та фізичних осіб) щодо складання реєстру вимог кредиторів, підтвердні документи на право внесення змін до реєстру вимог кредиторів

5 р.

5 р.

5 р.

 

279

228

Документи (акти, довідки, листи) щодо перевірок ліквідаційних комісій із питань дотримання законодавства України під час ліквідації банку

5 р.

5 р.

5 р.

Після завершення ліквідаційної процедури

280

229

Документи (аналітичні звіти, довідки, доповідні записки, розрахунки, листи) щодо повернення дебіторської заборгованості в банках, що ліквідовуються (за кредитами, цінними паперами, за кореспондентськими рахунками), справи дебіторів, інформація щодо ведення претензійно-позовної роботи, списання дебіторської заборгованості

5 р.

5 р.

5 р.

 

281

230

Документи (доповідні записки, розрахунки, звіти) щодо формування та використання резервів під очікувані кредитні збитки за активними операціями

5 р.

5 р.

5 р.

 

282

231

Відомості щодо моніторингу, економічного аналізу діяльності банків та дотримання ними встановлених економічних нормативів

5 р.

5 р.

5 р.

 

283

20. Реєстрація, реорганізація і ліцензування діяльності банків України

284

232

Генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, що надаються банкам, філіям іноземних банків та документи (доповідні записки, листи, клопотання, інформаційні довідки, звіти, повідомлення), на підставі яких вони були видані

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

285

233

Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку

-

Постійно

До ліквідації банку

 

286

234

Документи (договори, висновки, доповідні записки, довідки, листи) з питань ідентифікації / визнання / припинення визнання банківських груп, погодження/зміни їх відповідальних осіб, зміни структури власності банківських груп та видів діяльності їх учасників

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

287

235

Державний реєстр банків

Постійно

-

-

 

288

236

Документи (листи, рішення, доповідні записки) щодо погодження керівників банку/філій іноземних банків, керівників підрозділу внутрішнього аудиту банку

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

289

237

Документи (рішення, доповідні записки, листи) щодо акредитації філій, представництв іноземних банків на території України, погодження змін до їх положень, припинення діяльності філії іноземного банку, скасування акредитації представництва іноземного банку

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

290

238

Документи (рішення, доповідні записки, листи) щодо: надання банківських ліцензій юридичним особам, які мають намір здійснювати банківську діяльність; надання банківських ліцензій банкам/філіям іноземних банків у зв'язку зі зміною найменування або замість утраченої; розгляду повідомлень банків/філій іноземних банків про початок нових видів діяльності та/або фінансових послуг; припинення здійснення банківської діяльності

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

291

239

Документи (доповідні записки, рішення, листи, повідомлення про намір, схематичне зображення структури власності, протоколи зборів / рішення засновників / акціонерів, копії установчих документів засновників/акціонерів, їх звітність, довідки, платіжні документи, свідоцтва, відомості, висновки, анкети) з питань: погодження набуття або збільшення істотної участі в банку; попередньої кваліфікації осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку, складання та ведення переліку таких осіб; здійснення оцінки структури власності банків

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

292

240

Документи (рішення, заяви, фінансова звітність, листи, доповідні записки, правочини/копії правочинів, довідки, свідоцтва) щодо застосування заходів впливу до банків, керівників та власників істотної участі в банку

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

293

241

Книги реєстрації відкритих рахунків клієнтів реорганізованих банків

10 р.

До ліквідації банку

До ліквідації банку

 

294

242

Документи (договори, рішення засновників, установчі документи засновників, їх звітність, довідки, платіжні документи, виписки з рахунків банків, статути, висновки, запевнення, листи, повідомлення, заяви, зобов'язання, свідоцтва) щодо:
погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність; погодження змін до статутів банків, реорганізації банків;
надання дозволів на створення дочірніх банків, філій, представництв українських банків на території інших держав

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

295

243

Документи (повідомлення, доповідні записки, рішення засновників, листи) щодо відкриття відокремлених підрозділів українських банків на території України та зміни в їх діяльності

10 р.

10 р.

10 р.

 

296

244

Індивідуальні ліцензії, спеціальні дозволи та погодження на здійснення операцій із валютними цінностями (у тому числі документи, на підставі яких вони видавались), за винятком індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон та на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту або застави

5 р.

5 р.

5 р.

Після закінчення строку дії ліцензії, спеціального дозволу, погодження

297

245

Індивідуальні ліцензії на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту

5 р.

5 р.

5 р.

Після погашення позики

298

246

Індивідуальні ліцензії на здійснення інвестицій за кордон (у тому числі документи, на підставі яких вони видавались)

5 р.

5 р.

5 р.

Після закінчення строку дії ліцензії

299

247

Індивідуальні ліцензії (спеціальні дозволи) Національного банку на здійснення валютних операцій, що надані фізичним та юридичним особам, клієнтам банку

5 р.

5 р.

5 р.

Після закінчення строку дії ліцензії

300

248

Журнали (книги) обліку наданих Національним банком дозволів на створення дочірніх банків, філій, представництв українських банків на території інших держав, виданих статутів

Постійно

-

-

 

301

249

Журнали реєстрації дозволів, ліцензій, погоджень

Відповідно до строку зберігання дозволів, ліцензій

-

-

 

302

21. Валютне регулювання

303

250

Генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, що надаються небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку, та документи (доповідні записки, листи, клопотання, інформаційні довідки, звіти, повідомлення), на підставі яких вони видаються

Постійно

-

-

 

304

251

Повідомлення про встановлення Національним банком офіційного курсу гривні до іноземних валют та банківських металів

Постійно

-

-

 

305

252

Документи (довідки, розрахунки, таблиці, листи) про стан та структуру золотовалютних резервів

Постійно

-

-

 

306

253

Документи (алгоритми розрахунку, довідки, листи) та оперативні дані з питань міжнародних резервів України

10 р.

-

-

 

307

254

Рішення про здійснення валютної інтервенції за єдиним курсом, валютного аукціону або валютної інтервенції у формі запиту щодо найкращого курсу

10 р.

-

-

 

308

255

Довідки про стан резервів уповноважених банків (активи та пасиви)

5 р.

5 р.

5 р.

 

309

256

Документи (довідки, розрахунки, таблиці) про стан та структуру валютного ринку, курс гривні до іноземних валют, рух валютних коштів за напрямами, стан заборгованості за експортно-імпортними операціями резидентів та залученими від нерезидентів кредитами (позиками) в іноземній валюті

5 р.

-

-

 

310

257

Розпорядження про встановлення курсів купівлі та продажу готівкових іноземних валют, банківських металів за готівкові гривні

-

5 р.

5 р.

 

311

258

Документи (довідки, розрахунки, таблиці, відомості, листи) за операціями на міжбанківському валютному ринку України та про стан і структуру валютного ринку України

5 р.

5 р.

5 р.

 

312

259

Документи (листи, огляди, довідки, таблиці) про економічний аналіз стану валютного ринку України

5 р. ЕПК

-

-

 

313

260

Документи (прогнозні розрахунки, огляди, довідки, таблиці, листи) з питань курсової політики

3 р.

-

-

 

314

261

Документи (таблиці, розрахунки, листи) про крос-курси іноземних валют на міжнародних валютних ринках, ціну банківських металів, що використовуються для розрахунку офіційних курсів та ставки за євродепозитами

5 р.

5 р.

5 р.

 

315

262

Реєстраційні журнали за акредитивами, гарантіями банків на проведення валютних операцій

10 р.

10 р.

10 р.

Після закінчення строку дії гарантій та їх погашень

316

22. Інспектування банків, виїзні перевірки

317

263

Документи (рішення, довідки, висновки, протоколи, листи) стосовно застосування заходів впливу / санкцій / пред'явлення вимог за результатами перевірок з питань дотримання валютного законодавства

10 р.

10 р.

10 р.

 

318

264

Документи (протоколи, рішення, листи) стосовно застосування заходів впливу / санкцій / пред'явлення вимог за порушення банківського законодавства, валютного законодавства, законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, та нормативно-правових актів Національного банку

10 р.

10 р.

10 р.

 

319

265

Документи (довідки, звіти, доповідні записки, відомості, таблиці, акти, висновки, огляди, листи, посвідчення) щодо інспекційних перевірок банків

10 р.

10 р.

10 р.

 

320

266

Документи (акти, довідки) про перевірки банків, інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку щодо виконання ними валютного законодавства

5 р.

5 р.

5 р.

 

321

267

Місячна звітність про застосування Національним банком до банків заходів впливу

5 р.

-

-

 

322

268

Документи (акти, довідки) про перевірки банків щодо виконання ними законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

5 р.

5 р.

5 р.

 

323

VII. Бухгалтерський облік, звітність і оподаткування

324

23. Фінансова звітність

325

269

Консолідована річна фінансова звітність Національного банку та банків разом з аудиторським звітом

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

326

270

Консолідована та річна фінансова звітність банків, аналітичні таблиці з розроблення та аналізу річних бухгалтерських звітів і балансів

10 р.

10 р.

10 р.

 

327

271

Квартальна (проміжна) фінансова звітність банків

5 р.

5 р.

5 р.

 

328

24. Бухгалтерський облік та ведення рахунку

329

272

Особові рахунки з обліку статутного капіталу і резервного фонду

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

330

273

Списки особових рахунків, рух коштів за якими не здійснювався понад 3 роки

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

331

274

Списки банківських установ за категоріями і групами оплати праці

Постійно

-

-

 

332

275

Протоколи комісій про списання сум з балансу та про їх зняття з позабалансового обліку за клопотаннями, що обґрунтовують нереальність сум

10 р.

10 р.

10 р.

 

333

276

Звітність про контрольовані операції та документація з трансфертного ціноутворення

-

10 р.

10 р.

 

334

277

Первинні документи з господарських операцій, які є підставою для відображення в бухгалтерському обліку, а також з експортно-імпортних операцій та додатки до них

5 р.

5 р.

5 р.

За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства або ревізії, проведеної органами державного фінансового контролю за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження в справах - зберігаються до ухвалення остаточного рішення

335

278

Оборотно-сальдовий баланс

10 р.

10 р.

10 р.

 

336

279

Місячні та щоденні оборотно-сальдові відомості, накопичувальні баланси за балансовими та позабалансовими рахунками з установленими додатками до них

5 р.

5 р.

5 р.

За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства або ревізії, проведеної органами державного фінансового контролю за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження в справах - зберігаються до ухвалення остаточного рішення

337

280

Виписки з особових рахунків клієнтів в іноземній валюті, банківських металах

5 р.

5 р.

5 р.

 

338

281

Особові рахунки з обліку кредитних операцій (у тому числі довгострокових) юридичних і фізичних осіб та вкладних (депозитних) операцій юридичних осіб

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

339

282

Особові та аналітичні рахунки, картки, перевірочні відомості, книжки і журнали аналітичного обліку за балансовими і позабалансовими рахунками та інші регістри аналітичного обліку (якщо інше не зазначено в цьому переліку)

5 р.

5 р.

5 р.

За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства або ревізії, проведеної органами державного фінансового контролю за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження в справах - зберігаються до ухвалення остаточного рішення

340

283

Підтвердження сальдо за рахунками клієнтів, у тому числі довідки про звіряння із розпорядниками кредитів звітних даних про одержання із бюджету коштів

5 р.

5 р.

5 р.

 

341

284

Документи (розрахунки, заяви, рішення, списки, відомості, листи) про звільнення від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), надання пільг, кредитів, відстрочок від сплати, розстрочки на сплату або відмови в їх наданні

5 р.

5 р.

5 р.

 

342

285

Документи (акти, довідки, платіжні реєстри, накладні, доручення) про сплату всіх видів податків, зборів та інших обов'язкових платежів до Державного бюджету України

5 р.

5 р.

5 р.

 

343

286

Документи (довідки, розрахунки, звіти) про суми виплачених доходів і утриманих з них податків, зборів та обов'язкових платежів на користь фізичних осіб

5 р.

5 р.

5 р.

 

344

287

Документи про ведення внутрішньобанківських рахунків та виписки з них (документи відкриття, закриття рахунку, підтвердження здійснення операцій за рахунками та залишками за ними, щоденні контрольні стрічки РРО)

5 р.

5 р.

5 р.

Після закриття рахунку

345

288

Документи (відомості, довідки, виписки, реєстри руху коштів, листи) про ведення кореспондентських рахунків у національній та іноземній валюті (у тому числі банківських металах)

5 р.

5 р.

5 р.

За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства або ревізії, проведеної органами державного фінансового контролю за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження в справах - зберігаються до ухвалення остаточного рішення

346

289

Акти про звіряння даних аналітичного та синтетичного обліку та перевірочні відомості до них

5 р.

5 р.

5 р.

 

347

290

Документи (розрахунки, довідки, списки, листи) про встановлення і застосування систем преміювання

3 р.

3 р.

3 р.

 

348

291

Звітність платників податків (декларації, розрахунки, звіти) та документи (відомості, реєстри, заяви, заявки, довідки, картки, листи, перерахунки, розрахункові документи) до них

5 р.

5 р.

5 р.

 

349

25. Розрахунки з персоналом

350

292

Документи (договори, акти, звіти) про додаткове пенсійне забезпечення працівників

10 р.

10 р.

10 р.

Після виконання умов договору

351

293

Рішення судів, виконавчі листи, відомості та листи з питань інших відрахувань із заробітної плати

5 р.

5 р.

5 р.

За умови виконання судових рішень

352

294

Відомості про облік фондів, ліміти заробітної плати і контроль за їх розподілом, розрахунки з перевитрати та заборгованості із заробітної плати, про відрахування із заробітної плати, із коштів соціального страхування, про виплату відпускної і вихідної допомоги, сплати внесків у різні фонди

5 р.

5 р.

5 р.

 

353

26. Статистична звітність та управлінський облік

354

295

Звіт про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, що гарантований державою

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

355

296

Річний звіт про дотримання економічних нормативів на підставі консолідованої фінансової звітності

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

356

297

Статистичні звіти з грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації:

 

 

 

 

357

297-а

річні й з більшою періодичністю

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

358

297-б

піврічні, квартальні

5 р.

5 р.

5 р.

Якщо немає річних - постійно (колонки 4, 5); якщо немає річних - до ліквідації банку (колонка 6)

359

297-в

місячні, оперативні, декадні, щоденні

3 р.

3 р.

3 р.

Якщо немає річних, піврічних, квартальних - постійно (колонки 4, 5); якщо немає річних, піврічних, квартальних - до ліквідації банку (колонка 6)

360

298

Аналітичні таблиці (відомості) із розроблення й аналізу статистичних звітів:

 

 

 

 

361

298-а

річного

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

362

298-б

про виконання бізнес-плану

-

10 р.

10 р.

 

363

298-в

квартального, місячного

5 р.

5 р.

5 р.

 

364

299

Висновки за звітами:

 

 

 

 

365

299-а

річними

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

366

299-б

квартальними

3 р.

3 р.

3 р.

Якщо немає річних - постійно (колонки 4, 5); якщо немає річних - до ліквідації банку (колонка 6)

367

300

Статистичні звіти, що подаються до органів державної статистики:

 

 

 

 

368

300-а

річні

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

369

300-б

квартальні

3 р.

3 р.

3 р.

 

370

300-в

місячні, оперативні

1 р.

1 р.

1 р.

 

371

301

Річний звіт про афілійовані особи, банки

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

372

302

Звіти, відомості про надходження, витрачання й залишок дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і виробів з них

5 р.

5 р.

5 р.

 

373

303

Документи (довідки, статистичні відомості, інформаційні повідомлення, розрахунки, таблиці) про видання статистичних матеріалів

Постійно

-

-

 

374

304

Звіти про кредитні лінії міжнародних банків

5 р.

5 р.

5 р.

 

375

305

Місячні звіти про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунку)

5 р.

5 р.

5 р.

 

376

306

Державні статистичні звіти про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів:

 

 

 

 

377

306-а

річні

5 р.

5 р.

5 р.

 

378

306-б

квартальні

3 р.

3 р.

3 р.

 

379

307

Місячна звітність про стан портфеля цінних паперів

3 р.

3 р.

3 р.

 

380

VIII. Інформаційні технології

381

27. Програмне та технічне забезпечення

382

308

Цільові комплексні програми інформатизації банків та документи, що стосуються їх розроблення

10 р.

10 р.

10 р.

 

383

309

Програмні документи (акти, довідки, протоколи), що не входять до складу проектної документації та документації автоматизованої системи

5 р.

5 р.

5 р.

 

384

310

Документи (акти, плани, графіки, заявки, розрахунки, листи) про впровадження в експлуатацію та знищення (зняття з експлуатації) програмних і технічних засобів

5 р.

5 р.

5 р.

Після зняття з експлуатації

385

311

Ліцензії на використання програмного забезпечення

5 р.

5 р.

5 р.

Після закінчення строку дії

386

312

Документи (плани, акти, довідки, листи) про проведення ремонтних, налагоджувальних робіт

5 р.

5 р.

5 р.

 

387

313

Акти про приймання еталонів програмного забезпечення та про зняття їх з обліку

5 р.

5 р.

5 р.

Після зняття з експлуатації

388

314

Документи (довідки, таблиці, діаграми, листи) про організацію фонду алгоритмів і програм

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

 

389

315

Документи (довідки, таблиці, діаграми) про склад і структуру баз даних

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

 

390

316

Запити щодо комплектації телекомунікаційними засобами

3 р.

3 р.

3 р.

 

391

317

Виробничо-фінансові плани підрозділів інформатизації банків

3 р.

3 р.

3 р.

 

392

318

Технічна та експлуатаційна документація, документи про організацію технічного обслуговування (схеми, інструкції, паспорти)

До списання устаткування

До списання устаткування

До списання устаткування

 

393

28. Комунікаційні мережі та телефонія

394

319

Відокремленні електронні дані, отримані за результатами роботи інформаційних систем

5 р.

5 р.

5 р.

 

395

320

Документи (акти, протоколи, звіти, запити на відновлення) щодо забезпечення роботи з відокремленими електронними даними, які отримано за результатами роботи інформаційних систем

5 р.

5 р.

5 р.

 

396

321

Акт упровадження в експлуатацію інформаційних систем

5 р.

5 р.

5 р.

Після зняття з експлуатації

397

322

Документи (доповідні записки, довідки, листи) про міжнародну мережу телекомунікацій

3 р.

3 р.

3 р.

 

398

323

Документи (доповідні записки, довідки, листи) про інформаційну мережу Національного банку

3 р.

-

-

 

399

324

Документи (протоколи, висновки, акти) щодо перевірки ефективності екранування серверних приміщень

3 р.

3 р.

3 р.

Після заміни новими

400

IX. Платіжні системи та перекази

401

325

Документи (довідки, огляди, таблиці, листи) з питань фіктивних розрахунково-платіжних документів

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

402

326

Ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, що надаються небанківським фінансовим установам, та документи (доповідні записки, листи, клопотання, експертні висновки, повідомлення), на підставі яких вони були видані

Постійно

-

-

 

403

327

Реєстр виданих, переоформлених або зупинених, відкликаних (анульованих) Національним банком у небанківських фінансових установ ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Постійно

-

-

 

404

328

Реєстр платіжних систем, систем розрахунку, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури

Постійно

-

-

 

405

329

Документи (правила платіжних систем, інформаційні довідки, повідомлення, реєстраційні свідоцтва, свідоцтва про узгодження правил, листи, експертні висновки) щодо реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

406

330

Документи (правила, експертні висновки, доповідні записки, листи), які є підставою для узгодження з Національним банком правил використання електронних грошей

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

407

331

Документи (протоколи, рішення, листи) стосовно застосування заходів впливу / пред'явлення вимог до об'єктів нагляду (оверсайта)

10 р.

-

-

 

408

332

Документи (доповідні записки, огляди, довідки, відомості, листи) про організацію розрахунку, розміщення і обслуговування державних позик

5 р.

5 р.

5 р.

 

409

333

Документи (довідки, акти, звіти) за результатами нагляду (оверсайта) платіжних систем

5 р.

5 р.

5 р.

 

410

334

Документи (платіжні доручення, векселі) щодо розрахунків суб'єктів господарювання протягом особливого періоду

5 р.

5 р.

5 р.

 

411

335

Документи (договори, положення, протоколи) про налагодження співробітництва з асоціаціями банків - членів платіжних систем

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

412

336

Документи (операційні правила, тарифи) стосовно роботи платіжних систем

5 р.

5 р.

5 р.

Після заміни новими

413

337

Документи (доповідні записки, ескізи) щодо розроблення дизайну платіжних карток, що емітуються в Україні

3 р.

3 р.

3 р.

 

414

X. Безпека

415

338

Документована інформація, що створюється центрами сертифікації ключів / акредитованими центрами сертифікації ключів / надавачами електронних довірчих послуг / кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг [документи, на підставі яких підписувачам надавалися послуги електронного цифрового підпису / електронні довірчі послуги / кваліфіковані електронні довірчі послуги та були сформовані, блоковані, поновлені, скасовані сертифікати відкритих ключів (у тому числі посилені та кваліфіковані), усі сформовані сертифікати відкритих ключів (у тому числі посилені та кваліфіковані), а також реєстри сформованих сертифікатів відкритих ключів (у тому числі посилені та кваліфіковані)], списки відкликаних сертифікатів

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

416

339

Документи про кодовий захист платіжних документів:

 

 

 

 

417

339-а

місячна ключова інформація;

5 р.

5 р.

5 р.

 

418

339-б

таблиці кодів обміну

5 р.

5 р.

5 р.

 

419

340

Документи (акти, протоколи, приписи, висновки, програми, методики, технічні завдання, паспорти, формуляри, плани, посібники) з організації технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності

5 р.

5 р.

5 р.

 

420

341

Документи (заяви, протоколи, висновки, атестати, декларації) щодо експертизи комплексної системи захисту інформації в інформаційній (автоматизованій) системі

5 р.

5 р.

5 р.

Після зняття з експлуатації

421

342

Документи (доповідні записки, звіти, листи) з питань внутрішньої та фінансово-економічної безпеки

5 р.

5 р.

5 р.

 

422

343

Документи (акти, доповідні записки, висновки) про розслідування порушень під час роботи із системою захисту інформації

5 р.

5 р.

5 р.

 

423

344

Постова відомість варти, призначеної для охорони спеціальних вантажів під час їх перевезення у спеціальному транспорті

1 р.

1 р.

1 р.

 

424

345

Вимоги до системи автоматизації банків щодо забезпечення безперервної діяльності в особливий період

До заміни новими

До заміни новими

До заміни новими

 

425

346

Перелік резерву матеріально-технічних засобів для роботи в особливий період

До заміни новими

До заміни новими

До заміни новими

Після затвердження нових

426

347

Акти про приймання-передавання та знищення засобів криптографічного захисту інформації

5 р.

5 р.

5 р.

Після зняття з експлуатації

427

348

Акти про приймання під охорону (зняття з-під охорони), обстеження банку

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

 

428

349

Листування з центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, банками, організаціями з питань технічного захисту інформації

10 р.

10 р.

10 р.

 

429

350

Журнали реєстрації перевірок з питань охорони праці та протипожежної безпеки державними контролюючими органами

10 р.

10 р.

10 р.

Після закінчення журналу

430

351

Журнал обліку видачі і приймання зброї та боєприпасів

3 р.

3 р.

3 р.

 

431

352

Журнал оперативного контролю за організацією охорони об'єктів Національного банку

Доки не мине потреба

-

-

 

432

XI. Господарська діяльність

433

353

Документи (протоколи, акти, відомості, звіти, рецензії) про оцінку вартості об'єктів державної власності та майна

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

434

354

Документи (технічні завдання, договори, договірні справи) про проектування, будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, реставрацію та капітальний ремонт об'єктів, авторський та технічний нагляди

Постійно

Постійно

До ліквідації банку

 

435

355

Господарські договори та документи до них

5 р.

5 р.

5 р.

Після виконання умов договору

(додаток у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.06.2019 р. N 80)

____________

Опрос