Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине

Национальный банк
Постановление от 30.10.2018 № 114
действует с 01.12.2018

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 жовтня 2018 року N 114

Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 та 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 66 та 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підтримання банками рівня ліквідності, необхідного для забезпечення стабільної діяльності та своєчасного виконання зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами, Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац дванадцятий розділу I викласти в такій редакції:

"коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRBB) та в іноземній валюті (LCRIB)";

2) у главі 5 розділу V:

у пунктах 1, 2 слово "відтік" у всіх відмінках і числах замінити словом "відплив" у відповідних відмінках і числах;

главу доповнити новим пунктом такого змісту:

"4. Нормативні значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRBB) та в іноземній валюті (LCRIB) мають бути не менші ніж:

80 відсотків - починаючи з 31 грудня 2018 року;

90 відсотків - починаючи з 01 червня 2019 року;

100 відсотків - починаючи з 01 грудня 2019 року.";

3) у розділі IX:

пункт 1.2 глави 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"г) за щоденними розрахунками коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRBB) та в іноземній валюті (LCRIB), які розраховуються за формулою середньоарифметичної величини, виходячи зі значень LCRBB/LCRIB за останні 30 календарних днів.";

главу 3 доповнити новим пунктом такого змісту:

"3.4. Розрахунок середньоарифметичної величини коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRBB) та в іноземній валюті (LCRIB) здійснюється за такою формулою:

  

,

де Xi - значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRBB) / в іноземній валюті (LCRIB), розраховане згідно з главою 5 розділу V цієї Інструкції у i-тий робочий день;

n - кількість робочих днів за останні 30 календарних днів.".

2. Банкам України з 01 грудня 2018 року подавати до Національного банку України за встановленою ним формою:

1) дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRBB), у національній валюті (LCRHB) та в іноземній валюті (LCRIB) - щодня, не пізніше наступного робочого дня за днем розрахунку;

2) дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів станом на 01 число кожного місяця - щомісяця, не пізніше десятого робочого дня наступного місяця.

3. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

5. Постанова набирає чинності з 01 грудня 2018 року.

 

Голова

Я. В. Смолій

Опрос