Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине

Национальный банк
Постановление от 16.07.2018 № 78
действует с 17.08.2018

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 липня 2018 року N 78

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 30, 35, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення регулювання діяльності банків України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності через 30 днів із дня її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. В. Смолій

 

Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

1. У розділі III:

1) у главі 1:

в абзаці третьому пункту 1.1 літери "з", "і" замінити літерами "є", "ж";

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"1.10. Банк-резидент може бути Інвестором за умови дотримання ним нормативів капіталу та ліквідності протягом останніх трьох місяців, що передують даті надання коштів на умовах субординованого боргу.";

2) у пункті 2.2 глави 2:

підпункт "б" доповнити словами ", крім випадків, коли Інвестором є міжнародна фінансова установа, з якою укладено міжнародний договір України (далі - міжнародна фінансова установа)";

підпункти "д", "е" виключити.

У зв'язку з цим підпункти "є", "ж", "з", "и", "і" уважати відповідно підпунктами "д", "е", "є", "ж", "з";

в абзаці першому підпункту "є" цифри та слова "- 5.9 цього розділу" замінити цифрами та словами ", 5.8 глави 5 розділу III цієї Інструкції";

підпункт "ж" виключити.

У зв'язку з цим підпункт "з" уважати підпунктом "ж";

підпункт "ж" викласти в такій редакції:

"ж) документи, що підтверджують джерела походження коштів, які залучаються банком на умовах субординованого боргу, крім випадків, коли Інвестором є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб або міжнародна фінансова установа.";

3) у главі 3:

у пункті 3.8 слова "не дозволяється" замінити словами "та/або встановлення комісії за дострокове розірвання угоди (договору) не дозволяються";

в абзаці сьомому пункту 3.9 та в пункті 3.10 слова ", з якою Уряд України уклав договір про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлені привілеї та імунітети" виключити;

в абзаці третьому пункту 3.15:

літери "є", "и" виключити;

літеру "з" замінити літерою "є";

в абзаці третьому пункту 3.17 літери "е", "є", "и" виключити;

4) друге речення абзацу першого пункту 4.2 глави 4 виключити;

5) у главі 5:

в абзаці першому пункту 5.1 слова "достовірність та повноту поданих документів, а також дотримання Інвестором (банком-резидентом) нормативів капіталу," замінити словами та цифрами "дотримання банком-боржником та Інвестором (банком-резидентом) вимог розділу III цієї Інструкції та";

абзац другий пункту 5.2 викласти в такій редакції:

"Комітет з питань нагляду має право відмовити банку в наданні Дозволу в разі недотримання банком-боржником вимог розділу III цієї Інструкції та/або якщо внесення Інвестором (банком-резидентом) коштів на умовах субординованого боргу загрожує інтересам вкладників та кредиторів Інвестора (банку-резидента).";

пункт 5.9 доповнити словами ", крім випадків, коли Інвестором є міжнародна фінансова установа".

2. Підпункт "а" пункту 1.3 глави 1 розділу IV після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"цінні папери, емітовані центральними органами виконавчої влади інших країн, що мають рейтинг не нижче АА-, підтверджений Standard&Poor's, або аналогічний рейтинг Moody's Investors Service та Fitch IBCA;".

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

Опрос