Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Техническому порядку проведения Национальным банком Украины операций по стандартным инструментам регулирования ликвидности банковской системы

Национальный банк
Решение от 01.06.2018 № 306-рш
редакция действует с 26.07.2018

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 1 червня 2018 року N 306-рш

Про затвердження Змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Правління Національного банку України
 від 26 липня 2018 року N 482-рш

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 42 та 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення у відповідність до вимог Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року N 615 (зі змінами), Правління Національного банку України вирішило:

1. Затвердити Зміни до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2015 року N 783 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести до відома банків України інформацію про прийняття цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

4. Рішення набирає чинності з 15 жовтня 2018 року.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління
 Національного банку України від 26.07.2018 р. N 482-рш)

 

Голова

Я. В. Смолій

 

Зміни до Технічного порядку проведення
Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи

1. У розділі I:

1) в абзаці першому підпункту 6 пункту 51 слова "та заявок" замінити словами ", установлення максимально можливого розміру зобов'язань банку за генеральним кредитним договором";

2) у пункті 52:

в абзаці першому:

перше речення після слів "підпису цих осіб" доповнити словами та цифрою ", належним чином заповнену інформаційну таблицю щодо повноважень підписантів з боку банків (додаток 1)";

друге речення викласти в такій редакції: "Список уповноважених осіб, інформаційна таблиця та оформлені в установленому законодавством України порядку документи, що підтверджують повноваження осіб, підлягають оновленню банком на постійній основі, у тому числі щороку протягом місяця після затвердження річної фінансової звітності.";

в абзаці другому слова та цифри "зазначені в абзаці першому пункту 52 розділу I цього Технічного порядку" замінити словами "що підтверджують повноваження осіб з боку банку, уповноважених на підписання заявок за операціями з рефінансування", а слова "Центральної розрахункової палати" замінити словами "Департаменту інформаційних технологій";

Опрос