Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о системе электронной почты Национального банка Украины

Национальный банк
Положение, Постановление от 17.04.2018 № 42
действует с 21.04.2018

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 квітня 2018 року N 42

Про затвердження Положення про систему електронної пошти Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про систему електронної пошти Національного банку України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України від 29 грудня 2004 року N 689 "Про затвердження Положення про систему електронної пошти Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24 січня 2005 року за N 86/10366;

2) підпункт 1.21 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 08 жовтня 2010 року N 457 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2010 року за N 1249/18544.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Смолія Я. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. В. Смолій

 

Положення про систему електронної пошти Національного банку України

I. Загальні положення

1. Це Положення про систему електронної пошти Національного банку України розроблено відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" та нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку України (далі - Національний банк) з метою створення інформаційного середовища для автоматизації банківської діяльності та ефективного використання засобів обміну інформацією в електронному вигляді та встановлює порядок функціонування системи електронної пошти Національного банку України.

2. Система електронної пошти Національного банку (далі - система ЕП) є засобом обміну інформацією в електронному вигляді між абонентами та користувачами системи ЕП. Національний банк самостійно створює, організовує роботу та використання системи ЕП.

3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) абонент системи ЕП (далі - абонент) - банківська та інша установа, організація України, підключена до системи ЕП;

2) автор електронного повідомлення - фізична або юридична особа, що створила електронне повідомлення;

3) адміністратор системи ЕП - особа, яка відповідає за забезпечення функціонування системи ЕП згідно з функціями, визначеними в розділі II цього Положення. Залежно від функціонального рівня структури системи ЕП, визначеного в розділі II цього Положення, розрізняють адміністратора центрального вузла системи ЕП та адміністратора абонента системи ЕП;

4) дані - інформація, що подана у формі, придатній для її оброблення електронними засобами;

5) електронне повідомлення - інформація в електронному вигляді для обміну між абонентами та користувачами системи ЕП, а також для використання в програмно-технічних комплексах і яка має визначений формат, технологію оброблення згідно з домовленостями між користувачами системи ЕП та вимогами відповідних програмно-технічних комплексів;

6) користувач системи ЕП - особа чи програмно-технічний комплекс, які в конкретний час мають доступ до відповідної електронної поштової скриньки системи ЕП з правами та обов'язками щодо відправлення та одержання електронних повідомлень у системі ЕП;

7) поштовий конверт системи ЕП (далі - поштовий конверт) - одиниця інформації, що вміщує заголовок поштового конверта та електронне повідомлення. Заголовок поштового конверта містить назву відправника та адресата, розмір електронного повідомлення або даних, час формування поштового конверта та іншу службову інформацію;

8) система ЕП - система програмно-технічних засобів та організаційно-технологічних заходів забезпечення інформаційної взаємодії між абонентами та користувачами в електронному вигляді. Система ЕП призначена для приймання, передавання, обміну та управління інформаційними потоками, джерелом яких можуть бути різні програмні комплекси прикладних систем та користувачі системи ЕП;

9) центральний вузол системи ЕП - комплекс апаратно-програмних засобів у Національному банку, призначений для забезпечення функціонування електронної пошти абонентів системи ЕП.

4. Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, використовуються в значеннях, визначених Законами України "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронні документи та електронний документообіг", Інструкцією про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку від 16 серпня 2006 року N 320, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за N 1035/12909 (зі змінами).

5. Відносини між абонентами регулюються Цивільним кодексом України, Законами України "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронні документи та електронний документообіг" та цим Положенням.

6. Вимоги цього Положення поширюються на відносини, що виникають в абонентів та користувачів системи ЕП щодо її використання.

7. Абонент, який використовує власну систему електронної пошти та продовжує здійснювати взаємний обмін електронними повідомленнями з абонентами системи ЕП, зобов'язаний забезпечити обмін електронними повідомленнями між власною системою електронної пошти та системою ЕП із збереженням усіх атрибутів електронної пошти щодо гарантій передавання та приймання електронних повідомлень із зворотним підтвердженням того, що електронне повідомлення доставлено адресату без помилок.

8. Департамент інформаційних технологій Національного банку узгоджує питання взаємодії власної системи електронної пошти абонента та системи ЕП.

II. Структура та довідник системи ЕП, функції адміністраторів

9. Електронні адреси та дані щодо абонентів і користувачів уносяться до довідника (адресної книги) системи ЕП.

10. Довідник системи ЕП є переліком усіх абонентів та користувачів системи ЕП із зазначенням їх реквізитів. Довідник є складовою частиною системи ЕП і використовується під час роботи всіх її програмно-технічних комплексів. Довідник системи ЕП містить відомості про абонентів та користувачів системи ЕП. Довідник коригує адміністратор центрального вузла системи ЕП.

11. Імена користувачів системи ЕП визначаються вимогами впроваджених систем електронного документообігу та відповідних програмно-технічних комплексів, що використовують систему ЕП.

12. Автор електронного повідомлення несе відповідальність за зміст, оформлення та реєстрацію цього електронного повідомлення. Відповідальна особа, якій надано доступ як користувача системи ЕП до відповідних електронних поштових скриньок, несе відповідальність за відправлення та розкриття електронних повідомлень.

13. Відправлення електронних повідомлень у системі ЕП здійснюється лише адресатам, які є абонентами та користувачами системи ЕП.

14. Обмін електронними повідомленнями між користувачами та абонентами системи ЕП здійснюється з дотриманням рекомендацій Національного банку та використанням програмного забезпечення, що відповідає варіанту підключення до ресурсів системи ЕП.

15. Національний банк визначає структуру електронних повідомлень, їх максимальний розмір та формат.

16. Контроль за проходженням електронного повідомлення в системі ЕП забезпечується засобами системи ЕП.

17. Строки зберігання архівів роботи системи ЕП визначаються відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань визначення переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України, із зазначенням строку зберігання.

18. Структура системи ЕП має такі функціональні рівні:

1) центральний вузол системи ЕП;

2) абоненти системи ЕП;

3) користувачі системи ЕП.

19. До основних організаційно-технологічних функцій із забезпечення роботи системи ЕП належать:

1) реєстрація і супроводження абонентів та користувачів системи ЕП;

2) супроводження інформаційного забезпечення системи ЕП;

3) управління абонентами та користувачами системи ЕП.

20. Організаційно-технологічні функції із забезпечення роботи центрального вузла системи ЕП виконує адміністратор центрального вузла системи ЕП. Центральний вузол системи ЕП забезпечує взаємодію з абонентами та власними користувачами системи ЕП.

21. Адміністратор абонента системи ЕП виконує такі функції:

1) взаємодіє з адміністратором центрального вузла системи ЕП;

2) супроводжує інформаційне забезпечення системи ЕП;

3) забезпечує зберігання архівів роботи системи ЕП.

22. Адміністратор центрального вузла системи ЕП виконує такі функції:

1) контролює дотримання абонентами вимог цього Положення;

2) супроводжує інформаційне забезпечення системи ЕП;

3) зберігає технологічну інформацію, що документує роботу вузла системи ЕП, системних журналів програм транспортних засобів;

4) взаємодіє з абонентами та користувачами системи ЕП щодо виконання ними технологічної дисципліни;

5) здійснює підключення та відключення абонентів та користувачів системи ЕП;

6) надає методичну допомогу у вирішенні проблемних питань у разі надходження відповідних запитів від абонентів системи ЕП.

23. Адміністратор центрального вузла системи ЕП забезпечує доступ до ресурсів системи ЕП користувачам центрального вузла системи ЕП. Адміністратор абонента системи ЕП визначає варіанти підключень та забезпечує доступ до ресурсів системи ЕП користувачам вузла абонента системи ЕП.

III. Умови та порядок підключення до системи ЕП

24. Національний банк визначає умови, порядок та варіанти підключень абонентів до ресурсів системи ЕП, у тому числі вимоги щодо використання програмного забезпечення.

25. Підключення абонента до системи ЕП здійснюється шляхом налаштування відповідного програмного забезпечення та параметрів каналу зв'язку, як правило, через оператора (провайдера) телекомунікаційних послуг.

26. Абонент визначає перелік користувачів та варіанти їх підключення до ресурсів системи ЕП. Національний банк виконує відповідні налаштування на сервері центрального вузла системи ЕП.

27. Абонент за погодженням із Національним банком має можливість підключитися до центрального вузла за вузловою схемою за умови наявності в абонента серверної частини системи ЕП, ураховуючи особливості організації власного інформаційного середовища.

28. Абонент забезпечує підключення лінії електрозв'язку до ресурсів системи ЕП, організовує з'єднання з відповідним вузлом системи ЕП та забезпечує моніторинг таких з'єднань.

29. Апаратура для передавання даних повинна бути сертифікованою для її використання на лініях електрозв'язку України.

30. Абонент забезпечує захист власних внутрішніх мережевих ресурсів від несанкціонованого доступу.

31. Адміністратор центрального вузла системи ЕП забезпечує підключення установ до системи ЕП, для яких потреба в підключенні до системи ЕП визначена нормативно-правовими актами Національного банку. Рішення щодо підключення до системи ЕП інших установ та організацій України приймає Голова Національного банку.

32. Національний банк здійснює надання послуг системою ЕП відповідно до розпорядчого акта Національного банку з питань укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком.

IV. Гарантії абонентам і порядок вирішення спорів

33. Національний банк гарантує передавання інформації засобами системи ЕП до/від абонента за умови функціонування каналів зв'язку.

34. Адміністратор абонента системи ЕП зобов'язаний оперативно інформувати адміністратора центрального вузла системи ЕП у разі виникнення нештатних ситуацій в роботі системи ЕП абонента.

35. Адміністратор центрального вузла системи ЕП забезпечує консультування абонента щодо усунення нештатних ситуацій в роботі системи ЕП абонента.

 

Директор Департаменту
інформаційних технологій

В. В. Нагорнюк

Опрос