Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Правила организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины в условиях особого периода

Национальный банк
Постановление от 04.04.2018 № 36
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 квітня 2018 року N 36

Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 18 грудня 2018 року N 140)

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, банківської статистичної інформації, а також для забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 130 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі II:

пункт 7 після цифр "129" доповнити словами "(зі змінами)";

в абзаці першому пункту 11 слова "Центральній розрахунковій палаті Національного банку України (далі - Центральна розрахункова палата)" замінити словами "Департаменту інформаційних технологій Національного банку України (далі - Департамент інформаційних технологій)";

перше речення абзацу другого пункту 121 після слів "в електронному вигляді" доповнити словами ", підписані електронно-цифровим підписом керівника або заступника керівника згідно з розподілом повноважень,";

2) у таблиці додатка до Правил:

колонку 2 рядка 9 викласти в такій редакції: "N 391 "Звіт про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії (за класифікаціями контрагентів і рахунків)";

колонку 4 рядка 2 викласти в такій редакції: "Подається: банками - юридичними особами (зведені дані з урахуванням структурних підрозділів) електронною поштою Департаменту інформаційних технологій; небанківськими фінансовими установами (зведені дані з урахуванням структурних підрозділів), національним оператором поштового зв'язку у форматі XML через веб-портал Національного банку, у строки, визначені постановою Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року N 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (зі змінами)";

у колонці 4 рядка 4 слово "сьомого" замінити словом "восьмого";

у колонці 4 рядка 14 друге речення примітки викласти в такій редакції: "Департамент інформаційних технологій завантажує дані звіту до сховища даних Національного банку на 10 робочий день до 16 години.";

3) у тексті Правил та додатку до них слова "Центральна розрахункова палата" у всіх відмінках замінити словами "Департамент інформаційних технологій" у відповідних відмінках.

2. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю. О.) після офіційного опублікування довести до відома банків України, небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України та інших фінансових установ, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. В. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
служби статистики України

І. Є. Вернер

Опрос