Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 04.04.2018 № 35
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 квітня 2018 року N 35

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 13 листопада 2018 року N 120)

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю. О.) після офіційного опублікування довести до відома банків України та філій іноземних банків в Україні, небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями, інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім абзаців другого, третього, сьомого, дев'ятого - чотирнадцятого підпункту 5 пункту 2 Змін, які набирають чинності з 01 травня 2018 року.

 

Голова

Я. В. Смолій

ПОГОДЖЕНО: 

 

 Голова Державної служби
статистики України

 І. Є. Вернер

Міністр фінансів України 

О. Данилюк 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. У пункті 15 розділу II Правил:

1) в абзаці першому слова "Центральній розрахунковій палаті Національного банку" замінити словами "Департаменту інформаційних технологій Національного банку (далі - Департамент інформаційних технологій)";

2) в абзаці другому слова "Центральна розрахункова палата Національного банку" замінити словами "Департамент інформаційних технологій".

2. У додатку 1 до Правил:

1) у пункті 10 пояснення щодо заповнення форм N 381, N 381А "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку та/або стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України" слова "Центральній розрахунковій палаті Національного банку України (далі - Центральна розрахункова палата)" замінити словами "Департаменту інформаційних технологій";

2) у формі N 410 "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків" та поясненні щодо її заповнення:

у колонці 2 рядка 8 таблиці форми цифри "2.1.5" замінити цифрами "2.1.4";

у поясненні щодо заповнення форми:

пункт 7 після слів "їх заявами" доповнити словами, цифрами та літерами ", за параметром аналітичного обліку R110 у частині складової R013";

таблицю пункту 14 викласти в такій редакції:

N з/п

Показники

Бюджетні установи

Суб'єкти господарювання

Фізичні особи

усього

у тому числі

усього

у тому числі

небан-
ківські фінансові установи

фізичні особи, зареєстро-
вані в Україні як підприємці

інші

приватні нотаріуси, адвокати та судові експерти

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2. Кількість відкритих рахунків клієнтів, у тому числі:

Сума рядків 2 і 7

Сума рядків 2 і 7

Сума рядків 2 і 7

Сума рядків 2 і 7

Сума рядків 2 і 7

Сума рядків 2 і 7

Сума рядків 2 і 7

Сума рядків 2 і 7

2

2.1. Поточні рахунки, у тому числі:

Сума рядків з 3 до 6

Сума рядків з 3 до 6

Сума рядків з 3 до 6

Сума рядків з 3 до 6

Сума рядків з 3 до 6

Сума рядків з 3 до 6

Сума рядків з 3 до 6

Сума рядків з 3 до 6

3

2.1.1. Рахунки, операції за якими здійснюються за допомогою електронних платіжних засобів**

2520,
2530

2655,
2605,
2600/1,
2650/1

2655,
2650/1

2605,
2600/1

2605,
2600/1

2625,
2620/1,
2620/2

2625,
2620/1,
2620/2

2625,
2620/1,
2620/2

4

2.1.2. Розподільчі рахунки*

х

2603/2

х

2603/2

2603/2

х

х

х

5

2.1.3. Поточні рахунки, на яких обліковуються цільові кошти**

2512,
2523,
2544,
2545,
2565,
2571

2604

2604

2604

2604

х

2620/1,
2620/2

х

6

2.1.4. Інші рахунки, операції за якими здійснюються без застосування електронних платіжних засобів**

2513,
2520,
2530,
2531,
2541,
2542,
2553,
2555,
2560,
2561,
2562,
2570,
2572

2600/1,
2650/1

2650/1

2600/1

2600/1

2620/1,
2620/2

2620/1,
2620/2,
2622

2620/1,
2620/2

7

2.2. Вкладні (депозитні) рахунки**

2525,
2546

2600/3,
2610,
2650/3,
2651

2650/3,
2651

2600/3,
2610

2600/3,
2610

2620/3,
2630

2620/3,
2630

2620/3,
2630

8

2.2.1. Пенсійні депозитні рахунки***

х

х

х

х

х

2620/3,
2630

х

2620/3,
2630

9

3. Кількість поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків, обслуговування яких здійснюється дистанційно

****

****

****

****

****

****

****

****

10

4. Кількість недіючих рахунків

х

2903

2903

2903

2903

2903

2903

2903

11

6. Кількість поточних рахунків, облік коштів за якими здійснюється в національній валюті

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

12

7. Кількість поточних рахунків, облік коштів за якими здійснюється в іноземній валюті

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

13

8. Кількість вкладних (депозитних) рахунків, облік коштів за якими здійснюється в національній валюті

******

******

******

******

******

******

******

******

14

9. Кількість вкладних (депозитних) рахунків, облік коштів за якими здійснюється в іноземній валюті

******

******

******

******

******

******

******

******

____________
* 2603/2 - розподільчі рахунки за параметром аналітичного обліку R110 у частині складової R013;

** 2600/1 - поточні рахунки суб'єктів господарювання за параметром аналітичного обліку R110 у частині складової R011;

2600/3 - вкладні (депозитні) рахунки, за якими обліковуються кошти, розміщені суб'єктами господарювання за договором банківського вкладу на вимогу за параметром аналітичного обліку R110 у частині складової R011;

2620/1, 2 - поточні рахунки фізичних осіб за параметром аналітичного обліку R110 у частині складової R011;

2620/3 - вкладні (депозитні) рахунки, за якими обліковуються кошти, розміщені фізичними особами за договором банківського вкладу на вимогу за параметром аналітичного обліку R110 у частині складової R011;

2650/1 - кошти на вимогу (поточні рахунки) небанківських фінансових установ за параметром аналітичного обліку R110 у частині складової R011;

2650/3 - кошти на вимогу [вкладні (депозитні) рахунки] небанківських фінансових установ за параметром аналітичного обліку R110 у частині складової R011;

*** зазначається кількість пенсійних депозитних рахунків - вкладних (депозитних) рахунків, відкритих банками фізичним особам з урахуванням вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" для накопичення заощаджень на виплату пенсії;

**** зазначається кількість рахунків, ведення яких здійснюється за допомогою систем дистанційного обслуговування (без застосування електронних платіжних засобів), з числа поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків, що відкриті за балансовими рахунками, зазначеними в рядках 4 - 7 у відповідній колонці;

***** зазначається кількість поточних рахунків, облік коштів за якими здійснюється в національній або іноземній валюті за балансовими рахунками, зазначеними в рядках 3 - 6 у відповідній колонці. Сума даних рядків 11 та 12 дорівнює даним рядка 2;

****** зазначається кількість вкладних (депозитних) рахунків, облік коштів за якими здійснюється в національній або іноземній валюті за балансовими рахунками, зазначеними в рядку 7 у відповідній колонці. Сума даних рядків 13 та 14 дорівнює даним рядка 7.

3) у поясненні щодо заповнення форми N 600 "Звіт про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями":

у пункті 4:

в абзаці шостому підпункту 1 цифри та літери ", 3560 А, 3568 А" виключити;

у підпункті 2 цифри та літери "3418 А, 3428 А, 3568 А," виключити;

у підпункті 7:

підпункт після цифр та літери "3015 П," доповнити цифрами та літерою "3107 П,";

цифри та літери "3569 КА," виключити;

в абзаці четвертому підпунктів 1, 2 пункту 5 цифри та літери "3560 А, 3568 А," та ", 3569 КА" виключити;

у підпункті 3 пункту 8 цифри та літери "3560 А, 3568 А," та ", 3569 КА" виключити;

4) у поясненні щодо заповнення форми N 601 "Звіт про кредитні операції банку з боржником - фізичною/юридичною особою":

підпункт 7 пункту 13 викласти в такій редакції:

"7) колонка 7 - зазначається код боржника - фізичної особи за параметром К020.

Для резидентів - фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків боржника - фізичної особи, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають паспорт у формі картки, то зазначається номер документа та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;";

у пункті 16:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) колонка 3 - зазначається код боржника - юридичної особи за параметром К020;";

абзаци другий - четвертий підпунктів 12, 18 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"Коди юридичних осіб зазначаються за параметром К020.

Цифровий код країни місця реєстрації нерезидента зазначається згідно з Національним стандартом ДСТУ ISO 3166-1:2009 (kl_k040.dbf)."

У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом четвертим;

у пункті 17:

абзаци четвертий - сьомий підпункту 2 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"колонка 3 - зазначається код боржника - фізичної особи за параметром К020.

Для резидентів - фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків боржника - фізичної особи, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають паспорт у формі картки, то зазначається номер документа та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий уважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

абзаци третій - п'ятий підпункту 3 викласти в такій редакції:

"колонка 8 - зазначається код боржника - юридичної особи за параметром К020;

колонка 9 - зазначається дата та номер державної реєстрації власника істотної участі.

Якщо дату та/або номер державної реєстрації нерезидента - юридичної особи визначити неможливо, то в полі "номер реєстрації" зазначається "0", а в полі "дата реєстрації" - умовна дата "1990-01-01;";

5) у формі N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та пов'язаними з банком особами" та поясненні щодо її заповнення:

таблицю частини II після рядка 5 доповнити новим рядком 6 такого змісту:

"

1

2

3

6

у т. ч. нараховані доходи, строк погашення яких згідно з договором минув

 

".

У зв'язку з цим рядки 6 - 12 уважати відповідно рядками 7 - 13;

у поясненні щодо заповнення форми:

у пункті 4 слово, літеру та цифри "параметром R013" замінити словами, літерами та цифрами "складовою R013 параметра R110";

у підпункті 3 пункту 14:

в абзаці першому цифри "1, 4, 7 - 10, 12" замінити цифрами "1, 4, 8 - 11, 13";

у таблиці:

у колонці 2:

у рядку 3 цифру "7" замінити цифрою "8";

у рядку 4 цифру "8" замінити цифрою "9";

у рядку 5 цифру "9" замінити цифрами "10";

у рядку 6 цифри "10" замінити цифрами "11";

у рядку 7 цифри "12" замінити цифрами "13";

у колонці 3:

у рядку 1:

цифри та літери "3418 А," та "3428 А," виключити;

колонку доповнити цифрами та літерами ", 9200 А, 9201 А, 9202 А, 9203 А, 9204 А, 9206 А, 9207 А, 9208 А, 9300 А, 9351 А, 9352 А, 9353 А, 9354 А, 9356 А, 9357 А, 9358 А, 9359 А";

у рядку 3 цифри та літеру "1538 А," виключити;

6) в абзаці двадцять другому пункту 4 пояснення щодо заповнення форми N 614 "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку" цифри "10" замінити цифрами "12";

7) пункт 2 пояснення щодо заповнення форми N 618 "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків" викласти в такій редакції:

"2. У першій частині звіту відображаються дані про розміщені уповноваженим банком у банках-резидентах і банках-нерезидентах (крім Національного банку) кошти, які обліковуються за такими балансовими та позабалансовими рахунками: 1500 А, 1502 А, 1508 АП, 1509 КА, 1510 А, 1513 А, 1516 АП, 1518 АП, 1519 КА, 1520 А, 1521 А, 1522 А, 1524 А, 1526 АП, 1528 А, 1529 КА, 1532 А, 1533 А, 1535 АП, 1536 АП, 1538 А, 1542 А, 1543 А, 1545 АП, 1546 АП, 1548 А, 1549 КА, 1600 А, 1607 А, 1609 КА, 1811 А, 1819 А, 1890 КА, 3040 А, 3041 А, 3042 А, 3043 А, 3044 А, 3049 А, 3112 А, 3115 АП, 3116 АП, 3118 А, 3119 КА, 3140 А, 3141 А, 3142 А, 3143 А, 3144 А, 3212 А, 3216 АП, 3218 А, 3219 КА, 3540 А, 3560 А, 3566 АП, 3568 А, 3569 КА, 3692 П, 9100 А, 9200 А, 9201 А, 9202 А, 9203 А, 9204 А, 9206 А, 9207 А, 9208 А, 9350 А, 9351 А, 9352 А, 9353 А, 9354 А, 9356 А, 9357 А, 9358 А, 9359 А.";

8) порядок подання та таблицю форми N 747 "Звіт про касові обороти банку" викласти в такій редакції:

Звіт про касові обороти банку
за ____________ 20__ року

__________________________________
(найменування банку)

____________________________________
(місцезнаходження банку)

(копійки)

N з/п

Символи

Статті надходжень і видатків

Сума

1

2

3

4

1

Надходження готівки

2

02

Надходження торговельної виручки

 

3

05

Надходження виручки від усіх видів послуг

 

4

12

Надходження податків та зборів

 

5

14

Надходження готівки для погашення кредитів

 

6

16

Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб

 

7

17

Надходження від підприємств поштового зв'язку

 

8

29

Надходження з використанням платіжних карток

 

9

30

Надходження від продажу іноземної валюти

 

10

31

Надходження від продажу акцій та інших цінних паперів

 

11

32

Інші надходження

 

12

 

Усього надходжень - символи 02 - 32

 

13

33

Підкріплення операційної каси банку готівкою із запасів готівки Національного банку, що перебувають на зберіганні в уповноваженому банку

 

14

34

Залишок оборотної каси Національного банку на початок звітного періоду

 

15

35

Залишок операційної каси в банках на початок звітного періоду

 

16

36

Надходження готівки в оборотну касу Національного банку від інших банків

 

17

37

Надходження готівки в операційну касу банків з оборотної каси Національного банку, з кас інших банків

 

18

38

Перерахування готівки зі сховища цінностей до оборотної каси

 

19

39

Переміщення готівки в оборотній касі Національного банку, операційній касі банку та надходження в операційну касу банку від його відділень і до його відділень з операційної каси

 

20

 

Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку символів 40 - 73)

 

21

Видача готівки

22

40

Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці та стипендій

 

23

45

Видача кредитів готівкою

 

24

46

Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції

 

25

50

Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань

 

26

53

Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи

 

27

55

Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб

 

28

56

Видача за придбану іноземну валюту

 

29

58

Видача з використанням платіжних карток

 

30

59

Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку

 

31

60

Видача на придбання та погашення цінних паперів

 

32

61

Видача на інші цілі

 

33

 

Усього видача - символи 40 - 61

 

34

66

Переміщення готівки в оборотній касі Національного банку, операційній касі банку та пересилання з операційної каси банку до його відділень і з його відділень до операційної каси

 

35

67

Вкладення із операційної каси банку готівки до запасів готівки Національного банку, що перебувають на зберіганні в уповноваженому банку

 

36

69

Залишок оборотної каси Національного банку на кінець звітного періоду

 

37

70

Залишок операційної каси в банках на кінець звітного періоду

 

38

71

Пересилання готівки з оборотної каси Національного банку іншим банкам

 

39

72

Пересилання готівки банками до оборотної каси Національного банку, до кас інших банків

 

40

73

Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей

 

41

 

Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку символів 02 - 39)

 

";

9) порядок подання та таблицю форми N 748 "Звіт про касові обороти банку" викласти в такій редакції:

Звіт про касові обороти банку
за ____________ 20__ року

___________________________________
(найменування банку)

___________________________________
(місцезнаходження банку)

(копійки)

N з/п

Символи

Статті надходжень і видатків

Сума

1

2

3

4

1

Надходження готівки

2

02

Надходження торговельної виручки

 

3

05

Надходження виручки від усіх видів послуг

 

4

12

Надходження податків та зборів

 

5

14

Надходження готівки для погашення кредитів

 

6

16

Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб

 

7

17

Надходження від підприємств поштового зв'язку

 

8

29

Надходження з використанням платіжних карток

 

9

30

Надходження від продажу іноземної валюти

 

10

31

Надходження від продажу акцій та інших цінних паперів

 

11

32

Інші надходження

 

12

 

Усього надходжень - символи 02 - 32

 

13

33

Підкріплення операційної каси банку готівкою із запасів готівки Національного банку, що перебувають на зберіганні в уповноваженому банку

 

14

34

Залишок оборотної каси Національного банку на початок звітного періоду

 

15

35

Залишок операційної каси в банках на початок звітного періоду

 

16

36

Надходження готівки в оборотну касу Національного банку від інших банків

 

17

37

Надходження готівки в операційну касу банків з оборотної каси Національного банку, з кас інших банків

 

18

38

Перерахування готівки зі сховища цінностей до оборотної каси

 

19

39

Переміщення готівки в оборотній касі Національного банку, операційній касі банку та надходження в операційну касу банку від його відділень і до його відділень з операційної каси

 

20

 

Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку символів 40 - 73)

 

21

Видача готівки

22

40

Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці та стипендій

 

23

45

Видача кредитів готівкою

 

24

46

Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції

 

25

50

Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань

 

26

53

Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи

 

27

55

Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб

 

28

56

Видача за придбану іноземну валюту

 

29

58

Видача з використанням платіжних карток

 

30

59

Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку

 

31

60

Видача на придбання та погашення цінних паперів

 

32

61

Видача на інші цілі

 

33

 

Усього видача - символи 40 - 61

 

34

66

Переміщення готівки в оборотній касі Національного банку, операційній касі банку та пересилання з операційної каси банку до його відділень і з його відділень до операційної каси

 

35

67

Вкладення із операційної каси банку готівки до запасів готівки Національного банку, що перебувають на зберіганні в уповноваженому банку

 

36

69

Залишок оборотної каси Національного банку на кінець звітного періоду

 

37

70

Залишок операційної каси в банках на кінець звітного періоду

 

38

71

Пересилання готівки з оборотної каси Національного банку іншим банкам

 

39

72

Пересилання готівки банками до оборотної каси Національного банку, до кас інших банків

 

40

73

Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей

 

41

 

Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку символів 02 - 39)

 

42

 

Безготівкові зарахування грошових коштів на рахунки за вкладами фізичних осіб у банках

 

43

84

заробітної плати, інших видів оплати праці робітників і службовців, доходів підприємців, приватних нотаріусів та адвокатів, стипендій

 

44

86

доходів від зданої сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки

 

45

87

пенсій та допомоги

 

46

88

інших сум

 

47

93

Безготівкові розрахунки з використанням платіжних карток

 

48

94

Безготівкові розрахунки фізичних осіб за цінні папери

 

49

95

Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування

 

50

97

Загальна сума всіх надходжень від небанківських фінансових установ та комерційних агентів банків готівки (незалежно від способу доставки), що прийнята ними для подальшого переказу)

 

10) у тексті додатка 1 слова "Центральна розрахункова палата" у всіх відмінках замінити словами "Департамент інформаційних технологій" у відповідних відмінках.

3. Пункт 9 додатка 2 до Правил доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо код / ідентифікаційний номер нерезидента містить більше 10 знаків, то заповнення параметра відбувається в такому форматі: IXXXXXXXXX, де XXXXXXXXX - останні 9 цифр ідентифікаційного коду / ідентифікаційного номера нерезидента.".

 

Директор Департаменту
статистики та звітності

Ю. О. Половньов

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Д. Р. Сологуб

Опрос