Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине

Национальный банк
Постановление от 30.03.2018 № 33
действует с 29.04.2018

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 березня 2018 року N 33

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 30, 35, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення регулювання діяльності банків України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності через 30 днів із дня її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. В. Смолій

 

Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

1. У главі 1 розділу II:

1) абзаци шостий та сьомий пункту 1.1 викласти в такій редакції:

"якщо величина кредитного ризику є меншою або дорівнює сумі сукупного розміру резервів за активними банківськими операціями, сформованих відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - розмір резервів за МСФЗ), розміру уцінки фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, та очікуваних кредитних збитків, які відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань обліку фінансових інструментів відображаються на окремих аналітичних рахунках дисконтів, якщо такі кредитні збитки не обліковуються за рахунками резервів (далі - очікувані кредитні збитки, відображені за рахунками дисконтів), то величина непокритого кредитного ризику дорівнює нулю;

якщо величина кредитного ризику перевищує суму розміру резервів за МСФЗ, розміру уцінки фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, та розміру очікуваних кредитних збитків, відображених за рахунками дисконтів, то величина непокритого кредитного ризику дорівнює сумі такого перевищення.";

2) в абзацах другому та третьому підпункту "б" пункту 1.4 слова "за такою складовою балансової вартості активу" замінити словами ", уцінки фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, очікуваних кредитних збитків, відображених за рахунками дисконтів, та збільшених на суму дооцінки фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, в частині, що відноситься до таких нарахованих доходів".

2. У пункті 1.2 глави 1 розділу IV:

1) в абзаці другому слова "сумарних активів і певних позабалансових інструментів" замінити словами "сумарної балансової вартості активів і позабалансових зобов'язань";

2) абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий уважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

3) в абзаці п'ятому слова "сумарних активів і певних позабалансових інструментів" замінити словами "сумарної балансової вартості активів і позабалансових зобов'язань".

3. В абзаці дев'ятому пункту 3.2 глави 3 та абзаці десятому пункту 4.2 глави 4 розділу V слова "та/або уцінки" замінити словами ", уцінки, очікуваних кредитних збитків, відображених за рахунками дисконтів".

4. У розділі VI:

1) у пункті 1.12 глави 1 слово "дисконтів" замінити словами "дисконтів (крім очікуваних кредитних збитків, відображених за рахунками дисконтів)";

2) в абзаці четвертому підпункту "а" пункту 2.5 глави 2 слова ", - за зобов'язаннями контрагентів із строком виконання один рік і менше" виключити.

5. У розділі IX:

1) пункт 1.4 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.4. Національний банк відповідно до цієї Інструкції розробляє методику розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків.";

2) у пункті 4.3 глави 4 слово "документом" замінити словом "актом".

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

Опрос