Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 27.03.2018 № 28
действует с 03.04.2018

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 березня 2018 року N 28

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до:

1) Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89 (зі змінами), що додаються;

2) Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Борисенка Р. М.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. В. Смолій

 

Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. У колонці 3 рядків 167, 172, 177, 193, 198, 203, 209, 214, 219, 224, 238, 243, 248, 253 таблиці літери "АП" замінити літерою "А".

2. Після рядка 1145 доповнити таблицю новим рядком 1146 такого змісту:

"

1

2

3

4

1146

9227

А

Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

".

У зв'язку з цим рядки 1146 - 1298 уважати відповідно рядками 1147 - 1299.

3. Після рядка 1150 доповнити таблицю новим рядком 1151 такого змісту:

"

1

2

3

4

1151

9237

П

Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

".

У зв'язку з цим рядки 1151 - 1299 уважати відповідно рядками 1152 - 1300.

4. Після рядка 1160 доповнити таблицю новим рядком 1161 такого змісту:

"

1

2

3

4

1161

9327

А

Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

".

У зв'язку з цим рядки 1161 - 1300 уважати відповідно рядками 1162 - 1301.

5. Після рядка 1165 доповнити таблицю новим рядком 1166 такого змісту:

"

1

2

3

4

1166

9337

П

Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

".

У зв'язку з цим рядки 1166 - 1301 уважати відповідно рядками 1167 - 1302.

 

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку

Б. В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Р. М. Борисенко

 

Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. У таблиці додатка 1 до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України:

1) колонку 5 рядка 136 викласти в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках, грошового покриття інших банків за різними операціями, у тому числі за акредитивами; облік коштів за рахунками умовного зберігання (ескроу), використання яких передбачене законодавством України.

За кредитом рахунку проводиться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків.

За дебетом рахунку проводяться суми виконаних акредитивів за дорученням банку-емітента; перерахування коштів за призначенням";

2) у колонці 3 рядків 167, 172, 177, 193, 198, 203, 209, 214, 219, 224, 238, 243, 248, 253 літери "АП" замінити літерою "А";

3) колонку 5 рядка 424 викласти в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (кошти до настання дати валютування, акредитиви, розрахункові чеки, розрахунки за разовими заліками, кошти, отримані як грошове покриття); облік коштів за рахунками умовного зберігання (ескроу), використання яких передбачене законодавством України. В аналітичному обліку відкриваються окремі особові рахунки клієнтам за кожним видом розрахунків. Режим роботи рахунків за акредитивами, розрахунковими чеками та разовими заліками визначається нормативно-правовими актами Національного банку України, які регулюють порядок здійснення безготівкових розрахунків.

За кредитом рахунку проводиться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків.

За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів за призначенням";

4) колонку 5 рядка 439 викласти в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (кошти до настання дати валютування, акредитиви, грошове покриття, облік грошових сум, прийнятих у депозит нотаріуса); облік коштів за рахунками умовного зберігання (ескроу), використання яких передбачене законодавством України. В аналітичному обліку відкриваються окремі особові рахунки клієнтам за кожним видом розрахунків. Режим роботи рахунків визначається законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України, які регулюють порядок здійснення безготівкових розрахунків.

За кредитом рахунку проводиться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків.

За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів за призначенням";

5) колонку 5 рядка 566 викласти в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою вартістю.

За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період; суми премії під час розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.

За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів; суми амортизації премії";

6) колонку 5 рядка 571 викласти в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.

За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період; суми премії під час розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.

За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів; суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду";

7) у колонці 3 рядка 995 літеру "П" замінити літерами "АП";

8) колонку 5 рядка 1113 викласти в такій редакції:

"Призначення рахунків: облік отриманих гарантій і поручительств, крім гарантій отриманих від Уряду України. Для цих гарантій і поручительств немає гарантії, що видана іншому контрагенту.

За кредитом рахунків проводяться суми отриманих гарантій і поручительств.

За дебетом рахунків проводяться суми невикористаних гарантій після закінчення їх строку дії; суми використаних гарантій і поручительств";

9) після рядка 1145 доповнити таблицю новим рядком 1146 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

1146

9227

А

Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення та датою погашення ф'ючерсного контракту, що обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за яким здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання за контрактом на нетто-основі.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після виконання контракту на нетто-основі або після закінчення строку дії контракту

".

У зв'язку з цим рядки 1146 - 1298 уважати відповідно рядками 1147 - 1299;

10) після рядка 1150 доповнити таблицю новим рядком 1151 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

1151

9237

П

Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення та датою погашення ф'ючерсного контракту, що обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за яким здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення за контрактом на нетто-основі.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після виконання контракту на нетто-основі або після закінчення строку дії контракту

".

У зв'язку з цим рядки 1151 - 1299 уважати відповідно рядками 1152 -1300;

11) після рядка 1160 доповнити таблицю новим рядком 1161 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

1161

9327

А

Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення та датою погашення ф'ючерсного контракту, що обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за яким здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання за контрактом на нетто-основі.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після виконання контракту на нетто-основі або після закінчення строку дії контракту

".

У зв'язку з цим рядки 1161 - 1300 уважати відповідно рядками 1162 - 1301;

12) після рядка 1165 доповнити таблицю новим рядком 1166 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

1166

9337

П

Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення та датою погашення ф'ючерсного контракту, що обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за яким здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення за контрактом на нетто-основі.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після виконання контракту на нетто-основі або після закінчення строку дії контракту

".

У зв'язку з цим рядки 1166 - 1301 уважати відповідно рядками 1167 - 1302.

 

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку

Б. В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Р. М. Борисенко

Опрос