Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об осуществлении валютных операций по кредитам, займам, привлекаемым от нерезидентов на отдельных условиях

Национальный банк
Постановление от 15.02.2018 № 12
действует с 16.02.2018

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 лютого 2018 року N 12

Про здійснення валютних операцій за кредитами, позиками, що залучаються від нерезидентів на окремих умовах

Відповідно до статей 7, 15, 25, 30, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 47, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 2, 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою унормування порядку проведення валютних операцій за кредитними договорами, договорами позики, що передбачають залучення резидентами-позичальниками кредитів, позик від нерезидентів на окремих умовах, Правління Національного банку України постановляє:

1. Дозволити резидентам-позичальникам проводити валютні операції з нерезидентами-кредиторами за кредитними договорами / договорами позики, за умовами яких сума кредиту/позики (далі - кредит) визначається в гривнях, а перекази коштів нерезидентом-кредитором з надання кредиту та перекази коштів на користь нерезидента-кредитора (у зв'язку із здійсненням резидентом-позичальником операцій з погашення основної суми кредиту, сплати процентів та інших платежів, установлених цим договором) здійснюються тільки в іноземній валюті (далі - кредитні договори), якщо:

1) міжнародна фінансова організація, членом якої є Україна, та/або міжнародна фінансова організація, щодо якої Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам (далі - МФО), є кредитором за кредитним договором, укладеним з резидентом-позичальником (юридичною особою, фізичною особою - підприємцем, фізичною особою).

Резидент (позичальник/боржник у зобов'язанні за кредитним договором та/або інша особа, що виконує зобов'язання за такого позичальника/боржника у зобов'язанні) має право здійснювати купівлю (обмін) іноземної валюти та/або переказ іноземної валюти за межі України на користь МФО в рахунок погашення основної суми кредиту, сплати процентів та інших платежів, установлених кредитним договором, без реєстрації такого кредитного договору в Національному банку України та без індивідуальної ліцензії Національного банку України на вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей.

Уповноважені банки обслуговують операції, що здійснюються між резидентом та МФО, відповідно до умов кредитного договору (з урахуванням умов щодо здійснення платежів у валюті, що відрізняється від валюти, у якій визначена сума кредиту за кредитним договором). Купівля (обмін) іноземної валюти для проведення операцій за кредитним договором здійснюється з дотриманням вимог, установлених нормативно-правовим актом Національного банку України, що регулює порядок та умови торгівлі іноземною валютою;

2) уповноважений банк є позичальником за таким кредитним договором, укладеним з нерезидентом-кредитором (міжнародною фінансовою організацією та/або іншою особою).

Такий кредитний договір не потребує реєстрації в Національному банку України. Переказ уповноваженим банком - позичальником іноземної валюти за межі України з метою виконання власних зобов'язань перед нерезидентом-кредитором за таким кредитним договором здійснюється на підставі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій й відповідно до умов цього кредитного договору (з урахуванням умов щодо здійснення платежів у валюті, що відрізняється від валюти, у якій визначена сума кредиту за кредитним договором).

2. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 07 вересня 2017 року N 88 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" виключити.

3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

Опрос